Un produs Blogger.

sâmbătă, septembrie 08, 2012

Asociația rezerviștilor din SRI despre confruntările din Comisia Sîrbu, de elaborare a Legii pensiilor militare

0 comments

Text preluat de pe pagina SCMD sect.6 

C ă t r e

- PREŞEDINŢII SUCURSALELOR
          A.C.M.R.R. DIN S.R.I. -
Col(r) Filip Teodorescu(arestat la Timișoara)
     
                    În legătură cu mult comentata situaţie a pensiilor militare, vă informăm că există două iniţiative legislative prin care să se reglementeze toate aspectele ce preocupă această categorie socio-profesională.
                    n Primul document este o ordonanţă de urgenţă prin care:
                    - drepturile băneşti obţinute prin recalculare şi revizuire, care au beneficiat de creştere, să rămână definitive aşa cum au rezultat din calcule;
                    - pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere cărora li s-a diminuat pensia ca urmare a stagiului incomplet, să se revină la cuantumul pensiilor din decembrie 2010.
                    Pentru cei cu pensiile diminuate în urma recalculării şi revizuirii, există două variante:
                    1. Repunerea în drepturi începând cu 1 ianuarie 2013.
                    2. Recuperarea sumelor pierdute în anul 2012 .
         
                    Recuperarea sumelor pierdute depinde în mare măsură de recursele financiare ale Guvernului în anul 2013.
                    Reprezentanţi ai cadrelor militare în rezervă şi în retragere din această categorie au susţinut că vor fi mulţumiţi şi dacă se revine la situaţia anterioară, începând cu 1 ianuarie 2013.
                    n Al doilea document, aflat în faza de proiect şi de discuţie între reprezentanţii instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, este foarte larg, reglementând criteriile de pensionare şi de calcul ale drepturilor ce se cuvin viitorilor pensionari militari şi urmaşilor acestora în caz de deces.
                    Pentru pensionarii aflaţi în plată, importantă este prevederea cu privire la actualizarea cuantumului pensiilor ţinând seama de evoluţia soldelor, de funcţie şi grad ale militarilor activi.
                    Noua lege are puţine şanse de a fi adoptată într-un termen rezonabil, apreciindu-se de către responsabilii instituţiilor interesate că ar putea dura 2-3 ani sau nu va fi acceptată de decidentul politic
                    La întâlnirile care au avut loc între reprezentanţi ai conducerilor instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, la care au participat şi reprezentanţi ai asociaţiilor rezerviştilor militari, s-au făcut propuneri şi completări pe text.
                    La ultima întâlnire din data de 23 august 2012, la care a participat şi subsemnatul, s-au prezentat cele două documente într-o formă aproape finală.
                    Întrucât discuţiile şi mai ales disputele între diversele asociaţii, federaţii etc. în care sunt divizaţi rezerviştii M.Ap.N. erau pe cale să degenereze în confruntări personale, deloc amabile şi constructive, am intervenit şi am propus să se definitiveze, de către specialişti, textul ordonanţei de urgenţă care rezolvă două probleme de importanţă majoră, să revedem forma finală cu aceiaşi participanţi şi să fie prezentată cât mai urgent Guvernului pentru însuşire. Legarea ordonanţei de urgenţă de viitoarea lege este neproductivă, fiind mai avantajos pentru noi ca acestea să aibă curs separat.
                    Toţi participanţii au fost de acord cu această propunere, inclusiv cei doi reprezentanţi ai conducerii M.Ap.N.
                    Vă trimit, alăturat, textul proiectului Ordonanţei de Urgenţă, el urmând să suporte unele modificări care să permită aplicarea la termenul menţionat.
                    ................................................................
                      
PREŞEDINTE,
    Colonel (r)
Filip Teodorescu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu