Un produs Blogger.

duminică, mai 22, 2011

C7 propune si intreaba despre pensiile militare

156 comments
C7, dupa cum vezi, acum, am primit e-mailul si il pun in discutia cititorilor blogului. Daca ti-ai creat o adresa de mail, deschide-ti un cont pe Blogeer ( da clik Blogger si urmeaza indicatiile) ca sa  poti sa te loghezi si sa comentezi direct pe blog, asa cum fac toti comentatorii.

Bună ziua.
Încep prin a-mi cere scuze că în afara gradului de maior în rezervă (pentru a vă putea face cât de cât o părere asupra gradului meu de instruire), am ales să vă dezvălui şi să folosesc doar un nickname – C7.
În vremurile de azi, nu şti niciodată în mâinile cui cad părerile tale şi cum pot fi folosite împotriva ta, aşa că această atitudine a mea nu este din laşitate ci din prudenţă. „A sufla şi-n iaurt”  nu e un atribut  exclusiv al celor  care „s-au fript cu ciorba”, ci şi a celor care încearcă să se protejeze, pe cât posibil, de la unele neplăceri. Oricare ar fi ele, pentru că niciodată nu poţi fi prea prudent când mai mult critici decât lauzi, chiar şi când încerci să fi corect în ceea ce afirmi sau faci.
Urmăresc de ceva timp cu mare interes câteva bloguri, printre care şi acesta, în principal pentru informaţiile şi discuţiile pe tema PENSIILOR MILITARE.
Pentru că aşa zisa necesitate de „recalculare după principiul contributivităţii” a „pensiilor militare nesimţite” a reuşit, pe de o parte, să ne dezbine pe noi ca militari, iar pe de alta să „asmută” pe civili împotriva noastră, „am fiert în suc propriu”, la propriu, în toată această perioadă, de când statul român (cu s mic) a înţeles să desconsidere activitatea militarilor, acum pensionari şi să schimbe, din mers, în mod nejustificat, modul de calcul a cuantumului pensiilor acestora.
Şi am pornit de la „expunerea de motive” privind necesitatea iniţierii acestei noi legi, precum şi de la „avizul legislativ”, documente care mai pot fi încă consultate la adresa:
De la bun început, am considerat că dacă Legea 164/2001 a generat unele inechităţi, pe de o parte pentru pensionarii de dinainte de 2001 şi care nu şi-au cerut drepturile după noua lege, iar pe de altă parte, pentru pensionarii care „se presupune” că şi-au mărit artificial veniturile pentru ultima lună de activitate sau ultimele 3 luni, pentru a avea o bază mai mare de calcul în stabilirea pensiei, exista posibilitatea de „a le corecta” într-un mod mult mai normal şi mai eficient…
Dar nu s-a urmărit acest lucru, s-a urmărit „micşorarea fondului de salarii” pentru militari, indiferent prin ce metode. Ce-a ieşit însă, se pare că este mult diferit de ceea ce şi-au dorit specialiştii guvernului. Dacă e adevărat şi o parte semnificativă din pensiile militare cresc, mai puţin sau mai mult în urma acestor „recalculări şi revizuiri”, nu ştiu cum din celelalte pensii, care scad, se pot acoperii şi creşterile neprevăzute dar şi economiile preconizate de la pensiile „nesimţite” şi de la alte pensii a căror cuantumuri, se presupune, nu au fost corect fundamentate (pensionari cu vechime incompletă, repetă mereu cineva…)…
Dar să ajung şi la „oile mele”, mai precis, la motivele care m-au îndemnat să vă consult în privinţa unora din problemele care mă frământă, direct şi nu prin intermediul unui articol de fond care tratează probleme apropiate celor care mă interesează pe mine.
Mai înainte însă, trebuie să vă precizez două lucruri.
Unu, din calculele mele, după programul Trofin dar mai ales după unul oarecum similar, dar propriu, pensia mea scade, cu circa 300 de lei, din varii motive, dintre care, cel mai semnificativ şi mai greu de cuantificat, mi se pare mie că este faptul că, veniturile obţinute în mod real de-a lungul carierei mele militare nu reflectă nici pe departe munca şi efortul depus. O să revin altă dată cu detalii, referitoare la ce am vrut să fac referire când afirm asta.

Doi, pe mai toate blogurile care tratează problema pensiilor militare şi, al dumneavoastră nu face excepţie, s-a ajuns la „comentarii neprincipiale”, care exced comentariile civilizate sau ies total din subiectul discuţiei, din partea unor „intervenienţi” care din nepricepere, rea voinţă, înregimentare politică sau oricare alte motive, denaturează sensul iniţial al discuţiei, a problemelor prezentate sau a sprijinului solicitat.
Astfel, în afara discuţiei private, pe care v-o solicit cu consideraţie, las la latitudinea dumneavoastră să inseraţi pe blog unele din problemele punctuale următoare, pentru a strânge cât mai multe păreri privitoare la posibila soluţie sau posibilele soluţii la acestea, cu un singur amendament pe care discuţiile privitoare la ele să nu poată fi încălcat şi pe care v-aş ruga să îl prezentaţi clar în preambulul articolului sau articolelor şi anume, „Orice deviere de la subiect se sancţionează cu „ban”, adică cu nepublicarea intervenţiei sau cu eliminarea definitivă, a celui ce postează, de la discuţii”. Nu este o cenzură propriu zisă, este o măsură corectă de a păstra sensul şi spiritul iniţial al articolului. Cine urmăreşte altceva, indiferent pe ce considerente (de pregătire, de orientare politică sau de rea voinţă) să îşi găsească alt loc de discuţii…
Pentru că am rămas cu „o deformaţie profesională” legată de rigurozitatea prezentării problemelor care mă interesează, voi numerota întrebările mele către dumneavoastră, atât pentru o mai bună diferenţiere, cât şi pentru a facilita un răspuns mai precis. Deci:
1. Cum vedeţi aplicarea ART. 1, alin. (4) din OUG 1/2011, cu privire la sumele prevăzute în anexa 1 la această ordonanţă pentru „cuantumul soldei de grad şi al soldei de funcţie minime corespunzătoare gradului militar deţinut”, atunci când nu vor putea fi identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade.
La prima vedere, am observat, şi eu, ca şi alţi pensionari, că în multe din adeverinţele eliberate de CMJ-uri şi mai apoi în buletinele de calcul ce însoţesc deciziile revizuite, venitul înscris în acestea este pentru multe perioade mai mic decât solda de grad şi de funcţie corespunzătoare gradului, la minim, care se regăseşte în anexa 1 la OUG 1/2011.
Logic, acesta ar trebui să fie mai mare, deoarece în toate cazurile solda lunară, care se compune din: solda de funcţie, solda de grad, solda de merit, indemnizaţia de comandă, gradaţii şi indemnizaţia de dispozitiv, a avut în plus măcar una din celelalte componente în afara soldei de funcţie şi de grad. De la avansarea în primul grad militar şi numirea în prima funcţie, la cele 2 componente s-a adăugat indemnizaţia de dispozitiv, la care ulterior, pe măsură ce militarul avansa în carieră, primea gradaţii (din 3 în 3 ani), soldă de merit, indemnizaţie de comandă, fără să mai vorbim de premii (lunare, trimestriale şi anuale), indemnizaţii (pentru titlurile de clasificare obţinute în specialitate, pentru cei care lucrează cu cifru, conduc autovehicule), prime (pentru personalul navigant de aviaţie şi marină), sporuri (la unităţi situate în localităţi sau în zone izolate ori unde atragerea personalului se face cu greutate sau pentru lucru în condiţii de pericol deosebit) şi alte drepturi băneşti (pentru unităţile militare de construcţii, unităţile militare de cai ferate şi drumuri şi din alte unităţi, care executa lucrări pe santiere de construcţii, în industrie, agricultura, lucrări de geo-topo-fotogrammetrie), asta fără a avea pretenţia de a acoperi măcar în parte toate drepturile băneşti de care au beneficiat cadrele militare de-a lungul carierei lor, şi faptul că, ofiţerii care au îndeplinit funcţii pentru care sunt prevăzute grade superioare gradului pe care îl aveau, au beneficiat de 50% din diferenţa dintre solda de grad corespunzătoare gradului prevăzut în statul de organizare şi solda gradului pe care îl aveau efectiv.
Nu am avut la dispoziţie decât datele oferite de Legea nr. 138/1999, care statuează calculul soldelor de funcţie şi de grad, în funcţie de „valoarea de referinţă sectorială rezultată prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectoriala asupra valorii de referinţă universală, rotunjită la 1.000 lei prin adaos”. Lăsînd la o parte modul de stabilire a acestor indici, restul este un calcul pur matematic, care după anul 1999 nu permitea ca suma soldelor de funcţie şi de grad să fie un număr diferit de 00 sau 50, la sfârşit.În plus, nu am văzut nici o decizie privind revizuirea pensiei în baza OUG 1/2011, în care să fie completate alte rubrici decât SALARIUL şi TOTAL LUNAR, evident în mod identic.
Deci şi în concluzie: este justificată „pretenţia” mea de a se adapta buletinul de calcul la specificul militar, pentru ca el să reflecte, cât mai real şi mai posibil de verificat, toate sumele câştigate de militari de-a lungul carierei. Sincer, nu cred că interesează pe cineva că, atunci când s-au extras din statele de plată sau extras doar totaluri nediferenţiate pe tipuri de venituri. Vreau să cred că pe majoritatea pensionarilor militari i-ar interesa să ştie, ca şi „civilii” cu a căror venituri li se echivalează solda militară, ce anume au câştigat ei cât au fost militari activi. Nu au avut „cărţi de muncă”, nu-i nimic, această recalculare şi revizuire a pensiilor este un foarte bun prilej de a vedea „exact”, pe componente, care au fost veniturile lor raportate la veniturile unor „civili” care pretind că au muncit, sub raport al veniturilor obţinute, ca şi ei.
3. Ministerul Apărării Naţionale a declasificat statele de plată ale militarilor pentru a se putea extrage din ele soldele care să stea la baza „recalculărilor” şi să poată fi „consultate” de către persoanele care au lucrat la ele (cred că de la secret la secret de serviciu). Nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu „regulamentele” care au stat la baza întocmirii lor. Oare nu ar fi de interes major şi nu s-ar putea obţine copii după aceste regulamente, pentru ca cei interesaţi şi în acelaşi timp cât de cât familiarizaţi cu calculul soldelor să îşi poată reface, chiar şi parţial, veniturile de bază din cariera lor militară?
Ce urmăresc de fapt. Cei care pot să obţină şi să pună la dispoziţia tuturor celor interesaţi (prin intermediul tău), copii după documentele, legile, ordinele şi regulamentele care au stat la baza salarizării militarilor şi care NU sunt date publicităţii.
Să exemplific. Legea 138/1999 este publică şi a fost publicată iniţial în M.O. nr. 347/22.07.1999. O pot pune la dispoziţia celor doritori să o consulte atât în varianta iniţială, cât şi în cea actualizată, dacă nu mă înşel, ultima dată la 01.01.2010. Documentele în sine, pot fi în variantă .pdf, .jpg (fotografie sau copie scanată) sau .doc (Microsoft Word).
Această lege a beneficiat însă de Norme Metodologice emise de M.Ap.N., care s-au numit F.I.3/1999, care nu s-au dat publicităţii şi au fost folosite doar în mediul militar. NU cred că mai sunt în uz, dar câte un exemplar s-a mai păstrat pe la unităţi şi arhive fără să fie distrus, tocmai pentru a putea fi consultat la nevoie. NU am reuşit să fac rost de el, dar sper că altcineva o poate face, pentru că ar fi interesant de consultat. Şi dau şi aici un exemplu. Până în luna februarie 2001, valoarea de referinţă sectorială a fost de 687.000 lei. Din martie aceasta s-a majorat cu 7%, apoi în iunie cu încă 7% faţă de nivelul din mai, iar în septembrie cu 6% faţă de nivelul din luna august.
Iniţial, VRS se înmulţea cu coeficienţii de grad şi de funcţie şi dădea soldele corespunzătoare. Apoi, după prima majorare nu s-a lăsat la latitudinea fiecărui ofiţer financiar să facă majorările, ci s-au dat direct, pentru toate gradele şi toţi coeficienţii de funcţie soldele aferente, cu anumite rotunjiri, nu exact cât ar fi ieşit din calculul pur matematic. Am dedus acest lucru după evidenţele soldelor mele, la care la început, în Excel, se înmulţea VRS cu coeficienţii soldelor, pentru ca mai apoi în celulă să fie înscris direct suma aferentă funcţiei şi gradului deţinut, fără calculele intermediare legate de VRS.
Habar nu am însă care au fost coeficienţii de grad şi de funcţie pentru ceilalţi ani ai carierei mele militare şi nici care a fost constanta cu care se înmulţeau pentru a da soldele de grad şi de funcţie. Ştiu că în 1985, când am ieşit locotenent, prima funcţie pe care am fost numit a fost de slt.- lt.maj. şi clasa de salarizare 2 (comandant de pluton). În 1988 sunt numit pe funcţie de locţiitor comandant de companie cu gradul funcţiei de cpt. şi clasa de salarizare 3.
NU mai am alte evidenţe până când în 1992, când mă regăsesc pe funcţie de ofiţer 3 în statul major, maior, 11-13, clasa de salarizare 11, pentru ca apoi în 3 luni să primesc clasa de salarizare 12.

De la jumătatea anului 1995 cred că s-a trecut de la clase de salarizare la coeficienţi de salarizare, pentru că mă regăsesc maior 1,78 (cu soldă mai mică decât cea avută după vechile calcule). Urmează în 1998 maior 1,90, pentru ca în 2003 să ies din armată de pe funcţie tot de maior (nu sunt chiar sigur) 2,50 coeficient.
Cred că având la dispoziţie instrucţiunile financiare în baza cărora s-au plătit soldele la timpul respectiv, aş putea să reconstitui cu o suficient de mare exactitate veniturile pe care le-am avut. Variabile rămân „premiile lunare şi trimestriale” de care, eu unul, o mare perioadă de timp, nu m-am prea lipit. Tot aşa au fost şi unele sporuri şi indemnizaţii (ca cele de clasificare în specialitate), care cu onor, buletinele de calcul anexate la decizia de recalculare-revizuire NU le evidenţiază în mod explicit, aşa după cum cred că ar fi fost necesar şi firesc.
Dar să nu uit. Mai pot pune la dispoziţia celor interesaţi copii după Ordinul nesecret M116/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate. Am şi pentru acest Ordin un nod în gât, dar despre el, poate, cu o altă ocazie.
Deci şi în concluzie: putem pune „mână de la mână” şi să reconstituim documentele care au stat la baza soldelor noastre, fie ele regulamente, norme metodologice, instrucţiuni financiare, ordine sau alte asemenea documente?
Sunt conştient că pentru mulţi pensionari militari consultarea lor ar fi doar o pierdere de vreme. Eu zic că ar putea fi de ajutor, pentru a fi în cunoştinţă de cauză, la contestaţii. Alţii nu se pricep la astfel de calcule sau sunt prea în vârstă pentru aşa ceva. Şi nu în ultimul rând, un segment foarte important din cei cărora le va creşte, pentru moment, pensia, consideră că li s-a făcut dreptate şi chiar dacă în buletinele lor de calcul sunt „scăpări” mai mici sau mai mari, sunt foarte mulţumiţi cu ce au primit şi desconsideră o astfel de iniţiativă.
Eu mă gândesc însă cu groază ce se va întâmpla dacă, din mers, pentru reducerea fondurilor alocate pentru pensiile militare, guvernul nu va schimba iar regulile jocului, fără să modifice în mod radical Legea 119/2010 şi OUG 1/2011, ci doar în două locuri: să umble la stagiul complet de cotizare, de la 20 de ani la 30 sau 35 de ani şi la „înlăturarea” prevederilor art. 11, alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu privire la „sporul” aferent Ordinului Meritul Militare sau Semnului Onorific pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în armată. Şi atunci chiar „ne-au ciuruit” pe toţi şi mulţi vor regreta amarnic că nu au contestat greşelile din buletinele lor de calcul, pentru simplu motiv că atunci au fost mulţumiţi cu ce au primit …
Punct şi de la capăt. Ba, nu doar punct. Deocamdată.
În funcţie de disponibilitatea dumneavoastră la discuţii voi mai reveni şi voi continua şi dezvolta problemele abordate deja sau altele noi, care sper că îi frământă şi pe alţi pensionari, „colegi de suferinţă” în ale pensiei recalculate – revizuite - redijmuite…
Cu stimă – C7

156 de comentarii:

 1. @Casper
  Multumesc pentru scrisoare.
  -Nu gresea cine spunea ca autocenzura este mai a dracu` decat cenzura propriu-zisa.Nu stiu de ce militarii, si dupa ce nu mai sunt activi,se autocenzureaza atat de mult in exprimarea unor opinii de interes public?
  -Desi multi imi reproseaza ca sunt prea exigent in mentinerea discutiilor pe subiectul postarii, nu pot sa fiu atat de rigid, cum imi ceri, in a bana comentatorii sau sa sterg comentariile care deviaza de la subiect sau sunt contrare celor exprimate de mine sau de altii. Am sters decat comentariile marlanesti!
  -Referitor la puntul 1, vad ca din ce in ce mai des revine in discutie imprejurarea ca in Anexa 1 la OUG. nr 1/2001 cuantumul soldelor este mai mare decat veniturile reale din Adeverintele/ notele de calcul anexe la Deciziile de recalculare/ revizuire. Si de aici concluzia ca sunt favorizati cei carora le lipsesc perioade mai indelungate veniturile reale.
  Nu cunosc prea bine structura soldelor militare dar stiu ca pentru fiecare grad si functie sunt niste coeficienti stabiliti prin lege care se inmultesc cu valoarea de referinta sectoriala stabilata periodic de catre Guvern.
  N-ar trebui sa fie discutii in acest sens si, in niciun caz, n-ar trebui ca soldele de grad si functie, din Anexa 1, sa fie mai mari decat veniturile reale dintr-o luna, tinad cont ca la acestea se mai adaugau indemnizatii si sporuri.
  Ma duce gandul ca in acele Adeverinte nu v-au consemnat brutul veniturilor ci un net rezultat dupa ce v-au scazut si ratele la contracte achizitii bunuri, la banci sau la CAR-uri.:):)
  Am mai precizat ca veniturile reale ale fiecarui militar ar putea fi reconstituit lunar, daca s-ar vrea, in cazul in care nu exista statele, dupa legile de salarizare pe care le enumeri d-ta, in scrisoare, si dupa ordinele de incadrare si modificare a veniturilor existente in fisa de cadre, asa numitele OZU la care tot fac militari referire pe acest blog.
  Deocamdata atat.
  Revin cu comentarii la pct 2 si 3.

  RăspundețiȘtergere
 2. @ Casper7, aveti perfecta dreptate; mare parte din problemele ridicate de dvs le sesizasem deja aici:
  http://www.plano10.com/2011/05/din-nou-decizie-de-revizuire-in.html
  Daca va intereseaza modul in care mi-am structurat eu contestatia la decizia de revizuire va rog sa-mi lasati o adresa de mail, eventual prin intermediul gazdei noastre, si va ajut cu placere!

  RăspundețiȘtergere
 3. Se zvoneste ca se pregateste o ordonanta ca toti care au procese pe rol cu privire la recalcularea pensiei militare sa revina la pensia din decembrie 2010.

  RăspundețiȘtergere
 4. @Casper 7
  Daca valoarea de referinta pt anul 2000 este 687 000, ai dreptate ca in Anexa 1 la OUG nr.1/2011 au trecut niste aiureli pentru anul 2000.
  Nici daca se aplicau noii coeficienti introdusi prin Legea 477/2006 nu ieseau acele solde de grad si functie.

  RăspundețiȘtergere
 5. Rog asistenta/consiliere de specialitate pentru plangere penala impotriva:
  1. Celor responsabili pentru emiterea adeverintelor de venituri - Serviciul Istoric al Armatei? CMJ? Centrul de Studii si Pastrare a Arhivei Militare Pitesti, Depozitul Intermediar etc.- Mai exact cine este in drept/obligat sa elibereze adeverintele si sa raspunda/motiveze (in scris,telefonic, zvonistic, cu buciumul etc.)in orice fel solicitarilor petentilor?
  2. Care este temeiul juridic - acte normative- in baza carora facem plangerea penala pentru abuz in serviciu, fals si uz de fals in documente oficiale - mi-a spus la telefon un mare cdt. de la o astfel de institutie ca au primit ordin sa nu raspunda petitionarilor la care am intrebat daca isi permit sa execute ordine ilegale?! In concluzie nu se raspunde la solicitari sau raspunsul nu are legatura cu solicitarea si in adeverinte sunt transmise date false la Serviciul Pensii Militare/Casa Sectoriala.
  3. Nu doresc razbunare, vreau sa simta si acesti baieti minunati ceea ce simtim noi de aproape un an.
  P.S. Evident plangerea va fi adresata unei instante militare pentru ca ofiteri se fac vinovati! Multumesc.

  RăspundețiȘtergere
 6. Daca tinem cont de indexarile trimestriale (prezentate ca fiind aplicate in anul 2000) media lunara , pentru un maior , este de 3.080.405 ... Daca avem in vedere faptul ca suma duratelor stagiilor in grad , inclusiv gradul de maior , este (era inainte de stagiile introduse de L.80) (in mod normal) de 21 ani ... gradatia a 7-a ...media de mai sus devine 4.374.175 ...tot mai mica , dar mai apropiata de cea din an.1 OU 1/2011 ...

  RăspundețiȘtergere
 7. @Toma 23 mai 2011, 08:12 :
  In prezent , in baza OU.1/2011 nimeni nu mai este in drept ... si absolut de loc "obligat" ... sa elibereze adeverinte de genul celor la care va referiti ... Daca doriti astfel de informatii ar trebui sa va adresati (in ce baza ??) unitatilor detinatoare de arhive , in care se afla statele de plata cu drepturile banesti primite de dvs ...iar raspunsul , probabil , va fi ca nu aveti acces la informatii clasificate ...
  Impotriva cui sa va indreptati , juridic , pentru datele eronate ... impotriva celor multi si mici (cadre , mac , personal civil) care , timp de luni de zile au "lins" kilometri patrati de state de plata a soldelor si le-au introdus intr-o baza de date unica la nivelul MApN...dar nici acestia nu pot fi facuti raspunzatori , deoarece in acea baza de date se puteau face modificari si de catre alte persoane ... Institutiile enumerate de dvs . nu au 'raspundere' decit pentru personalul propriu , ale carui state de plata se mai gasesc in unitatile respective ...

  RăspundețiȘtergere
 8. @Toma
  O actiune penala nu rezolva nimic cu privire la pensia dvs. in cazul in care au fost comunicate date inexacte la Casa Sectoriala.
  Asa cum am mai precizat, eventualele suspiciuni legate de datele din nota de calcul le puteti clarifica in cadrul contestatiei la revizuire, in instanta, numind un expert caruia institutiile militare sunt obligate sa-i puna la dispozitie documentele primare care au stat la baza eliberarii Adeverintei de venituri.

  RăspundețiȘtergere
 9. @Casper7
  Tot n-ai rezolvat problema cu logatul pe blog?
  Sau esti suparat ca am publicat intreaga ta scrisoare?

  La punctul 2.
  Articolul 8 din Metodologia de revizuire precizeaza componentele veniturilor lunare care se comunica la Casele Sectoriale.
  Individualizarea lor pe acele documente ar ingreuna si mai mult procesul de recalculare/revizuire.
  Cei care extrag acele date din statele de plata ar trebui sa cunoasca foarte bine aceasta Metodologie.
  In faza revizuirii oficiale toti militarii sunt la mana acestor operatori.
  Exista si procedura revizuirii la cerere, in urmatorii trei ani, si dupa aceea( cu deosebirea ca eventualele revizuiri nu se mai aplica retroactiv de la 01 01 2011)in care puteti repara acele erori, fara a mai fi necesar sa contestati decizia de recalculare/revizuire la Comisie sau in Instanta.

  RăspundețiȘtergere
 10. Iata ca s-a gasit cineva care sa puna,in mod apasat si cu amanunte,degetul pe rana pensiilor revizuite.De mult atrag atentia asupra acestor incorectitudini produse de aceasta anexa stranie pe care nu reuseste sa o inteleaga nimeni.Personal am facut contestatie la decizia de revizuire si am scos in evidenta luna de luna, neajunsurile mentionate.

  RăspundețiȘtergere
 11. @wassy
  Daca ai decizie de revizuire n-aveau ce sa caute ,acum, datele din Anexa 1 in nota de calcul a deciziei.
  Abia in deciziile emise dupa 31 10 2011 pot sa apara datele din Anexa 1 a OUG nr.1/2011.
  Poate ai decizie de recalculare.

  RăspundețiȘtergere
 12. La fel de mult deranj a produs si ordinul M.116, dupa care s-au acordat grupele de munca.Dar,despre
  acest subiect s-a mai discutat.
  Cele doua pericole ,scoase in evidenta de Caspar7, sunt cat se poate de probabile.Cand se va trage linie si vor constata ca trebuie sa mai puna la fondul de pensii inca 15%-20%,atunci o sa se recurga la cele doua ajustari,care o sa ne usture, pe toti,la buzunar.

  RăspundețiȘtergere
 13. Plano10
  Am si doua luni in care nu mi-au gasit venitul si au luat in calcul cuantumul din Anexa 1.
  In contestatie am scos in evidenta faptul ca venitul inscris in nota de calcul este mai mic decat cel din ANEXA 1(pt.45 luni)

  RăspundețiȘtergere
 14. Plano10
  Cf.O.U.G.nr.1 asa trebuia sa se procedeze.Mai aveau timp pana in 31.10.2011 sa caute in arhive.

  RăspundețiȘtergere
 15. azi am primit raspuns la contestatia de revizuire,nu au vrut sa ia in considerare datele din adevetrinta de la cmz[unde rau trecute primele]pe considerentul ca ordonanta 1 a abrogat adeverinta.oare e corect din moment ce in adeverinta sunt trecute cirect premiile luate in econolia antionala?
  A sa ma adresez instantei,rog cine stie sa mi trimita bibliografie sau sa indice textele de lege de care sa uzez.Unde scrie ca la calculul punctului de pensie se iau in considerare primele anuale si trimiestriale in special cele din ec nationala?
  astept puncte de vedere.multumesc.rog prevederi legale concrete sa pot citii si din care sa spicuesc si pe care sa ma bazez in deschiderea actiunii,

  RăspundețiȘtergere
 16. maiag
  In H.G.257 art.127,punctul 6 sunt date veniturile de natura salariala care nu se valorifica la calculul punctajului lunar.Primele, sporurile trebuiesc incluse in calcul.

  RăspundețiȘtergere
 17. maiag
  O.G.1/2010,ART.8(1),punctul c.
  -" primele/premiile din cursul anului si cele anuale,acordate potrivit legislatiei in vigoare la acea data "

  RăspundețiȘtergere
 18. maiag
  Ma refer la art.8 din metodologie

  RăspundețiȘtergere
 19. @ Casper,
  S-au declasat aceste statele de venituri de la secret la nesecret din moment ce au fost făcute publice. Asta a fost prevăzută şi ca un fel de "corecţie" să ne fie învăţare de minte.
  Legea 164 la vremea respectivă evident nu mulţumea pe toată lumea, dar decalajul dintre cei "dinainte" şi cei de "după" se rezolvase. După părerea mea a fost o lege foarte apropiată de spiritul legii 80/95 (statutul cadrelor militare). Legea de azi nu corespunde specificului, în niciun fel, în baza ei Statutul Cadrelor Militare poate fi atacat şi desfiinţat în ceea ce priveşte orice restricţie suplimentară faţă de cele prevăzute în Codul Muncii.Eu nu sunt încă beneficiarul "recalculării" (revizuirii), dar în mod normal urmează să primesc, deocamdată, cum bine spui, o majorare. Peste toate însă rămâne posibilitatea ca oricând, la bunul plac al guvernării, să se ia totul de la capăt, o altă nebunie.
  Şi în urmă, manifestările unora, îmi lasă un gust amar, constatând că nu avem de loc spirit de solidaritate, nu suntem o castă, ci o gloată, iar capra vecinului constituie tot obiectivul suprem.

  RăspundețiȘtergere
 20. @ Plano,
  După cum spune Maiag: ordonanta 1 a abrogat adeverinta.!! Asta de unde? că parcă era valabilă şi depunerea în continuare a adeverinţelor?

  RăspundețiȘtergere
 21. multumesc wassi.ma mai documentez si am sa depun actiunea la instantaza.tinind cont ca adeverintza a fost eliberata de cmz si nu a fost luata in considerare de casa de pensii.vreu un punct de vedere in sensul ca vreau ca actiunea sa aiba ca obiect:
  .. constatarea ca adeverintza cmz este corecta si valabila si in acesti sens sa chem in garantie cmz
  -- revizuirea deciziiei[corectarea]dciziei de pensie
  _deoarece in niciuna din adverinte nu este trecut al 13 lea salariu,voi solicita completarea adverintelor si cu aceste sume,desii nu stiu din ce data a fost data si care a fost baza legala.
  Cred ca majotitatea ne confruntam cu situatuia asta si se va ajunge in instanta,din acest motic orice precizare cu tremitere la text de lege este superutila.E bine ca in actiunea deschisa de noi sa facem trimitere exacta la lege,pentru a limita [posilbilitatea de justificare in intimpinare a casei de pensii.In situatia cind facem treimitere la text de lege,prin intimpinare casa de pensii este oblogata sa faca referire la aceste trimiteri si anume de ce nu le ia in considerare.Stiu ca va dura procesul citiva ani.Ma interseaza un punct de vedere-se va solicita expertiza contabila?
  asta inseamna timp si bani.

  RăspundețiȘtergere
 22. @Carco
  -Doamne fereste si apara, cum sa fie abrogat un inscris constatator al unor drepturi? Poate fi anulat pe motiv ca nu constata realitatea, care este altceva.
  -Eliberarea Adeverintelor de venituri este reglementata de L 119/2010 si nu are relevanta ca Hg 735/2010 a fost suspendata de instanta sau abrogata.
  -Nu adeverintele au fost motiv de suspendare/ anulare a HG 735 ci obligarea pensionarilor sa-si dovedeasca vechime si modul de calcul pe baza salariului mediu... ca pedeapsa pt. ca nu au introdus cerere de recalculare.

  - Ca au produs efecte acele adeverinte, este evident; cazul celor carora li s-a recalculat definitiv pensia in ianuarie... pentru ca au avut toate veniturile inscrise in ele.
  De altfel, OUG nr.1 nu prevede revizuirea decat a deciziilor in care s-a folosit in calcul, total sau partial,salariul mediu. Celelalte, e drept ca putine, au ramas definitive prin recalcularea pe baza adeverintei de venituri, daca nu au fost contestate.
  -OUG nu prevede expres refacerea adeverintelor de venituri... ci completarea lor cu datele lipsa si inaintarea lor la Casele Sectoriale, fara a le mai comunica pensionarului decat ca nota de calcul, anexa la decizia de revizuire.
  -Retineti ca ADEVERINTA de venit eliberata ce CMJ este un mijloc de proba puternic prin care puteti contesta Decizia de revizuire, in cazul in care veniturile au fost modificate.

  RăspundețiȘtergere
 23. mi-a plăcut teribil argumentaţia. Adăugaţi şi faptul că CMJ-ul nu mai stă la discuţie cu solicitanţii (nu au dat nici răspuns la contestarea stagiilor pe care le-au dat iniţial şi care aveau ANI întregi lipsă. Culmea acum este că pe decizia de revizuire apar ptr acei ani nişte venituri mult mai mici decât solda de grad şi funcţie). Eu nici nu ştiu ce să fac acum. Mama de la o pensie de 1220 brut a ajuns la 2231 brut după o carieră a tatălui meu începută în 1952 şi până în 1986 (mr) ca tehnic de aviaţie cu spor de cond. speciale pe toată perioada ptr că a stat numai pe aerodrom. Solda, clar a fost mai mare sistematic decât cea trecută pe decizia de revizuire (din 52 până în 62 i-au pus salariul sistematic mai mic chit că în adeverinţa CMJ apăreau două, trei sau chiar patru sume care însumate dădeau şi de 3 ori venitul BRUT de la acele vremuri- deci în loc ptr acele perioade să ia 4,5 puncte lunare de pensie (cu spor de speciale) i-au pus doar 2,25 şi asta pe perioada 52-62). Un calcul scurt dă că în 10 ani a pierdut 22,5 puncte şi la final 0,56 puncte iar cu OMMS 0,68 deci vreo 500 ron brut.. Tind să fiu mulţumit de revizuire, nu cred să mai am puterea nici eu nici mama de a aştepta temene peste termen de contestare (are o vârstă şi boli) timp în care îi vine vechea pensie. Simt în schimb frustrare după atâţia ani în care ar fi trebuit NOI să cerem să se calculeze pensiile ca la civili şi şi mai mare frustrare că nu ştiu pe urmă la recalculare ce aş putea să aduc în plus faţă de ceea ce este acum pe decizie. Repet CMJ nu stă la discuţii şi zice că nu mai e abilitat să dea vreun alt documet. CE AR TREBUI SĂ FAC ÎN VEDEREA RECALCULĂRII CARE VA FI PÂNĂ ÎN 2014. DE UNDE SĂ MAI AFLU ALTE DATE.
  În concluzie, e nedrept ce s-a întâmplat cu toate aceste salarii puse anapoda însă suntem mulţumiţi pe moment, încercând să-mi fac curaj ptr recalculare (eu va trebuie să umblu şi să acţionez în numele ei ptr că ea nu e “în putere”).

  Apropos, Originalul la adev de la CMJ este deja la ei ptr că atunci când ne-au pus să le trimitem nu au acceptat copii ci originale. Acum noi nu mai avem originalul CMJ

  RăspundețiȘtergere
 24. PRECIZARE
  Repet ce am mai spus.
  Nu uitati ca in afara procedurii contencioase, a contestarii deciziei in Tribunal, OUG a introdus si procedura necontencioasa a recalcularii/revizuirii pensiei cu stagii si venituri neluate in calcul la momentul emiterii deciziei.

  RăspundețiȘtergere
 25. iar eu repet întrebarea CUM POT SĂ MAI FAC ROST DE ALTE DOCUMENTE PRIVIND STAGIILE DE COTIZARE în vederea RECALCULĂRII. Acum accept revizuirea ptr că altfel toată această perioadă (cam până în octombrie dacă ar fi să se respecte termenele de rezolvare a contestaţiei de revizuire) stau cu pensia din dec 2010 şi parcă văd că tot pe asta o vor trimite. DECI vreau să mă pregătesc ptr RECALCULARE.

  RăspundețiȘtergere
 26. @gogu

  @Gogu
  Tu nu ti-ai pastrat o copie a adeverintei pe care ai inaintat-o la Casa Sectoriala?
  Nu ai recipisa de depunere la posta si confirmarea de primire de catre Casa de Pensii?
  Acestea sunt documentele cu care probezi contestatia.
  Un document nu mai poate fi revocat de emitent daca acel document a produs efecte. Adeverinta a produs efecte chiar din momentul in care CMJ ti-a comunicat-o.
  Daca Instanta vrea sa vada originalul Adeverintei obliga Casa Sectoriala sa-l prezinte.

  RăspundețiȘtergere
 27. @maiag
  Parca pana deunazi iti crestea cu vreo 500 lei. Mai, mai sa fie. Acum ai venituri pe o perioada de 45 luni sub minimul prevazut in anexa. Mai. mai sa fie. Parca erai multumit. Ma insel? Acum te duci in instanta si ceri consultatii aici. Nu vrei un avocat, gratis, din oficiu?
  Si combateai, si combateai .....

  RăspundețiȘtergere
 28. @Gogu
  Daca s-au pierdut aproximativ 22,5 puncte inseamna ca la final rezultatul este mai mic cu 1,125 puncte pensie. Si asta fara OMM.

  RăspundețiȘtergere
 29. Ba da, am păstrat. Să înţeleg că ptr cererea de recalculare va fi suficientă această copie atunci când voi trimite la Recalculare? Unde va trebuie trimisă? La Casa sectorială sau la Casa de pensii (civile) judeţeană? Când începe procedura de recalculare? Iar pocestea cu instanţa nu va apărea deabia după RECALCULARE? sau trebuie musai să contest revizuirea apoi instanţă şi la urmă recalculare(chiar dacă voi pierde prin recalculare retroactivitatea diferenţei - în caz că ea apare)

  dacă maiag comentezi despre mine cred că te înşeli asupra persoanei.

  Din ce am citit pe acest blog mi s.a părut că unul din scopurile lui este chiar sfatul juridic cel puţin la nivel de informare incipientă.

  RăspundețiȘtergere
 30. ptr Ciprian

  Am spus că este pensie de urmaş deci 50% din pensia decedatului

  RăspundețiȘtergere
 31. scuze la ce am scris către Maiag de către Ciprian, am crezut că se face referire la cazul meu gogu cu g mic

  RăspundețiȘtergere
 32. @gogu
  Da, am inteles, este vorba de mama dumneavoastra. OK. Mea culpa.

  RăspundețiȘtergere
 33. @gogu
  Ti-ai schimbat numele. Aceleasi probleme le-am mai discutat.
  Esti in eroare completa!
  Nici nu stii daca ai pensie militara sau civila de urmas?
  Vorbeam de procedura litigioasa, mai intai la Comisia de contestatii a Casei Sectoriale de la care primesti pensia si apoi in Tribunal. Asta dupa ce primesti decizia de revizuire.
  Pastreaza intotdeauna copii dupa originalele pe care le depui la o institutie si dovada ca ai depus originalul.

  RăspundețiȘtergere
 34. @Plano10 23 mai 2011, 18:24 :

  "Eliberarea Adeverintelor de venituri este reglementata de L 119/2010.." ????????????????????

  RăspundețiȘtergere
 35. cipriane, cred ca nu ai retintut corect.A venit decizia de revizuire,a crescut cu 5 mil,dar nu au fost luate in calcul toate veniturile care se regaseau in adeverinta de la cmz[primele din economia nat,alte prime,care se regasesc in adeverinta de la cmz si nu se regasesc in adeverinta anexa la decizia revizuita],Nu fii circotas ca m am exprimat destul de coerent,sper ca acum am fost mai clar.Azi a venit raspunsul la contestatie in care spune ca adeverinta nu poate fii luata in considerare deoarece a fost anulata de oug 1.acum pricepi

  RăspundețiȘtergere
 36. ptr plano10
  nu am schimbat niciun nume. Dacă eşti de acord îţi trimit documentele scanate şi tabel comparativ extras din această perioadă. Asta o fac chiar acum pe adresa ta DE PE GMAIL din profilul tău.
  Este pensie militară de urmaş dar conform legislaţiei vor intra PARCĂ la civil în continuare

  RăspundețiȘtergere
 37. gogule-nu am facut nicio remarca la adresa ta-de ce te legi de mine?
  cipriane-daca esti asa destept sau bine informat spune ti un punc de vedere cu trimitere la lege,nu am nevoie de avocat,am capacitatea de a formula si sustine singur cauza in instanta,esti un circotas lipsit de ocupatie si lipsit de repect pentru cei care au nevoie de o informatuie corecta,multumesc celor care mi au raspuns si am sa ma folosesc dee punctul lor de vedere.daca vrei replici acide ca sa ti creasca adrenalina hai sa vb pe un canal intre noi doi,promit ca duc mult si am vocabularul destul de dezvoltat si colorat,poate preferi stilul bascalos,dar nu e cazul aici,

  RăspundețiȘtergere
 38. @maiag ,cred ca e ultima postare pe care o mai fac pe aceste bloguri ,am ajuns sa-mi fac nervi degeaba ca nu mai ai loc de mistocari,de doatti,destepti,critici literari,stiuti si dobitoci.In loc sa vii cu un sfat cu o cerere de ajutor [intr-o problema] sa ajuti etc te trezesti cu bascalii,aere de [practic partz in cizma].tigri2

  RăspundețiȘtergere
 39. @ tigrisorule, ca tot le stii tu pe toate, voi da copy-paste la afirmatia ta:
  "@acord,stii ca skiuc ne-a mai "aburit" si randul trecut ,sau spera sa ne mai "scandalizeze'si apoi sa spuna ca au pus fraierii botul sau crede ca va mai obtine 186 de interventii pe baza unei denaturari.tigri2"
  repet intrebarea de acum cateva zile, unde e "abureala" facuta de mine? ca dincolo se pare ca ai "uitat" sa raspunzi?

  RăspundețiȘtergere
 40. subscriu la Avram Iancu şi până nu am o dezminţire de la plano plec şi eu de pe aici.
  Maiag dragule mi-am cerut scuze mai devreme la ora 19,33

  RăspundețiȘtergere
 41. @mos alecu
  Stiu ca ai o problema cu aceste adeverinte. In general, ele sunt blamate de cei care nu s-au grabit sa le obtina atunci cand cadrul legal permitea. Cine le are, dispune de un argument puternic in a contesta eventualele modificari ale veniturilor in procesul de revizuire.
  Adeverintele de venituri sunt acte oficiale emise de institutiile statului abilitate de art 4 alin (1) al L 119/2010 sa recalculeze pensiile militare.
  Forta lor juridica, in sensul ca sunt recunoscute ca documente care au produs efecte juridice, rezulta si din art. 1 al OUG nr.1/2011 si urmatoarele in care , asa cum am mai spus, se stipuleaza ca se revizuiesc doar pensiile care, partial sau total, au fost recalculate pe baza salariului mediu, acolo unde veniturile reale nu s-au regasit in adeverintele eliberate de CMZ si trimise de beneficiari la Casele Sectoriale. Pensiile recalculate numai pe baza de venituri reale(din adeverinte) raman nerevizuite din oficiu indiferent daca sunt mai mari sau mai mici decat cele din luna decembrie.
  Adeverintele sunt recunoscute si pentru cei care au avut pensiile recalculate atat pe baza veniturilor din adeverinte cat si pe baza salariului mediu si, din calcul a rezultat o pensie mai mare decat cea din decembrie.

  RăspundețiȘtergere
 42. @gogu
  Faci ce si cum vrei.
  Ti-am spus doar ca problemele ridicate de tine le-am mai discutat de atatea ori.
  Da cautare pe blog si vei gasi raspunsuri la toate nelamuririle pe care le ai.

  RăspundețiȘtergere
 43. Casper7
  a trimis urmatorl comentariu:

  " Pentru @mos alecu. În anul 2000 NU au fost indexări trimestriale ale valorii de referinţă sectoriale.
  Tocmai de aceea am ales acest an. Se vede şi din anexa 1, că în 1999 şi 2000 este acelaşi cuantum al soldelor de grad şi funcţie adunate. Pentru oricare grad. Sunt curios cum a ajuns dânsul la suma de 3.080.405 lei şi apoi la 4.374.175 lei, doar adăugând gradaţia. Şi apropo, nu e vorba de gradaţia a 7-a ci de a 5-a., pe care eu, promoţie 1985 am luat-o abia la 01.01.2001. Pot detalia oricând calculul anilor când se luau gradaţiile. Da, total venituri lunare, depăşesc suma din anexa 1, dar în anexă e vorba numai de solda de grad adunată cu cea de funcţie…
  Şi din fericire, am păstrat în format electronic (fişier excel) veniturile mele din acel an. Şi sunt identice cu cele din adeverinţa primită de la CMJ. Nu aicea e „hiba” ci în cuantumurile din anexa 1 la OUG 1/2011, care literalmente NU ştiu ce reprezintă de fapt.
  Care aplicate, pentru anumiţi ani, ar fi mai mari decât cele „reale” sau din adeverinţe, ceea ce NU
  este posibil, decât poate dacă s-ar schimba legile matematicii. La mine aceste discrepanţe apar pentru 5 ani, în rest „mai că merge”, pentru că nu pot şti cât au fost real soldele de grad şi funcţie şi cât restul componentelor ce formau venitul lunar (dispozitiv, sporuri, premii, prime, alte indemnizaţii). Am apreciat părerile acestui domn,
  la alte subiecte, dar acum nu are dreptate. O spun oricând cu argumente."

  RăspundețiȘtergere
 44. Da , cu indexarile ... asa este ... nu au fost in 2000 ... Indexarile prezentate de dvs. ca fiind in 2001 , din neatentie le-am considerat a fi fost in 2000 ... Cum s-a ajuns la media lunara de 3.080.405 - prin insumarea valorilor soldelor (diferite , in ideea ca ar fi fost indexari) pentru un an si impartirea sumei respective la 12 luni ...
  Pentru gradatie : locotenent = 4 ani + lt.maj. = 5 ani + cpt. = 6 ani + maior = 6 ani ... total 21 ani (maior la 'capatul superior' al carierei ...) . 21 ani / 3 = gradatia a 7-a ... 42% . Este posibil ca ei sa fi avut in vedere gradatia maxima pe care ar fi putut-o avea fiecare grad in parte ....

  RăspundețiȘtergere
 45. Citesc, ma uluiesc, suspin si revin...
  Va declar cu mana pe inima ca-mi place ce gasesc aici, ma refer la continutl stiintific, lingvistic, filosof- sofistic si chiar maidanez in grade rezonabile, desigur. Asta denota ca suntem vii, ca mai putem spune si chiar face ceva.
  Ma deranjeaza grav ideea de neputinta in relatie cu sistemul aiuritor si aburitor. Adica cum?! Destinul meu depinde de bunul plac al unui mac, pac etc. dispus sau nu sa verifice si sa inscrie corect niste date?!
  Sunt consternat si uluit ca nu pot sa fac ceva in afara de a striga in desert/pustiu. Chiar asa?! Citesc ca trebuie expert, bani, ani si lupta. Pentru ce? Pentru un drept natural, nu cer nimic in plus decat ce am avut, adica o amarata de pensie de 1700 lei net dupa 24 de ani de serviciu pe functii medii.
  Revin la fond: desi sunt un bou disciplinat, am facut demersuri din august trecut, nici pana acum nu este clara situatia veniturilor mele, adica 8 ani am venituri cu mult sub cele ale unui pers. civil angajat la armata si fluctuante de la luna la luna. Alti 7 ani nu exista/existau desi am fost ofiter in perioada 1974-1998, unitatile respective nu au trecut prin catastrofe si nici unitatile de arhiva. Nu gasiti ca este o bataie de joc pentru care trebuie sa raspunda cineva?! Va intreb din nou CINE si CUM?

  RăspundețiȘtergere
 46. @mos alecu
  Posibil sa fie cum zici, adica la solda de grad si functie, in Anexa 1, sa fi adaugat si gradatiile. Daca iti amintesti a fost o scurta perioada o reglementare de modificare a HG 1188/2001, de aplicare a L 164/2001, prin care gradatiile erau acordate functie de grad.
  Se naste totusi intrebarea, de ce veniturile reale ale unui maior pe anul 2000 sunt mai mici decat cele din Anexa?

  RăspundețiȘtergere
 47. Casper a trimis urmatoriul comentariu:

  14. În privinţa datelor din anexa 1, sintagma folosită de legiuitor este „până cel mai târziu la data de 31 octombrie 2011”, ceea ce nu obligă casa de pensii să aştepte acest termen pentru a emite decizii în care să se folosească de datele din această anexă, dacă nu au fost identificate veniturile realizate lunar pentru anumite perioade. Cine să îi mai trimită alte date în perioada de la emiterea deciziei şi 31.10.2011, când structurile „abilitate” i-au transmis deja ce aveau de transmis.. A se vedea aceiaşi formulare şi în art. 1 a OUG 1/2011, care interpretat după afirmaţia dv., ar fi ca deciziile toate să nu fie emise decât după această dată. Limba română are multe înţelesuri, dar legislaţia română şi mai multe interpretări. Dacă precizarea ar fi fost „nu înainte de 31.10.2011”, atunci toate deciziile în a căror buletine de calcul se găseşte măcar o perioadă pentru care nu s-au identificat veniturile lunare, ar fi trebuit să fie emise doar după acea dată.
  15. Ar fi de râs, dacă nu ar fi de plâns, cum că la @maiag nu i s-au luat în calcul premiile luate în economia naţională, pe motiv că adeverinţa eliberată de CMJ a fost abrogată de OUG 1/2011. Adeverinţa nu poate fi abrogată, eventual prevederile în virtutea cărora a fost solicitată şi emisă, ceea ce însă nu îi ia din veridicitatea datelor pe care le conţine.

  RăspundețiȘtergere
 48. Casper7 a trimis comentariul:

  7. Am observat că şi @Skiuc a sesizat unele din aspectele reliefate de mine. Vă rog să îi puneţi la dispoziţie adresa mea de E-mail, pentru că sunt interesat de structura contestaţiei la decizia sa de revizuire şi poate la o discuţie extinsă pe tema pensiilor militare. Îi mulţumesc anticipat pentru ajutor şi pentru că s-a oferit să o facă.
  8. Da, veniturile reale lunare s-ar putea reconstitui cu o destul de mare exactitate. Dar nu din fişa de cadre, care nu e totuna cu OZU (ordinul de zi pe unitate). În dosarul personal al fiecărui militar (mă refer la cei din M.Ap.N., nu cunosc structura pentru poliţie şi SRI), exista şi există o fişă în care se înscriau date despre evoluţia în carieră a cadrelor, ca: numirile în funcţii, cu arma (codificată) şi clasa de salarizare a funcţie, mai apoi cu coeficienţii de ierarhizare a funcţiilor, avansările în grad, acordarea de gradaţii, etc. În Ordinul de zi pe unitate (OZU), care era un fel de „jurnal” al tuturor activităţilor desfăşurate în unitate, în fiecare zi, se precizau concret sumele aferente soldelor de grad şi de funcţie, precum şi valoarea premiilor acordate, a sporurilor şi indemnizaţiilor. Ofiţerul financiar întocmea statele de plată în baza datelor din OZU înscrise de ofiţerul cu activitatea de personal. Ordinele de zi ar spune multe „dacă ar putea vorbi”, dar NU se vrea asta, nu există timpul efectiv pentru a fi consultate şi casele de pensii vor recalcula / revizui pensiile numai în baza extraselor din statele de plată găsite şi după cuantumul înscris în acea bază electronică gestionată de structura financiară a M.Ap.N. După părerea mea, Ordinele de zi, ar putea fi baza legală pe care ar putea să o invoce „de fapt” pensionarii militari care vor contesta deciziile de revizuire a pensiilor. Am înţeles că unui pensionar militar i s-a răspuns la contestaţie cerându-i-se să facă el dovada veniturilor pe care le-a avut. Cred că acesta putea invoca studierea Ordinelor de zi, din care să îi fie extrase toate veniturile reale obţinute de-a lungul carierei militare. Dar şi aici ar fi mai mult de discutat, dar poate cu altă ocazie.

  RăspundețiȘtergere
 49. „Scrisoarea a III - a” a lui Casper7  1. Nu pot să nu observ, cu mare părere de rău, că interesul pentru soarta pensiilor militare a scăzut dramatic în ultima perioadă. Am intrat pe toate „posturile” (zic bine sau nu?), care tratau probleme legate de pensiile militare de pe blogul tău. Nici un comentariu nou, nimic, numai linişte şi pace. Mi-e frică să nu fie liniştea dinaintea furtunii.
  Am discutat azi cu un domn subofiţer în rezervă. Ia venit noua decizie de pensie. Nu ştie nici măcar dacă e după noua OUG 1/2011 sau una veche, întârziată. Eu bănuiesc că e „decizia privind revizuirea pensiei în baza OUG 1/2011” (ce nume pompos pentru un act extrem de important pentru pensionarii militari „unitari”, dar şi extrem de prost întocmit). I-a crescut pensia cu 300 de lei (adică cam cu cât mă aştept să îmi scadă mie), e mulţumit, nu a verificat nimic din buletinul de calcul, nu are nici timp (lucrează la poliţia locală, adică în singura structură unde poate valorifica, cât de cât pregătirea sa militară) şi nici nu se pricepe. Mi-a promis că, dacă nu uită, îmi aduce să văd decizia. Sunt foarte curios să văd care au fost veniturile care au permis să îi crească pensia. Nu de alta, dar mai, mai, că la gradul de plutonier major (sau adjutant, nu ştiu exact) în rezervă ajunge la pensia mea de maior. Să nu fiu înţeles greşit. Am un mare respect pentru corpul maiştrilor şi subofiţerilor militari (de fapt liceul militar a fost cel care a determinat să ajung ofiţer şi nu maistru militar), dar diferenţa de responsabilitate avută în timpul carierei militare active, e enormă. Chiar dacă unul a ieşit la pensie la limita de vârstă în grad sau cu vechime completă, iar celălalt (ofiţerul) mult mai devreme, cu ordonanţa 7, pensiile lor NU ar trebui să fie comparabile în cuantum, normal fiind ca pentru „responsabilitatea muncii depuse”, pensia ofiţerului să fie mai mare.
  Am discutat şi cu un ofiţer, tot maior ca şi mine. Nu îşi pune nici o problemă cu privire la pensia recalculată şi revizuită ce o va primi. A lucrat încă de când era activ la afacerea familiei (farmacie), aşa că acum când aceasta merge bine nu îşi face nici o problemă, că vai, s-ar putea să îi scadă pensia militară sau unitară sau socială sau publică de stat sau cum s-o vrea să se mai numească în viitor ea.
  2. Pentru @mos alecu. Pe timp de pace, stagiul minim în grad pentru înaintarea în gradul următor a ofiţerilor, este reglementat de art. 94 din Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Potrivit acestui articol, acest stagiu este de 3 ani pentru sublocotenenţi, şi 5 ani pentru locotenenţi, căpitani, maiori şi locotenenţi-colonei.
  Înainte de anul 1995, acest stagiu era reglementat de Statutul corpului ofiţerilor, aprobat prin H.C.M. 1.177/1965. Din păcate această Hotărâre a Consiliului de Miniştrii din 1965 NU o pot găsi nicăieri pe NET să o pot consulta. Fac apel cu această ocazie, la oricine o are, să mi-o pună la dispoziţie şi mie, în format electronic, să o pot consulta. Din câte cunosc eu, a fost la categoria de secret, dar a fost declasificată între timp.
  Sunt ofiţer din anul 1985. Deci pentru perioada 1985 – 1995 (când apare L 80/1995) NU cunosc exact care au fost stagiile minime în grad. Pot însă să fac comparaţie cu cariera mea militară. Am stat locotenent 4 ani, apoi locotenent major încă 5, apoi căpitan alţi 5 ani. Maior aş fi stat tot 5 ani, că deja am intrat sub incidenţa legii 80/1995.
  Deci afirmaţia lui mos alecu cu 6 ani stagiu în grad pentru căpitani şi maiori NU este corectă. Accept orice părere contrară, dacă este sprijinită pe argumente legislative.
  ________________
  Şi aşa ar ieşi doar 19 ani dacă maiorul ar fi ieşit la pensie înainte de a fi avansat la termen, la gradul următor.

  RăspundețiȘtergere
 50. continuare Casper7
  Pentru gradaţii, acestea erau incluse în calcularea soldei lunare brute avute ca bază pentru efectuarea recalculării pensiilor militare de stat, potrivit Legii 138/1999, în raport cu gradul militar avut la data trecerii în rezervă, pentru maior, gradaţia a V - a. A se vedea art. 3, subpct. c), din HG 1.188/2001 – Norme Metodologice privind recalcularea pensiilor militare în baza Legii 164/2001.
  Dumneavoastră aţi avut aici dreptate parţial, dar nu era vorba de o modificare a HG 1.188/2001 (aceasta a suferit într-adevăr 2 modificări şi o republicare) ci chiar de prima hotărâre publicată.
  O să iau în calcul şi această posibilitate şi voi adăuga la solda de grad şi de funcţie şi celelalte 2 elemente, adică gradaţiile şi indemnizaţia de dispozitiv. Pentru anul 2000 este posibil să fac asta, pentru gradul de maior, care îmi este familiar şi o să văd ce o să iasă.
  3. Între timp am aflat ce e cu „declasificarea” statelor de plată ale militarilor.
  Aceasta este reglementată de HG 892/2010 pentru aprobarea declasificării informaţiilor clasificate secrete de stat, nivel de secretizare secret, cuprinse în documentele de plată a drepturilor băneşti cuvenite personalului armatei. Deci aceste state de plată trec la NESECRET, dar sunt gestionate în continuare sub regulile stricte privind Arhivele Naţionale., cu precizarea că se supun şi prevederilor art. 12 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Nu ştiu exact ce înseamnă asta, dar voi citi articolul în cauză să văd dacă pensionarii militari, în virtutea acelui articol pot solicita copii după aceste state, în părţile care îi interesează, pentru întreaga carieră militară sau numai pentru anumite perioade determinate, pentru care au suspiciuni că date culese nu sunt conforme cu realitatea.
  Apropo, cu această ocazie am aflat şi eu cine este OZUNU, personajul care a determinat respingerea amendamentelor la OUG 1/2011, în special cel cu rămânerea în plată a pensiei aflate în plată în decembrie 2010, dacă în urma revizuirii aceasta ar urma să scadă. Mihail Vasile-Ozunu este Secretarul de stat care a semnat pentru Ministrul Apărării Naţionale hotărârea de declasificare a statelor de plată. Cred astfel, că şi în această situaţie, comanda politică a primat în faţa interesului legitim al pensionarilor militari.
  4. Mi se confirmă interesul tot mai scăzut pentru revizuirea pensiilor militare. Nu au mai apărut comentarii la postarea mea. Chiar nimic cu privire la buletinul de calcul care în varianta actuală cuprinde rubrici goale şi fără rost şi tot nimic cu privire la cadrul legislativ ce reglementează pensiile militare şi veniturile activilor. Poate e de vină şi postarea, care cuprinde cele 2 pagini ca şi fotografii şi care nu pot fi citite uşor.
  Drept urmare, vă rog să postaţi expres rugămintea mea de a mi se pune la dispoziţie, de oricine le are, pentru consultare, în format electronic, 2 documente:
  1. Statutul corpului ofiţerilor, aprobat prin H.C.M. 1.177/1965 şi
  2. Norme Metodologice emise de M.Ap.N., F.I.3/1999 pentru aplicarea Legii 138/1999.
  Cu multe mulţumiri anticipate, pentru că aceste documente mă interesează foarte, foarte mult.
  Atât pentru această „scrisoare a III-a” şi această seară.


  Cu stimă – Casper7

  RăspundețiȘtergere
 51. @Casper7
  -Te rog mai concentrate ideile, ca nu au loc pe blog. :)
  Si incearca sa comentezi direct ca poti si fara cont.
  - Problemele pe care le ridici tu sunt studiate de cititorii blogului, in cateva randuri am postat decizii reale de recalculare si revizuire. De aceea ti se pare ca nu ar mai prezenta interes pensiile militare.
  Oamenii au muncit din greu pe acest blog, o toamna, o iarna si o primavara,si-au calculat si recalculat pensiile si s-au cam lamurit ce va sa fie. Multi au aflat ca li se maresc pensiile si nu mai sunt atat de tineri si "nelinistiti"
  -Este importanta stirea pe care o dai in legatura cu HG 892/2010 de declasificare de la secret a statelor de plata.
  -Ii rog pe cei care pot sa-ti indice locurile unde poti gasi cele 2 acte normative.

  RăspundețiȘtergere
 52. @„Scrisoarea a III - a” a lui Casper7:
  Spuneti :"Deci afirmaţia lui mos alecu cu 6 ani stagiu în grad pentru căpitani şi maiori NU este corectă. Accept orice părere contrară, dacă este sprijinită pe argumente legislative. " ... O buna parte dintre fostii pensionari militari de stat sint dintre cei de dinainte de L.80/95 ... sau dintre cei cu o mare parte a carierei din acea perioada ... De aceea am luat in considerare duratele stagiilor in grad valabile "pe vremea lor" ... Iar acele durate de stgiu in grad le-am trait pe propria-mi piele ... asa ca sint cele reale ... Si , daca ne uitam la An.1/OU 1/2010 , vedem ca se refera la perioada 1952-1995 (43 ani) plus 1996-2003 (8 ani) , deci este vorba , in marea majoritate despre cei de dinainte de L.80/95 ...
  Cit despre afirmatia mea ... nici eu nu am avut pretentia ca ar fi "corecta" ... ea se refera la o realitate ...

  RăspundețiȘtergere
 53. „Scrisoarea a III - a” a lui Casper7 :
  Da... pentru locotenent gradatia a 3-a , capitan gradatia a 4-a , maior gradatia a 5-a si lt. col. gradatia a 6-a ... plus indemnizatia de dispozitiv ...adaugate la solda de grad si solda functiei minime a gradului respectiv... acestea sint elementele care au stat la baza intocmirii A.1/OU 1/2011 ...
  Avind in vedere aceste elemente , ramine tot greu de explicat diferenta in minus a unor venituri asa-zis 'reale' fata de cele corespunzatoare din An.1/OU 1/2011

  RăspundețiȘtergere
 54. „Scrisoarea a III - a” a lui Casper7 :
  Spuneti : "buletinul de calcul care în varianta actuală cuprinde rubrici goale şi fără rost" ...
  Buletinul de calcul , ca de altfel intreaga aplicatie informatica de recalculare/revizuire/re ...zda ma'sii , fostelor pensii miltare de stat , este primita de la Casa nationala de pensii , si este cea folosita la calcularea pensiilor din sistemul public de asigurari sociale , si este/era cea intocmita in conformitate cu prevederile L.19/2000 . Conform acelei legi fusesera incluse in veniturile "pensionabile" si o serie de sporuri (mai ales dintre cele de dinaintea legii 19/2000) care trebuiau "culese din teren" , si transmise Casei de pensii , ulterior ... Pentru a diferentia acele venituri de cele inscrise in cartile de munca s-a introdus si 'evidentierea' lor separata in buletinul de calcul ... Asta nu inseamna ca pentru noi , acele rubrici , nu sint goale si fara rost...

  RăspundețiȘtergere
 55. Mda, reluam niste discutii mai vechi, purtate si pe alte bloguri.
  Se pare ca, datorita faptului ca ne comportam ca o gloata - a sa zicea mai sus unul dintre participantii la discutie - ni se intampla ceea ce se intampla. In ianauarie, cam pe toate posturile care promoveaza talk-showuri, erau prezenti reprezentanti de-ai nostri, care promovau, indignati, situatia la care s-a ajuns cu pensiile militare. S-a facut referire chiar si la onoarea militara... Totul s-a stins in momentul in care, vremelnic, s-a revenit la pensiile din 2010, sau, in unele cazuri, acestea au fost majorate. Si atunci unde este onoarea militara? Cati dintre rezervisti au participat la actiuni de protest? Nu accept raspunsuri ca... multi sunt batrani si bolnavi. Eu intreb cati suntem in putere si ne-am ascuns dupa tot felul de scuze jalnice?
  Desi suna cinic, pentru ca ma numar printre cei ai caror renta - refuz sa-i spun pensie- a ajuns sub nivelul subordonatului, cred ca ne meritam soarta. Sper sa nu fie si mai rau, dupa cum bine zicea Casper7. Cred ca, intradevar, ar cam trebui sa ne trezim si sa renuntam la starea de obedienta in care ne-am obisnuit sa traim. Paraca inainte de '90 nu eram asa inrobiti.

  RăspundețiȘtergere
 56. @Anonim 25 mai 2011, 08:55 :
  In legatura cu pensiile care au ajuns sub nivelul celor ale subordonatilor ... Am reordonat vestitul tabel 1 publicat de MApN dupa valoarea pensiilor recalculate ... l-am 'lucrat' pe acela deoarece rezulta ca acolo sint cei ale caror pensii fusesera recalculate pe baza veniturilor "reale" ... deci nu ar mai trebui sa sufere modificari ca urmare a gasirii de noi date... Daca , dupa pensiile in baza L.164/2001 , sint citiva MM printre maiori ... dupa pensiile recalculate sint foarte multi colonei si lt.colonei (de maiori nici nu mai vorbim) dupa multi MM si subofiteri ...
  Multi dintre 'colegii' nostri erau/sint foarte nemultumiti de "vecinii" pe care ii aveau in ordinea pensiilor conform L.164/2001 ... Sint curios ce vor spune cind se vor desmetici si vor afla ce "vecini" au in ordinea pensiilor re...re...re...

  RăspundețiȘtergere
 57. domnilor si doamnelor.Cu ajutorul vostru am citit azi L119 si oug1,hg 735 si altele legate de pensii.am primitraspunsyul la contestatia deciziei unde a fost respins,Azi ma pregatesc[textul actiunii]pt a ma adresa in instanta,avind urmatoarele obiecte.
  1] sa se constate ca la calculul punctajului prin revizuire nu sa tinut cont de veniturile din adeveinta cmz[prime anuale si trimestriale in ec nat]care sunt adeverinta valabila si care cosstituie dovada corecta a veniturilor eliberta pe baza unei prevederi legale la data respectiva[hg 735]si care a produs deja efecte juridice deci nu mai poate fii anulata
  2]cautarea in statele de plata a drepturilor primite sub forma de al 13 salariu si care nu a fost trecut in nicio adeverinta si luare lui in calcul
  3]sa se constate ca vechimea in serviciu la data iesirii la pensie ca si in decizia de pensionare este de 36 de ani si 4 luni,iar pensia a fost calculata numai pentru perioada efectiv lucrata,ca argumebt aducart 9 din L119 al.a si b.si art 10unde s arata ca constitue stagiu d cotizare si perioada suplimentara la vechimea in muncasau la vechimea in seviciu acordata in baza lgislatiei in vigoare
  3]acordarea de spor la punctaj pentru contributie la pensie suplimentara pentru perioada01 07-31 012 1977 si 01.01 1978-30,ol 1986,deoarece in calculul punctului de pensie nu sa acordat punctaj pentru contributia suplimentara.[daca la toti sa calculat la fel sa mi spuneti de ce nu sa acordat in aceasta perioada.oare nu sa platit cotizatie in perioada asta? nu cunosc si astept puncte de vedere]/

  4]stabilirea puntajului de pensie tinind cont de 36 de ani si nu de 28.intradevar mi sau acordat spor pt grupa de munca.dar pensia sa calculat numai pt 28 de ani nu pentru 36 v cit rezulta vechime rezultata conform art 9 si 10.
  Astept comentarii si eventual corectarea cu argumente a ctiunii si obiectivele care le solicit.Vreau sa fac o actiune cit mai completa.Solicit cheltuieli de judecata /
  Sa cer si daune morale?cit si pe ce prevedere legala sa ma bazez.se plateste taxa de timbru pentru asta?
  astept.va multumesc pentru cei care vor da ajutor pertinent.mistocarii sa se abtina.

  RăspundețiȘtergere
 58. cred ca punctul de vedere a lui plano ma va ajuta.bineinteles si a celorlalti.orice comentariu sau ideiei am sa o valorific.si promit ca vao trimite si actiunea in sumar dupa ce o depun.stiu ca voi primii termen abia la anul.dar decit deloc.mai bine si asa.

  RăspundețiȘtergere
 59. in tabelele din og 1 /2011 , apar intradevar unele valori halucinante la m.m. si subofiteri ,in anumiti ani. cu siguranta si de aici apar diferente mari intre valorile reale din adeverinte si valorile din tabele .
  in anii 1990 s9 1991 , valorile din tabel sunt cu mult mai mari decat in realitate ( chiar de 3 - 4 ori ) . aparent inexplicabil .

  RăspundețiȘtergere
 60. in privinta dezinteresului fata de pensii .
  nu cred ca este chiar asa .
  sa nu uitam ca incercarile de a atrage atentia asupra unor probleme tehnice sau de natura juridica au fost luate peste picior sau ignorate chiar pe aceste bloguri folosite de noi .
  si nu in ultimul rand accesibilitatea la un blog este importanta .

  RăspundețiȘtergere
 61. @maiag
  Sunt bune cererile.
  Desi ne-am cam lamurit cum e cu perioada suplimentara de stagiu pentru grupe... e bine sa lasi sa interpreteze si instanta art 9 si 10 din L 119.
  -Nu uita sa numesti si un expert care sa verifice calculul si documentele in baza carora au fost stabilite veniturile. Citeste si HG 892/2010 de desecretizare a statelor de plata, daca esti mapnist.
  -daca pensia ti-a fost micsorata invoca si legislatia europeana, bine invocata in Sentinta de la Cluj, de suspendare a Hg 735/2010, si in Decizia 910/2011 a Ca Timisoara de admitere a unei contestatii la o pensia recalculata pe L 119/2010. Pe ambele le gasesti pe blog.
  Nu au existat intreruperi in retinerea la sursa a contributiei pentru pensia suplimentara. Poate fi o greseala de calcul sau nu citesti tu bine nota de calcul. Vezi ca perioadele cu acelasi procent sunt concentrate sub forma "de la ...pana la"

  RăspundețiȘtergere
 62. Ai dreptate @anonim
  Si...pentru respectul fata de cititori e de bun simt sa-ti dai un pseudonim.

  RăspundețiȘtergere
 63. plano
  Am urmarit exact si am verificat si acum,in perioada respectiva[9 ani]sa acordat punctaj zero pentru pensie suplimentara.de aceia m intrebat.

  RăspundețiȘtergere
 64. mai astept pina miine sa vad ce sugestii primesc si miine o si depun prin posta.e mai bine sa nu mai stau l coada la trebunal.

  RăspundețiȘtergere
 65. @maiag 25 mai 2011, 17:01 :
  Pentru acei 9 ani aveti inscrise venituri reale ... sau au folosit 'substituienti' ... salariul mediu pe economie/solda gradului detinut si al functiei minime corespunzatoare acestui grad ?

  RăspundețiȘtergere
 66. P001 - @maiag
  Dupa cum vad, lucrurile se precipita in mod primejdios. Daca nu strangem randurile si nu ne ajutam reciproc, „vai de capul” pensiilor noastre foste militare, acum unitare – recalculate – revizuite – reformate…
  Parerea mea este ca nu trebuie sa te grabesti cu atacarea in instanta a raspunsului la contestatie. Cred ca esti printre primii care ai primit „Decizie privind revizuirea pensiei in baza OUG nr. 1/2001”, ai contestat-o si ai si primit raspuns la contestatie. Nu zic sa astepti 30 de zile, dar un 10 zile sa iti fundamentezi cat mai bine actiunea ar fi bine, mai ales ca esti constient ca vei primi termen abia la anul, si 10 zile in plus sau in minus la depunere nu mai conteaza prea mult.
  As vrea sa te ajut, mai ales ca simt „undeva” ca voi fi si eu in aceiasi situatie cu tine, ba poate si mai rau. Dar pentru asta am nevoie de:
  - copie dupa Decizie (asa ca pe blog) (anonima, sters numele si adresa)
  - copie dupa contestatie (daca e posibil in format .doc)
  - copie dupa raspunsul la contestatie
  Pe blog e cam greu sa dai sfaturi pertinente, asa ca propun o discutie privata. E-mailul meu il iei de la Plano10. Nu sunt specialist in domeniu, dar sunt al naibii de motivat sa ofer cat ajutor pot, sa nu ajung si eu in situatia ta.
  Casper7.

  RăspundețiȘtergere
 67. salarii reale.deci la mine sau gasit toate salariile,mai putin al 13 lea salariu nu e trecut in adeverinte,practic la mine rezulta veniturile corecte numai prin fructificarea celor 2 adeverinte care se completeaza reciproc.

  RăspundețiȘtergere
 68. De la Casper7 P002 pentru @mos alecu, 07.44
  Aici aveti dreptate. Majoritatea pensionarilor au fost in activitate inainte de 1995. Imi fac „mea culpa”. Cred ca acele stagii erau in Statutul corpului ofiterilor, maistrilor si subofiterilor, aprobat prin H.C.M. 1.177/1965, la care nu am acces. De aceea, cred ca pentru toti care vor sa isi fundamenteze contestatia pe baze legale, cumoasterea prevederilor acestui act ar fi de un real folos. „Propria experienta” (pe care am invocat-o si eu) nu constituie o proba in fata comisiei de contestatii.

  RăspundețiȘtergere
 69. De la Casper7 P001 pentru @maiag post 11.39
  Dupa cum vad, lucrurile se precipita in mod primejdios. Daca nu strangem randurile si nu ne ajutam reciproc, „vai de capul” pensiilor noastre foste militare, acum unitare – recalculate – revizuite – reformate…
  Parerea mea este ca nu trebuie sa te grabesti cu atacarea in instanta a raspunsului la contestatie. Cred ca esti printre primii care ai primit „Decizie privind revizuirea pensiei in baza OUG nr. 1/2001”, ai contestat-o si ai si primit raspuns la contestatie. Nu zic sa astepti 30 de zile, dar un 10 zile sa iti fundamentezi cat mai bine actiunea ar fi bine, mai ales ca esti constient ca vei primi termen abia la anul, si 10 zile in plus sau in minus la depunere nu mai conteaza prea mult.
  As vrea sa te ajut, mai ales ca simt „undeva” ca voi fi si eu in aceiasi situatie cu tine, ba poate si mai rau. Dar pentru asta am nevoie de:
  - copie dupa Decizie (asa ca pe blog) (anonima, sters numele si adresa)
  - copie dupa contestatie (daca e posibil in format .doc)
  - copie dupa raspunsul la contestatie
  Pe blog e cam greu sa dai sfaturi pertinente, asa ca propun o discutie privata. E-mailul meu il iei de la Plano10. Nu sunt specialist in domeniu, dar sunt al naibii de motivat sa ofer cat ajutor pot, sa nu ajung si eu in situatia ta.

  RăspundețiȘtergere
 70. apropo de pseudonim , momentan tupak amaru .
  dar nu asta e important . din respect pentru cititori am postat cu numele real , chiar si aici .
  am incercat sa exprim un punct de vedere (fara nicio simpatie politica ).

  in prezent cred ca ar trebui sa discutam serios pe marginea pensiiilor , fara nervi .
  ma ingrijoreaza lipsa de respect a MApN si MAI fata de noi.
  apropo , toate raspunsurile sunt la fel , indiferent ce intrebari pui . cam ciudat .
  ma plimb si in instante . contestand decizia de recalculare .
  ma irita si acolo comportamentul avocatilor SCMD , care "bat apa in piua" .
  toata lumea este linistita , cu pensia din decembrie : putini se gandesc la decizie ( ultima ), pe care au primit-o , de la casa de pensii.

  tupak amaru

  RăspundețiȘtergere
 71. totusi,poate cineva ma poate lamurii
  conform art 9 si 10 din L119,nu trebuie sa se calculeze punctele acumuluate pentru perioada de stagiu si pentru perioada suplimentara la vechime?toate decixziile au fost calculate numai pentru perioada efectiv lucrata?
  deci sporul de vechime nu a fost luat in considerare la calculul punctajului?
  eu am vechime 28 de ani si vechime calculata in serviciu pe decizie 36 de ani.e corect?

  RăspundețiȘtergere
 72. @maiag 25 mai 2011, 18:16 :
  Spuneati mai sus ca vi s-a respins comtestatia ...Respinsa si sesizarea dvs. ca nu au luat in calcul contributia la fondul pentru pensia suplimentara ? Inseamna ca ne putem astepta sa ne respinga contestatiile si in situatia in care ne-ar trimite decizii prin care pensia este stabilita la valoarea de 1 (unu) leu ...!!!

  RăspundețiȘtergere
 73. @maiag 25 mai 2011, 18:43 :
  Acea 'perioada suplimentara la vechime' (cum o denumiti dvs.) este o perioada 'virtuala' care se foloseste numai la verificarea indeplinirii conditiilor legale pentru inscrierea la pensie .
  Valorificarea 'baneasca' a acelor perioade se face doar prin majorarea punctajelor anuale (cu 25 sau 50%) obtinute in perioadele reale in care s-a muncit in conditii diferite de cele normale (fostele grupe 1 si 2 de munca) .

