Un produs Blogger.

vineri, decembrie 09, 2011

Uniunea Statelor Europene este o realitate in domeniul fiscal. Scade puterea guvernelor nationale

24 comments
Sarkozy refuza sa dea mana cu Cameron, premierul britanic
CONSILIUL EUROPEAN
Bruxelles, 9 decembrie
2011
(OR. en)


DECLARATIA SEFILOR DE STAT SAU DE
GUVERN
DIN ZONA
EURO


Uniunea Europeană si zona euro au întreprins mult în ultimele 18 luni pentru a îmbunătăti guvernanta economică i pentru a adopta noi măsuri ca răspuns la criza datoriei suverane. Cu toate acestea, tensiunile existente pe piată în zona euro au crescut si este necesar să intensificăm eforturile noastre pentru a aborda provocările actuale. Astăzi am convenit să avansăm către o uniune economică mai strânsă. Acest lucru implică actiunii în două directii:

- un nou pact fiscal si o coordonare consolidată a politicilor economice;
-dezvoltarea instrumentelor noastre de stabilizare pentru a răspunde provocărilor pe termen scurt.

O arhitectură consolidată pentru uniunea economică si monetară
1.
Stabilitatea s i integritatea uniunii economice s i monetare  a Uniunii Europene în ansamblul său necesită punerea în aplicare rapidă s i viguroasă a măsurilor deja convenite, precum si noi actiuni calitative către o veritabilă „uniune a stabilitătii fiscale” în zona euro. Alături de moneda unică, este indispensabil un pilon economic solid. Acesta se va baza pe o guvernantă sporită pentru favorizarea disciplinei fiscale si aprofundarea integrării pe piata internă, precum si pe o crestere mai intensă, competitivitate sporită si coeziune socială. Pentru a îndeplini acest obiectiv, vom valorifica si vom îmbunătăti ceea ce s-a realizat în ultimele 18 luni: Pactul de stabilitate si crestere consolidat, punerea în aplicare a semestrului european începând din această lună, noua procedură privind dezechilibrele macroeconomice si Pactul euro plus.
2.
Având în vedere acest obiectiv primordial si pe deplin hotărâti să depăsim împreună dificultătile actuale, am convenit astăzi asupra unui nou „pact fiscal” si asupra unei coordonări semnificativ mai intense a politicilor economice în domeniile de interes comun.
3.
Acest lucru va impune o nouă solutie între statele membre din zona euro, care să fie consacrată în norme
comune, ambitioase, care să reflecte angajamentul politic puternic într-un nou cadru juridic.
RO
Un nou pact fiscal

4. Ne angajăm să instituim o nouă regulă fiscală, care să cont ină următoarele elemente:

Bugetele generale ale guvernelor trebuie să fie echilibrate sau în surplus; acest principiu se consideră respectat dacă, cu titlul de regulă, deficitul structural anual nu depăseste 0,5% din PIB-ul nominal.

O astfel de regulă va fi de asemenea introdusă în sistemele juridice naionale ale statelor membre la nivel constitutional sau la un nivel echivalent. Această regulă va contine un mecanism de corectie automată care se initiază în eventualitatea unor devieri. Acesta va fi definit de fiecare stat membru pe baza principiilor propuse de Comisie. Recunoastem competent a Curtii de Justitie de a verifica transpunerea acestei reguli la nivel national.

Statele membre converg către nivelul lor specific de referintă, conform unui calendar propus de Comisie.

Statele membre care fac obiectul unei proceduri aplicabile deficitului excesiv transmit Comisiei si Consiliului, spre aprobare, un program de parteneriat economic care prezintă detaliat reformele structurale necesare în vederea asigurării unei corectări a deficitelor excesive care să fie sustenabilă în mod eficace. Punerea în aplicare a programului, precum si planurile bugetare anuale conforme acestuia, vor fi monitorizate de Comisie si de Consiliu.

Va fi instaurat un mecanism pentru raportarea ex ante( feed-forward) de către statele membre a planurilor lor nationale privind emisiunile de datorie publică.
RO
5.
Regulile care guvernează procedura aplicabilă deficitului excesiv (articolul 126 din TFUE) vor fi consolidate pentru statele membre din zona euro. De îndată ce Comisia constată că un stat membru a depăsit pragul de 3%, vor exista consecinte automate, cu exceptia cazului în care o majoritate calificată a statelor membre din zona euro se opune. Măsurile si sanctiunile propuse sau recomandate de către Comisie vor fi adoptate cu exceptia cazului în care o majoritate calificată a statelor membre din zona euro se opune. Specificarea criteriului datoriei în ceea ce priveste o valoare numerică de referintă pentru reducerea datoriei (regula 1/20) pentru statele membre cu o datorie publică care depăseste 60% trebuie să fie consacrată în noile dispozitii.
6.
Vom examina în mod rapid noile reguli propuse de Comisie la 23 noiembrie 2011 cu privire la:
(i) monitorizarea si evaluarea proiectelor de planuri bugetare s i corectarea deficitelor excesive în statele membre din zona euro,
si
(ii) consolidarea supravegherii economice si bugetare a statelor membre care se confruntă cu dificultăti grave sau care sunt amenintate de astfel de dificultăti în ceea ce priveste stabilitatea lor financiară în zona euro.
Lansăm un apel Consiliului s i Parlamentului European de a examina rapid aceste reglementări, astfel încât acestea să fie în vigoare pentru următorul ciclu bugetar. În temeiul acestui nou cadru juridic, Comisia va examina în special principalii parametri ai orientării fiscale din proiectele de planuri bugetare si, dacă este necesar, va adopta un aviz privind aceste planuri. În cazul în care Comisia identifică o nerespectare deosebit de gravă a Pactului de stabilitate si de crestere, aceasta va solicita un proiect revizuit de plan bugetar.
7.
Pe termen lung, vom continua să depunem eforturi în privinta modalitătilor de continuare a consolidării fiscale, astfel încât aceasta să reflecte mai adecvat gradul nostru de interdependentă. Aceste chestiuni vor face parte din raportul din luna martie 2012 al presedintelui Consiliului European, elaborat în colaborare cu presedintele Comisiei si cu presedintele Euro- grupului. De asemenea, acestia vor raporta cu privire la relatiile dintre UE si zona euro. O coordonare a politicilor si o guvernantă consolidate

8.
Convenim să utilizăm în mod mai activ cooperarea consolidată cu privire la chestiuni care sunt esentiale pentru buna functionare a zonei euro, fără a afecta negativ piata internă.
RO
9.
Ne angajăm să actionăm în directia unei politici economice comune. Se va stabili o procedură pentru a se asigura faptul că toate reformele majore de politică economică planificate de statele membre din zona euro vor fi discutate si coordonate la nivelul zonei euro, în vederea evaluării comparative a celor mai bune practici.
10.
Guvernanta zonei euro va fi consolidată, astfel cum s-a convenit cu ocazia reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie. În special, se vor organiza reuniuni la nivel înalt ale zonei euro cu regularitate, cel putin de două ori pe an. Consolidarea instrumentelor de stabilizare
11.
Reformele pe termen mai lung, precum cele mentionate mai sus, trebuie combinate cu o actiune imediată pentru a se aborda în fortă tensiunile existente în prezent pe piată.
12.
Se va pune rapid în practică efectul de pârghie al Fondului european de stabilitate financiară (FESF), prin intermediul celor două optiuni concrete convenite de Eurogrup la 29 noiembrie. Salutăm disponibilitatea BCE de actiona ca agent pentru FESF în cadrul operatiunilor sale de pe piată.
13.
Convenim asupra unei accelerări a intrării în vigoare a Tratatului privind Mecanismul european de stabilitate (MES). Tratatul va intra în vigoare de îndată ce va fi ratificat de un număr de state membre reprezentând 90% din angajamentele de capital. Obiectivul nostru comun este ca MES să intre în vigoare în iulie 2012.
RO14.
În ceea ce priveste resursele financiare, convenim cu privire la următoarele:

FESF va rămâne activ în finanarea programelor care au demarat până la jumătatea anului 2013, astfel cum este prevăzut în acordul-cadru; va asigura în continuare finanarea programelor aflate în desfăsurare, după cum este necesar;

vom reevalua caracterul adecvat al pragului total al FESF/MES de 500 de miliarde EUR (670 de miliarde USD) în martie 2012;

pe parcursul introducerii treptate a capitalului vărsat, suntem pregătiti să accelerăm plătile de capital pentru a mentine un raport de minimum 15% între capitalul vărsat si suma restantă din emisiunile MES si să asigurăm o capacitate de creditare combinată efectivă de 500 de miliarde EUR;

statele membre din zona euro si alte state membre vor examina si confirma în termen de 10 zile furnizarea de resurse suplimentare pentru FMI de până la 200 de miliarde EUR (270 de miliarde USD) sub forma unor împrumuturi bilaterale, pentru a asigura faptul că FMI dispune de resurse adecvate pentru a aborda criza. Asteptăm cu interes contributii paralele din partea comunitătii internationale.
15.
Convenim asupra următoarelor ajustări la Tratatul privind MES pentru ca acesta să fie mai eficace:

În ceea ce priveste implicarea sectorului privat, vom adera cu strictete la principiile si practicile bine stabilite ale FMI. Acest lucru se va reflecta fără ambiguităti în preambulul tratatului. Reafirmăm clar că deciziile luate la 21 iulie s i la 26/27 octombrie referitoare la datoria Greciei sunt unice si exceptionale; vor fi incluse clauze de actiune colectivă standardizate si identice, astfel încât să fie mentinută lichiditatea pietei în termenii si conditiile tuturor noilor obligatiuni de stat din zona euro.

Pentru a se asigura faptul că MES poate lua măsurile necesare în orice circumstane, regulile de votare în cadrul MES vor fi modificate astfel încât să includă o procedură de urgentă. Regula acordului reciproc va fi înlocuită cu o majoritate calificată de 85% în cazul în care Comisia si BCE conchid că este necesară o decizie urgentă privind asistenta financiară atunci când stabilitatea financiară si economică a zonei euro este amenintată.
Sub rezerva confirmării de către parlamentul finlandez.
RO
16.
Salutăm măsurile întreprinse de Italia; salutăm de asemenea angajamentul noului guvern elen, sprijinit de toate părtile, de a pune în aplicare integral programul său, precum si progresele semnificative realizate de
Irlanda si Portugalia în aplicarea programelor lor.
* *
*

Deciziile privind unele dintre măsurile descrise mai sus pot fi luate prin intermediul legislatiei secundare. Sefii de stat sau de guvern din zona euro consideră că celelalte măsuri ar trebui incluse în legisla ia primară. Având în vedere lipsa unanimită iti în rândul statelor membre ale UE, ace stia au decis să le adopte printr-un acord internat ional care urmează să fie semnat în luna martie sau la o dată mai apropiată. Obiectivul rămâne încorporarea acestor dispozi ii în tratatele Uniunii cât mai curând posibil. Sefii de stat sau de guvern din Bulgaria, Danemarca, Letonia, Lituania, Polonia s i România si-au exprimat intent ia de a se alătura acestui proces. Sefii de stat sau de guvern ai Republicii Cehe si Suediei îs i vor consulta parlamentele înainte de adoptarea unei decizii.
RO

NOTA
Marea Britanie nu a semnat pactul.

24 de comentarii:

 1. Reactia lui Ponta.
  "Am urmăit cu atenţie modul iresponsabil în care preşedintele Traian Băsescu a luat decizii în numele României, la Bruxelles, şi constat din nou că suntem puşi în faţa unui fapt împlinit - acela de a accepta o decizie faţă de care nu au existat consultări în ţără şi dezbateri largi cu societatea civilă şi cu opoziţia."

