Un produs Blogger.

vineri, aprilie 05, 2013

Cum poate Avocatul Poporului, dacă vrea, să soluționeze excepțiile de neconstitutionalitate ale Legii 119/2010 pe care le-a semnalat in Raportul publicat in ian 2013

0 comments
Crișu Atanasiu
In recentul memoriu trimis copreședinților USL, SCMD solicită lămuriri despre cine, cum și unde pot fi soluționate aspectele sesizate de Avocatul Poporului în Raportul din luna ianuarie a.c. referitor la pensiile militare.

Răspunsul este dat de articolele 59 și 146 din Constituție.

ARTICOLUL 59
(1) Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege.

ARTICOLUL 146(atribuțiunile CCR)
d) hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele, ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului; 

Răspunsul este dat și de Legea 35/1997 actualizată, referitoare la Avocatul Poporului, în art 13, astfel:

Art. 13
(1)Avocatul Poporului are următoarele atribuţii:
e) poate sesiza Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea legilor, înainte de promulgarea acestora;
f) poate sesiza direct Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a legilor şi ordonanţelor;

Așadar, Avocatul Poporului poate promova direct la Curtea Constituțională o acțiune prin care să ridice excepțiile de neconstituționalitate  semnalate în Raportul despre pensiile speciale,  în special cea prin care susține că Legea 119/2010 a încalcat dreptul la pensie de serviciu. 
SCMD ar putea să-l întrebe pe noul Avocat al Poporului, Crișu Atanasiu, de ce nu-și exercită, direct, la Curtea Constituțională, prerogativa constituțională și legală de a ridica excepțiile de neconstituționalitate.

Niciun comentariu: