15 octombrie 2015

Adăugat în:

Despre deschiderea dreptului de pensie si stabilirea dreptului de pensie in Legea 223/2015

Deschiderea dreptului de pensie se refera la verificarea conditiilor de vechime si vârsta pe care pensionarul trebuie sa le indeplineasca potrivit legii in vigoare la data depunerii cererii de pensionare.
Daca sunt indeplinite conditiile pentru deschiderea unui drept de pensie (de serviciu, de invaliditate sau de urmas) se procedeaza la stabilirea dreptului de pensie, altfel spus, la calcularea cuantumului dreptului de pensie.
Cele doua notiuni dau continut caracterului de drept subiectiv patrimonial al dreptului de pensie.
Dupa stabilirea initiala a dreptului de pensie, acesta poate fi modificat prin indexari, actualizari sau recalculari efectuate in baza legii valabile la data deschiderii dreptului de pensie sau a unor legi ulterioare succesive.
Expresia pensii stabilite in baza unei legi cuprinde pensii deschide in baza acelei legi cât si pensii deschise in baza legislatiei anterioare dar recalculate potrivit respectivei legi.
Sa vedem ce consecinte juridice poate produce folosirea  in Legea 223/2015 a expresiilor drepturi de pensie deschise sau drepturi de pensie stabilite. Desigur ca ne vom ocupa de articolele care reglementeaza recalcularea/actualizarea drepturilor de pensie deschise inainte de intrarea in vigoare a  Legii 223/2015., pensii care de la 01 01 2016 devin pensii militare in cuantumul in plata stabilit  pâna la acea data in baza legilor 263/2010, 241/2013, 165/2011, 119/2010.
Depasim articolul 26 in care cei care au trecut in rezerva fara a avea dreptul de pensie de serviciu sau de invaliditate pot solicita pensie militara la implinirea vârstei standard de pensionare,  daca au  avut 10 ani vechime in serviciu, dar numai dupa ce si-au deschis drepturile de pensie in sistemul in care indeplineste conditiile cumulative de pensie

Art. 26. – (1) Pentru cadrele militare, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de serviciu nu îndeplinesc condiţiile de acordare a unei pensii prevăzute la art. 14 lit. a) şi b), deschiderea dreptului la pensie se efectuează mai întâi de către sistemul în care îndeplineşte condiţiile cumulative de pensionare, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 19. 

In privinta actualizarii pensiilor militare, formularea articolului 60 alin.(1) litera a) nu lasa loc de interpretare.Toate drepturile de pensie deschise anterior intrarii in vigoare  a noii legi vor avea un regim unitar de actualizare, astfel:
-se actualizeaza ori de câte ori se majoreaza soldele de grad si de functie ale militarilor in activitate
-conteaza gradul militar avut la data trecerii in rezerva si media soldelor de functie pe sase luni consecutive din ultimii 5 ani de activiate.
- in vederea primei actualizari, conform alin. (2) al art.60, cele sase luni se aleg de fiecare pensionar prin cerere adresata Casei Sectoriale in urmatoarele 6 luni de dupa prima majorare a soldelor activilor. Daca se omite trimiterea cererii, actualizarea se face din oficiu, pe baza mediei soldelor de functie din ultimele sase luni de activitate, dupa expirarea celor 6 luni in care pensionarul avea dreptul sa aleaga.
.
Art. 60. – (1) Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special, în procentele stabilite la art. 29, 30 şi 108 şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, astfel: a) potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la cererea persoanelor ale căror drepturi de pensie au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi;
(2) În situaţia în care, în termen de 6 luni de la data primei majorări, persoanele îndreptăţite nu depun cerere în acest sens, actualizarea se face, din oficiu, pe baza mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie din ultimele 6 luni de activitate.

Sa analizam acum in ce masura formularea de la articolul 109 alin.(2) este compatibila cu cea din articolul 60  alin. 1 litera a).

Art. 109
(2) Prima actualizare prevăzută la art. 60 alin. (1) lit. a) se realizează în termen de maximum 24 de luni de la data primei majorări a soldelor de grad/salariilor gradului profesional şi/sau soldelor de funcţie/salariilor de funcţie ale militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special şi se aplică începând cu luna majorării acestor drepturi.

In primul rând, observam ca este vorba de aceleasi categorii de pensionari. Formularea alin. (1) a art. 109 se refera la toate pensiile recalculate potrivit Legii 119/2010, revizuite potrivit Legii 165/2011, reintregite potrivit Legii 241/2013, stabilite in baza Legii 263/2010. Ca sfera de cuprindere, toate aceste pensii pot fi definite si prin termenul drepturi de pensie deschise anterior Legii 223/2015, utilizat in art.60 alin.(1) litera a) .
Corelând cele doua texte, putem sa concluzionam ca procesul de actualizare a pensiilor in plata la data de 01 01 2016 incepe, la cerere sau din oficiu, dupa 6 luni de la prima majorare a soldelor activilor reglementata legal dupa 31 12 2015 si se incheie in maximum 24 de luni de la aceeasi data. Drepturile actualizate se cuvin din luna in care a avut loc majorarea soldelor activilor. 
Presupunând ca prima majorare a soldelor va opera de la 01 01 2016, procesul de actualizare va avea urmatoarele etape:
-perioada 01 01 2016-31 06 2016, depunerea cererilor pentru exprimarea optiunii pentru cele 6 luni in vederea calcularii mediei soldelor de functie.
-perioada 01 07 2016- 31 12 2017, calculul efectiv al actualizarii.
- in perioada de 2 ani pot avea loc noi majorari ale soldelor activilor,  potrivit aplicarii etapizate a legii salarizarii. Actualizarile pensiilor trebuie sa tina cont si de aceste majorari, 
-Dupa finalizarea procesului de calcul, care poate fi si mai devreme de 31 12 2017 incepe plata, probabil esalonata, a drepturilor  retroactive ce se cuvin din luna ianuarie 2016.


Sa vedem cum este cu recalcularea pensiilor stabilite prin Legea 263/2010, asa cum se reglementeaza in articolul 110 din Legea 223/2010.

 Art. 110. – (1) Pensiile militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici  cu statut special stabilite în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se recalculează potrivit prevederilor prezentei legi, în raport cu vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie. 
(2) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se realizează în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
(3) Stagiile de cotizare nevalorificate la recalcularea pensiei conform alin. (1), precum şi cele realizate ulterior intrării în vigoare a prezentei legi se valorifică în sistemul public de pensii. 
4) Pensiile recalculate potrivit alin. (1) se cuvin începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei legi şi se plătesc începând cu luna următoare celei în care se împlineşte termenul prevăzut la alin. (2)

In Art. 110 nu este folosita expresia restrictiva drepturi de pensie deschise in baza legii 263/2010. Se foloseste expresia pensii stabilite in baza L 263/2010, ceea ce inseamna atât pensii deschise in baza acestei legi, cât si pensii deschise in baza unor legi anterioare, dar stabilite prin recalculare, la cerere, potrivit art. 107  sau, din oficiu,  prin indexarile succesive din anii 2013-2015. In aceasta interpretare, qvasi-majoritatea pensiilor in plata la data de 01 01 2016 se recalculeaza in termen de un an, la valorile pe care soldele activilor le au la acea data, indiferent daca intra sau nu in vigoare legea salarizarii.
Mai precis, recalcularea  s-ar putea realiza in perioada 01 07 2016 - 31 12 2016, dupa expirarea termenului prevazut de art. 60 alin. (2), de depunere a cererilor pentru exprimarea optiunii pentru media pe 6 luni a soldelor de functie.
Sumele in plus care ar rezulta din recalcularea pensiilor se cuvin din luna februarie 2016 si se platesc incepând cu luna februarie 2017. 

52 comments:

adi adi spunea...

Despre pensii stabilite in baza Legii 263/2010 se scrie si la art. 109(1), dupa ce in prealabil se spune si despre recalculare, revizuire, etc.

Huhurez Rez spunea...

Eu am vrut sa subliniez ca exista o portita de interpretare a articolului 110 astfel incât, in Normele de aplicare, recalcularea sa fie aplicata unitar tuturor pensiilor in plata la data de 31 12 2015.
Daca in art.110 se folosea expresia drepturi de pensie deschise in baza Legii 263/2010, disparea aceasta portita.

adi adi spunea...

Am inteles; exista aceasta posibilitate.

Mario soto spunea...

D-le Huhurez va multumesc ca ne dati voie sa intram din nou pe blogul d-vs.pentru a ne informa si a fi la curent cu noutatile. O zi buna va doresc.

Maxim One spunea...

Stiti cumva pensiile militare de invaliditate stabilite pe legea 263 in 2012 se recalculeaza ?Cu stima...

Huhurez Rez spunea...

@one
Pensiile de invaliditate ale militarilor, stabilite in baza L 263 , nu sunt exceptate de la recalculare de ART. 110. Deci...se recalculează.