  USL este de acord cu "introducerea în Constituţie a obligaţiilor privind 3% deficit".
  "Refuzăm abordarea iresponsabilă a lui Traian Băsescu şi reafirm că modificarea Constituţiei trebuie realizată doar de un nou Parlament, legitimat de alegeri. Aşa că situaţia este simplă: cu cât facem mai repede alegeri, cu atât mai repede modificăm Constituţia pentru a consfinţi aceste prevederi!", susţine social-democratul.

  RăspundețiȘtergere
 2. Chiar...Basescu nu intelege ca nu este jucator si in relatiile internationale?
  A negociat el ceva in ultimii ani cu opozitia ca sa se angajeze ca poate schimba Constitutia?
  El ignora si Guverntul, ce sa mai vorbim de Parlament.
  Se va confrunta cu o mare problema... dictatorul asta.
  Va afla ca nu poate modifica Legea legilor prin Ordonante si asumari de raspundere.

  RăspundețiȘtergere
 3. BASESCU ATACA PE NEDREPT OLANDA
  Băsescu atacă Olanda: Nu România e poarta de intrare a alcoolului şi drogurilor. Nu România a legalizat prostituţia.
  Atac dur al preşedintelui Traian Băsescu la adresa Olandei.
  Şeful statului spune că opoziţia Amsterdamului la intrarea României în spaţiul Schengen este un abuz
  Dansul uita ca poarta de intrare a alcolului este chiar Cotroceniul iar legalizarea
  prostitutiei sa implimentat prin vizitele nocturne a doamnei Udrea…..

  RăspundețiȘtergere
 4. @Robert
  Alea nu sunt abuzuri penale, sunt abuzuri politice.
  Olanda se ambitioneaza cu Shengen asa cum a facut-o si cu admiterea Romaniei mai in toate organismele politice si economice ale Europei.
  Populistii olandezi sunt niste zburatori neprieteni ai Romanie.

  RăspundețiȘtergere
 5. BAGAJE PENTRU GHITENSTEIN….DEMISIE SI LA GARA !

  Acest blog de exceptie e citit de Ambasada SUA
  Stiu din surse precise. Asistam la un amestec fara precedent al Ambasadorul Ghitestein in treburile institutilor fundamentale ale Romania. Aceasta este o lovitura impotriva democratiei Romanesti.

  ROBERT HORVATH CINEAST NEW YORK : EMBASSY OF THE UNITED STATES EXCELENTEI SALE Mark H. Gitenstein FRAGMENT DOMNULE AMBASADOR ESTE CAZUL SA-TI DAI DEMISIA.
  Romanii sunt un popor care a asteptat pe americani. Acum asteapta sa plece. Comportarea predecesorilor si in special a dumneavoastra a contribuit la aceasta atitudine, Atitudinea impotriva intereselor romanilor de rand ,contribue la excerbarea anti americanismului si a anti semitismului. Presedintele Basescu a declarat razboi poporului Roman si dumneavoastra al sprijiniti aproape neconditionat. RUSINE DOMNULE AMBASADOR. ESTE CAZUL SI MOMENTUL SA VA DATI DEMISIA !
  Sunt cetatean al Statelor Unite. tara care ramane o ultima speranta a acestui glob. Atitudinea dumneavoastra fura acesta speranta cetatenilor Romaniei. Am votat pentru Obama un om care promitea demnitate si o viata mai buna nu numai americanilor ci si si Romanilor. Ce demnitate au au au acesti oameni care au ajuns cersetori in propria lor tara. PLECATI DOMNULE AMBASADOR. FACETI DE RUSINE AMERICA. ESTE MOMENTUL SA VA DATI DEMISIA. Sunt cineast si artist. Am vazut la Televiziune un cunoscut actor de la Teatrul National care este muritor de foame. SUA ajuta si va ajuta asemenea oameni.. Dumneavoastra in loc sa aplaudati pe artistii aplaudati pe cei care ai fac sa moara de foame.
  RUSINE RUSINE. ESTE CAZUL SA PLECATI SI LASATI LOCUL UNUI TRIMIS CARE SA REPREZINTE O NATIUNE PLINA DE UMANITATE, O NATIUNE CARE REPREZINTA UN MODEL PENTRU INTREG GLOBUL, O NATIUNE SI UN EXPERIMENT UNIC IN ISTORIE..
  ESTE CAZUL SA VA DATI DEMISIA DOMNULE AMBASADOR.
  Am ajuns in America printr-o scrisoare a presedintelui Carter catre Ceausescu, Scrisoarea mi-a salvat viata ,Am fost acuzat de trimeterea unui material filmat despre dictator catre SUA. Am trait” visul american ” si sunt mandru ca sunt american. Dar nu uit de unde am plecat ,cum faceti dumneavoatra.
  AM TRIMIS ACEASTA SCRISOARE CATRE PRESEDINTELE OBAMA SI MEMBRILOR NOI ALESI IN CONGRESULUI SUA. PLECATI DOMNULE AMBASADOR PANA NU VETI FI TRIMIS ACASA DE ALTII. Romanii au asteptat pe americani si sper dupa plecarea dumneavoastra sa-i astepte din nou.
  DOMNULE AMBASADOR VA ROG SA VA DATI DEMISIA !!
  Robert Horvath Deva cineast New York
  presedinte DEVARTES FILM INTERNATIONAL.

