21 martie 2019

Categorie: , , , Comentarii: 0

Președinția nu se îngrijorează, dar pasează răspunderea în curtea ministrului Leș... pentru aplicarea greșită a dispozițiilor legale privind actualizărea pensiilor militare

Petiția nr.5713
Data: 20-03
                                            Domnule colonel (r) V.......,


Referitor la memoriul dumneavoastră, adresat Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, înregistrat cu nr. DSN/268/2019, prin care, invocând un site de pe internet, relevaţi faptul că, printr-o "interpretare eronată" a prevederilor art. 60 alin. 3 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, s-au actualizat în mod eronat pensiile militare de stat, conducând la diminuarea acestora şi solicitaţi să se dispună măsuri de către serviciile specializate pentru îndreptarea acestei situaţii, cu sancţiuni corespunzătoare, dacă cele sesizate se confirmă, vă facem cunoscute următoarele:
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în exercitarea prerogativelor ce îi sunt conferite prin art. 119 din Constituţia României şi dispoziţiile Legii nr. 415/2002 privind organizarea şi funcţionarea Consil iului, reprezintă o autoritate statală învestită, în principal, cu atribuţii vizând organizarea şi coordonarea unitară a activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, adoptând în acest sens hotărâri, de nivel strategic, concretizate în direcţii de acţiune şi măsuri generale, referitoare strict la domeniile pentru care este abilitat legal să dispună analiza acestora.
În acest context legislativ şi în respectarea principiului constituţional al legalităţii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării nu dispune de servicii specializate de analiză a situaţiilor la care vă referiţi şi nici nu are competenţa legală de a se interfera sau a se pronunţa în sfera de responsabilitate a altor instituţii de stat, cu competenţe directe în domeniul pensiilor militare.
Întrucât stabilirea drepturilor la pensia militară şi calcularea acestora sunt atribuţii în răspunderea legală a Ministerului Apărării Naţional e, vă sugerăm ca, în vederea primirii unui răspuns calificat, să transmiteţi cele sesizate ministerului anterior menţionat. 

Cu stimă, Consilier de Stat Gabriel-Cristian Piscociu20 martie 2019

Categorie: , , , , Comentarii: 9

Altă întâmpinare formulată de CSP a MApN, aceleași erori de interpretare și de aplicare a legii

Analizăm o întâmpinare depusă de juriștii MApN într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului OLT.
Este scandalos că se încearcă dezinformarea instanței cu intenția de a acoperi o greșeală sistematică, repetată în mii de decizii de actualizare emise în ultimii doi ani de către Casa de Pensii Sectorială a MApN, greșeală soldată cu diminuarea drepturilor cuvenite după operațiunea de actualizare.
Nici la doi ani de la demararea acțiunii de aplicare a actualizării pensiilor militare ca urmare a majorării soldei de funcție  cu 15% prin Legea 152/2015, completată de OUG nr. 56/2015, domnii de la Casa Sectorială nu realizează că deciziile lor de actualizare prezintă o operațiune de actualizare nefinalizată, încremenită în fostul art. 60 alin.(1), acțiune care sare peste fostul art. 60 alin.(3) și se grăbește să aplice cuantumul mai avantajos reglementat de art. 111, deși cuantumurile comparate nu sunt stabilite după aceleași criterii.
Aplicarea art. 60 alin (1) ne ajută să stabilim doar care este câștigul pe care l-ar obține pensionarul prin actualizare, pentru a-l compara cu câștigul deja integrat în cuantumul în plată, prin indexarea de 5,25% aferentă anului 2017.
Actualizarea desfăsurată pe deciziile de actualizare și justificată cu operațiuni contrare textului de lege nu este trecută și prin filtrul textului de lege din art. 60 alin (3), respectiv alegerea  dispozitiilor de lege mai  favorabile pensionarului în anul 2017, respectiv alegerea dintre aplicarea art. 59 privind indexarea cu 5,25%  sau  a actualizării cu 15 %. 
Finalizarea procesului de actualizare presupune adăugarea câștigului mai mare la cuantumul în plată existent la 31 12 2016 și nu compararea cuantumului actualizat cu cuantumul în plată. 
Ar fi rămas cuantumul în plată doar în situația în care actualizarea cu 15% era mai mică valoric decât indexarea cu 5, 25  % din anul 2017.
Concret, în contestaţia la care un domn consilier juridic formulează intâmpinarea criticată mai sus avem următoarele date:
Cuantum în plată la 31 12 2016 = 4710 lei

Cuantum recalculat în 2016=  4486 lei (fără indexarea de 5%)
Indexarea de 5% din anul 2016= 224 lei
Cuantum actualizat cu 16% în 2017 = 4883 lei
Câștigul pensionarului prin actualizare=4883 - 4486= 397 lei  
Valoarea indexării de 5,25% este  4710 x 5,25%= 247 lei
397>247
Eliminăm din cuantumul în plată la data de 30 06 2017, în valoare de 4957 lei, 


valoarea indexării de 247 lei şi la diferenţa rămasă adăugăm suma câştigul prin actualizare în valoare de 397 lei
CUANTUMUL CORECT DUPĂ FINALIZAREA PROCESULUI DE ACTUALIZARE ESTE:
4957 lei-247 +397 lei =  5107 lei
La acelaşi rezultat ajungem şi dacă la cuantumul actualizat conform art. 60 alin(1) de 4883 lei adăugăm indexarea cu 5% din 2016, în valoare de 224 lei
4883 + 224 =5107 lei
Pensionarul militar din Slatina este păgubit lunar, începând cu luna iulie 2017, cu suma de 5107-4957 = 150 lei, în fapt diferența dintre câștigul prin actualizare și valoarea indexării de 5,25%.Categorie: , , , , Comentarii: 20

Intâmpinări ale CSP a MApN sau povestiri de adormit instanțele?

 Din întâmpinarea pe care CSP a MApN a depus-o la Tribunalul București putem să vedem consecințele arbitrariului sau neprofesionalismului cu care acționează Casa Sectorială în lipsa unor norme transparente de aplicare a prevederilor din Legea 223/2015 privind actualizarea pensiilor militare.
Ce vină poți să-i aduci sărmanei consiliere delegate să semneze o atât de destrăbălată intâmpinare, cu erori grave de interpretare a textelor de lege, când ea preia o parte din năstrușniciile adjunctului Casei Sectoriale într-un răspuns dat altui pensionar militar, răspuns pe care l-am analizat într-un topic anterior? Poate doar că exprimările juristei sunt mai bizare și scot în evidenâă și mai mult erorile de interpretare,
Din argumentațiile juridice de mai jos rămân în picioare doar cele privind exceptia necompetenței funcționale și cele privind cuantumul compus al soldei de funcție sau soldei de bază la data actualizării.
Cea mai incredibilă interpretare este cea referitoare la valabilitatea doar pe durata anului 2016 a indexării de 5% prevăzută de art. 14 al OUG nr. 57/2017, interpretare care ar rezulta din faptul că indexarea este acordată prin derogarea de la art. 59 din lege.
Să citim art. 14 din OUG nr. 57/2015 care majorează și valoarea punctului de pensie pentru civili tot prin derogare, dar  de la art. 102 din L 263/2010.

Art. 14
(1) Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2016 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% și este de 871,7 lei.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%.

Iși închipuie domnii de la CSP a MApN, care se fac de râs în instanțe, că indexarea punctului de pensie la valoarea de 871, 7 lei a fost valabilă pentru civili numai în anul 2016? 

Nu domnilor, indexările din anii ulteriori s-au adăugat la valoarea majorată în anul 2016.
Derogarea textului de lege se referea la mărimea majorării, comparativ cu  rata inflației și creșterea economică.
Altă gravă eroare.
Domnilor de la CPS, articolul 60 alin (3) din L 223/2015 nu vă indică să alegeți cuantumul cel mai avantajos al pensiei militare, faceți confuzie cu art. 111, ci vă obligă să alegeți operatiunea cea mai favorabilă pentru pensionar în anii în care este posibilă atât indexarea cât si actualizarea, așa cum a fost în anul 2017. Respectiv, trebuia să decideți care este mai favorabilă pentru pensionar, indexarea potrivit art. 59 sau actualizarea potrivit art, 60 alin (1). Pentru această trebuia comparată valoarea indexării de 5,25% din anul 2017 cu câstigul pe care pensionarul il obține prin majorarea cu 15% a soldei de funcție din compunerea bazei de calculare/recalculare potrivit L 223/2015 și Legii 152/2017, completată de OUG nr. 56/2017.
Operațiunea mai favorabilă o elimină pe cea nefavorabilă pentru anul 2017, dar nu atinge cuantumul calculat/recalculat din 2016 și nici indexarea de 5% din anul 2016.
Prin compararea cuantumului actualizat potrivit L 152/2017  și art. 60 alin.(1) din L 223/2015 cu cuantumul în plată al pensiei militare de la data de 30 06 2017, CPS a MApN a comis un abuz, întroducând și indexarea din 2016 în alegerea operațiunii mai favorabile pentru pensionar în anul 2017, contrar art. 60 alin(3) din Legea 223/2017, în forma în vigoare la acea dată.

19 martie 2019

Categorie: , Comentarii: 24

A nimerit orbul Brăila, doar Tudose s-a rătăcit!

Expresia "a nimerit orbul Braila" este cunoscută de pe la jumătatea secolului al XIX-lea și vine de la faima pe care o avea atunci Braila de cel mai mare port la Dunăre prin care Țara Româneasca exporta grâu. Dacă urma dârele de grâu lăsate pe drumuri de căruțele cu crăpături și un orb nimerea Brăila. 
Mare sculă acest brăilean Mihai Tudose, academician născocit de sergentul mesianic Liviu Maior, dacă nu a înțeles ca ultimul sondaj  Curs era realizat în Capitală, nu pe întreaga țară. 
Are dreptate în ce spune despre Ministrul Leș în interviul publicat de
Podul.ro 
”Pe mine nu mă deranjează că Dragnea și acoliții lui fac un turneu prin țară, dar mă deranjează extrem de proasta guvernare emanată de PSD. Sunt sătul până peste cap de așa-zișii profesioniști de la Palatul Victoria, care se întrec în baliverne, erori și, ceea ce este cel mai grav, se întrec în bătaia de joc cu care-i tratează pe români.
Înțeleg că Dragnea s-a internat într-o clinică privată și că n-a mai ajuns să pună piciorul în Brăila, dar ce nu înțeleg eu, printre altele, este de ce a mai venit și domnul Leș, ministrul Apărării, în județul nostru? Leș nu-i vreo sculă în partid, nu are funcții, dar s-a grăbit să vină ca să tacă la o ședință politică, însă fără să găsească de cuviință să aibe o întâlnire cu militarii, cu rezerviștii din județ. Păi de ce mai ești ministru, măi băiatule? Sunt absurd dacă spun că ar fi fost normal să se întâlnească și el cu militarii, să-i întrebe de una, de alta, să le afle problemele? Măcar să-i fi întrebat: aveți șireturi?, vă lipsește ceva?
La Brăila a ajuns și ministrul Sănătății, doamna Pintea, care, când a intrat puțin într-un spital, i-a anunțat pe toți cei de acolo că ea nici nu avea de gând să facă o astfel de vizită, că ea se grăbea… Păi, dacă ești ditai ministrul la Sănătate, într-o țară cu problemele României, tu ce vrei să vizitezi, dacă nu un spital regional? Vreo fabrică de confecții?Indiferența asta față de problemele românilor va costa enorm PSD. Chiar nu îți poți bate joc în permanență de oameni.
În rest, ședința PSD de la Brăila s-a dovedit o butaforie de cea mai joasă speță. Ce mulți și ce mari suntem noi – asta a fost halucinația comună. După cum ați văzut, lumea din Brăila s-a săturat de minciunile PSD. Din câte știu, mulți dintre PSD-iștii aduși acolo nu au ieșit fericiți la final. N-au nici cel mai mic motiv. Primarul din Brăila le-a transmis oficial tuturor, și în special absentului Dragnea, să termine cu mutilarea Legilor Justiției și cu astfel de atacuri la adresa unor instituții esențiale întrucât aceste atitudini distrug partidul din punct de vedere electoral.
Sondajele arată că PSD s-a prăbușit la 24%. Căderea este liberă, certă. Eu sunt convins că PSD o să coboare până la 17-18% – cam ăsta-i nucleul dur al partidului, adevăratul său prag critic. Cu Dragnea șef, PSD se îndreaptă spre disoluția totală, nu-i un secret pentru nimeni. Pe Dragnea nu-l interesează că distruge în mod programatic partidul, fiindcă el este preocupat doar să își salveze pielea și să nu ajungă la închisoare. Asta-i unica sa miză, deși pune partidul în gard.
Am și eu o întrebare pentru Dragnea, dacă într-adevăr are probleme de sănătate și nu vrea doar să evite termenul de judecată: de ce ai ales să te internezi într-o clinică particulară, și nu într-un spital regional? Să te scoli în zori, să-ți iei număr de așteptare, să capeți trimitere la RMN, să stai printre bacterii și semeni bolnavi… Românii nu și-au dat funcția de al treilea om în stat și sunt nevoiți să treacă prin toate astea. Ia du-te, măi băiatule, la urgență, să vezi ce condiții sunt acolo! Pe zi ce trece, toți mai mulți români se satură de minciunile și abuzurile lui Dragnea”, a declarat Mihai Tudose, în exclusivitate pentru Podul.ro.

18 martie 2019

Categorie: , Comentarii: 41

2300 persoane din sistemul militar au pensii sociale minim garantateINS a dat publicității situația statistică a pensionarilor în trim IV 2018.

Mumărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4,688 milioane de persoane, la finele trimestrului al patrulea al anului trecut, în creṣtere cu 5 mii persoane faṭă de trimestrul precedent și la același nivel față de același trimestru al anului precedent.
Pensia medie de asigurări sociale de stat a fost de 1.180 de lei, o creștere de 10,2% față de același trimestru al anului precedent și o stagnare faṭă de trimestrul precedent.
Pensionarii de asigurări sociale deţin ponderea majoritară (99,9%) în numărul total de pensionari, iar pensionarii de asigurări sociale de stat reprezintă 90,2% în totalul celor de asigurări sociale.
Pe categorii de pensii, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă a fost preponderent (77%) în cadrul pensionarilor de asigurări sociale, la finele celui de-al patrulea trimestru al anului trecut, iar pensionarii cuprinşi în categoriile de pensii, anticipată şi anticipată parţial, au reprezentat 2,1%.
„Raportul pe total dintre numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat şi cel al salariaţilor a fost de 9 la 10. 


Numărul total al beneficiarilor prevederilor OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minim garantate (în prezent - indemnizaţie socială), în trimestrul IV 2018, a fost de 1,064 milioane de persoane, dintre care 871.200 de persoane din sistemul asigurărilor sociale de stat, reprezentând 18,6% din totalul pensionarilor din această categorie, 191.000 de persoane din rândul pensionarilor proveniţi din fostul sistem pentru agricultori, reprezentând 57,5% din totalul acestora, și 2.300 de persoane din sistemul militar, reprezentând 1,3% din totalul acestei categorii.
Categorie: , Comentarii: 8

CURS prevede că bucureștenii dau cu PNL de pământ!

-Potrivit unei cercetări tip OMNIBUS,efectuate în perioada 21 februarie - 11 martie  pe un eșantion de 1067 respondenți, dacă duminica ar fi organizate alegerile europarlamentare PSD ar fi votat de 26% (o scădere de 6 procente față de studiul anterior - AICI).

-#rezist, adică alianța dintre USR și Plus - Alianța 202 USR+PLUS atinge 23%.
-ALDE înregistrează 19%
-PNL ar face 17%
-PRO România(Ponta) 8%
-PMP ...6%


16 martie 2019

Categorie: , , Comentarii: 46

Aşa vor fi actualizate pensiile militare în anul 2019 prin legea de aprobare a OUG nr. 114/2018

Propunerile Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor în Avizul dat în PL 93/2019 privind Legea de aprobare a OUG nr. 114/2018


Aveți mai jos soldele de grad din Anexa VI a Legii 153/2017, corespunzătoare salariului minim de 1450 lei.
Calculați dvs. valoarea soldelor de grad din anul 2019, dacă anul acesta salariul minim este de 2080 lei.
In lipsa altor reglementări, creșterea soldei de grad, proporțional cu cota de pensie din deciziile de pensie, se va adăuga la cuantumul calculat/recalculat, actualizat în 2017, indexat cu 1.3% în anul 2019, in  cazurile când acesta este cel puțin egal cu cuantumul în plată, la  data intrării în vigoare a legii de aprobare a OUG nr. 114/2018.

Ofițeri:
- General, amiral, chestor general de poliție410 lei
- General-locotenent, viceamiral, chestor-șef de poliție390 lei
- General-maior, contraamiral, chestor principal de poliție380 lei
- General de brigadă, general de flotilă aeriană, contraamiral de flotilă, chestor de poliție/penitenciare370 lei
- Colonel, comandor, comisar-șef de poliție/penitenciare360 lei
- Locotenent-colonel, căpitan-comandor, comisar de poliție/penitenciare340 lei
- Maior, locotenent-comandor, subcomisar de poliție/penitenciare330 lei
- Căpitan, inspector principal de poliție/penitenciare320 lei
- Locotenent, inspector de poliție/penitenciare310 lei
- Sublocotenent, aspirant, subinspector de politie/penitenciare300 lei
Maiștri militari
- Maistru militar principal290 lei
- Maistru militar clasa I280 lei
- Maistru militar clasa a II-a270 lei
- Maistru militar clasa a III-a260 lei
- Maistru militar clasa aIV-a250 lei
- Maistru militar clasa aV-a240 lei
Subofițeri și agenți de politie/penitenciare
- Plutonier adjutant principal/șef, agent-șef principal de poliție/penitenciare290 lei
- Plutonier adjutant, agent-șef de poliție/penitenciare280 lei
- Plutonier major, agent-șef adjunct de poliție/penitenciare270 lei
- Plutonier, agent principal de poliție/penitenciare260 lei
- Sergent major, agent de poliție/penitenciare250 lei
- Sergent240 lei
Soldați și gradați profesioniști
- Caporal clasa I235 lei
- Caporal clasa a II-a225 lei
- Caporal clasa a III-a220 lei
- Fruntaș210 lei
- Soldat200 lei.15 martie 2019

Categorie: , Comentarii: 44

Incă un pensionar MApN reclamă actualizarea incorectă a pensiei militare

Din cele două decizii de calculare şi actualizare extrag doar datele necesare aplicării art. 60 alin (3) din Legea 223/2015, pentru a decide dumneavostră cititorii care dispoziţii sunt aplicabile în anul 2017 pentru domnul Nedeianu, indexarea prevăzută de art. 59, existentă deja în cuantumul în plată din 30 06 2017, sau actualizarea cuantumului pensiei calculate prin majorarea soldei de funcţie cu 15% , conform art. 60 alin (1) al Legii 223/2015 ? 

Cuantumul calculat în anul 2016=3659 lei
Indexare de 5% în anul 2016=192 lei în decizie, 183 lei  corect.
Total drepturi în anul 2016= 3851 lei în decizie, 3842 lei corect
(în decizia de actualizare au reparat eroarea)
Cuantum actualizat conform art. 60 alin(1) din L 223/2015, fără indexări=3877 lei
Cuantum brut indexat în anii 2016 şi  2017, în plată la 30 07 2017=4044 lei
Indexarea de  5,25% dedusă din diferenta dintr cuantumul brut în plată la 30 06 2017  şi cuantumul brut în plată şla 31 12 2016 sau prin aplicarea procentului de 5,25% la cuantumul brut în plata la 31 12 2016 , de 3842 lei,   este în valoare de 202 lei.
Câstigul prin actualizarea pensiei cu 15% este 3877 -3659=218 lei


Casa Sectorială de Pensii, stabilind suma de 4044 lei, deja plată la data de 30 05 2017, drept cuantum brut al pensiei actualizare,  a decis să aleagă aplicarea în anul 2017 a dispozişiilor art. 59, privind indexarea, în detrimentul articolului 60 alin.(1) privind actualizarea potrivit L 152/2017.
Decideţi dumneavoastră, cititorii  blogului, dacă varianta aleasă de CPS a MApN este varianta favorabilă domnului subofiter.
 Dacă domnii de la CPS a MApN  nu au aplicat dispoziţiile legale  mai  favorabile pensionarului, aşa cum dispune art. 60 alin(3),  calculaţi dumneavoastră cuantumul corect al pensiei actualizate, începând cu 01 07 2017.
*******************
Să purcedem la actualizarea corectă a pensiei domnului Nedeianu.
1.Din cuantuml în plată la 30 06 2017, de 4044 lei, scădem indexarea de de 5,25%, respectiv suma de 202 lei,  pentru că este defavorabilă, și... la suma rămasă, de fapt cuantumul calculat în 2016 indexat cu 5% , adăugăm cîștigul obținut  prin actualizare, conform art. 60 alin (1).
4044-202+218=4060 lei
2. Varianta folosită de CPS a MAI conduce la același rezultat.
La cuantumul obținut prin actualizarea conform art. 60 alin(1), suma de 3877 lei, adăugăm indexarea din anul 2016, suma de 183 lei.
3877+183= 4060 lei
In cazul analizat, cuantumul actualizat a fost micșorat cu numai 16 lei, dar principiul contează...vorba unor comentatori. Populare

Un produs Blogger.