Un produs Blogger.

marți, noiembrie 25, 2014

ICCJ a admis de principiu recursul ANI privind incompatibilitatea alesului JOHANNIS

1 comments
Update
Au aparut cântatori de Johannis, pe unii ii stiam juristi respectabili, care acrediteaza ideea ca o decizie de incompatibilitate nu ar fi aplicabila presedintelui.
Sa analizam dispozitivul Deciziei nr. 418/2014 a CCR referitoare la art. 25 al legii 176/2010 referitoare la incompatibilitati, decizie aplicabila si in cazul Mircea Diaconu:

„1. Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Steluţa Gustica Cătăniciu în Dosarul nr. 556/33/2013 al Curţii de Apel Cluj - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 25 alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legiinr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative sunt constituţionale în măsura în care sintagma "aceeaşi funcţie" se referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege.”
Care sunt functiile eligibile la care se refera art.1 din aceeasi lege?
Art. 1
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica urmatoarelor categorii de persoane, care au obligatia declararii averii si a intereselor: 
1. Presedintele Romaniei; 
2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat; 
3. presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii; 
4. membrii din Romania in Parlamentul European si membrii in Comisia Europeana din partea Romaniei; 
5. primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru; 
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii; 
7. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilatii acestora, precum si asistentii judiciari; 
8. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor; 
9. judecatorii Curtii Constitutionale; 
10. membrii Curtii de Conturi si personalul cu functii de conducere si de control din cadrul acesteia; 
11. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie; 
12. Avocatul Poporului si adjunctii sai; 
13. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; 
14. membrii Consiliului Concurentei;
Urmatorul termen, când se va pronunta pe fond, a fost stabilit pe 14 01 2015,
Semn rau! Pentru Johannis si basisti.

"Admite în principiu recursul declarat de Agenția Națională de Integritate împotriva Sentinței nr.235 din 25 septembrie 2013 a Curții de Apel Alba Iulia — Secția de Contencios Administrativ și Fiscal. Fixează termen de judecată pe fond a recursului la 14 ianuarie 2015 — Completul de judecată nr.2. Cu citarea părților", se arată în decizia instanței. - See more at: http://www.dcnews.ro/klaus-iohannis-incompatibilitate-iccj-a-admis-recursul-ani-in-dosarul_460511.html#sthash.prCL4qpM.dpuf


Recursul poate fi solutionat astazi(18 11 2014) prin anulare sau respingere, potrivit alin  (5), sau  admitere ori respingere pe fondul recursului, potrivit alin (6). Se poate amâna recursul potrivit alin(7).

Judecarea recursului a fost amânata pe 25 11 2014 
Art. 493 din noul cod de procedura civila
Procedura de filtrare a recursurilor
(1) Când recursul este de competenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,........
4) După analiza raportului în completul de filtru, acesta se comunică de îndată părţilor, care pot formula în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen de 10 zile de la comunicare. În lipsa dovezii de comunicare a raportului şi înainte de expirarea unui termen de 30 de zile de la comunicare, completul nu va putea trece la examinarea recursului, potrivit alin. (5) şi (6).
(5) În cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplineşte cerinţele de formă, că motivele de casare invocate şi dezvoltarea lor nu se încadrează în cele prevăzute la art. 488 sau că recursul este vădit nefondat, anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie motivată, pronunţată, fără citarea părţilor, care nu este supusă niciunei căi de atac. Decizia se comunică părţilor.
(6) Dacă raportul apreciază că recursul este admisibil şi toţi membrii sunt de acord, iar problema de drept care se pune în recurs nu este controversată sau face obiectul unei jurisprudenţe constante a Înaltei Curţi de Casare şi Justiţie, completul se poate pronunţa asupra fondului recursului, fără citarea părţilor, printr-o decizie definitivă, care se comunică părţilor. În soluţionarea recursului instanţa va ţine seama de punctele de vedere ale părţilor formulate potrivit alin. (4).
(7) În cazul în care recursul nu poate fi soluţionat potrivit alin. (5) sau (6), completul va pronunţa, fără citarea părţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului şi va fixa termenul de judecată pe fond a recursului, cu citarea părţilor.

Număr dosar:508/57/2013
Data:25.11.2013
Materie juridică:Contencios administrativ si fiscal
Obiect:anulare act administrativ
Stadiu procesual:Recurs

Părţi
1.AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATERecurent, Pârât
2.INSPECTIA DE INTEGRITATEIntimat, Pârât
3.KLAUS WERNER JOHANNISIntimat, Reclamant

Termene de judecată
Nr.DataSoluţieDetalii
1.25.11.2014--
2.18.11.2014Amâna cauza la data de 25 noiembrie 2014.Amâna cauza
3.27.10.2014Respinge cererea formulata de recurenta Agentia Nationala de Integritate, privind preschimbarea termenului de la 18 noiembrie 2014, stabilit de completul de filtru în vederea examinarii recursului potrivit dispozitiilor art. 493 alin. (5), (6) sau (7) din Codul de procedura civila, republicat. Pronuntata astazi, 27 octombrie 2014.Respinge cererea
4.30.09.2014Dispune comunicarea raportului asupra admisibilitatii în principiu a recursului catre recurenta-pârâta Agentia Nationala de Integritate, catre intimatul-reclamant Klaus Werner Iohannis si catre intimata-pârâta Inspectia de Integritate, cu mentiunea ca partile sa formuleze în scris un punct de vedere asupra raportului, în termen de 10 zile de la comunicare.Încheiere
5.25.09.2014Amâna analiza raportului asupra admisibilitatii în principiu a recursului, în complet de filtru, la data de 30 septembrie 2014.Încheiere

Un comentariu:

Huhu Rezea spunea...

Dupa cum se vede pe site-ul ICCJ, s-a si anticipat solutia. Nu poate fi decât solutia de amânare a judecarii pe fond a recursului potrivit alin (7) a art 493, cu citarea partilor. Deci recursul a fost admis de principiu.
Probabil se asteapta decizia CCR care in decembrie va judeca asupra constitutionalitatii art. de lege in baza caruia primarul din judetul Constanta si primarul Sibiului au fost declarati incompatibili.