  RăspundețiȘtergere
 6. @ Plano
  Cum ai reactiona daca ai fi blond si olandez de aparitia peste noapte a
  unei armate uriase de blonzi coreolonari in Amsterdam ?

  RăspundețiȘtergere
 7. PLANO AGENTUL ROMILOR IN AMSTEDAM !
  @ Plano
  Cunosc Amsterdamul mai bine decat Bucurestiul. Olanda este cea mai civilizata tara a Europei . Este si cea mai cosmopolita....deschisa strainilor
  la nevoie. Dupa expulzarea din spania evreii si-au gasit locas pe aceste meleaguri. Este o tara a libertatii . Atacul tiganesc impotriva acestei tari este barbar. Un om civilizat ca tine cu dus in casa si carti in rafturi nu ar trebui sa sprijine cersetoria si murdaria fara seaman. Ma asteptam la mai mult de la tine.

  RăspundețiȘtergere
 8. ISTERIA NATIONALISMULUI ECONOMIC LA ANTENA 3
  Domnule profesor Dan Voiculescu
  Bugetul Romaniei scoate in evidenta lipsa economiei Romanesti.
  Un fost granar al Europei importa 90% din produsele agricole si o industrie care produce mai nimic.
  Peste tot in lume se vorbeste de integrare economica in timp la Antena 3
  se vorbeste de o economie strict romaneasca.
  Ultima emisiune Punct de intalnire Radu Tudor – Giurescu a fost o propaganda deslantuita de nationalism economic.
  Recrudescenţa patriotismului are o legătură de cauzalitate cu economia slabă. Dar pare că istoric aşa funcţionează. Şi dacă privim în jurul nostru la perspectivele economice pentru anii viitori, pare că regula va fi întărită de un nou exemplu. Momentul este cât se poate de prost în contextul în care în Europa se vorbeşte de accelerarea unificării economice.
  A fost bine până la izbucnirea crizei. Dependenţa masivă de exporturi, de fluxurile financiare ale altora, la care ne-am expus în procesul de europenizare, se dovedesc acum a fi vulnerabilităţi. Mulţi investitori străini vor să plece pentru că au probleme acasă la ei şi pentru că economia românească nu mai e atât de atractivă. E de bonton, şi uneori obligatoriu, să cumperi produse româneşti. Criza a lăsat fără slujbe zeci de mii de români care lucrau în străinătate, trimiţându-i acasă. Drept urmare, patriotismul a revenit în România.
  Soiul de naţionalism proferat cu sălbăticie de comunişti era de fapt o justificare pentru izolare şi era doar o încercare de a conserva puterea politică.
  Nucleul dur al naţionaliştilor postrevoluţionari s-a format pe corpul dezamăgiţilor şi nostalgicilor, sa mutat pe canalele dumneavoastra
  Domnule Voiculescu
  Urmariti ce se intampla pe canalul

  RăspundețiȘtergere
 9. ISTERIA NATIONALISMULUI ECONOMIC LA ANTENA 3
  Domnule profesor Dan Voiculescu
  Bugetul Romaniei scoate in evidenta lipsa economiei Romanesti.
  Un fost granar al Europei importa 90% din produsele agricole si o industrie care produce mai nimic.
  Peste tot in lume se vorbeste de integrare economica in timp la Antena 3
  se vorbeste de o economie strict romaneasca.
  Ultima emisiune Punct de intalnire Radu Tudor – Giurescu a fost o propaganda deslantuita de nationalism economic.
  Recrudescenţa patriotismului are o legătură de cauzalitate cu economia slabă. Dar pare că istoric aşa funcţionează. Şi dacă privim în jurul nostru la perspectivele economice pentru anii viitori, pare că regula va fi întărită de un nou exemplu. Momentul este cât se poate de prost în contextul în care în Europa se vorbeşte de accelerarea unificării economice.
  A fost bine până la izbucnirea crizei. Dependenţa masivă de exporturi, de fluxurile financiare ale altora, la care ne-am expus în procesul de europenizare, se dovedesc acum a fi vulnerabilităţi. Mulţi investitori străini vor să plece pentru că au probleme acasă la ei şi pentru că economia românească nu mai e atât de atractivă. E de bonton, şi uneori obligatoriu, să cumperi produse româneşti. Criza a lăsat fără slujbe zeci de mii de români care lucrau în străinătate, trimiţându-i acasă. Drept urmare, patriotismul a revenit în România.
  Soiul de naţionalism proferat cu sălbăticie de comunişti era de fapt o justificare pentru izolare şi era doar o încercare de a conserva puterea politică.
  Nucleul dur al naţionaliştilor postrevoluţionari s-a format pe corpul dezamăgiţilor şi nostalgicilor, sa mutat pe canalele dumneavoastra
  Domnule Voiculescu
  Urmariti ce se intampla pe canalul

  RăspundețiȘtergere
 10. SCUZE REPETITIA...NU A FOST FACUTA CU BUNASTINTA.

  RăspundețiȘtergere
 11. @Robert
  Uita-te la tine!
  Chiar daca te-ai dezradacinat de originile tele, sentimentele nationale si patriotice functioneaza.Da, dar numai in subconstient. Altfel nu ti-ai mai pierde timpul sa scrii pe site-urile romanesti.
  Cat timp ai un teritoriu,o traditie culturala si spirituala, o limba comuna, sentimentul ca apartii unei natii si libertatea de a alege conducatorii natiei este bine se cheama ca ai un stat national. Restul, inclusiv dezvoltarea economica, sunt cand mai mari... cand mai mici.
  Nationalismul si patriotismul sunt sentimente desuete doar pentru cei care nu mai au Patrie in care sa locuiasca o Natiune.
  Statele Unite Europene se vor consolida in dimensiunea financiara,economica, militara etc.
  Vor dainui insa statele culturale.

  RăspundețiȘtergere
 12. @ Plano
  Nu te pot contrazice.
  Peste noapte asist la o isterie economica nationala.
  Compara Polonia cu Romania.
  Se vorbeste in aceste zile de axa Paris, Varsovia, Berlin.
  Secretul succesului economic polonez...integrarea economiei poloneze cu cea germana.
  In aceste zile se vehiculiaza o noua varianta...".sa nu ne vindem tara "
  Izolationism si mizerie.......

  RăspundețiȘtergere
 13. BLONDUL COREOLONE ARESTAT SI ELIBERAT !

  @ Plano
  Am castigat pariul. A reaparut pe blogul tau Coreolone. El a fost arestat
  in Franta unde s-au deplasat 33 de politisti romani de sarbatori..... sa-i depisteze pe blonziI CERSETORI SI HOTI . A fost expulzat direct pe blogul tau. Felicitari si bucurie.

  RăspundețiȘtergere
 14. R0bert
  O noapte intreaga a stat in Aeroportul din PA! !!!!Ș)

  RăspundețiȘtergere
 15. @rh
  esti simpatic:)
  Aia 33 mai au un pic de asteptat.Inca n-au venit sarbatorile.Tu vad ca esti intr-o sarbatoare continua "veselule":):)
  @plano 10
  si tu esti simpatic:)tb sa ii explici si lu'@rh unde si ce este PA(desi e chiar sub nasul lui hi,hi)O fi crezut ca ii zic Paaa??:)
  @mierlici
  Dar TU,TU esti cel mai cel...rar mi-a fost dat sa vad asemenea hahalere.Ma uit si ma tot uit la filmulet si rad de nu mai pot.E tare,plano,e tare.Mai baga d'astia

  RăspundețiȘtergere
 16. @rh
  esti simpatic:)
  Aia 33 mai au un pic de asteptat.Inca n-au venit sarbatorile.Tu vad ca esti intr-o sarbatoare continua "veselule":):)
  @plano 10
  si tu esti simpatic:)tb sa ii explici si lu'@rh unde si ce este PA(desi e chiar sub nasul lui hi,hi)O fi crezut ca ii zic Paaa??:)
  @mierlici
  Dar TU,TU esti cel mai cel...rar mi-a fost dat sa vad asemenea hahalere.Ma uit si ma tot uit la filmulet si rad de nu mai pot.E tare,plano,e tare.Mai baga d'astia

  RăspundețiȘtergere
 17. @Cezar
  Daca tu spui ca omul acesta se face de ras pentru ca isi apara un drept, inseamna ca tu, ca fost ofiter al Armatei Romane, nu constientizezi unde te afli pe scara valorilor!
  Nu contrapune suficienta ta unuia dispus sa se bata pentru drepturile sale.

  RăspundețiȘtergere
 18. @Plano10 10 decembrie 2011, 10:38 :
  In IMPERIILE consolidate "in dimensiunea financiara,economica, militara etc. " nu dainuie nici un fel de stat ... nici chiar cele "culturale" ... Chiar asa ... ce-i aia "STAT CULTURAL" ???? Isi fac Pirtapevici si Licuriceanu statul lor ?

  RăspundețiȘtergere
 19. Acest comentariu a fost eliminat de autor.

  RăspundețiȘtergere
 20. @mos
  SUE nu este un IMPERIU, nici macar neconsolidat!
  SUE sau USE este, totusi, o uniune liber consimtita de state.
  Diversitatea culturala a natiunilor componente se pastreaza.

  RăspundețiȘtergere
 21. Da sigur ca da, drepturile lui izvorate de unde? Da de ce ai sters??
  Pensia se calc. conform contributiei! Asta-i dreptul lui si nu i l-a luat nimeni!!

  RăspundețiȘtergere
 22. @Plano10 10 decembrie 2011, 16:32 :
  Am folosit "terminologia" clientului : "Statele Unite Europene se vor consolida in dimensiunea financiara,economica, militara etc. " ... iar consolidarea , in acele dimensiuni , a unei entitati suprastatale ... nu cumva a IMPERIU miroase ??

  Nu inteleg ... : SUE ... USE ... ESTE ???
  Gata , s-a constituit aceasta entitate ??

  Cit despre :"liber consimtita" ... hai s-o lasam balta ... Formula este : " Daca nu "liber consimtesti" cum iti da ordin Mercozi ... ai belit-o !"

  RăspundețiȘtergere
 23. @Cezar
  Comentariile au fost puse la locul lor.Aici nu era vorba de pensii si de spre Mierlici

  RăspundețiȘtergere