Un produs Blogger.

sâmbătă, decembrie 15, 2012

Pensiile militare nu se actualizau nici in 2013 dacă rămînea in vigoare Legea 164/2001

0 comments
In 2013, veniturile militarilor în activitate, venituri funcție de care se actualizau pensiile militare, potrivit abrogatei Legi 164/2001, ramîn la nivelul lunii decembrie 2012.

Extras din OUG nr.84/din 13 12 2012  
CAP. I
    Măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar în anul 2013

    
 ART. 1
    În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 şi art. 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012.
     ART. 2
    Prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, şi ale art. 1 alin. (4) şi (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) şi art. 13 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.
     ART. 3
    În anul 2013, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.


OUG nr.84/2012 nu a prelungit efectele art. 16 al art. II din Legea 284/2011 care a eliminat indexarea pensiilor în anul 2012, 

Art. 16
Termenul prevazut la art. 193 alin. (2), referitor la prevederile art. 102 alin. (2)—(4), art. 169 alin. (6) si art. 170, din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2013. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu