Un produs Blogger.

joi, mai 01, 2014

Ordine ale tuturor institutiilor statului cu atributiuni in domeniul Apararii privind certificatele medicale eliberate de medicii de familie pentru tinerii care vor fi recrutati/incorporati

6 comments

Monitorul Oficial, Partea I nr. 312 din 28.04.2014

 • Hotărârea nr. 323/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 323/2014 privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva
 • Hotărârea nr. 327/2014, Guvernul României

  Hotărârea nr. 327/2014 privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2014-2015
 • Ordinul nr. 113/2013, Ministerul Apărării Naţionale

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 434/2014, Ministerul Transporturilor

  Ordinul nr. 434/616/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
 • Ordinul nr. 2275/2014, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2275/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.173/2013
 • Ordinul nr. 616/2014, Ministerul Finanţelor Publice

  Ordinul nr. 434/616/2014 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2014 ale Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
 • Ordinul nr. 351/2014, Serviciul de Pază şi Protecţie

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 111/2014, Ministerul Justiţiei

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 292/2014, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 271/2014, Ministerul Sănătăţii

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 175/2013, Ministerul Afacerilor Interne

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 204/2014, Serviciul de Informaţii Externe

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 • Ordinul nr. 10160/2014, Serviciul Român de Informaţii

  Ordinul nr. 113/175/2013 / 111/10.160/351/271/204/292/2014 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării şi al stării de război
 Toate ordinele au urmatorul continut:


Nr. M.113 / 111/C / 10.160 / 351 / 175 / 271 / 204 / 292
Ministerul Apărării Naţionale
Ministerul Justiţiei
Serviciul Român de Informaţii
Serviciul de Protecţie şi Pază
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Sănătăţii
Serviciul de Informaţii Externe
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale
Pentru aplicarea prevederilor art. 27 alin. (5) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare,
8 în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 191/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne, ministrul justiţiei, ministrul sănătăţii, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe, directorul Serviciului de Protecţie şi Pază şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emit prezentul ordin.

Art. 1.

Se aprobă modelul unic de certificat medical eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tineri la comisia locală de recrutare-încorporare pe timpul stării de asediu, al mobilizării sau al stării de război, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.

Formularele certificatelor medicale se pun la dispoziţia medicilor de familie prin Ministerul Sănătăţii, la instituirea/declararea stărilor prevăzute la art. 1, potrivit legii.

Art. 3.

1 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării, al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. M.47/577/149/2007 pentru aprobarea formei şi conţinutului certificatului medical, eliberat de medicul de familie, care urmează să fie prezentat de tânăr la comisia de recrutare-încorporare sau la selecţia în instituţiile de învăţământ din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 15 mai 2007.

Art. 4.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Ministrul justiţiei,
Robert Marius Cazanciuc
Directorul Serviciului Român de Informaţii,
George-Cristian Maior
Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,
Lucian-Silvan Pahonţu
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul sănătăţii,
Nicolae Bănicioiu
Directorul Serviciului de Informaţii Externe,
Teodor-Viorel Meleşcanu
Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
Marcel Opriş

ANEXĂ 1

- MODEL*) -

- FAŢĂ -Unitatea sanitară

CERTIFICAT MEDICAL Nr. . . . . . . . .
An . . . . Lună . . . Zi . . . .

Subsemnatul, dr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , am examinat pe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în judeţul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . . . ., sc. . . . . . . , et. . . . . . . , ap. . . . . . . , rezultând următoarele:

ANTECEDENTE HEREDO COLATERALE:

ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE:

STAREA PREZENTĂ:
- şi verso -

ANTECEDENTE PSIHIATRICE:

Declaraţie pe propria răspundere a persoanei examinate
cu privire la antecedentele psihiatrice şi consumul de droguri.

Medic de familie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi parafa)
- VERSO -
Înălţime:

Greutate:

Perimetrul toracic:

Rx. pulmonar Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa

VDRL Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa

Test HIV Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa

Test Ac. Anti VHC Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa

Test Ag. HBs Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . . Semnătura şi parafa

Medic de familie,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura şi parafa)
*) Formularele vor fi tipărite pe format A5.Legea nr. 446/2006
Art. 3.
(5) La declararea mobilizării şi a stării de război sau la instituirea stării de asediu, îndeplinirea serviciului militar în calitate de militar în termen ori rezervist concentrat/mobilizat devine obligatorie pentru bărbaţii cu vârste cuprinse între 20 şi 35 de ani, care îndeplinesc criteriile pentru a îndeplini serviciul militar.

(6) Perioada de timp în care o persoană îndeplineşte serviciul militar activ sau alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime în serviciu sau stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptaţi de la prevederile acestui alineat elevii liceelor şi colegiilor militare.

6 comentarii:

NINI spunea...

Mobilizarea sa se faca numai celor iesiti la pensie pina la 31 iulie 2010 care au beneficiat de pensii foarte grase si plati compensatorii si infruntea ostirii sa se afle dl Gabriel Oprea.

Huhurez spunea...

Pai, cum? Legea 119/2010 s-a aplicat tuturor celor pensionati pâna la 31 12 2010.

colonel spunea...

BRAVOOOOOOOOOOO!!!! Asa este!!!!!!!!! Felicitari pentru comentariu. Ei s-au imbogatit de pe urma unei asemenea "miscari". Sa se spuna public cu ce pensii ies acum ofiterii MI si MAPN, daca are cineva curaj sau interes sa o faca. Au taiat pensiile speciale de frica sa nu ne imbogatim si noi. Bataie de joc....

emillian spunea...

Pensiile "recalculate in baza lg. 119/2010 -va repet - au fost ILEGAL TAIATE ! deoarece ALGORITMUL DE CALCUL (PREVAZUT IN art. 3/L. 119/2010) utilizat la determinrea P.M.A. si a CUANTUMULUI PENSIEI REALCULATE este cel din art.180/ INDICE 3 din legea 19/2000- cu referire la art. 76/lg. 19/2000; NOUA-PENSIONARILOR IN PLATA IN 2010 -NI S-A U APLICAT art.77 si 78/lg.19/2000-ca si cand am fi fost cadre militare activ -in curs de pensionare !! PRACTIC operatiunea de recalculare NU NECESITA PREZENTA ADEVERINTERLOR DE VENITURI, IAR PENSIILE NU SCADEAU !!

Huhurez spunea...

O lege poate sa fie necondtotutionsla, imorala, nedemocratica etc, dar nu ilegala.:)

mos alecu spunea...

10.05.14 10.30
@emilian
Inteleg ca va referiti la modul de recalculare a pensiilor prin care punctajul pensiei recalculate este determinat prin impartirea cuantumului pensiei (inainte de recalculare) la valoarea punctului de pensie de la acea data ...

Asa s-a procedat in faza initiala de aplicare a l.19/2000 : pentru pensiile stabilite anterior s-a determinat un PUNCTAJ ESTIMAT ; s-a impartit cuantumul pensiei aflate in plata (determinata pe l.3/1977) la valoarea punctului de pensie de la 01.01.01 .
Prin aceasta procedura s-a determinat un PUNCTAJ ESTIMAT ; adica nu s-a determinat un PUNCTAJ REAL , in functie de veniturile reale ale impricinatilor

Dar ...
A aparut oug 4/2005 ! Prin acest act normativ TOATE PENSIILE stabilite inainte de l.19/2000 AU FOST RECALCULATE dupa modul de calcul prevazut de l.19/2000 (stabilirea punctajelor lunare , anuale si medii anuale STRICT in functie de veniturile impricinatilor) ...

In urma acestui act normativ (oug 4/2005) , mii de "fătuci" au fost angajate de casele jud. de pensii , au luat la laba si au lins milioane de carti (carnete) de munca si alte "docomente" , introducind in baza de date a Casei nationale de pensii datele necesare pentru calcularea punctajelor REALE ale pensionarilor anteriori l.19/2000 .
In urma acestei activitati TOATE pensiile din sistemul public (cele de dinainte de 01.01.01 , cit si cele de dupa 01.01.01) au fost calculate pe baza punctajelor determinate in functie de veniturile reale ale impricinatilor ... nemaiexistind acele PUNCTAJE ESTIMATE ...
Sigur ... la aceasta activitate s-a aplicat principiul cuantumului avantajos : s-a platit cuantumul cel mai mare dintre cel stabilit pe punctajul estimat sau cel stabilit pe punctajul real ...


La recalcularea pensiilor militarilor "s-a sarit" peste etapa stabilirii unor PUNCTAJE ESTIMATE ... trecindu-se direct la stabilirea punctajelor reale ... Punctaje stabilite in baza unor (asa-zise) venituri reale din intreaga activitate ... Dar asta-i "altă gîscă-n aia traistă" ! ...