Un produs Blogger.

luni, ianuarie 30, 2012

OUG nr.31/2002 aprobata si modificata prin L. nr.107/2006 de interzicere a promovarii cultului persoanelor condamnate pentru infractiuni contra pacii si omenirii

2 comments
Executia  demnitarilor din grupul Ion Antonescu in 1946

ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 13 martie 2002
privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist,
rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de
săvârsirea unor infractiuni contra păcii si omenirii
(actualizată pana la data de 6 mai 2006)

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Dispoziții generale
ART. 1
Pentru prevenirea si combaterea incitarii la ura nationala, rasială sau religioasă, la discriminare si la săvârsirea de infracțiuni contra păcii si omenirii, prezenta ordonanta de urgenta reglementează interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infracțiuni contra păcii si omenirii.
ART. 2
În sensul prezentei ordonanțe de urgenta:
a) prin organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care isi desfăsoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, conceptiilor sau
doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura si violenta pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase si inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenta pentru schimbarea ordinii constitușionale sau a instituŃiilor democratice, nationalismul extremist. În aceasta categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele si miscarile politice, asociațiile si fundatiile, societătile comerciale, precum si orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerințele prevăzute la prezenta litera;
b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum si orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, conceptiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);

c) prin persoana vinovata de săvârsirea unor infracțiuni contra păcii si omenirii se înțelege orice persoana condamnata definitiv de către o instanta judecătorească romana sau străină, printr-o hotărâre recunoscuta potrivit legii, pentru una sau mai multe infracțiuni contra păcii si omenirii, precum si orice persoana condamnata de către o instanta penală internationala pentru crime de război sau crime contra umanității;
d) prin holocaust se înțelege persecutia sistematica sprijinita de stat si anihilarea evreilor europeni de către Germania nazista, precum si de aliatii si colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui deal Doilea Război Mondial, o parte din populatia roma a fost supusă deportarii si anihilarii.
CAP. 2
Infracțiuni si contravenții
ART. 3
(1) Constituirea unei organizatii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctionează si aderarea la o organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum si sprijinirea sub orice forma a unei organizații având acest caracter.
(3) Tentativa se pedepseste.
ART. 4
(1) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum si deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sancționează si utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe.
(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârsită în interesul artei sau stiinței, cercetării ori educației.
ART. 5
Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unei infracțiuni contra păcii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, săvârsită prin orice mijloace, în public, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani si interzicerea unor drepturi.
3
ART. 6
Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracŃiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani si interzicerea unor drepturi.
ART. 7
În cazul infracțiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.
ART. 8
(1) Constituie contraventie si se sancționează cu amenda de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):
a) răspândirea, vânzarea sau confectionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum si deținerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoana juridică;
b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoana juridică;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infractiuni contra păcii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, săvârsită prin orice mijloace, în public, de către o persoana juridică.
(2) Nu constituie contravenie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvârsită în interesul artei sau stiinŃei, cercetării ori educației.
(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul culturii si cultelor, precum si de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de
Interne.
(4) Prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, sunt aplicabile.
CAP. 3
Dizolvarea persoanei juridice
ART. 9
(1) Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăsoară una sau mai multe dintre următoarele activități:
a) activități specifice organizației cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a);

b) răspândirea, vânzarea sau confectionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau detinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public;
c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârsirea unor infracțiuni contra păcii si omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda săvârsită prin orice mijloace, în public.
(2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.
(3) Competenta de a judeca în prima instanta cererea de dizolvare aparține tribunalului în a cărui circumscriptie se afla sediul persoanei juridice.
(4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în conditiile Codului de procedura civilă.
ART. 10
Dispozitiile referitoare la dizolvare nu se aplica persoanelor juridice care desfăsoară activitățile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) în interesul artei sau stiintei, cercetării ori educației.
ART. 11
Dispozitiile art. 9 se completează, după caz, cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociații si fundații si ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.
CAP. 4
Obligațiile autorităților administraiei publice
ART. 12
Se interzice ridicarea sau mentinerea în locuri publice, cu excepția muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârsirea unor infractiuni contra păcii si omenirii.
ART. 13
(1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârsirea unor infracțiuni contra păcii si omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, piețe, parcuri sau altor locuri publice.
(2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârsirea unor infracțiuni contra păcii si omenirii unor organizatii, cu sau fără personalitate juridică.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemnează:
---------------
Ministrul justiției, 
Rodica Mihaela Stanoiu 
Ministrul culturii si cultelor,
 Razvan Theodorescu 
Ministru de interne, 
Ioan Rus
--------

2 comentarii:

  1. Planule, deci care e morala ca tot nu-nteleg? Ce vrei sa ne arati ca maresalul Antonescu a fost infractor contra pacii si omenirii, iar americanii si rusii (sovieticii) au fost cei mai sfinti! Lua-i-ar dracu pe toti.
    PS. Vezi ce se intimpla cu Israelul si palestinienii...

    RăspundețiȘtergere
  2. PS. Vietnam, Afganistan...
    Tarile astea nu vor avea viitor

    RăspundețiȘtergere