Un produs Blogger.

miercuri, august 13, 2014

Decizia nr. 344/2014 a Curtii Constitutionale; extras referitor la art. 20 al Anexei 3 a OUG nr.1/2011

0 comments
DECIZIA Nr.344
din 17 iunie 2014

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională și ale art.20 din anexa nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011

Publicată în Monitorul Oficial nr.565 din 30.07.2014


......"..............."......................"................"..............."........
27. În continuare, analizând critica de neconstituționalitate potrivit căreia dispozițiile art.20 din anexa nr.3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 ar aduce atingere art.1 alin.(4) și art.124 din Legea fundamentală, Curtea reține că aceste dispoziții de lege prevăd că acele pensii de serviciu al căror cuantum a fost stabilit prin hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sunt supuse revizuirii, după caz, prin aplicarea metodologiei de calcul prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011.
28. Curtea apreciază că textul de lege criticat nu creează un conflict de competențe între puterea judecătorească și executiv, întrucât nu urmărește lipsirea de efecte a hotărârilor judecătorești prin care s-a stabilit cuantumul pensiilor, ci prevede că și pensiile astfel stabilite vor fi supuse revizuirii, în temeiul noii reglementări, în vederea instituirii unui tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în ipoteza normei de lege. Astfel, hotărârile judecătorești la care face referire art.20 din anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2011 se bucură de autoritatea de lucru judecat și determină obligarea autorităților publice la plata drepturilor de pensie astfel cum au fost constatate de către instanțele de judecată, însă această obligație subzistă atâta timp cât este în vigoare și temeiul legal în baza căruia au fost pronunțate hotărârile judecătorești definitive și irevocabile. În acest sens Curtea s-a mai pronunțat, prin Decizia nr.1.601 din 9 decembrie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.91 din 4 februarie 2011, în care a statuat că autoritatea de lucru judecat de care se bucură o hotărâre judecătorească este una absolută pe toată durata de aplicare a prevederii legale care a stat la baza pronunțării hotărârii. În concluzie, Curtea constată că și această critică de neconstituționalitate este lipsită de temei.

Niciun comentariu: