Un produs Blogger.

vineri, decembrie 13, 2013

Pensionarii militari petitioneaza pe L 241/2013, CPS a MApN raspunde

11 comments
 CPS al MApN a considerat ca demersul scris al pensionarului reprezinta o simpla petitie, nu o contestatie.
-Sperantele desarte lansate pe site-ul SCMD de domnul Dogaru, cum ca Legea 241/2013 ar da posibilitatea recuperarii diferetei dintre cuantumul din 2010 si cuantumul revizuit, pe perioada 01 01 2012-01 10 2013, au gasit creduli care s-au si grabit sa ceara plata acelor sume.  
-Mai aveti doar 15 zile la dispozitie pentru a cere revizuirea pensiei potrivit art.2 din OUG nr.1/2011, pe cale necontencioasa. Asta, bineinteles, daca sperati ca, prin revizuire, puteti obtine un cuantum mai mare decât cel cuvenit in decembrie 2010. Altfel nu prea are rostul sa ocupati timpul oamenilor de la CPS. Ba, ar fi un interes! Daca obtineti un cuantum revizuit mai mare, dar mai mic decât cel din 2010, ati putea beneficia mai repede de indexarile punctului de pensie.Nu se stie când se adopta noua lege a pensiilor militare.

 


„Referitor la petitia dumneavoastra adresata directorului Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apararii Nationale, inregistrata la aceasta institutie sub nr. RP…….din data de.........va comunicam urmatoarele: 
In data de 19.07.2013 a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441, Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala. Acest demers legislativ are drept scop atenuarea impactului social negativ produs de mutatiile care au avut loc in sistemul de pensii militare. Potrivit prevederilor actului normativ susmentionat, incepand cu luna octombrie 2013, persoanele carora le-a scazut cuantumul pensiei prin revizuire au primit pensia in cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010. In acest sens, Casa de pensii sectoriala a emis decizii care au fost transmise fiecarui beneficiar al prevederilor Legii nr. 241/2013.
 In cazul dumneavoastra, in baza Deciziei nr……. din data de…. pentru punerea in plata a drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2013, vi s-au achitat drepturi de pensie in cuantum brut de…..lei, respectiv….lei cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 si……lei conform deciziei emise in baza prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Precizam insa ca acest cuantum va ramane in plata pana cand suma rezultata din inmultirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual rezultat ca urmare a revizuirii pensiei in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/2011 va fi mai mare.

 Mentionam faptul ca atat in conformitate cu legislatia anterioara datei de 01.01.2011 (Legea nr. 164/2011), cat si cu cea actuala (Legea nr. 263/2011 privind sistemul unitar de pensii publice), drepturile de pensie deja stabilite pot fi modificate si platite cu incepere din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus cererea, impreuna cu actele nccesare, la organul de pensii. O exceptie de la aceasta regula o constituie dispozitiile art. 2, alin. (2), lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aprobata prin Legea nr. 165/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora pensiile pot fi revizuite si la cererea beneficiarului, drepturile de pensii revizuite cuvenindu-se de la data de 1 ianuarie 2011, daca cererea de revizuire, impreuna cu toate actele doveditoare, a fost depusa la Casa de pensii sectoriala pana la data de 1 ianuarie 2014. 
 Avand in vedere cele mentionate mai sus, cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 nu mai poate fi revizuit, neexistand temei legal. 
Mai mult, legea susmentionata nu face referire la plata diferentelor dintre cuantumul pensiei cuvenit in decembrie 2010 si cel platit in baza revizuirii. Prin urmare, solicitarea dumneavoastra in acest sens, nu poate fi solutionata favorabil, fiind lipsita de temei legal
De asemenea, in cazul in care in urma revizuirilor succesive ale drepturilor de pensie au rezultat/vor rezulta sume de recuperat, acestea nu vor mai fi retinute.”

 LOCTIITORUL DIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE Colonel……

11 comentarii:

karadeniz spunea...

Legea 233/2002, de aprobare a OG 27/2002 privind reglementarea activităţii
de soluţionare a petiţiilor, stabilește, la art. 2 ce se înțelege prin termenul
generic de petiție.
Din răspuns se vede clar că respectivul s-a adresat directorului CSP a MApN și nu președintelui comisiei de contestații. De aceea a și primit răspunsul de la acesta.
„Referitor la petiția dumneavoastră ADRESATĂDIRECTORULUI CASEI DE PENSII SECTORIALE a Ministerului Apărării Naționale, ”
Interesantă este ultima frază din răspuns.
”De asemenea, in cazul in care in urma revizuirilor succesive ale drepturilor de pensie au rezultat/VOR REZULTA sume de recuperat, acestea nu vor mai fi retinute.”
Acel ”vor rezulta sume de recuperat” confirmă faptul că deși, în baza art.1, al.1
din OuG 1/2011, până la 31.12.2011 trebuiau revizuite toate pensiile, procesul nu este încheiat încă, după aproape doi ani de la expirarea termenului stabilit prin lege.
E drept că potrivit art. 2, al.1 din aceeași ordonanță , ”Pensiile….. pot fi revizuite și la cererea beneficiarului ” dar aceste situații se referă la venituri obținute în afara institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică și sigurantă națională, deoarece pentru veniturile obținute în aceste instituții, conform art.1, al. 2 din OuG 1, ”Obligatia identificării și transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de către fiecare beneficiar, în vederea efectuarii revizuirii prevăzute la alin. (1), revine instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională în cadrul cărora beneficiarul și-a desfăsurat activitatea.
Dar în aceste situații, destul de puține, în urma altei revizuirii la cererea beneficiarului, CPS are de dat nu de recuperat.

Huhu Rez spunea...

@KARADENIZ

Revizuirea la cerere este o varianta mai accesibila de a indrepta erorile si scaparile din deciziile de pensii decât calea contencioasa a contestatiilor. In plus, nici nu esti tinut de un termen de prescriptie.

Raspunsul CSP lasa sa se inteleaga ca dupa 31 12 2013 nu s-ar mai putea face revizuiri la cerere. Realitatea este ca se pot face si dupa aceea, dar nu in baza OUG nr.1/2011, ci in baza art 107 din Legea 263/2010.

Art. 2 din OUG nu limiteaza cazurile de revizuire la cerere la cele spuse de d-ta. Câte date gresite au comunicat institutiile militare catre Casele de Pensii? O gramada.

Reamintesc primul alineat al art. 2:

Art. 2
(1) Pensiile prevazute la art. 1 pot fi revizuite si la
cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate
de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care
rezulta alte date si elemente decat cele utilizate la
recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu caracter
salarial, perioade suplimentare la vechimea in serviciu, respectiv
in munca, utile in sistemul public de pensii, care se au in vedere
la stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual

karadeniz spunea...

@Huhu Rez
Atât timp cât nu ai acces la documentele care consemnează veniturile obținute nu prea ai ce date și elemente în plus să aduci, exceptând ceea ce am spus în postarea anterioară. Singurele documente ce atestă veniturile ca militar sunt acele adeverințe de venit.
Raspunsul CPS nu spune că nu se mai fac revizuiri după 2013 ci doar că dacă se fac, efectul acestora nu mai este retroactiv de la 01.01 2011 ci din luna urmatoare celei în care fost depusă cererea, vezi art.2 al. 2, literele a și b. Iar acel ”au rezultat/VOR REZULTA sume de recuperat” din final lasă clar să se înțeleagă că vor mai fi revizuiri din oficiu, pe minus, calmând pensionarul cu afirmația că ” acestea nu vor mai fi retinute”.
Referitor la datele greșite, așa este, deși art. 8 din OuG1 îi dădea ministrului posibilitatea să emită ”ordine și/sau instrucțiuni privind modalitățile tehnice de identificare, transmitere și solicitare a actelor și datelor care dovedesc veniturile necesare revizuirii pensiilor. Ba mai mult pentru procesul de revizuire, conform art.23/ anexa3 din OuG 1, aveau posibilitatea să încheie contracte de prestări
servicii/convenții civile cu persoane fizice,și din ce știu au fost astfel de
contracte.
Concluzia e că dacă o instituție ca armata renumită prin rigoare își permite să facă atâtea greșeli e ceva putred.
Se pare că au fost niște erori intenționate făcute în programul de calcul al pensiilor, sau acea omisiune prin care la nici una din adeverințele de venit nu apare al 13 –lea salariu din anul pensionării, care se acorda la inceputul anului următor. De asta nu se spune nimic despre concluziile auditului și al controlului Curțiide conturi.
Dar adevărul va ieși în final la iveală și sper să îi văd plătind pe cei care au ordonat și dirijat această mascaradă .
Iată că deja au apărut în massmedia declarații ale politicienilor USL că anul viitor va fi o nouă lege a pensiilor din sistemul public.

acvila spunea...

Am inteles sau nu bine dar totusi intreb; ce se intimpla cu cei care au depus cerere la unitatile de arhiva pentru eliberarea de adeverinte justificative(incadrare in grupe ,etc) acum 4-6 luni si nu primesc raspuns pina la 31.12.2013 astfel incit sa poata depune la termenul prevazut de lege aceste documente la CSP

Karadeniz spunea...

@acvila
Când veți primi răspunsul la cerere, dacă se vor găsi elemente suplimentare care să ducă la majorarea pensiei printr-o nouă
revizuire, se vor aplica, de către CSP, prevederile art. 2, al. 2 b) din
OuG1/2011 adică veți primi drepturile pentru pensia revizuită în baza acestor adeverințe ”de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care cererea, împreună cu toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială, peste termenul prevăzut la lit. a).

mos alecu spunea...

@ acvila
Cred ca ati inteles bine ... iar intrebarea dvs este numai o exprimare a nemultumirii ...

----------------------------
oug 1/2011

Art. 2. - (1)
Pensiile prevăzute la art. 1 pot fi revizuite si la cererea
beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite
conform prevederilor legale, din care rezultă alte date si elemente decât
cele utilizate la recalculare/revizuire, perioade referitoare la drepturi cu
caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în serviciu, respectiv în
muncă, utile în sistemul public de pensii, care se au în vedere la
stabilirea stagiului de cotizare si a punctajului mediu anual.
(2) Drepturile de pensii revizuite potrivit alin. (1) se cuvin astfel:
a) de la data de 1 ianuarie 2011, dacă cererea de revizuire, împreună cu
toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială
până la data de 1 ianuarie 2014;
b) de la data de întâi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu
toate actele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii sectorială
peste termenul prevăzut la lit. a).
------------------------------------


Nedepunind (neputind depune) documentele cerute la CPS ... intra la aplicarea prevederilor art.3(2) b) ... de la data de intii a lunii urmatoare ...

acvila spunea...

Va multumesc. M-am lamurit. Problema e ca am obtinut un raspuns de la arhiva insa fiind formularea gresita CPS le-a respins. Am revenit si astept de sase luni o reformulare si nu mai vine. Sau poate le fac intentionat. Ca de, daca tot am rezistat tehnicilor pdl de ce nu am rezista si la cele usl. Putintica economie in visteria statului pe spinarea unui drept cuvenit nu strica . Vorba ceea ,” din asfalt nu faci gradina ,nici din curva gospodina”.

acvila spunea...

Va multumesc.

Huhu Rez spunea...

De ce nu reveniti cu alta cerere.6 .luni e cam mult.stiam ca la arhiva nu lucreaza politicieni

mos alecu spunea...

23.01.14 21.30
Desi nu cred ca mai sint cititori interesati de "noutati" ...

Cineva (nu spun cine ... ca sa nu spuna ca sint nepoliticos...) semnaleaza , pe Roarmy230 , existenta unui proiect de lege similara cu L.241/2013 .... pentru alti năpăstuiţi ai L.119/2010 ...
Acel proiect de lege cuprinde "ezact" ceea ce patronul acestui blog "ia la mişto" in acest articol : platirea cuantumului de dinainte de L.119 INCEPIND CU DATA INTRARII IN VIGOARE A L.119/2010 . Adica plata diferentelor si pentru perioada de dinaintea , eventualei , intrari in vigoare a platii cuantumului din 2010 ...
://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?idp=13850

Huhu Rez spunea...

Este o mare, mare problema de perceptie.
Pe acest blog oamenii sunt informati ce prevede legea , nu ce cred eu.
In acest articol sunt atentionati cei care dau sperante neacoperite de textul Legii 241/2013. Ei ii iau la misto pe semenii lor...numai pentru a le lua cotizatia de sindicalist.
Multumesc pentru semnalarea proiectului!