Un produs Blogger.

sâmbătă, iunie 23, 2012

SCMD propune o noua Lege 164 favorabilă numai actualilor disponibilizați, nefavorabilă pentru 80% din actualii și viitorii pensionari militari

0 comments
La propunerea cititorilor, semnalez apariția unei variante de lucru pentru o noua lege a pensilor militare, proiect  care poartă girul d-lui Dogaru, președinte al Sindicatului militarilor disponibilizați. Nou este doar un fel de a zice.  Nu este nou nici față de decedata Lege 164/2001 și nici față de alt proiect care a mai circulat în urmă cu un an pe site-urile militare.
Cei care l-au preluat nu s-au obosit să modifice nici greșelile semnalate atunci la articolul 28, în care se spune că în baza de calcul a pensiei vor intra sporurile și primele cu caracter permanent(??). Există prime cu caracter permanent!
Reluarea modului de calcul din Legea 164 este făcută cu scopul vădit de a avantaja actualii disponibilizați  în pensie și nu cadrele active cărora ar trebui să se adreseze, în mod principal, o nouă lege a pensiilor militare.
Aplicarea aceleiași formule de calcul, ca în Legea 164, pentru cadrele active ar avea același efect defavorizant pentru 80% din cadrele militare făță de o minoritate nu totdeauna meritorie care ajunge să beneficieze de solde mai mari in ultimul an inainte de pensionare, chiar dacă părăsesc sitemul inainte de împlinirea vîrstei de pensionare.
Astfel, în viitor se afectează stabilitatea în sistemul apărării, ordinii publice și siguranșei naționale.
 A nu se uita că, de aproape 2 ani, militarii activi plătesc integral contribuția pentru fondul de pensii.

Potrivit art 107 din proiect, actualele pensii recalculate si revizuite se RECALCULEAZA din nou pe baza soldei actualizate din ultima lună de activitate.
Se inversează rolurile;
Aplicarea cuantumului mai avantajos după noua recalcularea  ar conduce la stoparea creșterilor pentru 80% din pensiile care au beneficiate de mărire  prin alicarea algoritmului de calcul din legiile 119/ 2010 și 263/2010. Avantaj, doar actualii disponibilizați.

Sfatul meu este:
Lăsați  în pace principiile statuate de Legea 263/2010 pentru militarii activi, iar pentru actualii pensionari disponibilizați haideți să luptăm cu toții să se aplice cuantumul cel mai avantajos după recalculările și revizuirile aproape finalizate, potrivit Legii 119/2010 și OUG nr1/2011.

Acestea sunt cîteva din opiniile mele față de încercarea orgolioasă de a strica  și ce s-a realizat favorabil pentru majoritatea pensionarilor militari, opinii exprimate, de altfel, constant în perioada scursă de la preluarea în administrare a acestui blog.
Stiu că aceste opinii nu au fost și nu vor fi pe placul cititorilor din categoria pensionarilor disponibilizați, De altfel, începînd cu luna februarie,  ei au frecventat tot mai rar acest blog.
 Cine vrea să citească proiectul o poate face pe pagina SCMD.
Aici liber la discuții! Nu ca pe  zecile de site-uri administrate de SCMD
Regret că o lungă perioadă sunt în vacanță și nu voi putea răspunde întrebărilor cititorilor. @Mos alecu și @karadeniz pot să mă înlocuiască în moderare, deși dînșii exprimă punctul de vedere subiectiv al disponibilzaților, așa cum subiective sunt și opiniile mele.
Cu stimă,
Lupuș

Dați click-->Proiectul de lucru pentru noua Lege a pensiilor militare de stat


Va prezentam mai jos proiectul Legii care se va numi a “pensiilor militare de stat” elaborat de specialistii MApN. Acesta va fi trimis si structurilor similare de la MAI si SRI si asociatiilor rezervistilor din toate structurile.

Rugam a fi analizat, completat, amendat, de catre specialistii in domeniul juridic si in finante din toate filialele. Departamentul Juridic al SCMD va face unificarea, rezultatul fiind punctul de vedere al SCMD, pe care Departamentul Juridic al SCMD il va sustine in Comisia mixta special constituita la MApN.

Va rugam sa trimiteti propunerile si observatiile dvs. pana luni, 02.07.2012, pe adresa de e-mail a Departamentului Juridic a SCMD -  scmdjuridic@yahoo.com

Propunerea noastra este ca forma finala sa fie pusa la punct de juristii tuturor structurilor reprezentate in Comisie, in perioada 6-20.07.2012, pentru ca acest proiect sa fie asumat prin ORDONANTA DE URGENTA  de catre Guvern. Altfel, vom mai discuta 2-3 ani prin comisiile Parlamentului.


Cu stima,
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) dr. Mircea DOGARU Spre edificare, reiau mai jos doar articolele din proiect referitoare la modul de calcul și recalcularea  pensiilor în plată.


Art. 28. - (1) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este solda/salariul lunar brut avute în ultima lună de activitate, care include şi sporurile şi primele cu caracter permanent, astfel:
a) solda de funcţie/salariul pentru funcţia îndeplinită;
b) solda de grad corespunzătoare gradului avut la data trecerii în rezervă/salariul pentru gradul profesional deţinut avut la data încetării raporturilor de serviciu;
c) solda de merit/salariul de merit;
d) indemnizaţia de comandă/indemnizaţia de conducere;
e) gradaţii şi sporuri;
f) indemnizaţia de dispozitiv.
(2) În cazul în care au avut loc modificări ale soldelor de funcţie ori salariilor pentru funcţiile îndeplinite în ultimele 6 luni de activitate, baza de calcul o constituie media soldelor lunare brute/salariilor din această perioadă, mai puţin solda de grad/salariul pentru gradul profesional. La media obţinută se adaugă solda de grad/salariul pentru gradul profesional prevăzută la alin. (1).
(3) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (2) au fost determinate ca urmare a modificărilor actelor normative incidente, se aplică prevederile alin. (1).
(4) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special pensionaţi în condiţiile art. 21 şi art. 38 alin. (2), baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat este cea prevăzută la alin. (1), actualizată la data deschiderii dreptului la pensie.
(5) Baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat nu poate depăşi media soldelor/salariilor lunare brute, aşa cum este stabilită ultima solda/salariu lunar brut, din ultimele 6 luni.

Art. 29. - Pensia de serviciu pentru limită de vârstă şi pensia anticipată se determină în procente din baza de calcul, astfel:
a) pentru activitatea desfăşurată în condiţii normale, 60%;
b) pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, respectiv grupa II de munca, 62%;
c) pentru activitatea desfăşurată în condiţii speciale şi alte conditii, respectiv grupa I de munca, 64%;

Art. 30. - (1) Procentele corespunzătoare pentru activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii se acordă militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special care au lucrat efectiv cel puţin 20 de ani în condiţii deosebite sau 15 ani în condiţii speciale sau alte condiţii. Dacă au lucrat mai puţin, la procentele corespunzătoare activităţii desfăşurate în condiţii normale se acordă un spor proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii speciale sau deosebite.
(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), la stabilirea pensiei se ia în calcul, pentru fiecare an lucrat în asemenea condiţii:
a) 1 an şi 3 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii deosebite;
b) 1 an şi 6 luni în cazul celor care şi-au desfăşurat activitatea în condiţii speciale;
c) 2 ani în situaţie de război, participare la misiuni în afara teritoriului statului roman sau în alte condiţii prevăzute prin hotărâre a Guvernului;
(3) Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au participat la misiuni în afara teritoriului statului roman şi au fost decoraţi de statul roman si/sau alte state/organism internaţional beneficiază de un spor al cuantumul pensiei care se stabileşte, în functie de decoratia primita, prin hotărâre de Guvern în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 31. - (1) Militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au o vechime în serviciu mai mare de 25 de ani, cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special, respectiv 23 de ani militarii angajaţi pe bază de contract; soldaţi/gradaţi voluntari; soldaţi/gradaţi profesioniţi, lucraţi efectiv beneficiază, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea/actualizarea pensiei.
(2) Persoanele încadrate în munca, pe perioada în care cumulează pensia cu venituri de natura salariala nu beneficiază de sporul prevăzut la alin. (1).
(3) Prevederile alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru pensiile militare de stat aflate în plată la această dată, la prima actualizare, dacă acest spor nu a fost adăugat.

Art. 32. - Pensia militară de stat stabilită şi actualizată în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât baza de calcul avută în vedere la stabilirea/actualizarea pensiei.
......................................................


Art. 106. - (1) Pentru militarii şi funcţionarii publici cu statut special care au contribuit la Fondul de pensie suplimentară beneficiază la stabilirea sau la actualizarea pensiei, în condiţiile art. 29 - 31 şi ale art. 58 alin. (1), un spor procentual de:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5 - 15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15 - 25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani.

Art. 107. - (1) Pensiile militarilor şi funcţionarilor publici cu statut special stabilite în baza legislaţiei anterioare datei intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează, astfel:
a) cuantumul pensiei în plată se actualizează, având ca bază de calcul solda/salariul lunar brut în vigoare la data aplicării prezentei legi, corespunzătoare funcţiei maxime exercitate şi gradului militar/profesional, avute la data trecerii în rezervă, pe baza metodologiei din prezenta lege;
b) în cazul în care cuantumul pensiei obţinut conform lit. a) este mai mic decât cuantumul pensiei în plată se menţine cuantumul pensiei în plată;
c) la cerere, prin adăugarea la vechimea în serviciu a perioadei prevăzute la art. 104 alin. (3) şi (4).
(2) Sumele rezultate ca diferenţă între pensiile în plată şi pensiile recalculate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) se acordă eşalonat începând cu anul 2013, până la încheierea procesului de recalculare a pensiilor militare de stat, după cum urmează:
a) pentru anul 2013, 10% din cuantumul diferenţei, începând cu 1 ianuarie 2014, şi 10% începând cu 1 iulie 2014;
b) pentru anul 2014, 40% din cuantumul diferentei, în două tranşe, începând cu 1 ianuarie 2014.
c) pentru anul 2015, 40% din cuatumul diferenţei, în două tranşe, începând cu 1 ianuarie 2015

Art. 108. - La data încheierii procesului de recalculare a pensiilor, efectuată potrivit prevederilor art. 106, pensiile acordate pe baza legislaţiei anterioare, aflate în plată, devin pensii militare de stat în înţelesul prezentei legi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu