Un produs Blogger.

sâmbătă, februarie 15, 2020

Propuneri de recalculări salariale pentru polițiști, urmare a Deciziei nr. 51/2019 a ICCJ

64 comments
Proiectul de act normativ și Expunerea de motive  sunt publicate pe site-ul MAI aici
Muntii Făgăraș, văzuți din Munții Câpățânii

Proiect de act normativ 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termeneArt. I – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După articolul 34 se introduce un nou articol, art.341, cu următorul cuprins:
„Art.341 – (1) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(1) și prin derogare de la prevederile art.45 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, se recalculează cuantumurile/valorile salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști, prin raportare la care se acordă majorările salariale din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, având în vedere, după caz, următoarele valori:
a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul aferent perioadelor de activitate desfășurate până în prezent în instituțiile din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională, în calitate de militar, polițist, funcționar public și personal contractual, după caz;
b) valoarea corespunzătoare sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență, prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009. Această valoare se preia doar în salariile de funcție ale agenților de poliție care își desfășoară activitatea în domenii corespunzătoare studiilor absolvite, în mod similar cu situațiile în care agenții de poliție beneficiază de această valoare;
c) valoarea sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, la nivelul maxim aflat în plată pentru aceeași funcție, gradație, vechime în funcție sau în specialitate, după caz, precum și pentru același grad, dacă se desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(2) Recalcularea prevăzută la alin.(1) vizează și perioada de 3 ani, calculată până la 30 ianuarie 2020. În cazul personalului în activitate recalcularea se menține și după data respectivă, lunar, corespunzător condițiilor în care se desfășoară activitatea și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(3) Prin excepție de la prevederile art.34 alin.(2), după recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție aflate în plată pentru polițiști în condițiile alin.(1) și (2), se recalculează și cuantumurile sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, ținând cont în mod corespunzător de evoluția legislativă a măsurilor fiscal-bugetare adoptate cu privire la aceste drepturi.
(4) Cuantumurile/valorile brute ale salariilor de funcție recalculate în condițiile alin.(1) și (2), prin preluarea, după caz, a valorilor sporului de fidelitate, sporului pentru absolvirea instituțiilor de învățământ superior, cu diplomă de licență și sporului pentru condiții de pericol deosebit prevăzute de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, dar și ale altor valori pentru unele elemente abrogate la data de 01.01.2010, în conformitate cu legislația-cadru de salarizare unitară, la care se adaugă și majorările salariale corespunzătoare din diferența până la nivelul salariilor de funcție prevăzute de lege pentru anul 2022, reprezintă cuantumurile/valorile brute aflate în plată care fac obiectul comparației reglementate la art.7 lit.b) din Legea-cadru nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pe întreaga perioadă de aplicare etapizată a legii-cadru.
(5) În situația personalului pensionat, recalcularea cuantumurilor/valorilor salariilor de funcție și, după caz, a cuantumurilor sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii în vigoare, din salariul brut lunar, se realizează până la data încetării raporturilor de serviciu, în cadrul perioadei prevăzute la alin.(2).”

2. După articolul 39, se introduce un nou articol, art.391, cu următorul cuprins:
„Art. 391 – (1) Prin excepție de la prevederile art.39 alin.(1), plata eventualelor sume rezultate ca urmare a recalculărilor salariale prevăzute la art.341, pentru perioada stabilită la art.341 alin.(2), se va realiza prin raportare la data de 30 ianuarie 2020, astfel:
a) în primul an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;
b) în al doilea an de la data publicării se plătește 25% din valoarea sumei rezultate;
c) în al treilea an de la data publicării se plătește 50% din valoarea sumei rezultate.
(2) Prevederile art. 39 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător și pentru situația prevăzută la alin. (1).”

3. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:
Art. 45 - Prevederile art.10 alin.(7) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.80/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2020.”

Art. II – (1) Pentru personalul în activitate, recalculările salariale prevăzute la art. I pct. 1 se realizează în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, iar eventualele diferențe salariale cuvenite lunar după data de 30 ianuarie 2020, se regularizează începând cu data plății salariilor în luna următoare celei în care se împlinește termenul respectiv.
(2) În aplicarea prevederilor prezentului act normativ pot fi emise norme metodologice la nivelul ordonatorului principal de credite. 

64 de comentarii:

Anonim spunea...

Ar fi de discutat cum influențează acest act normativ pensiile aflate în plată. Sa vedem cine se lanseaza in polemici, orice informatie sau parere cred ca este binevenită. Sa nu mai pierdem timpul si energia cu discuții sterile, uneori pe lângă subiectele care sunt de interes pentru pensionarii militari
Toate cele bune, cu speranța ca aceasta primavara va aduce lucruri bune si pentru pensionarii militari.

Călugărul spunea...

Suntem singura țară din lume unde polițistii comunitari fostii gardieni publici care 'păzesc' cimitirele și sperie babele care vând pătrunjel au salarii mai mari la primării
decât adevărații polițiști care au de a face cu un problematică complexă și criminalitate infernală. De altfel în ultimii 30 de ani au fost zeci de polițiști uciși în misiune și nici un polițist local nu a nu a fost rănit.

Leon spunea...

Pe aceasta speta politistii au castigat in instanta aceste drepturi salariale:
"La data de 30 ianuarie 2020, în urma demersurilor SNPPC, a fost motivată și publicată în Monitorul Oficial nr 64, decizia ÎCCJ nr 51/2019 privind egalizarea salarizării la nivel maxim a polițiștilor si personalului contractual din MAI.

Reamintim faptul că SNPPC are deschise peste 200 de procese în acest sens pentru membrii săi, aproximativ 50 fiind câstigate definitiv.

Biroul Executiv Central"

Iulian Mareș spunea...

Succes, au nevoie de șefi birou și secții, cu experiență militară!
Eu am participat la concurs pt pozitia locțiitor șef Serviciu și am câștigat postul, de acum 2 ani!
Răspund și de stârpirea braconajului pe 3 bălți ale primăriei!

ALT ANONIM spunea...

Asta arata ca ai sindicat.Asociatiile,ligile etc.noastre niste muraturi.

Viorel spunea...

De ce oare la M.A.I. se citește, înțelege și interpretează legea așa cum a fost gândită și promulgată și în M.Ap.N., S.R.I., nu ? Sunt mai slab pregătiți, le este frică, “nu au sânge în instalație”, vorba domnului dr. Oprescu.
- 5/2016 au aplicat cum prevede legea;
- Ajutoare la trecerea în rezervă au primit într-un număr covârșitor comparativ cu cei din M.Ap.N. pe Hotărâri definitive ala C.Ap. (juriștii lor în unele cazuri nici nu au mai făcut apel, sau nu s-au prezentat fără a trimite adresă de justificare);
- Propunerea de recalculari salariale ca urmare a Deciziei nr. 51/2019 a I.C.C.J. mai mult ca sigur va avea succes (inclusiv pensionarii).
Cei din M.Ap.N. și S.R.I. dacă nu stăpânesc bine legislația, să solicite conducerii M.A.I. consultări prin organizarea unor convocări de pregătire (contra cost dacă nu au învățat la timpul potrivit, sau nu au lăsat pe cei competenți să ocupe o funcție).
Înțeleg, au sindicat, inițiativă, agresivitate pozitivă, etc., marile noastre asociații ce au, ce urmăresc, interes politic, funcții, locuri de veci, de ce nu pot face nimic ?
Unii au râs la început de mandat de ministrul Ion-Marcel VELA.
La noi ce se întâmplă, după cum văd nici o mișcare (scutul de la Deveselu acoperă tot, nu se vede / nu se aude, liniște și pace).

Viorel spunea...

Bravo Ministerului Sănătății (2018), Educației (2020) și M.A.I. dacă aceste Propuneri de recalculări salariale pentru polițiști, urmare a Deciziei nr. 51/2019 a ICCJ vor fi aprobate și puse în aplicare. Toate trei ministerele beneficiind anticipat de nivelul salariului de bază prevăzut de lege pentru anul 2022.
Având în vedere prevederile art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului privind interzicerea descriminării și care prevede că, exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute de prezenta Constituție trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie, prezint mai jos 2 situații:
- Dacă luăm din art. 14 din CEDO (SAU ORICE ALTĂ SITUAȚIE) și o interpretăm ca pe o discriminare între ministere unde salarizarea se face pe aceeași lege (Legea nr. 153/2017) cu aplicare preferențiată.
- Dacă luăm din art. 14 din CEDO (SAU ORICE ALTĂ SITUAȚIE) și o interpretăm ca pe o discriminare între categorii de pensionari, chiar dacă sunt două legi în vigoare una modificată și aplicată în mod abuziv prin O.U. decătre o creatură fără atribuțiuni în domeniu, cu repercursiuni grave și de lungă durată pentru viața pensionarilor militari (Legea nr. 223/2015 privind pensile militare de stat) și (Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice) pusă în aplicare conform prevederilor legale, la timp și în cuantumurile stabilite.
Întrebare: Lând în calcul cele 2 situații, putem cere abrogarea art. 28-30 din Legea nr. 80/1995 cu modificările și completările ulterioare ?
Eu, prima măsură o voi lua. Pe 03.02.2020 am fost chemat la C.M.J. pentru a fi băgat în lucrări la O.M. M-am prezentat, dar le-am spus să nu facă greșeala să mă mai cheme, până când statul roman (eu mi-am respectat contractual și jurământul militar) nu-mi va da ajutoarele la trecerea în rezervă și nu va aplica Legea nr. 223/2015 așa cum a fost în forma inițială.
Dacă voi fi chemat (vom mai fi și alții) atunci va veni și presa și TV. și vom întreba dacă lege e lege pentru toți. Cum domnul Leș și mulți alții care nu au făcut armata nu au nici o obligație în acest domeniu (ca ex.) față da statul roman, consider că nici eu nu mai am nici o obligație atât timp cât drepturile mele sunt călcate în picioare.

Xpert 86 spunea...

La Satu Mare SNPPC, nu a avut timp pentru astfel de actiuni, politistii si-au formulat singuri actiunile!!Mai lasati-o cu SNPPC că de la adotarea L. 71/2015 au trecut aproape 5 ani!!!trebuiau realizate actiuni atunci, nu după 2-3 ani!!!!

Xpert 86 spunea...

Nu inteleg de ce se impune un proiect de ordonanta de urgenta cand exista L 71/2015 care a prevazut expres realizarea actualizarilor si prin decizia 51/2019 s-a confirmat ca salariul de baza include toate elementele salariului de functie cu toate sporurile care trebuiau actualizate deja!!!!??? E foarte simplu, se mai trage de timp intrucat bugetul MAI nu a inclus actualizarile in 2020 si nu au de unde sa le achite! Un simplu ordin al ministrului ar fi fost suficient pentru ca financiarul sa modifice programul SALMAI si sa-l transmita la toate unitatile, dar lipsa de bani ii impedica sa o faca!!!!! Probabil tergiversarea va dura pana dupa rectificarea bugetara sau dupa stabilirea unui nou exercitiu bugetar pentru anul 2021!! Pana atunci actiunile civile pot sa-si urmeze cursul pe rol pentru ca dupa cum s-a abordat problema alte sanse nu exista prea curand!!!

Anton spunea...

Nu știu dacă trebuie lăudați atât cei din MAI, pentru ca nici ei nu fac nimic dacă nu exista o hotărâre judecătorească care să-i oblige sa aplice corect legea. Uitați-vă și la modul cum aplica legislația privind OMM în cuantumul pensiei, la fel ca toți ceilalți.

ALT ANONIM spunea...

Actuala lege e stramba si discriminatorie.Nu trebuie sa fie diferente in functie de anul pensionarii.

Călugărul spunea...

I se rupe lui Ciucă măciucă de pensiile militarilor . Acum e la oala cu smântâna penele' și mai face o gaura la curea ca se vede că ia rămas mică. Tot un fel de Les PSD dar cu altă mască.

ALT ANONIM spunea...

Viorel@cei de la CMJ nu te pot ajuta.Protestul tau trebuie sa ajunga la Ciuca.

Viorel spunea...

Domnule ALT ANONIM, eu nu protestez împotriva nimănui, nici nu cer ajutorul celor de la CMJ, cred că nici nu o să mă mai cheme, dar, în cazul în care sunt chemat, nu le prezint nici un document, voi sta ca ghiocelul primăvara, ei mă întreabă, eu tac din gură.
Presa / TV, PRO TV de obicei (din greșeală) va fi și ea pe acolo vrând să afle ce se întâmplă și cum relațiile cu presa unui pensionar militar nu îi sunt interzise, voi spune ce am de spus. Asta e tot.

Viorel spunea...

Domnule I.M. nu vreau să vă supărați și micul meu comentariu vă rog să-l luați ca pe o glumă pentru a ne mai descreți frunțile.
Având în vedere că braconajul pe cele 3 bălți se face de către „tâlhari” (tâlhăresc balțile) cu două picioare, solicitați domnului primar o majorare de salariu pentru că au apărut pe bălți și CORMORANII domnului fost ministru Daea [ministru bun cred eu care cel puțin s-a implicat (rezolvat) în multe probleme și nici nu a fugit de ochii presei]. Ăștia fac prăpăd mare, 3 kg./zi de la bugetul statului.

Iulian Mareș spunea...

Ai început să devii un Sadoveanu - II!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Intrati pe grupul Rezerva Armatei sau grupul Militarii si politistii uniti, gestionat de Col Kelner, gasiti un material cu ce propuneri ale SCMD s-au aprobat in comisiile parlamentare. Interesant...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Mai gasiti si pe SCMD o declaratie interesanta, cu aceste propuneri ale SCMD aprobate PE LG. 223, SA SE REVINA LA FORMA INITIALA...

Iulian Mareș spunea...

In media se trambiteaza ca dupa anticipate, marirea punctului de pensie va deveni un capitol inkis si dat uitarii...
Insa graba anticipatelor ar fi cu totul alta...., mult mai tusata si astfel dorita de unul singur, ca sa fim f clar intelesi!

"Să fie blocarea creșterii pensiilor motivul pentru care Iohannis și PNL vor alegeri anticipate ? Cornel Nistorescu găsește un răspuns cu mult mai șocant. Ipoteza ziaristului pornește de la o cunoscută declarație a lui Rudy Giuliani.

”În privința dirijării parchetului de la Kiev și tipului de anticorupție aplicat, situația din țara vecină seamănă cu cea din România. În plin război dintre republicani și democrați, a picat și declarația ambiguă a lui Rudy Giuliani. Iată principalul pasaj care mi-a atras atenția:
„Avem multe dezvăluiri. Încă n-am ajuns la România. Stați să vedeți când ajungem la România”. (Rudy Giuliani)”

Urmează întreaga demonstrație.

”Dacă în SUA urmează dosarul România, mai exploziv decât cel din Ucraina, el nu poate exploda decît în septembrie, la început de campanie electorală pentru Casa Albă. Dar și în prag de campanie electorală pentru parlamentarele din România. Or, pentru liberalii noștri și pentru președinte, deschiderea scandalului pomenit aluziv de Rudy Giuliani, asemănător celui din Ucraina, ar reduce mult din șansele liberalilor de a obține un procent covîrșitor. Ba, ar trebui să ne așteptăm ca efectul unui scandal România să scadă PNL-ul în sondaje pînă la un procent amenințător pentru puterea și existența lor.
Concluzie: Și dacă graba președintelui și a liberalilor de a ajunge la un „guvern al meu” (instalat pe baza procentelor pe care le-ar obține în alegeri anticipate) are la bază tocmai o încheiere în avans a disputei politice din România înaintea scandalului cu același nume din SUA?”

Un lucru nu precizează Cornel Nistorescu și anume că dacă așa vor sta lucrurile, o suspendare a lui Klaus Iohannis la vremea când se numără bobocii devine plauzibilă."

Gogu Pintenogu spunea...

Cei de la MAI au ministru care nu se ascunde in cort si nu au stapani americani.

Iulian Mareș spunea...

Nu va entuziasmati...nici nu stiti cand filmul bate viata!...Trecutul vine mereu peste noi!

Gigi spunea...

Acest proiect,daca va fi materializat,ar face dreptate într-un fel sau altul.
Eventualele cresteri în urma acesteia,beneficiarii ar putea sã se bucure dupa trei ani,începând cu data publicãrii legii,etapizat(25+25+50%).
Vom vedea!

M spunea...

Marirea salariului politistilor este buna pentru ca poate duce la o presinue de crestere in sistem.
Oricum Politia este sub o presiune mediatica enorma!
Acum doua zile un consilier PNL a iesit pe presa sa acuze o perchezitie care i-a speriat copiii. Televiziunile au preluat in bucla mizeriile PNL-istului!
Presa locala a aflat insa ca:
1. Sunt filmari pe camera de pe casca unui politist care linisteste copiii (filmarea a fost ascunsa la ordinul sefilor pusi de PNL)
2. Adresa era corecta fiind suspiciuni ca PNL-istul Andrei Kadas are legaturi cu clanul fraților Alexa, interlopii căutați de Parchet. PNL-istul are 6 firme deschise impreuna cu capul clanului de interlopi
3. Pe filmare apare politistul care gaseste in casa copilul si ii spune "Buna dimineata!". Copilul ii raspunde "Buna dimineata!". Politistul continua: "Stai linistit".
4. Negasindu-l pe Cătălin Alexa, interlopul cautat, politia paraseste casa in 20 de minute de la intrare. Copiii raman cu mama lor in stare buna, impreuna, un pic speriati, evident.
5. Peste 40 de minute vine PNL-istul cu legaturi cu clanurile interlope si incepe scandalul! Cheama televiziunile si apoi salvarea. Televiziunile ajung inaintea salvarii pentru a prelua imagini cu copilul "lesinat de frica".

Ca orice clan mafiot, PNL stie ca timorarea fortelor de ordine le este avantajoasa. Practic Jandarmeria a fost anihilata! Se continua cu Politia.

Politia nici macar nu se mai apara ca sa nu il supere pe PNL-istul Vela care bineinteles ca il apara pe mafiotul lui!

Iar domniile voastre chiar cred ca astia nu vor proroga pana la Pastele Cailor ORICE CRESTERI DE SALARII/PENSII in SNAOPSN?

ALT ANONIM spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

V-ule,
"Hormonali" au fost rezolvați de Vulpița și barba-su, clar din Vaslui! 😜👍😂🤣✌️

Iulian Mareș spunea...

Pe Helvig și Vasiliu nu?

Viorel spunea...

Domnule M, am afirmat în comentariul anterior și am spus „bravo lor”.
După cum spuneți dumneavoastră „Mărirea salariului polițiștilor este bună pentru că poate duce la o presiune de creștere în sistem”, de acord, dar nu în sistemul nostru.
Ca exemplu, tot la fel de bine a fost indexarea de 5%/2016, în sistem, sistemul lor nu al nostru. Cei de CPS a M.Ap.N. nu și-au revenit nici acum după mahmureală deși au pe masă documente care le atestă greșelile făcute. Este greu să recunoști când ești slab pregătit, rău intenționat, slugă la stăpân care îți impune un lucru ilegal sau pe românește, prost. Din 2016 au trecut 3 ani, dacă mărirea la polițiști se realizează, noi o să mai așteptăm 2 ani (la termen), naștere la 9 luni, nu prematur la 7.

Iulian Mareș spunea...

V-ule,
Nu este nicio greșeală! Este intenție clara și transpusă în acțiune premeditată asumată!
Nu sunt gafeuri, proști...etc, ci doar ticăloși!
Garda moare, dar nu se predă!

Iulian Mareș spunea...

Dar pe Pahonțu?

Viorel spunea...

Nu-i prea clar domnule I.M., al dracu Viorel ăsta, vrea gemeni de la Vulpiță, ce se întâmplă dacă toți cormoranii nasc gemeni, vă dați seama ce probleme vă creează ?
Se ține tare pensionarul. Văd că în piesă a apărut și Marian, o fi „Marean” de la sectorul 5 ?
Verel pare ba serios / supărăcios, ba surprins / descumpănit, Vulpița plângăcioasă la început, apoi emotivă ca o fată mare. Bine că vor și pot (ei). Nu erau frumoase poveștile cu Păcală și Tândală ? Viața în satul românesc. Comedie gratis.

ALT ANONIM spunea...

Da ,dar zic eu ca sunt nesemnificativi.

M spunea...

@Viorel

Da domnule Viorel. Corectă analiză!
Vreau doar să spun că în cazul celor 5% era vorba de pensionari iar acum e vorba de activi.
Există percepția că salarizarea în Poliție este net mai bună ca în Armată. Cu încă o creștere la polițiști și în contextul deficitului major de personal oare nu există pericolul unei migrații?

Văd că de exemplu că Snppc spune că se luptă ca și polițiștii să primească specialist de clasă (înțeleg deci că nu au acest spor) și că mai e o problemă cu cuantumul ordinului 50.

Vreau deci să subliniez că prin beneficii într-unul din sisteme se creează presiune și în celălalt.
Că rezultatul vine greu și după multă scremere sunt cu totul de acord cu domnia ta!!!

Gigi spunea...

Au greșit intenționat!😀

ALT ANONIM spunea...

Cornelius-Dogaru nu prea imi inspira incredere.Eu l-am trecut in randul gargaragilor.Are obiceiul de as asuma succesele altora.Doi ani am cotizat degeaba.

Viorel spunea...

S-ar părea că astăzi la Convenția partidului PRO România unde au participat din partea PSD domnul/doamna Marcel Ciolacu, Gabriela Firea, etc., din partea ALDE domnul C.P. Tăriceanu, etc., DOMNUL Mircea Diaconu și alții, deci, s-ar părea că și-au dat mâna pentru a creea o alianță de stânga împotriva PNL și aliații.
Chiar dacă și din PSD și din PRO România sunt membri care se împotrivesc, nevoia îi va face să tragă la aceeași căruță.
Având în vedere că balanța politică (nu cea a justiției, aia fură mereu/la cântar cum s-ar spune) se echilibrează, cred că singurii în măsură să facă diferența la alegeri am rămas noi, cei din SNAOPSN. Să vedem cine plusează până la alegeri.

Teo spunea...

Procedurile pentru executarea silită a structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne au fost demarate. Primii bani vor putea fi încasați peste șase luni, având în vedere că vor fi 25.000 de acțiuni de executare silită.

Viorel spunea...

Domnule I.M. sunt conștien că nu este o greșeală, dar mai bag și eu ceva floricele pentru a le da de înțeles despre ce este vorba, asta doar dacă vor să priceapă.
Domnule M, noi trebuie să ne susținem pe noi înșine în primul rând, dar trebuie să îi susținem și pe activi și invers. Când lege va intra pe făgașul normal, nu vom aștepta indexarea de 1,3 / 4,6 sau 3,8 de la anul ci majorarea soldelor la activi care va fi substanțială în calculul pensiei comparativ cu indexarea. Problema este că, după ce se aplică în totalitate legea salarizării (2022), următoarele măriri a coeficienților de ierarhizare vor fi peste 5-10 ani. Dați timpul înapoi și o să-mi dați dreptate.
Cât despre unele sporuri pe care noi le avem și ei nu le au, sunt compensate cu alte sporuri pe care ei le au și noi nu datorită specificului instituției / funcției. Ăsta este și motivul pentru care la grade egale, funcții egale, vechime egală ei au salariile mai mari și am în față fișa de pensie a unui fost coleg care s-a transferat de la M.Ap.N. (datorită desființării unor unități) în anul 2005 (este mult mai mic promoție/ani) la ISU și are o pensie mult, mult mai mare. Am și fișa de recalculare cu indexarea de 5% din 2016. Nu vă spun diferența de pensie.
Mi le-a dat pentru a trimite spre comparație la CSP a M.Ap.N. fișele mele cu ale lui. Răspuns: "ne khorosho" (nu este bine). Vreau cam multe.

Filip spunea...

Cu scuzele de rigoare : Cu atatea comentarii si modificari legislative din 2002 si pana acum ,sincer va spun ca nu mai am capacitatea sa pun cap la cap ce modificari legislative imi vor afecta sau nu pesia . Am iesit la pensie in cond ord de urg 7 din 26.01.1998 , la data de 30.07 2002. In ultimele 6 luni am avut functia de imputernicit sef al logosticii comandamentului unei Brigazii de tancuri .

Iulian Mareș spunea...

Cu Tăriceanu și Ponta?

Iulian Mareș spunea...

Așa zici?

Iulian Mareș spunea...

Este mai dificil de executat silit un astfel de minister...

Iulian Mareș spunea...

