Un produs Blogger.

luni, ianuarie 21, 2013

Schimbari in domeniul salariilor si pensiilor in proiectul legii bugetului asigurarilor sociale pe 2013

0 comments

 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 
1. Descrierea situaţiei actuale :  
       Bugetul asigurărilor sociale de stat ca parte componentă a sistemului bugetar se 
aprobă anual prin lege. 
      În conformitate cu prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu 
modificările  şi completările ulterioare, prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 se prevăd şi autorizează, pentru anul  bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, 
precum şi reglementările specifice exerciţiului bugetar. 
       Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanţarea măsurilor de ocrotire, de 
protecţie  şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor  şi a membrilor de familie  şi 
constau în acordarea de către stat de pensii, indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la odihnă, la 
tratament balnear şi alte drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în 
incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală profesională sau în alte 
cazuri când ajutorarea este necesară. 
2. Schimbări preconizate : 
           Propunerile care au stat la baza construcţiei bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2013 au în vedere prognoza indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013-2016.  
     Unul din obiectivele importante ale construcţiei bugetare pe anul 2013 este aplicarea 
prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările  şi 
completările ulterioare. 
      La construcţia bugetară în domeniul asigurărilor sociale de stat şi al asigurărilor pentru 
şomaj pe anul 2013  s-au avut în vedere următoarele: 
majorarea cu 4% a valorii punctului de pensie în anul 2013, respectiv la 762,1 lei; 
acordarea, pentru persoanele care au desfăşurat activităţi în condiţii deosebite de 
muncă, dupa data de 1 aprilie 2001 şi care s-au înscris la pensie anterior intrării în 
vigoare a Legii nr.263/2010, majorării cu 25% a punctajelor lunare realizate în 
perioadele respective; 
• majorarea punctajului mediu anual realizat de persoanele care au ieşit la pensie 
începând cu data de 1 ianuarie 2011 cu un indice de corecţie de 1,05; 
• încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal-bugetar din strategia fiscal-bugetară
a Guvernului pentru perioada 2013-2016; 
creşterea câştigului salarial mediu brut în anul 2013 la 2.223 lei, faţă de 2.077 lei 
estimat pentru anul 2012 şi 1.980 lei înregistrat în anul 2011;

Niciun comentariu: