Un produs Blogger.

vineri, martie 15, 2013

Legea 37/2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

0 comments


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 12 martie 2013 


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Art. I
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 


1. La articolul 3 alineatul (1), litera s) se abroga.

2. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 73
Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente 
care nu au legatura cu munca beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat, in conditiile legii, stagiu de cotizare."


3. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 76
(1) Persoanelor prevazute la art. 73, incadrate in gradul I sau II de invaliditate, li se acorda stagiul 

potential prevazut la art. 75 alin. (1) in conditiile in care au realizat, la data emiterii deciziei medicale  asupra capacitatii de munca, stagiul de cotizare in raport cu varsta conform tabelului nr. 3.
Tabelul nr. 3

Varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra
capacitatii de munca                   
                           Stagiu de cotizare realizat (ani)

pana la 20 ani 1
de la 20-23 ani 2
23-25 ani 3
25-29 ani 6
29-33 ani 9
33-37 ani 11
37-41 ani 14
41-45 ani 17
45-49 ani 20
49-53 ani 23
53-57 ani 25
57-60 ani 26
peste 60 ani 27


(2) In situatia gradului III de invaliditate, stagiul potential prevazut la art. 75 alin. (1) se acorda 

numai persoanelor prevazute la art. 74.
(3) Persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare ca nevazator sau in conditii de handicap

 preexistent calitatii de asigurat li se acorda un stagiu potential, determinat ca diferenta intre 
stagiile de cotizae cerute de art. 58 si 59 si stagiile de cotizare realizate pana la data acordarii 
pensiei de invaliditate."

4. La articolul 104 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:
"a) de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca sau, dupa 

caz, de la data incetarii calitatii de asigurat, cu exceptia asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), 
daca cererea a fost inregistrata in termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra
 capacitatii de munca, in situatia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii 
deciziei medicale, are calitatea de asigurat;".

5. La articolul 196, litera j) va avea urmatorul cuprins:
"j) art. 51 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,

 republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 282 din 29 aprilie 2009;".

Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la dta de intai a lunii urmatoare celei in care aceasta se publica

 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Niciun comentariu: