Un produs Blogger.

vineri, septembrie 26, 2014

Initiativa legislativa pentru pensiile minerilor si artistilor

0 comments
B530 / 2014      Propunere legislativă de completare şi modificare a alineatului 5  al articolului 56  din Legea nr.283/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completarile  ulterioare 


 - forma iniţiatorului

Din Legea 263/2010

Art. 30 
(1) In sensul prezentei legi, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din: 
a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva; 
b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; 
c) activitatile din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, prevazute de actele normative cu regim clasificat emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi; 
d) aviatia civila, pentru personalul navigant prevazut in anexa nr. 1; 
e) activitatile si unitatile prevazute in anexele nr. 2 si 3; 
f) activitatea artistica desfasurata in profesiile prevazute in anexa nr. 4. 
(2) Periodic, din 2 in 2 ani, locurile de munca in conditii speciale prevazute la alin. (1) lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a incadrarii in conditii speciale. 
(3) Procedura de reevaluare prevazuta la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, elaborata in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. 
(4) Este asimilata stagiului de cotizare in conditii speciale de munca, prevazut la alin. (1) lit. b), perioada anterioara datei de 1 aprilie 2001, in care salariatii au desfasurat activitati de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materialelor prime nucleare, in locurile de munca incadrate conform legislatiei anterioare in grupele I si II de munca si care, potrivit art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate in conditii speciale de munca. 
(5) Constituie stagiu de cotizare realizat in conditii speciale de munca si perioadele in care un asigurat care isi desfasoara activitatea in conditii speciale de munca se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca si/sau in concediu de odihna, daca cel putin in ziua premergatoare concediului a lucrat in locuri de munca incadrate in astfel de conditii de munca. 

Art. 56 
(1) Fac exceptie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b) persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in locurile de munca prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a) si f). 
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), reducerea varstei standard de pensionare este de: 
a) 20 de ani, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. a); 
b) 15 ani, pentru cele prevazute la art. 30 alin. (1) lit. f). 
(3) Varsta standard de pensionare redusa potrivit prevederilor alin. (2) lit. a) nu poate fi mai mica de 45 de ani. 
(4) Varsta standard de pensionare redusa potrivit alin. (2) lit. b) nu poate fi mai mica de 50 de ani, cu exceptia balerinilor si acrobatilor pentru care varsta de pensionare nu poate fi mai mica de 40 de ani pentru femei si 45 de ani pentru barbati. 
(5) Stagiul complet de cotizare pentru persoanele prevazute la alin. (1) este de 30 de ani. 

Niciun comentariu: