Un produs Blogger.

miercuri, martie 16, 2016

HG nr. 146/10 03 2016 de aprobare a normelor privind restituirea diferentelor prevazute de art. nr. 121 din legea pensiilor militare

9 comments
Normele pentru aplicarea prevederilor art.121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat din 10.03.2016

În vigoare de la 15.03.2016

(1) Prezentele norme se aplică titularilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţele caselor de pensii sectoriale aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii în perioada 1 ianuarie 2011-30 septembrie 2013.

(2) Beneficiază de prevederile art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, titularii prevăzuţi la alin. (1), cu excepţia celor aflaţi în una din următoarele situaţii:
a) au încasat diferenţele în baza unor hotărâri judecătoreşti, definitive şi irevocabile sau, după caz, definitive;
b) au încasat sume necuvenite ca diferenţe cu titlu de pensie şi care nu au fost recuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;
c) au încasat sume care fac obiectul restituirii în baza Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.

Art. 2.

În sensul prezentelor norme, prin termenul prevăzut de lege se înţelege perioada de 2 mai de la data intrării în vigoare a legii, respectiv perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2017, inclusiv.de

Art. 3.

Restituirea diferenţelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cu modificările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se face doar la cererea depusă de titularul dreptului de pensie la casa de pensii sectorială în evidenţele căreia se află sau de tutorele ori curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură specială şi autentică.

Art. 4.

(1) După înregistrarea cererii, casa de pensii sectorială verifică îndeplinirea condiţiilor legale pentru restituirea diferenţelor şi, în situaţia în care acestea sunt îndeplinite, calculează diferenţa totală de restituit şi stabileşte cuantumurile plăţilor eşalonate potrivit prezentelor norme.
(2) În situaţia în care se constată că titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat de la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii sectorială în a cărei evidenţă se află la data depunerii.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), în vederea efectuării plăţii diferenţelor, casa de pensii sectorială la care s-a depus cererea solicită informaţii în scris celeilalte case de pensii sectoriale cu privire la datele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentelor norme.

Art. 5.

Restituirea diferenţelor prevăzute la art. 121 din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termenul prevăzut de art. 2 din prezentele norme, eşalonat, astfel:
a) pentru cererile depuse până la data de 30 septembrie 2016, inclusiv:
- în luna noiembrie 2016, pentru diferenţele aferente anilor 2011 şi 2012;
- în luna noiembrie 2017, pentru diferenţele aferente anului 2013;
b) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna noiembrie 2017;
c) pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferenţele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranşă, în luna decembrie 2017.

Art. 6.

Titularilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din prezentele norme care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt în evidenţa caselor de pensii sectoriale li se achită suma de restituit prin mandat poştal.

Art. 7.

În situaţia în care titularii au decedat ulterior depunerii cererii prevăzute la art. 3 din prezentele norme, diferenţele cuvenite şi neîncasate de către titular se restituie potrivit prezentelor norme şi se plătesc, prin mandat poştal, soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor, ori, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.

Art. 8.

Fondurile necesare pentru plata diferenţelor ce se restituie potrivit prezentelor norme se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele aprobate instituţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

9 comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Huhurez, eu nu inteleg o iota ce este cu ordonanta asta si cine beneficiaza de ea! Poate ca mai sunt si alti nedumeriti ca mine, nu sunteti amabil sa explicati si novicilor?

brenda spunea...

dar nu s-a publicat si cealalta hotare cu infintarea caselor de pensii militare?

Unknown spunea...

De acord cu Corneliu, insa daca se poate o lamurire mai clara cum se va aplica legea pensiilor pt. noi pensionari politisti, avind in vedere starea sa in acest moment.

Unknown spunea...

Astepam si noi care am iesit la pensie in 2011....OG pt acordarea ajutoarelor la iesirea la pensie.Text lege 284/2010.Boc,nu nea acordat aceste drepturi motivand ca ete criza.Ponta,ca suntem dupa criza,Ciolos,ca vom intra in ciza.Pentru parlamentari,gurnanti se gasesc bani,pentru militari,nu.

Huhu Rezea spunea...

Ati si uitat la c se refera art. 121 din lege? Ii priveste pe cei cca 26 000 de pensionari militari ai celor trei case sectoriale ale caror pensii au fost micsorate prin L 119/2010 si apoi reintregite prin L 241/2013.
Vedeti postarea urmatoare.

sergiu spunea...

Deci,dorim sau nu,trebuie sa ne deplasam pana la Bucuresti,in coditiile in care nu mai sunt valabile nici cererile depuse in decembrie!

Huhu Rezea spunea...

@Sergiu
Nu e nevoie de depunere la ghiseu. Folositi calea postei sau curieratului cu confirmare de primire.
Cine a zis ca nu sunt valabile cererile de restituire trimise inainte de 01 01 2016?
Nu incurcati aceste cereri cu cererile de recalculare pentru stagii anterioare anului curent.

Unknown spunea...

Domule Huhu,conform Normelor pentru aplicarea prevederilor art.121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat din 10.03.2016, la pct. 2, aln. b se specifică următoarele:
b) au încasat sume necuvenite ca diferenţe cu titlu de pensie şi care nu au fost recuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu modificările ulterioare;

Mă întreb ce au vrut să spună cu asta? Oare puteți să-mi dați un exemplu?

Unknown spunea...

Credeti ca se refera la acele sume incasate in perioada apr 2012-iul 2013 prin MS 132/2010? La un moment dat mi-au trimis o hartie prin care spuneau ca am un debit la ei dar care nu se recupereaza fiind amnistiat prin L 241/2013. Sa fie iar o smecherie? Sper ca nu!