Un produs Blogger.

luni, februarie 04, 2013

Avocatul Poporului se foloseste de exceptiile de la principiul contributivitatii pentru militari ca sa sublinieze nedreptațile provocate altor speciali, prin L 119/2010 si L 263/2010

0 comments


Oare care dintre specialii recalculați prin Legea 119/2010 au avut trecere pe lîngă Avocatul Poporului si  l-au influențat să producă în ianuarie 2013 un RAPORT privid pensiile speciale?
In niciun caz... nu militarii au făcut acest loby.

Crisu Atanasiu, Av al Pop
Iată cum se folosește Av Poporului de excepțiile pentru militari din Legea 263/2010 pentru a trage spuza pe turta specialilor.

"Problemele create ca urmare a eliminării pensiilor de serviciu îndreptăţesc pe deplin o analiză specială a acestora. Acest raport special îşi propune să evidenţieze problemele cu care se confruntă o categorie de persoane care, prin modificările legislative aduse sistemului de pensii, au devenit vulnerabile, respectiv foştii beneficiari ai unor categorii de pensii de serviciu şi în egală măsură, să semnaleze practica neunitară şi contradictorie atât a autorităţilor abilitate cu aplicarea legii cât şi a instanţelor judecătoreşti. Totodată, raportul îşi propune ca prin prin recomandările formulate, să contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei 
în domeniul pensiilor. "
..................................

"În unele petiţii s-a subliniat că invocarea aplicării stricte a  principiului contributivităţii tuturor pensiilor de serviciu este contrazisă de menţinerea unora dintre acestea, ca atare şi de soluţiile adoptate în cazul pensiilor militare de stat, al pensiilor de stat ale poliţiştilor  şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor  şi al pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea. Astfel, s-a susţinut că pentru primele două aceste categorii, cuantumul pensiilor recalculate este egal cu cel al pensiei de serviciu şi chiar mai mare, deşi nu au plătit contribuţiile de asigurări sociale în perioada activă."
...................................

"Cu alte cuvinte, dreptul la pensie de serviciu nu a fost restrâns, ci desfiinţat.
 Măsura nu a fost aplicată în mod nediscriminatoriu, având în vedere menţinerea intactă a dreptului la pensie de serviciu în cazul magistraţilor şi al consilierilor de la Curtea de Conturi, iar în privinţa modului de calcul în cazul pensiilor militare s-a aplicat prin asimilarea forţată a acestora cu pensiile de tip contributiv, un algoritm diferit de calcul care în 80% din cazuri a condus la pensii recalculate în cuantum superior pensiilor de erviciu,
în timp ce celelalte categorii de pensii de serviciu s-au diminuat cu procente între 20-90%."

La așa expunere de motive, asemenea propuneri:

"Măsură tranzitorie  
 Pentru pensiile de serviciu stabilite în baza legislaţiei existente la apariţia Legii nr. 119/2010, revenirea la denumirea şi cuantumul pensiilor de serviciu anterioare promulgării Legii nr. 119/2010.(n.m -ar fi un dezastru pentru cca 130 000 de militari pensionari)
Partea din pensie platită de către bugetul de stat va fi impozitată pe principiul pierderii proporţionale (în concordanţă şi cu textul Constituţiei  şi în concordanţă şi cu Recursul în interesul legii semnat de Procurorul General). 
Impozitarea se va face cu un procent progresiv, pe tranşe, proporţional cu mărimea cuantumului contribuţiei statului. De exemplu, dacă partea din bugetul de stat este de 8000 lei, impozitul va fi de 4000 lei. La o sumă din bugetul de stat de 1000 lei, impozitul va fi de 200 lei. Intermediar, vor fi tranşe, în aşa fel încât împozitarea să fie cuprinsă între 20-50%. 
Bugetul de stat beneficiar al acestui impozit va contribui astfel cu o sumă mai mică la pensiile de serviciu. Drepturile de pensie de serviciu astfel revizuite nu  se vor acorda retroactiv promulgării legislaţiei ţinând seama de dificultăţile bugetare. Pensiile de serviciu se vor acorda pe durata vieţii celor ce au beneficiat prin legislaţie de acest drept, cheltuielile bugetului de stat cu această destinaţie diminuându-se an de an. 
Persoanele aparţinând categoriilor îndreptăţite la o pensie de serviciu aflate încă în activitate vor intra în sistemul de pensii ocupaţionale, ce va fi elaborat şi implementat cu celeritate. Această măsură ne va scuti de acuza retroactivităţii legii şi a continuării cauzelor în instanţe interne şi internaţionale. De pensii ocupaţionale pot beneficia şi alte categorii profesionale, conform legislaţiei ce se va elabora.1. Propuneri privind Legea nr. 119/2010: 
- Completarea dispoziţiilor art. 3 din Legea nr. 119/2010 cu două noi alineate, (4) 
şi (5), având următorul conţinut:  
Alin. (4) Cuantumul pensiilor recalculate potrivit dispoziţiilor prezentei legi nu poate 
reprezenta mai puţin de 50 % din cuantumul pensiilor aflate în plată.” ( n.m. - o propunere acceptabilă, dar să fie aplicată și în sensul că pensia recalculată să nu fie cu 50% mai mare decît pensia calculata pe legea 164)
“Alin. (5) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (4) se cuvin astfel de la data de 1 
ianuarie 2011.” 
Niciun comentariu: