Un produs Blogger.

marți, ianuarie 12, 2016

Norme de restituire a diferentelor dintre pensia militara din 2010 si pensiile platite pâna la 30 09 2013 (proiect)

87 comments
 Proiect in dezbatere pe site-ul MApN

Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.


FISIERE DISPONIBILE:        (DATA AFISARII: 12.01.2016)
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normativ sunt asteptate pe adresa de e-mail dlaj@mapn.ro, în termen de 10 de zile de la afisare.


GUVERNUL ROMÂNIEI


HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de statÎn temeiul prevederilor art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 121 alin. (2) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Normele pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Bucureşti,
Nr.


ANEXA


NORME
pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat


Art. 1. - Prevederile art. 121 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, denumită în continuare lege, se aplică titularilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţele Caselor de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii la data recalculării şi/sau revizuirii pensiilor şi care depun, în termenul prevăzut de lege, cererea de restituire a diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr.119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. - În sensul prezentelor norme, prin termenul prevăzut de lege se înţelege perioada de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii, respectiv perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017, inclusiv.
Art. 3. - (1) Prevederile art. 121 alin. (1) din lege nu se aplică persoanelor care, deşi depun în termenul prevăzut de lege cererea de restituire şi, la data respectivă, se află în evidenţa casei de pensii sectoriale, ulterior acestei date se constată că nu îndeplineau condiţiile legale pentru acordarea acestora, fiind scoase din evidenţă din cauza încetării calităţii de pensionar.
(2) Prevederile art. 121 alin. (1) din lege nu se aplică persoanelor cărora li s-au plătit respectivele diferenţe în baza unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive.
Art. 4. - Restituirea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.
Art. 5. – (1) Fac obiectul restituirii sumele reprezentând diferenţele între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele efectiv plătite în baza Legii nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Sumele ce urmează a fi restituite pensionarilor nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere.
Art. 6. – Sumele prevăzute la art. 5 din prezentele norme fac obiectul compensării cu:
  1. sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie şi nerecuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;
  2. sumele care au fost/vor fi restituite în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.
Art. 7. – În situaţia procedurilor de executare silită având ca obiect restituirea diferenţelor  prevăzute la art. 1 din prezentele norme, procedura de restituire se suspendă până la soluţionarea acestora.
Art. 8. – (1) După înregistrarea cererii, casa de pensii sectorială verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru restituirea diferenţelor şi, în situaţia în care acestea sunt îndeplinite, calculează diferenţa totală de restituit şi stabileşte cuantumurile plăţilor eşalonate potrivit prezentelor norme.
(2) În situaţia în care se constată că titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în vederea efectuării plăţii diferenţelor, casa de pensii sectorială la care s-a depus cererea solicită informaţii în scris celeilalte case de pensii sectoriale cu privire la datele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme.
Art. 9. – Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme, casele de pensii sectoriale emit doar buletine de calcul.
Art. 10. - Restituirea diferenţelor prevăzute la art. 5 se realizează în termenul prevăzut de art. 2 din prezentele norme, eşalonat, astfel:
a) pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv:
- în luna noiembrie 2016, pentru diferenţele aferente anilor 2011 şi 2012;
- în luna noiembrie 2017, pentru diferenţele aferente anului 2013;
b) pentru cererile depuse după data de 30 septembrie 2016 diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în lunile noiembrie sau decembrie 2017, după caz;
c) pentru cererile depuse până la data de 31 decembrie 2017, în cazul cărora nu s-a efectuat plata diferenţelor până la finalul anului 2017, restituirea se efectuează într-o singură tranşă, în trimestrul I din anul 2018.   
Art. 11. - (1) În situaţia în care cuantumul total al diferenţelor pentru anii 2011, 2012 şi 2013 se situează sub valoarea unui câştig salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare la data efectuării plăţii, acesta se achită într-o singură tranşă, şi anume în luna noiembrie 2016, dacă cererea a fost depusă până la data de 30 septembrie 2016.
(2) În situaţia cererilor de restituire depuse în cursul anului 2015 la casele de pensii sectoriale competente, potrivit prevederilor art. 4 din prezentele norme, eşalonarea la plată este cea corespunzătoare cererilor depuse în cursul lunii ianuarie 2016.
Art. 12. - Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi mijloace de plată.
Art. 13. - Pe talonul de plată al drepturilor de pensii se înscrie distinct cuantumul diferenţelor plătite, potrivit prezentelor norme.
Art. 14. - În situaţia persoanelor care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale, suma de restituit se plăteşte prin mandat poştal.
Art. 15. – În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevăzute la art. 4 din prezentele norme, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit prezentelor norme şi se plătesc, prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
Art. 16. - Fondurile necesare pentru plata diferenţelor ce se restituie potrivit prezentelor norme se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege.

87 de comentarii:

Anonim spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Huhureez: Il copiez pe Maxim One si va intreb, despre ce este vorba? Eu am iesit in oct 2010, dar nu ma lamuresc cam despre ce este vorba exact ce reprezinta aceste cuantuuri!

Dan B. spunea...

@Maxim One:
Praful de pe toba, caci legea se refera doar la cei carora, in baza OG-1/ian 2011, li s-au redus pensiile incepand cu ian 2012 (pt 2011, s-a platit cuantumul din dec 2010)

iceparu spunea...

Cam imbarligata.Am depus cerere in noiembrie 2015.Sa inteleg ca primesc in noiembrie 2016?

Huhu Rezea spunea...

@Corneliu
Este vorba de beneficiarii Legii 241/2011 carora li s-a intregit pensia pe care au avut-o in 2010.
La recalcularea din 2010, potrivit Legii 119/2010, recalculare prin care ai trecut si d-ta, nu s-a aplicat cuantumul cel mai avantajos.
Daca nu stii, inseamna ca dupa 2011 ai avut pensia mai mare decât cea stabilita in 2010.

emillian123 spunea...

Pensionarii militari -din anul 2011-adica in baza lg.263/2010-pe principiul "contributivitatii"- NU primesc vreo "diferenta"- pt. ca ea- diferenta - NU exista; acesti pensionari NU au fost "supusi" procesului de recalc., reviz. si apoi restituire a vreunei pensii din 2010, pensie care nu a existat pt. simplul motiv ca pana in 31. dec. 2010 -ei -pensionarii -"stabiliti" in 2011=erau-cel putin- MILITARI ACTIVI..!.

iceparu spunea...

Iar imbarligata.In 26.09.2012 am primit BULETINUL DE CALCUL NR>>>>DIN 26.09.2012 PENTRU SUMELE CE URMEAZA A FI PRIMITE DE CATRE GRADUL NUME PRENUME.In preambul CPS a MAPN,imi spune ca in urma verificarii modului de stabilire si plata a drepturilor de pensie aferente dosarului nr,...,conform buletinului de calcul nr... din...anexat rezulta ca pentru perioada 01.01.2011-30.06.2012 mai am de incasat drepturi cu titlu de pensie in valoare neta de 458 lei.Aceasta suma a rezultat ca urmare a aplicarii prevederilor OUG nr.1/2011,legii 112/2012si art.107,pct 4 din legea 263/2010 La data primirii nu i-am dat importanta.Acum imi bat capul sa-l descalcesc. .Atentie .Sa nu planificati cheltuirea banilor inainte de ai primi.
Tovarasii astia ni-i dau in noiembrie cand sunt alegerile ca sa-i votam.Baieti de baieti.
.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhurez: Multumesc. In 2011 am primit la fel ca in 2010, sau poate ca mai mare, nu mai stiu. Dar chiar de n-am de primit, eu tot cer! Cer orice, si pe ma-sa le-o cer pentru ca ei m-au invatat sa cer, ca vad ca nimic nu da daca nu ceri! Eu cred ca e vorb de niste bani la care m-am dus la CMJ sa umblu pentru ei, la sfatul altuia, si mi-au zis ca trecuse de 1 ian si i-am pierdut! Vedeti Dv. ca noi astia izolati, fara calculator si acest blog suntem toatl morti, si pierzi drepturile pentru ca e moda milogelii la Inalta P[oarta, ei nu da din oficu absolut nimic fara milogeala si cerseala! Cei la pat, bolnavi, fara stiinta, ce vor face, oameni buni, ca eu pe calculator si uneori nu pricep, daramite ei? Eu fac si pentru a cere sa se schimbe clima, si pentru un m cub de aer, pentru orice! Am sa le cer bani de dus la bordel, la masaj eroic si proletar, la frectii intime, sa mi se frece bastonul de gonartroza, la orice! Iac-asa!

Mario spunea...

Poate intereseaza pe cineva, sunt aici in josul paginii niste exemple.....
http://www.armataromaniei.ro/blog/10756/pensiile-militare-de-stat-recalculare-stabilire-re%C3%AEncadrarea-activit%C4%83%C5%A3ii-%C3%AEn-condi%C5%A3ii-de

calin spunea...

@Huhurez / marți, 12 ianuarie 2016, 20:23:00 EET - LEGEA 241 este din anul 2013 (nu 2011), iar pentru unii colegi inseamna ceva !

Anonim spunea...

corneliu spunea:

@Huhurez:
" Multumesc. In 2011 am primit la fel ca in 2010, sau poate ca mai mare, nu mai stiu. Dar chiar de n-am de primit, eu tot cer! Cer orice......"

are corneliu asta un "caracter".....!!!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Doru Serban, eu cred ca nu suntem toti la fel. Eu, candva, am pierdut niste restituiri ca nu m-am dus la CMJ cu miloaga. Vreau sa te fac sa intelegi ca nicaieri in lume nu se cere, ca la noi, adica sa te milogesti pentru drepturi, daca le ai! Daca sunt sume de restituit, pai statul sa fie obligat sa le dea fara cereri si eforturi din partea pensionarilor! Daca esti paralizat la pat, nu stii de tine, daca esti senil, daca familia habar nu are de aceste drepturi, asa e ca le pierzi si le incaseaza statul pe moaca? Eu aici ma refer! Daca ai de primit, in cel mai rau caz Armata sa-ti scrie: ,,Bai, milogule, fire-ai al dracului, vezi ca o lege te indreptateste cu niste restante de bani, fa dracului la noi o cerere, ca milogul, ca altfel te-ai cacat in sus si ii pierzi! Dar fa-o dracului pana in data de cutarica, altfel o iei in laba de Malineanu !'' Acum ma intelegi ce-ti spun? Ti se pare logic sa te plimbi toata ziua pe la posta sa te milogesti cu scrisori ca cersetorul la Inalta Poarta? Stii ce este aia demnitate si onoare, sau mandria personala? Ei, eu tin la demnitatea mea, la onoarea mea, la mandria mea de OM si apoi de militar, si nu vreau sa fiu injosit si pus in postura de milog la nici o poarta, la nici un drac si belit de ministru sau presedinte, cat s-ar da el de Dumnezeu pe pamant! Sa stiu ca pierd toata pensia si viata, eu tin la onoarea mea, si daca imi calc pe suflet s-o fac, o fac pentru ca nu am alte venituri, ca despre milogeala la ei eu ii dau dracului pe toti schizoizii si handicapatii astia care ne injosesc in permanenta! Invata sa fii vertical in viata, nu e greu, dar presupune
doar sa fii OM mai intai de toate, apoi sa lupti pentru onoarea si demnitatea personala si cu dintii!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Referitor la demnitate, la onoare, la omenie si empatie...Eu am iesit, mai demult din Catedrala si am vazut cum un cersetor, plin de demnitate si empatie, a refuzat o doamna mai necajita si cu trei copii dupa ea sa-i ia din mana un banut, zicandu-i ca nu poate primi ceva de la cineva necajit ca si el. Cu toate ca nici eu nu stau mai bine cu banii, dar am scos 100.000 de lei vechi din portofel si am insistat sa mi-i primeasca. Holbase ochii la bani si m-a intrebat de ce sunt asa de generos cu el. I-am zis ca eu imi permit in acel moment sa-l ajut cu ceva, dar ca m-a impresionat cinstita sa atitudine fata de acea doamna necajita, refuzand-o categoric. Nu mai comentez pe subiectul acesta, dar oamenii nu se nasc in mod egal si nu toti mor in demnitate si omenie...Multi vor muri de egoism si indiferenta fata de cei din jur...

karadeniz spunea...

Ăștia de la MApN, s-au tâmpit de tot. Cum poți propune o HG cu asemenea inepții în ea :

Art. 4. - RESTITUIREA DIFERENŢELOR între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, SE FACE DOAR LA CEREREA DEPUSĂ DE TITULARUL DREPTULUI DE PENSIE LA CASA DE PENSII SECTORIALĂ ÎN EVIDENŢELE CĂREIA SE AFLĂ sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, DEPUSĂ PERSONAL SAU PRIN MANDATAR DESEMNAT PRIN PROCURĂ SPECIALĂ.
De ce nu pot să trimit cererea prin poștă, De ce să vină mii de pensionari din diverse colțuri ale țării sau ale lumii la București să depună o amărâtă de cerere.
Îl apreciam pe Dușa ca cel mia slab ministru al apărării de după 90. Se pare că Motoc în scurtul său mandat îl va depăși .

Mario spunea...


In NORMELE pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , articolul 4 este facut pe picior .Nu se intelege nimic de aici " se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia"???? Poate nu inteleg eu bine ?? Va rog luminati-ma.

Art. 4. - Restituirea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr.119/2010 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr.165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială.

Anonim spunea...

Te referi la cersetori ca actualii generali politruci( 100% masoni) ai armatei ? Numai la astia am vazut atata aroganta, egoism si dispret fata de trupa .Astia sunt in stare sa ia si leul amarasteanului Nu au scrupule desi nu sunt decat niste cersetori politici cu grade de general si mentalitate de sluga.

Anonim spunea...

Cand Romanistanul a devenit colonie toti romanistanii au devenit milogi intr-un fel sau altul la actualii stapani cu perciuni si sortulet .Ce sa-i explici unui trepanat tv ca Serban sau Cezar ? Pentru astia ce nu apare la tv nu exista.

Huhu Rezea spunea...

Normele interpreteaza gresit art. 121 din L 223/2015, cel incare se precizeaza ca restituirea diferentelor se face esaloat, in termen de 2 ani, nu si depunerea cererii.
In articolul 2 si celelalte se lasa impresia ca si depunrea cererii este limitata de termenul de 2 ani.
Se stie ca termenul general de prescriere a unui drept de creanta este de 3 ani.

De ce se restituie la cerere? Ca sa nu se interpreteze ca restituirile se dau si celor care au decedat.
In articolul 4 ar trebui, pentru eliminarea confuziei, sa se precizeze ca titularul dreptului depune/trimite cererea si punct.
In alta fraza sa se precizeze ca tutorele, curatorul sau reprezentantul minorului cu pensie de urmas trebuie sa depuna personal cererea de restituire

sergiu spunea...

Din art.11,alin2 sa inteleg ca cererile depuse in 2015 nu au valabilitate si ca trebuie depusa personal o alta cerere in luna ianuarie?Daca pana la jumatatea acestei luni inca nu este aprobata metodologia,cat va fi timpul fizic necesar de a depune cererea?

CEZAR spunea...

Psihopatul face si ..filozofie ...???

Iulian Mareș spunea...

Art. 5, alin.2 este inept si in contradictie cu rezolutia CCR! Toate drepturile neakitate la timp sunt purtatoare de dobanda si se actualizeaza cu inflatia!
Eu asa stiu!

Corneliu,
Ti-am lasat un coment/ideie pe ....de ce nu mai se face reducere de impozit cu OMM!

Huhu Rezea spunea...

@sergiu
Cererile depuse in 2015 sunt esalonate la restituiri ca si cele depuse in luna ianuarie 2016.Fa deosebirea intre a depune si a depune personal.
@Mares
Doar restituirile efectuate dincolo de termenele din L 223 si prezenta HG ar putea da dreptul la majorari, dobanzi.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ia stati asa, fratilor! Mai oameni buni si normali, si nu schizofrenici ca tehnoretardatii: Dar daca mergem la CMJ, personal şi cu faţa proprie in geantă sau la locul ei pe muian si cu buletinul sa vada geolgăii ca proprietarii de făţălăuri nu sunt morţi de-a binelea cum si-ar dori nenorocitii de ei, si depunem zdreanţa aia nenorocita de cerere cu stangul pe toba si cu onorul la Drapel, nu-i valabil? Si, acestia, sa le zica alora ca inca n-am fost inmormantati, suntem reali si in pantofi, si CMJ-ul sa le trimita lor, la CPS! Dar, poate ca niste plangeri pe seama acestei zdrente de Ordonanta ii va aduce cu picioarele pe pamant si-si vor dea seama cat de ridicoli si idioti sunt atunci cand emit documente nejudecate si aiuritoare, si vor revoca tampenia, ca-mi lepad caracterul si-o s-o iau pe tiganisme cu ei! Doamne, in ce tara bantustana traim! Sunt cu pensii de peste 10.000lei, daca le e asa de frica de moartea noastra, nu le e frica sa le vireze in conturile celor in drepturi? Sau, dupa depunerea cererii, poate petentul moare a doua zi, nu-i tot chestia aia? Le e frica de drobul de sare? De ce le e frica, de aia n-o sa scape!

Mitica spunea...

Scuze...poate ceea ce scriu...nu este la titlul subiectului...dar intreb:
- am iesit la pensie la 01.01.2009 cu 28 ani vechime efectiva la grupa speciala (6 luni la an). Vechime cumulata 45 ani (cu scoala militara). Unitatea la care am fost ..are de 4 ani ,,alte conditii'' (an la an ). In baza MOTOC 123 / decembrie 2015... daca fac cerere de reincadrare grupa de munca...cei 28 ani ii trece la ,,alte conditii" ?? Stiu ca aceasta nu m-ar ajuta cu nimic in baza OUG 57 Ciolos..la recalcularea pensiei...plafonarea la 85%. Va multumesc anticipat .

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Iulian, vezi ca Cezarica stie ce stie si te info, dar nu mai are pag. fb sa-i dau nr. nr tel. @ Cezarica, redeschide-ti pagina aia frumoasa de fb sa-ti dau nr. telef. pe intim. Sunt niste coate goale pe aici sa ma muste de cur...peni! Am patit pe fb cu insulte grosolane la adresa ziarului, si a trebuit s-o spamuiesc si pe ma-sa lor de basanisti!Ma gandesc la onoarea ziarului meu sa nu-l pateze cu mizerii, ca as posta aici, pe viu, totul! Noroc ca temporar suntem in vacanta, ca ne-a plecat paginatorul si doi redactori definitiv peste granita, am mai ramas doar doi, trei redactori si n-avem deprindere tehnica sa paginam singuri. Mai sunt si ceva orgolii personale...Mana are 5 degete diferite! Va las pe toti cu bine, azi am treaba ca la Pasti! Doamne, ajuta! Si, da-le, Doamne, minte la politicieni! Dar, nu-i ierta!

Huhu Rezea spunea...

@corneliu
Nu-ti cere nimeni sa-ti trimiti reprezentantul cu cerere la CSP. Ca nu esti minor sau dat in curatela. Cererea se depune la Casa.
@Mitica
Imi place ca esti informat. In speranta ca Oug va fi modificata si desfiintat plafonul de 85%, trimite totusi cerere la cmj, pt M123.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Sergiu, daca ai timp si bani, sau esti din Bucale, du-te si depune-ti cererea, precum sturionii si scrumbiile icrele la gurile Dunarii, ca asa vor mucii lor! Noi, cei de la sute de km. si unii chiar bolnavi, sau saraci, renuntam! Duca-se dracului cu bruma lor cu tot! Poate, unii din noi, avem un rahat de luat, asa ca pa si pusi si la gara!

Unknown spunea...

Care eete perioada in care basistii ne-au taiat pensiile ,pe care o revendicam in cerere ?(01 01 2011- 30 09 2013) sau 10.01 2012- 30 09 2013 )?

Mitica spunea...

MULTUMESC DE RASPUNS. Sa speram cu plafonul de 85 %. Acum daca tot vorbesc de plafon...la mine....65% + 20% (45 cumulata - 25 ani) = 85 %. Deja nu imi mai ia in considerare 9 % pensie suplimentara. NU MI SE PARE CORECT. De aceea ar trebui sa dam guvernul in judecata.....numai si pentru asta...nu mai vorbesc de neconstitutionalitate ...OUG modifica o lege organica. La oieri nu s-a putut...la noi s-a putut. O tara de rahat...scuzati limbajul.O zi buna!!!

Huhu Rezea spunea...

@mitica
Ti-am raspuns mai sus
@Ioana.
In general restitirile sunt din perioada 01 01 2012-30 09 2013. Dar sunt situatii in care Decizia de revizuire cu cuantumul mai mic a fost emisa inainte de 2012.

iceparu spunea...

Primesc diferente numai cei pe 241/2013 calculate in general pe anul 2012 si 8 luni din 2013.Nu cred ca cererea trebuie depusa personal.Imaginati-va ca trebuie omul sa vina de la Botosani la Bucuresti.Trimite-ti cerirele prin posta ,recomandata.
Cineva pe Roarmy 230 spune ca a luat legatura cu CPS prin telefon si i-au spus in particular ca au si ei intrebari privind aplicarea OUG 57 la care nu au raspunsuri.Concluzia.Toti sunt in ceata.Ne intalnim pe 24 ianuarie la Bucuresti.
Doamna Ioana@cereti pentru orice eventualitate pe perioada 01.01.2011-30.09.2013.Oricum baietii nu va vor da mai mult. .

iceparu spunea...

DE INTERES GENERAL.LA CPS A MAPN FUNCTIONEAZA UN TELEFON GRATIUT>FORMATI NR>0800808880.Trebuie sa aveti rabdare sa va raspunda.Mie mi-a raspuns o doamna.Daca intrebarea este politicoasa si la obiect va da toate detaliile.Mult succes.

Mario spunea...

Multumesc Huhu pentru raspuns,deci am inteles bine ca e imbarligata rau HOTĂRÂREA
privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat , mai ales ca la art 4 reiese ca titularul dreptului de pensie ar avea tutore sau curator -Perfect de acord cu mentiunile dvs.. "In articolul 4 ar trebui, pentru eliminarea confuziei, sa se precizeze ca titularul dreptului depune/trimite cererea si punct."

Michell spunea...

Uitati-va cu atentie la Art.6 pct.a! Cum interpretati "compensarea" ?

Huhu Rezea spunea...

@michell
Ce sa mai interpretam ca art.2 din Legea 241/2013 a fost abrogat integral prin Legea 125/2014.
Litera b) are o noima, in sensul ca nu-ti mai restituie o data ce ti-a restituit sau urmeaza sa restituie conform esalonarii pe 5 ani din art 1 alin (2) al L 125/2014.

sergiu spunea...

Corneliu,din pacate,doar in acest caz,nu sunt din Buc,ci de la vreo 270km.
Huhurez,evident ca stiu care este diferenta dintre de a depune personal o cerere si a o trimite,dar tot nu am inteles ce este stipulat in art.11.al.2.Poate esti mai explicit.Multumesc!

Anonim spunea...

Apropo de legea 223 .Daca dupa actualizarea sau recalcularea pensiei pe legea 223 iar plata se va face dupa 2 ani ( cum prevede legea) se vor da si dobanzi (conform deciziei CCR) incepand din 01- 01-2016 ? Sau la militari se aplica ca de obicei doar deciziile CCR care le sunt defavorabile ?

tigri2 spunea...

Asa ar trebui sa-i alegem si noi / sa le promitem ca-i alegem ,peste patru ani.Astia nu sunt POLITIHOTI , sunt BANDITI.

Anonim spunea...

Pensia bruta maxima pentru gradul de colonel este urmatoarea: 1.   Cf Legii pensiilor militare ,modificata de Ciolos cu OUG 57/2015 (textul actului normativ il gasiti AICI) - valoarea de referinta sectoriala : 197.3387 - coeficienti (procente) de functie :  5,5  adica 1.085 lei (cf Legii 138 din 1999 actualizate  4,7 - 5,5 ) - coeficienti (procente) de grad :  1,8  adica 355 lei - indemnizatie comanda : 50% adica 543 lei (cf Legii 138 din 1999 actualizate  10% - 50%) - indemnizatie dispozitiv : 25% adica 781 lei - salariu merit 20% adica 217 lei (cf Legii 138 din 1999 actualizate max. 20% ) - gradatie 42% adica 924 lei - Solda lunara bruta : 3.906 lei - Marire cu 10% de la 01 dec 2015 : 390 lei - Solda lunara bruta actualizata : 4.296 lei - Procent maxim 85% : 3.652 lei - OMM 20% : 730 lei - pensia bruta actualizata : 4.382 lei   2.   Conform Legii pensiilor militare asa cum este azi, nemodificata (inca) (textul legii il gasiti AICI) - valoarea de referinta sectoriala : 197.3387 - coeficienti (procente) de functie :  5,5  adica 1.085 lei (cf Legii 138 din 1999 actualizate  4,7 - 5,5 ) - coeficienti (procente) de grad :  1,8  adica 355 lei  - indemnizatie comanda : 50% adica 543 lei lei (cf Legii 138 din 1999 actualizate 10% - 50% ) -  indemnizatie dispozitiv : 25% adica 781 lei - salariu merit 20% adica 217 lei (cf Legii 138 din 1999 actualizate  max. 20% ) -  gradatie 42% adica 924 lei -  Solda lunara bruta : 3.906 lei - Marire cu 10% de la 01 dec 2015 : 390 lei -  Solda lunara bruta actualizata : 4.296 lei -  Procent maxim 100% + 9% pensie suplimentara : 4.683 lei -  OMM 20% : 936 -  pensia bruta actualizata : 5.619 lei Nota 1:    Asa am primit,asa o dau mai departe. Cine vrea sa creada, bine.Cine nu ,... CONCLUZIE : Diferenta in minus este semnificativa !!!  Dintr-un condei prin OUG 57/2015 Ciolos taie de la fiecare colonel in rezerva cate 1237 lei! Spuneti ca nu conteaza? Ca in situatia in care  din recalculare rezulta o suma mai mica decat cea aflata in plata, ramane cuantumul actual, adica mai avantajos ? Da. Dar si pensia va ramane pe loc pana cand suma recalculata va ajunge la nivelul celei aflate in plata!

Huhu Rezea spunea...

@sergiu
Cererile depuse in 2015 sunt valabile si se fac restituiri conform art. 10 lit.a), ca si cand ar fi fost depuse in luna ianuarie 2016.
Maxim
Tot n-ai inteles ca pana la actualizarea pe Legea salarizarii nu prea au ce sa-ti dea din urma, pentru ca iese un cuantum recalculat mai mic decat cel actual, eventual indexat si in 2017?
Nu se platesc majorari daca plata diferentelor, acolo unde vor exista, se face in termenul stabilit de lege, respectiv 24 !uni.

Huhu Rezea spunea...

@Alkan
Demonstratia este edificativa si a devenit virala de când a fost postata pe SCMD Iasi.Ch iar daca i se pot aduce ceva amendamente.
Coloneii tot nu s-au trezit.

Anonim spunea...

O sa se trezeasca curand cand se va da o ordonanta ( pe surse am inteles ca in toamna) ca raman in plata doar pensiile calculate (atunci probabil calculate toate in jos) pe leggea 223 modificata cu OUG 57 Sunt 100% ca asta e urmatirul pas .Atunci sa vezi vaiete si regrete ca au stat in casa pe 24 dar o sa fie deja tardiv .Cum isi astern asa vor dormii.Viata nu iarta niciodata lasii .

Iulian Mareș spunea...

Huhurez,

Sterge pe juridic alkan, ca ma ia ameteala!

Mario spunea...


Se pare ca Maxim One la 13 ianuarie 2016, 16:32:00 EET are iar dreptate ,tot din surse, mai mult ca sigur va spun ca se coace o alta OG in toamna, dar dupa alegeri, ca toate pensiile militare sa fie platite pe legea 223 modificata cu OUG 57 -toti unitar pe aceeasi lege-. Nu stiu cum face Maxim One dar mereu se informeaza inaintea noastra....
Unii dintre noi nu mai avem timp si rabdare sa mai asteptam sa vedem ce se intampla....24 ianuarie este aproape..

tigri2 spunea...

DRAGI PENSIONARI MILITARI

Nu va lasati amagiti ca in caz de micsorare a pensiei calculate dupa OUG-57 / 2015 veti ramane cu pensia calculata dupa L263 /2010. daca guvernantii vor castiga acest abuz ,vor prinde curaj,fiind convinsi ca nu ripostam, si urmatorul pas,imediat dupa alegeri va fi anularea cuantumurilor vechi si actualizarea celor calculate conform OUG 57 la toti pensionarii.
Din miment ce au fost in stare sa desfiinteze o lege promulgata vor face si acest pas.
Veniti cu totii pe 24 ianuarie in Piata Victoriei sa le aratam ca Romania nu este "un sat fara caini".
Daca acuma vom lasa fruntea plecata asa vom ramane pentru totdeauna,alaturi de noi vor fi(sufleteste) si pensionarii din tarile NATO,ne vor urmari marile trusturi de presa internationale,vom fi mediatizati.Toate structurile respective au fost informate!
VA ASTEPTAM !

tigri2 spunea...

Pe ROMANIA TV din 13 01.2016 ,dobitocul de Dobritoiu,emite o teorie proprie (ora 19.04) precum ca un grad mai mic nu poate fi numit comandant peste o structura unde sunt si grade mai mari,mamaaaa ce dobitoc!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Juridic Alkan: Acest calcul foarte bun ar trebui postat pe blogurile de la Brasov, Constanta si in alte locuri cu Asociatii indaratnice! Manga de la Brasov, care a ridicat la rangul de dumnezeire eterna guvernarea tehnocrata, la icoana carora de trei ori pe zi se inchina cu bijuri, lumanari, tamaie, cateva kile de vin pelin sfintit, da acatiste de omagiere si slugareala, face matanii si aduce osanale, cu salve de tun obuzier de 122 mm, in numale Tatalui si-al Fiului si-al Sfantului Duh, ce-o baigui el cand o citi acest calcul? Aaaaa, dar am utat ca agapele si chiolhanurile comune cu tehnoratatii au avut darul de-al sterge pe creier!...

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dar, Dobritoiu are grade politice, liberale, Tigrisorule! Nu-s grade militare la el. Soţia de-a doua, mult mai tanara, cu grade la apelul bocancilor luate, si pensie babana se ţine, nu cu inteligenţă cu budigăii in vine!

Anonim spunea...

Depinde.Cand numesti comandant pe cineva fara merite , strict politic ( cum a facut tradatorul de tara masa verde) intr-o structura militara nu e in regula.Cat il priveste pe slugoiul Dobritoiu nu pot zice decat ca vomit.

iceparu spunea...

Tigri 2@,am rugamintea la tine sa ma informezi ce naiba faceau maistri militari la Bobocu,aia de pe pista de au pe legea lui Boc pensii mai mari decat coloneii.Maistru militar de aviatie nenavigant pensie de peste 3500 lei?Daca vrei iti dau exemple concrete.
Alkan@nu toti coloneii au avut coeficientul 5,5.Nu toti colonei au fost in statul de organizare sef sau comandant si deci nu primesc indemnizatie de comanda.Nu toti coloneii au avut salariu de merit.Uiti ca SM se acorda in procent de 15% si incepand cu anul 1994?Exemplul dat de tine este numai la superlativ.Ne executa talharii nevinovati fratele meu.

Huhu Rezea spunea...

@csj
Si ce vrei sa spui ca domnii colonei de la Bobocu aveau pensia contributiva mai mica de 3500 lei? M-am saturat de minciuna asta cu pensiile maistrilor militari mai mari decât ale coloneilor. Poate erau colonei cu 20 de ani vechime efectiva.
Cât despre demonstratia celor de la SCMD Iasi, adusa aici de @Alkan, spuneam ca este destul de semnificativa pentru ca aplica procentele de calcul din cele doua algoritme, Legea 223 si OUG 57, la aceeasi baza de calcul. Ce importanta are ca unii nu au solda de merit sau altii nu au indemnizatie de comanda?. Diferenta dintre pensia lor pe 223 si pensia ciolos-ista va fi mai mica decât cea din demonstratie ... dar va fi.
Puneti surdina tromboanelor cu baza de calcul mai mare pe OUG 57, ca nu va diferi cu nimic de baza de calcul pe Legea 164/2001. Doar procentele de calcul sunt mai mici.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Iulian Mares, i-am lasat lui Cezarica ce te intereseaza. Pe htp/ n-am putut sa intru cu jegul asta. Apare o restrictie portocalie, ca cica golanii am dat bani si au schimbat placa de baza, dar canci! E simplu cum am lasat lui Cezar! Toate cele bune cu sanatate! Doamne, ajuta!

uber spunea...

@csj
Sa gasesti un colonel fara indemnizatie de comanda in armata romaneasca e ca si cum ai descoprii bosonul Higgs al pensiilor militare. Ce dracu functie poate sa ocupe un colonel in armata sa nu fie sef sau ceva acolo? Daca unii colonei(extrem de putini) nu au avut salariu de merit inseamna ca nu-l meritau ca d-aia ii zice salariu de merit. Cine sunt talharii care va executau frate?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

CSJ: ce zici de plutonier adjutant sef cu 5500, acum cred ca are peste 6000? Am vazut atunci in 2010 cand aveam acces pe Google la soldele la toti! Am baut apa rece cu lamaie si zahar! Nu zic ca nu merita, ca fiecare a muncit foarte greu sau in conditii, ce a amuncit, si eu nu sunt in masura absolut deloc sa emit judcati de valoare, dar ce ziceti de maiorul cu 1800 care scria, saracul, pe aici, sau lt col tot asa cu o mizerie de pensie? Chiar sa-ti bati joc de ofiteri?! Dar subofiterimea si gradatii care chiar sunt luati in bataie de joc! De ce zic eu ca e bataie de joc cu foarte multi si trebuie doar cu strada rezolvata, dar daca toti asteapta ca altii sa iasa, scuzati-ma! Macar aia din Bucuresti si Ilfov de-ar iesi, sperie Bucurestiul daramite politicul!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Maxim One: Ne alaturam si noi actiunii cu voma la ciobanul ala liberal cu muian de perciunat! Deja, o Raba de 16 T i-o asigur gratuit si fara taxe, TVA si alte alea!

tigri2 spunea...

***csj & Huhurez,in ,printre altele am dus prin cumul si functia de adjutant de escadrila(functie de maior) si timp de vreo 9 ani am fost si casier platitor pe escadrila (eram 22 de ofiteri+22 MM+1 SO) si stiu situatia financiara a acestor categorii,aveam in escadrila si un Lt.Col,care la pensie a devenit col.
Sa fim Intelesi,dupa contributivitate.multi MM au pensii ...sa nu spunem pe blog,sa vorbim in procente.
Solda unui MM de aviatie care era si navigant(tehnic de bord ,etc) se compunea din multe componente ,ca de exemplu;
-solda de functie
-solda de grad
-spor de dispozitiv 25%
-spor de radiatii 10%
-spor de zgomot 10%
-spor de periculozitate 10%
-clasificare 23,5%
-aterizari(inainte de '89 375lei /75 de aterizari
-prime orare de zbor egale cu 1/2 din valoarea orei de zbor a pilotului prim sau instructor(tineti cont ca noi zburam cate ora sau doua pe zi si ei zburau cinci ore si jumatate-deci luau pe zbor mai mult decat noi)
Plus ca ei au iesit cu vechimi de 30-34 de ani ,si vedeti cu ce punctaje anuale au iesit.Cam 8-9 puncte ,la care s-a adaugat spor de grupa de 50%,calculati ce pensii au unii...eu am fosti subordonati care au pensii si cu 75% mai mult ca mine-loctiitor comandant de escadrila...
Legea 223(ORIGINALA)ar cam nivela situatia
Cu privire la un colonel sau alt grad de ofiter ,care nu a avut multe dinj aceste sporuri si nici grupa,asta-i situatia DA au pensii mult mai mici decat multi dintre MM,chiar terestri fiind ,dar de aviatie,ca dupa 2013 tuturor li s-au dat conditii deosebite...

uber spunea...

Tienrii frumosi si liberi in frunte cu Dogaru s-au organizat pentru 24 ianuarie? Poate il iau si pe Dobritoiu cu ei, sa nu mai spuna prostii la televizor ca ne face dracu de ras. Ieri parca infiera de mama focului la A3 pe cei care sunt banuiti ca au facut potlogarii cu proprietati de la ANRP, el care a primit un an de puscarie cu suspendare.

tigri2 spunea...

La Bobocu erau mai multe categorii de cadre, unele de la Directia invatamant -fara sporuri si cei de la zbor.

uber spunea...

@Corneliu
Poti sa faci un efort te rog si sa-ti amintesti cum ai gasit pe Google plutonierul ala cu 5500 lei pensie? Vreau sa-mi desfat si io ochii cu asa ceva. Am in bucatarie doua lamai si apa rece la frigider. Sper sa nu raman cu ele.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

UU4: Era langa mine redactorul sef, caci el imi cauta numele pe Google, fiind intamplator la calculator in momentul acela, sa vada cu cat imi crescuse pensia in urma recalcularii, in 2010, si nu-i un ageamiu, e angajat la MAI intr-un serviciu special cu functie mare. Ne-am minunat amandoi! Intr-o zi, in vara anului trecut, am incercat si intru iar pe pagina aceea PDF, greu dand de ea, si erau razuite numele, dar au ramas gradele in schimb si valoarea pensiilo: cea veche, si cea dupa recalculare, si chiar si nr dosar pensie. Sa vedem care-i primul istet care o sa descopere! ACOLO VETI VEDEA MULTE GOLANII SI INECHITATI! N-ar fi rau sa se intre pentru edificare, daca n-au scos pagina. Dar atentie: are sute de pagini de derulat, insa daca se urmaresc gradele, in dreptul lor scrie si pensiile. Sa se deruleze si trebuie sa apara, ca nu se duce prea adanc, si mi se va da dreptate! Eu cand zic eu ceva, apai zic ce vad, nu ce aud!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ HUHUREZ, fiti amabil, va rog, si reamintiti-mi pagina aceea PDF cu pensiile recalculate in 2010, cu lista aceea in care eram trecuti cu totii, pensii vechi, si apoi dupa recalculare, vreau sa mai intru si eu o data! Sa vada si camarazii, intru amintire, si se pot regasi, daca au rabdare la derulat, dupa nr. cupon de pensie. Eu am derulat o jumate de zi si tot nu ajunsesem sa ma regasesc...Are cred ca pana in 800 de pagini, sau pana intr-o mie! Multumesc anticipat!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

uu4: ,,Tabelele facute publice de MApN cu pensiile recalculate ale militarilor'': Sunt mai multe variante, de tabele, una da pe categorii: Peste 5000, sub 3000, sub 2000, etc pentru generali si colonei, dar e una comuna si pensiile amestecate, aleatoriu chiar, acolo am gasit eu si are multe pagini, sunt amestecati toti intr-o oala!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

uu4: rectific ,,la soldele la toti'' din postarea initiala, prima, si scriu: la pensiile la toti, h 21.11

Huhu Rezea spunea...

Mai baieti, se vede ca toti sunteti neformati pe aceste bloguri de discutii despre pensii.
In partea de sus a primei pagini a blogului aveti fereastra ”Cauta in site”.
Introduceti acolo cuvântul tabel si vor fi selectionate toate tabelele cu pensiile din anul 2011, ramase sau preluate de la Plano 10.
Acolo sunt doar numerele de dosare pensie, cuantumul pe legea 164/2001 si cuantumul pe legea 119/2010. Niciodata nu s-au dat numele si gradele.

uber spunea...

@Corneliu
Of of, o sa ramana lamaile si apa rece la locul lor si tocmai le pusesem gand rau, Pai e frumos domnule Corneliu?
Eu as zice asa, ca o inechitate ar fi ca unul cu o vechime de sub 15 ani in armata, indiferent de grad sa aiba o pensie mai mare decat a unuia cu peste 30 de ani vechime. Ca doar vorbim de legea PENSIILOR. Acum intre noi fie vorba, daca ai sub 15 ani vechime efectiva in armata, cam la ce dracu grad poti sa ajungi. Sunt si cazuri in care poti sa ajungi colonel sau general doar asa, peste noapte sau popular spus, la apelul bocancilor. Dar vorbim de LEGEA PENSIILOR, adica atunci cand ai ajuns la o varsta destul de inaintata si nu mai poti sa muncesti, esti trecut la pensie. Ca avem pensionari carora nici nu le iesisera toti dintii de lapte cand au facut pasul, e o discutie lunga, dar vad ca tocmai astia gasesc nod in papura celorlalti. Cool, nu?

uber spunea...

@Huhurez
Eeeee, e frumos sa-l dezamagesti pe Corneliu? Ca doar nu a baut apa cu lamaie de florile marului.

uber spunea...

@Corneliu
Eeee, pai vezi, e alta poveste. Dar uite asa se mai arunca cate o pastila, cine stie, poate prinde.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Huhurez, dar eu am vazut atunci, parca anul trecut, nr. cupon pensie si grad...Atata sunt de bulversat incat nu-mi aduc amintesc daca chiar in acel an, de data aceasta 2011, nu erau si numele, chiar imi storc creierii, si de aia am remarcat aici ca anul trecut am revazut acea pensie in cautarile mele...Cineva din toata adunarea de aici trebuie sa fi vazut sau sa stie, sa-mi confirme, ca si la TV s-a vorbit o data despre recalculari si exceptiile de pensii, ca in situatia relatata de mine aici. Eu am vrut sa tapetez anomaliile recalcularilor, si nu au fost putine, credeti-ma ca nu va mint!

uber spunea...

Am spus si o repet, cu imbarligaturi, codoslacuri si minciuna NU se rezolva nimic. Garantat, rezultatul va fi opus intentiei. Ar trebui sa gandim mai mult cand deschidem gura.
E doar opinia mea!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

UU4: AI DREPTATE, NU CONTRAZIC PE NIMENI, CHIAR NO COMMENT, DAR EU TREBUIA SA FAC DOUA LUCRURI BUNE: 1.SA FI NOTAT CE AM VAZUT SI 2. SA MAI VERIFIC O DATA SA NU CAD IN OALA CU LAPTE SAU SMANTANA! SUNT FAZAN, DAR AMBITIA MA FACE, CAND MAI AM TIMP, SA CAUT ACEA LISTA, CA NU-I NUMAI UNA, CA CEEA A D.LUI HUHUREZ. PE GOOGLE MAI SUNT...

Iulian Mareș spunea...

Tigri2
Tocmai ti-am mai trimis ceva fierbinte!......

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@UU4: Dar cea a maiorului cu 1800? E undeva pe aici si ne ruga de sansele sa-i creasca...M-a uimit! Sunt plutonieri majori cu mai mult, daca lucram comparativ, desi nu-i cazul concret, pentru ca aici intra functii si vechime, indiferent de grade, insa sunt disproportionate frapant. La noi nu s-a facut o lege a pensiilor militare concreta si gandita sa fie proportionala conform categoriilor de militari pe functii si grade, e plina de handicapuri si inechitati si da nastere la frustari tuturor. Se putea lua un model de la o tara civilizata si cu traditii, dar cine sa aiba interesul?

anonim spunea...

Cam sunteti in urma cu evenimentele...

https://www.youtube.com/watch?v=Dp3SNqtr8cU

Huhu Rezea spunea...

Sa-i multumim @mosului alkecu, alias Ulianovici pentru semnalare.
Lucrurile se misca, se misca.
Bulgarele contestarii Guvernului Ciolos in Armata se rostogoleste si creste.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez: Pai, postati link-ul sa-l vada ,,boborul,'' onorabile! Desecretizati-l si bagati-l pe insectar mai sus sa-l vada retardatii care emit ordonante idioate, mai degraba articole de ordonanta care baga flexul in drepturi!

Iulian Mareș spunea...

Voi ati citit forma, sa zic finala, a ordinului comun pt aprobarea procerii de recalculare/actualizare?

iceparu spunea...

UU4-Nu crezi ca un colonel nu are indemnizatie de comanda? Ofiter 1 din sectie operatii sau sectie pregatire de lupta,Ofiter 1 la seful cercetarii,la seful geniului, etc din comandamentele de armata =Colonel fara indemnizatie de comanda.Cand sunt 5 colonei si 2 capitani iar procentul de acordare a salariului de merit este de 15% din efectiv la care ii dai salariu de merit?

Unknown spunea...

D-le Mos Alecu, sunt un beneficiar al Lg.241/2013 si va rog sa ma lamuriti cu unele aspecte din Proiectul de Hotarare privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat si anume cele referitoare la ;
,,Art. 6. – Sumele prevăzute la art. 5 din prezentele norme fac obiectul compensării cu:
a)
sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie şi nerecuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;
b)
sumele care au fost/vor fi restituite în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.
Eu am inteles ca sumele neretinute in 2011 se vor compensa cu sumele retinute si restituite pentru anul 2012 urmand a mi se restitui doar sumele retinute aferente anului 2013.
De ce prezentul proiect face referire la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 din moment ce acest articol este abrogat in totalitate în baza Legii nr. 125/2014? Cu stima si va multumesc anticipat.

Huhu Rezea spunea...

@Lazar
Eu am raspuns mai sus, lui @michell, la aceste intrebari.
Poate te lamureste @mos pe facebook.

ion spunea...

Stie cineva cum se face cererea de recalculare pentru pensia de urmas si ce alte documente trebuie trimise la CSP.

Huhu Rezea spunea...

@spirache
Citeste articolele urmatoare. Se recalculeaza mai intâi pensia autorului dupa care aveti pensia de urmas.Trebuie sa alegeti 6 luni din ultimii 5 ani din activitatea militarului de la care aveti pensia de urmas.

tigri2 spunea...

***Huhurez Rez,pentru a veni in folosul celor care nu stapanesc calculele si si procedurile de alegere/actualizare a celor sase luni ,te rog vino cu o aplicatie despre cum pot fi actualizate niste venituri din perioada '95-2000,la 01.01.2016,afiseaza un tabel si o procedura concreta!.Cred ca ar fi utila si de interes.Multumesc!

tigri2 spunea...

Componentele soldei functiei de baza care intra in baza de calculare a pensiei militare

Potrivit art. 28 din Legea 223 /2015 cu modificarile ulterioare (OUG 57(art.40), dintre componentele soldei functiei de baza se elimina soldele de grad pentru a calcula media soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza corespunzatoare functiilor indeplinite in 6 luni consecutive din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii dreptului de pensie, la alegerea beneficiarului pensiei. La media obtinuta se adauga solda ultimului grad detinut la trecerea in rezerva si astfel se obtine totalul bazei de calcul, la care se aplica procentele de pensie prevazute in articolele 29 si 31. Urmeaza apoi majorarea cu sporurile pentru pensia suplimentara si OMM.
Sa vedem care sunt componentele soldei functiei de baza/salarilui functiei de baza.

http://www.armyacademy.ro/…/…/adm_publica/floristeanu/a4.pdf.
Initial se prevazuse ca la calcul vor intra VENITURILE BRUTE,nu numai SOLDA FUNCTIEI DE BAZA.
Prin modificarea legii,practic modificarea regulilor in timpul jocului,s-a redus baza de calcul de la 85 la 65% si s-a plafonat de la 100 la 85%,apoi s-a intrat in baza de calcul si au fost scoase PRIMELE si PREMIILE (din prime facand parte toate veniturile caracteristice unor arme tehnice :zbor,parasutaj,subteran,submersie,lucrul cu substante periculoase,ore suplimentare etc)
Practic prin acest OUG 57 s-au ciuntit mariri de pensii de peste 30%,in mod intentionat.
Nu era nicio problema ,ramanem cu pensiile vechi ,dar si alea incerte ,ca dupa acest pas urmeaza sa modifice si legea care ne da dreptul sa ramanem cu pensia mai mare ,in plata.
In acest timp ei isi maresc pensiile salariile si le maresc si altor categorii sociale.
De ce este UMILITA ARMATA si pensionarii ei,cu ce scop?
SOLUTIA >>> sa iesim cu totii in strada pe 24 ianuarie si sa cerem explicatii,sa iesim cu totii.
ACUM ORI NICIODATA!

tigri2 spunea...

SCMD IASI
14 ianuarie 2016
Scrisoare deschisa adresata d-lui general Oprea

Domnule general,

Ne adresăm dvs. în calitate de militar în rezervă, cu certitudinea că din spirit de corp, împărtăşim aceleaşi valori comune, proprii doar categoriei noastre profesionale: încredere în sine, camarazi şi grup, demnitate, onoare şi mai presus de orice, solidaritate. ..

...Pronunţaţi-vă fara rezerve, in mass-media asupra legalităţii procedurii şi asupra legitimităţii unui Guvern care s-a angajat să aplice întocmai legile votate de dvs. şi promulgate de Preşedintele României.
Reacţionaţi ferm şi stabiliţi acum parcursul procesului de reparaţie al unui rău care mai poate fi îndreptat înainte de a fi prea târziu.

Huhu Rezea spunea...

tigri
Nu scrie in art. 28 modificat de oug ce spui tu despre extragerea soldei de grad. Intr-o varianta a proiectelor de lege, se pare proiectul Dusa, scria asa.
Asa ceva se face la actualizare potrivit art 60.

Anadiana spunea...

Buna ziua,

Exista vreo legatura intre OG 1/ 2011 si art. 121 din Legea nr. 223/2015 ?

Huhu Rezea spunea...

@Anadiana
Da, este legatura despre care se vorbeste in art. 1 al Normelor. Se plateste diferenta intre pensia cuvenita in 2010 si cea calculata potrivit revizuirii pe OUG nr.1/2011.
Da click pe titlul blogului ca sa citesti si normele publicate in MO.