23 mai 2017

Categorie: , Comentarii: 15

Promisa majorare a soldelor de la 01 07 2017 a fost înlocuită cu un spor de fidelitate inclus în solda de funcție

Vezi art. 37 alin.(2), literele b) și c).
Nu mai este stopată actualizarea pensiilor... așa cum a fost stopată la includere soldei de merit în solda de funcție prin OUG nr.20/2016.
Urmează iarăși așteptarea emiterii unui Ordin comun de aplicare.
Forma Legii salarizării unitare adoptată astăzi de SENAT AICI
Categorie: , Comentarii: 6

Corneliu a solicitat o decizie de revizuire a pensiei, instanţa îi povesteşte că nu se poate revizui o decizie rămasă definitivă

Temeiul juridic al acțiunii a fost art. 107 alin 1 și 2 din Legea 263/2010 și art. 65 din Legea 223/2015.
Art. 107 din Legea 263/2010
(1) In situatia in care, ulterior stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente intre sumele stabilite si/sau platite si cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire. 
(2) Sumele rezultate in urma aplicarii prevederilor alin. (1) se acorda sau se recupereaza, dupa caz, in cadrul termenului general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor.

Art. 65 din Legea 223/2015
(1) În situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptăţite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data constatării diferenţelor.

La cererea Casei Sectoriale, Tribunalul a modificat obiectul cauzei, considerând că în realitate este o contestație a deciziei de pensie. 
A admis excepția inadmisibilității, pentru că reclamantul nu ar fi parcurs procedura prealabilă prevăzută pentru contestație. Nici nu a mai judecat fondul cauzei.
In cazul revizuirii, potrivit art. 107 din Legea 263/2010 sau art. 63 din L 223/2010 pensionarul sesizează Casei Sectoriale, nu Comisiei de contestații, erori din decizii definitive care-i afectează pensia legal cuvenită, la fel cum și Casa Sectorială operează din oficiu erori în favoarea pensionarului, prin decizii de revizuire. 
Câte mii de decizii de revizuire a deciziilor de pensii rămase definitive au dat Casele sectoriale în ultimii 5-6 ani, după OUG nr.1/2011?
Instanța nu a sesizat că revizuirea pensiei este o altă instituție de drept față de contestarea deciziei de pensie.


Sentinţa Tribunalului Bacău

-Pagina 1
-Pagina 2
-Pagina 3
-Pagina 4
PENTRU
ACESTE MOTIVE
IN
NUMELE
LEGal
HnTA
P
A
qTF
Admite exceptia
inadmisibilitatii
$i Tn
consecinta:
Respinge
contestalia formulate
de
reclamantul
IFRIM
CORNELIU,
CNP
1551015135051,
dom.
in mun.
One$ti, str.
Viorelelor
nr.
1,
bloc
1,
sc.A,
et.
3, ap.
125,
jud.
Bacau, in
contradictoriu
cu
parata
CASA
TERITORIALA
DE
PENSll
MILITARE
A
MnqlSTERULUI
APARARI NATIONALE,
cu
sediul
Tn
Bucure$ti,
str.
Drumul Taberei,
nr.
7-9,
ca
inadmisibili.
Cu
apel
in
termen de
30
de
zile
de
la
comunicare.
Declaratia
de
apel se
depune la
sediul
Tribunalului
Baciu.
Pronuntata
Tn
$edinta
publica
de la
27
Martie
201
7.
Pre$edinte,
Anna
Ramona
Arhip
Asistent
judiciar,
Gioni
Popa
Gavrilovici
Asistent
judiciar,
Popa
Emilia
Grefier,
Liliana

Dediu
PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII  
HOTARASTE:

Admite exceptia inadmisibilitatii si în consecinta:
Respinge contestația formulată de reclamantul IFRIM CORNELIU, CNP
, dom. in mun. One$ti,  jud. Bacau, in contradictoriu cu parata CASA TERITORIALA DE PENSll MILITARE A MlNISTERULUI APARARI NATIONALE, cu sediul în Bucure$ti, str. Drumul Taberei, nr. 7-9, ca inadmisibili.
Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare. Declaratia de apel se depune la sediul Tribunalului Bacău.
Pronuntata Tn $edinta publica de la 27 Martie 201 7.
Pre$edinte, Anna Ramona Arhip Asistent judiciar, Gioni Popa Gavrilovici Asistent judiciar, Popa Emilia Grefier, Liliana Dediu

20 mai 2017

Categorie: , Comentarii: 84

Riscă Guvernul Grindeanu să micșoreze peste 60% din pensiile militare în plată prin actualizarea din iulie 2017?

Eliminarea art. 40 din Legea salarizării unitare are ca efect aplicarea actualizării pensiilor militare potrivit art. 60 alin.(3) al Legii pensiilor militare. Astfel, toate pensiile militare vor avea de la 01 07 2017 cuantumul recalculat, nu cel în plată, majorat cu 14,75% , ca urmare a majorării soldelor activilor cu 20%. De ce 14,75%? Pentru că, potrivit art. 60 alin. (3), se scade din 20% indexarea de 5,25% de la începutul anului.Asta înseamnă aplicarea dispozițiilor mai favorabile în același an.
Actualizarea din luna iulie este un motiv de satisfacție pentru cei pensionași după 01 01 2016 și pentru cei pensionați anterior cărora, prin recalcularea dispusă prin art. 109 și 110 din Legea 223/2015, modificată prin OUG nr.57/2015, li s-au majorat pensiile stabilite/recalculate/revizuite/întregite prin  legile 119/2010,  263/2010 și 241/2013.
Numai că, potrivit Comisiei de apărare din Senat, vezi AICI, peste 60% din pensiile recalculate au cuantumul mai mic cu 20-60%( câte pensii sunt diminuate cu 1-20%?/) față de cel în plată.
Pentru că art. 111 din Legea 223/2015, privind aplicarea cuantumului mai avantajos, se aplică doar în cazul recalculării pensiilor militare potrivit articolelor 109 și 110 din Legea 223/2010, nu și în cazul actualizării reglementate de art. 60, cuantumul actualizat în luna iulie 2017 rămâne și cuantum în plată. Asta ar însemna ca pensiile diminuate, prin recalculare, cu 15-60%,  să rămână, după actualizarea din luna iulie, cu cuantumul în plată micșorat.

Pentru a se evita diminuarea cuantumului în plată al pensiilor militare, pe durata implementării integrale a Legii salarizarii unitare, ar fi necesară introducerea în art. 111 al L 223/2015 a unui aliniat prin care să se precizeze că se păstrează cuantumul avantajos beneficiarului și în cazul  actualizărilor determinate de aplicarea eșalonată a majorării soldelor militare prin Legea salarizării unitare. 
După anul 2022 vor fi afectați de neaplicarea cuantumului favorabil beneficiarului, în situația actualizării conform art. 60, doar cele câteva sute de superbeneficiari de pensii calculate/recalculate/revizuite  potrivit Legii 164/2001 sau Legii 119/2010, OUG nr. 1/2011.

Altfel spus, decât o actualizare care să micșoreze cuantumul în plată, pentru mi bine de 60% dintre pensionarii militari este preferabilă o amânare  a actualizării, dacă nu se aplică art. 111 și în cazul actualizării pensiilor militare. 
Mai mult, nemodificarea art. 111 până la 01 07 2017 va crea mari probleme pentru pensionarii militari ale căror pensii nu vor fi recalculate până la acea dată, inclusiv posibilitatea de a restitui diferența dintre cuantumul în plată primit după 01 07 2017 și cuantumul recalculat și actualizat cuvenit după acea dată.

17 mai 2017

Categorie: , Comentarii: 93

Victorie!!! Dragnea cere retragerea art. 40 din Proiectul Legii salarizarii


Detalii puteți audia în interviul la Antena 3 AICI


UPDATE 
MEDIAFAX
Senatul a scos din Legea salarizării articolul privind actualizarea pensiilor speciale şi militare
Senatorii din Comisia de muncă au votat miercuri eliminarea unui articol privind actualizarea pensiilor speciale şi militare după ce, cu două ore înainte adoptaseră, cu amendamente, acelaşi articol.

Eliminarea articolului a fost propusă de ministrul Muncii Lia Vasilescu.
Ministrul Muncii a cerut permisiunea preşedintelui de şedinţă întreruperea discuţiilor cu privire la un alt articol, pentru a reveni asupra articolului privind pensiile speciale şi militare.
"Aş vrea din partea iniţiatorilor să retragem articolul 40 din textul legii care tocmai s-a votat în comisie, să nu mai apară în plen", a pus Olguţa Vasilescu.
Propunerea a fost aprobată.
Categorie: , Comentarii: 3

Comisia de munca a început dezbaterile pentru Raportul pe Legea salarizării

Ordinea de zi
Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială

Program Ordine de zi 17.05.2017
DescriereDe LaPana LaEtajSala
10:00P1sala Constantin Stere

Nr. PunctP.L.DescriereScopul sesizăriiTermen raport/avizTermen adoptare tacităObservațiiInvitațiRezoluție
1L111/2017
Propunere legislativă LEGE-CADRU privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Caracterul legii: Organică

Avizul Consiliului Legislativ: 308/08.05.2017

13 mai 2017

Categorie: , Comentarii: 43

Interesante... motivele cu care a argumentat comisia de apărare scoaterea pensiilor militare din art. 40 al Legii salarizării unitare

Toate cele 3 motive au fost pe larg dezbătute pe acest blog.
Se recunoaște oficial că prin recalcularea pensiilor militarilor conform Legii 223/2015, modificată prin OUG nr. 57/2015 a Guvernului Ciolos, păstrată de actuala coaliție guvernamentală, 60% din  pensiile militare sunt diminuate cu 20% până la 60% față de cuantumul în plată.
Motivarea începe cu o stângăcie în privința acurateții exprimării. Majoritatea pensiilor militare de stat sunt  pensii de serviciu, potrivit art. 14 din Legea 223/2015. Deci, nu se poate spune că toate pensiile militare nu sunt pensii de serviciu. Cu certitudine, se poate spune că pensiile militarilor nu sunt pensii speciale și că ele au o tradiție istorică, așa cum se reamintește, în Motivare, guvernanților și cârtitorilor acestei categorii de pensii.
Important este că din textul proiectului de lege se propune eliminarea pensiilor militare de stat din reglementarea care amână actualizarea până în anul 2022, când se termină majorarea soldelor pentru activi.
Ar trebui subliniat că era incorectă amestecarea pensiilor militare cu pensiile speciale. Cu sau fără art. 40, partea contributivă a unor pensii speciale, cea exprimată în puncte de pensie, se majorează, de la 01 07 2017, cu  9%, potrivit OUG nr. 2/2017.
Pensiile militare, neavând vreo componentă contributivă, exprimată în puncte de pensie, rămâneau singurele nemajorate la 01 07 2017.


Vedeți forma din Proiect,  forma propusă de Comisia de apărare.... plus argumentele AICI

UPDATE, 16 05 2017
Comisia juridică a Senatului a propus, în Avizul său, amendamentul prin care se elimină în întregime art. 40 din Proiectul Legii salarizării.
Parcă în ciuda Comisiei de apărare, care a propus numai eliminarea Legii 223/2015 din art. 49, privind neactualizarea pensiilor de serviciu, cei de la juridică motivează numai pentru magistrați.
Comisia de muncă, în Raportul său, are doar o variantă din două pe care o va prezenta spre  aprobarea Plenului, pentru a evita neconstitutionalitatea acestui articol semnalată de Consiliul Legislativ, Comisia de apărare și Comisia juridică.
Care sunt cele două variante, așa cum le-am mai menționat și în articolul anterior, pentru ai pune pe picior de egalitate pe actualii pensionari militari și speciali cu cei care se vor pensiona după intrarea în vigoare a Legii salarizării?
1. eliminarea articolului 40;
2. extinderea efectelor lui și asupra articolului 28 din Legea 223/2015, în privința pensiilor militare, și blocarea bazei de calcul la nivelul din iunie 2017, până în anul 2022, pentru specialii care se pensionează după iunie 2017.
Amendamentul propus de Comisia juridică AICI
Categorie: , Comentarii: 54

Să facem cunoştinţă cu Vladimir, Dănilă, Vărul lui Cezar şi alte măşti virtuale

Lectura de weekend
Din activitatea facebookistă a „onorabilului” Dan Dumitriu!

Poză pusă pe contul sau de unul din artistii din Vaslui, prezenti în poză.
 „Vladimir”, „PMT” este cel cu săgeată la cap! :).
 A sters-o zilele acestea, după ce a fost demascat ca măscărici și, apoi, a repus-o. 
Dumitriu Dan Bre Moş Alecule, nu ştii că bloaga ai a fost "ouată" de Plano10, dup"aia de coteiul ăla de Lupuş, cu titlul de "La 2 maidaneji", iar după asta de actualul/fostu" Cufurez? Ăla-i blog de "partid şi de stat", unde cei mai slabi de "înger" sunt invitaţi "să ia lumină de la piciorul lămpii". Deşi n-am simpatii politice, m-am abţinut să comentez pe- acolo, datorită mirosului petilenţiat şi a igluviilor...
Horia Radu Dumitriu Dan --/Calugare, aici se discuta despre pensii nu despre ingeri, lampi si lumanari 😡
Dumitriu Dan s-a simţit mâhnit.
Beau o ulcică de vin acru şi mă gîndesc la voi!!!
Mai ales că s-a-nchis Clubul Zoo + 9!
 · 
Vasile Burcu Salut,Dane! Prietenia noastra ramane! Nu ai nici tu, nici eu vina! Asa a fost sa fie!
Dumitriu Dan Umbli cu şolticării!!! Tre" să continuăm cu Zoo + 9, că altfel e jale! Partea proastă e că nu prea am timp...Dar "Memorialul Durerii" trebă dus pînă la capăt.


Fotografia postată de Dumitriu Dan.
Dumitriu Dan Umbli cu Cufurezu vopsit ai?


14 decembrie 2013 la 23:11Dumitriu Dan Băi frate, nu merge jafu" asta de NET!!!!!!!! Domn" director AP, umbli cu Cufurezu" vopsit ai?


14 decembrie 2013 la 
23:13Dumitriu Dan Poveste este că, acu, în fiecare dimineaţă o întreb pecotoroanţamea
"Azi pe ce problemă ne mai certăm"

Din activitatea sa pe HUHUREZ.COM
Iulian Mares a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "De aproape un an se clatina Coldea"
Calaret comunist
Nu cumva unul din multiplele tale nume conspirative era si Coldea Calusitan?
Nu cred ca poti nega! Evidentele sunt f exacte!

PS-nu, nu era Ponta! 
calaretul rosu a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "De aproape un an se clatina Coldea": 

Nume conspirative ?Haa ha haa haaaa haaaa De unde le scoti ?.Erai bun de clawn la circ .Tu esti ruda cu toti pe care ii cheama lulian ? Eu nu am fost nici macar membru de partid nu ca tine fost turnator si activist pcr la piciorul lampii .Nu mai ai rusine turrnatorule.Asa va invatat la Sibiu? 
 
Publicat de către calaretul rosu pe huhurez com la vineri, ianuarie 13, 2017


Din activitatea sa pe Blogul R26500

Ha, ha, ha! Toţi cei care-l criticaţi pe CUFUREZ, sunteţi taman de teapa lui, înregimentaţi sau simpatizanţi politici ai unui partid, indiferent de care-o fi ăla. Blogul "CUCUREZ" este moştenire "de partid şi de stat" de la Vladimir Ilici Lenin şi Stalin, la Walter Romaan (PLANO 10), Lupuluş (Lupus Eritemateus)...Omul, adică Cufurez ,cîştigă de urma voastră a celor care-i accesaţi bloaga, bani frumoşi. Aşa cum spunea cineva mai deunăzi, cînd disponibilaţii au fost faultaţi pe L119/OUG1, nici Cufurez, nici Kişu, nici Curleonu şi mulţi, mulţi alţii n-au vărsat o lacrimă pentru soarta lor. Acum, cînd sunt loviţi la "interes", toţi se dau "revoluţionari"; "oameni de caracter", formatori de opinie. Nu-i cazul să-l mai pomenesc printre aceşti "docţi" şi pe "ăla" din Timişoara, prieten la cataramă atît cu Tigri2/Kişu, cît şi cu Curdeleonul/Akordeonul "aerian", cărora pe vremuri, pe bloaga lui le publica "panseurile". Oricum, în final, fiecare va primi ceea ce merită

Din Activitatea sa pe blogul SCMD, RînciogAi di capu'nost, buey Iulica ! Musai trebo sa faci un curs intensiv, la clasa prifesorului Domnu Don Curdeleu Muci Mereu in Gara Birtolomeu, ca sa-ti iei titlul de specialist de clasa in ale blogarelii, ca prea nu stii nica !
Buey, da unde coiul lu tigri2 ai studiat despre armata ?

Pese: nu buey, n-am fo, ca n-am avut antigel suficient in pleosca si mi se gripau fortonasile ! Ce, esti nebun ?

NB la ZOO+9 ! Gata, ajunge, ca tre sa vina Mitica Harcioaga, administratorele, ca sa dea cu clor p-aciulea si sa puna lanturile la poarta ! Ca, daca-l gabuieste al batran si cret, c-a dat drumul la nebuni, jar inghite.
Iulica, ai grija sa nu ramai captiv, p-aciulea, de sa-ti plateasca tac-tu Cufurez cine stie ce cautiune, ca sa te recupereze !
Din activitatea pe Blogul PLANO10
Juvaik a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "Legea 164/2001 rescrisă în 2012 de bloggerul QUO ...": 
Lupusule, mai fratzicilor voi vreti sa reinventati apa calda si mersul pe jos! Sefu, unii dintre ex-militari, avura din momentul terminarii facultatilor de 5 si 6 ani- nu asa cum termina "par exemple", Czar Maimucles, fonctii numai de lt.col. si col. Dog-ule ce tare esti! Vrei ca tu si al-lalt rapan dinaintea ta pulano sau cum dracu isi mai zicea sa fiti voi ai mai dashtepti! Lupano, shefu ai IP-ul meu si daca ai singe in instalatie si esti apv-ist te astept sa ne reglam conturile! Si chiar daca nu, te astept oricum sa-ti salvezi onoarea aia mica, atit cit e puta si mintea ta de furnica. 
Publicat de către Juvaik pe Plano10 la 18 mai 2012, 23:36

Din activitatea pe Mh Blog
Fusei si eo sa ma interesez, la Pulano 10 Intercraci-redefinit CufuRez, daca ne-o mai baga si luna viitoare, tot asa crescuta si m-or somat bagabontzii sa-mi luminez fatza ! Basca parole, cenepeuri, nume dinainte de casatorie, grupa sanguina...
Ce oameni bre, ce oameni ! Am loat si eo legatura cu pretinu meu Domnu Don Cur de Leu, care mi-o esplicat ca acolea, in clubul lu'CufuReaza, mai intra doar bahshtanii cu sange albastru, care stie sa ventuzeze gaozul sefulu !
Uai, care esti mai cetit, ne-o mai baga ?

Uai, sa-mi trag secsu pe supt mine, de nu ma tot fute hoasca aiasta a me, cum vrea gaozul ei !
Are impresia ca eo sunt soferul ei personal si ma poate fute la melodie cand si cat vrea muskiul ei, ala zbarcit !
Sa dea dreaq de nu ma duc sa fac toate stopurile din cartier, pe rosu. Sa-mi ia dreaq carnetu' fro 3 luni, ca m-am saturat de birjareala !Sa mearga, in pula me, si cu troleul 96 ! Ca are aere conditionate la max ! Chit ca pute a baragladine de Rahova, ori a magraoni de Alexandriei !
Uai fericitule, ce n-as da si eo sa traiesc oleaca in Dorna ! Sa scap de miticii astia imputiti, de Rahova !
Oameni de toata isprava acolea, iar plaiurile sunt de basm !
Daca Piatra Neamt, asa cum se zice, ii perla Moldovei, apoi atunci Vatra Dornei e sigur diamantul Bucovinei !
Seara bunâ la tătâ lumea! Crăciun fericit şî mulţămim domnului com.şăf Burcu, că o ridischîs vestitul Club Zoo + 9, după ci l-o renovat ş-o scapat di carcalaci şî alti goangi! Uăi, da" tăţ mă-ntrebau de-o fi fro broblemâ cu bloaga, câ vor sî-nregistrezî la HOSIM brandu/marca...A dracu baragladinili! Iote că nu s-o-nchis. Merem tăt înainti! 
Îmi cer scuzî la cinstita gazdî c-am încerct sâ ţîn feştila spiritului celor ci-or fost ş-or comentat ici-şa, da sî sîmţa nevoia tratamentilor pacienţîlor cronici şî a altor lighioane! Oricum, n-o pre făcem io cu pre multâ tragiri di inimâ. Am treabâ multă şî căprili + Stelicâ nu pre ştiu ei di ci nu mai îs serviţ la orili fixî din program. Hai sâ trăiascâ tătă lumea, numa noi sâ nu murim şî un "Crăciun fericit tuturor"!!!
Uai, da ci va spusei eo ca blogu ista nu poate hi inchis, suprimat, anulat or transformat, ca veceul ala public din gara Dolhasca alu PULAno icx !
Aista-i bun mondial, intrat deja in patrimoniul UNESCO si supt supraveghere OTAN, alaturi de Monastirea Voronet si Bolohanii de la Stonehengi !
L-or fi dus oare la morgă să-i culeagă ADN-ul? Că tare n-aş vrea să mă înrudesc cu Curleonu, ori cu Cufurezu...
Uai, LA MULTI ANI si lu Elena Cobuz !
Pe buni, ca-i ziua ei de nastere !
Uăi, mna dzîua şî La Mulţ Ani la tăţ flăcăii di la 25 di ani şî pînâ la 75, câ şî iştia-s flăcăi câ dădurâ în mintea copchiilor!!! La Mulţ Ani încâ odatâ lu domnu Admin Burcu, cinstita gazdâ a noastrâ, cu ocazîia zîlii numilui şî sâ aibâ grijâ sâ nu haleascâ gras şî sâ beie răci, ca sâ nu i sî apleci!
Uăi oamini buni, o dusăi pi babâ în dimineaţa aiasta la bisericâ, sâ asculti Moliftili Sfîntului Vasîli, poati, poati i-or ieşî tăţ dracii din cur. Sâ videm, trag bunâ nădejdi dupâ slujba aiasta, câ-n anu di-o trecut, ni-o mîncat cotoranţa zîlili.
Uăi fraţîlor, ni luarâm cu Sfîntu Vasîli şî uitarâm câ az îi zîua di naştiri a Admin. Io îi doresc multâ, multâ sanatati -câ-i mai bunâ dicât tăti, "succesuri" şî numa bucurii lui şî la copchii!!!
Ualeiii!!! Eşti mai frumos ca văr-miu Cezar El Babuinos ot Temeşvar! De unde ai făcut rost de costumaţia asta "a la holloween"?

Populare

Un produs Blogger.