Un produs Blogger.

miercuri, mai 29, 2013

Sentința prin care Gourkha crede ca a redobîndit pensie militara s-a completat; urmeaza recursul

0 comments
Numãr unic dosar:2632/109/2012
Înregistrat în data de:18.04.2012
Obiect dosar:contestaţie decizie de pensionare
Materia juridicã:Asigurări sociale
Stadiu procesual:Fond
Părţi:CĂI DE ATAC:

Tip acţiuneData declarareCine declara
Recurs08/02/2013CASA SECTORIALA DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE
MINISTERUL APARARII NATIONALE
Pagina 1
TERMENE DE JUDECATÃ:
DataDetalii
16/10/2012Amână cauza
Solutie: Încuviinţează cererea formulată de apărătorul contestatorilor, prin care solicită acordarea
unui nou termen de judecată atât pt. a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării, cât şi pt. a depune
 pt. fiecare contestator, decizia de revizuire, emisă după data introducerii acţiunii şi pt. a completa
 acţiunea, având în vedere faptul că, Comisia de Contestaţii din cadrul MAPN s-a pronunţat asupra
 câtorva contestaţii formulate de aceştia. Pune în vedere apărătorului contestatorilor, ca până la
 următorul termen de judecată să depună pt. deciziile de pensie ulterioare să depună şi contestaţiile
 la acestea. Pune în vedere apărătorului contestatorilor, ca până la următorul termen de judecată
 să indice temeiul legal pt. Cererea de suspendare a deciziei de revizuire, sub sancţiunea
suspendării judecării cauzei Amână judecarea cauzei la 20.11.2012. Cu recurs odată cu fondul
 cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Octombrie 2012, la Tribunalul Argeş, secţia pt.
 conflicte de muncă şi asigurări sociale.
20/11/2012Amână cauza
Solutie: Încuviinţează cererea formulată de apărătorul contestatorilor, prin care solicită acordarea
 unui nou termen de judecată pt. a pt. a depune, cu borderou, pt. fiecare contestator, decizia de
 revizuire, emisă după data introducerii acţiunii şi pt. a completa acţiunea, sub sancţiunea
suspendării judecării cauzei. Pune în vedere apărătorului contestatorilor, ca la următorul
 termen de judecată să indice şi temeiul legal pt. cererea de suspendare a deciziei de revizuire
 şi să precizeze şi obiectul dedus judecăţii. Amână judecarea cauzei la 08.01.2013. Cu recurs
 odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2012, la Tribunalul
 Argeş, secţia pt. conflicte de muncă şi asigurări sociale.
08/01/2013Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la 15.01.2013. Cu recurs odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa
publică azi, 08.01.2013, la Tribunalul Argeş, secţia pt. conflicte de muncă şi asigurări sociale.
15/01/2013Admite cererea
Solutie: Admite contestaţia completată şi precizată. Anulează deciziile de revizuire
nr. 91425/07.12.2011, nr.92195/06.12.2011, nr. 90098/14.03.2012, nr. 87806/07.12.2011,
nr. 92197/07.12.2011, nr. 77333/07.12.2011, nr. 92193/21.02.2012, nr. 89741/15.12.2011,
nr. 92194/12.12.2011, nr. 1808/13.07.2012, nr. 81478/07.12.2011, nr. 82322/07.12.2011,
nr. 79284/07.12.2011, nr. 92192/26.01.2012, nr. 88981/07.12.2011, nr. 50837/12.03.2012,
nr. 78320/19.04.2012, nr. 41813/26.03.2012, nr. 94088/13.12.2011, nr. 48207/07.12.2011,
nr. 46075/06.12.2011, 49574/07.12.2011, nr. 54631/06.12.2011, nr. 50832/15.12.2011,
nr. 50832/15.02.2012, nr. 48226/07.12.2011, 94790/07.12.2011, nr. 94790/14.03.2012,
nr. 57377/07.12.2011, nr. 83325/07.12.2011, nr. 48227/07.12.2011, nr. 48227/26.01.2012,
206/07.12.2011, nr. 2206/14.03.2012, nr. 48240/07.12.2011, nr. 52335/05.12.2011,
nr. 52335/14.03.2012, nr. 82326/19.12.2011, nr. 81904/05.12.2011, nr. 81904/15.02.2012,
nr. 48231/07.12.2011, nr. 48231/07.02.2012, nr. 90096/06.12.2011, nr. 90096/01.03.2012,
nr. 54668/28.12.2011, nr. 56029/29.12.2011, nr. 56029/28.01.2012, nr. 56029/13.07.2012,
nr. 48237/15.12.2011, nr. 48237/20.02.2012, nr. 48236/28.01.2012, nr. 48236/14.02.2012,
 nr. 91889/06.12.2011, nr. 91889/24.02.2012, nr. 83959/05.12.2011, nr. 83959/23.02.2012,
nr. 83959/26.07.2012, nr. 2110/07.12.2011, nr. 80955/11.01.2012, nr. 90898/07.12.2011,
r. 41468/06.12.2011, nr. 41468/14.03.2012 şi nr. 79281/07.12.2011, toate emise de Casa
de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale. Menţine în plată pensiile de serviciu
stabilite contestatorilor în baza Legii 164/2001, modificată şi completată şi aflate în plată în
una decem
brie 2010. Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa 
publică azi, 15.01.2013, la Tribunalul Argeş, secţia pt. conflicte de muncă şi asigurări sociale
 
 
26/03/2013Amână cauza
Solutie: Califică cererea Sindicatului de îndreptare a erorilor materiale ca fiind de fapt o
cerere de completare a dispozitivului s.c. nr. 574/15.01.2013, motiv pt. care constată că la
 acest termen de judecată este lipsă de procedură cu părţile. Amână judecarea cauzei la
16.04.2013, pentru când citează părţile, Sindicatul, prin poştă, la sediul avocat Savu Ion,
 iar intimaţ
ii prin fax. Cu recurs odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 
26 Martie 2013, la Tribunalul Argeş, secţia pt. conflicte de muncă şi asigurări sociale.
16/04/2013
Solutie:
Pagina 1
14.05.2013
Ora estimata: 08:30
Complet: C2-AS-FOND
Tip solutie: Admite in parte cererea Solutia pe scurt: Admite în parte cererea.
Dispune completarea sentinţei  civile nr. 574/15.01.2013 pronunţată de Tribunalul Argeş în sensul că anulează şi deciziile de revizuire nr. 54361/20.01.2012, nr. 90098/
15.12.2011, nr. 90098/26.03.2012, nr. 92192/07.12.2011, nr. 89325/26.01.2012, nr. 89325/20.02.2012, nr. 50837/05.12.2011,  nr. 78320/06.12.2011, nr. 41813/05.12.2011,
nr. 92193/06.12.2011,  nr. 80955/31.01.2012, nr. 80955/04.02.2012, nr. 1808/15.12.2011, nr. 46724/07.12.2011. Îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul aceleiaşi sentinţe,  în sensul că numele corect al contestatorului este  „NASTEA” iar nu „NASTASE”.
Îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul aceleiaşi sentinţe, în sensul că numărul corect al deciziilor emise  contestatorului Stănciulescu Ion şi anulate de
către instanţă, sunt  92189/06.12.2011 şi 92189/24.02.2012. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 14.05.2013, la Tribunalul Argeş, secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale.
Document: Hotarâre  7865/2013  14.05.2013

Căi atac
Dată declarareParte declarantă

Cale de atac
08/02/2013CASA SECTORIALA DE PENSII A MINISTERULUI APARARII NATIONALE, MINISTERUL APARARII NATIONALE,
 

Sentinta nr. 554/2013 a Tribunalului Argeș- motivare

Niciun comentariu: