Un produs Blogger.

vineri, ianuarie 22, 2021

Demonstrație din care rezultă că Legea 223/2015 a încurajat părăsirea timpurie a carierei militare

82 comments


"@Moșmartin", colegul nostru de comentarii pe blog, a trimis, așa cum a anunțat pe blog, un material documentar spre ICCJ, investită de CA Bacău să judece dezlegarea unei chestiuni de drept privind adăugarea sporului OMM/SOSP la cuantumul  fnal al pensiei militare.

Cine are rabdare să citească acest material înțelege de ce cei pensionați anticipat parțial se tem de oricare calcul al pensiei militare care să includă în baza de calcul veniturile din întreaga carieră militară.

(Text în actualizare)

 


Inalta Curte de Casatie si Justitie

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Dosar nr.2970/1/2020

Termen de judecata 08.02.2021Domnule Presedinte,
     Subsemnatul ........, identificat cu C.I. seria..... nr......., CNP.........., domiciliat in......................, telefon......., e-mail............, rog respectuos sa analizati unul dintre cele mai edificatoare exemple - expus concret si succint - care vizeaza problematica dosarului susmentionat si aflat pe rolul instantei dumneavoastra si din care rezulta - in mod explicit - modalitatea pe care o consider corecta, de interpretare a dispozitiilor legale incidente stabilirii pensiilor militare de stat, consecinta demersului meu dorindu-se a se constitui exclusiv intr-o actiune circumscrisa dezlegarii chestiunii de drept cu care ati fost sesizat.  


     Exemplul vizeaza situatia a doi pensionari militari care...

     a) au avut - in activitate - solde identice pentru perioada stabilita si necesara determinarii pensiei. Mentionez faptul ca, termenul de solda - utilizat pentru militari - este similar cu cel al salariului pentru cei care nu au o astfel de calitate.  

     b) vechimea in serviciu a celui de-al doilea pensionar este substantial mai mare fata de cea a primului, respectiv aproape tripla ! 

     c) cel de-al doilea pensionar beneficiaza - in plus si in procent maxim -  de un  spor la cuantumul pensiei, determinat atat de perioada cat a activat in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale cat si de rezultatele obtinute pe timpul activitatii sale profesionale ( spor definit ca Ordinul Meritul Militar / Semnul onorific In Serviciul Patriei ) !


     Este evident faptul ca, doar raportandu-ne la cele susmentionate si pana a intra in detaliile exemplului luat, pensiile celor doi ar trebui sa aiba cuantumuri diferite.

     Cu toate acestea, prin modul de interpretare a dispozitiilor legale de catre doua dintre partile dosarului nr. 2317/110/2019 aflat pe rolul Curtii de Apel Bacau - respectiv Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale si Comisia de Contestatii din cadrul aceluiasi minister - si in legatura cu care Inalta Curte a fost sesizata, constituindu-se astfel dosarul nr. 2970/1/2020, cei doi pensionari -  din exemplul luat - ajung in situatia de a avea pensii identice !!

     Iar aceasta, cu atat mai mult cu cat, chiar in art. 2 lit.b) din Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat se precizeaza faptul ca unul dintre principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat il reprezinta ,,principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate în aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege,,.


     In fapt - continuind exemplul - parcursul profesional al celor doi pensionari vizeaza urmatoarele...

     a) pentru primul

     - iunie 1995 = absolvent cursuri liceale

     - septembrie 1995 - septembrie 1996 ( 1 an ) = stagiu militar ( militar in termen )

     - noiembrie 1996 - martie 2009 ( 12 ani si 4 luni ) = angajat societate privata

     - martie 2009 - ianuarie 2021 ( 11 ani si 10 luni ) = cadru militar ( subofiter ) 

     - ianuarie 2021 = trecut in rezerva ( pensionar militar ).

     b) pentru al doilea 

     - iunie 1985 = absolvent cursuri liceale

     - august 1985 - august 1987 ( 2 ani ) = elev scoala militara ( pentru subofiteri ) 

     - august 1987 - ianuarie 2021 ( 33 de ani si 5 luni ) = cadru militar ( subofiter )

     - ianuarie 2021 = trecut in rezerva ( pensionar militar ).


     In drept, cadrul de reglementare al pensiilor militare de stat il reprezinta Legea nr. 223 / 2015, iar modificarile si completarile ulterioare acesteia vizeaza urmatoarele acte normative...

a) OUG nr. 57 / 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal - bugetare ( art.40 ) 


            b) OUG nr. 59 / 2017 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ( art. VII ) 


            c) OUG nr. 114 / 2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice și a unor masuri fiscal - bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene ( art. 84 ).     Mentionez faptul ca - pentru exemplul expus in cele ce urmeaza - continutul prevederilor legislative incidente este evidentiat in anexa.


     Asadar, concretizand - din perspectiva cadrului faptic si de drept susmentionat -  avem in vedere urmatoarele...


     1. primul pensionar beneficiaza de pensie de serviciu anticipata partiala ( art.14 lit. a) coroborat cu art. 15 lit.c) si 18 alin.(1) din Legea nr. 223 / 2015 ), iar cel de-al doilea de pensie de serviciu pentru limita de varsta ( art. 14 lit.a) coroborat cu art. 15 lit.a),16 si 21 alin.(1) din Legea nr. 223 / 2015 ).


     2. vechimea in serviciu a celor doi pensionari implica perioada in care acestia au avut - generic - calitatea de militar. Concretizat, calitatile care implica aceasta vechime sunt evidentiate in art.3 lit.e) din lege. 

     Ca atare, in cazul primului pensionar, vechimea in munca de 12 ani si 4 luni ( cat timp a fost angajat al unei societati private ) nu se ia in considerare la stabilirea pensiei anticipate partiale. Dealtfel, in art.18 alin.(2) din lege se precizeaza faptul ca, in cazul pensiei anticipate partiale, cuantumul acesteia se calculeaza numai pentru numarul anilor de vechime in serviciu la care se adauga sporurile acordate conform art. 24.

     Drept urmare, cei doi pensionari au o vechime in serviciu de 12 ani si 10 luni ( 1 an militar in termen + 11 ani si 10 luni cadru militar ) , respectiv 35 de ani si 5 luni ( 2 ani scoala militara + 33 de ani si 5 luni cadru militar ). Asadar, cel de-al doilea pensionar are o vechime in serviciu aproape tripla fata de primul ! 


     3. ambii pensionari - in perioada in care au avut statutul de cadru militar - si-au desfasurat activitatea in conditii speciale. Pentru aceste conditii, sporurile adaugate la vechimea in serviciu sunt de 6 luni pentru fiecare an lucrat efectiv ( art 24 lit.b) din lege ). 

     Ca atare, cuantumul pensiei se calculeaza pentru o vechime de 18 ani si 4 luni in cazul primului pensionar ( 12 ani si 10 luni vechime in serviciu la care se adauga 5 ani si 6 luni - datorita conditiilor speciale - pentru cei 11 ani intregi in calitate de cadru militar  ), respectiv pentru 51 de ani si 11 luni in cazul celui de-al doilea  ( 35 de ani si 5 luni vechime in serviciu la care se adauga 16 ani si 6 luni - datorita conditiilor speciale - pentru cei 33 de ani intregi in calitate de cadru militar ).

     In final, cuantumul pensiei celor doi se calculeaza pentru o vechime determinata prin neglijarea / intregirea fractiunilor mai mici / mai mari de 6 luni, rezultand astfel o vechime de 18, respectiv de 52 de ani ( art. 25 alin. (3) din lege ) !!


     4. pentru a se determina cuantumul pensiei de serviciu a celor doi este necesar a fi cunoscuta vechimea cumulata a acestora ( art.29 alin.(1) si (2) din lege ( modificat prin art.40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) ).

     In cazul pensiei anticipate patiale, vechimea cumulata se limiteaza la cea de serviciu la care se adauga sporurile acordate conform art.24 din lege ( art. 3 lit.f) si g) din lege ). Asadar, vechimea cumulata a primului pensionar este de 18 ani. 

    In cazul celui de-al doilea pensionar, beneficiar al pensiei pentru limita de varsta, avand in vedere faptul ca - pe timpul activitatii - acesta nu a avut perioade de timp recunoscute ca vechime in munca, stagiu de cotizare sau perioade asimilate ( art. 3 lit.f) din lege ), vechimea cumulata a acestuia se limiteaza - ca si in cazul primului pensionar -  la cea de serviciu la care se adauga sporurile acordate conform art.24 din lege ( art. 3 lit.f) si g) din lege ). Asadar, vechimea cumulata a acestuia este de 52 de ani !!  


     5. cuantumul pensiei de serviciu se determina in procente din baza de calcul  ( art.29 alin.(1) si (2) din lege ( modificat prin art.40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) ).

     In cazul celor doi pensionari, procentele care ar trebui aplicate bazei de calcul sunt urmatoarele...

     - pentru primul = 58 % ( 65 % - ( 25 - 18 ) % ), ( art.29 alin.(1) lit.a) si alin.(2) din lege ( modificat prin art.40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) )

     - pentru al doilea = 92 % ( 65 % + ( 52 - 25 ) % ), ( art.29 alin.(1) din lege ( modificat prin art. 40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) ). Avand in vedere faptul ca pensia stabilita nu poate fi mai mare de 85% din baza de calcul ( art. 30 din lege ( modificat prin art. 40, punctul 6 din OUG nr. 57 / 2015 ) ), rezulta implicit ca, in cazul celui de-al doilea pensionar, procentul care trebuie aplicat este - in final - de 85 % !

     Pe de alta parte, in situatia in care la procentele pentru vechimea in serviciu si sporurile aferente acesteia ( 58 %, respectiv 92 % ) - si rezultate exclusiv din prevederile art. 29 din lege ( modificat prin art.40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) - se adauga cele pentru vechimea contributiei la Fondul pentru pensia suplimentara si / sau contributia individuala la buget ( art.108 din lege ( modificat prin art. 40 punctul 20 din OUG nr. 57 / 2015 ) ), respectiv 3 % pentru cei 11 ani si 10 luni de activitate in cazul primului pensionar si 9 % pentru cei 33 de ani si 5 luni de activitate in cazul celui de-al doilea, rezulta alte procente care pot fi aplicate bazei de calcul in vederea determinarii cuantumului pensiei de serviciu, acestea fiind de 61 % ( 58 % + 3 % ), respectiv 101 % ( 92 % + 9 % ), pentru acestea din urma, respectiv 101 % - prin limitarea impusa de catre art. 30 din lege ( modificat prin art. 40 punctul 6 din OUG nr. 57 / 2015 ) susmentionat - procentul final rezumandu-se la 85 % !


     6. baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei celor doi are un cuantum identic, respectiv de 5551 lei, ea fiind constituita din media soldelor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate ( art.28 alin. (1) din lege ( modificat prin art.40, punctul 4 din OUG nr.57 / 2015 ).


     7. cuantumurile pensiilor de serviciu a celor doi - determinate din procentele insumate si rezultate din art.29 si 108 susmentionate ( cu plafonul de 85 % prevazut de art.30 mentionat ) si nu exclusiv din cele ale art. 29, cum explicit se prevede in acesta ( tot cu plafon de 85 % conform art. 30 ) - sunt de 3386 lei ( 5551 x  % 61 % ), respectiv  4718 lei ( 5551 x 85 % ) ! 

     Aceste pensii rezultate au un cuantum brut, deoarece procentele susmentionate ( 61 % si 85 % ) se raporteaza la o baza de calcul ( 5551 lei ) care, conform prevederilor art.28 alin. (1) din lege ( modificat prin art.40, punctul 4 din OUG nr.57 / 2015 ) este constituita din media soldelor lunare brute realizate la functia de baza.


     8. pensia neta a celor doi se determina din cea in cuantum brut prin deducerea impozitului pe venit  ( art.3 lit.m ) din lege ( adaugata prin art.VII punctul 1 din OUG nr. 59 / 2017 ) ).

     Impozitul pe venit aferent pensiilor celor doi se stabileste prin aplicarea procentului de 10 % la ceea ce depaseste suma de 2000 de lei din pensia in cuantum brut a acestora ( art.I, titlul IV, punctul 31 din OUG nr.79 / 2017 coroborat cu art.I, punctul 1 din Legea nr.2 / 2017 ).

     Pe cale de consecinta, impozitul pentru cele doua pensii brute este de 139 lei ( ( 3386 - 2000 ) x 10 % ), respectiv 272 lei ( ( 4718 - 2000 ) x 10 % ).

     Ca atare, pensiile nete ale celor doi sunt de 3247 lei ( 3386 - 139 ), respectiv 4446 lei ( 4718 - 272 ).


     9. pensiile nete ale acestora nu pot fi mai mari decat media soldelor lunare nete corespunzatoare soldelor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei ( art. 60 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 ).

     Solda lunara neta se stabileste din cea bruta din care se deduce contributia individuala la bugetul de stat, contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale de sanatate si impozitul pe venit ( art. 3 lit.l) din legea susmentionata ( adaugata prin art.VII punctul 1 din OUG nr.59 / 2017 ).

     Contributia individuala la bugetul de stat se stabileste prin aplicarea cotei de 25 % la solda lunara bruta ( art.138 lit. a) si 141 lit.c) din Legea nr.227 / 2015 privind Codul fiscal coroborat cu art.31 alin.(1) din Legea nr. 223 / 2015 ).

     Rezulta asadar o contributie individuala la bugetul de stat de 1388 lei ( 5551 x 25 % ). 

     Contributia individuala la bugetul asigurarilor sociale de sanatate se determina prin aplicarea cotei de 10 % la aceieasi solda lunara bruta ( art.156 si art.157 alin.(1) lit.a) din Legea nr.227 / 2015 privind Codul fiscal ).

     Prin urmare, aceasta contributie este de 555 lei ( 5551 x 10 % ).

     In ceea ce priveste impozitul pe venit, acesta se stabileste aplicand cota de 10 % la solda lunara bruta din care s-au dedus cele doua contributii susmentionate ( art.78 alin.(1) si (2) lit. a)  din Legea nr.227 / 2015 privind Codul fiscal ). 

     Asadar - pentru exemplul luat - impozitul are un cuantum de 361 lei ( ( 5551 - 1388 - 555 ) x 10 % ).

     Pe cale de consecinta, solda lunara neta este de 3247 lei ( 5551 - 1388 - 555 - 361 ), acest cuantum reprezentand si media soldelor lunare nete corespunzatoare celor brute ( n.n. - solde brute, pe care le consideram - pentru simplificare - ca fiind identice in cele 6 luni consecutive, respectiv 5551 lei, media lor constituind-o baza de calcul a pensiilor celor doi ).

     Drept urmare - prin raportare la media soldelor lunare nete de 3247 lei -  pensia neta in cazul primului pensionar are un cuantum identic cu media soldelor lunare nete ale acestuia ( 3247 lei ), iar in cazul celui de-al doilea, cuantumul acesteia de 4446 de lei este plafonat la media soldelor lunare nete, respectiv la 3247 lei ( art. 60 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 ) !


   10. art.11 alin.(3) din Legea nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare precizeaza urmatoarele...

     ,,Pensionarii militari decorati cu ordinul Meritul Militar clasele a III-a, a II-a si I beneficiaza de un spor de 10%, 15% si, respectiv 20% al cuantumului pensiei,,.


     Din prevederile art.12 al Legii nr.574 / 2004 ( modificat prin art.III, punctul 9 din Legea nr.149 / 2018 ) rezulta faptul ca cei decorati cu Ordinul Meritul Militar, cu Semnul onorific In Serviciul Armatei si cu Semnul onorific In Serviciul Patriei, beneficiaza de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.


     Totodata, in art.1 alin.(1) din Legea nr.574 / 2004 ( modificat  prin art.III, punctul 2 din Legea nr.149 / 2018), pe langa beneficiarii Semnului onorific In Serviciul Patriei sunt evidentiate si perioadele necesare conferirii acestui semn onorific, acestea fiind de 15, 20 sau 25 de ani de activitate in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale.


     In cazul exemplului luat, cel de-al doilea pensionar - pentru cei 33 de ani si 5 luni de activitate in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale in calitate de cadru militar ) - beneficiaza de un spor de 20 % la cuantumul pensiei, ca urmare a decorarii cu Semnul onorific In Serviciul Patriei !


     Pe langa conditia de vechime de cel putin 25 de ani pentru a fi beneficiar al sporului de 20 %, pensionarul in cauza a trebuit sa indeplineasca si o alta, respectiv aceea de a fi avut ,,rezultate meritorii in indeplinirea atributiilor si in pregatirea profesionala, evidentiate prin calificative de cel putin ,,bun,, sau ,,bine,, , dupa caz,    in aprecierile de serviciu din ultimii 4 ani premergători anului,, in care a urmat sa i se confere Semnul onorific In Serviciul Patriei ( anexa nr.1, art.7 din Legea nr.574 / 2004 ( modificat  prin art.III, punctul 2 din Legea nr.149 / 2018 ) !


     Ca semn de apreciere atat pentru perioada de activitate desfasurata in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, cat si pentru rezultatele obtinute pe timpul activitatii profesionale, Semnul onorific In Serviciul Patriei se acorda pe viata ( art.1 din anexa nr. 1 a Legii nr.574 / 2004 ) !


     Asadar, cuantumul net rezultat al pensiei de serviciu - in cazul celui de-al doilea pensionar - este de 3896 lei ( 3247 + ( 3247 x 20 % ) ). 


     Acesta este evident mai mare fata de cel al pensiei de serviciu nete a primului pensionar ( 3247 lei ), cauzele fiind determinate - in mod evident - atat de vechimea aproape tripla in serviciu ( adica 35 de ani si 5 luni fata de 12 ani si 10 luni ), cat si de procentul suplimentar de 20 % acordat la cuantumul pensiei ca urmare a conferirii Semnului onorific In Serviciul Patriei !

          In contradictie cu modul de interpretare a dispozitiilor legale evidentiat anterior, Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale si Comisia de Contestatii din cadrul aceluiasi minister ( n.n. - ca dealtfel si celelalte doua case de pensii sectoriale si comisii de contestatii din M.A.I., respectiv S.R.I. ) se raporteaza la o modalitate de interpretare a acestor dispozitii care conduce la situatia in care cei doi pensionari au in final pensii nete identice, chiar daca cel de-al doilea a avut o vechime in serviciu aproape tripla fata de primul si, suplimentar, este beneficiar - in procent maxim - al Semnului onorific In Serviciul Patriei !!

     

     Astfel, in cazul celui de-al doilea pensionar, Casa de pensii determina cuantumul brut al sporului aferent Semnului onorific In Serviciul Patriei prin aplicarea procentului de 20 % la cuantumul brut plafonat al pensiei de 4718 lei ( 85 % din baza de calcul, respectiv din 5551 lei ), rezultand astfel suma de 944 lei !

     Se ignora astfel, faptul ca acest spor la pensie - rezultat din Legea nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare si nu din Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat - necesita a fi acordat numai dupa parcurgerea in totalitate a prevederilor incidente stabilirii pensiei militare de stat conform celei de-a doua legi mentionate, aceste prevederi avand finalitate in art.3 lit.m ) ( adaugata prin art.VII punctul 1 din OUG nr. 59 / 2017 ) si art. 60  ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 ) !!

     Ulterior - pentru exemplul luat - Casa de pensii insumeaza cele doua cuantumuri susmentionate si stabileste ,,pensia militara bruta,, in cuantum de 5662  lei ( 4718 + 944 ) ! 

     Din aceasta ,,pensie militara bruta,, de 5662 lei deduce impozitul aferent de 366 lei ( ( 5662 - 2000 ) x 10 % )  si stabileste ,,pensia militara neta,, in cuantum de 5296 lei ( 5662 - 366 ) !    

      In final, compara - din perspectiva art. 60 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 ) - aceasta ,,pensie militara neta,, de 5296 lei cu media soldelor lunare nete ( 3247 lei ) corespunzatoare soldelor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei ( 5551 lei ) !!

     Si astfel, stabileste ca ,,pensia neta in plata,, este de 3247 lei, adica identica cu cea a primului pensionar !!!...iar acesta chiar daca, cel de-al doilea pensionar a avut o vechime in serviciu aproape tripla fata de primul ( adica 35 de ani si 5 luni fata de 12 ani si 10 luni ) si, suplimentar, este beneficiar - in procent maxim ( 20 % ) - al Semnului onorific In Serviciul Patriei !!

 

     Consecinta unei astfel de interpretari a prevederilor legale o reprezinta faptul ca sporul pentru Semnul onorific In Serviciul Patriei este golit practic in totalitate de continut in beneficiul celui de-al doilea pensionar, iar aceasta in conditiile in care,  oricum pensia neta este diminuata - la randul sau -  din cauza plafonarii impuse de art.60 din lege ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 ) !


     Pe de alta parte, in cazul primului pensionar - care, chiar daca are aceieasi baza de calcul a pensiei cu a celui de-al doilea, respectiv 5551 lei - pensia neta nu este afectata si implicit diminuata in niciun fel de prevederile articolului susmentionat, ea fiind identica cu media salariilor nete, respectiv 3247 lei ! 
     Asadar, avand in vedere exemplul concret referitor la cei doi pensionari militari si din care rezulta faptul ca...

    

     a) ambii au avut - in activitate - solde identice pentru perioada celor 6 luni alese din ultimii 5 ani de activitate si constituite in baza de calcul a pensiei, respectiv 5551 lei !


     b) vechimea in serviciu a celui de-al doilea pensionar este substantial mai mare fata de cea a primului, respectiv aproape tripla ( 35 de ani si 5 luni fata de 12 ani si 10 luni ) !


     c) cel de-al doilea pensionar beneficiaza - in plus si in procent maxim ( 20 % ) -  de sporul pentru Semnul onorific In Serviciul Patriei la cuantumul pensiei, determinat atat de perioada cat a activat in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale ( 33 de ani si 5 luni ) cat si de rezultatele obtinute pe timpul activitatii sale profesionale ( calificative de cel putin ,,bun,, in aprecierile de serviciu ),

concluzia care poate rezulta este aceea ca pensiile nete ale acestora nu pot avea cuantumuri identice ( 3247 lei ), ci diferentiate, respectiv 3247 lei in cazul primului si 3896 lei in cazul celui de-al doilea !!


     Art.108 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin art. 40 punctul 20 din OUG nr. 57 / 2015 ) precizeaza urmatoarele..

     ,,Pentru militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care au platit contributie la Fondul pentru pensia suplimentara si / sau contributia individuala la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de...

 a) 3% pentru o vechime a contributiei între 5 - 15 ani 

 b) 6% pentru o vechime a contributiei între 15 - 25 ani 

 c) 9% pentru o vechime a contributiei peste 25 de ani,,.


     Acest articol, care este in vigoare, ar trebui interpretat si valorificat in mod concret pentru toti pensionarii militari si nu in beneficiul doar a unei parti a acestora, cum o realizeaza - in mod vadit discriminatoriu si in contradictie cu prevederile art. 2 lit.b) din Legea nr. 223 / 2015  - Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale si Comisia de Contestatii din cadrul aceluiasi minister !!


     Astfel, interpretarea data de catre acestea dispozitiilor articolului 108 susmentionat, duce la situatia in care pensionarii militari cu o vechime minima in serviciu ( de 10, 11, 12 si 13 ani ) sa beneficieze - in mod concret, la cuantumul net al pensiei - de sporul procentual aferent contributiei pentru pensia suplimentara, iar in cazul celorlalti, cu o vechime in serviciu mai mare de 13 ani, acest spor sa fie practic golit de continut !!


     Iata concretizarea - printr-un exemplu - care vizeaza doi pensionari militari, beneficiari ai pensiei anticipate partiale ( art.14 coroborat cu art. 15 lit.c) si 18 alin.(1) din Legea nr. 223 / 2015 ) si care...


     a) au vechimi in serviciu ( art.3 lit.e) din lege ) diferite, respectiv 10 si 14 ani  


     b) au aceieasi baza de calcul a pensiei ( art.28 alin. (1) din lege ( modificat prin art.40, punctul 4 din OUG nr.57 / 2015 ), similara cu cea din primul exemplu luat, respectiv  de 5551 lei brut


     c) ambii - in perioada in care au avut statutul de cadru militar - si-au desfasurat activitatea in conditii speciale ( art 24 lit.b) din lege ).


     Din perspectiva celor susmentionate, vechimea cumulata ( art. 29 alin.(2) din lege ( modificat prin art.40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) coroborat cu art. 24 lit.b), 3 lit.f) si g) din lege ) a celor doi este de 15, respectiv 21 de ani.  


     In cazul primului pensionar, procentele aplicabile bazei de calcul si rezultate din art. 29 din lege ( modificat prin art.40, punctul 5 din OUG nr. 57 / 2015 ) sunt de 55 % ( 65 % - ( 25 - 15 ) % ), iar in cazul celui de-al doilea de 61 % ( 65 % - ( 25 - 21 ) % ).


     Drept urmare, pensiile de serviciu - in cuantum brut - care rezulta din aplicarea prevederilor articolului susmentionat sunt de 3053 lei ( 5551 x 55 % ), respectiv 3386 lei ( 5551 x 61 % ). 


    Acestor pensii in cuantumuri brute le corespund cele nete ( art.3 lit.m ) din lege ( adaugata prin art.VII punctul 1 din OUG nr. 59 / 2017 ), coroborat cu art.I, titlul IV, punctul 31 din OUG nr.79 / 2017 si art.I, punctul 1 din Legea nr.2 / 2017 ) in cuantumuri de lei 2948 lei ( 3053 - ( 3053 - 2000 ) x 10% ), respectiv 3247 lei ( 3386 - ( 3386 - 2000 ) x 10 % ).  


     In situatia in care la procentele susmentionate ( 55 si 61 % ) se adauga cele rezultate din art.108 mai susmentionat, respectiv 3 % pentru ambii pensionari, procentele rezultate sunt de 58, respectiv 64 %.


     Pe cale de consecinta, pensiile - in cuantum  brut - care ar rezulta ar fi de 3220 lei ( 5551 lei x 58 % ), respectiv 3553 lei ( 5551 lei x 64 % ).


     Acestor pensii in cuantumuri brute le-ar corespunde cele nete in cuantumuri de lei 3098 lei ( 3220 - ( 3220 - 2000 ) x 10% ), respectiv 3398 lei ( 3553 - ( 3553 - 2000 ) x 10 % ).

     Din perspectiva celor aratate, rezulta implicit cat reprezinta - in cuantum net - procentele de 3 % aferente contributiei la pensia suplimentara pentru cei doi pensionari, valorile fiind de 150 lei ( 3098 - 2948 ), respectiv 151 lei ( 3398 - 3247 ). 

    Pe de alta parte - conform prevederilor art. 60 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 - pensiile nete ale celor doi nu pot fi mai mari decat media soldelor lunare nete corespunzatoare soldelor lunare brute cuprinse in baza de calcul a pensiei.

     Bazei de calcul din exemplul luat ( 5551 lei ) ii corespunde - asa cum a fost evidentiat in detaliu la punctul 9 - o medie a soldelor lunare nete de 3247 lei.

     Din analiza exemplului susmentionat, se evidentiaza - fara echivoc - faptul ca, desi baza de calcul a pensiilor celor doi este identica, respectiv 5551 lei, primul pensionar ( cu o vechime minima in serviciu, de numai 10 ani ) beneficiaza - la netul pensiei - de intreaga suma corespunzatoare procentelor pentru pensia suplimentara, respectiv de cei 150 lei ( de la 2948 lei net la 3098 lei net ), in timp ce, in cazul celui de-al doilea ( cu o vechime in serviciu mai mare, respectiv 14 ani ), suma de 151 lei ( de la 3247 lei net la 3398 lei net ), corespunzatoare procentelor pentru pensia suplimentara este golita in totalitate de continut deoarece depaseste -  exact cu cei 151 lei - media soldelor lunare nete de 3247 lei !! 

     Asadar, din perspectiva exemplului luat, prin modul de interpretare a dispozitiilor legale de catre Casa de Pensii Sectoriala a Ministerului Apararii Nationale si Comisia de Contestatii din cadrul aceluiasi minister, pensionarii militari cu vechime in serviciu de pana la 13 ani inclusiv sunt beneficiari in mod concret ai sporului pentru pensia suplimentara la cuantumul net al pensiei, in timp ce, pentru cei cu o vechime in serviciu de 14 ani si ulterior cat de mare ar fi aceasta, acest spor ( chiar daca e de 3, 6 sau 9 %, cum o prevede art. 108 din Legea nr. 223 / 2015 ) este golit in totalitate de continut in beneficiul concret al acestora, ceea ce este evident discriminatoriu !! 


     Prin prisma celor mentionate - cu raportare la prevederile art. 2 lit.b ) si f) din Legea nr. 223 / 2015 - in care sunt evidentiate doua dintre principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat, respectiv...

     b) principiul egalitatii, prin care se asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu intre persoane aflate in aceeasi situatie juridica, in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege

     f) principiul recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora pe timpul carierei,

consider ca, interpretarea corecta a dispozitiilor legale incidente stabilirii pensiilor militare de stat implica adaugarea celor doua sporuri prevazute in art.108 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin art. 40 punctul 20 din OUG nr. 57 / 2015 ) - sporul pentru contributia la Fondul pentru pensia suplimentara si / sau contributia individuala la buget, respectiv in art.11 alin.(3) din Legea nr. 80 / 1995, cu modificarile si completarile ulterioare - sporul pentru Ordinul Meritul Militar / Semnul onorific In Serviciul Patriei, la cuantumul net al pensiilor rezultat in urma parcurgerii in totalitate a prevederilor care vizeaza stabilirea pensiei militare de stat -  conform Legii nr. 223 / 2015 susmentionate - aceste prevederi avand finalitate in art.3 lit.m ) ( adaugata prin art.VII punctul 1 din OUG nr. 59 / 2017 ) si art. 60  ( modificat prin art.VII, punctul 3 din OUG nr.59 / 2017 ).

     Mentionez faptul ca sinteza celor doua exemple ( cel referitor la sporul pentru Ordinul Meritul Militar / Semnul onorific In Serviciul Patriei si cel care vizeaza sporul pentru contributia la Fondul pentru pensia suplimentara si / sau contributia individuala la buget ) se regasesc, de asemenea, in anexa.Cu deosebita consideratie                                           17.01.2021


  

82 de comentarii:

Xman spunea...

Aceasta demonstratie,cu certitudine poate fi inclusa intr-o viitoare motivare.Inca o data mosmartin demonstreaza ca nu hiberneaza...Jos palaria si sa ne traiti!

Ionel spunea...

FELICITARI LUI MOSMARTIN (si lui Huhureza pentru excelenta prindere in pagina). O demnonstratie cat se poate de elocventa ca reaua credinta a caselor sectoriale ESTE EVIDENTA ! Sporul pentru meritul militar si sporul pentru pensia suplimentara nu au ce cauta in pensia/salariu net corespunzator brutului !!!! Primul este reglementat in alta lege iar al doilea la alt articol din legea pensiilor militare. Daca legiuitorul dorea sa sporul de pensie suplimentara in procentul de 85 %, , facea refire expresa la acest lucru.Este efectiv o confiscarea asemanatoare celei care ar fi daca pilonul 2 pensii private nu ar mai fi luat in calcul la civili.

tehnocrat spunea...

@Cilioaie, mai bine postai "Fratii Jderi", era un roman mai usor de citit decat ce-ai pus tu aici.Cred ca nici un avocat n s-ar incumeta sa-l parcurga de la N la S, ca-l ia foamea pana la capat.

raul spunea...

Corect ce sustine MosMartin,urate concluziile trase, cu sa moara capra vecinului!Urat!

Sergiu spunea...

Foarte bine explicat.
Întrebare:
- ce mai putem face, noi, cei care am pierdut la Curtea de Apel?

Alexandru spunea...

Ptr mosmartin 👍👏👏

GO spunea...

Este o prostie! Daca americanii au stabilit ca limita minima de anduranta pt. serviciul militar, este de 20 ani, nu au fost deloc idioti. Aceasta limita se refera la militarii din trupele operationale, adica acei militari care se misca zilnic cu 40 kg in spate. De aceea au pus aceasta limita minima de anduranta. Pt. ca nu poti sa tii un militar cu 40 kg in spate si sa il pui in mars, la varsta de 60 ani.

Si tot ca la americani, L. 164/2001 a dat posibilitatea militarilor sedentari sa ramana cat vor ei. Militari sedentari sunt aceia care in activitatea de zi cu zi, pierd vremea cu un caiet in mana si in pantofi cu gaurele, nu in bocanci, cu ranita in spate si afara in frig la -20 grade sau in ploaie.

Dar ce sa inteleaga un mos ca tine, despre este evident ca ai lucrat in zona auxiliara, pe o functie pe care ar fi putit sa o indeplineasca la fel de bine un civil.

Mare prostia a facut armata nu a externalizat toate functiile sedentare, pt. ca tot raul armatei de la din astia ca tine pleaca!

Si nu inteleg ce treaba ai treaba cu L. 164/2001. Tu te-ai pensionat pe Decretul ala din 1977. Daca eram in SUA, cu pensia aia ramaneam, ca aia nu schimba drepturile de pensie obtinute, dupa legi retroactive drepturilor initial stabilite.

monteoru spunea...

Demonstratie matematica ca legea 223/2015 in forma actuala este o golanie.

Unknown spunea...

Stimă și Respect pentru Mosmartin!!!

Alin spunea...

Felicitari pt calcul corect, eu raman tot la concluzia ca pensie militara ar trebui sa se acorde dupa 20 ani de cascheta.Alin

Alex spunea...

Pana la urma o sa se ajunga la vorba d-lui Cezar.Adica pensie militara numai pentru vechime in serviciu ca militar.Musai sa aiba baza de calcul formata din: s.f.,gradatii si i.c..Atat!

akord 75 spunea...

aritmetica simpla,limpede,clara, nu trebuie 'jde mii de facultati pt cateva paragrafe de lege si primele 4 operatiuni aritmatice
mosmartin:QED

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
akord 75 spunea...

Da dar poti sa-l tii pana la 60 de ani la birou la caldurica, 3 pasi de statia de metrou cu jde mii de sporuri de conditii "vatamatoare si alte....speciale"
Ce dracu!! ca doar ei si-au facut legea/proiectele/propunerile, nu operativii
E cineva care nu(vrea sa) stie aceste lucru?..ghici cine?

stef.john spunea...

Nimic.
Ba... Mai exista si posibilitatea/ probabilitatea ca cei care au hotarari definitive sa ramana cu drepturile asa cum au fost stabilite de catre instantele de judecata - fond/ apel (recurs, dupa caz).
Ca atare, nu va fi o gluma daca 2-300 de militari in rezerva vor avea drepturile de pensie calculate fara O.M.M./S.O.S.P. (ca exemplu), iar celorlalti li se vor calcula drepturile cu adaugarea la pensie a acestui spor.
Acelasi rationament si pentru sporul pentru pensia suplimentara.
Si nu numai ...
Au si un fundament pentru aceasta decizie - certitudinea ca o hotarare judecatoreasca odata definitiva nu mai poate fi schimbata decat in situatiile limitativ prevazute in lege (a se vedea revizuirea in caz de admitere a unei exceptii de neconstitutionalitate).
Ce se poate face ?! Nimic.

Burebista spunea...

Cea mai corectă interpretare a legii 223 modificata prin oug 59...👍👏👏 Moș Martin.

un oscar = o pensie spunea...

la mine la UM functiile de executie aveau CS si primele 8 functii de sefi (conducere-birou) aveau AC
asa ca despre ce vb? si doar astia aveau oscar
doar astia meritau

mosmartin16 spunea...

Gelu, tu te referi la mine ?? Nu te inteleg !! Sper ca e o ....gluma !!!

Ein Stein spunea...

De apreciat efortul colegului Mos Martin la care revin cu o tema pe care am tot rostogolit-o pe blog. Daca ocupatia de militar ar fi fost recunoscuta in Romania, cu regret pentru munca lui Mos Martin, exemplul nu ar fi existat. Neexistand un fundament orice act normativ, bine intentionat, va aluneca intr-o directie sau alta dupa bunul plac ar grupurilor de interese, cum se intampla de altfel.
Nu poti sa fii inginer daca nu urmezi o facultate specifica iar daca o faci in fals ajungi la puscarie. Acelasi lucru se intampla pentru toate ocupatiile, avocat, profesor, judecator, macaragiu, sudor, etc. Doar pentru militari nu exista reglementare, oricine poate ajunge militar, pur si simplu, fara a avea o pregatire specifica obligatorie, ca in cazul subofiterului din exemplul lui Mos Martin. Ca lucrurile sa poata fi puse in ordine, obligatoriu, trebuie inceput cu recunoasterea ocupatiei de militar, fara asta totul e vrajeala. Reamintesc ca este obligatorie recunoasterea ocupatiei de militar iar Romania este singura tara din lume care se incapataneaza sa nu o faca. Motivul e lesne de inteles. Eu cred ca exemplul dat de Mos Martin era mai bine sa aibe si o proiectie in realitate, mult mai reprezentativ era o comparatie intre o colonea, intrata pe usa din dos la batranete si un colonel cu parcurs normal. Nimeni nu-si angajeaza, daca poate, amanta sau nevasta pe functie de subofiter, sunt alte functii mult mai zemoase.

Viorel spunea...

Alex, la solda de grad de ce renunți cu atâta ușurință (postarea ta: Solda de funcție, gradații, indemnizația de comandă). Vrei să fii pensionar militar fără grad ? Te mai îmbraci în ținută militară când participi (dacă vrei) la o ceremonie militară, și dacă da în ce bază și prin absurd ce grade îți pui pe umăr ? Nu te lua după Ave Cezar pentru că romanii umblau aproape dezbrăcați, în sandale și un cearșaf pe ei (pensionarii) nu cei activi din legiuni.

Huhu Rezea spunea...

Olescule.
Bine... limita de 20 ani, dar pensia să fie calculată dintr-o baza de calcul în care intră veniturile din toți cei 20 de ani, nu numai din ultima lună...aranjată... sau ultimele 6 luni, de asemenea, aranjate.
Este că nu-ți convine?

mosmartin16 spunea...

.asta o spusei eu demult...

Gigi spunea...

Nu vreau sã mã repet,am mai spus.
Prima Etapã a plx199,se vrea calcul in aşa fel încât toatã suflarea rezervistã sã fe adusa la o aşa zisa pensie minimã,dar fàrà sã ţinã cont cã nu toţi indivizii au lucrat in aceleaşi condiţii de muncã,mai pe intelesul tuturor,fãrã a se introduce grupele de muncã,dar nici OMM.
Vedeţi,aici e marsevia celor care doresc acest lucru.De ce credeţi cã vor sã aducá in prima etapã aşa zisa egalitate,tocmai pentru a avantaja pe cei care au frecat menta prin locuri calde.Pai una e sã fi lucrat Peste 20 de ani în grupa speciala sau celelalte grupe,alta e in condiţii Normale.
Bine,ve-ţi spune ca se va reglementa in Etapa a 2-a.Aiurea,o etapa a doua nu va mai fi niciodatã.De ce credeţi cã se dã bãtaie sã se facã prima Etapã,tocmai d-aia.
Acum sã ne gandim şi la cei disponbilizati,cum e posibil sa-l arzi pe omul acela cu 4%/an? A fost vinã lui? Îl scoti pe o lege de acum citiva zeci de ani,iar acum te gândesti,tu,idiot de gulerat sa-i schimbi legea dupã atâtia ani?Mai fratilor,ãştia sunt nişte tâmpiti incurabili.
Pãi,bã idiotule,dacã omul ãla a avut drept de pensie pe legea aia de acum 20 de ani-un exemplu- vii tu acum şi dai o altã lege si-l futi pentru a avantaja pilele,care au fost angajate stim noi cum? Adica anul munceste toatã cariera in grupe,iar tu idiot de gulerat nu i le mai ei in calcul? Chipurile cã i le calculezi in Etapa 2,la Pastele Cailor?

Gigi spunea...

Da,aşa ete,bine sesizat,d.le H.Nu din ultimile 6 luni,coafate.Atunci sa-i vedem pe acesti latrai.
Îi vedem pe aici,nu spun cine,cã se supara,dar se simţ ei.😀😁

Alex spunea...

Scuze! Am omis gradul ,deci in b.c sa intre doar s.f.,gradul,gradatiile si i.c. Eu am gresit, d-l Cezar a spus si de grad.

ovidiuzid spunea...

As vrea sa postez o varianta mai simpla a demonstratiei domnului mosmartin privind faptul ca cei fara vechime beneficiaza de sporul OMM si cei cu vechime nu beneficiaza.
Este un document in excel si nu stiu cum sa-l atasez la comentarii.
Poate ma ajutati.
Mulțumesc anticipat.pentru înțelegere și sprijin.

Cezar spunea...

Hooolescule..te rrog ...25 de ani..vechime militară reală.. E foarte bine
De ce,??
De aia să te friga si pe tine
Eu am 26
Prea mult ai fentat...
😛😛🤣🤣😎😛😛😎😎

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Si, prin urmare, un mos martin inteligent ne-a devaluit si tainele din pensiile militare, drept pentru care il felicit ca in calculele pe aceasta tema este cel mai tare!

vasile iosif spunea...

Dle Olescu,
In SUA, militarilor pensionati li se confisca stagiul civil adaugat dupa trecerea in rezerva?
Se include fortat in vechimea militara si se plafoneaza?
Sau in alt stat membru NATO?
Cu multumiri anticipate,

Gigi spunea...

Felicitãri mosmartin!
Dar şi pe gazda noastrã ca a facilitat,a ingaduit acest demers.👍👏.

akord 75 spunea...

@Huhu
tinand cont de atatea schimbari de sisteme politice/militare sau care dreak or mai fi prin care a trecut armata Ro.. Da! sa fie baza de calcul din toata cariera c-o fi 20 sau o fi 50 si nu mai caraie nimeni dar cu o corectie.Sporurile sa fie cuprinse dar NU sporurile pe "ochi frumosi" ci doar cele dovedite ca sunt meritate si facand parte din categoria celor permanente
@un oscar=o pensie
Nu inteleg un lucru
Cum adica intr-o unitate cdt aveau AC iar ceilalti CS???.In armata pe care am "facut-o" eu(aia cu mai mult bun simt) toata UM avea CS de la cdt pana la cel mai mic(in grad si functie)cadru militar.Toti ne chinuiam vara-iarna pe acelasi varf de deal iar conditiile tuturor erau la fel.Ca element de amuzament dar doar atat,cei care lucrau cu carburanti(ataca rapid sistemul respirator/in special plamanii/traheea si pielea prin arsuri grave) si oxidanti(ataca rapid sistemul nervos central) in costume de protectie antichimica(imbracat complet combinezon+masca verificata si paraverificata)
carburant+oxidant=in contact autoaprindere ca jet de reactie....+incarcatura de lupta de "doar"196 kg...etc ca ar mai fi si altele
Ma rog cei care lucrau cu C+O aveau "privilegiul" sa primeasca 1 litru de lapte(dar doar de 2 ori/sapt.cand aveau treaba multa) Asta da "privilegiu" nu-i asa??
daca se intalneste un norisor de "O" cu unul de "C"(amandoua mai grele decat aerul)e beleaua cat casa
Asta-i invitatia mea la dans pt un prieten dar sa-mi spuna daca vrea sa stea pe...sau in carlinga ca tot aia e.Special am cautat una cu un pic de muzica nu prea proasta
Dedicatie pt dom' colonel!!
Sa ne traiasca sa mai inventeze sporuri ca e bineee!!😄
https://www.youtube.com/watch?v=g7uh8I1OPMQ&t=4s

M spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
akord 75 spunea...

am scris de m-am"spart" si-a crapat win usor si brusc exact cand am dat publi...asa ca daca vedet ceva aiurea nu ma luati la misto ca nu-s io de vina...da nici nu mai scriu altu ca ma dor "destili" sau cenzureaza huhu.Cum necum tot rau iese! si päici nu mai am nimic nici publi nici previzualizeaza niiica si rubrica e gol goluta@Huhu
tinand cont de atatea schimbari de sisteme politice/militare sau care dreak or mai fi prin care a trecut armata Ro.. Da! sa fie baza de calcul din toata cariera c-o fi 20 sau o fi 50 si nu mai caraie nimeni dar cu o corectie.Sporurile sa fie cuprinse dar NU sporurile pe "ochi frumosi" ci doar cele dovedite ca sunt meritate si facand parte din categoria celor permanente
@un oscar=o pensie
Nu inteleg un lucru
Cum adica intr-o unitate cdt aveau AC iar ceilalti CS???.In armata pe care am "facut-o" eu(aia cu mai mult bun simt) toata UM avea CS de la cdt pana la cel mai mic(in grad si functie)cadru militar.Toti ne chinuiam vara-iarna pe acelasi varf de deal iar conditiile tuturor erau la fel.Ca element de amuzament dar doar atat,cei care lucrau cu carburanti(ataca rapid sistemul respirator/in special plamanii/traheea si pielea prin arsuri grave) si oxidanti(ataca rapid sistemul nervos central) in costume de protectie antichimica(imbracat complet combinezon+masca verificata si paraverificata)
carburant+oxidant=in contact autoaprindere ca jet de reactie....+incarcatura de lupta de "doar"196 kg...etc ca ar mai fi si altele
Ma rog cei care lucrau cu C+O aveau "privilegiul" sa primeasca 1 litru de lapte(dar doar de 2 ori/sapt.cand aveau treaba multa) Asta da "privilegiu" nu-i asa??
daca se intalneste un norisor de "O" cu unul de "C"(amandoua mai grele decat aerul)e beleaua cat casa
Asta-i invitatia mea la dans pt un prieten dar sa-mi spuna daca vrea sa stea pe...sau in carlinga ca tot aia e.Special am cautat una cu un pic de muzica nu prea proasta
Dedicatie pt dom' colonel!!
Sa ne traiasca sa mai inventeze sporuri ca e bineee!!😄
https://www.youtube.com/watch?v=g7uh8I1OPMQ&t=4s

akord 75 spunea...

na ca e o parte dar e aiurea pe bucati... motherfucker
ma ienervai bre ma ienervai

Burebista spunea...

Dacă Iccj va decide că sporul pentru Omm trebuie acordat și la pensia netă în plată atunci chiar dacă a-ți pierdut procesul se face cerere de revizuire a pensiei și în cazul în care răspunsul cps va fi negativ se va urma același parcurs... Contestație și apoi acțiune în instanță.. Ori pe modelul oug 75 se va da un oug care sa oblige cps urile sa tecalculeze pensiile stabilite după 15.09.2017 prin aplicarea sporului pentru Omm la pensiile în plată...

Viorel spunea...

Alex, eu mai vin cu o completare / precizare doar pentru tine (pe domnul Cezar îl lăsăm să solicite ce vrea). Conform Legii nr. 80/1995 cu modificările și completările ulterioare, în toată cariera ta de militar activ ai fost obligat să respecți prevederile art. 28 lit. a), b) și c) art. 29 de la lit. a) la h) și art. 30 lit. a) și b) care cuprinde: Secțiunea a 3-a = Interzicerea sau restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi. Deci, legea prevede, noi am fost obligați să ne supunem legii.
Tot în Legea nr. 80/1995 cu modificările și completările ulterioare, la art. 11 este stipulat: „Cadrele militare trecute in rezerva sau direct in retragere au dreptul la pensie militara potrivit legii.
Partea din pensie corespunzatoare soldei de grad se actualizeaza permanent potrivit soldei de grad a cadrelor in activitate.
Pensionarii militari decorati cu ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a si I (OMM/SOSP) beneficiază de un spor de 10%, 15% si, respectiv, 20% al cuantumului pensiei”.
Te întreb și aici. Dacă tu ai respectat prevederile art. 29 la 30 din lege de ce renunți cu atâta ușurință la un drept stipulat tot prin lege, adică la Sporul de 10%, 15% si, respectiv, 20% din pensie în funcție de vechime.
Mai mult, art. 108 din Legea nr. 223/2015 prevede: Militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care au plătit contribuţie la Fondul pentru pensia suplimentară şi/sau contribuţia individuală la bugetul de stat beneficiază de un spor procentual la cuantumul pensiei stabilite în condiţiile art. 29, 30 şi 39, astfel: a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5 - 15 ani; b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15 - 25 ani; c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani. Dacă domnul Cezar nu vrea acest spor pentru că are 85%, tu de ce să renunți la el ? Poate ai o vechime mica și acest spor îți este necesar pentru a atinge procentul de calcul al pensiei de 85%. Și așa conform demonstrației din topic (pe care l-am citit integral) mie care am doar din vechime cumulată 90% nu îmi dă nici un procent pentru că nu este cazul, ție însă (ca ex.) dacă ai doar 79% primești 6% și faci 85% din procentul pentru pensie suplimentară (o mica / mare inechitate) adică exact cât îți trebuie confor legii. Gândește tu pentru tine și lasăl pe domnul Cezar.

Huhu Rezea spunea...

@Burebista
In cazul în care Instanțele decid conform punctelor 1/i și ș/ii și elimină punctul 1/iii, instituțiile militare care tutelează cele 3 case sectoriale trebuie să completeze Anexa 2 a Ordinului M25/2016 așa cun au decis innstanțele de contencios.
Nu legea a interzis caselor să lase în continuare indexarea din 2016 în cuantumul actualizat, deci nu e nevoie de o modificare a legii.
Procesele aflate pe rol se soluționează conform deciziei instanței de contencios.
Doar dacă nu se modifică Metodologia, pensionarii caselor MApN și SRI au dreptul să ceară revizuirea pensiilor în sensul celor decise de instanțe.

Alex spunea...

Bravo ! A iesit o dubla perfecta.De Akord cu dvs.Citind de doua ori intelegem mai bine despre ce este vorba.

Calinmihaib12 spunea...

..toată "povestea"..e consecința încălcării LEGII de către,culmea
../sau nu/ de către GUVERN: prin modificarea "aiurea"a legii 223, fără a "corela" articolele "modi ficate" prin OUG-uri cu întregul text al legii, articole: care astfel au devenit contrare cu restul articolelor și "spiritul" ei.!,tăind drepturi prevăzute în textul legii sau în alte legi(pensii suplimentare, OMM-uri..),stabilind arbitrar "vechimi"de serviciu incluzând pensia suplimentară:contrar legii(vedeți art.23-25/lg.223..)
..!(..fapte care s-au dezbătut pe larg aici..!)

y spunea...

Să ne mai descrețim frunțile.
Pentru dedicații ... cui doriți :)
https://www.youtube.com/watch?v=zjtj5bBxSVQ
ăăă ... la ... ăăă ... ei ... că ... ăăă la noi ... ăăă știm cum ... ăăă este!
https://www.youtube.com/watch?v=TBuIGBCF9jc

akord 75 spunea...

Calinmihaib
tot ce ati spus mai sus e adevarat dar ma tem ca nu e in principal vina guvernului(indiferent care o fi fost) ca nu sunt nici ei politrucii aia niste mafalde.Li s-a bagat"sub nas" si au gandit"Pai daca asa ne spun astia "specializdii" militari inseamna ca asa e
Oare cine le-a bagat sub nas?? e secretul lui Polichinelle pe care Huhu demult ni l-a spus....chiar cand unora nu le venea sa creada(si nici eu nu credeam atunci de demult ca ar fi posibil "Cum adica chiar ai nostri? Nu se poateee!!")
E uite ca se poate si Huhu in primul rand dar si altii si logica au demonstrat-o cu varf si indesat

Huhu Rezea spunea...

Procedura prin care gulerații au modificat integral Pl x 199/2020 ar fi trebuit să-i dumirească și pe cei mai creduli rezervisti cine au fost cei care au promovat ordonanțele de modificare a L 223/2015.

Calinmihaib12 spunea...

..e de bun simț ceea ce spuneți, dar trebuie să aveți în vedere că guvernul(ca"executiv") "nu e singur pe lume",..mai avem parlament, consiliu legislativ, ..CCR,etc..,care au "mânuit.. reglementările" astea și.."le-au lăsat așa cum sunt": de câțiva ani= pt.că "așa vor ei", că pot (..!),cu "bună-știință..!(mai au și consilieri economico-financiari:bine plătiți..?!!)

micutzul spunea...

Nu înțeleg de ce vă chinuie talentul să aprobati sau nu cele expuse! Voi credeți că surogatul de pensie minimă și modul de calcul este așa, din sufletul cald al guleratilor? Nu stimați colegi, acea formulă de calcul reprezintă exact ce se va întâmpla cu pensiile noastre. Atât vor lua in considerare...functia, gradul, vechimea, indemnizatia de comandă. La final vor adauga pensia suplimentară si OMM. Fără sporuri, fără Oscaruri ,etc. Si uite așa comandantul escadrilei o să ia pensie egală cu seful de la financiar. Să fie mulțumiți toți!

Calinmihaib12 spunea...

D-le VIOREL: art.108 citat,are formularea din legea ORIGINARĂ, promulgată în vara lui 2015, "tăiată":adică modificată sibilinic= de.."neințeles" fără precizarea "locului" unde se aplică: la BAZA DE CALCUL..?,la CUANTUMUL STABILIT al pensiei.?, astfel "gulerații" având liberta tea de a face oricum doresc,după cazul fiecărui pensionar în parte; ideea e că =deși legea nu prevede așa ceva: LIPESC ILEGAL: pensia suplimentară (art.108) la vechime : până la "ajungerea" la maxim:85 % iar dacă se depășește acel prag, diferența în plus="se taie"=tot ILEGAL =pt.că un drept prevăzut în lege a se acorda NECONDIȚIONAT trebuie dat în INTEGRALITATEA sa..!; voința "promulgată" a legiuitorului a fost (așa cum ai scris..) de a se calcula % de PS.SUPL. din CUANTUMUL STABILIT al pensiei..! = dar asta e deja istorie..!= mult dezbătută aici..!
Scriai că ai 90 % de vechime și că nu mai e "cazul" să țise acorde pensia suplimentară: eu îți spun că greșești: ai dreptul la cele 9 % de pensie suplimenta ră pt.că voința promulgată a legiuitorului spunea expres asta ; în forma actuală:"gulerații"nu pot pretinde că pot tăia PENSIA SUPLIMENTARĂ..pt. a "satisface" art.30, pt.că:art.108 trebuia să menționeze o "condiționare"expre să:de "neacordare" = corelată cu art.30=în acest sens limitativ.!
..în rest, sănătate și..pensie lungă..!!

sky-zone spunea...

Au aparut comisiile parlamentare de saptamana viitoare...comisia de aparare si-a luat liber

Iulian Mareș spunea...

Un fel de neo-proletcultism nivelator, de sorgibte neomarxista!
Ne întoarcem la conducerea generala și generalizată prin proști..., dar harnici!

nastyboy spunea...

@huhurez @Mosmartin Intreb pentru un prieten neterminat. Aplicarea art.29 mi se pare ca ar trebui interpretata conform teoriei d-lui huhu. Ceea ce ar lipsi de continut toata demonstratia dvs,, cu respect, d-le Mosmartin. Adica, daca luam cazul vechime cumulata 18 ani (12 ani vechime serviciu si 6 ani conditii speciale)si aplicam proportionalitatea, avem 25...100/ 18...x, unde x=72%. Acum aplicam 72% la baza de calcul de 65% si rezulta (65...100/ p....72) procentul final I, p=46,8% la care se adauga pensia suplimentara si avem procent final Pf=49,8%. ceea ce ne arata ca se face dreptate, in sfarsit, si pentru cel cu 50 de ani vechime etc.etc.etc. Sper, totusi, pentru prietenul meu, sa aveti dreptate. Am onoarea, domnilor Mosmartin, respectiv Huhu Rezea,

GO spunea...

@ Huhu Rezea. Tu nu ai sa intelegi niciodata ce inseamna o pensie militara si care este rolul ei. Pe simplu inseamna asa: un colonel odata pensionat, trebuie sa aiba o pensie egala cu propria sa solda inainte de pensionare, respectiv cu a omologului lui activ. Gradul de colonel fiind unic, si ca activ, si ca pensionat.

Ori, daca tu propui media pe ... 20 ani, asta este deja contributiva. Iar colonelul pensionat va avea o pensie undeva cat un capitan activ. Iti dai seama ce inseamna, ca un capitan activ sa cheme la mobilizare un colonel pensionat care sa il comande pe capitanul activ, ambii avand acelasi ... venit?

Tu NU vrei sa legi ativitatea in rezerva a militarilor pensionati, de pensia lor? De ce? Ca istoria demonstreaza ca un razboi, izbucneste exact cand nu te astepti. Si atunci, stiindu-se ca in primele 3 zile de razboi mor toti ghinionistii, iar in 100 de zile cam 75% din trupele active crapa, si ca sa nu exista scarba in casa, ai rezerva pregatita care sa intre la inlocuire. Da-mi un motiv, in conditiile dorite de tine pt. stabilirea pensiei mele, sa merg la inlocuire ca militar in rezerva? In loc sa stau acasa cu cracii in sus, ca mama pensionata a Ralucai Turcan!

GO spunea...

@ vasile iosif. Nu. In SUA, Pensia militara este distincta de pensia civila. Pensia militara se acorda doar pt. o vechime in serviciul militar. In rest, fiecare militar american este liber sa contribuie si la un sistem civil de pensii. Fapt pt. care va beneficia de o a 2-a pensie civila, dupa regulile acelui sistem. La fel si in celelalta state NATO. Doar la noi au amestecat vechimea de militar, cu cea de civil. Si a iesit o varza.

akord 75 spunea...

Pana la urma nici nu mai conteaza ce si cum le inghesuie in cei 85%.Cat timp se ajunge la 85% nu mai are nici o relevanta care elemente,cum si in ce ordine fac acest procentaj.Problema e sa atinga cat mai multi procentajul "fatidic".Restul sunt vorbe.
Sa speram ca nu le vine ideea sa bage un procentaj ca cel al civililor.Atunci sa te tii!
Ca sincer sa fiu eu m-am cam plictisit.
Retineti: peste max 85% fatza de solda activului echivalent, nu se va trece cu nici "un gram".Restul e apa de ploaie,iar daca ating acest procentaj 90-95% dintre noi, hai sa intre si restul ca doar nu ne iau noua din traista. Mai bine vedeti sa nu coboare pe undeva spre 70-55% cu justificarea(atat isi permite bugetul) ca sa vezi chiraieli atunci(deja unii "oameni de bine") din cartel Alfa si sindicate invatamant incep sa-si puna problema acestui procentaj.Si odata primul pas facut,urmatorii sunt mai simpli
V-ati linistit?
"Sancta simplicitas"
Ma omoara Huhu ca-i alung clientii 😄😄😄. Bine ca n-am intrat de pe telefon ca iar vedeam niste bunaciuni pe acolo.😄

akord 75 spunea...

85% net la net fara norma de hrana si ..."adio si un praz verde"

Huhu Rezea spunea...

Noul art. 60 anulează toate variabilele din algoritmul de calcul al pensiei militare, totul reducându-se la media soldelor nete din cele 6 luni alese.
Devin inutile articolele din lege care reglementeaza procentul de pensie, procentele pentru pensia suplimentară, procentele pentru condițiile de muncă. Chiar si plafonul de 85% devine inutil. Prin exces de zel, Casele au inutilizat și sporul OMM acordat prin statutul cadrelor militare, nu de legea pensiilor.
Sau... toate acestea mai contează doar pentru calculul fictivelor cuantumuri brute și nete ale pensiilor militare, pentru a stabili la fel de fictivul impozit pe pensie, pentru cei pensionați după 15 09 2017.

Gigi spunea...

@G.Olescu
Nu ne putm compara cu legile SUA.De ce? Simplu.Americanii nu au schimbat legea odatã la 5 ani şi ãlea modificate pri Ordonanţe,HG,Ordine de ministru etc.
Nu poţi sa-i schimbi omului regula dupã 10-15-20 de ani decand a iesit la pensie sau daca i-o schimbi ţine cont si de legea dupã care a ieşit.Nu poţi acum dupã atâtia ani sa-i schibi tu vechimea dupã alte reguli.Poti sã schimbi legea şi sã nu-i aplici unele sporuri care au fost Permanente,nu date in ultimele 6 luni pentru ai umfla Baza de Calcul?
Sunt 3-4 sporuri care au fost Permanente,ci nu pot fi scoase din calcul.
Nu Oscarul,sau alte porcarii avute in ultimele 6 luni.Terminati odatã cu prostia asta pe care o emit unii,cã în Baza de C.sa nu fie introduse decat SF,SG,SC.Gradatiile.Pai asta ne deosebeste de civili.Sporul de dispozitiv,de pericol etc,nu este normal sã le ai in calcul?
Terminati odatã cu prostia asta,cã niciodatã nu o sã fim noi cu legislatia la nivelul americanilor.
Vãd cã şi grupele, tâmpitii ãştia ai noştri vor sã le duca in derizoriu.
Nu poţi sã stergi grupa de muncã.Daca omul a lucrat in grupa speciala şi i s-a pus 1/2 la an,pai ãla a lucrat in 20 de ani cât unul in 30 de ani în condiţii Normale,cã d-aia i-a fost bagata grupa,nu îl consideri cã şi celãlalt care a lucrat in condiţii Normale.
Vãd cã se trece foarte uşor peste acest aspect.
Poate omul a lucray 20 ani în grupa speciala(grupa 1),iar altul 20 de ani în condiţii Normale,iar acum conform Plx 199,Ambii sunt penalizaţi cu 4%/an.Pai o fi normal,bãi, guleratul lui peste?

CEZAR spunea...

Ba poti......asa cum s-a putut si cu L-164 !..cu dedicatie

CEZAR spunea...

NB..
Pentru ce "ai lucrat " AI FOST PLATIT;;;;
Intreaba Pilotii cam ce salarii luau pe vremea dictaturii....si nu faceau agricultura...mina canale industrie
Rodeau la umbra CiuKKalata Mocca....

GO spunea...

De acord cu tine. Dar sa nu uiti ca traim in Romania.

Burebista spunea...

Domnule Huhu Rezea, întrebarea lui Sergiu se refera la ce se poate face dacă la Curtea de apel a pierdut procesul pentru Omm printr-o hotărâre definitiva, iar în 8 februarie Iccj va decide că sporul pentru Omm trebuie acordat peste pensia plafonata la nivelul mediei salariilor nete.
Nu a întrebat de actualizarea 2016...

vasile iosif spunea...

Alo, "guleratii" , legiuitorii si CCR, se aude cum sta treaba in statele NATO cu stagiul civil adaugat dupa trecerea in rezerva?
Noi dupa ce model legiferam?
Model Armata Rosie ?

Huhu Rezea spunea...

Am spus că în eventualitatea câstigării procesului de către CPS a MAI, instituțiile militare sunt obligate să completeze metodologia de actualizare din Ordinul M25/2016 cu dispozițiile instanței de contencios.
Fiind o situație juridică nouă de ea beneficiază și cei care au pierdut definitiv.
In fond, deciziile Curții de Conturi au fost posibile și datorită faptului că nu au existat norme coerente de actualizare după emiterea L 152/2017, de majorarea a soldelor de funcție cu 15% pentru militari.
Dacă prin normele de actualizare se prevedea că se elimină indexarea din 2016, aveam noi pensionarii posibilitatea de a ataca în contencios administrativ, potrivit L 544/2004, respectiva dispoziție a normelor.
Dacă vreți, aici se vede parșivitatea guleraților.
Au efectuat actualizarea fără a completa Normele din 2016. Au învățat de la celebra HG 735/2010, metodologia de aplicare a l 119/2010, care a fost anulată parțial prin actiunea in contencios administrativ promovată de câtiva rezervisti clujeni, sub asistența juridică a avocatului Iepure Florin

stef.john spunea...

Domnule Burebista...
Poate face nimic.
Deciziile completului specializat in dezlegarea unei chestiuni de drept sunt obligatorii de la pronuntare pentru instanta care a facut sesizarea si de la publicare pentru toate instantele.
Daca domnul Sergiu are deja hotarare definitiva pe O.M.M. asa ramane.
Nu va beneficia de sporul pentru O.M.M. adaugat la pensie.
O hotarare definitiva poate fi repusa in discutie doar in conditiile pct. 11 de la revizuire - adica decizie de admitere a unei exceptii de neconstitutionalitate.
Cum o poate invoca el ?!
Cred ca nici asta nu poate intrucat va fi invocata exceptia autoritatii lucrului judecat in situatia in care ar formula o noua cerere.
Iar daca o invoca altcineva si i se admite nu-i profita si domnului Sergiu.
Cu regret, dar cred sa nu are nicio optiune juridica la dispozitie.

mosmartin16 spunea...

Nastyboy ! Calculele pe care le faceți nu au legătură cu reglementările existente ! Citiți articolele la care fac referire în material !

Burebista spunea...

Huhu, nu vorbim despre procesul CPS cu curtea de conturi care se afla la Curtea de apel....
Vorbim de procesul de la iccj în care curțea de apel Bacău a cerut instantei sa se pronunțe asupre modului de aplicare a sporului pentru Omm... În pensia plafonata sau peste pensia plafonata de la art 60...🤣 Acest proces este pe 8 februarie la iccj. Pentru acest proces Moș Martin a trimis exemplul din topic... Nu pentru actualizarea din 2017....

Burebista spunea...

@mosmartin16, nu știe ei d astea... 🤣

y spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Da, deciziile de îndrumare sunt doar pentru unificarea practicii instanțelor care mai au pe rol cauze cu un obiect asemănător.
Si in acest caz, nu legea, respectiv ordonanțele 59 si 114, scoate adăugarea sporului OMM la cuantumul calculat potrivit legii, ci arbitrariul Caselor Sectoriale.
Este atât de vechi sporul pentru OMM încât țâșt-bâștii din structurile financiaro-juridice actuale cred că el face parte din cuantumul pensiei militare, deși acest spor s-a adăugat si la pensia contributivă din anii 2011-2015 și nimeni nu a spus ca acest spor are o natură juridică de pensie civilă numai pentru că el se calcula din cuantumul calculat al pensiei contributive.

Viorel spunea...

Domnule călinmihaib, eu m-am referit la situația actuală (la modul cum se aplică legea de către bulangii).
Am 90% conform cechimii cumulate (peste 50 ani), conform legii mă plafonezi la 85%, pierd 5%, dar nu-mi lua cei 9% respective 20%.
Calculează-mi pensia, la pensia calculată acordă-mi 9% pensia suplimentară și 20% OMM/SOSP.

Iulian Mareș spunea...

Asa da, asta explica multe...
Apreciez sinceritatea...
Cred ca zilnic erau 6-7 manipulări de C+O! Sistem periculos...au fost și accidente, unul prin 2006 la marină.

Valentin spunea...

Domnule Huhu Rezea,dvs susțineți părerea unora că, în cazul în care pe 8 februarie va fi o decizie de adăugare a sporului OMM la net totuși cei cu decizii definitive de respingere la Curtea de Apel nu vor primi acest spor? Asta chiar în cazul în care cei pensionați după 15.09.2017 vor beneficia dar nu au făcut "prostia" să-și susțină drepturile în instanță și să piardă?

Huhu Rezea spunea...

Nu sustin asa ceva!
Niciodata cel care nu s-a adresat instanțelor nu va avea o situație mai favorabilă celui care a exercitat o actiune cu un anumit obiect.
Decizia pe care o va da ICCj va fi mai mult pentru orientarea instanțelor sesizate cu o speță având același obiect.
Instanței supreme i se cere să decidă interpretarea art. 60, respectiv dacă sintagma cuantumul net include și sporul adăugat de L 80/1994.
Eu am mari indoieli că judecătorii ICCJ vor reuși să înțeleagă natura juridica diferita a sporului OMM fața de cuantumul pensiei militare rezultate din baza de calcul... brută sau netă.
De o decizie care să stabilească natura juridică diferita a sporului OMM ar putea beneficia numai cei care au cauze asemănatoare pe rol și cei care se vor adresa ulterior instanțelor cu acțiuni în contestare sau în revizuire. Cei care nu s-au adresat justitiei si cei care au pierdut nu vor beneficia din oficiu de adăugarea sporului OMM.
Intr-o asemenea eventualitate, decizia ICCJ este ca o constatare că toate cele 3 case sectoriale au încălcat legea si va trebui sa emită norme de aplicare a plafonului din art. 60, în concordanța cu decizia ICCJ, norme de care vor beneficia, în primul rand, viitorii pensionari si, apoi, toți pensionarii militari ale căror pensii se vor recalcula/actualiza în viitor.


Burebista spunea...

Se poate totuși ca pe modelul deciziei 51 iccj și a oug 75 sa se dea o oug în care sa se specifice clar recalcularea pensiilor prin aplicarea sporului pentru Omm la pensiile nete însă recuperarea sumelor doar din ultimii 3 ani... Pentru ca procesele pe rol și cele viitoare ar fi pierdute în totalitate de cps uri și automat vor plăti și cheltuieli de judecată...
Cred ca s ar mai putea totuși face o cerere de revizuire a pensiei conform deciziei xxx dacă va fi favorabilă...
Ma întreb totuși dacă va fi nefavorabila cum se va elimina discriminarea între cei câțiva care deja au câștigat definitiv sporul la pensia netă și cărora deciziile nu le mai pot fi schimbate....
OUG 75 sa aplicat și celor care au pierdut procesele pentru salarizare la nivel maxim...