Maxim One spunea...

Ok .multumesc pentru raspuns.Dar inteleg ca se recalculeaza automat in termen de 1 an nu?Sau trebuie trimisa o cerere?

Huhurez Rez spunea...


@Maxim
Si pentru recalculare conteaza cererea care se depune pentru actualizare, cerere ceruta de art.60 alin.(2) in termen de sase luni dupa prima majorare a soldelor activilor.

Maxim One spunea...

Deci pentru actualizare nu trebuie cerere ci doar pentru recalculare..Am inteles .Cerere prin posta inteleg ca in format electronic (email ) nu este posibil ..Acum sa vedem cum va arata o cerere standard.Am intelles ca vor fi puse pe site MAN. dupa 1 ianuarie -2016

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle huhu , cu bunavointa dvs puteti sa detaliati pentru art 19, 24 si 106 , mai detaliat? pentru cei care au documente eliberate in 1995 , cum li se calculeaza pensia ,la cei ce vor depune cerere in 3 ian 2016 , cum aleg ei alele 6 luni favorabile tinand cont de faptul ca atunci era cea mai mare inflatie ,salariile de dupa 1990 capatand valori in fiecare luna , acestia pot cere ca unitatea de la care a plecat sa ii faca calculul in asa fel incat ei sa poata sa aleaga acea;e luni consecutive? multumiri

Huhurez Rez spunea...

@One
Am spus ca acea cerere de exprimarea optiunii pentru media pe 6 luni a soldei de functie, in vederea primei actualizari, conteaza ca optiune si pentru stabilirea mediei veniturilor brute din aceleasi sase luni pentru stabilirea bazei de calcul, in vederea recalcularii.

Army Fan Club Eufrosina spunea...

Are dreptate D-na Eufrosina, va rog sa detaliati mai detaliat.

Maxim One spunea...

Inteleg .Dar cred ca apare pe site MAN sau Mi o cerere tip (standard) pentru toti care solicita recalcularea dupa cele 6 luni din ultimii 5 ani .Sau fiecare compune o cerere dupa cum il taie capul ?Si inca ceva daca nu depui cerere am inteles ca in termen de 1 an tot se recalculeaza pentru cei iesiti la pensie pe legea 263 .Atunci cum se aplica legea pentru cele 6 luni mai avantajoase daca nu exista cerere de la pensionar. Iau 6 luni la nimereala sau iau ultimele 6 luni dinaintea pensionarii ?

Huhurez Rez spunea...

@one
Nu abuzați de întrebări acolo unde legea este clară. Aveți textul legii pe blog.Nu va rămâne decât sa-L si citiți. Mi-e foarte ușor sa va spun ca sa așteptați Normele de aplicare.

Secretariat Craiova spunea...


In legea 223/2015 exista expresia "in raport cu vechimea valorificata prin ultima decizie de pensie" intalnita ( art.109, Art.60, etc.)
Daca am inteles corect :
- aceasta vechime se refera la vechimea cumulata asa cum este definita la art.3 lit f) si cuprinde ( in cazul meu ):
- vechimea in activitate in M.Ap.N;
- vechimea din sectorul civil anterioara datei de 1 ianuarie 2016 (pe care am realizat-o dupa pensionarea din armata in luna ianuarie 2007 in baza Legii 164) de 24 de luni realizata in perioada 2010 - 2012 si pe care am valorificat-o ulterior prin legea 263/2010, recunoscuta prin ultima decizie de pensie pe care am primit-o;
- aceasta vechime se foloseste doar la determinarea procentului coform art.29 si art.30.

Mai am 6 luni de activitate in civilie nevalorificate
Daca le trimit pana la 31.12.2015 se va emite incepend cu luna urmatoare depunerii o noua decizie cu cele 6 luni, CARE VA DEVENI ULTIMA DECIZIE .

Ce se intampla insa daca le trimit dupa 01.01.2016 ?
Art. 119 din Legea 223/2015 ,, cererile inregistrate si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezenteim legi se solutioneaza conform normelor legale existente la data deschiderii drepturilor de pensie si asigurari sociale ,,

Se vor valorifica in 2016 si imi vor creste vechimea ori se vor pierde ?

Cum ar fi mai avantajos pentru mine sa le expediex : in 2015 sau in 2016?

Apropo; referitor la postarea adiadi de ieri: in situatia de fata ma incadrez la art 109 sau 110 ?

Huhurez Rez spunea...

@ Craiova
Ultimul cuantum al pensiei v-a fost stabilit in baza L 263. Daca s-ar hotarî ca numai pensia corespunzatoare stagiilor ulterioare s-a stabilit in baza L 263, ar insemna ca o parte din pensie se va recalcula potrivit art. 109 si cealalta parte potrivit art.110.(!!!!!)
Nu mai sperati ceva de la art.30 pentru ca este inaplicabil dupa modificarea art. 29.
Un stagiu de sase luni este nesemnificativ in modificarea cuantumului pensiei dvs. Lasati-l pentru dupa 01 01 2016. Daca aveti o vechime cumulata mai mare de 45 de ani adaugarea este chiar inutila, dar sunteti sigur ca vi se recalculeaza pensia potrivit art. 109 alin. (3).

Huhurez Rez spunea...

Bravo @Eufrosina Nedelcu! Ti-ai tras si Fan Club!
Despre cei trecuti in rezerva fara drept de pensie ai un articol ceva mai jos.

Eufrosina Nedelcu spunea...

da / asta e , multumesc

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle huhu , pescuirea de greseli de exprimare , da ,asa este , am repetat cuvantul ''detaliati '' . dar a HA HA DETALIUL ;; CORECT , GRESEALA , dar am vazut ca deschideti comentarii la DESCHIDEREA DREPTULUI DE PENSIE ori vad ca cele mai multe sant comentarii despre actualizare ,recalculare , de aceea mi-am permis ,sa intreb desprea art 19 . corelat cu art 106 si despre cum sa isi aleaga acele 6 luni atata timpo cat acea persoana nu are la dispozitie memoriul personal si ei detine documente din 1995 inclusiv adeverinbta de grupa 1 de munca .documente eliberate toate in 1995 cand a plecat in rezerva fara drept de pensie ,, daca intrebarile deranjaza atunci scuze si ignorati-le , iar pescuitorilor de greseli de exprimare . scuze ,,

Iosif Vasile spunea...

Domnule Huhurez,
In legatura cu @ Craiova

Dupa intrarea in vigoare a L223/2015 in ce conditii vor mai fi valorificate in sistemul public de pensii stagiile ulterioare?
Cum se va stabili punctajul, tot raportat la 20 de ani si cu plata de la data depunerii cererii?
Si unde vom depune cererea, tot la Casa de pensii a MAp.N? Si cine va plati pensia? Tot pe talonul de la CP a MApN?
Cu stima

Eufrosina Nedelcu spunea...

domnule H , in legatura cu art 19 , am primit clarificari de la casa sect de pensii a mai .atat de modul cum se va aplica ,atat art 24, si acel art 105 paragraf 3 si 4 . de aceea nu va mai deranjati , cu multa stima

Huhurez Rez spunea...

@Iosif
Regret, dar constat ca dvs abia acum ati inceput sa va documentati despre L 223 Aici sunt cititori experti in aceasta lege pe care nu-i putem plictisi prin reluarea unor subiecte. In articolele si comentariile anterioare gasiti raspuns la toate intrebarile pus. Incepeti cu textul integral al legii.

Huhurez Rez spunea...

@Eufrosina
Imi pare bine ca ati primit raspuns!
Nu doriti ca si cititorii acestui blog sa afle raspunsul Casei de Pensii MAI?
V-as fi recunoscatoe daca trimiteti in copie acel raspuns pe adresa mail huhurez2013@gmail.com . Cu protejarea numelui, bineinteles.

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle H, informatiile pe care vi le solicitam nu erau pentru mine , persoana interesata a apelat la un lucrator al casei de pensii respective , asa incait acea persoana nu mai are nevoie de a apela la mine pentru a sti ce are de facut . IN aceasta situatie nu am ce sa va trimit , dar stiu ca persoana a fost pe deplin multumita si ca are toate sansele sa primeasca pensie in 2016 , atat cu stima , despre mine va spun ca sant pensionara de urmas si stiu ca aceasta pensie nu se va actualiza nici recalcula , ea ramane asa deoarece nu se schimba nr de urmasi si nici nu ma intereseaza deoarece aceasta este destul de mare asa ca va sallut cu drag

Huhurez Rez spunea...

@Eufrosina
Nu te lua dupa parerile unor ageamii care comenteaza pe blogul Potecarului. Iti garantez eu ca si pensia d-tale de sotie supravietuitoare se va recalcula oadata cu celelalte pensii militare, chiar daca nu se modifica intre tip numarul urmasilor.
Vezi ca inca mai ai probleme neclarificate?
Roaga-l pe acel cunoscut sa-ti faca o copie cu telefonul de pe raspunsul primit de la Casa Sectoriala.

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle H ce sa va spun ,acea persoana s-a deplasat cu documentele pe care le detinea si ,acolo , prin bunavointa unei persoane a primit informatiile dorite , deci nu are un raspuns scris , si eu eram curioasa dar zice ca nu mai are nevoie de nimic ,ca va vedea ce va fii cand va depune cererea de pensionare , eu stiu ca are 12 si 8 luni aemata din care 11 ani si 6 luni efectivi , ca inainte de armata avea ani in civilie vreo 5 ani , ca avea grupa 1 de munca respectiv speciala , ca a lucrtat la sts ,iar documentele au fost eliberate la plecare in 1995 , problema sa era alegerea perioadei cele mai favorabile , dar gata treaba lui cu multumiri

Iosif Vasile spunea...

Domnule huhurez
Cer scuze ca insist dar efectiv nu am avut acces la un raspuns concret la intrebarile care ma framanta si nici textul de lege nu este foarte precis.

mosmartin16 spunea...

Pe blogul R - 26500 ( n.n. - in 17 oct. 15:47 ) vis-a-vis de simularea pe care am realizat-o pentru un calcul al pensiei, faceai remarca : "corect calculele, mai putin aplicarea art.30 si cuantumul de 100% din media veniturilor brute". Poti fi mai explicit ? Multumesc.

Huhurez Rez spunea...

@Iosif
Asta spuneam si eu ca aici gasesti toate informatiile.
Pe scurt, pensiile militare nu se mai calculeaza in puncte de pensie ci in procente de pensie dintr-o baza ded calcul.
Stagiile ulterioare prestatae pâna la 31 12 2015 mai pot fi valorificate in decizia de pensie militara daca depuneti cerere de valorificare inainte de recalcularea pensiei potrivit noii legi.
Ar fi bine ca valorificarea sa o faceti concomitent cu depunerea cererii cu exprimarea optiunii pentru cele 6 luni din care se satabileste media veniturilor brute pentru baza de calcul.

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle H , in legatura cu art 19 din lege , acum sant eu interesata sa vad ce parere aveti dvs cu aplicarea acestuia inraport de art 106 , nu 105 cum am zis mai sus , deoarece am discutat cu persoaba interesata ,pe baza informatiilor verbale de la casa sect.de pensii a mai . . deci art 106 ,par 3 si 4 conf doc detinute inainte de 2001 ,ii da dreptul la vechime suplimentaa deoarece cei 11 ani lucrati in armata au fost toti in conditii speciale , adica se aduga la vechime cam asa 11+5==16 ani . va intreb fiidca in lege spune ca nu se considera vechime suplimentara grupa de munca , dar acestia plecati in rezerva inainte de 2001 fara drept de pensie neavabd nici varsta , lor li ase aplica la deschiderea dreptului de pensieacea grupa speciala?acea persoana are si vechime vreo 5 ani in civilie , inainte si duoa ce a satisfacut serviciul militar , se aduga ca vechime cumulata? bine inteles numai pentru vechime pentru deschidere drept pensie , insist sa va supar fiindca mare lucru nu mi-a zis persoana si este vorba de un nepot al meu ,,cam incapatanat si asi vrea sa nu fie derutat de acele informatii. ce parere aveti si promit sa nu va mai deranjez .....cu acest subiect

Huhurez Rez spunea...

@mosmartin
Daca imi mai amintesc bine, ca Potecarul a sters la ordin acele comentarii, ma refeream la faptul ca, potrivit textului promulgat, articolul 30 nu-si mai gaseste aplicabilitate. De aceea insistasem ca presedintele sa trimita legea spre reexaminare la Parlament.
In al doilea rând, plafonarea cuantumului pensiei calculat dupa aplicarea art. 29 se
compara cu 100% din media veniturilor brute, nu cu baza de calcul majorata cu pâna la 15 procente

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle H , credeti-ma , asa e cand vrei sa faci un bine , da ,nepotul asta al meu asa a spus ca nu mai are nevoie , ca este el edificat ,dupa ce a stst de vorba cu cei de la min de interne . deci acum eu vreau sa stiu , asa ca acesta a lucreat paNA IN 1995 NEINTRERUPT 11 ANI efectiv toti in grupa speciala , 5 ani in civilie pana sa lucreze ca militar . a plecat din armata cu grad de capitan, nu avea varsta de pensie , a incercat anul trecut sa obtina pensie de la mapn ,dar nu avea 15 ani , nu i-a luat in calcul adeverinta de grupa de munca , si dupa calculul lor el avea total armata 12 ani si 8 luni . deci intrebarea este daca i se aplica si art 106 . paragraf 3 si 4 ? ddeci art 19 este cel ce se potriveste deasemeni si art 24 ,MOTIVELE C ELOR DE LA CASA SECT A MAPN CARE NU AU ACORDAT PENSIE A FOST LIPSA CONTRUITATII cu toate ca mai avea 5 ani lucrati inainte de incadrare armata . i s-au luat in calcul 11 ani si ceva efectiv armata restul pana la 12 si 8 luni a fost serviciu militar si ceva cursuri la gradistea .. fiind vorba de nepot vreau si eu sa ii spun sorei mele despre astea , ma refer la 106 fiindca am vazut ca in alte articole spune ca nu intra in calcul la vechime grupa de munca . dar el are acte inainte de 2001 . miii iiiii de multumiri si scuze

Huhurez Rez spunea...


@eufrosina
Iti place sa umbli cu cioara vopsita.
Pai... vad ca nu te-ai lamurit cu nimic.
In primul rând trebuie stabilit daca poate sa-si deschida drepturile in baza art. 19 sau in baza articolului 26.
In cazul art. 19 trebuia ca la data trecerii in rezerva sa fi avut 10 ani vechime in serviciu, dar sa nu fi avut dreptul la pensie de serviciu, iar in cazul art 26 sa nu fi avut dreptul nici la pensie de serviciu si nici la pensie de invaliditate, chiar daca vechimea in serviciu este mai mica de 10 ani.
In ambele cazuri pensia militara se stabileste numai pentru anii lucrati in armata, ca vechime in serviciu, la care se adauga sporurile de vechime pentru conditiile de munca si grupele de munca.
In cazul art. 26 drepturile de pensie se deschid mai intâi in sistemul de pensii in care a lucrat ultma oara si apoi se vine la Casa Sectoriala.
Este ca acum ai mai multe necunoscute?

Eufrosina Nedelcu spunea...

pai asta am si spus are 11 ani efectivi la iesirea inrezerva , ultimil loc de munca era la STS. repet i s-a stabilit anul trecut ca are o vechime in serviciu militar ,ca militar ,de 12 si 8 luni , acum cu art 19 poate sau nu iesi la pensie >? nu ma a lucrat dupa iesire in rezerva nicaeri , - nu a stat pe trotoar intre timop , dar ultimul loc de munca a fost armata

Bucataru Ciprian Paul spunea...

Ma numesc Bucataru Ctin,pensionar MAI,7.12.2011,cu Legea 263,peste 3oani vechime,si va intreb,uitinduma pe comentariile dvs.ca este bine sa trimitem,de pe acum cerere,catre Casa sectoriala de pensii,cu cele 6 luni alese din ultimii 5 ani,,pentru a sti acestia,pe ce se bazeaza,la alocarile bugetare,etc,este adevarat?? sau le trimitem dupa o1.01.2016?? Va multumesc si astept raspunsul dvs.impreuna cu alte noutati.toate bune!

Eufrosina Nedelcu spunea...

dea se icadreaza la art 19 , fiind ultimul loc de munca armata , 11 ani efectiv, grupa 1 inainte de 10 aprile 2001 , emise documente doveditoare , se aplica art 106 par 3 si 4 prin care primeste un spor de vechime? sau nu?asa ar avea 11+5 =16?+1an si 8 luni serviciu militar total17 si 8 luni? haidetica v-am zapacit cu intrebarile eu va cer mii de scuze

Huhurez Rez spunea...

@Bucatarul
Este bine sa asteptam Normele de aplicare a legii pentru exprimarea optiunii.
Casa Sectoriala a zis ca se pot depune inca de pe acum cererile pentru acordare diferentlor pentru beneficiarii Legii 241/2013.
@Eufrosina
Ca sa o scurtam:ruda dvs. va primi pensie militara pentru 18 ani vechime cumulata, cu penalizarea din art.29 alin.(2)

Eufrosina Nedelcu spunea...

dle H sa va dea dumnezeu rabdare cu unii ca mine , cu mii de multumiri , daca e asa e bine ,sora mea va fii fericita , sa fie si cu articolul acela e bine , sa asteptam sa vedem ce o sa mai fie . ce va fii cu acel ordin comun ,. norme etc . inca odata scuze

Puiu Gheorghe Budau spunea...

Decizia CCR poate aduce dobanzi sumelor care trebuie restituite subiectilor Legii 241/2013?

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis marți ca fiind neconstituționale prevederile unui articol din Codul de procedură fiscală, stabilind că statul trebuie să plătească dobândă pentru toată perioada în care reține sumele pe care le are de restituit sau de rambursat contribuabililor, relatează Agerpres.
Plenul CCR a luat în dezbatere marți excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.124 alin. (1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanța Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, potrivit cărora: „(1) Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget, contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului prevăzut la art.117 alin. (2) și (21) sau la art.70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor”.

Huhurez Rez spunea...

@Budurau
Când statul va mai avea obligatii de restituit impozite din pensii...atunci ne va plati si dobânzi.Nu pe recalculari si revizuiri. Decizia CCR este pe Codul Fiscal.

Tamara Nitache spunea...

Domnule H, am fost pensionat în anul 2014 pentru invaliditate, am vârsta de 40 de ani și o vechime în serviciu de 21 de ani. Am înaintat o cerere la Casa de pensii sectorială a MApN prin care am solicitat transformarea pensiei de invaliditate în pensie anticipată parțială.
Răspunsul acestora a fost negativ, invocând că numai militarii aflți în activitate beneficiază de prevederile art. 18 aln.1 din legea 223/2015. De ce nu se aplică acest articol și pentru rezerviști, noi am lucrat cumva în armata altui stat? Coroborat cu ce articol din ce lege pot beneficia de pensie anticipată parțială?
Vă mulțumesc!

Huhurez Rez spunea...

@Tamara
V-au dat un raspuns corect si legal. Daca se numeste pensie anticipata ea este doar pentru cei in activitate. Dvs. sunteti deja pensionara.
Puteati ca la data in care v-ati deschis dreptul la pensie de invaliditate sa optati pentru pensie anticipata sau anticipat partiala, daca indeplineati conditiile. Acum este târziu.
Asteptati implinirea conditiilor de vârsta din Anexa la lege pentru transformarea pensiei de invaliditate in pensie pentru limita de vârsta

sebi toderascu spunea...

Domnule Huhurez, imi cer iertare ca insist asupra unui subiect asupra caruia v-ati exprimat deja, dar va rog cu respect sa reveniti pentru o noua abordare.
Este vorba despre raspunsul dat @Tamara.
La data pensionarii de invaliditate, in 2014, nu puteau fi prevazute prevederile Legii 223/2015, mai exact posibilitatea ”transformarii” la care se refera Tamara Nitache.
Ma refer la art. 43 (1), care la litera c) prevede faptul ca nu mai sunt supusi revizuirii medicale pensionarii de invaliditate care au dreptul la pensia de serviciu în conditiile art. 17 alin. (1) lit. b) si ale art. 18 alin. (1) lit. b).
In opinia mea, faptul ca ”nu mai sunt supusi revizuirii” avand DREPTUL LA PENSIA DE SERVICIU in conditiile art. 18 presupune in consecinta atribuirea acestui drept.
Daca opinia mea este eronata, la ce mai serveste aceasta prevedere?
Imi cer scuze pentru ignoranta in interpretarea legilor, dar sunt intr-o situatie asemanatoare si, in plus, nu mi se pare etic si firesc ca dupa aceeasi vechime in uniforma, cei bolnavi/invalizi sa primeasca o pensie mai mica.
Va multumesc.

Huhurez Rez spunea...

@sebi
Si in Legea 263/2010 exista posibilitatea optiunii intre pensia de invaliditate si pensia anticipata, dar numai la deschiderea dreptului de pensie, nu ulterior.
Odata stabilita pensie de invaliditate, ea nu mai poate fi transformata in pensie anticipata ci numai in pensie pentru limita de vârsta.
Art.43 se refera la cei care la data la care au fost declarati inapti medical sau apti limitat indeplineau conditiile unei pensii de serviciu anticipata sa partial anticipata dar au optat pentru pensia de invaliditate, mai avantajoasa. Acestia nu mai sunt revizuibili. Erau revizuibili anual daca ramâneau in activitate.

sebi toderascu spunea...

Inteleg. Problema este ca la data respectiva, prin Legea 263/2010 oricum nu erau indeplinite, in ceea ce ma priveste, conditiile pentru pensia anticipata partiala, mai exact acei 5 ani, cel mult, inaintea implinirii varstei standard de pensionare.
Prin Legea 223/2015, conditiile de vechime sunt insa indeplinite cu varf si indesat.
Daca am calculat corect si nu mi-a scapat vreun aspect, ramanand la pensia de invaliditate, prin noua lege pierd din start 14 procente din cat mi s-ar fi cuvenit pentru cea de serviciu (mi se scad 20% din cuantum, conform gr.III de invaliditate, fata de numai 6 pentru cea partiala de care as fi beneficiat fiind sanatos). Ceea ce, etic vorbind, este absolut injust. Chiar daca in prezent am dreptul de a lucra.
Ofera totusi noua lege, chiar daca nu in mod explicit, posibilitati de a trece de la ”invaliditate” la ”anticipata partiala”?
De exemplu, daca decizia comisiei de expertiza medico-militara dupa revizuire este ”redobandirea capacitatii de munca”, conform art.42 (2) litera c), care ar fi urmarile/caile posibile pentru a beneficia in continuare de pensie militara conform Legii 223/2015?
Din nou, va multumesc.

Huhurez Rez spunea...

@Sebi
Nu exista nicio posibilitate nici pe Legea 223 sa mai transformati pensia de invaliditate in pensie anticipata. La implinirea vârstei standard din Anexa la lege, eventual redusa in conditiile art.21, daca la data trecerii in rezerva aveati 25 ani vechime efectiva, din care 15 ani vechime in serviciu, puteti opta pentru pensie de limita de vârsta.
La data de 01 01 2016 pensia dvs de invaliditate, devine pensie militara de invaliditate, in acelasi cuantum, urmând ca in cursul anului 2016 sa fie recalculata in conditiile Legii 223/2015.
Daca la Comisie se decide ca v-ati redobândit capacitatea de munca, singurul efect ar fi ca puteti sa lucrati in civilie cu norma intreaga.

Vali Valentin spunea...

Buna ziua
Conform datelor de mai jos, pot sa solicit pensie de serviciu anticipata partiala cf art 18/L223?
Luna si anul nasterii: decembrie 1970
Luna si anul trecerii in rezerva (demisie): martie 2011
Militar in termen: 6 luni
Cursuri de zi a unei facultati: 5 ani
Vechime in munca: 1 an si 10 luni
Cadru militar in activitate: 13 ani si 8 luni
Total vechime efectiva la data trecerii in rezerva: 21 ani

Multumesc anticipat pentru raspunsurile dvs.
Cu stima
mr (r) Munteanu Valentin
tel. 0745427788

Huhurez Rez spunea...

@Vali Valentin
Parca v-am mai raspuns.
Din capul locului, L 223 rezerva pensia anticipata numai cadrelor militare in activitate si nu celor in rezerva.
Potrivit art 19, puteti obtine pensie pentru limita de varsta abia prin anul 2030,potrivit Anexei la lege si fara sa puteti bemneficia de reducerile de varsta din art.21.

Vali Valentin spunea...

Multumesc !
O lege cu un continut ilogic : ofera recalculare pensiilor mici obtinute in urma unor legi vechi defavorabile, dar rezervistilor carora la data trecerii in rezerva aceleasi legi vechi defavorabile nu le permiteau pensionarea - desi indeplineau conditiile actuale de pensionare - nu ofera posibilitatea pensionarii.
Multumesc !

Marin spunea...

Am onoarea să vă salut!
Ma numesc Marin si solicit ajutorul Dvs deoarece am fost declarat de către comisia de expertiză inapt cu scoatere din evidență, invaliditate Gr 2,REVIZUIBIL peste un an.Consider că ar fi trebuit să beneficiez de art 43,lit c din legea 223(varstă 45 ani,15 ani și 9 luni de caschetă-condiții speciale,anterior caschetei 9ani și 4 luni in condiții normale).Săptămâna viitoare o să fiu chemat la unitate pentru întocmirea raportului de pensionare și nu știu ce să fac pentru a fi irevizuibil.
Vă rog din suflet să mă ajutați!

Huhu Rezea spunea...

@Marin
Esti revizuibil anual dacă rămâi în activitate sau soliciți pensie de invaliditate.
Ca să scapi de revizuire vezi dacă ai minimum 20 de ani vechime efectivă din care cel puțin 10 ani vechime în serviciu ca militar, pentru a obține pensie de serviciu anticipată parțială în condițiile art. 18 alin.(1) lit. b)

Marin spunea...

Am onoarea Dle H!
Am vechime efectivă de 25 ani(15 ani si 9 luni de militar), mă încadrez la pensia anticipată parțială cont art 18,alin 1,lit b,tocmai de aceea consider că ar trebui să fiu nerevizuibil conform art 43,lit c din legea 223.
Mulțumesc frumos ptr timpul acordat,Doamne ajută!