Deci te-a ajutat prin imputernicirea că șef al logisticii brigăzii!...și nu a comandamentului!
Foarte bine au făcut că au solicitat împuternicirea, beneficiind de drepturile funcției de col.
Trist este că nu au mai rămas Bg Tc!

raul spunea...

Ce-am ajuns....!

Huhu Rezea spunea...

@Teo
Despre care executări silite vorbești omule?
În baza căror titluri juridice?
Rămăsesem cu impresia că ai ceva studii juridice.

M spunea...

@Viorel

noi trebuie să ne susținem pe noi înșine în primul rând, dar trebuie să îi susținem și pe activi și invers.

EVIDENT!!!!!
În ceea ce privește sporurile eu am teoria mea că ele sunt în principiu bune dacă sunt acordate corect.
Așa cum nu toți militarii se pensionează la 45 de ani, nici toate sporurile nu se dau pe pile!

Structura salarială a fost modificată în ceea ce ne privește pentru a fi mai flexibilă. E bine? E rău?

Dați exemplul cu domnul de la ISU. Depinde foarte mult de ce a făcut pe noua poziție. Dar, în general, sunt de părere că dacă cineva crede că e mai bine în altă parte nu are decât să se ducă acolo.
Da, mi se pare mișto să ai 4 luni de vacanțe ca dascălii dar nu aș da meseria mea pe cea a unui dascăl și de aceea nu îl invidiez, nu îl înjur ci doar îi mulțumesc pentru munca depusă și îi respect alegerile făcute!

Oare de ce dascălii nu pot să facă același lucru? De ce poate vor și avantajele lor dar și recompensele noastre?
Sunt nesătui? Își urăsc alegerile vieții?

raul spunea...

Am impresia ca vorbim limbi straine!Unii cu mii(peste 6,7,8.) sunt pe site de amuzament!Bogatul n-a crezut niciodata saracul!Sunteti la fel ca politicienii!Va vorbeliti pe aici sa va aflati in treaba!E frummos de la inaltimea voastra sa dati sfaturi!Coeziune si camaraderie e cand le trageti palme stapanilor pt toti si in avantajul tuturor !Sa te bucuri ca ti-a crescut pensia cu 1oo de lei ,ca la un amarat, inseamna ca am ajuns la limita conditiei umane ,dupa o viata dedicata tarii!Suntem cretini!

tehnocrat spunea...

@Huhu, Teo, cred ca este o inventie, in orice caz nu a participat ,in niciun fel la intocmirea unor prevederi din B586...eu zic sa deschidem pariurile , ce se va discuta saptamana asta?
-B586;
-B512;
-B232,
-MIX din toate?

Iulian Mareș spunea...

V-ule,
ia si verifica/intreaba-l: fostul tau coleg, pensionat de la IGSU, a facut ture, i s-au platit orele suplimentare, wek-urile si sarbatorile legale? Unde a activat: pompier sau la SMURD?

*Eu ma bucur pt el si ma intristez pt tine! Vezi, de multe ori un sut in fund, la momentul potrivit, este un pas inainte!

Iulian Mareș spunea...

De unde bani pt recalculari si mariri de pensii?

"Douăzeci şi cinci de bombe fără precedent:
– dublarea preţului la gaze, începînd cu luna Iulie 2020, deşi România deţine locul trei în Europa în ceea ce priveşte depozitul de gaze;
– dublarea preţului energiei, începînd cu decembrie 2020, poate şi pentru că la Porţile de Fier mai funcţionează doar două din şase grupuri energetice. Tăriceanu să trăiască… ştie el de ce!;
– ştergerea unei datorii uriaşe de 1,3 miliarde pentru două bănci străine şi altele, mult mai periculoase!
Nimeni pînă la Băsescu, Boc, Iohannis şi Orban nu şi-a permis o atît de flagrantă încălcare a statului de drept: abuz de putere, austeritate pentru popor, încetinirea creşterii economice, haos şi instabilitate în doar trei luni, aducerea în ţară a FMI-ului, împrumut de 40 de miliarde, blocarea pensiei minime. Jaf la scară planetară! Pe faţă! În doar trei luni, orbanismele turcane au făcut un dezastru de proporţii! Au slugărit numai corporatiştii străini!"

Iulian Mareș spunea...

Una pe zi, pentru acelasi globalist cosmopolit!
"Iar întărirea Saşilor noi o simţeam mai dureros. Comunele săseşti şi slujbaşii autonomiei lor urmau cea mai nemiloasă stoarcere a satelor noastre de pe pământul administrat de dânşii. În vreme ce toţi locuitorii Ardealului dădeau dijmă numai preoţilor lor, Românii din pământul săsesc trebuiau să dea dijmele totdeauna preoţilor săseşti. Dacă un sat era curat românesc, deci nu era preot săsesc în localitate, Românii aveau să dea această a zecea parte din agoniseala lor preotului săsesc din satul cel mai apropiat. Ba au mers şi mai departe. Unor sate româneşti le-au fost impuse tot felul de dări, pe care aveau să le încaseze satele săseşti, în frumosul sat românesc Poiana, de lângă Sibiu, toţi tinerii români, când se căsătoreau, trebuiau să plătească o anumită taxă comunei săseşti Dobârca din apropiere. Şi aceasta din cele mai vechi vremuri până la 1789.Satele româneşti aveau să dea tot felul de muncitori pentru clădiri în oraşele săseşti, pentru canalizări, pentru ridicări de şosele, aveau să dea servitori gratuiţi tuturor slujbaşilor saşi. Unele sate până la 1848 fură silite să trimită câte un om de serviciu la bucătăria primarului oraşului Sibiu. Cărăuşiile pe seama oraşelor săseşti aveau să fie făcute tot de Români, şi fireşte fără nici o răsplată. Principii ardeleni având mare nevoie de sprijinul bănesc al Saşilor, lăsară totul la hatârul lor.
Pe la 1540 Saşii începură şi la noi o activitate de a ne cuceri la luteranism. În 1544 tipăriră în Sibiu un catechism pe care îl introduseră chiar cu forţa în comunele româneşti şi în mahalalele oraşelor. Sprijiniră şi tipăriturile lui Coresi.Când însă dieta de la 1550 recunoscu deplină libertate legii luterane, deci o libertate pe care noi Românii ortodocşi până atunci nu o aveam, Saşii îşi deteră seama că luteranizarea noastră era o primejdie pentru dânşii: puneam mâna pe nişte drepturi care ne-ar fi sprijinit întrucâtva dezvoltarea şi nu ne-ar mai fi lăsat să fim exploataţi de dumnealor. Deci nu numai că încetează orice activitate de convertire în satele noastre de pe pământul lor, ci se năzuiesc să împiedice şi lăţirea calvinismului în aceste sate. Pentru ei era cu mult mai avantajos să rămânem aşa, ortodocşi prigoniţi de stat şi fără putinţa de a ne înălţa câtuşi de puţin capetele, decât să ne convertim la protestantism, să ni se îngăduie şi nouă oarecari uşurări şi să începem a ne simţi şi noi oameni.Hotărârile Saşilor, aduse pentru exploatarea noastră, care încă în veacul XVI alcatuiam marea majoritate a locuitorilor din pământul crăiesc, devin tot mai drastice. În 1582 oraşul Sibiu interzice Românilor până şi pescuitul în râuri. Şi aceasta fiindcă unii dintre meseriaşii sibieni făceau sport din pescuit.
În veacul XVII în jurul Sibiului se aduce hotărârea că „dacă vreun Valach din Poplaca cojeşte un copac făcându-l să se usuce, va fi spânzurat de creanga copacului; dacă vinovatul nu poate fi prins, comuna Poplaca are să dea alt Valach ca să fie spânzurat în locul lui”.Tot atunci Saşii din ţinutul Făgăraşului decid: „Dacă turma vreunui Valach trece în imaş oprit şi Valachul se împotriveşte cu arma (bâta!), la dovada martorilor… acest Valach va fi pedepsit cu moartea. Cu moartea va fi pedepsit şi acela care va da foc sau ameninţă să dea foc… Dacă vinovatul a fost slugă şi a fugit, în locul lui va fi omorât Valachul la care slujia”.Cele mai multe hotărâri le aduc cu gândul de a îmbogăţi pe preoţii şi ţăranii saşi şi de a umili şi sărăci pe bieţii Români ca astfel să-i stăpânească mai uşor. În 28 August 1679 sfatul oraşului Braşov aduce următoarea hotărâre: „Dacă în comuna Râşnov moare un Valach şi nu are copii, pământurile şi averea lui vor fi moştenite nu de neamuri, ci de cel mai apropiat Sas din vecinătate. Acelaş lucru are să se întâmple şi dacă mortul are copii, însă copii sunt căsătoriţi în alt sat, precum şi atunci, când se poate dovedi că pământurile părintelui mort au fost odinioară săseşti”. Fireşte, Sasul din vecinătate totdeauna putea dovedi cu martori că pământurile mortului n-au fost româneşti."

Viorel spunea...

Păi cu cine domnule I.M. ? Nu vedeți că Olguța cu Manda și Mihai Tudose vor să rupă PSD. Atunci chiar totul rămâne la mâna președintelui. Cine face ceva concret până pe 15 mai, cu ăla votez chiar dacă nu îmi place de moaca lui.

Iulian Mareș spunea...

V-ule,
Scuza-ma, însă eu am devenit fan KWI, Or-Ban, Turcanu...end &!
Sunt #!
Sunt fan alogeni...
Că fapt divers, știi cine-i actualul secretar de stat la MS?
Ei, nu știi? L-a dorit și Ciolos; este 5% militar...
Sunt #, 👍✌️✌️✌️, gata sunt european!

M spunea...

Am si o veste buna!!!

Una dintre cele mai toxice persoane din Ministerul Muncii, Ioana Constantin, si-a dat demisia pentru a "se dedica campaniei electorale"
Scapam astfel de un dusman declarat, vârâtă cu forta de basescu petrov traian in Guvernul Romaniei, o fiinta care in repetate randuri a jignit militarii romani si a umilit rezervistii acestei tari! Plina de ura si de venin isi facuse un scop in viata sa predice orinude gasea o ureche dispusa sa o asculte despre pensiile nesimtite ale militarilor, respectand linia politica directoare data de partidul condus de mizeria numita basescu!