  RăspundețiȘtergere
 74. ne alecu.citeste bine art 9 si 10
  scrie clar ca reprezinta perioada de cotizatie,deci se considera ca sa cotizat ca si in anii munciti.asa interpretez eu,chestia cu grupele este alt articol,eu zic ca sunt 2 chestii distincte,oricum,eu contestatia la decizie am facut o cu aceleasi elemente si capete de cerere ca si la instanta asa cum am aratat mai sus ca voi face miine actuinea.mi sa respins.fara motivatie,cu recomandarea sa ma adresez instantei,ceia ce voi face miine,./

  RăspundețiȘtergere
 75. De la Casper7 P003 pentru @mos alecu, 08.18
  Aveti iarasi mare dreptate. Asa am lamurit o mare problema: ce reprezinta in mod real sumele inscrise in anexa 1 la OUG 1/2001. Am verificat in anul 2000, pe gradul de maior suma. Daca adunam solda de grad cu solda de functie calculata cu coeficientul de ierarhizare minim, cu gradatiile si cu indemnizatia de dispozitiv, da exact suma din anexa 1. Am verificat intr-un fisier excel. Am verificat si pentru gradul de plutonier si suma e exact cea din anexa 1. Pentru mine misterul e rezolvat. Mai ramane acum de rezolvat misterul veniturilor mai mici din buletinele de calcul decat aceste sume. Pentru mine e greu pentru ce este inainte de legea 138/1999, caci nu stiu cum se calcula SG+SF+GR+ID, cat erau Valoarea de referinta sectoriala si coeficientii de ierarhizare, sau mai inainte clasele de salarizare. Poate cu ajutor din partea celor ce stiu (ofiteri financiari) si acest mister poate fi elucidat.

  RăspundețiȘtergere
 76. dragule domnule anonim.ai o obsesie si vad ca bati moneda pe ea.eu zic ca anexele lucreaza cu date corecte fiind publice,hai sa nu o mai lalaim,mai important este sa lamurim ce prevede legea si cum a fost aplicata.vezi cazul meu.da le dracului d date,nu cred ca sunt masluite,eventual sigur lipsa sau nu apar din cauza lipsei de interes,vreau sa stiu daca al 13 lea salariu a aparut la cineva in adeverinte si daca acestea au fost platite pe state sau pe tabele.

  RăspundețiȘtergere
 77. heiiiiiiiii...niciun finantist pe aici?
  cine cunoaste finantist sa l roage sa ne lamureasca sa nu mergem aiurea la insytanta.

  RăspundețiȘtergere
 78. @ maiag, sunteti in eroare: este exact cum va spune mos alecu privind majorarea punctajelor anuale! s-a discutat si tot rasdiscutat... nu poate constitui motiv de contestatie!

  RăspundețiȘtergere
 79. @ maiag, inca ceva: de ce ar avea Casper7 o obsesie? el expune ceva concret, are anul 2000 praf; in cazul meu 1999 e praf... pe dvs va deranjeaza nu stiu ce sume neinscrise, pe noi ne deranjeaza faptul ca veniturile care apar in baza de date a deciziei sunt MULT MAI MICI decat alea "corecte" din Anexa de la OUG1; deci?

  RăspundețiȘtergere
 80. De la Casper7 P004 pentru @maiag post 19.25
  NU stiu sa postez altfel, dar am scris in antet ca sunt Casper7
  Am mai incercat in 2 randuri o postare catre dv. De ajutor, pentru postarea de la 11.39, dar nu stiu de ce nu apare.
  Va grabiti in mod nejustificat. Si cu atacarea in instanta si cu solicitarile catre cei ce v-ar putea ajuta.
  Da, eu am inscrise in adeverinta, pana in anul 1999 „premiile anuale” (al 13-lea), distinct de pe un alt stat.. In 1999 imi lipseste, iar din 2000 stiu sigur, am pastrat evidenta, premiul e cuprins in suma globala din adeverita. Multumit?

  RăspundețiȘtergere
 81. ma refeream la anonim,citeste atent.posibil sa aiba dreptate stiuk.eu totusi am sa o tec la contestatie in instanta,macar de amorul artei sa vad punctul lor de vedere.

  RăspundețiȘtergere
 82. mersii anonim sau casper ca nu stiu daca esti una si aceiasi persoana,deci trebuie sa cer in instanta sa mi dea adeverinta si pe al 13 salariu,intrebarea e daca s a tinut cont la decizie,sau poate nu ai primito,acum e clar,trebuia sa apara si la mine,dinstinct,e clar,am comparat adeverinta de la cmz cu cea de la decizie si sumele sunt la fel lunare,deci al 13 nu este trecut,deoarece la adeverinta cmz primele sunt trecute distinct,posibil sa ma grabesc,dar asta nu inseamna ca nu dau interes celor primite de la voi.si va multumesc.cred punctul de vedere a lui mos alecu,dar cu rezerve,am sa recitesc legea si og 1 si am sa caut sa vad care este relevanta,daca nu cumva sunt preveei distincte pentru fiecare problema in parte,respectiv vechimea in serviciu si adaosul la grpele de munca,nu vad de ce legiuitorul facea 2 precizari distincte,am cautat in L263 unde sunt definiti termenii,si toate ma duc la concluzia ca e posibil sa am dreptate.

  RăspundețiȘtergere
 83. De la Casper7 P005 pentru @Skiuc post 22.05/20.52 si azi/19.33
  Multumesc pentru ajutor in cazul @maiag.. Da, sunt mai tipicar si mai vorba lunga. Da, ma intereseaza cum ati structurat contestatia la decizia de revizuire. Adresa mea de mail prin Plano10.
  Anul meu 2000 e beton, in sensul ca e corect. Dar e primul care l-am putut verifica pentru ca am datele din L138/1999 si soldele brute reale primite, pastrate intr-un fisier excel. Si e un an usor, nu au fost indexari ale VRS. Cu ocazia asta am descoperit si de ce, o parte din an, solda mea era mai mica decat cea din anexa 1/OUG 1/2011. Pentru ca eu aveam inca gradatia a 4-a, iar in anexa suma e calculata la maior cu gradatia a 5-a!! Maine o sa verific toti anii pentru care am date concrete. Dar cred ca am descoperit misterul sumelor inscrise in anexa 1 si a diferentelor fata de sumele din adeverinta mea de la CMJ. Urmeaza sa verific anii cand au fost indexari ale VRS.

  RăspundețiȘtergere
 84. De la Casper7 postarea mea cu numarul P006

  Nu am decat adeverinta. Prima decizie, contestata, a fost exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie, deci nu stiu ce va fi in buletinul de calcul si nici nu ma grabesc sa aflu, pentru ca am avut perioade lipsa, inclusiv economia nationala (carbune).
  Atentie la HG 892/2010 prin care s-au declasificat statele de plata M.Ap.N. Nu stiu daca vom putea cere consultarea lor, chiar prin intanta, daca nu sunt inca protejate prin legea Arhivelor Nationale si Legea liberului acces la informatiile publice. Am extrase aceste articole, e o foaie A4, si nu stiu cum sa le postez sa vad si parerea unui cunoscator in drept.

  RăspundețiȘtergere
 85. @ Casper7, cred ca nu e o problema deosebita pt dvs sa va creati un cont aici, ce naiba... inclusiv in momentul in care Plano a dat deny anonimilor a trebuit sa ma reorientez simplu: un cont pe google.mail, acolo setati numele de scena and all it's done!

  RăspundețiȘtergere
 86. De la Casper7 P008 pentru @Skiuc post 21.51
  Plano10 a simplificat regulile postarii. El mi-a indicat sa postez ca anonim, apoi sa semnez cu nick-ul. Eu pun Nick-ul la inceput sa se stie cine vorbeste. De la „comentati ca” daca setez „cont google” nu se intimpla nimic.

  RăspundețiȘtergere
 87. De la Casper7 P009 pentru @maiag
  Dupa cum vad, lucrurile se precipita in mod primejdios. Daca nu strangem randurile si nu ne ajutam reciproc, „vai de capul” pensiilor noastre foste militare, acum unitare – recalculate – revizuite – reformate…
  Parerea mea este ca nu trebuie sa va grabiti cu atacarea in instanta a raspunsului la contestatie. Cred ca sunteti printre primii care ati primit „Decizie privind revizuirea pensiei in baza OUG nr. 1/2011”, ati contestat-o si ati si primit raspuns la contestatie. Nu zic sa asteptati 30 de zile, dar un 10 zile sa va fundamentati cat mai bine actiunea ar fi bine, mai ales ca sunteti constient ca veti primi termen abia la anul, si 10 zile in plus sau in minus la depunere nu mai conteaza prea mult.
  As vrea sa va ajut, mai ales ca simt „undeva” ca voi fi si eu in aceiasi situatie, ba poate si mai rau. Dar pentru asta am nevoie de:
  - copie dupa Decizie (asa ca pe blog) (anonima, sters numele si adresa)
  - copie dupa contestatie (daca e posibil in format .doc, tot anonima)
  - copie dupa raspunsul la contestatie, idem anonima
  - copie dupa adeverinta de la CMJ, idem anonima
  Pe blog e cam greu sa dau sfaturi pertinente, asa ca propun o discutie privata. E-mailul meu il puteti lua de la Plano10. Nu sunt specialist in domeniu, NU pot afirma ca ma pricep foarte bine, dar sunt al naibii de motivat sa ofer cat sprijin pot, sa nu ajung si eu in situatia dv.

  RăspundețiȘtergere
 88. ok
  am sa mai astept pina saptamina viitoare ca sa ma informez si documentez
  am sa consult si un avocat ca am in familie
  deci nu ma costa bani
  mai vb.

  RăspundețiȘtergere
 89. @Anonim 25 mai 2011, 22:28 :
  Spuneti : "De la „comentati ca” daca setez „cont google” nu se intimpla nimic. "
  Incercati:
  "Comentati ca :"
  "Selectati profilul " - "Cont Google"
  Scrieti ceva in cimpul de comentarii ;
  "Postati un comentariu" ...
  Vi se va deschide fereastra pentru utilizarea/crearea unui cont Google (gmail) pe care sa-l folositi pentru postari la toate/unele din blogurile gestionate de Blogerr-ul Google .
  Dupa ce parcurgeti toti pasii ceruti vi se va propune sa revenit la Plano 10 ; aici veti observa ca la fereastra comentariului deja a fost inscris numele pe care l-ati declarat/inscris la crearea contului Gmail ...
  ---------------------
  Cealalta cale :
  "Comentati ca :"
  "Selectati profilul"- "Nume/adresa URL"
  Se deschide o fereastra "Editati profilul"
  Completati cimpul "Nume" cu numele ales de dvs. apoi tastati "Continuati"
  Veti observa , sub cimpul de inscriere a comentariilor , inscrisul "Comentati ca (numele ales de dvs.). Scrieti comentariul dvs . si tastati "Postati comentariul" ... La unele bloguri este posibil sa vi se ceara sa scrieti un text 'aiurea' prin care blogger-ul verifica daca sinteti o fiinta umana si nu o masina programata sa incurce lucrurile ... Scrieti ceea ce vedeti pe ecran , si veti fi acceptat la postare ... La alte bloguri aceasta verificare a fost ocolita de "patron" si treaba merge mai repede ...

  RăspundețiȘtergere
 90. @mos alecu
  Intrasei la spam din cauza lungimii comentariului.

  RăspundețiȘtergere
 91. @Plano10 26 mai 2011, 12:58 :
  Ma luasem cu 'tastatura' si uitasem ca exista niste limite (de bun simt ?) ale lungimii textului ... si , dupa aceea , ma miram ca 'proasta in tirg' ca nu mai apare comentariul ...

  RăspundețiȘtergere
 92. P009 - Ma scuzati ca insist.
  Poate sa imi spuna cineva care sunt regulamentele (financiare) in care erau trecute soldele de grad si de functie, si alte drepturi militare, pana la aparitia legii 138/1999? Vreau sa imi verific sumele inscrise in adeverinta de la CMJ si nu am o baza de raportare. Adica cum se calculau, functie de niste „clase de salarizare”, apoi din mai 1995 cu ajutorul coeficientilor de ierarhizare. Vreau sa consult aceste documente. Nu se poate sa nu mai fie printre dumneavoastra pensionari care mai tin legatura cu activi de prin scoli sau mari unitati care mai pastreaza prin arhive asemenea documente si pot sa le furnizeze o copie. Numai sunt secrete. Caut si „Statutul corpului ofiţerilor, aprobat prin H.C.M. 1.177/1965 şi Norme Metodologice emise de M.Ap.N., F.I.3/1999 pentru aplicarea Legii 138/1999”. Multumesc anticipat celor care inteleg sa ma ajute.

  RăspundețiȘtergere
 93. @maiag 25 mai 2011, 19:27 :
  Degeaba strigati ... nu se va 'deconspira' nici un fost ofiter financiar ...
  Ma bazez pe faptul ca , peste tot pe unde am umblat si se discuta despre probleme financiare ale militarilor , deci nicaieri nu era nimeni care sa se prezinte ca ofiter financiar... Iar acolo unde aparea cite cineva 'de meserie' ... participa la discutii despre cu totul alte probleme ... evitindu-le pe cele cu teme financiare ... Culmea a fost atinsa chiar pe acest blog atunci cind un fost ofiter cu activitatea financiara (bineinteles ca fara a-si declina 'apartenenta') cerea sfaturi privind probleme financiare in domeniul pensiilor militare ...

  De ce nu intervin ofiterii financiari?? Nu stiu , si n-am sa inteleg niciodata aceasta atitudine a lor ...

  RăspundețiȘtergere
 94. cer un sfat:am primit in ianuarie decizia de recalculare,am contestat-o in termen de 30 zile,am primit raspuns de solutionare(negativ)dupa 3 luni;mai are rost sa deschid actiune la tribunal acum,pe respingerea contestatiei la recalculare sau astept decizia de revizuire ?ca sa nu merg de 2 ori inutil prin instanta.multumesc

  RăspundețiȘtergere
 95. nu este inutil . este obligatorie contestarea deciziei . concret , punct cu punct , ceea ce contestati .
  decizia necontestata ramane definitiva .

  RăspundețiȘtergere
 96. @mar
  Atentie!
  Daca recalcularea s-a facut numai pe baza veniturilor reale din Adeverinta, in sensul ca nu ati avut nicio luna lipsa, decizia nu mai este revizuibila, potrivit OUG nr.1/2011, si se impune ca Decizia data de Comisia de Contestatii s-o contestati la Tribunal.
  Daca stiti ca decizia din ianuarie este revizuibila si nici dupa primirea deciziei de revizuire nu veti fi multumit, reluati procesul de contestare, incepand cu Casa de Sectoriala de Pensii si apoi la Tribunal.

  RăspundețiȘtergere
 97. Pentru un an de elev de scoala militara se acorda un punct de pensie desi armata a cheltuit cu el in scoala.Un student la medicina ,civil,timp de doi ani ,fara ca armata sa cheltuie ceva cu el ,dupa care a continuat studiile ca militar si deci si cei doi ani civili au contribuit la formarea lui ca viitor medic militar,primeste pentru anii de de student civil o treime de punct. Este normal ?

  RăspundețiȘtergere
 98. @mos alecu,daca gresesc imi cer scuze,dar am o dilema:stiu ca pe anumite perioade ,incadrarea presuopunea un anumit punctaj raportat le salariul mediu sau salriul minim pe economie,si dupa anii'90 acest punctaj a crescut chiar de 4-5 ori fata de cel din anii anteriori,,acuma intrebarea mea sau mai bine zis nedumerirea consta in faptul ca n-ar fi corect ca un pensionar care a contribuit ,sa zic ,prin anii '65-'90,cu aceiasi vechime si pozitie sa aiba pensia de 2,3 ori mai mica [si asa se intampla] adica L164 a creat inechitati dar asta creeaza si mai multe .Am cazuri concrete .In tara noastra chiar nu mai gandeste nimeni [din factorii de raspundere?].tigri2

  RăspundețiȘtergere
 99. Da-o dracului mai blogger !... Anunta-ne si pe noi ... fa ceva sa ne dam seama cam ce si cum se intimpla ... de unde naiba ai mai scos si acest sistem de postare a comentariilor ??

  RăspundețiȘtergere
 100. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Ideea este fantastica...mai ales ca spuneti ca aveti cazuri concrete ... Aceasta idee cred ca merita , sa fie verificata , macar pe seama putinelor elemente concrete pe care le avem la dispozitie...
  Chiar daca acum (din cauze de modem - care ma decupleaza de la internet - si de etilotest - care inceara sa ma decupleze de la logica ) nu am cele mai bune conditii de lucru... sper sa nu uit (cum dracu' sa uiti o asa varianta de lucru ?!?) si sa propun prietenilor (??) de discutii niste idei (am spus eu ca nu prea mai merge 'hardul'... dar alt cuvint nu gasesc) care sa justifice (sau nu ?) ideile dvs .

  RăspundețiȘtergere
 101. @mos alecu
  Azi are draci blogger.
  Setarile cu formularul incorporat textului nu merg. Am optat pentru aceasta varianta care mai este practicata si pe alte bloguri.

  RăspundețiȘtergere
 102. @Plano10 28 mai 2011, 19:47 :
  Eu m-am referit (am mîrîit la...) sistemul Blogger ... nu pe altcineva...

  RăspundețiȘtergere
 103. E clar ... dupa ce (cum) am scris mai sus ... hai la culcare !...

  RăspundețiȘtergere
 104. @Tigri@mos alecu
  De unde ati mai scos si chestia asta?
  Salariul mediu crestea daca cresteau si salariile reale.
  Punctul de pensie lunar este raportul dintre salariul real si salariul mediu din aceeasi luna.
  Daca dupa 90 unele salarii, putine, cresteau de 4-5 ori fata de majotitatea se majora si contributia la asigurarile sociale. De aceea a fost limitare, o perioada, de 3 si apoi de 5 puncte de pensie. Se platea contributie numai pentru 3 sau 5 salarii medii pe economie.

  RăspundețiȘtergere
 105. @Plano10 28 mai 2011, 20:04 :
  Ultima (promit)...zice tiganul : "Teoraia , ca teoraia ... praftica te omoara !!"

  RăspundețiȘtergere
 106. uffff, inca o data intreb marii " specialisti" pe akord, ala cu soacra, si pe tigrisor, ala cu mosu cu toiag pe norisor, deci unde am manipulat eu, magarilor????? magarii fiind akord75 si AvramIancu...

  RăspundețiȘtergere
 107. Dacă mai citeste cineva acest post, in afara discutiilor sterile, aduc in atentie o alta problema. Din ianuarie 2003 s-a trecut la plata soldelor ca la civili, adică in luna in curs, pentru luna anterioara. In luna ianuarie ar fi trebuit sa nu se plateasca nimic, dar sa facut un artificiu si s-a platit premiul anual pentru anul 2002 + sporurile care se plateau si calculau deja pentru luna precedenta, ca sa nu ramana cadrele fara nici un ban in aceasta luna. In luna februarie s-au primit drepturile pentru luna ianuarie si tot asa. Mergand pe acest principiu, in mod normal, in ultima luna de activitate ar trebui sa fie evidentiate in buletinul de calcul venituri duble, atat pentru platile care s-au facut normal, pentru luna precedeta, cat si pentru luna in curs, ultima de activitate. La dumneavoastra cum e? Eu am iesit la pensie in 28.02.2003, si in adeverinta mi-au trecut luna ianuarie cu premiul anual pe 2002 adunat cu veniturile reale din luna ianuarie, desi dupa cate stiu eu, pe acestea le-am primit efectiv in luna februarie. Iar in luna februarie, pe cele pe care trebuia sa le primesc efectiv in martie, dar pentru ca am trecut in rezerva mi le-a calculat si platit cu anticipatie, in acea ultima luna de activitate. Ce parere aveti, cum sta le dumneavoastra situatia?

  RăspundețiȘtergere
 108. Intrebare: Care este ratiunea pentru care in perioada 01.07.1977 – 01.01.1991 la determinarea punctajelor lunare se utilizeaza soldele nete, iar in restul perioadelor soldele brute? Mie imi scapa aceasta ratiune. Ne dezavantajează sau nu? Cum este la pensiile civile? A facut cineva un calcul in acest sens? As face eu dar nu am la dispozitie macar o solda bruta si apoi neta, din acea perioada, pentru a o raporta la salariile medii anuale brute sau nete. Ma lamureste cineva?

  RăspundețiȘtergere
 109. @Casper
  Ratiunea este ca in acea perioada salariu mediu pe economie comunicat de Statistica era, in realitate, salariul mediu net pe economie., pentru ca impozitele se retineau pe fondul de salarii pe institutii ,nu individual.
  Daca s-ar lua salariul brut( netul plus impozitele), inevitabil ar creste si salariul mediu pe economie iar punctul de pensie lunar/anual ar fi cam acelasi.

  RăspundețiȘtergere
 110. @Casper 29 mai 2011, 08:59 :
  Conform L.138/1999 , valabila in 2003 (si pina spre anul trecut) :
  "ART. 54
  Plata soldelor si a salariilor se face lunar, între 17-27 ale fiecãrei luni, pentru luna
  în curs."

  Aveti elemente concrete in sprijinul afirmatiei cum ca din 2003 se platea , in luna in curs , pentru luna anterioara ?

  RăspundețiȘtergere
 111. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Se pare ca am gasit o cale de analiza a celor spuse de dvs. folosind datele din An.1/OU 1/2011...
  Sint in curs de prelucrare ... si primele observatii sint destul de interesante ...

  RăspundețiȘtergere
 112. @plano10, post 10.25
  Mda, ar fi o explicatie, dar atunci de ce in anexa 2 la OUG 1/2011 mai sunt publicate si salariile medii brute pentru aceste perioade?
  Inainte de decembrie 1989 salariile erau toate de la stat si ma gandesc la o analogie cu lipsa evidentierii participarii militarilor la fondul de pensii, pentru a nu transfera inutil catre institutii si apoi inapoi fonduri sub forma de impozite, respectiv contributie la pensie. Mai "rumeg" explicatia.

  RăspundețiȘtergere
 113. @mos alecu post 10.51 si urm.
  Bazele legislative sunt corecte, am verificat si eu in exemplarul printat pe care il am, numai ca legea nu a mai beneficiat de nici o actualizare de la 01.01.2004. Se prea poate ca prevederea de care vorbesc eu sa nu fi fost armonizata cu aceasta lege,de cand prevederile specific militare au fost "amestecate" cu cele civile.

  RăspundețiȘtergere
 114. @Casper 29 mai 2011, 11:22 :
  Folositi "exemplarul" (actualizat pina in 2008) de la adresa :

  www.jandarmeriasatumare.ro/LEGISLATIE/LEGE%20nr138.pdf

  RăspundețiȘtergere
 115. @mos alecu post 11.22
  Apreciez in mod deosebit comentariile inteligente si la obiect.
  Printat eu aveam numai exemplarul care ma interesa pana la iesirea mea la pensie. Am insa in format electronie exemplarul actualizat pana la 01.01.2010. Acolo se precizeaza ca „Art. 54 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Poate cu intarziere, poate nu, s-a operat acea modificare (eu nu as fi observat asta fara ajutorul dv.). Voi verifica si in legea integrala, care daca nu ma insel e a salarizarii unitare...

  RăspundețiȘtergere
 116. @mos alecu post 11.22
  Apreciez in mod deosebit comentariile inteligente si la obiect.
  Tiparit eu aveam numai exemplarul care ma interesa pana la iesirea mea la pensie. Am insa in format electronie exemplarul actualizat pana la 01.01.2010. Acolo se precizeaza ca „Art. 54 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Poate cu intarziere, poate nu, s-a operat acea modificare (eu nu as fi observat asta fara ajutorul dv.). Voi verifica si in legea integrala, care daca nu ma insel e a salarizarii unitare...

  RăspundețiȘtergere
 117. @plano,mie nu-mi prea place sa bat campii,toata viata am fost un prgmatic ,mi-a placut matematica ,sahul ,femeile ,bautura ,zborul si ..curiozitatile,Acuma ,se pare ,ca toate s-au si se debaraseaza de mine.Ce spun eu este corect si concret ,as veni si cu exemple dar nu vreau sa fac tam-tam.Un singur exemplu iti dau [concret].Un colonel,pilot,iesit la pensie in 1985,cu 30 de ani de zbor si functie egala cu un omolog iesit la pensie in 2007[are chiar mai putine ore de zbor].,dar are o pensie cu 315%mai mare.Unde este echitatea,corectitudinea,sau ce termeni doriti?Ca s-a muncit ,murit si imbolnavit cam la fel,ba chiar pot spune ca cel vechi a muncit si sambata +alte obligatiuni pe care inainte de '89 nu aveai curajul sa le comentezi.Si tot asa pe scara altor grade si functii dar la ani diferiti apar diferente de 3,4,5 ori[deci de 300-400-500mai mari]Zice sa nu te uiti in gradina vecinului dar nici chiar asa
  mai bine erau secrete si nu stiam .Nu este bine de loc.Vad ca multa lume nu gandeste sau nu vrea sa gandeasca ori nu are cu ce gandi.Nu ma refer la persoana dvs.oricum nici nu am pretentii sa compatimiti pe cineva sau sa va preocupe dar macar ,atunci ,taceti.Va rog.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 118. @mos alecu post 11.22
  NU a mers o buna perioada de timp postarea pe blog.
  Apreciez in mod deosebit comentariile inteligente si la obiect.
  Printat eu aveam numai exemplarul care ma interesa pana la iesirea mea la pensie. Am insa in format electronie exemplarul actualizat pana la 01.01.2010. Acolo se precizeaza ca „Art. 54 a fost abrogat de pct. 8 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Poate cu intarziere, poate nu, s-a operat acea modificare (eu nu as fi observat asta fara ajutorul dv.). Voi verifica si in legea integrala, care daca nu ma insel e a salarizarii unitare...

  RăspundețiȘtergere
 119. @Casper 29 mai 2011, 15:32 :
  Vedeti ca L.330/2009 a fost abrogata de art.37 ,w al L.284/2010 .

  RăspundețiȘtergere
 120. @Casper 29 mai 2011, 15:32 :
  Avind in vedere art.38/An.IV/L.330/2009 ... se pare ca 'moda' platirii soldelor in cursul unei luni pentru luna anterioara a fost introdusa din 2010 ...

  RăspundețiȘtergere
 121. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Folosind An1/OU 1/2011 :
  -calculind media soldelor pentru fiecare an , pe corpuri de cadre (generali , ofiteri cu grade superioare , ofiteri cu grade inferioare , mm si subofiteri )
  -calculind raportul venituri/salariul mediu pe economie (brut sau net , functie de perioade) , adica punctajul mediu anual obtinut .
  Facind aceste calcule se observa ca :
  - din 52 pina in 2003 soldele militarilor au scazut (in raport cu salariul mediu pe economie) continuu ; abrupt in perioadele '52-'58 si '60-'68 ;
  -niste 'zvicniri' de reconsiderare a soldelor militarilor in raport cu salariul mediu pe economie au fost in '59 (sa fi fost legat de plecarea trupelor sovietice?) si in '69 (probabil ca urmare a Cehoslovacia '68)
  -au mai fost niste mici corecturi ale raportului solde/salariul mediu pe economie prin '94 si '99 .

  RăspundețiȘtergere
 122. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Scaderea generala a soldelor in raport cu salariul mediu pe economie se poate observa din punctajele respective :
  -generali - de la 8,3 la 2,1
  -ofiteri g.sup. - de la 3,6 la 1,4
  -ofiteri g.inf. - de la 1,8 la 0,9
  -mm s.of - de la 0,8 la 0,7 (cu perioade relativ lungi de 1,1-1,5)
  Se mai observa ca in perioa '52-'60... diferentierile intre corpuri erau clare (probabil ca urmare a 'apropierii' inca de perioada razboiului) ... ulterior aceste diferentieri micsorindu-se ... Diferentierile s-au redus prin scaderea soldelor celor mai mari in grade ... nu prin cresterea soldelor celor cu grade mai mici

  RăspundețiȘtergere
 123. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Analizind datele se confirma distrugerea mitului soldelor 'babane' ale militarilor (lucru inceput , dar nerecunoscut , inca de la primirea/publicarea deciziilor/buletinelor de calcu)...
  Incepind cu anii '80 generalii n-au mai trecut de 4 pcte , cu perioade mari sub 3 pcte , iar ofiterii cu g.super. nu au mai prea trecur de 2 pcte . Ofiterii cu g.infer . sint impreuna cu mm si subof . cu putin peste 1 punct ; si sint foarte apropiati , existind perioade in care sint aproape egali .

  RăspundețiȘtergere
 124. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Legat de nedumerirea dvs. ...
  Din datele analizate ar trebui ca pensiile celor mai vechi sa fie mai mari decit ale celor mai noi ... nu cu rapoartele sesizate de dvs. ... dar mai mari .
  Pentru tori am considerat 30 ani 'contributie' . La ofiteri g.infer. perioada este mai greu realizabila (dar nu imposibil - cunoscind situatii reale) datorita limitelor impuse de stagiul minim in grad ; pentru uniformitatea perioadelor am calculat si la ei tot pentru 30 ani .
  La generali am considerat 11 ai ofiter g.infer.+11 ani ofiter g.super.+8 ani general .
  La ofiteri g.super am considerat 17 ani ofiter g.infer._13 ani ofiter g.super.
  La mm si subof. situatia este clara - 30 ani .

  RăspundețiȘtergere
 125. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  In acest context punctajele pentru pensie ar fi :
  -la generali -din perioada '52-'81
  79,6 pcte ; - din perioada '62-'91
  64,6 pcte ; - din perioada '74-'03 56,7 pcte ;
  -la ofiteri g.super - perioada '52-'81 53,2 pcte ; perioada '62-'91 47,2 pcte ; perioada '74-'03 45,6 pcte ;
  -la ofiteri g.infer. -perioada '52-'81 42,2 pcte ; perioada '62-'91 39,5 pcte ; perioada '74-'03 37,2 ;
  -la mm si subof. -perioada '52-'81 34,9 pcte ; perioada '62-'91 37,4 pcte ; perioada '74-'03 34,9 ;
  Ca urmare , din punctul de vedere al soldelor , pensiile ar trebui sa fie , la fiecare in parte , din ce in ce mai mici (luind in considerare perioada vizata) . De ce situatia se prezinta invers ( am putea spune "invers rau de tot") ??... In principal datorita sistemului 'pompieristic' de lucru pentru colectarea acelor asa-zise venituri reale .
  Si , pentru a nu crede lumea ca incep sa devin un "fan" al cotributivitatii , trebuie retinut ca punctajul a avut o tendinta clara de scadere , si ca nu sint nici un fel de argumente care sa prevada o inversare a 'trendului' ... deci nu numai valoarea punctului de pensie trebuie sa ingrijoreze , ci si tendinta descrescatoare a raportului solde/salariu mediu pe economie .

  RăspundețiȘtergere
 126. @Avram Iancu 28 mai 2011, 12:57 :
  Adica ... pensiile celor mai 'noi' sint mult mai mari decit ale celor 'mai vechi' din simplul motiv ca statele de plata ale celor 'mai vechi' au disparut (pe cale naturala sau fortuita) ; din motivul ca statele de plata ale celor 'mai vechi' sint "ilizibile" (mult timp au fost scrise cu vestitele "creioane chimice" , sau cu imprimate matriceale - la care riboanele nu se schimbau cu anii , din motive de economie) ; din motivul ca personalul care a "citit" statele de plata respective , necalificat fiind , mai era si stresat de ordine inepte de a termina cit mai repede ; din motive ca personalul respectiv nu realiza ca - la rindul lui - va fi beneficiarul unui asemenea sistem ...
  Reiau ideea ca nu voi deveni un "fan" al contributivitatii macar din simplul motiv ca lege de baza a unui astfel de sistem creaza premisele aparitiei unor astfel de cauze de greseli ...

  RăspundețiȘtergere
 127. @mos alecu
  Stii bine ca principiul contributivitatii in cazul L 119/2010, dispozitiile pentru militari, este o gaselnita politicianista stil Boc.
  Principiul are o deplina acoperire in cazul Legii 19/2000 si partial, in Legea 263/2010.
  Principiul este, pana la urma, un simplu raport intre salariul real si salariul mediu pe economie pe intreaga cariera lucrata.

  RăspundețiȘtergere
 128. @Plano10 29 mai 2011, 19:27 :
  Repet : de la principii la "realitatea cimpului de lupta" (militar , nu politic) diferenta poate fi ca "de la cer la pamint" ... asta ca sa ma dau rotund ...
  Legat de cele spuse de tine ... nu inteleg unde am spus eu ca principiul ar fi bun sau rau ... Principiul , "in principiu" , este foarte bun pentru un strungar , o femeie de serviciu ... pentru orice vrei ... dar nu pentru un doctor , un inginer , un avocat (au... am uitat ca ei au lege speciala) , care , pe linga atributii "de meserie" au avut si o multime de atributii de organizare/control/conducere (atributii care nu sint platite corespunzator pentru a produce "puncte de pensie")

  RăspundețiȘtergere
 129. @mos alecu,cred ca va dau dreptate,dar numai partial,chiar acuma am studiat cateva decizii si m-am uitat la soldele anilor 50-60,da asa este dar eu am vorbit dpdv al aviatorului si aici situatia este cea prezentata de mine.Din domweniul aviatiei v-am dat exemplu.Argumentez prin prima orara de zbor ,fara conditii speciale[deci ZN reprezenta 6 la mie din solda de cdt companie]iar acuma s-a ajuns[in anii 98 chiar la ...ce mai mi-e jena sa zic..de 10 000-zece mii de ori mai mult].De aici provin aceste diferente +o gramada de sporuri si sporulete .Concret ;col 1950-1980 are pensia x=maior 1978-2001 si cu x/3,2 col 1975-2005[functie de pilot loctiitor cdt Rg.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 130. @mos alecu
  Nu contest deloc spusele dv.
  Asa sunt informatiile mele ca din 2003 soldele se platesc cu o luna in urma. Pacat ca nu mai intervine cineva cu o informatie autorizata. Daca informatia mea e adevarata, dupa 2003, in luna iesirii la pensie solda trebuie sa fie dubla sau mai trebuie sa fie o luna cu plata. Din pacate nu am decizii sa pot verifica şi nici o baza legala certa pentru afirmatia mea. De luat deci, doar ca o potentiala informatie buna.

  RăspundețiȘtergere
 131. @Avram Iancu 29 mai 2011, 21:09 :
  In domeniul aviatiei militare ... nu ma pricep ... probabil sint 'chestii' care creaza 'maistorului' posibilitatea sa reactionexe asa cum reactioneaza in prezent... cineva a reusit sa convinga factorii decizionali ca asa este cel mai bine ... Problema este (mai ales pentru cei in activitate) ca acest "trend" ar putea deveni ceva normal ... adica cei care zboara acum vor avea pensii tot mai mici fata de cei care vor fi zburat cindva , mai tirziu....

  RăspundețiȘtergere
 132. @Avram Inacu 21.09
  Daca am inteles bine un colonel iesit la pensie in 1980, are o pensie egala cu un maior iesit in 2001, dar de 3 ori si ceva mai mica ca un colonel iesit in 2005. corect?
  Da, au fost alte valori ale veniturilor, care necesitau corectii continue ca sa se pastreze un raport corect cu cei ce au iesit dupa. Aplicata asa, "grosso modo", contributivitatea dupa venituri va aduce inechitati si mai mari decat au fost pana acum. Daca nu va gasi guvernul modalitati sa le "rada" pe toate, pentru a reduce, asa cum preconiza, fondurile pentru pensiile militarilor.

  RăspundețiȘtergere
 133. @mos alecu
  A naibii postari, nu vor sa apara.
  Nu contest deloc spusele dv.
  Asa sunt informatiile mele ca din 2003 soldele se platesc cu o luna in urma. Pacat ca nu mai intervine cineva cu o informatie autorizata. Daca informatia mea e adevarata, dupa 2003, in luna iesirii la pensie solda trebuie sa fie dubla sau mai trebuie sa fie o luna cu plata. Din pacate nu am decizii sa pot verifica şi nici o baza legala certa pentru afirmatia mea. De luat deci, doar ca o potentiala informatie buna.

  RăspundețiȘtergere
 134. @mos alecu
  In alta ordine de idei, impresionante calculele dv. Si multe similitudini intre parerile dv. si propriile pareri. O mica adaugare. La doi ani dupa ce am iesit la pensie, am constatat ca un domn subofiter a iesit la pensie recent cu o pensie mai mare decat a mea de maior. Mi s-a explicat ca din 2003 in 2005 soldele au crescut mult si acesta a beneficiat la calculul pensiei de venituri mai mari ca ale mele. Dupa denominare, raportul a revenit cat de cat la normal, dar nu pot sti exact, pentru ca nimeni nu vrea sa iti spuna ce pensie are exact. De parca ar fi furat-o sau ai zice ca nu o merita. Nu am nimic cu „capra vecinului”. Si nici nu m-as fi uitat peste gard in gradina lui. Asa cum zice @Avram Iancu, mai bine erau secrete si nu stiam. Asa inechitatile asa zisei contributivitati dor, cand sti ca multa munca nu se poate transforma in puncte de pensie, cu raportare atit la civili, cat si la militarii mai norocosi sa fi avut premii si prime mari in activitate sau sa li se fi gasit integral si corect toate veniturile. Iar la contestatii, statele sunt la ei. Care au mai fost gasite si nu au fost distruse, nu sunt ilizibile sau colectate „la plesneala”.

  RăspundețiȘtergere
 135. Daca s-ar fi consfatuit cu toti cei implicati si cu specialisti in domeniu nu s-ar fi ajuns aici ,dar vad ca in toate domeniile se gandeste cu buzunarul si interesul valorile sunt eliminate ,armata e adusa la nivelare pai numai un nemilitar poate spune ca un subofiter sau maistru e mult mai bun decat un ofiter sau un general.Eu am fost intr-o arma tehnica si nu cred ca ar fi cativa maistri care sa ma dovedeasca la mate fizica ,aerodinamica ,trageri aeriene,tactica,bombardamente ,rebus,sau orice cate carti a citit acela care se tot lauda ca ar fi mai bun ca sefii lui ,niste ..era sa jignesc dar nu merita .Sa-si vada lungul nasului fiecare in etajera unde a fost si unde a putut sta ,ca eu am fost in armata de la 15 ani si stiu cata carte are un asemenea individ.Dar la noi scara de valori a fost rasdturnata si acuma totul e privit prin prisma banului de aceea nu e bine ca prostul sa aiba bani prea multi caci se crede destept si nu se cade.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 136. Si apoi sa mai lamurim ceva ,armata a fost pe grade si functii ,pe atunci nu ajungeai ofiter fara scoala militara ,inclusiv Nicu Ceausescu a facut-o ,am fost colegi,purta uniforma pe care o purtam si eu ,a depus juramantul militar cu mine.Existau regulamente si fiecare stia locul lui nimeni nu a asuprit sau injosit inferiorul iar superiorii erau respectati in spiritul regulamentelor.Cat priveste pregatirea tehnicii pe care zburam eram ca o familie fiecare isi stia rostul si-si facea treaba fara invidie sau dorinta de a epata,sincer dupa anii 95 am inceput sa-mi cam pierd increderea in unii maistri [si in general in promotiile tinere]devenisera obraznici si in aviatie nu se greseste decat o data.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 137. Anexa 2 din OUG nr.1/2011 contine in tabele soldele de grad, functie,gradatii si sporul de dispozitiv la minim; de aceea apar diferente fata de veniturile lunare individuale din adeverinte (acolo unde acestea sunt corecte !).seffmihai

  RăspundețiȘtergere
 138. PT. MEDICII MILITARI: verificati corectitudinea calculului soldelor lunare de dupa 1999 in baza legii 138/1999 anexa 1,nota de subsol 4 referitoare la majorare coef. de functie cu 0,1:contabilii au adunat simplu ,de ex.: lt. col.=2,9+0,1=3(=eronat!)2,9*0,1=0,29;0,29+2,9=3,19 ( CORECT !!).In urma acestei erori apar minusuri la solda de aprox.4-8%,in functie de gradul soldei indeplinite!!

  RăspundețiȘtergere
 139. @seffmihai
  Cititorii blogului au sesizat ca Anexa nr. 1 la OUG nr.1/2001 nu cuprinde numai soldele de grad si functie.
  De la aceste constatari se nasc cel putin 2 intrebari:

  1. De ce s-a dat acel titlu Anexei 1 si cum de n-a observat nimeni in procesul legislativ in curs de adoptare ca sa-i schimbe titlul.
  2.Daca soldele de grad si functie sunt la minim in anexa, cum se face ca veniturile lunare (reale) din adeverinte si notele de calcul sunt mai mici decat cele din Anexa?
  Cand eu am spus ca cititorii de state v-au scazut si retinerile pentru CAR, contracte de achizitii bunuri, pensii alimentare( !!!! :))etc. nu m-ati crezut!

  RăspundețiȘtergere
 140. seffmihai
  Si totusi,de ce valorile inscrise in anexa la ordonanta, sunt mai mari,pt.unele luni ,fata de cele trecute in decizie ?

  RăspundețiȘtergere
 141. Indiferent ce gradatie sau spor s-ar introduce nimic nu are o logica.Daca cineva o gaseste s-o faca publica.

  RăspundețiȘtergere
 142. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 143. @seffmihai 31 mai 2011, 15:33 :
  Nu sint nici medic nici contabil ... dar texturl legii este clar :
  " Pentru medici, cadre militare în activitate, coeficientii de ierarhizare ai functiilor
  în care sunt încadrati se majoreazã cu 0,10. Pentru cadrele militare din anatomie
  patologica si medicina legalã, care lucreazã în morgi, prosecturi si histopatologie,
  coeficientii de ierarhizare ai soldelor de functie se majoreazã cu 100% ."
  Se majoreaza cu valoarea "0,1" nu cu 10% (cind a vrut procente , legiuitorul a folosit procente)

  RăspundețiȘtergere
 144. @mos alecu, @mihai
  Pentru cei mai tineri, coeficientii de ierarhizare grad si functie au mai fost mariti substantial prin LEGEA nr. 477 din 12 decembrie 2006, din decembrie 2006 pt majoritatea militarilor si din ian 2007 pr MAI.

  RăspundețiȘtergere
 145. @Plano10 31 mai 2011, 19:21 :
  Numai coeficientii de ierarhizare a functiilor s-au majorat incepind cu 01.01.07...
  Acea majorare cu 0,1 a coeficientilor de functie a medicilor (cadre militare in activitate) era prevazuta in L.138/'99 era inscrisa separat pentru a nu complica tabelul cu coeficientii de ierarhizare general valabil ... tot asa , separat , mai sint si alte majorari ...

  RăspundețiȘtergere
 146. Avram Iancu trebuie sa-ti aduci aminte ca Nicu Ceausescu purta combinezon de zbor atunci cand zbura cu col.Grecu sau Valeanu(dumnezeu sa-i odihneasca)iar in restul timpului purta tinuta civila.La depunerea juramantului militar era imbracat in tinuta militara.De locuit trebuie sa spun ca locuia intr-un apartament deasupra atelierului de croitorie si de cizmarie.Nu ca as vrea sa-l laud dar fata de BEIZADELELE de acum acel om avea bun simt.Cat priveste relatia pilot-tehnic de avion ai perfecta dreptate.Doamne ce repede au trecut acele momente!

  RăspundețiȘtergere
 147. @radud,salut,am citit ,sanatate maxima iti doresc.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 148. Eu eram la col Calin ,in patrula lui Mr.Bidu,la Zlin-526 F,si a depus juramantul la noi in escadrila.Ai dreptate ,cand te napadesc amintirile parca le traiesti aevea.tigri2

  RăspundețiȘtergere
 149. ...deci...PLANO 10 ,ma cenzurezi!!?.. Why ?.seffmihai

  RăspundețiȘtergere
 150. Proba ca 0,1 =10% este in FISA DE PENSIE ( formular tipizat),in care la partea a III-a, pct.11,alin."c": "SPOR PT. RESPONSABILITATEA ACTULUI MEDICAL",scrie: "PROCENT" !!.Deci, daca salariile medicilor militari au fost calculate fara majorarea cu 10% a coeficientului de functie,inseamna ca CINEVA I-A FURAT !, atat la SALARII,cat si la PENSII

  RăspundețiȘtergere
 151. Plano 10: retrag postarea anterioara, de la ora:14,40.seffmihai.

  RăspundețiȘtergere
 152. 1. Pt. MOS ALECU( postarea din 31 mai a.c.): cred ca legiuitorul ,la Lg. 138/1999 a fost PERVERS si ABSCONS: a vrut sa arate ca DA CEVA, dar CUNOSCATORII = CEI care aplicau LEGEA sa poata- JONGLA- cu LEGEA, asa cum doreau, COMPLICE-atat legiuitorii,cat si aplicatorii ei, iar BENEFICIARII ei, adica MEDICII MILITARI- pur si simplu =sa fie FURATI ! 2.Pt. PLANO 10 ( postarea din 31 mai a.c. ):daca veniturile din adeverinte sunt mai mici decat cele din tabelele anexei 1/O.U.G.NR.1/2011-sunt asa pt. ca pur si simplu-ASA- au fost trecute in adeverinte( VOIT sau NU ?)!!seffmihai.

  RăspundețiȘtergere
 153. Deci nu stiu ce s-a intamplat cu comentariul meu, dar il mai pun odata si-mi fac alt cont. As dori sa stiu ce drepturi decurg din legea 44/1994 pentru urmasii veteranilor medaliati in primul razboi mondial. Daca tatal meu a decedat, iar bunicul era veteran de razboi si n-a primit terenul conform legii, eu as putea sa il solicit sau e prea tarziu. Ce alte dreoturi as avea in calitate de nepoata linie directa), conform acestor legi ale veteranilor de razboi distinsi cu premii si medalii?
  De unde pot sa cer actele privitoare la statutul de veteran de razboi, pe care mi le-au furat niste rude colaterale?

  RăspundețiȘtergere
 154. @Stanef
  Art 8 din Legea 44 spune:
  Art. 8. - In afara de cazurile in care legea dispune altfel, drepturile decurgand din calitatea de veteran de razboi nu sunt transmisibile si ele inceteaza prin moartea titularului.
  Drepturile decurgand din calitatea de veteran de razboi decorat, legate de improprietarirea cu loc de casa sau echivalent, sunt transmisibile mostenitorilor legali, daca titularul a depus cererea de obtinere a acestor drepturi in timpul vieti.

  Daca bunicul n-a apucat sa depuna in timpul vietii cerere pt teren, dvs. ca mostenitoare in linie descendenta, nu mai puteti cere.

  RăspundețiȘtergere