Un produs Blogger.

sâmbătă, iunie 08, 2013

Amendamente la alin (1) si (2) ale art. 2 din PL-x 164/2013, pensii ale militarilor, in atentia Camerei Deputatilor

0 comments
Actuala formulare a art.2 al PL-x 164, adoptată de Senat, exclude de la scutirea de restituire prevăzută de alin (2) pensiile recalculate potrivit Legii 119/2010 care n-au făcut obiectul revizuirii prevăzute de OUG nr.1/2011, dar care, ulterior,  sunt revizuite pentru stabilirea cuantumului legal cuvenit.
Si la pensiile recalculate, dar nerevizuite, se pot stabili ulterior diferențe între cuantumul stabilit și/sau  plătit și cel legal stabilit. Este adevărat că sunt puține astfel de cazuri în care recalcularea s-a efectuat în cursul anului 2010, pe baza veniturilor reale din întreaga carieră militară, dar amendamentul trebuie luat în seamă fie și pentru un singur caz.
Deficiența de formulare a fost sesizată de @mos alecu, user al acestui blog.
 
In varianta adoptată de Senat,  textul restrictiv este marcat cu litere cursive, în roșu.
 
 
Art.2.-(1) In situatia in care, ulterior stabiliri si/sau platii drepturilor de pensie revizuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii opereaza, din oficiu sau la cererea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.
 
Consider că următoarea formulare ar fi acoperitoare și pentru pensiile recalculate:
 
Art.2.-(1) In situatia in care, ulterior stabiliri si/sau platii drepturilor de pensie recalculate sau  revizuite,  prevăzute în art. 1 alin (1) al prezentei legi, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa de pensii opereaza, din oficiu sau la cererea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire.

UPDATE, 08 06 2013.

Se impune completarea art.2 alin. (2)!

Formularea adoptată de Senat nu derogă și de la  art. 179 alin (4) al Legii 263/2010
 Actuala formulare:
2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) din Legea 263/2010, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.

trebuie completată astfel:

2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se platesc in cadrul termenului general de prescriptie, calculate de la data constatarii diferentelor, iar cele de recuperat, prin derogare de la prevederile art. 107 alin. (2) si art. 179 alin. (4) din Legea 263/2010, nu se recupereaza, indiferent daca au fost sau nu emise decizii in acest sens.


Art. 179 al Legii 263/2010

 
Art. 179
(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie de 3 ani.
(2) In cazul prestatiilor de asigurari sociale, altele decat pensiile, recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata drepturilor de asigurari sociale.
(3) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, precum si casele de pensii sectoriale recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la alin. (2).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor teritoriale de pensii si al caselor de pensii sectoriale se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Debitele reprezentand contributii de asigurari sociale sau prestatii de asigurari sociale mai mici de 10 lei nu se urmaresc.
(6) Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.
(7) Sumele cu titlu de contributii de asigurari sociale, ramase nerecuperate de pe urma asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV, decedati, nu se mai urmaresc.Niciun comentariu: