18 decembrie 2014

Indexarea si majorarea pensiilor in 2015 are indicele 4,995%. Indicele de corectie a Valorii punctului pentru pensiile calculate in 2015 este 1,07%


L E G E A
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 Parlamentul
României adoptă prezenta lege

.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 16. – Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este de 2.415 lei.
Art. 17. – Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 2.415 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.208 lei.
Art. 18. – În anul 2015 valoarea punctului de pensie este de 830,2 lei.
Art. 19. – În anul 2015 indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,07.
Art. 20. – (1) Pentru anul 2015, cotele de contribuţii pentru asigurările sociale, asigurările pentru șomaj, asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale sunt cele prevăzute la art. 296-18 alin.(3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296-18 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este inclusă şi cota de 5% aferentă
fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cota contribuţiei prevăzută la art.28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2015, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute
la art. 29618 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

17 decembrie 2014

Decembrie 1989 - seful de stat major de la Baneasa care n-a cazut in capcana de la Otopeni


 Interviu publicat in nr. 21 al revistei VITRALII - LUMINI SI UMBRE, an V, decembrie 2014-februarie 2015 

IN DECEMBRIE 1989 – ȘI DUPĂ – S-AU FĂCUT GENERALI PE MINCIUNĂ ȘI CADAVRE

Interviu cu col. (r) Gheorghe Răbăcel, fost şef de stat major al Școlii de ofițeri a M. l.

.. „O  confruntare de proporții între militarii Școlii de ofițeri activi nr. 1 a Ministerului de Interne de la Băneasa şi unitățile MApN a fost evitată în ultimul moment grație verificării făcute de colonelul Gheorghe Răbăcel înainte de a-şi trimite oamenii spre moarte la 23 decembrie” spunea academicianul Dinu C. Giurescu.

Mă aflu față în față cu domnul colonel ( r) Rabacel, rugându-l respectuos să răspundă la câteva întrebări.

I: Spuneți-ne, domnule colonel, cum in acele zile fierbinti, cu prețul vieții, ați dovedit luciditate, discernămint, reusind sa salvati o mie de tineri de la moarte sigură?

R: Ca jurişti, ştim că după atâția ani nu mai e cazul sa răscolim şi să redeschidem răni, dar adevărul trebuie spus şi cunoscut. Dupa ce in dimineața zilei de 22 decembrie 1989, domnul general col lulian Vlad ne-a ordonat: „Vă retrageți în perfectă ordine în cazărmi”, am indeplinit ordinul intocmai şi am ordonat depunerea armamentului şi a muniției.
În jurul orei 1800, am primit ordin de la Comandantul Apărării Antiaeriene a Teritoriului (CAAT) să mă prezint la dânsul cu situația efectivelor, el precizând că din acel moment trec in suborlinca sa
Am prezentat situația domnului gl. col Mircea Mocanu de la CAAT. care m-a pus în legătură cu gl. lt. Victor Atanasie Stănculescu, căruia i-am raportat că şcoala se află cu întregul efectiv in unitate, fiind de partea schmbărilor. Nu am ajuns bine în unitate, că a şi sosit o grupa de nouă ofițeri din cadrul CAAT, care toată noaptea de 22-23 decembrie au verificat efectivele. au numărat muniția, au controlat armă cu armă şi au luat cheile de la magaziile de armament. Asta au înțeles domniile lor prin luare in subordine.
İn timpul nopții de 22 spre 23 decembrie am fost intrebat de gl. col. Mircea Mocanu unde au plecat 3 ABI uri din şcoală. I-am raportat că şcoala nu a avut şi nu are în dotare AB1-uri. Abia mai tîrziu aveam să aflu despre cele trei ABI uri de la USLA, care au fost chemate spre a fi intâmpinate cu foc la Ministerul Apărării, cadre foarte bine pregătite profesional, fiind ucise şi tratate ca terorişti.

Și acum episodul Otopeni" propriu-zis cunoscut ca parte a dezinformării şi diversiunii.

In noaptea de 23 decembrie am primit ordin de la comandantul CAAT să acționez urgent la Otopeni cu 1/3 din efectiv impotriva unor terorişti. Am întrebat despre ce terorişti este vorba. Mi s-a precizat că din datele ce le deţin,

13
sunt terorişti palestinieni. Am solicitat să aprobe să acţionăm în zorii zilei, însă s-a insistat să acționăm imediat. Am cerut să trimită un ofițer cu cheile de la magaziile de armament. Au venit doi ofițeri cu acestea.
Analizând situația mi-am pus întrebarea – fiind vorba de 1/3 din efectiv, care reprezenta peste 800 de oameni – de ce nu se apelează la Unitatea Specială de Luptă Antiteroristă. Din punct de vedere militar, primul element de analizat este inamicul. Nu aveam nici un fel de date. Am luat legătura cu lt. col. Tănase Vizitiu, şeful serviciului antitero de pe aeroportul Otopeni, care-mi fusese mai mulți ani subordonat. L-am întrebat despre ce terorişti este vorba. Lt. col. Vizitiu a spus că nu este nici un terorist, iar cei de la Ministerul de Interne au fost dezarmaţi şi sunt ținuți sub supraveghere. Am întrebat de ce se trage, deoarece se trăgea şi cu tunurile. Răspunsul a fost că se trage nejustificat. Această informație mi-a fost de mare folos. Deci, nu existau terorişti, dar trebuiau atraşi în ambuscadă peste 800 de oameni. Cu atâtea jertfe trebuia să fi contribuit Școala, ba am fi fost şi considerați terorişti. La pregătirea, experiența şi vârsta mea, mi-am dat încă o dată seama, dacă mai era cazul, cât de importantă este informația. Am hotărât să trag de timp. Când eram întrebat dacă suntem gata de plecare, raportam că am dat dispoziții preliminare, că am alarmat 2 batalioane, că se ridică armamentul şi muniţia etc.
Văzând cei de la comandament că nu acţionez cu repeziciune, indiferent de amenințările primite, la un moment dat am fost întrebat de gl. Mircea Mocanu dacă se poate avea încredere în generalul Ghiță, comandantul Trupelor de Securitate. Am raportat în felul următor: cum să nu aveți încredere, mai ales că gl. Ghiţă a fost adus de la armată. Nu mi-am dat seama de ce mi s-a adresat această întrebare. De abia în zorii zilei de 24 decembrie, când am dat telefon şefului de stat major al Comandamentului Trupelor de Securitate (CTS), col. Pavelescu, să-l întreb cu ce se confruntă, acesta mi-a spus că le-au fost omorâţi foarte mulți oameni la Otopeni. Era vorba de elevii Școlii de transmisionişti de la Câmpina ce fuseseră detaşaţi la CTS. Erau militarii care, după absolvirea acestei şcoli, încadrau stațiile de radio din trupe. Aşa a avut loc măcelul de la Otopeni. Am adunat întreg efectivul şcolii şi am prelucrat acest eveniment tragic. Cadrele şcolii, elevii, cu toții au fost puternic marcați de cele aflate.
Mi-a fost foarte greu să văd cum se acordă gradul de general pe minciună şi pe cadavre. Mă refer la un singur exemplu. Colonelul care a comandat efectivele de la Otopeni, care au produs măcelul trăgând în atâția
14 VITRALII - LUMINI SI UMBRE, an V, nr 21, decembrie 2014-februarie 2015

tineri nevinovați, a fost avansat la gradul de general, în condițiile în care morții şi răniții încă se aflau în incinta aeroportului.

I: Școala a cărei comandă ați preluat-o în acele zile a fost țintă permanentă a amenințărilor venite din toate directiile / afară de cazul Otopeni, vi s-au mai transmis şi alte ordine cu caracter de diversiune?

R: Într-adevăr. s-a urmărit atragerea noastră în tot felul de ambuscade. Mă voi referi numai la două. În una din nopti am primit telefon de la cpt. Mihai Lupoi – acel ofițer, care apărea cu pistolul mitralieră asupra lui şi mințea cu neruşinare. Acest căpitan mi-a dat telefon, spunându-mi să acționez cu şcoala la Televiziunea Română, deoarece sunt atacați de teroristi. Si aici vă daţi seama că noi am fi fost pe post de terorişti. I-am spus că şcoala nu acționează la chemarea televiziunii. ci numai la ordinul şefilor noştri şi i-am închis telefonul. Pentru faptele sale de arme” a ajuns imediat ministrul turismului. De altfel, în acele zile TVR-ul a făcut mult rău. Amintiţi-vă de Teodor Brateş şi de Silviu Brucan, cu trimiterile lor directe la securişti/terorişti.
În 24 decembrie, au venit doi ofițeri din cadrul Comandamentului amintit. care ne-au transmis ordinul de a acționa imediat împotriva unor ..terorişti care se baricadaseră într-o vilă din Otopeni. Am stabilit o companie de elevi, am precizat misiunea şi am insistat în mod deosebit pe modul de acțiune, privind somațiile, focul de avertisment etc., trăgând de timp. Îmi era clar că se urmărea atragerea noastră într-o altă diversiune.
Din păcate, după decembrie 1989. .. cineva a vrut ca ofițerii de securitate să fie vinovații de serviciu pentru toate relele, fiind înfiinţate chiar instituţii – aşa cum este cazul CNSAS folosite pentru intimidarea şi defăimarea acestora.

I: Dumneavoastră ce părere aveti despre ocumenii pe care i-ați pregătit şi pe care, cu siguranță, i-ați mai şi întîlnit"

R: Scoala militară de ofițeri activi a Ministerului de lnterne. şi îmi permit să vorbesc în numele acestei mari unități de învățământ militar,  al cărei şef de stat major am fost, a pregătit foarte multe promoții de ofițeri pentru toate genurile de armă şi toate specialitățile necesare M. 1.
În primul rând, avea loc o selecție foarte riguroasă a tinerilor de către inspectoratele județene şi unitățile centrale ale M. Erau nişte criterii foarte bine stabilite. La Băneasa s-a învățat carte, pe baza unui plan de învățământ cu
15
obiective şi scopuri foarte bine stabilite. Școala dispunea de un corp de cadre didactice foarte bine pregătit. Ofițeri cu experiență în activitatea operativă, dar şi cu pregătire psiho-pedagogică, stăpânind în mod deosebit metodica transmiterii şi verificării cunoştinţelor. Pentru disciplinele de facultate erau profesori de la Facultatea de Drept.
Comandanții aveau pregătire în domeniu şi experiență în exercitarea actului de comandă.
Școala dispunea de o puternică bază materială, iar conducerea Ministerului de Interne acorda toată atenția sprijinirii unității. Procesul de învățământ a fost direcționat pe pregătirea de specialitate, juridică, militară, fizică şi de limbi străine. Elevii îşi însuşeau principiile şi metodele de muncă. erau educați în spiritul dragostei față de neam şi patrie, pentru apărarea ființei naționale, a gliei strămoşeşti. Ofițeri cu o temeinică pregătire, cu deprinderi trainice pentru activitatea de viitor, disciplinaţi şi ordonați au părăsit an de an băncile şcolii de la Băneasa. Mulți ofițeri au absolvit cursurile diferitelor facultăţi. în mod deosebit ale Facultăţii de Drept. Mulți au obținut titlul de doctor. De astfel de oameni dispunea aparatul M., pătruns de simțul datoriei față de Patrie,
Decembrie 1989 a scos în evidență că, noi, cei din M.I. – securitate şi miliție – de altfel toate specialitățile, nu ne-am aflat în slujba unei persoane sau a unui grup restrâns, ci ne-am aflat în slujba țării.
Cu toate acestea, foarte multe cadre ale noastre au traversat momente dramatice. chiar tragice. Cunoaşteţi pierderile de vieți omeneşti din rândurile noastre. tratamentul la care au fost supuşi şi care din păcate continuă şi astăzi. Ne amintim cu durere de suferințele celor din lotul Timişoara, de cei din bazinul de înot de la Sibiu. de col. Trosca şi ai lui, de militarii de la Otopeni şi de peste tot. De ce toate acestea? Noi ne-am făcut datoria cu credință sub Drapelul țării, oriunde ne-am aflat, în țară sau peste hotare, cu misiunea sacră de a apăra ființa națională, de a preveni şi zădărnici acțiunile trădătorilor de neam şi ţară. Este adevărat că mă întâlnesc cu opt, nouă promoții în fiecare an, când marchează anumiți ani de la absolvirea şcolii. La întâlnirile respective, după cum ştiți. nu se face politică. deşi nu ne poate lua nimeni dreptul de a gândi şi politic şi de a face analize mult mai pertinente decât cele ale unor aşa-zişi analişti politici. Dar, aşa cum ştiți, singura politică a militarului dintotdeauna a fost aceea de a sluji țara sub drapel. Doresc să menționez că m-a impresionat. de curând, gestul şefului Direcției Judeţene a SRI Cluj, care s-a
16 VITRALI- LUMINI ȘI UMBRE, an VI, nr.21, decembrie 2014-februarie 2015
deplasat la locul întâlnirii promoţiei 1973, întâlnire ce a avut loc în acest oraş, vorbindu-le deosebit de frumos şi la obiect, gest foarte apreciat de participanți. Este adevărat că oamenii sunt dezamăgiți de ce li se întâmplă. Sperăm ca, treptat, lucrurile să se îndrepte.
Îi admir pe ofițerii de informații pentru rezistența de care au dat dovadă în sistem şi la toate nedreptăţile şi îi îmbrăţişez pe toți.

I: Ca om cu o pregătire profesională temeinică şi care vați dedicat întreaga viață cauzei României, cum vedeți, după 25 de ani, evenimentele din decembrie 1989?
R: Consider că schimbarea trebuia să aibă loc. Ne venise rândul. Se investise mult în acest sens. Polonia trecuse deja de cealaltă parte, zidul Berlinului căzuse şi se trecuse la procedurile de unificare a celor două Germanii. în Ungaria conducerea partidului a fost înlăturată, în Bulgaria ministrul de externe de atunci a pregătit şi realizat înlăturarea preşedintelui, în Iugoslavia se lupta pentru separare, în Uniunea Sovietică perestroika. Evident că nu avea cum să fie Albania înaintea noastră. Erau nemulțumiri în țară, le ştim cu toţii. Și în rândul militarilor erau nemulțumiri specifice: scoaterea pe şantierele economiei naționale, în agricultură, criterii greu de atins privind promovarea în funcţii şi avansarea în grad etc.
În anul 1989, avansările în grad, care țineau de preşedinte şi trebuiau făcute la 23 august nu au fost făcute până pe 22 decembrie. Treptele, gradațiile se acordau foarte greu şi cu întârziere.
Bine ar fi fost însă dacă schimbarea s-ar fi produs şi la noi ca în alte țări, fără vărsare de sânge. Am apreciat discernământul cadrelor de securitate şi miliție care au fost în stradă, că, altfel s-ar fi ajuns la cei 60.000 de morți prevăzuți în scenariul lui Silviu Brucan, care spunea , Ce revoluție e aia fără 60 000 de morti"
Cel mai mare păcat este că sa distrus tot, industrie, agricultură, iar educația, sănătatea sunt aşa cum ştim. După 25 de ani de la decembrie 1989, speram să fie mult mai bine. Tinerii să aibă locuri de muncă, vârstnicii o bătrânețe liniştită, siguranța zilei de mâine, unitate şi înțelegere între oameni.

I: Dle colonel, în 17 decembrie 1937 Mircea Eliade spunea: „ Nu pot crede că neamul românesc a rezistat o mie de ani cu arma în mână, ca să piară ca un laș astăzi, îmbătat de vorbe şi paralizat de trădare” . Dumneavoastră, ca
17
slujitor devotat trup şi suflet României, provenit dintr-o familie cu dragoste de țară, credeți că aceste vorbe sunt actuale şi astăzi?

R: În condițiile în care după decembrie 1989, din multe puncte de vedere ne-am întors la anii 30, dar mai ales la un capitalism primitiv, spusele lui Mircea Eliade sunt de mare actualitate. De altfel, în cei 25 de ani care s-au scurs, şi zicerile lui Caragiale le regăsim în toată splendoarea lor.
Dar ceea ce este foarte trist, lucru ce se poate observa cu ochiul liber. este distrugerea, fără precedent în istorie, a tot ceea ce a fost bun, pe care o putem numi, fără să greşim, o trădare a interesului național. Trădători de patrie au mai fost, mai sunt şi vor mai fi. După cum zice înțelepciunea populară, banii sunt ochiul dracului.
Istoricii susțin că un oarecare Rooles, fost conducător al geto-dacilor, a fost primul trădător din rândul strămoşilor noştri, care în anul 29 e.. a trecut cu arme şi bagaje în slujba împăratului roman Octavian. Revenind, însă, mai aproape de zilele noastre, arhivele rețin multe cazuri când români aflați în posturi cheie ale Armatei române ori în alte instituții importante ale statului, s-au pus în slujba inamicilor acestuia.
I: Revenind la întrebare, cine ne poate garanta că în aceşti 25 de ani nu au fost mulți care au divulgat unora de aici şi de dincolo date şi informații referitoare la independența, suveranitatea şi securitatea României, ori că, la îrfiil unor instituții ale statului román, nu sau facilitat infiltrări informative vrăine? Asemenea procedee sau aflat şi se află în practica tuturor serviciilor le informații din lume. Întrebarea este retorică, dar porneşte din suflet, când vezi unde sa ajuns. Pentru că, într-o oarecare măsură, şi din cauza (trădătorilor civilizația noastră se află şi azi la limite semnificative şi neintrerupte suferințe.

R: Vreau să închei acest răspuns cu ceea ce spunea Nicolae Titulescu: Românismul nu va pieri. Vor pieri numai acei care s-au arătat nevrednici de dânsul. În ce mă priveşte, părerea mea – şi nu numai – este că în aceşti 25 de ani trecuţi, România a avut parte de o exploatare colonială, perioadă în care sute de mii de români ce au slujit interesul național şi mii de tineri merituoşi au fost transformați în şomeri, cu sau fără carnet.
În locul lor au fost acceptate adevărate clanuri interlope ce au dus România spre faliment. Cei care au avut interese în România, indiferent de unde
18 VITRALII- LUMINI ȘI UMBRE, an VI, nr.21, decembrie 2014-februarie 2015

ar fi fost, au folosit informațiile obținute de la trădători români, propulsați spre ranguri înalte. În ultimii ani constatăm în rândul românilor o nepăsare generală, o lehamite față de tot ce se întâmplă în țară. Aşa cum spuneam, noi nu am făcut şi nu facem politică, dar totuşi, nu putem să nu avem opinii, nu putem să nu observăm că, de multe ori. se dă credit la orice act juridic, administrativ etc. urmare lipsei de interes ori de informare, consecințele nefiind, în nici un caz, interesul național.

İ: De aici o ultimă întrebare, dacă îmi permiteti, domnule colonel, nu înainte de a vă mulțumi în modul cel mai sincer pentru amabilitatea cu totul deosebită cu care ne-ați primit. Sunteți optimist în privința viitorului, credeți că va urma o revoluție a conştiințelor?

R: Chiar şi la cei 81 de ani ai mei sunt încrezător şi privesc cu optimism viitorul României. Dispunem de resurse umane şi materiale. Este nevoie de unitate mai mult ca oricând. Trebuie să fim conştienți cu toții, că, numai prin muncă, prin eforturi susţinute, prin profesionalism vom putea să performăm. Numirea în funcții de conducere a unor specialişti în domeniu, şi nu neapărat oameni politici. ar favoriza mult bunul mers al societății. Cercetarea ştiințifică va trebui să ocupe locul pe care îl merită. Fiind membri ai NATO şi ai UE. putem spera la o viață mai bună. Privitor la revoluţia conştiințelor, eu cred că oamenii se vor trezi la realitate şi, acordându-se atenție sporită tineretului, va începe construcția pe toate planurile în România.
Rog să-mi fie permis să doresc revistei . Vitralii-Lumini şi umbre " să se bucure în continuare, din plin, de aprecierile cititorilor.
A consemnat col. (r) Grigore Predişor

16 decembrie 2014

Gândurile unui pilot militar dupa prabusirea elicopterului SMURD in lacul Siutghiol

k.v.

”Forta portanta[cea care sustine aeronava in aer],la elicopter este egala cu qSVV/2[nu am literele necesare]=roxSxVpatrat xCindice z,din aceasta formula S reprezinta suprafata descrisa de elice in rotatie,adica suprafata discului portant,aceasta se intampla la orizontala ,daca discul portant[elic] este inclinat S va avea valoarea proiectiei lui pe un plan,deci forta portanta va scadea.V este compusa din viteza de rotatie a varfului palelor + viteza de inaintare.Considerand ca faci un viraj[nu prea larg] viteza de inaintare va scadea ,S,fiind inclinat va fi mult mai mic ,rezulta o forta de sustinere[portanta] mult mai mica si elicopterul va incepe sa coboare necontrolat.Daca ai inaltime suficienta poti sa redresezi ,dara daca ai si inaltime mica,si esti deasupra apei ,apar si alte forte si fenomene care vor duce la lovirea elicei[vf,elicei] de suprafata apei,apa fiind incompresibila,viteza varfului elicei fiind apropiata de viteza sunetului ,va inchipuit ce se va intampla la contact:rupere,distrugere...Virajele deasupra suprafetelor de apa se fac ,de regula cu inclinari mici,si la inaltimi de peste 50 metri.Nu acuz pe nimeni ,este analiza facuta de mine.Asa si cu intrarea in zona muntoasa cu givraj puternic,sau cu ceatza.In rest D-zeu sa-i ierte pe toti si sa se stie ca toate aceste reguli au fost scrise cu sange ..."fiecare pasare pe limba ei piere" 

tigri2 a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "Legea pensiilor militare a fost avizata favorabil ..."


Sunt fluture venit din amintire
Cu parfum de larva-n devenire.
Sunt gingas si catifelat,iubit de fete,
Cu stramos daunator,fara pereche.
Sunt ceea ce sunt,gingas si pur
Zamislit din frumoase vise de azur.
Sunt "nasturas"ce canta indelung
La poale de rarau,din campulung.
De-mi scuturipraful de pe-a mea aripa,
S-a terminat trairea-mi de o clipa !
Si din clepsidra timpului nemuritor
Trimit spre tine gand bun ,de brav aviator
Si daca-ntr-un final,ca nu traim de-a pururi,
Pleca-voi la sfanta escadrila,cea din ceruri,
Iertat sa fiu iubito,si sa-mi aduci o floare
In semn de pretuire si de iubire mare

Pe acest site publica MApN, spre dezbatere publica, proiectele actelor normative

Toti militarii, indiferent de arma, asteapta publicarea proiectului Legii pensiilor militare, pentru a fi pus in dezbatere publica, inainte de a fi insusit de Guvern si inainte de a fi inregistrat la Senat, spre adoptare, ca prima Camera sesizata.
Ministra muncii a aruncat mingea in terenul ministrului Dusa, informând opinia publica despre avizarea favorabila a proiectului primit de la MApN.
Pentru cititorii acestui blog creez posibilitatea de a verifica si a fi primii care iau la cunostinta de proiect, dând click AICI.
.

Ne indreptam cu pasi repezi spre alegeri prezidentiale anticipate


COMUNICAT DE PRESĂ

16.12.2014
În ziua de 16 decembrie 2014, Plenul Curţii Constituţionale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere următoarele excepții de neconstituționalitate:
1. Excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.87 alin.(1) lit. f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a decis:
1. Cu majoritate de voturi, a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate şi a constatat că dispozițiile art.87 alin.(1) lit. f) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției sunt constituţionale în raport de criticile formulate.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică instanțelor care au sesizat Curtea Constituțională.

De ce este in pericol Johannis sa-si piarda functia de presedinte in cazul in care ICCJ constata, in ianuarie 2015, ca s-a aflat in incompatibilitate?
- În caz de incompatibilitate, Legea 144/2007 prevede interdicţia pe o perioadă de 3 ani a oricărei funcţii publice
- Iulie 2014 - Decizia CCR 418 - a stabilit in cazul actorului Mircea Diaconu că interdictia se referă la toate funcţiile publice, inclusiv la cea de presedinte al României. 

Cititi si articolul

15 decembrie 2014

Prin Turcescu putem previziona ce se va intâmpla in perioada imediata plecarii lui Basescu de la Cotroceni


Duminica trecuta Robert Turcescu, autodeconspiratul ofiter acoperit al DGIA, , reacoperit in presa la Nasul Tv, a aruncat pe blogul sau un document secret incendiar, procurat de le un procurator DNA, nici mai mult, nici mai putin decât cele 24 de pagini ale unei Ordonante de disjungere a unor fapte infractionale din Dosarul arestatei preventiv, Alina Bica, fosta sefa DIICOT.
Primele 22 de pagini ale Ordonantei au fost copiate inainte ca documentul sa primeasca un numar de inregistrare, iar ultimele 2, pag 23-24, au fost scoase chiar din dosarul disjuns, pentru a fi copiate. Numai aceste 2 pagini  au gaurile rotunde ale perforatorului. Tot aceste ultime 2 pagini sunt tehnoredactate ceva mai inconstant. Aceste amanunte pot restrânge cercul persoanelor de la care Turcescu putea sa primeasca documentul.
De ce s-a facut disjungerea? Probabil pentru a trage putin de timp, pâna când o persoana importanta a grupului infractional va putea sa fie cercetata penal.
De ce a fost sifonat documentul? Pentru a pregati opinia publica de ce va urma... nu peste mult timp.
De ce a fost ales tot Turcescu? Pentru a-i proteja pe alti acoperiti din presa. Acestia vor juca rolul de multiplicatori/intensificatori ai mesajului  dorit.
Cei care inca nu au citit Ordonanta de disjungere o pot face aici.

11 decembrie 2014

Legea pensiilor militare a fost avizata favorabil de Ministerul Muncii
Casa Sectoriala de Pensii a MApNcalin spunea...Plumb, A3, 19.25 - legea pensiilor militare a fost avizata pozitiv de M.muncii si se afla la MApN. Probabil va fi inaintata parlamentului spre dezbatere la inceputul anului viitor

******************************************************************************************************************
Cine are abonament poate sa urmareasca spusele ministresei AICI la orele 19,25-19,27


Acesta a fost  scurtul dialog dintre Dana Grecu si ministrul Rovana Plumb pe tema legii pensiilor militare, in emisiunea La ordinea zilei din 11 decembrie 2014 pe Antena 3:

-Dana Grecu;
            Va tineti de promisiuni, va intreaba Radu din Brasov, ce faceti, ca in 2012 USL-ul  dumneavoastra promis o lege a pensiilor militare?
-Rovana Plumb
            Va rog sa-i transmiteti si prin dvs ii transmit si eu ca ministerul muncii a avizat favorabil proiectul de lege si in momentul de fata se afla, desigur, la Ministerul Apararii pentru ca... stiti.... aveti Casa de Pensii Sectoriala, dar punctul nostru este favorabil si ne tinem de cuvânt....
-Dana Grecu
             In cât timp credeti...?
-Rovana Plumb
            Desigur, Ministerul Apararii este decidentul si, probabil, la inceputul anului viitor, eu stiu... se va repune in discutie acest proiect de lege.UPDATE

Pâna când MApN se gândeste sa puna proiectul in discutie pe site-ul sau, sa vedem care a fost forma initiala a proiectului Dusa, in anul  2013, luna noiembrie,

Proiectul „DUSA” Al Legii Pensiilor Militare, Asa Cum Este Pus In Dezbatere, In Prezent, In MAI

L-Am denumit proiectul DUSA pentru a-l diferentia de proiectul comisiei Sarbu, infiintata de fostul ministru Dobritoiu, si pentru ca dânsul l-a tot anuntat in mass media, fara sa ni-l arate.
Proiectul este diferit de cel aflat pe site-ul SCMD.
Conform acestui proiect, pensiile stabilite potrivit Legii 119/2010, OUG nr.1/2011 si Legii 241/2013 devin pensii militare fara sa mai fie recalculate. Vezi art. 110
Pensiile militarilor stabilite in baza Legii 263/2010, pâna la data intrarii in vigoare a noii legi, se recalculeaza in termen de un an si devin pensii militare potrivit legii  pensiilor militare. Vezi art. 111.
Am putea concluziona ca pentru militarii care si-au deschis drepturile de pensie pâna la 31 12 2010 noua lege nu are niciun efect. 

(P) Pana la 50% Reducere la aparatele foto compacte din promotie

De prevederile ei, cum ar fi baza de calcul - solda de functie din ultima luna sau media a 6 luni din ultimii 5 ani de activitate - procentele de pensie de 70, 72 sau 74 din baza de calcul si neimpunerea unei limite de cuantum la nivelul bazei de calcul, vor beneficia doar cei pensionati dupa 01 01 2011 si cei care-si deschid dreptul de pensie potrivit noii legi. Vezi art. 28-30.
Toate pensiile militare se actualizeaza anual dupa algoritmul stabilit si prin L 263/2010. Nu se actualizeaza in functie de soldele activilor. Vezi art. 60-61
Proiectul este actualizat cu ultimele reglementari referitoare la pensiile militare si, avand in vedere cine il semneaza, are toate sansele sa fie adoptat in aceasta forma, poate cu mici modificari.
 

Pentru a nu crea diferentieri intre militari, functie de perioada in care au iesit la pensie, normal si just ar trebui ca toate pensiile in plata sa fie recalculate potrivit prevederilor noii legi, pastrând principiul cuantumului mai avantajos.
Daca se mentinea obligativitatea platii contributiei individuale pentru pensie si a CAS-ului de catre angajator era de inteles diferentierea de statut juridic a pensionarilor  iesiti inainte de 01 01 2011 de cei care si-au deschis drepturile de pensie după. Asa...care ar fi justificarea diferentei de tratament?
Proiectul ii dezavantajeaza cel mai mult pe disponibilizatii beneficiari ai Legii 241/2013. Când se va adopta noua lege, ei vor porni din cuantumul existent in 2010, calculat la 60-64% din baza de calcul si neindexat, spre deosebire de cei pensionati pe L 263 care pot sa-si aleaga baza de calcul si  beneficiaza de pensie calculata cu 70-74% din baza de calcul.
Cine doreste poate sa citeasca acest proiect de lege, inclusiv expunerea de motive, AICI (deschideti cu Internet Explorer)

9 decembrie 2014

Normele de aplicare a Legii 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii. Prtocedura de restituire

Publicat in Monitorul Oficial nr.878/03 12 2014

NORME METODOLOGICE
de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plata a unor debite provenite din pensii si procedura de efectuare a restituirilor


CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. Prevederile Legii nr. 125/2014 privind scutirea de  la plata a unor debite provenite din pensiidenumita in continuare legesunt aplicabile pensionarilor aflati in evidentasistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, data intrarii in vigoare a legii.

Art. 2. — In sensul legiisintagma pensionari aflati in evidenta sistemului public de pensii inseamna pensionarii ale caror drepturi de pensie sunt cuveniteaflate in platasau suspendate de la plata la data de 1 octombrie 2014 inclusiv.

Art. 3. — Prevederile legii nu se aplica persoanelor care, la data de 1 octombrie 2014, se aflau in evidenta sistemului public de pensiiinsa ulterior acestei date s-a constatat, in mod retroactiv, ca la data de 1 octombrie 2014 nu indeplineau conditiile prevazute de lege pentru acordarea acestorafiind scoase din  aceasta evidenta din cauza incetarii calitatii de pensionar.

CAPITOLUL II Scutirea de la plata a debitelor provenite din pensii

Art. 4. — In conformitate cu prevederile art. alin. (1) din lege sunt scutite de la plata sumele ramase de recuperatinscrise in evidenta debitorilor la data de 1 octombrie 2014, din debitele constituite anterior acestei date.

Art. 5. 
— Sunt scutitede asemeneade la plataconform legiidebitele constatate ulterior datei   intrarii in vigoare a legii in sarcina pensionarilor aflati in evidenta sistemului public de pensii la aceasta data, corespunzatoare perioadei anterioare datei de 1 octombrie 2014.

Art. 6. 
— Conform legiidebitele prevazute la art. 4 si 5, care au drept cauza culpa debitorului, nu se scutesc de la plata.

Art. 7. — Fac obiectul scutirii de la plata sumele reprezentand:
a) pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensiipensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilorprecumsi pensii de serviciu;
b) indemnizatia sociala pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantateaprobata prin Legea nr.196/2009, cu modificarile ulterioare;
c) indemnizatia pentru insotitorprevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 8. - Beneficiaza de prevederile art. alin. (1) din lege, cu respectarea prevederilor art. 4-7, urmatoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii sistemului public de pensii;
b) pensionarii beneficiari de pensii de serviciu.

Art. 9. - Debitele aflate in evidenta la data de 1 octombrie 2014, care fac obiectul legii, se scutesc de la plata in baza deciziei emise de casa de pensii competentaintocmita potrivit modelului aprobat prin ordin al presedintelui  Casei Nationale de Pensii PubliceDeciziile se emit in 3 exemplare, din care unul se comunica pensionarului. In temeiul acestor decizii debitele se scad din evidenta contabila.

Art. 10. - In situatiile in care, ulterior intrarii in vigoare a legiirespectiv dupa data de 1 octombrie 2014, se constata debite reprezentand sume platite necuvenit in sarcina pensionarilor aflati in  evidenta sistemului public de pensii la data intrarii in vigoare a legii, se procedeaza la revizuirea pensiiloriar pe deciziile de modificare a drepturilor se va   inscrie mentiunea „Suma de ....... lei, incasata necuvenit in perioada ......... 1 octombrie 2014, se scuteste de la plata in temeiul Legii nr. 125/2014”. Pentru sumele platite necuvenit corespunzatoare    perioadei de dupa data de 1 octombrie 2014 se emite decizie de recuperare a acestor sume.

Art. 11. - Sumele prevazute la art. 10, scutite de la plata, se evidentiaza intr-un cont in afara bilantului.

Art. 12. - In situatia in care se constata plata unor sume necuvenite ca urmare a mai multor cauzedintre care unele sunt din culpa debitoruluiprin decizie a casei de pensii competente, se va stabili cuantumul corect si legal al pensieivaloarea debitului care urmeaza a fi recuperat si sumele scutite de la plata din totalul debitului stabilit.

Art. 13. - Nu fac obiectul prevederilor art. alin. (1) din lege debitele stabilite in sarcina   pensionarilor prevazuti la art. 8, care au drept cauza culpa acestorarespectiv:
a) depunerea, in vederea stabilirii drepturilor,  a unor documente eliberate cu nerespectarea reglementarilor legale in vigoare, ulterior infirmate de catre angajator sau de catre detinatorulde drept al arhivei    angajatorului;
b) depunerea, in vederea stabilirii drepturilor, a unor carnete de munca sau adeverinte in care sunt inscrise date neconforme realitatiirespectiv: date personalestagiu de cotizare,venituri asigurate, care au suferit modificari necertificate conform prevederilor legale in vigoare si care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realitatii;
c) depunerea, in vederea stabilirii drepturilor, a unor acte de identitate sau a unor documente de stare civila care, ulterior stabilirii dreptului, se dovedesc a fi neconforme realitatii;
d) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor decizii medicale asupra capacitatii de munca, care s-au dovedit ulterior ca au fost neconforme realitatii sau au fost obtinute fara ca titulariisa fi urmat procedura de incadrare in grad de invaliditate sau de revizuire medicala prevazuta de lege;
e) depunerea, la dosarul de pensionare, a unor certificate de persoana cu handicap care s-au dovedit ulterior ca au fost neconforme realitatii sau au fost obtinute in lipsa derulariiprocedurilor prevazute  de lege;
f) declararea nesincera sau nedeclararea unor situatii pentru care legea prevede declaratia pe propria raspundere ca act necesar pentru acordarea dreptului respectiv;
g) necomunicarea de catre beneficiar sau de catre reprezentantul legal catre casa de pensii competenta a modificarilor intervenite in situatia proprie, de natura sa conduca la modificareaconditiilor in functie de care a fost stabilit si s-a platit dreptul respectiv;
h) incasarea, de catre aceeasi persoana, cu incalcarea prevederilor legale, a doua prestatii de asigurari sociale incompatibile intre eledintre cele prevazute la art. 7, obtinute ca urmare adepunerii a doua solicitari sau a nedeclararii tuturor drepturilor de care beneficiaza;
icumularea pensiei cu venituri de natura salariala, in cazurile interzise de reglementarile legale in vigoare;
j) utilizarea, la calculul drepturilor de pensie, a unor documente in cazul carora s-a constatat nulitatea
k) orice alte cauze care au condus la plata unor sume necuvenite din culpa pensionarului.

CAPITOLUL III Procedura de efectuare a restituirii sumelor reprezentand debite recuperate pana la data de 1 octombrie 2014

Art. 14. - Restituirea sumelorreprezentand debite recuperate de la pensionari, in perioada 1 ianuarie 2011-1 octombrie 2014, se face numai catre titularul dreptului de pensie, alindemnizatiei sociale pentru pensionari sau al indemnizatiei pentru insotitoraflat in evidenta sistemului public de pensii la data de 1 octombrie 2014, la cererea acestuia.

Art. 15. - Conform prevederilor art. 2 din lege nu fac obiectul restituirii sumele reprezentand debite care au drept cauza culpa debitorului.

Art. 16. - Fac obiectul restituirii sumele recuperate din debitele reprezentand:
a) pensii stabilite conform legislatiei sistemului public de pensiipensii recalculate potrivit prevederilor Legii nr. 119/2010, precum si pensii de serviciu;
b) indemnizatia sociala pentru pensionari prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2009, aprobata prin Legea nr. 196/2009, cu modificarile ulterioare;
c) indemnizatia pentru insotitorprevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in cazul pensionarilor de invaliditate gradul I.

Art. 17. - Nu fac obiectul restituirii sumele reprezentand debite instituite pensionarilor sistemului public de pensii ale caror drepturi de pensie s-au deschis incepand cu data de 2octombrie 2014.

Art. 18. - Sumele prevazute la art. 16, care fac obiectul restituiriisunt cele provenite din debite constituite anterior sau ulterior datei de 1 ianuarie 2011 si recuperate, total sau partial,dupa caz, in perioada 1 ianuarie 2011- octombrie 2014. Aceste sume se evidentiaza prin contul de creditori.

Art. 19. - Restituirea se face la cererea titularului dreptului de pensie, al indemnizatiei sociale pentru pensionari sau al indemnizatiei pentru insotitordepusa la casa de pensii competentain carei evidenta se afla titularul dreptuluirespectiv a tutoreluicuratorului, a persoanei careia i s-a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, a mandatarului.

Art. 20. - Restituirea sumelor care fac obiectul legii se efectueaza in perioada 1 ianuarie 2015-31 decembrie 2019, in cinci transe anuale egale.

Art. 21
 - Dupa inregistrarea cereriicasa de pensii procedeaza la verificarea indeplinirii conditiilor pentru restituirea sumelor recuperate si calculeaza suma totala de restituitprecum sicuantumul celor cinci transe anualecorespunzatoare perioadei anilor 2015-2019. In situatia in care suma totala de restituit nu se divide in   egal la cincifractiunile de leu se intregesc la un leu in favoarea pensionarilorurmand ca in ultima transa sa se faca regularizarea.

Art. 22. - Restituirea primei transe catre solicitant se efectueaza in maximum 3 luni de la data inregistrarii cererii la casa de pensii.

Art. 23. - In situatia cererilor depuse la casele de pensii in cursul anului 2014, dar nu mai devreme de  1 octombrieesalonarea la plata este cea corespunzatoare cererilor inregistrate in luna  ianuarie 2015.

Art. 24. - Transele urmatoare de restituire se fac anual, in luna octombrie a fiecarui an.

Art. 25. - In functie de data depunerii cereriicasaa  de pensii poate achita mai multe transe  cumulate, maximum cinci.

+Art. 26. - Suma de restituit se achita odata cu drepturile
de care beneficiaza solicitantulprin aceleasi mijloace de plataPe talonul de plata a drepturilor se va inscrie distinct suma restituita ce face obiectul legii.

Art. 27. - In situatia persoanelor care, la data efectuarii transei de plata, nu mai sunt in evidenta sistemului public de pensiisuma de restituit se achita prin mandat postal.
Un produs Blogger.

 

© 2013 huhurez.com. All rights resevered. Designed by Templateism

Back To Top