Un produs Blogger.

sâmbătă, noiembrie 19, 2011

PENSIILE MILITARILOR SA REDEVINA PENSII MILITARE DE STAT !

90 comments
Am primit spre publicare un punct de vedere exprimat de dl col(r) Victor Coltescu din Bucuresti, sect 3, fost profesor al catedrei de transmisiuni a Universitatii Nationale de Aparare. Un alt material, destul de interesant, a fost publicat de dansul  si inainte de emiterea Legii 119/2010 ---> vezi aici1. DE CE SUNT UMILITE CADRELE ARMATEI? CE SE URMARESTE PRIN ACEASTA?
2. CINE ARE INTERES SA LOVEASCA PRESTIGIUL SI POZITIA IN SOCIETATE A ARMATEI?
3. DE CE NU SUNT RESPECTATE LEGILE DIN ROMANIA?
4. CINE, IN FATA CUI, CUM SI CAND RASPUND CEI CE INCALCA LEGILE DIN ROMANIA?
5. CE EFECTE AU MASURILE LUATE CU INCALCAREA LEGISLATIEI SI IN CAT TIMP VOR FI REMEDIATE ACESTE EFECTE?
6. DE CE SUNT ATATATE CATEGORIILE SOCIO-PROFESIONALE UNELE IMPOTRIVA ALTORA CAND IN CONDITII DE CRIZA AR TREBUI SA SE LUPTE PENTRU CRESTEREA UNITATII POPORULUI?

          Iata cateva intrebari pe care si le pune orice om de buna credinta si care doreste binele Romaniei. Dar in continuare voi incerca sa analizez de ce s-au recalculat pensiile militarilor prin trecerea acestora de la sistemul pensiilor militare de stat (pensii de serviciu) in sistemul public de pensii. Daca ceea ce s-a declarat a fost realizat sau a fost numai motivul pentru ca sa se faca recalcularea.
          De la inceput trebuie sa precizez ca Romania poate intra in Cartea Recordurilor fiind primul stat din lume care a trecut la recalcularea pensiilor militarilor, trecerea acestora in sistemul public de pensii, calculate pe baza unor punctaje si dependente de punctul de pensie si culmea ironiei fara nici o reactie ferma si pe masura, la timpul potrivit, din partea cadrelor militare active si in rezerva. Toate reactiile au fost tardive, slabe (li s-a dat impresia celor de la putere ca se poate si asa si se poate accepta orice), cand raul era deja facut.
          Dar sa incepem cu inceputul si sa vedem ce s-a facut si cum, ce acte normative s-au incalcat.

          Constitutia Romaniei/2003 prevede la art. 1 alin. (5) ca „respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie. Aceasta obligatie este pentru toti cetatenii romani. Tot Constitutia Romaniei/2003 la art. 16 alin. (2) precizeaza ca „Nimeni nu este mai presus de lege”. Spre deosebire de ceilalti cetateni ai Romaniei, parlamentarii (art. 70 alin. (1) din Constitutie), Presedintele Romaniei (art. 82 alin. (2) din Constitutie), membrii Guvernului(art. 104 alin. (1) din Constitutie), judecatorii (art. 34 alin. (1) din Legea nr. 303/2004)  si militarii (art. 8 din Legea nr. 46/1996) depun un juramant prin care se obliga sa respecte Constituţia şi legile ţării.
          Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, lege care sta la baza elaborarii actelor normative ale tarii, document de capatai in acest domeniu, prevede la art. 6 alin. (1) ca in proiectul de act normativ „Solutiile pe care le cuprinde trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare interesul social, politica legislativa a statului roman si cerintele corelarii cu ansamblul reglementarilor interne, precum si ale armonizarii legislatiei nationale cu legislatia comunitara si cu tratatele internationale la care Romania este parte”. Pentru a se lamuri mai bine aceasta armonizare cu legislatia comunitara, actualii guvernanti modifica aceasta lege prin Legea nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2000 care la art. I pct. 5 modifica art. 22 alin. (1) astfel: „Solutiile legislative preconizate prin noua reglementare trebuie sa aiba in vedere reglementarile in materie ale Uniunii Europene, asigurand compatibilitate cu acestea.”
          In conditiile in care toate statele europene, si nu numai, reglementeaza pensiile militarilor prin legi separate sau capitole separate de ceilalti cetateni si pensiile se stabilesc ca procente din ultimul venit sau veniturile din ultimele 3/6 luni, se platesc din bugetul de stat etc. cum poti sa spui ca respecti legile tarii si armonizezi legislatia cu cea comunitara pentru a fi compatibile cand recalculezi pensiile militare ca pentru civili, introducandu-le in sistemul public de pensii, platite din bugetul de asigurari sociale si dependente de punctul de pensie (care este la bunul plac al guvernantilor)?  Se respecta in acest caz juramantul si art. 1 alin. (5) din Constitutie? Raspunde in fata cuiva primministru/Guvernul ca a elaborat astfel de legi (Legea nr. 119/2010 si Legea nr. 263/2010)? Raspunde Parlamentul ca a adoptat astfel de legi? Raspunde Presedintele Romaniei ca a promulgat astfel de legi?  Raspunde Curtea Constitutionala ca a dat decizii de constitutionalitate la aceste legi? Sunt intrebari la care raspunsul este unul invariabil si valabil pentru toate: NU. Intr-un stat de drept nu s-ar fi ajuns la o astfel de situatie si nicidecum sa trebuiasca sa se rezolve o astfel de situatie si daca s-a ajuns, de demisie de onoare nici nu se poate discuta.

           Constitutia Romaniei/2003 prevede la art. 147 alin. (4) ca „Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor”. Dar sa vedem cum sunt respectate si aceste prevederi constitutionale in raport cu Decizia nr. 20 din 2 februarie 2000, dar si alte decizii la care face referire aceasta:
1) „Conform reglementărilor menţionate, pensia de serviciu se acordă la împlinirea vârstei de pensionare numai magistraţilor, respectiv militarilor care, în privinţa totalului vechimii lor în muncă, îndeplinesc condiţia de a fi lucrat un anumit număr de ani numai în magistratură sau, după caz, ca militar. Caracterul stimulativ al pensiei de serviciu constă, atât în cazul magistraţilor, cât şi în cel al militarilor, în modul de determinare a cuantumului pensiei în raport cu salariul, respectiv cu solda avută la data ieşirii la pensie”
2)Constatând că aceste elemente care diferenţiază regimul de pensionare al militarilor şi al magistraţilor de regimul general al pensiilor asigură un tratament juridic specific celor două categorii de asiguraţi, Curtea Constituţională reţine că instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistraţii.
Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, mai restrictive, impunând militarilor şi magistraţilor obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au. Într-adevăr acestora le sunt interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natură să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii.”
Un alt element comun care justifică în mod obiectiv şi rezonabil un tratament juridic asemănător al magistraţilor şi al cadrelor militare, inclusiv în ceea ce priveşte regimul de pensionare, îl reprezintă riscul pe care îl implică exercitarea profesiilor respective, ambele având un rol esenţial în apărarea drepturilor omului, a ordinii publice, a valorilor statului de drept.”
3) „Curtea Constituţională constată, pe de altă parte, că reglementarea în vigoare a pensiei de serviciu pentru militari, ca şi cea a pensiei de serviciu pentru magistraţi, cu diferenţele pe care această pensie le prezintă faţă de pensia comună de asigurări sociale, nu constituie o încălcare a principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii ...”
4) „... Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 şi ratificată de România prin Legea nr.74 din 3 mai 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.193 din 4 mai 1999. Astfel această cartă, care prin art.12 al părţii a II-a reglementează între altele “Dreptul la securitate socială”, prevede, de asemenea, la art.E al părţii a V-a, denumit “Nediscriminarea”, că “Respectarea drepturilor recunoscute în prezenta cartă trebuie asigurată fără deosebire de rasă, sex, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, sănătate, apartenenţă la o minoritate naţională, naştere sau orice altă situaţie”. În vederea interpretării acestui text anexa (intitulată “Câmpul de aplicare a Cartei sociale europene revizuite în privinţa persoanelor protejate”), care face parte integrantă din cartă, dispune cu aceeaşi forţă juridică în sensul că “O diferenţă de tratament pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie”.
De asemenea, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, referitoare la aplicarea principiului egalităţii în faţa legii şi al nediscriminării, a stabilit constant, în deplin acord cu jurisprudenţa în materie, şi ea constantă, a Curţii Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalităţii nu este sinonim cu uniformitatea şi că pentru situaţii diferite poate exista un tratament juridic diferit, recunoscându-se dreptul la diferenţă. În acest sens sunt, de exemplu: Decizia nr.70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.307 din 27 decembrie 1993; Decizia nr.74 din 13 iulie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.189 din 22 iulie 1994; Decizia nr.139 din 19 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.7 din 20 ianuarie 1997.„
5) „În acelaşi timp Curtea Constituţională constată că, faţă de asemănările subliniate anterior între situaţia cadrelor militare şi cea a magistraţilor, avându-se în vedere şi caracteristicile comune ale statutelor aplicabile acestor categorii profesionale, care au determinat în mod obiectiv reglementarea prin lege, în mod aproape identic, a pensiei de serviciu, nu se poate identifica o raţiune suficientă care să justifice aplicarea unui tratament diferit magistraţilor faţă de cadrele militare permanente, ...”
          6) „Într-adevăr, diferenţa de regim juridic ce se creează între pensia magistraţilor şi pensia militarilor constituie, în condiţiile înfăţişate prin considerentele anterioare, o încălcare de către legiuitor a egalităţii de tratament juridic ...”
          7) O diferenţă de tratament pe un motiv obiectiv şi rezonabil nu este considerată ca discriminatorie.
    8)În acelaşi sens este de altfel şi jurisprudenţa îndelungată a Curţii Europene a Drepturilor Omului care a statuat, în aplicarea prevederilor art.14 privind interzicerea discriminării din Convenţia privind apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, că reprezintă o încălcare a acestor prevederi orice diferenţă de tratament săvârşită de stat între indivizi aflaţi în situaţii analoage, fără o justificare obiectivă şi rezonabilă (de exemplu, prin hotărârea pronunţată în cazul “Marks contra Belgiei”, 1979).
De asemenea, Curtea Constituţională, prin Decizia nr.1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 16 martie 1994, a stabilit că “un tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice raţional, în respectul principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice”. De asemenea, prin Decizia nr.135 din 5 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345 din 17 decembrie 1996, Curtea Constituţională a reţinut că “principiul egalităţii în faţa legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite”.
          In conditiile in care prin Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor se stabileste ca pensiile militarilor sa devina pensii in intelesul Legii nr. 19/2000 privind sitemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si sa fie recalculate iar ale magistratilor sa nu fie recalculate, mai putem aprecia, in raport de cele prezentate mai sus, ca se respecta Constitutia Romaniei? Se poate aprecia ca se respecta Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996  art.E al părţii a V-a, denumit “Nediscriminarea” cand militarii sunt discriminati in raport cu magistratii, in loc sa fie tratati la fel?
          Totodata, Constitutia Romaniei/2003, referitor la tratatele de aderare la Uniunea Europeana, prevede:
„Art. 11. (1) Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.
(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
(3) In cazul in care un tratat la care Romania urmeaza sa devina parte cuprinde dispozitii contrare Constitutiei, ratificarea lui poate avea loc numai dupa revizuirea Constitutiei.”
          „Art. 20. (1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care Constitutia sau legile interne contin dispozitii mai favorabile.”
„Art. 148 (4) Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului (2)
          Analizand prin prisma celor prezentate anterior este clar ca nu se pune problema respectarii tratatelor privitoare la drepturile omului, a Constitutiei Romaniei si a Deciziilor Curtii Constitutionale din punctul de vedere al modului de acordare si stabilire a pensiilor militarilor.
Si in aceasta situatie te intrebi pe buna dreptate cine este tras la raspundere si de catre cine? Cine ii trage la raspundere pe membrii Guvernului, Parlamentarii ce tin cu guvernantii si Presedintele Romaniei ca nu respecta Constitutia si juramantul depus? Cine trage la raspundere Curtea Constitutionala a Romaniei ca odata cu schimbarea membrilor ei se schimba si deciziile, dar fara a o face in mod explicit si justificat?
Revenind la deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei si modul cum sunt ele respectate, conform Constitutiei, redau si urmatoarele aspecte:
a) Decizia nr.120 din 15 februarie 2007 a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 26.03.2007 prevede ca: În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”. Asupra acestei decizii, Curtea Constitutionala nu a mai revenit pentru a o modifica, si sa aduca argumente de ce o modifica si deci aceasta decizie a ramas valabila. Chiar daca Legea nr. 119/2010 nu prevede ca in caz de recalculare daca rezulta un cuantum mai mic al pensiei se va acorda in continuare pensia anterior stabilita si aflata in plata, atunci de ce Ministerele care au trecut la recalcularea pensiilor, stabilite conform prevederilor legilor aflate in vigoare la data calcularii initiale a pensiilor, nu au respectat  Decizia nr.120 din 15 februarie 2007 a Curtii Constitutionale? De ce au incalcat Constitutia Romaniei si principiul drepturilor castigate? Cine ii trage la raspundere? Cine vorbeste de onoare (probabil un termen ce are o alta semnificatie pentru presedinte, guvernanti si parlamentarii puterii) si respectarea juramantului?
b) Măsura privind recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată, pana la data introducerii sistemului unitar de pensii publice, nu se poate face decât prin încălcarea principiului neretroactivităţii legii, prevăzut la art.15 alin. (2) din Constituţia României, republicată, conform căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile
 Prin Decizia nr. 830/2008 (Publicată în Monitorul Oficial nr. 559 din 24.07.2008) Curtea Constituţională a statuat „ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior, dacă s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii noi, nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii reglementări, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Legea nouă însă este aplicabilă deîndată tuturor şi situaţiilor ce se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (...)”.  De asemenea, menţionez în sprijinul celor afirmate şi Deciziile Curţii Constituţionale nr. 375/2005, nr.57/2006 şi nr. 120/2007, prin care, în părţile relevante, se arată că noile reglemntări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, dispunând numai pentru viitor, fără a aduce atingere drepturilor legal câştigate anterior.
c) Curtea Constituţională, prin Decizia nr. 120 din 15 februarie 2007 a statuat ca „Aplicarea unui tratament juridic diferentiat unor situatii diferite, determinate, intre altele, si de exercitarea unor profesii diferite, care genereaza venituri variate in cuantum in functie de care se apreciaza pensia cuvenita, nu poate fi privita ca  o incalcare a principiului constitutional al egalitatii in drepturi”.  Deci se poate aprecia ca prin aplicarea aceluiasi tratament juridic in domeniul pensiilor atat militarilor cat si celorlalte categorii socio-profesionale in conditiile in care regimul juridic al vietii si activitatii acestora au fost total diferite se incalca atat principiul constitutional al egalitatii in drepturi prevazut la art. 16 alin. (1) dar si ale art. 15 alin. (1) cat si decizia nr. 120 a Curtii Constitutionale.
Prin recalcularea pensiilor militare se stat si diminuarea acestora s-a incalcat dreptul de proprietate astfel cum este el protejat de jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului; pot cita cauza Stec şi alţii contra R.U. al Marii Britanii (06.07.2005) RTDH 2006, în care CEDO a hotărât că prestaţiile sociale intră sub incidenţa Art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, fiind asimilate bunurilor – obiect al dreptului de proprietate. Curtea Europeană a decis că prestaţiile sociale constituie obiect de protecţie, indiferent de natura contributivă sau necontributivă a acestora.
In cauza Buchen v. Cehia (2006), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis ca „limitarea nejustificata a unui drept recunoscut, cum ar fi o pensie speciala, drept nesocotit ulterior, fara a exista o justificare obiectiva si rezonabila pentru o asemenea ingradire, constituie o privare de proprietate in sensul art. 1. par.1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, dar si o discriminare in sensul art. 1 din Protocolul nr.12”;
             In cauza Gaygusuz v. Austria (1996), Curtea a decis ca „pensia constituie un drept patrimonial in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie si se constata o discriminare, in sensul art.14, daca lipseste o justificare obiectiva rezonabila pentru diminuarea patrimoniului reclamantului”;
            In cauza Andrejeva v.Letonia (2007), Curtea Europeana a Drepturilor Omului a obligat statul parat la despagubiri, stabilind ca este incalcat art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr.1 in cazul in care se procedeaza la recalcularea in minus a pensiei, dat fiind ca este vorba despre un drept castigat ;
            In speta Muller v. Austria, precum si in numeroase alte spete similare, s-a decis constant in sensul ca „o reducere substantiala a nivelului pensiei ar putea fi considerata ca afectand substanta dreptului de proprietate si chiar a insasi dreptului de a ramane beneficiar al sistemului de asigurare la batranete.”
            O discutie aparte a fost facuta la nivelul CEDO si la cel al CJCE asupra notiunilor de „bun patrimonial” si de „speranta legitima”. In conformitate cu art.14 din Conventia pentru interzicerea discriminarii si art. 1 din Protocolul 1 referitor la protectia proprietatii, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a retinut ca „notiunea de bun inglobeaza orice interes al unei persoane de drept privat ce are valoare economica, astfel incât dreptul la pensie si, evident, dreptul la salariu sunt asimilate dreptului de proprietate” (cauza Buchen versus Cehia). Din aceasta perspectiva, apare ca fiind evident ca pensia de servicu a militarilor, asa cum este in prezent reglementata si avand cuantumul stabilit prin lege, constituie un „drept de proprietate” in sensul Conventiei si a Protocoalelor aditionale, iar reducerea prin recalculare a acestui drept ar echivala cu o expropriere.
          Chiar Curtea Constitutionala a Romaniei in Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 precizeaza: ”Referitor la critica de neconstituţionalitate privind încălcarea art. 20 din Constituţie, raportat la art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Curtea reţine că, potrivit art.1 din Protocolul nr.1 al Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, "Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale". Noţiunea "bun" utilizată de acest text are o semnificaţie autonomă, putându-se considera că pensia este un bun care intră sub protecţia acestui text.”
Tin de asemenea sa precizez ca, in Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 pe care a luat-o, Curtea Constitutionala a Romaniei a plecat de la cateva premise care nu sunt reale (nu stiu daca voit sau nu s-a procedat asa):
a) astfel in aceasta decizie se precizeaza ca „Instituirea pensiei de serviciu pentru magistraţi "nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia trebuie să i se supună magistraţii". Astfel, acest statut special stabilit de Parlament prin lege este mult mai sever, mai restrictiv, impunând magistraţilor "obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au. Într-adevăr acestora le sunt interzise activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de a-şi crea o situaţie materială de natură să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii."  Din aceasta apreciere se poate vedea eroarea comisa, in sensul ca militarii au fost exclusi din categoria celor care au obligatii si interdictii in plus, in conditiile in care tot Curtea Constitutionala in anul 2000 in Decizia nr. 20 aprecia ca:,instituirea pensiei de serviciu pentru cadrele militare şi pentru magistraţi nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutelor speciale cărora trebuie să li se supună militarii şi magistraţii.
Astfel, aceste statute speciale stabilite de Parlament prin legi sunt mult mai severe, mai restrictive, impunând militarilor şi magistraţilor obligaţii şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au.” Astfel ca stai si te intrebi, dupa ce intr-adevar studiezi cele doua statute si vezi ca militarii au ceva mai multe restrictii, unele stabilite nu numai prin acest statut ci si prin regulamentele militare si altele prin ordine ale ministrului apararii, cine a avut interes sa creeze aceasta discriminare? Cine are interes sa creeze tensiuni intre militari si magistrati? De ce oare magistratii, ca sa primeasca pensii de serviciu au cerut sa fie tratati din punct de vedere juridic la fel ca militarii (acestia avand traditie din acest punct de vedere), inclusiv in domeniul pensiilor (vezi Decizia nr. 20/2000 a Curtii Constitutionale) iar acum cand s-a pus problema recalcularii pensiilor s-au distantat de militarii ? Nu putem decat sa spunem: „Cinste” magistratilor  care au facut jocul guvernantilor!
b) o alta premisa gresita este aceea ca in aprecierile facute nu s-a tinut cont de faptul ca Armata are de mai bine de 150 de ani (de la 1829-1830) stabilite pensii militare de stat, platite numai de la bugetul de stat, iar militarii nu au contribuit niciodata la bugetul de pensii, in timp ce alte categorii socio-profesionale si-au creat pensii de serviciu dupa anul 1989, prin legi speciale, care se achita de la bugetul de asigurari sociale, unde au avut contributii, si diferenta (destul de mare) de la bugetul de stat. Astfel militarii au fost tratati ca toti cei cu pensii speciale. Astfel in Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 pe care a luat-o Curtea Constitutionala a Romaniei se precizeaza ca: „... în principiu, pensia de serviciu a unei categorii profesionale, reglementată printr-o lege specială, are două componente, şi anume pensia contributivă şi un supliment din partea statului. Partea contributivă a pensiei de serviciu se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, pe când partea care depăşeşte acest cuantum se suportă din bugetul de stat.”
Structurarea pensiei de serviciu in doua componente, pensia contributiva, platita de la bugetul de asigurari sociale, si supliment din partea statului platit din bugetul de stat este insa valabila pentru personalul diplomatic si consular ( art. 9 din OUG nr. 36/2003 aprobata cu modificari prin Legea nr. 595/2003), judecatori si procurori (art. 85 alin. (1) din Legea nr. 303/2004), deputatii si senatorii (prin art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor se face trimitere la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor), personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecãtoresti si al parchetelor de pe lângã acestea (art. 68 alin. (11) din Legea nr. 567/2004), funcţionarii Curţii de Conturi  (consilier de conturi - art. 49 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 cu norma de trimitere la lega pentru magistraţi si auditor public extern – art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 cu norma de trimitere la legea pentru funcţionarul public parlamentar), functionarul public parlamentar (art. 74 alin. (6) din Legea nr. 7/2006) si personalul aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania (art. 46 alin. (3) Legea nr. 223/2007), nu si pentru militari si politisti.
Cand pleci de la premise false, concluzia nu poate fi decat una falsa. Si totusi Curtea Constitutionala a gasit o portita de iesire pentru magistrati – independenta magistratilor - pentru a nu li se recalcula pensiile. Dar oare magistratii dupa iesirea la pensie mai iau decizii pentru ca sa se invoce independenta lor. Acest lucru era poate valabil pentru cei in activitate.

  De asemenea se încalcă si principiul drepturilor câştigate. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu  regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse”  (Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87).
Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

In urma analizarii Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, a art. 196 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si a articolelor din actele normative pe care le abroga articolul 196, am intocmit cateva situatii dupa a caror parcurgere veti trage singuri concluziile care se impun:

Statute prevazute in Constitutia Romaniei/2003 (pt a fi adoptate prin lege organica)
1. - statutul deputatilor si al senatorilor – art. 73 alin. (3) lit. c); (prevedere asigurare in sistemul public de pensii si asigurari sociale - art. 5 alin. 1 pct. I din L 19/2000;
2. - statutul functionarilor publici – art. 73 alin. (3) lit. j); (prevedere asigurare in sistemul public de pensii si asigurari sociale - art. 5 alin. 1 pct. I din L 19/2000)
3. - statutul minoritatilor nationale din Romania – art. 73 alin. (3) lit. r);
4. - statutul cadrelor militare – art. 118 alin. (2); (nu sunt prevazuti in sistemul public de pensii)
          Consider ca in mod normal statutul trebuie sa prevada ca persoanele din profesia respectiva au dreptul la pensie in sistemul public de pensii si asigurari sociale sau in alt sistem, urmand ca legea pensiilor din sistemul respectiv sa reglementeze aceasta problema (varsta de pensionare, stagiul de cotizare, vechimea in serviciu/profesie, modul de calcul etc.).

Legi care reglementau numai pensiile sau pensiile si asigurarile sociale pana in dec. 2010
- Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale polițistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 19 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 iunie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare;

Legi de organizare si functionare si Statute profesionale (aprobate prin lege) care reglementau conditiile de acordare si cuantumul pensiilor de serviciu (speciale), sau care fac trimitere la astfel de statute prin norme de trimitere (pana in dec. 2010)
- Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare (art. 68, art. 68 alin. (2) și art. 68 – 68);
- Legea nr. 96/2006 privind statutul deputatilor si al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008 (art. 49—51);
- Legea nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009 (art. 74—77, 80, 81 și 96);
- Legea nr. 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 18 iulie 2007 (art. 43—52 și 54);
- Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009 (art. 49 alin. (4) și art. 51 alin. (2));

 Statute profesionale care stabilesc numai dreptul la pensie (nu substituie legea pensiilor) si fac trimitere la lege pentru modul de acordare si calcul a acesteia (pana in dec. 2010)
- Legea nr. 80/2007 privind statutul cadrelor militare publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995; LEGE PENSII DE SERVICIU
- Legea nr. 360/2002 privind statutul politistului publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002; LEGE PENSII DE SERVICIU
- Legea nr. 269/2003 privind statutul corpului diplomatic si consular al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 23 iunie 2003, cu modificările ulterioare (art. 29 și 52); LEGE PENSII DE SERVICIU
- Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările si completările ulterioare (art. 127 alin. (3) si art. 130); LEGE PENSII DIN SISTEMUL PUBLIC

Categorii socio-profesionale ale caror drepturi si libertati sunt anulate sau diminuate prin constitutie si statute
- judecatorii Curtii Constitutionale;
- avocatii poporului;
- magistratii;
- membrii activi ai armatei;
- politistii;
- alte categorii de functionari publici stabilite prin lege organica.
          Ce drepturi si libertati sunt anulate sau diminuate sunt prevazute in statute. Constitutia Romaniei prevede pentru categoriile enumerate mai sus numai ca „Nu pot face parte din partide politice” (art. 40 alin. (3)) si nu pot fi alesi (art. 37 alin. (1)).
          Militarilor nu li s-a aplicat Codul Muncii, nu au avut carte de munca iar prin regulamentele militare si ordine ale ministrului apararii li s-au impus multe alte restrictii pe care alte categorii socio-profesionale nu le-au avut.

Categorii socio-profesionale a caror pensie se compune dintr-o componenta platita de la bugetul asigurarilor sociale si o componenta de la bugetul de stat
          Acestia sunt cei care erau apreciati de catre Curtea Constitutionala a Romaniei in Decizia nr. 873/2010 ca:
în principiu, pensia de serviciu a unei categorii profesionale, reglementată printr-o lege specială, are două componente, şi anume pensia contributivă şi un supliment din partea statului. Partea contributivă a pensiei de serviciu se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, pe când partea care depăşeşte acest cuantum se suportă din bugetul de stat. Acordarea acestui supliment ţine de politica statului în domeniul asigurărilor sociale şi nu se subsumează dreptului constituţional la pensie, astfel cum este reglementat în art.47 alin.(2) din Constituţie. Aceasta informatie retinuta de catre Curtea Constitutionala a Romaniei ar fi fost corecta si se aplica la anumite pensii speciale, dar nu si la cele militare. Incluzand in aceasta categorie si pensiile militare se pleaca la aprecierea unei situatii de la niste informatii false deoarece militarii nu au contribuit niciodata la bugetul asigurarilor sociale, deci nu li se poate aplica principiul contributivitatii, pensiile militare de stat au fost suportate dintotdeauna numai din bugetul de stat.
          Categoriile socio-profesionale care erau incluse in Legea nr. 19/2000 si care au contribuit la bugetul asigurarilor sociale ca apoi sa-si faca legi speciale de pensii astfel incat pensiile lor sa aiba doua componente pensia contributivă şi un supliment din partea statului sunt (a se vedea articolele si legile abrogate prin Legea nr. 263/2010):
1. personalul diplomatic si consular – prin art. 52 din Legea Nr. 269 din 17 iunie 2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României face trimitere la legea speciala de acordare si calcul a pensiilor lor speciale - Ordonantã de Urgentã nr. 36 din 21 mai 2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular (art. 1 – pensie de serviciu), aprobata cu modificari prin Legea nr. 595/2003;
2. deputatii si senatorii - prin art. 49 din Legea nr. 962006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor face trimitere la Legea nr  303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor;
3. functionarului public parlamentar – prin art. 74 alin. (3) din Legea nr. 7/2006 (Republicata 2009), privind statutul functionarului public parlamentar „beneficiaza de pensie de serviciu in cuantumul prevazut la Art. 82 din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”;
4. personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania – prin art.43 alin. (1) din Legea nr. 223 din 4 iulie 2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania beneficiaza de pensie de serviciu,  al carei cunatum se stabileste conform art. 44 alin. (1) „în cuantum de 80% din media veniturilor totale brute realizate în ultimele 3 luni de activitate anterioare lunii în care are loc pensionarea” si care conform art. 46alin. (3) „Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse”;
5.  functionarii Curtii de Conturi – prin Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi face trimitere la Legea nr  303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor;
6.  judecatorii si procurorii – prin art. 82 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor nr. 303/2004 beneficiaza de „pensie de serviciu, in cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de indemnizatia de incadrare bruta lunara si sporurile avute in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii” si care conform art. 85. alin. (1) “Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public, pensia prevazuta de art. 82 alin. (2), art. 831 si art. 84 alin. (3), precum si pensia de serviciu acordata celor care nu indeplinesc conditia de limita de varsta prevazuta de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul de stat.”
          Este foarte interesant momentul cand aceste categorii socio-profesionale si-au stabilit pensii de serviciu prin legi speciale si modul cum sunt structurate aceste pensii de serviciu (o parte platita de la bugetul de asigurari sociale – pentru ca au contribuit si o parte de la bugetul de stat – ca sa le compenseze ce??? – mai putin la magistrati).
Asa cum se arata in Decizia nr. 873 din 25 iunie 2010 a Curtii Constitutionale „Guvernul a transmis Curţii Constituţionale, prin Adresa înregistrată sub nr.8.259 din 23 iunie 2010, punctul său de vedere cu privire la impactul bugetar al adoptării Legii privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, aşa cum a fost el stabilit de ministrul de resort.” si prin care se aprecia ca „Cu privire la eliminarea pensiilor speciale din sistemul de apărare şi ordine publică, se arată că recalcularea va viza 155.842 de pensii şi că prin operaţiunea realizată se vor obţine "economii rezultate din recalcularea pensiilor mari şi foarte mari (cele care depăşesc suma de 3.000 lei)". Dar din ultimele declaratii ale ministrului apararii rezulta cu totul altceva, in sensul ca prin cresterea a peste 90% din pensiile militarilor si platirea lor din cadrul bugetului de asigurari sociale presiunea asupra acestuia a crescut si mai mult, deci efectul a fost invers fata de cel scontat. Totusi sa nu uitam ca scopul nedeclarat al acestei recalculari nu a fost reducerea pensiilor ci dependenta pensiilor militare de punctul de pensie care poate fi in orice an diminuat fara prea multe probleme (asa este prevazut in lege si nu mai trebuie sa dea nimeni socoteala pentru scaderea pensiilor) si faptul ca pensiile militarilor nu mai trebuie sa fie actualizate in raport cu cele ale militarilor activi, ci numai cu inflatia. Altfel cum se poate explica aceasta risipa (oare a facut cineva un calcul) de forte, timp, fonduri si mijloace materiale la care se adauga si nervii si timpul pierdut de catre pensionari pentru aceasta recalculare, care va fi urmata de revizuire (alt termen folosit pentru a mai atenua impactul recalcularii asupra unui numar mare de pensionari militari). Oare au luat in calcul initiatorii acestei legi 119/2010 ca sunt unele arhive care au fost distruse de inundatii si cutremure, unele documente care nu mai pot fi descifrate datorita materialelor cu care au fost intocmite si timpului care s-a scurs de la creerea lor si a faptului ca situatia veniturilor cadrelor militare nu se gasesc intr-un singur document (state de plata de la unitate si uneori de la esalonul superior, ordine de zi pe unitate etc.) si intr-un singur loc (unitati de pe tot teritoriul tarii, depozite de arhiva etc.). Si-a pus totusi cineva problema ca actualii guvernanti nu au prevazut in aceste legi nici o masura compensatorie pentru pensiile celor obligati sa paraseasca sistemul inainte de termen pentru ca Romania sa-si indeplineasca obligatia asumata de reducerea efectivelor prin intrarea in NATO? Cu ce sunt vinovati acestia ca acum trebuie sa fie pedepsiti cu diminuarea pensiilor ca nu au stagiul complet de cotizare? Cum isi protejeaza Romania soldatii si gradatii profesionisti care duc faima tarii pe teatrele de actiuni militare si ii ridica prestigiul in lume prin jertfele de sange si indeplinirea cu succes a misiunilor alaturi de ceilalti militari ai statelor membre NATO cand la ajungerea la varsta de parasire a sistemului militar nu au dreptul la pensie? Ce garantii trebuie sa mai ceara un cetatean roman Guvernului atunci cand trebuie luate niste masuri care nu ii sunt favorabile, pentru ca mai tarziu sa nu se intoarca impotriva lui acceptarea unor solutii in acel moment cand guvernantii isi rezolva problemele?
De ce se doreste dezbinarea categoriilor sociale in conditii de criza cand ar trebui sa se intareasca unitatea nationala pentru a se putea depasi aceasta situatie deosebit de grea? De ce se incalca legile tarii, incepand cu Constitutia Romaniei si terminand (culmea ironiei) cu legi facute chiar de guvernanti?
De ce se loveste in chiar pilonii de baza ai unei natiuni: educatia, armata, religia si sanatatea? (cred ca stiti raspunsul)

Cred ca singura solutie este sa mergem la vot cat mai multi si sa votam impotriva lor (a smecherilor, a nespecialistilor, a pilosilor, a hotilor, a celor care nu au alta lege decat legea bunului plac, a celor care cred ca daca sunt la conducere sunt stapani de sclavi si sunt pe veci stapani). Sa votam impotriva lor atat de multi cat ei nu pot sa fure pentru a reveni pe drumul normalitatii, pe drumul legalitatii. 
Dupa darea jos de la putere a tuturor guvernantilor si parlamentarilor corupti si care nu au ce cauta in cel mai reprezentativ organ al statului trebuie facuta curatenie in justitie si in toate organele statului (Presedintele Romaniei, Avocatul Poporului, Procurorul General al Romaniei, CNCD, Politie, Armata etc.) si numiti oameni buni specialisti, cinstiti si care sa lupte pentru binele tarii.
 Cei ce au incalcat legile tarii sa raspunda pentru faptele lor in fata justitiei.
Dati acest material sa circule la cat mai multi militari si nu numai ca sa vada ce se intampla cu ei, ca sa vada, daca mai era necesar, cine si cum ne conduce. 

14.11.2011
Col. (r) Victor COLTESCU

90 de comentarii:

 1. Da. gata s-a rezolvat,puteti fii linistiti !
  A uitat sa vorbeasca despre smecherii L164 si de cei carora..le CRESC !!

  RăspundețiȘtergere
 2. Din tot articolul interesant mi se par referirile la principiul dreptului castigat, consacrat si in art 180 al fostei legii 19/2000 dupa care trebuia sa se recalculeze pensiile speciale.

  "se încalcă si principiul drepturilor câştigate. Acest principiu este consacrat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, arătând că: „dacă prestaţiile acordate în temeiul regulamentului vechi sunt mai favorabile decât cele plătite în conformitate cu regulamentul nou, acestea nu trebuie să fie reduse” (Cauzele Saieva v Caisse de compensation des allocations familiales - 32/76 şi Mărio Viva v Fonds National de Retrăite des Ouvriers Mineurs - 83/87).
  Principiul drepturilor câştigate este expres stipulat în practica judiciară a CEDO, care în mod consecvent a dat câştig de cauză" subiecţilor de drept afectaţi din punct de vedere al drepturilor băneşti prin acte normative adoptate ulterior.

  RăspundețiȘtergere
 3. Pai atunci don Plano cu traista in bat la..CEDO! O singura remarca :principiul dreptului castigat se refera la lupta sindicala si alte chestii asemanatoare...(stii tu mai bine dar te faci ca..te impiedici!!)
  Pensia -sub nicio forma nu-i un drept ,,castigat"(prin negocieri,lupte de strada ,scmd etc) ci este un drept ASIGURAT fiecarui individ al societatii in urma contributiilor personale(contributiile pot avea mai mai multe forme) ESTE CA AM DREPTATE??

  RăspundețiȘtergere
 4. @Cezar
  Daca pensia a fost acordata legal, conform bazei de calcul reale, nu smecherite, cum zici tu, este un drept castigat.
  Cine contesta acea pensie, recte Guvernul, sa faca dovada ca acel cuantum al pensiei, stabilit conform Legii 164/2001, a fost stabilit cu incalcarea legii.

  RăspundețiȘtergere
 5. O sa va mirati la ce scriu in continuare dar eu as dori din inima ca aceste drepturi cistigate sa ramina in plata. Asta ar insemna aparitia unui nou principiu in calcularea pensiilor:
  LA MUNCA PUTINA PENSIE MARE !
  Deoarece nu pot exista doua legi care sa reglementeze aceeasi problema inseamna ca pensiile de mai sus ar deveni minimale iar prin extensie principiul s-ar modifica putin pentru cei care au muncit pe functii similare dar o perioada mai mare de timp:
  LA MUNCA MULTA PENSIE SI MAI MARE !
  (Asta ar insemna ca ideea cu pensiile NATO ar avea un suport dar nu pentru cei care au lansat-o).
  Daca ne gindim si la separatia puterilor in stat eu nu cred (din pacate) ca justitia poate impune guvernului ce modificari sa faca in buget si in favoarea cui. E ca si cum justitia ar decide (exista totusi si aici o limita de 30% daca nu ma insel si doar pentru anumite obligatii) ce sume ar trebui sa le achit altora din pensia mea, fara sa tina cont de faptul ca eu vreau sa consum mai mult gaz pentru incalzire in loc sa platesc mai mult pentru constructia unui nou palat de justitie.
  Nu cred ca la CEDO, mai ales in conditiile economice actuale, dreptul cistigat inseamna o suma cit mai mare in dauna altora care au muncit mai mult.

  RăspundețiȘtergere
 6. Legea 119 este exceptionala! Alta mai buna nu cred ca putea exista! Abia acum s-a facut dreptate! Un subofiter de intendenta (cu vechime completa) are aceeasi pensie cu a unui pilot militar(dar cu numai 23 de ani vechime)! Probabil ca au avut de-a lungul carierei militare aceleasi riscuri asumate – unul din cauza pericolului de a se intoxica cu mirosul de naftalina si celalalt …ca nu statea in mirosul de naftalina. Cred ca cel din urma ar trebui sa fie « ars » mai drastic la pensie !

  RăspundețiȘtergere
 7. Discrepantele au aparut o data cu ultima crestere a pensiilor, din anul 2007, cand la vechime egala, aceasi promotie, coieficienti de ierarhizare identici, dar din structuri diferite(cdt. batalion fara trupe/of.stat major), diferenta ajunsese si de 1000 RON. Ideal ar fi fost ca aceasta revizuire sa fie facuta in "sus" si nu in "jos", asa cum se vede.

  RăspundețiȘtergere
 8. Tot respectul pentru cariera d-lui col(r) Coltescu Victor ,fost profesor al catedrei de TRANSMISIUNI din UNAp. In ceeace priveste punctul de vedere al domniei sale eu astept cu interes pe cel al profesorului de la catedra…NBC . Pana atunci prefer sa merg pe mana unor juristi ( profesori dr.in drept ) care au o cu totul alta interpretare in UNELE aspecte ridicate de domn profesor de transmisiuni.

  RăspundețiȘtergere
 9. @Stelian
  Discutam de luni de zile aceasta problema si tot nu se intelege ca nu pot subzista in domeniul pensiilor o lege abrogata, Legea 164, si altele in vigoare, Legea 119, Legea 263 si OUG nr. 1.
  Dreptul legal castigat, cuantumul stabilit potrivit L 164, s-ar pastra doar pana cand este depasit de produsul dintre punctajul general, stabilit conform Legii 119, si valoarea punctului de pensie.
  Nu scapa nicio pensie necalculata in puncte de pensie.
  Si in instante, se anuleaza decizia data pe 119 sau oug nr.1, se poate spune ca se pastreaza drepturile legal dobandite conform legislatiei anterioare,ca drept castigat, dar nu pot sa oblige Casele de Pensii sa emita o noua decizie in baza unor legi abrogate.

  RăspundețiȘtergere
 10. Zice Plano ....Dreptul legal castigat, cuantumul stabilit potrivit L 164, s-ar pastra doar pana cand este depasit de produsul dintre punctajul general, stabilit conform Legii 119, si valoarea punctului "..Sa mori de ras nu alta! Adica peste vreo 20-30de ani
  Nu te suspectez ca esti naiv ....ATUNCI..?

  RăspundețiȘtergere
 11. @Steilan -fac o corectura poate se intelege mai bine principiul:
  LA MUNCA PUTINA PENSIE MARE ! Traiasca
  LA MUNCA MULTA PENSIE LA FEL sau chiar mai MICA!!?? TR...ai..asca??

  RăspundețiȘtergere
 12. @Plano
  Ai dreptate. Asta incerc sa spun si eu dar cu alte cuvinte. Am insa o obiectie la "dreptul cistigat" care acum nu mai exista si daca s-ar pastra asa cum spui tu ar putea fi interpretat ca o discriminare. Erau pensii dupa 164 care depaseau solda unui sef al SMG in functie, tot asa cum exista si pensii ale unei doamne subofiter care depaseste pensia unui colonel (cunosc bine doamna si colonelul). Cit timp crezi ca ii trebuie colonelului ca sa i se dubleze (aproape) pensia si sa nu se simta discriminat ?

  RăspundețiȘtergere
 13. @CEZAR
  Corect. Sa vedem daca se intelege, ca deocamdata inca se aplica.

  RăspundețiȘtergere
 14. @Stelian
  Vroiam sa subliniez ca pensiile acele militare in cuantumuri astronomice sunt incorect stabilite pe L 164, apelandu-se la smecheriile de care am tot vorbit.
  Casa de Pensii ar trebui sa reverifice corectitudinea bazei de calcul pentru pensia pe 164 si sa recupereze drepturile acordate necuvenit, inainte de a recalcula pensia in puncte de pensie pe 119.

  RăspundețiȘtergere
 15. @Plano
  N-ar fi o idee rea dar nu poate recupera sume decit dupa cel mult 3 ani.

  RăspundețiȘtergere
 16. @Plano10 19 noiembrie 2011, 16:02 :
  Nu toate "pensiile acele militare in cuantumuri astronomice sunt incorect stabilite pe L 164, ..."
  Se vede treaba ca nimeni nu vrea sa citeasca (se poate citi si pe internet ... nu trebuie avuta colectia ziarului...)

  "://www.presamil.ro/OM/2008/46/ziar%2046.pdf" pag.17

  "Pentru unele categorii de pensionari militari
  - cum sunt magistra]ii militari, cadrele
  militare trecute în rezerva din pozitia „detasat
  sa îndeplineasca functii în afara Ministerului
  Apararii", cadrele militare care la data trecerii
  în rezerva îndeplineau functii de demnitate
  publica -, actualizarea pensiilor este mai complexa
  si nu poate fi efectuat` în sistem
  automat, întrucât la data trecerii în rezerva,
  în loc de solda de functie, ca element al bazei
  de calcul a pensiei, aceste cadre au beneficiat,
  dupa caz, de indemnizatie de încadrare bruta
  lunara, salariu de baza al functiei îndeplinite
  sau de indemnizatie de demnitar."

  Deci , o parte din "pensiile acele militare in cuantumuri astronomice " sint stabilitae pe baza unor venituri din ultimele 6 luni de activitate (venituri care se luau in calcul drept "solda de functie") ... venituri care erau "astronomice" fata de soldele de functie ale militarilor-militari ...

  RăspundețiȘtergere
 17. Ar fi interesant de aflat daca cei 10% (ale caror pensii se diminueaza ... sau ramin la fel) - conform tabelelor din oct.2011 - sint cei care "si-au minarit" veniturile si au obtinut pensii "marite fraudulos" in baza L.164/2001 ... Daca nu cumva au reusit "sa-si minareasca" veniturile si pentru re... re...

  RăspundețiȘtergere
 18. ....(.....)In conditiile in care toate statele europene, si nu numai, reglementeaza pensiile militarilor prin legi separate sau capitole separate de ceilalti cetateni si pensiile se stabilesc ca procente din ultimul venit sau veniturile din ultimele 3/6 luni.
  .................................................
  Ce spuneti d-le PROFESOR???
  Pe unul care are pile, il face colonel(din profesor) sa zicem, si unul care a stat de la sublocotenent la colonel .... o viata... ies amandoi cu aceeasi PENSIE!!!
  E drept , d-le profesor de UNAP??????

  RăspundețiȘtergere
 19. @mos alecu
  Foloseste metoda exagerarii pentru a decredibiliza o afirmatie.
  N-a zis nimeni ca toate cele 10% dintre pensiile care scad au fost manarite.
  Cea mai mare parte a lor scad din cauza, discutata si rasdiscutata, a numarului mic de ani pe care proprietarii lor i-au lucrat in Armata, desi ajunsesera pe functii bune. platite.

  RăspundețiȘtergere
 20. De asemeni cred ca ar fi interesant de aflat care este gradul de credibilitate al tabelelor publicate ...
  Acest lucru este important avind in vedere observatia , absolut deosebita , facuta de Trofin : existenta unor deosebiri intre elementele din sinteza publicata de MApN (cind abia incepusera discutiile despre necesitatea desfiintarii pensiilor militare de stat) , si elementele din tabelul din oct.2011... In sinteza apar vreo 200 pensii peste 5.000 ... iar in tabel apar vreo 400 si ceva ... Unde este adevarul ?

  RăspundețiȘtergere
 21. @Plano10 19 noiembrie 2011, 17:59 :
  Daca expresia : "Foloseste metoda..." a vrut sa fie "FolosestI metoda..." ... nu inteleg de unde a reiesit ca vreau sa decredibilizez ceva ... Am intrebat , pur si simplu , pentru a afla ... daca se poate afla asa ceva ...

  RăspundețiȘtergere
 22. @Cezar
  Definiti, va rog, cele doua concepte:"Munca putina" si " munca multa".

  RăspundețiȘtergere
 23. Legat de diferentele intre elementele prezentate in sinteza si in tabelul evocate ... ar putea fi o explicatie : la inceputul campaniei de desfiintare a pensiilor militare de stat , s-a vehiculat ideea transformarii cuantumului pensiei (militare de stat) in "puncte de pensie" , printr-o simpla impartire a cuantumului pensiei la valoarea unui punct de pensie (in vigoare la data transformarii) . Ca urmare , multi dintre cei prezentati in articolul din Observatorul Militar (mentionat la adresa aratata anterior) , s-au grabit sa iasa la pensie pe L.164/2001 ... Acum s-ar putea sa le para rau de gestul facut ... daca mai STATEAU pe functiile BABANE pe care erau incadrati ... mai cistigau puncte/bani ...

  RăspundețiȘtergere
 24. @mos alecu
  In felul heirupist in care actioneaza, capitanul ajuns general si ministru a apucat sa spuna, in celebra declaratie din iunie, ca s-au revizuit toate pensiile.
  Cei de la Casa, saracii, au publicat tabelul cu pensiile in cuantumul in plata si au lucrat in continuare pentru revizuirea lor pe baza anexei 1 din metodologie.
  Acolo unde au mai sosit date din teritoriu au operat modificari.
  De unde sa stie ca exista oameni ca Trofin care poate sintetiza tabelul dupa fiecare actualizare si se poate identifica numarul pensiilor revizuite ulterior?

  Ii rog pe cei care primesc decizii de revizuire sa sesizeze daca apar diferente fata de ultima actualizare a tabelului, ca sa nu mai suspicionam, poate neintemeiat, ca in tabel se publica date mincinoase.

  RăspundețiȘtergere
 25. @Anonim 18,16 Un exemplu de munca FOARTE PUTINA!!
  << Ce spuneti d-le PROFESOR???
  Pe unul care are pile, il face colonel(din profesor) sa zicem, si unul care a stat de la sublocotenent la colonel .... o viata... ies amandoi cu aceeasi PENSIE!!!
  E drept , d-le profesor de UNAP??????"
  Alta varianta ar fii vechime reala ffoarte mica(15ani) dar functie mare in ultimele 6 luni
  Ma puteti gasi si dvs. daca incercati!!

  RăspundețiȘtergere
 26. @ Plano,
  Altfel spus e aceeaşi poziţie (nuanţele contează prea puţin) pe care-o susţine şi SCMD şi pentru care e beştelit atâta Dogaru, complet pe nedrept.
  Acum nu cumva ai folosit măsura dublă, aici apreciezi ca fiind interesantă poziţia, iar dincolo... ???

  RăspundețiȘtergere
 27. @Carco
  Eu nu sunt in total dezacord cu actiunile SCMD. Am criticat doar fanteziile juridice al domnului istoric Dogaru.
  Domnul Dogaru este impotriva introducerii amendamentelor cu privire la pastrarea in plata a cuantumului mai avantajos rezultat dupa recalculare/revizuirea din oficiu, amendamente care ar fi in spiritul principiului respectarii dreptului legal dobandit.
  Vezi ce comunicat belicos a dat dupa ce s-au introdus, recent, acele amendamente la OUG nr.
  Dansul vrea pur si simplu revenirea la L 164 si, in plus, ii mai si amageste pe cei care au obtinut hotarari favorabile pe recalculare... nu in revizuire.

  RăspundețiȘtergere
 28. @Cezar
  Exemplu concret de " munca putina": pilot militar,grad cpt.cdor.,ore zbor: aproximativ.1700, pensie inainte de revizuire: 3274, dupa: 2776, vechime efectiva: 23 ani, cumulata: 42. Misiuni: Bosnia, Kosovo, Irak. Prin comparatie: Plt.adj. - gestionar de subunitate, vechime efectiva: 31 de ani, cumulata: 37 de ani, pensie inainte de recalc./ rev. : 2120, dupa : 2775. Riscuri asumate: primul- la orice ridicare de la sol; cel de-al doilea: la fiecare ridicare de pe scaun,incolonare a m.t. la blocul alimentar, la baie, sau poate, la CFG. Perfect echitabil conform principiului mai sus enuntat!
  Dar ce parare aveti despre FUNCTII de MARE RASPUNDERE si cele OBISNUITE/RASPUNDERE LIMITATATA? Asta asa , doar ca un simplu punct de vedere.

  RăspundețiȘtergere
 29. @Anonim
  Importanta muncii desfasurate s-a reflectat in soldele si sporurile obtinute care, la randul lor, se reflecta in punctajul general de pensie obtinut pe principiul luarii in calcul a veniturilor pe intreaga cariera militara.

  RăspundețiȘtergere
 30. @Plano10 19 noiembrie 2011, 19:50 :
  La unul din cursurile urmate , aveam un lector care , la unele "nazbitii" de-ale noastre (cursantii) , nazbitie pe care incercam sa o "mascam" , zicea : "Hai ,domnilor , sa fim seriosi ! Ce dracu' ma credeti idiot ?" .
  Deci ... hai sa fim seriosi ...

  Pai , anonimul , pe care tocmai il "desfiintezi" , asta a spus : "Importanta muncii desfasurate ..." de pilot este de 2.776 lei (pensie) ; iar cea desfasurata de plt.adj. (plutonier de subunitate ... pe vechea denumire a functiilor) este de 2.775 lei (pensie) ... Intr-adevar este o diferentiere ... in "favoarea" primului ...

  RăspundețiȘtergere
 31. Plano --0
  Mosu---15
  Serveste Mos Alecu !

  RăspundețiȘtergere
 32. @mos alecu
  Eu am vrut sa spun ca injustetea sistemului de salarizare se reflecta proportional si in pensie.
  Munca de pilot este importanta la fiecare zbor si eu credeam ca este remunerata ca atare.

  RăspundețiȘtergere
 33. @Plano10 19 noiembrie 2011, 18:51 :
  Graba (raspunsului) strica treaba ...
  Iar discutam despre lucruri diferite ...
  Trofin a descoperit (si eu am reluat ideea ) diferente intre numarul pensiilor (calculate pe L.164) prezentate in cele doua documente ... Deci , nu este nici o legatura cu numarul pensiilor re... re... in diverse etape ... Numarul pensiilor (pe diverse intervale de cuantumuri) , calculate pe L.164 ar trebui sa fie acelasi in cele doua prezentari .... acel numar nu este , in nici un fel , influentat de diversele stadii ale re... re...

  RăspundețiȘtergere
 34. @Plano
  Aici sunteti in eroare! Fara ranchiuna! Importanta muncii, mai ales in armata, era si este influentata de catre" cel ce te iubeste"! Sau de " cine se afla la capatul lantului"! Credeti ca un ofiter cu " personalitate", bazata pe " stiinta", avea sau are castig de cauza in fata unui ofiter sau subofiter " cu spate"? Stiati ca acel ofiter, plecat in misiune inainte de 2006, beneficia de numai 50% din solda de grad si de functie pe perioada executarii misiunii, suma care de altfel a fost luata in calcul la stabilirea pensiei? V- am dat mai sus acel exemplu cu acel ofiter pentru a intelege, cat de cat, acest mecanism meschin, total inadecvat, razbuntor chiar impotriva celor care, spre ghinionul lor, au inteles ca, indeplinind o misiune pentru care au fost pregatiti, mai tarziu "TARA LE VA FI RECUNOSCATOARE"! De aceea, acum, eu, fost ofiter al Armatei Romane, va multumesc voua, presedinte, ministru, oameni simpli, pentru faptul ca , asemeni militarilor americani, SUNT RESPECTAT!

  RăspundețiȘtergere
 35. ,,Noi vrem respect''.
  Raspunsul:
  ,,Fabricat in Romania !''

  RăspundețiȘtergere
 36. @Plano10 19 noiembrie 2011, 20:15 :
  La spusele : "Munca de pilot este importanta la fiecare zbor si eu credeam ca este remunerata ca atare."
  DA ... la pilotii civili ... de aceea a aparut chestia cu cetateanul ala cu pensie imensa ...
  Remuneratiile in armata nu sint asa cum , gresit , CRED unii ... de neexplicat pentru cineva care spune ca a vazut multe decizii (cu anexele aferente) de re... re...

  RăspundețiȘtergere
 37. Plano --0
  Mosu---30
  Serveste Mos Alecu !

  RăspundețiȘtergere
 38. Batrinete , haine grele ... "cetateanul ala cu pensie imensa" ... Geica ...

  RăspundețiȘtergere
 39. Sincer imi cer scuze daca am suparat pe cineva! Nu asta a fost intentia mea! Dar...nu vreau sa se repete un precedent,,, Toata stima si respectul pentru acest corp minunat al subofiterilor si M.M.!

  RăspundețiȘtergere
 40. @anonim20:39
  Tu nu joci(inca),dar ai 15.

  RăspundețiȘtergere
 41. @mos alecu
  ,,Din dragopste'',cine a fost cea care a avut initiativa legislativa privind pensiile personalului aeronautic civil,ca eu nu mai gasesc pe net.

  RăspundețiȘtergere
 42. @ Plano,
  Din câte ştiu eu SCMD susţine, pe principiul dreptului câştigat, menţinerea cuantumului recalculat dacă acesta e mai mare. Ceea ce combate este definitivarea prin acele hotărâri a tratării pensiilor militarilor ca aparţinătoare a sistemului public de pensii.
  Dacă citeşti cu atenţie argumentaţia d-lui col (r) Victor Colţescu şi L164, vei constata că acestea corespund integral.
  Până una alta L 164 există, pe linia îmbunătăţirii legilor pensiilor militare a fost o etapă, iar situaţia de faţă nu poate constitui etapa următoare. Deci, soluţia imediată ar putea fi numai revenirea la L 164.
  Ştiu că eşti adeptul sistemului unic de pensii, dar nu şi în ceea ce priveşte magistraţii. Sorry!

  RăspundețiȘtergere
 43. @TIR riiac 19 noiembrie 2011, 21:02

  L.223/04.07.2007. - Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civilă din România

  Nu stiu "cine a fost cea care a avut initiativa legislativa privind pensiile personalului aeronautic civil ..." .
  Dar "treaba s-a rezolvat sub obladuirea" ...
  Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
  Gheorghe Barbu PD 29 decembrie 2004 - 5 aprilie 2007
  Paul Păcuraru (5 aprilie 2007- 24 septembrie 2008)
  urmati de ... Mariana Câmpeanu (25 septembrie 2008 - 22 decembrie 2008) ... care , la vremea "editarii" legii respective era pe la Casa Nationala de Pensii ...

  RăspundețiȘtergere
 44. @Cârcotaşu 19 noiembrie 2011, 21:08 :
  "Până una alta L 164 există..." ????

  RăspundețiȘtergere
 45. Legea in discutie mi-a creat serioase probleme de etica,atit prin modul in care a fost propusa ,dar si prin modul de aplicare.
  Raminea Romania fara piloti si fara personal aeronavigant? Cred ca a fost o combinatie santaj/mita,dar nu se poate dovedi.
  Cite nu au vazut echipajele aviatiei civile !Si nu numai cele civile...

  RăspundețiȘtergere
 46. @Carco
  Revenirea la L 164 nu o mai poate face nici opozitia daca vine la putere.
  Aici a fost greseala lui Dogaru si a celor din jurul lui, in tot cursul anului 2010. Au mers pe principiul totul sau nimic. Vezi de cate ori au fost respinse incercarile mele de ai determina sa introduca atunci amendamentele cu art 180 din Legea 19/2000, inca in vigoare, in Legea 119/2010.
  Cum poti sa spui ca L 164/2001 exista daca este abrogata inca de la inceputul anului de Legea 263?
  Nu mai credeti in prostia asta vehiculata de Dogaru. Legea 164 nu mai exista nici pentru cei 300 care au castigat in instante. Si lor li se revizuiesc pensiile.

  @mos alecu
  Pai atunci vorbiti de imperfectiunile sistemului de salarizare in Armata nu de faptul ca recalcularea pensiilor pe baza veniturilor din intreaga cariera nu e bun. Va contrazic cei 90% beneficiari de cresteri.

  Compara sintezele lui Trofin, le ai aci pe blog, dupa tabelele publicate in iunie si octombrie si vezi cate mii de pensii au fost revizuite intre timp, dupa ce Oprea declarase triumfalist ca a terminat revizuirea.

  RăspundețiȘtergere
 47. Domnilor imi cer scuze daca am provocat o discutie, poate inutila...dar cand am vazut ceea ce se scrie pe acest blog, ceea ce i se intampla unui coleg de-al meu si mie...domnilor,este prea de tot! Imi pare rau de toti colegii de LM, Sc.Mil. si Academie! Asta este! Poate se va mai construi ceva in Romania! Amintiti-va de practica din liceu: la sapat santuri pentru viitoarele "ctitorii"! Avem experienta...stim cum se face! Onor generarilor inferiori noua ca activi, dar superiori ca rezervisti! Atentie la ' caruta' impinsa de cineva, supravegheata de altcineva si umpluta cu altceva!!!Fight well, die honored!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 48. Am inteles ! Au dreptate cei 90%! Iertati-ne ca avem mai multa scoala decat ei. Einstein a avut dreptate:"Doar doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana; iar de cea din urma sunt foarte sigur." Asa cum sunt multe din comentariile anterioare ale unor oameni care, atunci cand erau activi,ridicau osanele celor ai caror subordonati erau. Oricine are dreptul sa fie prost, dar unii abuzeaza de acest privilegiu. Sunt multi cei care cred ca, sa fii prost, egoist si sa ai o sanatate buna sunt trei cerinte pentru a fi fericit... desi daca prostia lipseste, celelalte nu mai conteaza.

  RăspundețiȘtergere
 49. @Anonim
  Care dintre anonimi esti, de zici ca ai provocat o discutie?

  @Anonim
  Intr-un fel ai dreptate.
  Daca nebunii si prostii si-ar da seama ca sunt nebuni sau prosti cu siguranta ca nu ar fi nebuni sau prosti.

  Dati-va si voi un nume ca sa iesiti din anonimat.

  RăspundețiȘtergere
 50. @Plano10 19 noiembrie 2011, 21:47 :
  O discutie despre "imperfectiunile sistemului de salarizare in Armata " nu are nici un sens ... deoarece nu el s-a schimbat ... "Asta este ... cu asta defilam !" .
  Problema este ca acel sistem de salarizare asigura si "ierarhizarea materiala" a militarilor pe timpul cit erau in activitate ; devenind de neinteles schimbarea ierarhizarii la pensii ... Aberatia este cu atit mai mare cu cit si in cadrul corpului subofiterilor apar "re-ierahizari" greu de inteles : subofiterul muzicant va avea pensie mai mare decit subofiterul comandant de subunitate ... desi soldele lor ca militari in activitate erau exact invers ...

  Legat de tabele... repet : numarul cuantumurilor pensiilor stabilite pe L.164 nu se modifica in functie de numarul pensiilor re... re... Cite pensii de 1.000 lei (pe L.164) au fost la 31.12.10 ... tot despre atitea vom vorbi si peste 1.000 de ani ... chiar daca ele vor fi devenit de 500 sau de 5.000 lei ... "Pe data de 31.12.10 erau in plata X pensii de 1.000 lei !"

  RăspundețiȘtergere
 51. @Plano
  Un fost militar, fost pilot militar...un simplu anonim.Unul din acei 10%!Am fost, poate un "prost",dar care acum incerc sa nu abuzez de acest "privilegiu".
  @Mos Alecu
  Stiti ce concluziona regretatul Octavian Paler in urma unui studiu efectuat intr-un LM? Doar cinci cuvinte:"Destinul este consecinta caracterului nostru". Stiti ce s-a situat pe primul loc in ierarhia stabilita de acesta in studiul efectuat in randul elevilor de LM din acea perioada? Iata:" Ierarhia valorilor profesionale - exercitarea unei profesii care sa ofere posibilitatea "modului de viata dorit in activitate si dupa" .

  RăspundețiȘtergere
 52. @plano & ceilalti
  Oare cati din actualii beneficiari ai asa zisei "revizuiri" sunt absolventi de LM? Si oare cati din cei racolati/luati" din productie" beneficiaza acum de aceste mariri???

  RăspundețiȘtergere
 53. @Plano
  Sa zicem ca anonimul se numeste "ZEXE' - ca in "Cartea nuntii".

  RăspundețiȘtergere
 54. Sau @zexe de la B1? Daca da, salutari!
  Nu stiam ca esti militar? Pareai mai tanar, in polemicile de pe Roxana blog!

  RăspundețiȘtergere
 55. @All
  Nu ma asteptam ca materialul acesta, scris de domnul col(r) Coltescu, sa aiba atata audienta, mai ales ca a fost publicat pe mai multe site-ri.
  In cateva ore a fost citit de aproape 400 de ori.

  RăspundețiȘtergere
 56. Vezi de cate ori au fost respinse incercarile mele de ai determina sa introduca atunci amendamentele cu art 180 din Legea 19/2000, inca in vigoare, in Legea 119/2010.
  Încercările tale? Unde? Când?
  Revenirea la L 164 nu o mai poate face nici opozitia daca vine la putere.
  Chiar crezi chestia asta?
  Aici a fost greseala lui Dogaru si a celor din jurul lui, in tot cursul anului 2010. Au mers pe principiul totul sau nimic.
  Când tu, ca avocat, susţii cauza unui client, susţii numai ceea ce crezi că poţi obţine. Dacă ar fi vorba de cauza ta, de principiu, n-ai admite decât "tot sau nimic". Exact situaţia în care te afli tu faţă de problema asta şi Dogaru faţă de aceeaşi problemă.
  Vei vedea că se va reveni la pensiile de serviciu pentru militari şi poate la reactivarea legii 164.
  @ Moş Alecu,
  "Până una alta L 164 există..." ????
  Se vorbeşte la modul depreciativ faţă de contabili, că văd lumea cu "mânecuţele". Cred că nu e mai onorabil s-o vezi prin ochelarii unui jurist. Aici nu suntem la tribunal şi nu ne obligă nimeni să respectăm vreo procedură. Da, textul L 164 există, chiar dacă nu mai acţionează, adică a fost abrogată. Dacă nu mă crezi dă o căutare pe Google şi vezi dac-o găseşti sau nu. Da, chiar dacă i s-ar da un alt număr, revenirea la ea se poate face oricând.

  RăspundețiȘtergere
 57. @Carco
  -Nu-si va mai permite nimeni de la opozitie sa-si puna in cap 90% dintre pensionarii militari, cei carora le-a crescut pensia prin recalcualre, si familiile lor, trambitand revenirea la L 164.
  Ar fi o pirdere electorala.
  Si asa, nu-i vezi cati din cei care comenteaza aci sunt cu Oprea Izmana care, cica, el le-a marit penziile?
  -Avand in vedere ca in Legea 263/2010 sunt atatea articole derogatorii pentru militari, ei avand, totusi, si in aceasta lege un statut special,este posibil, zic, ca acele articole sa fie scoase din lege si introduse, in forma identica, in alta lege, careia sa-i spuna Legea pensiilor militare.
  Asta e posibil, dar cuantumul pensiei va fi determinat tot prin puncte de pensie.
  -Anul trecut nu era un proces in instanta ci era in desfasurare procesul de legiferare in cursul caruia potentialilor parlamentari, care ar fi putut sa ajute in comisii si in plen, sindicatul nu le spunea decat sa voteze impotriva si nu a luat in calcul, atunci, si introducerea unor amendamente, cum s-a facut recent la initiativa liberalilor, in special a d-rei Alina Gorghiu.
  -In RIL introdus de Kovesi este posibil ca ICCJ sa spuna ca Legea 119/2010 ii discrimineaza pe ceilalti speciali in comparatie cu militarii si contravine art 14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.Ai cunostinta ca grefierii au castigat contestatii in instanta pe acest considerent!

  RăspundețiȘtergere
 58. Chestia asta cu pensiile mânărite e ca și aia cu teroriștii, au fost dar nu s-au mai găsit.
  Păi dacă se găseau două-trei nu ieșea Oprea triumfal pe sticlă cu ele. Când a început ordonanța și restructurarea se reduceau preponderent funcțiile mari, atunci de unde dracu găseai funcție babană să stai pe ea 6 luni. Mai ales că prin 2000 începuse să se reducă și coeficienții la funcțiile noi. E drept că cei veniți din unitățile restructurate sau desființate își păstrau vechiul coeficient.
  La ultima mare unitate la care am ajuns, prin desființarea celeilalte ( care la rândul ei se înființase prin desființarea altor două și la care am prins celebrul examen concurențial, cel cu coeficientul de sinergie al comandantului și care a dăinuit mai puțin de un an), erau 19 funcții de comandor/colonel. După un an prin noua organigramă au mai rămas 3. Anul următor s-a transformat iar și au rămas două.

  RăspundețiȘtergere
 59. @karadeniz
  Nu e greu sa gasesti pensiile minarite. E foarte greu insa sa dovedesti ca domnul (sau doamna) care in ultimele luni a dovedit brusc ca merita solda de merit, avansari la exceptional, functii mari la Pocreaca dar detasati imediat la Bucuresti, prime peste prime etc., au dat spaga sau alte favoruri pentru beneficiile respective.
  E ca si expresia devenita de notorietate ca doamna E.U. este amanta "dictatorului". Le-a tinut cineva luminarea, a aparut vreun film cu doamna goala in bratele ratoiului ?
  Dupa cum vezi eu folosesc alta porecla in locul "chiorului" despre care stim amindoi ca nu este jignitoare.

  RăspundețiȘtergere
 60. Nea Stelica, invatasi ce inseamna AMANTA ?

  RăspundețiȘtergere
 61. @Anonim
  Nu trebuia sa invat. Trebuia doar sa-mi amintesc. De la memorie mi se trage.

  RăspundețiȘtergere
 62. @Stelian P ora 7.32 (Doamne, ce devreme va treziti in week-end!)
  Ca tot am vazut ca apelati la folclorul nostru romanesc si "vorbiti in pilde", va amintesc de o zicala ce spune ca "nu iese fum daca nu faci foc". In rest, e admirabil faptul ca incercati sa aparati o doamna. Si daca chiar o fi adevarat, care e problema "muritorilor de rand"?
  ora 10.06
  Cred ca si-a facut efectul cafeaua. Sau, de la culoarea neagra a cafelei, v-ati amintit de o ... brunetica focoasa.

  RăspundețiȘtergere
 63. Buna dimineta!
  @Karadeniz
  Corect prezentata situatia "restructurarii". Se uita de multi comentatori conditiile in care s-a facut reforma in armata si cauzele pentru care unii au iesit din sistem. Unii au facut-o cu gandul la bani -pensie+ordonanta+posibilitatea angajarii ca civil in cadrul aceluiasi birou/serviciu din aceeasi unitate. Altii, care au vrut sa ramana, nu mai gaseau functie nici macar echivalenta gradului(caz cunoscut 100% - Lt.col., sef birou, i s-a propus functie de cdt.Bt./capitan). Era nevoie de aducerea "la normal a piramidei ierarhiei"-celebrul raport 1:3. Cred ca unii isi aduc aminte ca intr-o perioada a existat un ordin prin care se interzicea m.m. si subofiterilor iesirea la pensie anticipat. Atunci injurau, acum au de castigat! Nu ma deranjeaza deloc! Asa au venit sau au plecat trenurile din gara fiecaruia.
  Pensie lunga si sanatate tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 64. Era totusi corect ca la vechime egala(aceeasi promotie, acelasi an de pensionare, acelasi coeficient de ierarhizare, aceeasi grupa de munca), dar functii diferite (cdt. subunitate vs of. de stat major), diferenta cuantumului pensiei sa fie de 800-1000 RON in favoarea cdt. de subunitate?

  Ce criterii au fost luate in calcul, la ultimile mariri de pensii, din perioada guvernarii Tariceanu, incat s-a ajuns la aceasta disriminare, in conditiile in care subunitatile nu erau incadrate cu trupe de ani buni(caz concret).

  Aici nu intra in discutie "capra vecinului", doar vreau sa scot in evidenta unele imperfectiuni ale L164 sau aplicarea gresita a prevederilor acesteia.

  O zi buna, va doresc tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 65. @ Stelian P
  Cred că într-o viețile anterioare ai fost pe rând păianjen, pisică iar în alta buldog. Deși nu-mi place, trebuie să admir modul cum țeși plasa, capacitatea de a ateriza mereu în picioare și tenacitatea de rămâne încleștat pe idee. Dacă nu le poți dovedi atunci cum le găsești. Ori nu ai avut ori nu știi cum se acorda solda de merit. Nu se dădea lunar ci anual, erau niște norme metodologice de aplicare, cei 30% din personal erau 30 % din toate categoriile of, mm și subof., SC. La stabilirea celor desemnați participau nemijlocit și aveau un cuvânt de spus și șefii de compartimente. Avansările la excepțional nu se făceau în masă, că de aia e excepțional, iar primele sigur nu intrau în calculul pensiei.
  Din păcate cei care-ți citesc comentariile, fascinați de elocința oratorică, uită să mai analizeze veridicitatea ideilor. Opinia generală printre foștii militari e că cei 10% au pensiile mânărite și pentru a nu periclita soarta celor 90%, cărora principiul contributivității combinat cu dragostea pentru armată a mareșa(ca)lului Oprea și tezei ”Comandantului suprem” ( nici eu nu folosec chiorul ) că subofițerii sunt cei care mor pe teatrele de operații, e de dorit să stea cuminți în banca lor și să se sacrifice pentru interesul general al celorlalți camarazi.

  RăspundețiȘtergere
 66. @karadeniz
  Nu stiu ce am fost in alte vieti dar incerc sa ma informez.
  Cum le gasesti ? Eu cred ca se poate cam asa:
  - te uiti cam ce pensie are un maior cu 20 de ani vechime si ceri calculatorului sa-ti extraga in ordine descrescatoare toti maiorii cu vechimea respectiva si cu aceeasi perioada calendaristica de servicu.
  Daca diferenta primilor este mare fata de ultimii te uiti in dosarele de pensionare si vezi motivele.
  Ti se pare logic ?
  Nu am spus ca avansarile la exceptional se faceau in masa, am spus doar ca se faceau, iar unele erau si pe merit.(asta am uitat)
  Stiu cum se dadea solda de merit dar nu am avut. Tu ai avut ocazia sa semnezi de aprobare pentru asemenea solde ? Primeai vreun telefon "de sus" cu indicatii pretioase sau la tine totul era conform legii.
  Cunosc opinia generala dar tu ai citit care este opinia mea ? Sper ca macar acum "fascinatii" o sa o citeasca si o sa inteleaga ca sincer si eu doresc mentinerea in plata, cu acelasi cuantum, a pensiilor minarite.

  RăspundețiȘtergere
 67. @karadeniz
  Nu inteleg ce idei vrei sa induci aici. Vrei sa spui ca in sedinta in care se discuta acordarea soldelor de merit, nimeni nu stia cine dintre beneficiari urmau sa iasa la pensie ? Toti cei care aveau solde de merit erau luati prin surprindere cind ieseau la pensie ?
  Cind se desfiinta o unitate vrei sa spui ca nimeni nu stia din timp acest lucru ? Venea ministrul cu elicopterul in curte si le spunea:
  - gata, aveti o ora sa plecati la pensie ! si cei care aveau norocul sa fie prinsi pe functii mari primeau ce meritau iar restul erau toti, dar absolut toti, sacrificati pentru NATO ?
  Asta vrei sa spui ? Cui ?

  RăspundețiȘtergere
 68. @ Stelian P.
  Calculatorul e la casa sectorială de pensii a M.Ap.N. Ei ar putea să o facă și m-aș mira să nu o fi făcut. Cum la fel m-aș mira ca Oprea să fi găsit așa exemple și să nu le fi trâmbițat spre amuțirea celor 10%. Restul sunt supoziții cu rol de dezinformare și manipulare. Dacă un maior o fi lucrat 3 ani în mină, doi la canal, doi la nu știu ce fabrică de armament, doi ani la pescadoare, trei ani atașat militar, patru procuror militar, o fi fost și parașutist, genist, scafandru și o fi fost permanent cu două, trei funcții peste cea a gradului, e posibil să aibă, după recalculare, mai mult decât Bădălan și Popescu la un loc. Exagerez un pic dar teoretic ar fi posibil.
  Da am semnat astfel de aprobări, iar acolo unde alții erau cei care aprobau au ținut seama de ceea ce am propus și susținut eu. În forțele navale, cel puțin la unitățile de nave, comandanții și șefii nu puteau fi numiți pe principiul ”nu contează că ești prost, mintea vine după post”. Nava și marea nu erau medii propice pentru ei. Cei de tipul acesta căutau alte funcții, în care aria la competenței se putea face șiplay-beak , tot căutând urcau din ce în ce mai sus, unul a ajuns chiar șeful SMG.

  RăspundețiȘtergere
 69. @karadeniz
  Ai dreptate ca marina este o arma tehnica unde nu poate lucra oricine. Cind am dat exemple m-am referit la trupele de uscat.
  Oprea nu poate sa trimbiteze exemplele respective deoarece nu poate dovedi ca toti cei cu pensii mai mari au facut ceva ilegal. Daca da un nume titularul poate sa-l dea in judecata, daca da cifre nu are mare efect.
  Hai sa ne stringem mina, ca suntem in post.

  RăspundețiȘtergere
 70. Tot de la marina se pare ca unul a ajuns si ....Presedinte!!! hi,hi,hi,-vorba nu stiu cui!

  RăspundețiȘtergere
 71. Plano10 23.38
  Si eu va salut! E drept, cu ceva intarziere. Nu conteaza persoana ZEXE ! Daca sunt militar ? Nu, nu mai sunt…am fost odata, nu cu mult timp in urma. Acum sunt un asistat ca toti ceilalti 90% sau 10%. Am fost unul din aceia care si-au inceput cariera militara ca urmare a lecturarii cartilor lui Doru Davidovici…asa am ajuns in LM, am continuat in Sc.Mil., AISM. Nu am pacalit meseria nici macar un minut! Am inceput de la gradul de simplu elev in LM si pana la cpt.cdor.Cum spuneai si tu : prosti si nebuni…eu, unul, am fost nebun ca mi-am ales aceasta meserie si prost ca am continuat… Am parasit « sistemul » cand am vazut ca ramaneam din ce in ce mai putin colegi, marea lor majoritate « dezertand » din acesta pe cale naturala, pentru ca asa pier pilotii militari. Macar ei au scapat de umilirea recalcularii/revizuirii. Fight well, die honored !

  RăspundețiȘtergere
 72. Inca o data ,salut Zexe!
  Toata stima pentru temerarii piloti militari.

  RăspundețiȘtergere
 73. @Cârcotaşu 20 noiembrie 2011, 01:21 :
  Aciditatea exprimarii este , probabil , din cauza de "tinerete" , dar mai ales ... din cauza de "proaspat venit pe plaiurile" acestui blog ...
  In orice caz ... nu am fost , si nici nu sint , nici contabil si nici jurist...

  RăspundețiȘtergere
 74. @mos alecu
  Trebuie sa te obisnuiesti cu aciditatea unui vechi cititor carcotas al blogului care, anul trecut, s-a autosuspendat la comentarii pe acest blog din cauza diferentelor majore de opinii, cand a aparut Legea 119/2010.
  Nu credea atunci ca legea va fi favorabila majoritatii militarilor. Din graba de a da un raspuns, inca n-a inteles ca sunteti pe aceeasi lungime de unda. :):)
  Surprinzator ca a revenit inarmat cu invataturile "juridice" propovaduite mincinos de dl istoric M. Dogaru.

  RăspundețiȘtergere
 75. @ Cezar
  Nu-l cunosc personal, a terminat Institutul de Marină cînd eu abia intram. Ce-i care l-au cunoscut spun că profesional ere foarte bun.

  RăspundețiȘtergere
 76. Intrucat noi ca militari am devenit masa de manevra a tuturor propun ca tori cei din conducerile asociatiilor de militari si ale sindicatului sa raspunda unor intrebari simple, dar edificatoare pentru a se demonstra sinceritatea declaratiilor si actiunilor lor:
  1. ce studii militare au (denumirea exacta a institutiei de invatamant si specialitatea);
  2. Ce functii au indeplinit ca militari;
  3. Daca au semnate anumite angajamente sau “protocoale”??? cu partide politice;
  4. Daca au fost sau mai sunt in relatii contractuale cu mijloacele media (care sunt acestea si suma aproximativa incasata pana in prezent)?
  5. De unde si din ce functii au fost disponibilizati?
  6. Dupa disponibilizare unde au mai lucrat ?
  7. Cei cu grade de general de brigada,maior,locotenent sau general(cu patru stele) cati ani au indeplinit efectiv, in activitate, aceasta o functie prevazuta cu acest grad?
  8. Unde, cand si cine a fost initiatorul structurii respective?
  Sunt convins ca daca “maretii” nostri “lideri” vor raspunde cinstit si corect acestor intrebari apele se vor linisti, dezbinarile vor dispare si se vor crea premisele unitatii de actiune a acestor structuri.

  RăspundețiȘtergere
 77. @Anonim 20 noiembrie 2011, 20:11 :
  Fara nici un fel de legatura cu dorinta/intentia dvs. de "limpezire a apelor" ... Daca Napoleon ar fi trebuit sa raspunda unui astfel de chestionar ... alta ar fi harta Europei azi ...

  RăspundețiȘtergere
 78. @Plano10 20 noiembrie 2011, 19:12 :
  Tocmai din cauza de "lungime de unda" am fost nedumerit ...
  Cit despre "aciditate" ... am inceput sa fiu mai putin afectat ... atit de aciditate , cit si de bazicitate ... mai ales atunci cind sint "gratuite" si , de obicei , fara argumente ... simple exercitii/demonstratii/manifestari de oratorie lipsite de orice fundamentare ...

  RăspundețiȘtergere
 79. @Anonim
  Ai reinventat roata cu acel chestionar.
  Cred ca nu prea ai tangenta cu asociatiile daca nici pana acum nu stii cine le conduce.
  E ca si cum l-ai pune pe Hagi, in fotbal, sa-si faca publica biografia.

  RăspundețiȘtergere
 80. @Stelian P. 20.11 14.40
  Buna dimineata! Am semnat O.Z.U.1/... prin care se numea "Comisia pentru acordarea soldelor de merit". Din aceasta comisie NU facea parte comandantul unitatii. Activitatea comisiei incepea dupa incheierea perioadei de apreciere/notare a cadrelor si dupa rezolvarea eventualelor contestatii. Asta se intampla de regula in prima jumatate a lunii martie. Comisia analiza propunerile comandantilor de subunitati/sefilor de birouri(de servicii)inscrise in notare/apreciere si HOTARA cui se acorda. Comandantul nu prea avea ce face in aceasta situatie. Nu exclud insa 100% posibilitatea interventiei in favoarea (sau defavoarea) vreunui cadru sau S.C.
  Sanatate tuturor!

  RăspundețiȘtergere
 81. @mos alecu
  Uitasem sa spun ca Legea 164/2001 nu mai exista, chiar daca se mai gaseste inca pe Internet...cum zice @Carcotasu aci si Dogaru in Comunicatele si, mai nou, rugamintile de pe SCMD.
  Pe Internet se gaseste si Decretul 214/1977 dupa care se calculau pensiile militare pana in aprilie 2001.!!!!!!!

  RăspundețiȘtergere
 82. @Anonim 21 noiembrie 2011, 09:52
  Buna dimineata si multumesc pentru precizari. Din postarile mele (nu atit de precise) nu reiese altceva. Nu vorbeam din pozitia comandantului.

  RăspundețiȘtergere
 83. Pe internet il gasim si pe Stalin si pe Hitler...samd.Asta inseamna ca exista??:)
  inteleg sa fi carcotas e chiar amuzant,dar cred ca nu trebuie sarit "parleazul" logicii elementare.E doar o linie subtire pana la caderea in ridicol
  Don Corleone

  RăspundețiȘtergere
 84. "anonimule", ce-ar fi sa propui ca subofiterii care se pare ca te c-am incurca - or fi provenit saracii din armata "congoleza" - sa fie recalculati cu solda de "militar in termen" si, i-ai rezolvat, cum au fost rezolvati acum cativa ani cand, de..., au fosr uitati la majorarile de solde si pensii ..., hai spune ceva ...

  RăspundețiȘtergere
 85. @R. 21 noiembrie 2011, 18:22 :
  Referitor , NUMAI , la afirmatia "au fosr uitati la majorarile de solde si pensii " ... Va rog sa ne spuneti cind si cum s-a facut aceasta ...

  Majorarile de solde se faceau prin modificarea "valorii de referinta sectoriale" . Aceasta valoare se inmultea cu "coeficientul de ierarhizare" al functiei si al gradului ... fara a se putea face discriminari intre corpurile de cadre ... Iar in 2006 (pentru 2007 , si in continuare) s-au majorat coeficientii de ierarhizare a functiilor de la Seful SMG , pina la soldat angajat pe baza de contract ...
  Cit despre legatura (in contextul L.164/2001) intre soldele militarilor in activitate si pensii ... sper ca nu este nevoie sa mai vorbim ...

  RăspundețiȘtergere
 86. Zexe say
  Salut Plano
  Ma uitam zilele acestea pe “youtube” la niste videoclipuri superbe…toate cu titlul “Soldiers return home to surprise loved ones”. Mi-am adus aminte de cea de-a doua misiune “in afara”, in 2004. Ce mandru ma simteam atunci…mai ales la intoarcerea din misiune ! Chiar, sunt curios daca, lui Suciu i-au scazut sau marit pensia ! Ca deh, acum te poti astepta la orice …

  RăspundețiȘtergere
 87. Aaaa... era sa uit ...zilele acestea fi-miu mi-a zis ca ar vrea sa dea examen la ATM...Ce as putea sa-i spun? Sa renunte sau sa fiu diplomat - cu riscul ca mai tarziu dezamagirea sa fie una crunta - si sa-i spun simplu, americaneste, gen "It is your choise!"
  Zexe

  RăspundețiȘtergere
 88. "@ mos alecu", in ciuda faptului ca, nu ar fi bine sa existe ranchiuna indiferent de grad, totusi exista ..., cine nu a fost in "inaltul cerului¨pòate ca a fost "pe inaltul muntilor" de unde privea aproximativ de la aceiasi inlatime "facerea lumii" chiar daca unul era "desant pe aeroplan" iar altul "desant pe bocanci", viata ne ofera ceea ce i-am cerut noi intro oarecare masura, restul primim de la altii ..., poate ca la unii le-au tremurat "telescoapele in izmene, fiind desant pe aeroplan" dar sigur nu poate sti cum le-au tremurat acelasi telescoape in izmene la altii care, privind din inaltul muntilor in jos la lumea civilizata se intrebau daca si cand isi vor vedea patul cald de acasa si, imbracanbdu-se in fiecare dimineata cu aceleasi haine inchetate, lasate la intrarea in cort, seara umede de transpirate, nu i-as dori placerea, atunci cand acuzi "generalul" acuzi o masa de oameni, daca vrei sa spui altceva, asta este altceva ..., iar daca privim problema referitoare la "cei cativa anii in urma", trebuie sa se stie ca äu fost manevrati "coeficientii ..." nu valoarea sectoriala, asta nu inseamna ca a fost un lucru rau, rau a fost ca ... a fost "sugrumat" undeva pe parcurs ..., asta a fost, unii au primit, altii ..., daca vrem sa gasim "cuiul lui pepelea" il putem gasi oricand, daca vrem sa-l batem, este la fel insa, e bine sa-l batem la usa sau in casa altuia pentru a avea motiv sa mergem sa "intrebam ..." sau poate ca, e bine sa-l avem pe "cuiul lui pepelea" in propria casa, sa ne invartim in jurul lui precum "cainele in jurul cozii" si sa ne acuzam reciproc de ce nu ajungem la el !, in loc sa vedem ce are "capra noastra" si sa vedem cum o putem vindeca, in stil romanesc, vrem sa ramnana si vecinul fara capra !!!.

  RăspundețiȘtergere
 89. @R. 22 noiembrie 2011, 10:57 :
  Sint sigur ca aveti dreptate in tot ceea ce spuneti in comentariul dvs . Eu , insa , nu am inteles nimic ... aceasta neintelegere datorindu-se , bineinteles , resurselor limitate pe care le am ...

  RăspundețiȘtergere
 90. Este foarte simplu pentru cei de la putere sa bage diversiuni.Legea spune clar ce legislatie trebuie aplicata si anume cea de la data pensionarii.In ceea ce priveste pe militarii de cariera,cei care lucrau in domeniu aveau salariile mult mai mari decat ceilalti si erau promovati si la exceptional.Asa ca nu mai interpretati adevarul, ca nu tine.....

  RăspundețiȘtergere