Un produs Blogger.

miercuri, ianuarie 26, 2022

Din nou despre stagiile ulterioare pensionării realizate de militari

51 comments

Mai întâi să urmărim istoricul dispozițiilor legale care au reglementat raporturile dintre pensia militară și stagiile realizate după pensionare, începând cu  anul 1967, presupunând că încă mai există pensionari militari care și-au deschis drepturile de pensie militară în baza Decretului nr. 141/1967.

Din parcurgerea dispozițiilor de mai jos, constatăm că după anul 1977, an în care a intrat în vigoare Decretul 214/1977 ,nu s-a mai permis recalcularea pensiilor militare cu stagiile civile realizate ulterior pensiionării, pensionarii militari având posibilitatea să-și deschidă un nou drept de pensie în sistemul public de pensii.

Chiar și in perioada anilor 1967-1977, pensionarii militari aveau posibilitatea  să opteze între recalcularea pensiei militare și deschiderea unui nou drept de pensie în sistemul public, dacă cumulau 3 ani vechime în civilie. 

Astfel, la data de 01 01 2011, când L 119/2010 a schimbat regimul juridic al pensiilor militare, transformându-le în pensii pentru militari în sistemul public, exista un număr important de pensionari militari care aveau deja deschise drepturi de pensie civilă la casele de pensii teritoriale. Aceste drepturi de pensie civilă nu s-au cumulat cu pensiile civile rezultate din transformarea pensiilor militare, au continuat să fie plătite de aceleași Case de pensii teritoriale pe tot parcursul aplicării L 263/2010 pentru militari și continuă să fie plătite și astăzi cu eventualele noi reecalculări, dacă respectivii au mai lucrat.

Dosarele de pensie militară transformate în pensii civile  au rămas în evidența și plata celor 3 Case de Pensii Sectoriale.

In perioada 2011-2015, militarii pensionari care aveau deja un dosar de pensie la Casele teritoriale aveau două posibilități de a valorifica noi stagii civile lucrate după pensionare: fie recalculau pensia civilă de la casele teritoriale, și cei mai inspirați așa au procedat, fie recalculau pensia civilă de la Casele Sectoriale, potrivit art.107 din L 263/2010. Cei care aveau deschis dosar numai la CPS nu aveau la dispoziție decât recalcularea pensiei din evidența Caselor Sectoriale, beneficiind de avantajul că si aceste stagii ulterioare erau calculate tot cu stagiul complet de cotizare de 20 ani sau progresiv, până la 30 ani.

A venit momentul celor care au dorit să li se restabilească onoarea militară, astfel că pensiile civile ale militarilor, cele aflate în evidența Caselor Sectoriale, au fost retransformate în  pensii militare prin L 223/2015, cu modificările ulterioare. Aici s-a produs fractura de logică în valorificarea stagiilor ulterioare pensionări recalculate de Casele Sectoriale în perioada 01 01 2011-31 12 2015.

Deși Legea 223/2015 reglementează diferit, în articolele 109 și 110, valorificarea stagiilor  din deciziile anterioare  la recalcularea pensiilor militare din 2016, tocmai pentru a da din nou posibilitatea separării stagiilor ulteriare, Ordinul 25/2016 de recalculare și actualizare a pensiilor militare a prevăzut în art. 3 lit. a) o dispoziție care adaugă la  lege. 

Articolul 3Recalcularea pensiilor militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prevăzute la art. 109 alin. (1) şi art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează, după caz, pe baza următoarelor elemente:a) vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare, stabilită prin ultima decizie de pensie emisă în baza legislaţiei în vigoare anterior datei de 1 ianuarie 2016;
Din dorința de a comprima cât mai mult definițiile recalculării din articolele 109 și 110  introduce 2 sintagme inexistente în cele 2 articole.-vechimea cumulată rezultată din dosarul de pensionare-ultima decizie de pensie emisă  în baza legislației în vigoare anterior datei de 01 01 2016.Din enunțul articolelor 109 și 110 nu rezultă că Legiuitorul ar fi dorit să cumuleze în pensie militară stagiile militare cu cele ulterioare pensionării.Ordinul 25/2016 introduce  toate pensiile fi care urmau a fi valorificate vechimea din ultimă decizie în formularea decizii emise anterior datei de 01 01 2016, pe când legea face distincție între pensii stabilite anterior datei de 01 01 2011, recalculate potrivit L 119/2010, revizuite potrivit OUG 1/2011, puse în plată potrivit   L 241/2013 și pensiile stabilite după 01 01 2011.Pentru toate pensiile recalculate potrivit art. 109, ultimă decizie din care se valorifica vechimea nu este o decizie emisa in baza L 263/2010 care sa cuprindă și stagii ulterioare pensionari .Stagiile ulterioare din decizia de recalculare potrivit art . 107 din L 263/2010 trebuiau să rămână nevalorificate in decizia de pensie militara, incadrându-se astfel în alin. (6) al aceluiași articol, 109 (6) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform prevederilor alin. (5), precum și cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii.Abia art.110 reglementează in partea introductivă recalcularea pensiilor stabilite potrivit L 263/2010 prin valorificarea vechimii din ultimă decizie , reglementare care nu include în mod expres și pensiile militarilor recalculate pentru stagiile ulterioare.Mulți pensionari militari se plâng că au stagii ulterioare pensionării neutilizate la calculul pensie militare, indisponibilizate potrivit art. 3 din Ordinul M25/2016 pentru MApN, articol care adaugă flagrant la lege, dar nu am auzit ca vreunul să încerce o acțiune în contencios administrativ împotriva emitenților Ordinului, nu împotriva Caselor Sectoriale.Iată numărul Ordinului pentru fiecare EMITENT care poate avea calitate procesuală pasivă într-un contencios administrativ:

 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 31 din 12 februarie 2016
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Nr. M.25 din 15 februarie 2016
 • MINISTERUL JUSTIŢIEI
 • Nr. 999 din 21 martie 2016
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
 • Nr. 8.148 din 12 februarie 2016
 • SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE
 • Nr. 237 din 16 februarie 2016
 • SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE
 • Nr. 259 din 10 martie 2016
 • SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ
 • Nr. 221 din 17 februarie 2016

 •  Decretul nr. 141/1967

  Articolul 39

  (1) Pensionării militari cu pensie de serviciu, precum şi militarii cu drept la pensie de serviciu, care după data iesirii din cadrele permanente s-au încadrat în munca, au dreptul la recalcularea pensiei militare, tinindu-se seama de timpul muncit după această dată.(2) De asemenea, au dreptul la recalcularea pensiei militare şi cei care după data iesirii din cadrele permanente au fost concentraţi sau mobilizati, pentru perioadele de timp cît s-au aflat în aceste situaţii.(3) Recalcularea pensiei militare în situaţia prevăzută la alin. 1 se poate face numai o singură dată şi numai după împlinirea virstei de 60 ani, bărbaţii, respectiv 55 ani, femeile. Urmaşii acestora, cu drept la pensie de urmaş, pot cere recalcularea pensiei chiar dacă titularul la data decesului nu a împlinit aceste virste*).___________Notă *) Potrivit prevederilor art. III alin. 1 din Decretul nr. 971/1968, pensionării militari cu pensie de serviciu care au beneficiat pînă la data intrării în vigoare a acestui decret de recalcularea pensiei prin adăugarea vechimii în munca efectuată după ieşirea din cadrele permanente, mai pot cere o singură dată recalcularea pensiei în condiţiile art. 39 alin. 3.(4) Celor care au ieşit din cadrele permanente pînă la 1 ianuarie 1967 li se acordă un procent suplimentar de 1 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei pentru fiecare an de muncă efectuat după data iesirii din cadrele permanente, iar celor care au ieşit din cadrele permanente după 1 ianuarie 1967 li se acordă un procent suplimentar de 0,5 la suta din solda care a stat la baza calculului pensiei pentru fiecare an de muncă efectuat după data iesirii din cadrele permanente.(5) Pensionării militari care s-au încadrat în munca după ieşirea din cadrele permanente şi au lucrat ca angajaţi cel puţin 3 ani pot opta pentru pensia de asigurări sociale de stat în condiţiile Legii nr. 27/1966

  Decretul nr. 214/1977

  Articolul 6(1) Pensionării militari pot fi încadraţi în unităţi socialiste, într-o activitate cu caracter permanent sau temporar ori pentru executarea unor lucrări, pînă la împlinirea de către aceştia a virstei de 60 ani bărbaţii şi 55 ani femeile.(2) După împlinirea virstei prevăzută la alin. (1), se aplică prevederile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa socială.(3) Suma realizată din retributia cuvenită pentru aceasta activitate, împreună cu pensia militară de stat, nu pot depăşi nivelul ultimei retribuţii, pe care pensionarul a avut-o la data pensionării, actualizată potrivit majorărilor retributiei pentru acea funcţie.
  Legea nr. 164/2001Articolul 62Beneficiarii pensiei militare de serviciu care se încadrează în munca după trecerea în rezerva pot solicita stabilirea drepturilor de pensie în raport cu vechimea dobandita după pensionare în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000.Legea 223/2015

  Articolul 109

  (1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special recalculate în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, revizuite în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată prin Legea nr. 165/2011 ,cu modificările și completările ulterioare, cele plătite în baza Legii nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, cu modificările ulterioare, precum și pensiile stabilite în baza Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.
  Articolul 110(1) Pensiile militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010 , cu modificările și completările ulterioare, devin pensii militare de stat și se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în termen de maximum 24 de luni de la intrarea în vigoare a acesteia, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie și baza de calcul stabilită conform prevederilor art. 28, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special la data intrării în vigoare a prezentei legi.

  51 de comentarii:

  vasile iosif spunea...

  Chiar nu primim nici un raspuns oficial referitor la aceasta problema ce afecteaza peste 18.000 de cadre militare numai de la MAPN, la care se adauga cele din MAI,SRI,SIE si STS?
  Care este explicatia acestei taceri vinovate?
  Lipsa de interes, lipsa de argumente, dispretul fata de fostii lor instructori, impotenta profesionala, hotia, obedienta, lipsa coloanei vertebrale?

  Gabriel spunea...

  Sunt multi rezervisti care nu au putut/reusit sa trimita la timp adeverintele cu vechime ulterioara pensionarii, in cele 3 luni puse la dispozitie, majoritatea nu din cauza lor, ci a lentorii cu care au sosit respectivele acte. acea vechime/adaugire la pensie - o fi pe veci pierduta?

  Anonim spunea...

  Caz concret:
  Până la data de 31.12.2015,am valorificat în sistemul militar 7 ani.Primesc ceva după ei sau doar recunoștință?
  După intrarea în vigoare a L223- am mai lucrat 4 ani și n luni. Întrebare,la împlinirea vârstei standard,care dintre cele două stagiile mai pot valorifica?

  Cornelius Flavius Ifrim spunea...

  Intr-un memoriu la toate autoritatile statului, Gen. Gabriel Oprea a formulat si cererea ca stagiile ulterioare sa fie aplicate rezervistilor MApN, pe langa majorarile ce se impun in situatia politico-sociala de acum, mai ales a subliniat ca sunt peste 60% pensii sub 2500 lei, tinandu-se cont de cei care au iesit obligati de intrarea in NATO, ramanand cu vechimi incomplete, sa li se transforme grupele de munca si stagiile cumulate in vechime efectiva de munca. Pe pagina mea gasiti aceste demersuri importante, trimise la Guvern, prim ministru, presedintie, ministrul apararii, etc. Acolo veti mai gasi si alte demersuri spre rezolvare.
  Mai intreb inca o data foarte serios daca la MAI s-au acordat cei 2200 leei, intrucat sunt pensionari care nu au primit aceste drepturi si telefonand la MAI li s-au spus ca cei pe Lg 223 nu vor primi aceste sume, si mi s-a telefonat pe chestia asta de catre un prieten care a sustinut ca inca sapte-opt colegi cel putin, in limita de varsta, nu au primit acesti bani, prietenul meu citind acest blog, insa fiind bolnav nu poate scrie. Multumesc! PS: Oricine ar telefona la MAI va primi raspunsul afirmat de mine aici. Deasemenea, eu n-am primit nici pana azi cuponul de pensie pe ianuarie, ca si prietenul de la MAI.

  Cezar spunea...

  Evident..decretul 214...a legiferat corect!
  Apoi au apărut doctoranzii cu stele...si au zis
  Hai cu o mica hotie..tipic romaneasca
  Fugim din armata cu 20 de ani cu scoala cu tot..etc..etc..si mai lucram chipurile ca paznic la banci sau asa zise multinationale
  Apoi..bagam ca vechime militara si luam pensie de mare gradat
  Cineva s a trezit pîna la urma si a taiat macaroana
  Si bine a facut
  O logica de ..rîma iti sugereaza ca pentru ce ai lucrat dupa in viata civila trebuie sa primesti o alta fractie de pensie civila..conform legii civile!

  Unknown spunea...

  Dar,daca am stagiul complet(35ani si n luni;45 cumulati)si am continuat sa lucrez la privat legal,de cati ani de cotizatie,am nevoie pentru a beneficia,de pensie civila ?

  vasile iosif spunea...

  Stimate coleg,
  Din experienta mea , cei 7 ani in care ati platit contributii la BASS, anterior anului 2015, sunt pierduti din cauza modului in care CPS si MAPN au inteles sa includa nelegal vechimea civila in vechimea militara si sa nu plateasca nici un leu pt.contributiile pe care le-ati platit la BASS.
  Cei 4 ani ulteriori anului 2015 ii puteti utiliza la varsta de 65 de ani la casa de pensii civila si va vor aduce un beneficiu material efectiv.
  Pensie lunga.

  valy spunea...

  Da puteți valorifica doar cei 4 ani și n luni.
  Restul când va fi o nouă lege care să accepte să retragi din sistemul militar cei 7 ani.

  PLopelu spunea...

  Articolul 19 L223/2015
  Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă ori a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condițiile de acordare a unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puțin 10 ani, beneficiază de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzută de prezenta lege, pentru numărul anilor de vechime în serviciu, stabiliți în condițiile art. 3 lit. e), la care se adaugă sporurile acordate conform art. 24.

  PLopelu spunea...

  sau, ptr ca nu am inteles exact cazul dumneavoastra, daca ati iesit la pensie militar si cei 7 ani valorificati au fost lucrati anterior ca civil, uitati de ei...au fost bagati in baza de calcul a pensiei militare...

  vasile iosif spunea...

  Dle Valy,
  Nu trebuie sa apara o lege noua ci trebuie sa aplice corect L223/2015.
  Nu scrie nicaieri in L223 ca se poate transforma vechimea civila de bodyguard (baza de calcul 1500 lei) in vechime militara de colonel (baza de calcul:9000 lei.)
  Cu stima,
  Aceasta nu este decat o ESCROCHERIE.
  .

  grigore spunea...

  Am onoarea,va prezint situatia mea:C.N.P.1460125......profesia medic,grad Cpt. 1,60 functia 4,60 gradatii 18,00,slda comanda11,19 -vechime totala cumulata 45 ani din care militar 16 ani6luni17 zile spor vechime7ani 3 trei luni 20 zile in sisemul militar,in sistmul public 21 ani3luni.Pensie legea223 1,792 lei cuantum aflat in plata 2,971 lei .Nr puncte 61,11704 ,punctaj mediu anual 3,055 conform legea 263/2010 .Consider ca mi se face o mare nedreptate, va rog sa ma sfatuiti ce cale sa urmez pentru o pensie corecta. Mltumesc anticipat,cu deosebita onoare.

  Leo spunea...

  Cred că trebuie așteptată soluția privind pensiile militare , soluție care va fi cunoscută cam prin sept. - oct. anul acesta.
  Acum nu e nimic de făcut , zic eu.

  valy spunea...

  În legea 223/2015 nu scrie că se poate retrage vechimea deja valorificată.
  Legea este prost concepută.
  Cu intenție a fost schilodită de către .....știți cine.

  valy spunea...

  Dacă legea rămânea pe puncte acum a-ți fi avut pensia în valoare brută de 4845 lei.

  Anonim spunea...

  Mulțumesc,d'le Vasile!

  PLopelu spunea...

  Cu respect, domnul Huhu va poate explica mai bine...personal cred ca, avand vechime mai mare in sistemul public, puteti sa va transferati cu pensia in sistemul civil...asa o sa beneficiati de valoarea punctului si pensia o sa creasca...

  Calinmihaib12 spunea...

  Grigore:
  Elementele salariale prezentate sunt cam "ciudate",părând a fi provenite din legi de salarizare DIFERITE,care NU SE POTRIVESC..UNELE CU CELELALTE. .!?
  Dacă chiar doriți răspunsuri,poate că ar fi bine să vă publicați DECIZIA de PENSIONARE: cu nota de calcul și vechimile realizate,(fără datele personale, dar să rezulte anul pensionării (pt.a nu pierde timpul cu speculații aiurea..!)
  ..dar până una-alta:
  =Coef.de funcție: "4,60" e unul simplu sau compus din 2 elemente..?;
  = Având gradul de căpitan: ați exer citat o funcție de medic de grad mai mare..,iar solda de comandă ar fi trebuit să fie în: "%" corespunzătoa re coefic.de funcție: 4,60 avut..!
  = Cred că dacă v-ați pensionat pe legea 223..se impune întrebarea, având în vedere data nașterii: când ați absolvit facultatea de medicină
  și ați trecut în rezervă mai devreme ,cu o vechime de serviciu de 24 de ani,fără a va pensiona..?!
  = În situația pe care o prezentați, daca PENSIA MILITARĂ e stabilită în legea 223/2015, PENSIA CIVILĂ CUVENI TĂ LEGAL în SISTEM CONTRIBUTIV pe lg. 263/2010= în vigoare, calculată numai pt. cei 21 de ani de stagiu civil..se obține, în baza cererii adresată C.P.JUDEȚENE, la împlinirea vârstei de 65 de ani..!; cred că atunci când v-ați pensionat militar
  ați fi putut opta să vă pensionați pe legea 263/2010, cf.art. 122 din legea 223..,dacă îndepliniați condi țiile..!

  doru spunea...

  CEZARE !Tu esti singurul intelectual de pe blog! Ai tu o problema cu cei care au plecat cu 20 de ani(nu e cazul meu) ,dar am avut colegi care au plecat pentru ca nu mai aveau loc de intelectuali ca tine ,pentru ca s-au desfiintat functii! unii s-au mutat in dou sau trei garnizoane ,in speranta ca mai raman in sistem! au fost garnizoane in care din patru unitati au ramas doar una si aia cu un batalion independent!

  Unknown spunea...

  Stimate domn.Cazul dv este la fel ca al meu! M-am pensionat (militar) în dec (28) 2005, din 02 ian 2006 și până în mart 2019 (până la vârsta de 65 ani)am lucrat ca civil. În dec 2015 am valorificat cei 10 ani (2006-2015) la pensia miltară (L263), pentru anii 2016 și 2017 mi s-a înapoiat (la cererea mea) de catre instituția civilă, contribuția la pensie și am deschis dosar de pensie civilă doar pentru 1 an și două luni! (anul 2018 și două luni din 2019)= 0,18640 nr puncte, val. punct: 1586,00, total drepturi =296 lei (datale de pe cuponul de pensie din ian 2022. Răspuns pt dv: doar cei patru ani!

  Unknown spunea...

  Răspunsul vi l-a dat domnul Huhu: nu este nevoi de „n” ani lucrați, doar să aveți vârsta de pensionare - 65 ani. Mai sus am răspuns în cazul meu = 1 an și două luni! Am onoarea să vă salut

  Huhu Rezea spunea...

  Nimeni
  Avantaj primire, dacă în 2016 ai rămas un plată cu cuantumul contributiv mai avantajos. Cei 10 ani valorificați în 2015 au fost calculați cu stagiul complet de 20 ani, La civili se calcula cu 30-35 ani

  grigore spunea...

  Am onoarea sa va salut,imi cer scuze ca nu am fost destul de clar,profit de bunanvointa dvs.in speranta ca ma ajutati sa clarific situatia mea ,motiv pentru care va trimit datele conform deciziilor :anii 1966-72 student fac. med. militara (1970-1972 Lt.) 1972-1983 medic militar grad cpt pina in 1983.. 1983-2004 medic civil.Pensionat militar21-03-2001 pensie militara de serviciu,(am muncit si cotizat la sistemul public de pensii pina in anul 2004). Actele doveditoare le-am trimis la casa sectoriala inclusiv pentru perioada post pensionare(2001-2004),la solicitare C.P.sectoriala mi-a raspuns ca stgiile de cotizare in sistemul pubic au fost valorificate in sistem militar.Am optatat in anul 2015 pentru legea223/2015 si am primit urmatoarea decizie de recalculare:conf.art.109 din legea223/2015 se recalculeaza si se stabilesc urmatoarele:pensie -militara 1529,cuantum pensie aflata in plata-2664,date:trecut in rezerva-12 04 1983 virsta standard 56ani 3luni,vechime efectv realizata 37ani 9luni 23 zile ,vechime in serviciu 16ani 9luni 17 zile,vechime contrbutie la pensie suplimentara32ani-9 % .Baza de calcul legea223-1989, vechime cumulaata art. 25 leg 223 =45ani.Elemente salariale:solda functie 4,60% S 908,00 solda grad 1,60 S 316 gradatii 18,00S239,00,solda comanda cod(25) 11,19 S102,00 .Media soldelor lunare brute la functia de baza ,actualizata 1989 lei,VECHIME:in sist.aparare 16 ani 6luni17 zile ,spor vechime7ani 3luni 20zile,in sistem public 21ani 3luni.VECHIME CUMULATA 45ani .Fata de cele aratate va multumesc tuturor celor care va ocup timpul cu problema mea si ma sfatuiti cum sa procedez . CU ONOARE DEOSEBITA.

  Burebista spunea...

  Dumneavoastră nu mai aveți ce sa extrageți din vechimea ce a fost valorificata prin ultima decizie de pensie înainte de 31 decembrie 2015. Ați rămas în plată cu cuantumul avantajos stabilit înainte de 223 /2015... Pentru dvs ar fi avantajoasa o actualizare a pensiei prin echivalare cu salariile de azi asa cum era prevazut în Plx 199 ținându-se cont de vechimea din ultima decizie de pensie, cea cumulată cu tot cu cea civilă. Chiar și pentru gradul de căpitan în prezent tot a-ți obține o pensie NETĂ superioara cu vre-o 1000 lei poate si mai mult lei fata de ce aveți acum în plată... Întrucât primul sistem în care v-ați pensionat a fost cel militar nu puteți extrage vechimea civilă și nici nu puteți trece pe pensia civilă pe puncte...

  Leo spunea...

  Cea mai bună soluție azi , ar fi ca să se renunțe de tot la pensia militară și să se facă înscriere pt. pensie în sistemul public de pensii , având adeverință de la CPS că nu mai beneficiați de pensie din sistemul militar.
  Pensia în această situație ar fi 3,05500 x 1586 lei = 4845 lei
  Dacă ar fi să fie calculată conf. Legii 127 , pensia ar fi cam 61,11704 x 75 lei = 4584 lei .
  Dar trebuie aflat precis dacă se poate acest lucru de a renunța de tot la pensia militară și de înscriere la pensie în sistemul de pensii publice.
  Dacă se poate , atunci trebuie așteptat să vedeți și ce se întâmplă cu pensiile militare din 2023. de aceea v-am zis că trebuie așteptată forma noii legi conf. PNRR

  Calinmihaib12 spunea...

  Grigore:
  Înțeleg că ați trecut în rezervă (fără a va pensionamilitar),apoi ați activat în siste mul civil,până în 2004, dar în 3/2001 ați făcut demersuri și ați obținut PENSIA MILITARĂ..ANTICIPATĂ CUVENITĂ pt. cei 17 ani..!,dintr -o BAZĂ de CALCUL:adică SOLDA LUNARĂ BRUTĂ din ULTI MA LUNĂ de MILITAR..(sau ultimele 6 luni. după caz:dacă soldele din ultimele 6 luni au suferit modificări ..) ÎNMULȚIT cu.."X": PROCENTE DE CALCUL", chiar:..CÂTE %" de calcul"..sunt trecute în DECIZIA de PENSIO NARE MILITARĂ pe lg. 164..din: 3/2001..?( (vedeți în partea de jos a DECIZIEI..!).
  Probabil CPS/MApN vi-a "prins" în VECHIMEA MILITARĂ și VECHIMEA CIVILĂ REALIZATĂ ..până la data obține rii pensiei militare
  ..! (vechimea s-a transformat în: "% de CALCUL" din BAZA de CALCUL, până la maxim um 100 % : incluzând și "%" de PENSIE SUPLIMENTARĂ după caz..!); apoi s-a calculat procentual și OMM-ul(probabil
  10 %..!).
  Cred că de aceea CPS- ul a afirmat că sta giul civil:..vreo 18 ani din 21 de ani realizați, au fost
  " VALORIFICAȚI" în.. PENSIA MILITARĂ..!
  TOTUȘI: vă întreb:.. având peste 65 de ani , dacă ați fost la CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII, cu DECIZIILE: 1.DE STABILIRE PENSIE pe legea 164, 2.De RECAL CULARE PENSIE, și: 3. DE ACTUALIZARE PENSIE ..(2. și 3.=pe legea 223/2015), 4.SCRISOAREA CPS/MApN cu "răspunsul: cum că vi-au "valorificat" STAGIUL CIVIL post- pensionare militară în..RECALCULAREA/+ AC TUALIZAREA(?)PENSIEI MILITARE (probabil în "%" de CALCUL..din BAZA de CALCUL, până la maximul de 85 %= din art.30/lg.223),
  pt. a "vedea" dacă mai e ceva LEGAL posi bil de făcut pt.a ob ține măcar o PENSIE CIVILĂ CONTRIBUTIVĂ CUVENITĂ=LEGAL,cf.lg. 263,(ÎNCĂ ÎN VIGOARE) , pt. perioada de activitate civilă.. RĂMASĂ NEVALORIFICATĂ ..DUPĂ pensionarea militară ..? = cei 3 ani=până în 2004..!?,
  SAU:chiar..VARIANTA propusă de:🔆 LEO =
  (21:03'/27.ian.a.c.):
  în comentariul său..!
  Cred că PUTEAI ALEGE RECALCULAREA PENSIEI MILITARE ÎN PLATĂ: în 2016..!,pe legea 263/2010, în loc de legea 223/2015= cf. art. 122 (=dacă nu greșesc..!).
  Vă mai întreb:
  Coef.de funcție: de
  LT.COL.MEDIC= "4,60"
  este cumva la MAXIMUL FUNCȚIEI de MEDIC ȘEF (+ "locțiitor al comandantului"..!) cf.legii salarizării 138/1999..?

  Leo spunea...

  update
  - De renunțat la pensia militară am aflat sigur că se poate renunța printr-o simplă CERERE adresată CPS.

  Huhu Rezea spunea...

  @Calin
  Avand în plată cuantumul contributiv, pentru colegul tău medic este mai avantajos ca i-au capturat stagiile civile in pensia militare pentru ca au fost si acelea valculate din stagiul complet de 20 ani in loc de 35.
  Pensionându-se după trecerea în rezervă nu mai putea să dobândească pensie anticipată.
  Fiind deja pensionar, nu mai putea să opteze pentru pensie calculată pe L 263/2010.
  Rezolvarea este ACTUALIZAREA la nivelul actual al soldelor de funcție si grad.

  Calinmihaib12 spunea...

  HUHU:
  ..Da,e adevărat dacă situația ar fi așa cum o prezinți, dar dr. Grigore
  scrie că are PENSIA MILITARĂ.. STABILITĂ în 2001,adică pe legea 164
  ..și RECALCULATĂ..TOT MILITAR (pt. că= așa..a ALES(!)?,.pe legea 223.!, ..cu "CAPTURAREA"="VALORIFICAREA" STAGIULUI CIVIL=..de 18 ani=din 21 realizați"=POST PENSIONAREA MILITARĂ , 3 ani rămânând nevalorificați:nici în vechimea plătită = "procentual" , nici în cea..contributivă..!; PENSIA "în plată" e MILITARĂ=recalculată și/sau actualizată = PROCENTUAL.., și chiar indexată (eventual..!).
  De aceea i-am cerut să-și publice, aici:pe blog, DECIZIILE:de STABILIRE ..și de recalculare/actualizare..a PENSIEI MILITARE..!(anonimizate..!).

  Leo spunea...

  S-a pensionat la 55 de ani , adică pensie pt. LIMITĂ DE VÎRSTĂ.
  Pt. grig ar fi mai bună varianta ca pensiile militare să fie calculate pe contributivitate + un % bonus pt. domeniu militar decât varianta de asemenea în analiză a unei pensii militare bazate pe un cuantum MIN-MAX pt. fiecare grad.
  În oct vom ști precis ce și cum , fie că rămâne dottore pe post, fie că va fi înlocuit.

  nr. 1 spunea...

  Din Decizia CCR nr. 900/2020:Art. 105: Cuantumul pensiei , stabilit potrivit principiului contributivitatii, se constituie intr-un drept castigat, astfel incat diminuarea acestuia nu poate fi acceptata nici macar cu caracter temporar. ....daca prin reasezarea sistemului de calcul al pensiei...rezulta un cuantum mai mic, al acesteia, statul este obligat sa mentina in plata cuantumul pensieistabilit anterior, daca acesta este mai avantajos....Art 108: Curtea a constatat ca pensiile de serviciu sunt compuse din doua elemente, indiferent de modul de calcul ....si anume: pensia contributiva si un supliment din partea statului......Mai mult,in cazul pensiilor militare, intregul cuantum al pensiei speciale se plateste de la bugetul de stat........A SE CITI CA ATENTie art. 117 118 si 120! Concluzii : pensiile militare sunt si speciale si de serviciu.--art 109, 117, 118 care trateaza regimul juridic al pensiilor reglementate prin legi speciale!
  Asadar, cei care reprezinta asociatiile fara numar ale rezervistilor , atunci cand sunt chemati la discutii, audieri, analizae ar cam trebui sa puna mana pe carte si sa studieze foarte bine atat legile dupa care se calculeaza pensiile militare cat si documentele esentiale care definesc termenul de -pensie militara de stat. Carcotasilor le spun clar: nu tin cu URSU dar de baza sunt deciziile CCR nu fel de fel de pareri ale unor parerologi mai mult ologi in gandire si simtire!

  Huhu Rezea spunea...

  Ce sa vorbim despre șefii de structuri asociative când însuși ministrul de Interne o ardea ieri pe la TV că pensiile militare n-ar fi pensii speciale, de parcă toate dezechilibrele s-ar trage din denumire.
  N-ai văzut în recenta sesizare către Av Poporului că petenții dădeau lecții și judecătorilor CCR.

  M spunea...

  @nr.1

  Sunt două aspecte diferite! Vă dau dreptate că unii (majoritatea) celor chemați la discuții merg aiurea pe conflictul constituțional. Asta pentru că anumite decizii pot fi constituționale dar să încalce prevederi din Codul Muncii.
  Să zicem că angajatorul te dă abuziv afară. Ce faci? Te duci la CCR???? Este un conflict de muncă și te duci în contencios!

  Atacarea "pe drepturile omului" sau pe "constituționalitate" este o pierdere de timp. Părerea mea!

  În cazul nostru este vorba de respectarea unui contract de muncă (așa cum e el definit de NCC). (nu săriți că "nu am semnat domnule, niciun contract" - citiți întâi ce e ăla contract și cum se consideră acceptat de către părți!)

  Să luăm exemplu de la dascăli!!!! Ei și-au câștigat drepturile în instanță pe conflict de muncă nu pe drepturile omului!

  PS - deciziile CCR nu sunt pe articole!

  avianyc spunea...

  @ Huhurez
  Eu spun de mult timp ca necunosterea si interpretarea dupa ureche a legii duc in derizoriu prestanta militarilor.
  Coarna era mai bun decat tot alaiul asta reprezentativ ,dar slab pregatit din punct de vedere juridic.

  M spunea...

  Ce e atât de greu de înțeles?
  Sunt trei "capitole"

  1️⃣ Statutul
  Renunță Statul la statutul cadrelor militare, la grade, la obligații, la parchetele militare, la obligații în afara programului, la obligații pentru rezerviști etc.?
  Primim dreptul la grevă?

  Dacă da, atunci scapă de nevoia de a trata "special" cel puțin unul din următoarele capitole!

  2️⃣ Salarizarea
  Renunță Statul la ideea fixă cum că militarii trebuiesc prost plătiți?
  Au făcut pensia militară 85% ... 65% din soldă?
  OK. O pensie contributivă e cam 40-45% din venit.
  Mărești cu 50% toate soldele și poți să faci atunci pensie contributivă!
  😂 Ne-am întoarce la vremurile în care cei din învățământ schelălăiau: "un tablagiu bețiv din Armată are salariul mai mare decât un dascăl!"
  Deci o să înceapă Odiseea "salarii speciale"!

  Din cate am înțeles ungurii au făcut așa! Au dublat soldele și au trecut militarii pe contributivitate (modificarea nu afectează pensiile în plată și nici militarii cu peste 10 ani vechime).

  3️⃣ Pensii
  Aici nu mai comentez că asta e situația actuală.
  Cum Statul nu acționează pe ceilalți doi piloni, rămâne să dea pensii.

  Ar fi interesant de văzut cât contribuie activii la bugetul de stat, cât acoperă această contribuție din pensiile militare și care este procentul alocat de la buget!

  gigi 2 spunea...

  ”În ceea ce priveşte sistemul de pensii, România se află în plin proces de reformă, fiind evaluată legislaţia şi urmând a fi adoptate măsuri legislative de natură să asigure sustenabilitatea şi predictibilitatea sistemului public de pensii pe termen mediu şi lung, corectarea disfuncţiilor şi a inechităţilor dintre diferite categorii de beneficiari, întărirea principiilor contributivităţii, solidarităţii sociale şi egalităţii”, a spus premierul. Nicolae Ciucă a mai spus că studiul consideră că îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare reprezintă unul dintre cele mai importante domenii, ce poate contribui la redresarea economică şi la creşterea nivelului de trai.

  NI spunea...

  Cred ca se poate ieși la pensie civilă sub 65 ANI doar pe caz de boala cu derogare de la stagiul minim de 15 ani fiind o decizie ICCJ. Chiar dacă unele legi sau oug prevăd derogări ca vârstă la termen pentru grupe de munca în civilii de 47 sau 60 ANIcum sunt metrou CFR.mineri siderurgie sau reducere de 5 ANI la lege 341 revoluționari luptători anticomunisti deportați holocaust Casele de pensii publice le considera pensii anticipate și vor accepta doar după 65 ANI un singur studiu făcut numai la zi și fără a avea serviciu și veți alege între facultate master doctorat eventual neplagiat sau cumpărarea de vechime anticipata pana la 6 ani în valoare de 585 lei lunar acum între 18 și 65 ANI. Vor solicita adeverinta de la CPS militare cu perioada nevalorificata în pensia militara care se refuza pana la o schimbare a legii. E trecuta tacit de SENAT și are aviz negativ la Camera Deputaților propunerea fostului DEP. Tm.gr.N.Mircovici ca și plx199 sau PT LM. sa se acorde 10%ca la OMM. Draftul de modificări la lege conform PNRRse discuta și se avizeaza de consultant pana în primăvara 2022.Cei interesați pot face propuneri direct sau prin asociații pana la vot. Semnalele sunt de mai rău din păcate.

  Huhu Rezea spunea...

  Noi vorbim aici de stagiile civile ulterioare pensionării captate de cei care au emis Ordinul M25 in deciziile de recalculare a pensiilor militare, contrar dispozițiilor 23-25 din L 223/2015, fără a fi utilizate și în calculul pensiilor militare, prisosind plafonului de 85%.Ele au fost utile doar pentru recalcularea unei pensii civile, asa cum era pensia militarilor în perioada 2011-2015. Nu aveau ce căuta într-o decizie de pensie militară.

  Calinmihaib12 spunea...

  Leo:
  ..la 75 de ani, ca.. MEDIC: NU MAI POȚI ACTIVA LEGAL..în ASISTENȚA MEDICALĂ CURENTĂ,în unitățile sanitare publice și private, fără AVIZUL de "liberă practică" (=conditionat și de o asigurare de malpra xis..), eliberat de Ministerul Sănătății ..!
  Chiar DR.GRIGORE scri e că a lucrat în sis temul public..ȘI A CO TIZAT (pt..Pensie..) până în 2004..!

  Calinmihaib12 spunea...

  HUHU:
  (08:19'/28.ian.a.c.):
  Am recitit textul dr. GRIGORE și..răspunsul tău adresat mie..,în care pomeneai de:"păs trarea CUANTUMULUI = CONTRIBUTIV(nepomenit de..dr.GRIGORE) în plată";..coroborând cele 2 texte m-am lămurit:..că pensia stabilită MILITAR pe legea 164: în 3/2001 a fost: în 2011=RECAL CULATĂ pe OUG.1/2011
  = CONTRIBUTIV (..!), ocazie cu care i s-a "captat"..și stagiul ăla de 18 ani(din 21 ani CIVILI=realizați)
  ,iar la RECALCULAREA MILITARĂ din 2016 pe lg.223:i s-a păstrat: CUANTUMUL AVANTAJOS = CONTRIBUTIV,"în plată ", precum și..STAGIUL CIVIL"captat" și "VALORIFICAT"..:de 18 (sau 21..)ani de DUPĂ PENSIONAREA"MILITARĂ" .!; de aceea,CPS/MApN i-a răspuns.."ce i-a răspuns"..la solicita rea dr.GRIGORE,privin d utilizarea și "valo rificarea"= "corectă"(?)= din pv. al CPS-ului:..a celor 18(sau toți:21ani(?) lucrați CIVIL DUPĂ pensionare a militară!