Sa ii uram drum bun si sa se intoarca cand o vom chema noi!

PS - ma abtin de obicei sa jignesc chiar si fiinte de teapa lui basescu, tomac sau constantin dar poate intr-o zi o sa avem timp sa va povestesc despre masinatiunile acestor lichele!

Viorel spunea...

Vă admir. Asta da, dragoste la prima vedere. Așa trebuie să fie un militar adevărat, ce cioace, ce tromboane, nimic, direct la acțiune. Și eu m-am decis, votez cu Albă ca zăpada și cei 7 pitici. Păcat că din partidul meu nu face parte și cucuveaua mov. Aveam și eu / noi o pilă la legi și O.U. favorabile și cu anticipație, dar așa, stăm pe poziții în așteptare. Domnul JULIEN Ciolos și-a dorit și își dorește multe, și eu îi „doresc numai de bine toată viața” pentru O.U. nr. 57/2015(art. 11 pct. 1) și 99/2016(art. 10 pct. 1).

SorinC spunea...

Nu exista pompieri si smurdisti.Unii dintre pompieri , tot mai multi au si cursuri (module)SMURD.Fac ture pe ambulanta sau pe stingere in functie de nevoia de personal.Toti sunt subofiteti operativi.Nu exista smurdisti in statele de organizare.Da in igsu se platesc sdsl deoarece nu se pot compensa cu timp liber.Se duu libere pt ca se lucreaza 24/48 nu se mai pot compensa si sdsl lucrate ca nu este personal

Iulian Mareș spunea...

Scrii prostii....
Fără curs de paramedic și atestat nu poți fi și la SMURD!

vasile spunea...

Trebuie introdus si un aliniat care sa prevada ca pentru politistii care au fost pensionati intre timp si care beneficiaza de aceasta marire sa se intocmeasca si documentele catre Casa de Pensii in vederea recalcularii pensiei si virarea sumelor corespunzatoare dela data iesirii la pensie. Altfel va trebui iar apelat la instanta.

Huhu Rezea spunea...

DIn proiect se deduce ca vor primi respectivele diferente doar cei pensionati intre 30 01 2017 si momentul pensionării. Diferentele le plătesc angajatorii, nu CPS a MAI.
Proiectul nu zice nimic de momentul actualizării pensiilor militare, 30 06 2017, care pică în interiorul termenului de prescripție de 3 ani, socotit de la 30 01 2020, înaopi.

vasile spunea...

Aveti dreptate, diferentele le platesc angajatorii, dar pentru cei iesiti la pensie dupa 30.01.2017 trebuie recalculate si pensiile la noile salarii legal acordate. Eu am actiune la C.A. pentru plata la niveluL maxim incepand cu 09.04.2015, pana la data pensionarii, inclusiv comunicarea noilor date la Casa de Pensii, in vederea recalcularii pensiei.

Huhu Rezea spunea...

De ce de la 30 01 2017? Dacă vă referiți la HG nr. 1/2017, aceasta nu putea modifica structura soldei/salariului de funcție stabilită prin legi de rang superior.
Deocamdată proiectul reglementează doar drepturile salariale care se cuvenea polițiștilor pensionari până în momentul salarizării.
După 15 09 2017, OUG 59 a eliminat actualizarea pensiilor.

Leon spunea...

https://www.snppc.ro/solicitare-adresat-ministrului-afacerilor-interne-pentru-urgentarea-reglement-rii-salariz-rii-la-nivel-maxim-n-temeiul-deciziei-ccr-794-2016-i-al-deci-bd10279

Ovidiu Ignat spunea...

Buna ziua, am citit si rascitit articolele de pe acest site dar inca sunt in ceata totala! va rog frumos daca stie cineva sa imi spuna cum se calculeaza pensia militara in 2020? Mentionez ca la 31.07.2020 voi avea 50 ani, 29 ani ca militar din care 24 in conditii speciale. La o media a brutului in 2020 pe 6 luni de 14.000 lei, cat va fi netul pensiei? va multumesc

Huhu Rezea spunea...

Dacă nu știi cum se calculează pensia înseamnă că nici n-ai studiat Legea 223/2015 și nici nu te-ai uitat pe vreuna din zecile de decizii de calculare/recalculare/actualizare de pe blog.
Orientează-te în căutare după rubrica Etichete de pe prima pagină.
Una peste alta, la vechimea d-tale, vei avea o pensie egală cu solda netă pe care o primești acum în mână, din care scazi ordinul 50.

Leon spunea...

Se mai scad si sumele primite pentru drepturile de echipare, eventuale prime( a se vedea art.28 din L.223, modificat de OuG 57/2015..), si ce rezulta se inmulteste cu 58,5%= Pensia Neta !
Dar pana in Iulie mai pot sa apara NOUTATI !
Urmariti in continuare acest blog..!