21 august 2017

Categorie: , Comentarii: 0

Speriată de eventuala dezghețare a pensiilor speciale, LOV încearcă eliminarea lor

Lia Olguța Vasilescu a avut luni o întâlnire de lucru cu reprezentanții Confederației Sindicale Meridian. Ministrul Muncii a anunțat că pensiile speciale vor fi eliminate printr-o lege ce nu va putea fi atacată la Curtea Constituțională. 
„Varianta care va fi aprobată de coaliție va fi tranformată în lege. Absolut toți participanții au cerut să se renunțe la pensiile speciale. Cum va arăta varianta finală este clar că vom putea să comunicăm abia când se va întâmpla” a declarat Olguța Vasilescu la România TV.
În discuție a intervenit și Bogdan Chirieac, care a încercat să afle de la Ministrul Muncii care va fi metoda de eliminare a pensiilor speciale.
Bogdan Chirieac: Asta ar putea fi o decizie politică care ar schimba fundamental orânduirea în România. Pensiile speciale sunt esența statului, după cum spunea doamna Crețulescu. Eu în mintea mea credeam că poporul român este esența statului. Practic, ați aduce poporul român înapoi în interiorul statului dacă s-ar întâmpla acest lucru. Dar ce se întâmpla cu pensiile speciale aflate în plată în acest moment?
Olguța Vasilescu: Sunt diverse decizii ale Curții Constituționale de care trebuie să ținem cont. Nu vrem o lege care să pice la Curtea Constituțională. Vrem să creăm o lege care să poată fi aplicabilă cât mai rapid, să nu avem probleme.
Bogdan Chirieac: Impozitarea specială a pensiilor peste un anumit nivel cred nu poate fi atacată la Curtea Constituțională. Guvernul și Parlamentul încă mai au dreptul să pună taxe și impozite. 
Olguța Vasilescu: Eu vă apreciez foarte mult pentru că încercați să scoateți de la mine mai mult decât am spus, dar varianta finală o veți vedea ulterior. 
Evz
Categorie: , Comentarii: 1

Ultima actualizare din oficiu, prin decizie, a pensiilor militare

Valea Oltului
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 

 CASA DE PENSII SECTORIALĂ

COMUNICAT DE PRESĂ
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda la actualizarea drepturilor de pensii ale tuturor pensionarilor militari aflați în plată la data de 30.06.2017 ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, în care se stipulează faptul că începând cu data intrării în vigoare a acestui act normativ (30.06.2017), cuantumul
brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților
profesioniști se majorează cu 15%.
Prin urmare, luând în considerare prevederile art. 60 alin. (1) și (3) din Legea nr.
223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale va proceda la emiterea unor decizii de actualizare a pensiilor pentru fiecare beneficiar, din oficiu, fără a fi necesară depunerea de cereri din partea pensionarilor.
Casa de pensii sectorială a Ministerului Apărării Naționale
Din 21 08 2017

De citit si comunicatul anterior al CSP a MApN din care rezultă ca se actualizează cuantumul  calculat/recalculat, fără îndexări.

20 august 2017

Categorie: , Comentarii: 0

Olguţa anunţă revizuirea din oficiu a pensiilor

Buda işi supraveghează adepţii.
Procedura va fi anunţată în aceasta seară la rtv .
Aşa ar fi trebuit sa înceapă şi cu pensiile militare cu un cuantum care depăşesc exagerat media pensiilor; revizuirea pensiilor exagerate în loc să dispună prin OUG 59/2017 îngheţarea pensiilor cu un cuantum mediu sau submediu.
Revizuirea din pensiilor se produce atunci când se constată diferenţe între cuantumul stabilit/plătit şi cuantumul legal cuvenit.
In legea pensiilor militare poate fi aplicat art. 65 fără ca cineva să poată invoca drepturile deja câştigate.
Articolul 65(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptățite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor.
Din ce s-a transmis pe post la rtv, am reţinut numai atât:"Trebuie sa facem o noua lege a pensiilor cu care vom veni in octombrie, nu e normal sa iesi in 2010 cu o pensie mai mare decat unul care iese in 2011, e o nebunie, un haos in sistem... dupa aceasta lege a pensiilor va trebui ca fiecare pensie aflată în plată să fie recalculată, niciuna in jos...asta presupune un efort din partea funcţionarilor casei de pensii si foarte multe modificari în administrarea caselor de pensii.http://www.romaniatv.net/legea-pensiilor-ar-trebui-finalizata-in-mai-putin-de-doua-saptamani-pensionarii-ar-putea-beneficia-de-a-13-a-pensie_372235.html#ixzz4qN8b6IuR

18 august 2017

Categorie: , Comentarii: 26

Din toamnă se regândeşte sistemul pensiilor... spune Florin Iordache la Europa FM

Din toamnă – femeile de serviciu, șoferii sau electricienii angajați la Parlament nu vor mai beneficia de pensii speciale.
O spune la Europa FM chiar inițiatorul formei actuale a legii, deputatul PSD , Florin Iordache, fostul ministru al Justiției.
Acesta spune că nu atunci când a propus modificarea legii s-a gândit că merită pensii speciale funcționarii publici parlamentari și că s-a referit la consilieri, la funcționarii și specialiștii din comisiile parlamentare, fără de care Parlamentul nu poate funcționa.
Florin Iordache susține că nu s-a gândit la femeile de serviciu sau la șoferii din Parlament când a propus prevederea privind pensiile speciale, dar că discrepanțele apărute vor fi modificate în noua sesiune parlamentară, printr-o nouă lege a pensiilor.

01:26
Player audio

01:26
Folosește tastele săgeată sus/jos pentru a mări sau micșora volumul.

Legea pensiilor speciale, modificată în acest an, prevede, de fapt, că toți angajații Parlamentului care desfășoară activități administrative, de gospodărire, investiții sau de întreținere-reparații vor primi astfel de pensii.

16 august 2017

Categorie: , , , , Comentarii: 71

OUG nr.59/2017 produce pagube iminente care îndreptăţesc formularea imediată de acţiuni la instanţa de contencios administrativ

Se întrezărește luminița de la capătul tunelului.


Pensionarii militari care nu se încumet să se deplaseze la Curțile de Apel teritoriale, pentru deschiderea unor acțiuni în contencios administrativ împotriva art. VII din Ordonanța nr. 59/2017 ,  pot fi utili adresând aceleași argumente la Avocatul Poporului pentru ca acesta să sesizeze CCR cu excepțiiile de neconstituționalitate ale OUG 59/2017. Sesizările ajunse acolo vor reprezenta suport pentru petiția deja trimisă de către SCMD.


Prejudiciul material viitor și previzibil care îndreptățește formularea unor actiuni în contencios administrativ împotriva art. VII, pct. 3 al OUG nr.59/2017 este calculabil prin diferența dintre soldele de funcție ale militarilor în activitate, majorate etapizat până în anul 2022 prin Legea nr. 153/2017, Anexa VI, Cap. 1,  și solda de funcție prezentă, înghețată încă din octombrie 2008, care a stat și la baza recalcularii pensiilor militare, potrivit Legii 223/2015 , soldă calculată după formula CIF x 197,33 lei.


Extrase din Legea nr. 544/2004

Art. 1
(7) Persoana vatamata in drepturile sau in interesele sale legitime prin ordonante sau dispozitii din ordonante ale Guvernului neconstitutionale se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile prezentei legi.

Art. 2
alin (1)
s) paguba iminenta - prejudiciul material viitor si previzibil sau, dupa caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autoritati publice sau a unui serviciu public;
Art. 7
Articolul 7: Procedura prealabila
(5) In cazul actiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agentia Nationala a Functionarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vatamate prin ordonante sau dispozitii din ordonante, precum si in cazurile prevazute la art. 2 alin. (2) si la art. 4 nu este obligatorie plangerea prealabila.Articolul 9: Actiunile impotriva ordonantelor Guvernului

(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate introduce actiune la instanta de contencios administrativ, insotita de exceptia de neconstitutionalitate, in masura in care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitatii ordonantei sau a dispozitiei din ordonanta .
(2) Instanta de contencios administrativ, daca apreciaza ca exceptia indeplineste conditiile prevazute de art. 29 alin. (1) si (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, sesizeaza, prin incheiere motivata, Curtea Constitutionala si suspenda solutionarea cauzei pe fond .
(3) Dupa pronuntarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios administrativ repune cauza pe rol si da termen, cu citarea partilor. Daca ordonanta sau o dispozitie a acesteia a fost declarata neconstitutionala, instanta solutioneaza fondul cauzei; in caz contrar, actiunea se respinge ca inadmisibila.
(4) In situatia in care decizia de declarare a neconstitutionalitatii este urmarea unei exceptii ridicate in alta cauza, actiunea poate fi introdusa direct la instanta de contencios administrativ competenta, in limitele unui termen de decadere de un an, calculat de la data publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI.

(5) Actiunea prevazuta de prezentul articol poate avea ca obiect acordarea de despagubiri pentru prejudiciile cauzate prin ordonante ale Guvernului, anularea actelor administrative emise in baza acestora, precum si, dupa caz, obligarea unei autoritati publice la emiterea unui act administrativ sau la realizarea unei anumite operatiuni administrative.

Articolul 10: Instanta competenta
(1) Litigiile ............. privind actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale, precum si cele care privesc taxe si impozite, contributii, datorii vamale, precum si accesorii ale acestora mai mari de 1.000.000 de lei se solutioneaza in fond de sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel, daca prin lege organica speciala nu se prevede altfel.

(4) Ordonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale pot fi atacate oricand.
Articolul 12: Documentele necesare
Reclamantul anexeaza la actiune copia actului administrativ pe care il ataca sau, dupa caz, raspunsul autoritatii publice prin care i se comunica refuzul rezolvarii cererii sale. In situatia in care reclamantul nu a primit niciun raspuns la cererea sa, va depune la dosar copia cererii, certificata prin numarul si data inregistrarii la autoritatea publica, precum si orice inscris care face dovada indeplinirii procedurii prealabile, daca acest demers era obligatoriu. In situatia in care reclamantul introduce actiune impotriva autoritatii care refuza sa puna in executare actul administrativ emis in urma solutionarii favorabile a cererii ori a plangerii prealabile, va depune la dosar si copia certificata dupa acest act.


Articolul 17: Judecarea cererilor

(2) Pentru cererile formulate in baza prezentei legi se percep taxele de timbru prevazute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cauzele neevaluabile in bani, cu exceptia celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare .

14 august 2017

Categorie: , Comentarii: 45

Articolul „Cine l-a mințit pe premierul Tudose” a ajuns în numai 3 zile în topten-ul pe 4 ani al blogului

captura pagină de monitorizare
Afișări de pagină
72613
51826
46232
42358
40762
33166
27920
27753

24541

22382

Afișări de pagină astăzi 14 08 2017, ora22
21.161
Afișări de pagină ieri
16.396
Afișări de pagină luna trecută
428.576
Istoricul general al afișărilor de pagină
8.445.498

Populare

Un produs Blogger.