Calinmihaib12 spunea...

..D-le VIOREL: "obiceiul" de a tăia din pensia suplimentară e "vechi": eu m-am pensionat în oct.2004,avînd % de calcul din solda lunară brută -bază de calcul egală cu 79,7 %= 73,7 % (din vechime cumulată + C.D.) + 6 % Ps.SUPL.; în ian.2005: prin indexarea VRS(=valoarea de referință sectorială) cu 3,6 % : de la 1.600.600 lei ROL la 1.658.222 lei ROL pensia mia fost indexată, dar CPS aa"tăiat" pensia suplimentară din totalul inițial de 79,7 % la: 73,7 %..!,în acest fel tăindu-mi din CUANTUMUL CUVENIT LEGAL al pensiei..!,fapt descoperit de mine "cam târziu":..acum câteva zile..!!?,(pt,că în decizia de "revizuire" a PENSIEI nu scria % de calcul din baza de calcul..!)
= e o "poveste" prea lungă de expus aici..în..ROMÂNIA..!";dar care îmi dau mie: dreptul să pot afirma public:că cel puțin cei din.."zona financiar-contabilă" dar și din zona de control și audit..financiar din ministerul nostru + "justiția" română = sprijină HOȚIA DIN SALARII și PENSII MILITARE.!, și nu de azi,de ieri,ci de zeci de ani..!!

Valentin spunea...

Domnule Huhu Rezea vă mulțumesc pentru explicații... cu siguranță nu sunt exhaustive dar sunt clare și absolut logice. În schimb este absolut aberant ce susține domnul Stef.John și anume că pensionarii care au avut îndrăznit să-și apere în justiție drepturile OMM dar au pierdut vor rămâne, în eventualitatea unei interpretări favorabile pe 8 februarie,fără nicio posibilitate să intre în posesia drepturilor iar cei comozi sau pur și simplu zgârciți,care nu au făcut nici un demers juridic, vor beneficia bine merci de toate drepturile rezultate!

Cornel spunea...

Speranțe, speranțe, speranțe.Am un coleg care are pe rol la C.A. proces cu CPS a MAI pe actualizare HG 1/2017. Are documente emise de IPJ și expertiză contabilă, expert pus de instanță din 2017, într-un dosar în care s-a judecat pentru plata concediu de od. neefectuat, documente care atestă că salariul său de funcție era calculat VRSxCI și este de 573 lei, ca în anexa deciziei de pensie. Astfel că pentru 29 de zile C.O. neefectuat în 2016, i-au plătit 1140 lei, deoarece până și sporurile aferenta se raportau la valoarea de 573 lei. Și acum CSP a MI susține că altul este salariul de funcție, așteaptă să vadă ce decizie se dă la C.A.. Este clar ca lumina zilei din actele contabile și adrese înaintate de instituție atunci către instanță din care rezultă, scris negru pe alb că salariul de funcție este în valoare de 573 lei. Acum după alte decizii ale instanței, se pare că acest salariu de funcție are caracter DUAL.

NELU spunea...

O analiza perfecta pentru situatia pensiilor militare, mai poate fi adaugat la primul caz un oscar de 30%-50% si cate 40 ore lucrate in plus sambata si duminica in fiecare luna din cele 6 luni alese.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

2 Onorabile, Huhu Rez, toata stima si respectul pentru informarea noastra din vastele Dv cunostinte juridice si legislative! Suteti la mare pret pentru noi, dar si pentru juristii Caselor de Pensii, care sunt afoni rau de tot, pe langa rau intentionati, si ar trebui pentru tot ce ii invatati macar sa va aduca cate o lada de bere, daca au in ei onoare si demnitate, si o spun foarte, foarte serios! Acest blog poate sa le fie a doua Facultate, daca vor sa invete meserie adevarata. Ce au invatat ei la facultati pe parai si spagi e vax, nule si neavenite, plus ordine de drujbareala care i-au zapacit de cap! Inca o data, felicitari si recunostinta maxima!

stef.john spunea...

Eu nu am spus ca o hotarare judecatoreasca este buna, ci ca este DEFINITIVA.
Ce este aberant in asta ?!
Adica : eu am pierdut in 2019 pe fond, la tribunal, litigiul privind acordarea S.O.S.P., ulterior, la curtea de apel, mi s-a respins apelul (recursul pentru situatia celor care s-au judecat in contencios). Hotararea DEFINITIVA este la casa de pensie, la dosarul meu de pensie, in statisticile lor, in ... etc.
Admitand ca decizia I.C.C.J. din 08.02 (ds.2970/1/2020) ne va fi favorabila, EU CUM BENEFICIEZ DE EA ?!
Am hotarare definitiva deja prin care mi s-a respins actiunea.
Ziceti, domnule Valentin, ca se pare ca va pricepeti. CUM ?!
Dar nu-mi raspundeti cu bla, bla, bla... si compuneri.
Concret, procedural, cum fac sa am si eu beneficiul deciziei I.C.C.J.
Daca imi dati solutie eu o pun in aplicare instantaneu.

stef.john spunea...

Uitati-va la Minuta formatorilor I.N.M. din 9-10.11.2020 si spuneti-i sa se uite.
In acelasi timp, sa citeasca D.63/16.10.2020 a I.C.C.J. - explica cum a evoluat solda de functie.
Presupun ca hotararea C.Ap. va fi in acord cu acestea doua indicate mai sus.

Calinmihaib12 spunea...

..:Spețele"..în justiție..sunt mai complicate decât s-ar putea imagina..!
Printre cauzele "diversității" ..acestor "spețe" e și Ordinul comun emis de 3 miniștri și 4 șefi de "servicii"..,"ordin"care nu poate fi contrazis de NIMENI ..dintre judecătorii de la orice nivel din țara asta,în ciuda faptului că ESTE ILEGAL..!, încălcând LEGEA 223/2015:.:de-a dreptul,..cât și prin "sofisme" și "definiții" aiurea ale unor termeni ESENȚIALI în această "zonă" a: contabilității și finanțelor..!
De exemplu: termenul important: "ACTUALIZARE" (=modificare cantitativă și/sau calitativă..) este tradus de "gulerați" cu termenul aberant: "TRANSPUNERE" (=mutare=în aceeași stare,dintr-un loc în altul sau..din timpi diferiți..) ca și cum ar fi SINONIMI, ceea ce e FALS,referin du-se la "actualizarea" elemente lor salariale ale SOLDELOR LUNARE BRUTE din cele 6 luni "alese" ..!
Spuneam că "ordinul" ÎNCALCĂ direct LEGEA 223 când "stabileș te": la actualizarea soldei de grad:..că se utilizează "media
soldelor de grad din cele 6 luni de activitate", CONTRAR: art.60, al.1, lit.a) din lege cu formularea în vigoare până la 15.09.2017:"gradul avut la data trecerii în rezervă".!,încălcare NESANCȚIONATĂ de "judecătorii orbi"..??,."legați de mâini"..și ..la minte.! prin.."protocoale" ..secrete /sau NU..!..??.
Astfel..ORICE ILEGALITATE e posibilă..!!
Cam la fel se procedează și la actualizarea soldei de funcție din cele 6 luni alese,care au fost actualizate în: 01.01.2007 și plătite ca atare = în pensie până în 31.12.2015 și care: cel puțin în cazul meu, la recalcula re/actualizare a fost "tăiată", la fel ca toate celelalte elementele salariale din solda plătită până în 2015..!!,..iar judecătorii: sunt:.."chiori"..!
Cât despre Ordinul secret:"MS -60" din 2016 al ministrului apărării(..cui..?),..nici nu se pomenește..vreun "cuvințel" în documentele și argumentele/ probele CPS..!: în "Hotărâri.." și justiție..!

Dan B. spunea...

Constat că mulți vă extaziați la vederea expozeului pus în discuție, dar omiteți un mic amănunt, acela prin care chiar îi credeți pe judecători că s-ar apleca asupra acestor cifre pentru mici analize.
Dacă judecătorul meu a acceptat varianta expertului judiciar contabil, cum că salariul meu brut din 1998 ar fi , prin actualizare, la nivelul ian 2016, de doar 244,11 lei, este evident că magistratul este străin de logică și de „artimetică”.

Calinmihaib12 spunea...

DAN B.: sunt curios: expertul contabil: al cui era..? ( adică l-ați angajat d-voastră sau tribunalul.?),cum a "actualizat" un salariu brut din 1998: prin "denominare":adică împărțire la 10.000 și apoi o corectare cu vreun coeficient,..sau cum altfel..??("eventual"..prin actualizările istorice succesive de atunci și până în 31.12.2009, sau chiar până în 31.12.2015.?).
Prin 1998 eu aveam solda brută de LT.Col.medic în jur de 2,2 milioane ROL= inflaționiste, (media anuală.),și deci aș vrea să văd cam cum ar "actualiza" respectivul.."expert contabil" .."respectiva" mea solda brută din 1998..!(și am vedea:..cam în ce țară și ce sistem trăiam cu toții..ATUNCI,..și ACUM..!)

Calinmihaib12 spunea...

P.S.: "expertul"..ăla contabil "judiciar", nu putea "actualiza" salariul lui DAN B.fără a-l raporta la salariul lunar brut din aceeași perioadă și apoi să facă,: cel puțin "transpunerea"=
adică mutarea "în timp", în cel mai rău caz, a acelui "raport" (care avea cam valoarea unui punctaj lunar,fără sporuri) în prezent(2016), iar dacă acesta avea valoarea reală de numai "244,11" lei actuali= faptul în sine ne arată TICĂLOȘIA acelora care au creat situația asta..! : ATUNCI și ACUM..!!
Faptul în sine,indirect,ne arată și motivul pt. care se impune trecerea cât mai repede posibil la moneda EURO, pt. "a se scoate la lumină" adevăratele raporturi de muncă și prețuri din economia românească, mascate în..cursul valutar..de zeci de ani..!