  Unknown spunea...

  Bună ziua
  Același răspuns l-am primit și eu pentru mama mea , beneficiar de pensie de urmaș MAI .

  NI spunea...

  Sunt col r man nicolae. Din2002pensie mil20ani vechime 1981 la 2001.in2011 am adăugat 7ani vechime civila între 2002si2008primind sub 1 punct500lei pe lingă cele 3 puncte 2500 lei total3000. Între 2009si2015 am cumpărat vechime anticipata cu 585 lei lunar. Din 2016lucrez inca5ani. În 2022 fac 60 ANIsi solicit pensie civila având derogare de vârstă de 5ani conform legii 341 revoluționari.Din Adeverinta MAN rezulta ca au folosit vechimea civila inte2002si2007 în pensia militara si nu o pot folosi la pensia civila nici sa o schimb cu perioada după 2016 nici cu vechimea cumparata2009 la 2015 care sunt pe salariu minim nu cel mediu. Deci nu pot ieși la 60 ANI căci ne solicita stagiu minim de cotizare 15 ani și sa mai muncesc pana la65ani. Cred ca singura soluție e pe caz boalaunde decizia ICCJ permite ieșirea sub stagiul minim cotizare de 15ani.Am câțiva colegi cu 15 sau 25 ani de civil captivi în pensia militara si la 65 ANI au primit 29 lei pensie pentru 1an munca în 2022 pe salariul minim de 1524 lei 2550 brut. Fără schimbarea legii și protocolului cuCPCivile nu cred ca putem folosi vechimea captiva din pensia militara. Mulțumesc.

  Huhu Rezea spunea...

  Stagiile captive vor putea fi din nou utilizate doar dacă pensiile militare devin și contributive. Pănă atunci nu pot fi utilizate.
  Acum... nu este nevoie de 15 ani vechime minimă ca să-ți deschizi un nou drept de pensie potrivit L 263, dacă ai pensie militară de serviciu. E suficient și un singur an.

  Doru spunea...

  După trecerea in rezervă 1998 am lucrat 18 ani la o multinațională
  15 ani i-am valorificat in sistemul militar și …. NU AM PRIMIT NICI UN SFANȚ
  Am muncit degeaba ?
  Am solicitat un răspuns din partea casei sectoriale MAPN
  Răspun plin de nesimțire :
  - v-a crescut vechimea
  Ce se mai poate face ?
  Este munca mea de atâția ani

  Huhu Rezea spunea...

  @Doru
  Nu este chiar așa cum vă văitați.
  Cei 18 ani lucrați ulterior pensionării i-ați valorificat în pensia contributivă din anii 2011-2015 cu un stagiu complet de cotizare de 20 ani, deci mai avantajos decât dacă îi valorificati după 2015 potrivit L 263/2010.
  In mod sigur, în 2016 ați rămas în plată cu cuantumul contributiv mai avantajos.
  Nu sunteți curios să comparați pensia contributiva pentru cei 18 ani calculată în anii 2011-2015, cu stagiul complet de 20 ani, cu posibila pensie civilă dacă vă deschideați un nou drept de pensie la Casa teritorială... cu un stagiu complet de cotizare 30-35 ani?

  Doru spunea...

  Sory dar .. ca norocu s-a schimbat legea și ,,am reușit ,, să nu valorific un an și trei luni fapt pentru care mi-am deschis dosar in sistemul civil și ce să vezi , am primit 400 lei
  Cred că-i fb pentru 1 an și 3 luni
  De la armată pentru cei 15 ani doar vechime
  Este OK ?

  Burebista spunea...

  Huhurez, ti a răspuns concret .. Pentru cei 15 ani lucrați ca civil pensia stabilită la data trecerii în rezervă a crescut între 2010 și 2015 foarte mult pentru ca la calculul punctajului mediu anual se lua în considerare 20 ani de contribuții... Deci ai câștigat oricum... După 2016 ai rămas în plată cu cuantumul avantajos... Și peste asta mai primești și 400 de la civilă..
  CÂTE UNII NU SE MAI SĂTURA!

  Huhu Rezea spunea...

  @Doru
  Ca să iei 400 lei pensie contributivă pentru 1 an si trei luni trebuie să ai un PMA de 0,25 puncte, o sumă a punctajelor anuale de cca 7, adică un salariu brut de 5 ori mai mare decât salariul mediu pe economie. Asa de mare ai avut salariul?

  Doru spunea...

  2500 + 400 după 23 de ani ca ofițer ( Mr) și 15 ani la multinațională ți se pare că nu mă mai satur ?

  Doru spunea...
  Acest comentariu a fost eliminat de autor.
  Burebista spunea...

  Pt. Dori înseamnă că pensia dvs militară fără cei 15 ani de civil ar fi fost sub 1500 lei dacă pentru 1 an și jumătate de civila primiți 400 lei... Ceva nu este în regula cu afirmația dvs privind valoarea pensiei militare pentru 23 ani efectivi de activitate.... Dacă sunt doar cumulati cu tot cu grupe și școală .. Atunci s ar putea...