Un produs Blogger.

miercuri, aprilie 25, 2012

Curtea Constituțională ar trebui să-și indrepte eroarea din motivare Deciziei 153/2012

0 comments
In textul din motivare, subliniat, scris bold și cu caractere grafice italice, Curtea Constituțională face o gravă confuzie între diversele categorii de pensii speciale reglementate de Legea 119/2010, reținînd greșit că pensiile militarilor și polițiștilor ar cuprinde o parte contributivă și una necontributivă, asemănător ca în cazul magistraților, parlamentarilor, grefierilor etc.
Este bine cunoscut că pensiile militare au fost întotdeauna, integral, necontributive, doar legea 119/2010 a creat ficțiunea contributivității pentru militarii pensionari.
Dacă își indreaptă eroarea de motivare  poate găsește îndreptătită o interpretare în sensul că recalcularea  ar fi trebuit sa respecte și păstrarea în plată a cuantumului mai avantajos al pensiei acordate ca un merit și nu ca urmare a acumulării unei contribuții de asigurari sociale ca în cazul pensiilor din sistemul public.De fapt, contestatarii invocaseră și neaplicarea art. 180 din Legea 19/2000.

 (Decizia 153/2012) referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

C U R T E A,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 31 ianuarie 2011, aprobata prin Legea nr. 165/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 19 iulie 2011.
Dispozitiile criticate au urmatorul continut:
   -Art. 6:
"(1) Pensiile recalculate pe baza documentelor care atesta veniturile realizate si a salariului mediu brut pe economie sau exclusiv pe baza salariului mediu brut pe economie pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si ale caror cuantumuri sunt mai mici decat cele aflate in plata in luna decembrie 2010 se mentin in plata in cuantumurile avute in luna decembrie 2010 incepand cu luna ianuarie 2011 pana la data emiterii deciziei de revizuire.
(2) Diferentele aferente lunii ianuarie 2011 se achita pana la sfarsitul lunii februarie 2011.";
   -Art. 7:
"(1) In cazul pensiilor prevazute la art. 5 si 6, nu mai tarziu de data de 31 martie 2012 se va efectua regularizarea acestora, prin stabilirea sumelor de plata sau de recuperat, dupa caz, in functie de cuantumurile rezultate dupa luarea in considerare a tuturor documentelor care atesta veniturile realizate pe intreaga durata a stagiului de cotizare sau dupa aplicarea grilei prevazute in anexa nr. 1.
(2) Sumele de plata se vor achita pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2012, iar sumele de recuperat se retin din drepturile de pensie, in conditiile legii."
Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considera ca prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) din Constitutie referitoare la principiul neretroactivitatii legii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca autorii exceptiei pornesc de la premisa ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 este actul normativ care prevede eliminarea partii necontributive din calculul pensiei militarilor, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor. Astfel, Curtea retine ca autorii sunt nemultumiti, in realitate, de dispozitiile Legii nr. 119/2010, lege care a eliminat partea necontributiva a pensiilor de care beneficiau militarii, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor si reitereaza motive de neconstitutionalitate care s-au mai formulat in termeni similari in raport cu actualele prevederi ale Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, si ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010. Cu privire la acestea, Curtea s-a pronuntat, in cadrul controlului a priori de constitutionalitate, prin Decizia nr. 871 din 25 iunie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 433 din 28 iunie 2010, si prin Decizia nr. 1.237 din 6 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 785 din 24 noiembrie 2010, prin care a decis ca dobandirea dreptului la pensie speciala "nu poate fi considerata ca instituind o obligatie ad aeternum a statului de a acorda acest drept, singurul drept castigat reprezentand doar prestatiile deja realizate pana la intrarea in vigoare a noii reglementari si asupra carora legiuitorul nu ar putea interveni decat prin incalcarea dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie. [...] Conformandu-se dispozitiilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, textele de lege criticate afecteaza pensiile speciale doar pe viitor si numai in ceea ce priveste cuantumul acestora. Celelalte conditii privind acordarea acestora, respectiv stagiul efectiv de activitate in acea profesie si varsta eligibila, nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, Legea privind instituirea unor masuri in domeniul pensiilor nu se rasfrange asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale in vigoare, care constituie facta praeterita".
Intrucat criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauza privesc, in esenta, aceleasi aspecte si avand in vedere ca nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata. Cu privire la critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 raportata la art. 15 alin. (2) din Constitutie, referitor la principiul neretroactivitatii legii, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata, deoarece prevederile ordonantei de urgenta criticate reglementeaza pentru viitor, dupa intrarea ei in vigoare, masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, avandu-se in vedere necesitatea instituirii unei etape de revizuire a cuantumului pensiilor, cu respectarea principiului contributivitatii, scopul fiind acela de a nu sanctiona persoanele care, fara a avea vreo culpa, nu au reusit, in intervalul initial pus la dispozitie de legiuitor prin Legea nr. 119/2010, sa identifice documentele doveditoare ale veniturilor realizate pe parcursul intregii cariere.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
D E C I D E:
Respinge, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, exceptie ridicata de Gavril Morar, de Mircea Ardelean, de Gheorghe Suciu, de Ioan Marian si de Ioan Moza, Sanda Moza si Mihaita Tesan in dosarele nr. 2.481/111/2011, nr. 2.474/111/2011, nr. 3.599/111/2011, nr. 2.479/111/2011 si nr. 2.482/11/2011 ale Tribunalului Bihor - Sectia civila.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 23 februarie 2012.
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,AUGUSTIN ZEGREAN
Magistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu