Un produs Blogger.

miercuri, februarie 05, 2020

CCR a stabilit procedura obligatorie pentru președinte pentru desemnarea prim-ministrului

109 comments
Dați acest articol și actualei conduceri a PSD, care se lasă călcată în picioare, împotriva deciziilor CCR, de un președinte abuziv.
Aceasta a fost Decizia CCR pe care Iohannis a respectat-o când i-a desemnat candidați la funcția de premier pe Grindeanu, Tudose și Dăncilă.


Readucere în actualitate a unui articol publicat pe 12 10 2016
Cadouri nocturne
Extras din Decizia nr. 80/2014 a CCR privind desemnarea prim-ministrului
Respingând textul propus, în anul 2014, de Comisia parlamentară Crin Antonescu, pentru revizuirea Constituției, CCR a clarificat  înțelesul Art. 103, punând capăt tentațiilor unor președinți de a desemna discreționar candidatul la funcția de prim ministru.

. Articolul 103 – Învestitura 
313.
 Prin articolul unic pct.91 şi 92 din propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei se modifică alin.(1) şi (3) al art.103 din Constituţie şi se introduc trei noi alineate, alin.(31 )-(33 ), în cadrul aceluiaşi articol, după cum urmează:
 „(1) Preşedintele României îl desemnează drept candidat pentru funcţia de prim-ministru pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv de alianţa politică participante la alegeri care au obţinut cel mai mare număr de mandate parlamentare, potrivit rezultatului oficial al alegerilor. În cazul în care există mai multe formaţiuni politice care au participat la alegeri și care au obţinut acelaşi număr de mandate, Preşedintele României îl desemnează drept candidat pentru funcţia de prim-ministru pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv alianţa politică participante la alegeri, care au obţinut cel mai mare număr de voturi, potrivit rezultatului oficial al alegerilor.
 140 (3) Programul şi lista Guvernului se dezbat de Senat şi de Camera Deputaţilor, în şedinţă comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii senatorilor şi deputaţilor”. „(31 ) În cazul în care candidatul pentru funcţia de prim-ministru îşi depune mandatul, nu se prezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele României îl desemnează drept candidat pentru funcţia de prim-ministru pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv alianţa politică participante la alegeri care au obţinut al doilea cel mai mare număr de mandate parlamentare, potrivit rezultatului oficial al alegerilor. 
(32) În cazul în care cel de-al doilea candidat la funcţia de prim-ministru îşi depune mandatul, nu se prezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele României îl desemnează drept candidat pentru funcţia de primministru pe reprezentantul propus de o coaliţie de formaţiuni politice parlamentare care însumează majoritatea absolută a mandatelor parlamentare, potrivit rezultatului oficial al alegerilor. (33) În cazul în care cel de-al treilea candidat la funcţia de prim-ministru îşi depune mandatul, nu se prezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele României dizolvă Parlamentul”. 
314. Modificările propuse la art.103 din Constituţie reglementează o nouă procedură de desemnare a candidatului pentru funcţia de prim-ministru. Potrivit acesteia, Preşedintele României este obligat să desemneze drept candidat pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv de alianţa politică participante la alegeri care au obţinut cel mai mare număr de mandate parlamentare sau, în caz 141 de paritate a numărului de mandate, pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv de alianţa politică participante la alegeri care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Dacă acesta îşi depune mandatul, nu se prezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele României este obligat să desemneze drept candidat pe reprezentantul propus de partidul politic, respectiv de alianţa politică participante la alegeri care a obţinut al doilea cel mai mare număr de mandate parlamentare. Dacă şi acesta îşi depune mandatul, nu se prezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere, Preşedintele României va desemna drept candidat pentru funcţia de prim-ministru pe reprezentantul propus de o coaliţie de formaţiuni politice parlamentare care însumează majoritatea absolută a mandatelor parlamentare, potrivit rezultatului oficial al alegerilor. În fine, dacă nu se reuşeşte formarea Guvernului nici după această a treia încercare, Preşedintele este obligat să dizolve Parlamentul. 
315. Curtea observă că iniţiatorii propunerii de revizuire a Constituţiei aduc în discuţie o procedură de desemnare a candidatului pentru funcţia de primministru în trei trepte bazată atât pe rezultatul electoral obţinut de partidele sau alianţele politice participante la alegeri clasate pe primele două poziţii, cât şi pe capacitatea unei alianţe politice parlamentare de a asigura majoritatea absolută a mandatelor parlamentare. Astfel, Curtea constată că textul analizat pune accent pe rezultatul electoral obţinut de partidele sau alianţele politice participante la alegeri, conferind doar un caracter ultim şi subsidiar capacităţii unei alianţe politice parlamentare de a asigura majoritatea absolută a mandatelor parlamentare. 
316. În accepţiunea propunerii legislative de revizuire, aceste criterii nu sunt concurente, ci consecutive, astfel încât doar dacă nu se reuşeşte, din vreun motiv sau altul, învestirea Guvernului în baza primului criteriu, Preşedintele 142 României va apela la cel de-al doilea. Stabilirea unei ordini rigide în desemnarea candidatului poate crea serioase probleme de natură să afecteze buna funcţionare a statului, dintre care Curtea reţine situaţia în care partidul politic, respectiv alianţa politică participante la alegeri care a obţinut cel mai mare număr de mandate parlamentare nu dispune de majoritatea absolută a mandatelor parlamentare. De multe ori, există înţelegeri/ acorduri între partide/ alianţe politice – care nu au obţinut cel mai mare număr de mandate - cu privire la desemnarea unei anumite persoane drept candidat pentru funcţia de primministru, mai ales în cazul în care două sau mai multe partide au obţinut un număr de mandate foarte apropiat; în acest caz, se poate ajunge la coagularea unei majorităţi parlamentare absolute din partidele sau alianţele politice aflate pe locurile imediat următoare. Or, potrivit textului propus, Preşedintele României este obligat să desemneze drept candidat o persoană propusă de partidul/ alianţa politică ce a câştigat numărul cel mai mare de mandate, deşi este evident, încă de la început, că acesta nu va putea obţine votul de învestitură din partea Parlamentului. De aceea, noul text nu ţine cont de realitatea politică şi este de natură a crea premisele unor alegeri anticipate repetate. 
317. De asemenea, Curtea observă că textul propus a fi introdus la art.103, respectiv alin.(33 ), nu este corelat cu cel propus la art.89 alin.(1) din Constituţie, în sensul că, dacă Preşedintele României este obligat să dizolve Parlamentul, nu se mai justifică necesitatea consultării preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi a preşedinţilor partidelor, formațiunilor sau alianţelor politice parlamentare. O atare consultare ar fi fost necesară doar în situaţia în care acesta poate să dizolve Parlamentul – astfel cum prevede actualul art.89 alin.(1) din Constituţie. De asemenea, Curtea mai observă că nu se prevede termenul în care va fi dizolvat Parlamentul.
 318. Având în vedere neajunsurile la care conduce procedura mai sus 143 analizată, Curtea constată că procedura de desemnare a candidatului la funcţia de prim-ministru trebuie să aibă în vedere în mod concurent cele două criterii anterior menţionate, pentru că nu se poate ignora nici rezultatul electoral al competitorilor electorali, dar nici finalitatea procedurii, respectiv desemnarea unui candidat care să poată asigura coagularea unei majorităţi parlamentare în vederea obţinerii votului de încredere. 
319. De aceea, Preşedintele României, neputând avea rol de decident în această procedură, ci de arbitru şi mediator între forţele politice, are doar competenţa de a desemna drept candidat pe reprezentantul propus de alianţa politică sau partidul politic care deţine majoritatea absolută a mandatelor parlamentare sau, în cazul în care nu există o asemenea majoritate, pe reprezentantul propus de alianţa politică sau partidul politic care poate asigura susţinerea parlamentară necesară obţinerii votului de încredere al Parlamentului. 
320. Mai mult, Curtea observă că actualul text al art.103 din Constituţie se referă şi la situaţia în care mandatul Guvernului încetează înainte de termen, potrivit art.106, art.107 alin.(3) teza întâi, art.113 sau art.114 din Constituţie. Noua reglementare propusă are ca premisă doar situaţia în care Preşedintele Românei desemnează candidatul pentru funcţia de prim-ministru imediat după ce au avut loc alegerile parlamentare. Astfel, chiar dacă Guvernul a fost demis printr-o moţiune de cenzură, propunerea candidatului va aparţine invariabil partidului/ alianţei politice participante la alegeri care a obţinut cel mai mare număr de mandate parlamentare indiferent de situaţia politică existentă. Totodată, se poate întâmpla ca pe parcursul legislaturii partidul politic sau alianţa politică participante la alegeri care a obţinut cel mai mare număr de mandate parlamentare să se desfiinţeze sau să se scindeze, ceea ce implică atât dificultăţi în determinarea partidului politic sau alianţei politice a cărui reprezentant trebuie desemnat drept 144 candidat, cât şi obligativitatea parcurgerii unei proceduri care oricum nu ar avea nici o finalitate sub aspectul obţinerii votului de încredere. 
321. În consecinţă, Curtea constată că textul propus, prin mecanismul de desemnare a candidatului pentru funcţia de prim-ministru, instituie un monopol al partidului politic sau alianţei politice participante la alegeri care a obţinut cel mai mare număr de mandate parlamentare, fără a deţine majoritatea absolută, în privinţa propunerii reprezentantului ce urmează a fi desemnat drept candidat, neţinând cont de necesitatea asigurării actului de guvernare în condiţiile unei susţineri parlamentare care să permită obţinerea votului de învestitură şi realizarea programului de guvernare. Or, în aceste condiţii, reglementarea unui mecanism constrângător în privinţa libertăţii de acţiune a partidelor politice parlamentare are drept efect imposibilitatea adaptării soluţiei normative analizate la noile situaţii intervenite. 
322. Astfel, deşi aparent textul analizat clarifică competenţele Preşedintelui României, prin rigidizarea excesivă a procedurii de desemnare a candidatului pentru funcţia de prim-ministru, pe de o parte, nu acoperă toate ipotezele constituţionale posibile, iar, pe de altă parte, nu ţine cont de configuraţia/ situaţia politică existentă în Parlament. În aceste condiţii, o atare procedură lipsită de flexibilitate poate da naştere cu uşurinţă la crize politice şi, astfel, se constituie într-un obstacol constituţional real. 
323. Curtea mai observă că, sub aspectul terminologiei folosite în privinţa candidatului desemnat pentru funcţia de prim-ministru, se repetă sintagma „îşi depune mandatul, nu se prezintă în faţa Parlamentului pentru acordarea votului de încredere în termenul prevăzut sau nu obţine votul de încredere” în condiţiile în care toate cele trei ipoteze au în vedere faptul că acesta nu a obţinut votul de încredere indiferent de motivele care au determinat acest lucru. 145
 324. Pe de altă parte, prin modalitatea de desemnare a candidatului pentru funcţia de prim-ministru, se ajunge la o nesocotire a votului liber exprimat de către alegători în cadrul alegerilor parlamentare, deoarece creează premisele desemnării candidatului din rândurile partidului politic sau alianţei politice cu cel mai mare număr de mandate sau voturi în detrimentul unei alianţe politice postelectorale care poate asigura susţinerea parlamentară necesară obţinerii votului de încredere al Parlamentului. De aceea, rezultatul electoral, ce reprezintă voinţa corpului electoral exprimată prin vot, impune ca Preşedintele României să desemneze candidatul pentru funcţia de prim-ministru pe reprezentantul propus de alianţa politică sau partidul politic care deţine majoritatea absolută a mandatelor parlamentare sau, în cazul în care nu există o asemenea majoritate, pe reprezentantul propus de alianţa politică sau partidul politic care poate asigura susţinerea parlamentară necesară obţinerii votului de încredere al Parlamentului. 
325. A reglementa, chiar la nivel constituţional, dreptul unei minorități parlamentare de a propune desemnarea, în mod invariabil, a candidatului pentru funcţia de prim-ministru înseamnă a accepta că se poate învesti un Guvern fără legitimare electorală. A nu ţine cont de faptul că cetăţenii au ales în favoarea unor competitori electorali care formează sau pot forma o majoritate absolută, de natură a asigura învestirea Guvernului, înseamnă a afecta în mod decisiv dreptul de vot, întrucât exprimarea dreptului de vot vizează, în mod direct, configuraţia politică a Parlamentului, iar, indirect, învestirea Guvernului. În aceste condiţii, Curtea constată că textul propus suprimă o garanţie a dreptului de vot, şi anume respectarea rezultatului votului liber exprimat. 
326. Pentru aceste considerente, cu majoritate de voturi, Curtea constată neconstituţionalitatea modificării aduse art.103 alin.(1) şi (3) din Constituţie, precum şi a completării art.103 din Constituţie cu trei noi alineate, alin.(31 )-(33 ), referitoare la modalitatea de desemnare de către Preşedintele României a 146 candidatului la funcţia de prim-ministru, întrucât încalcă limitele revizuirii, prevăzute la art.152 alin.(2) din Constituţie.

.....................................................................................
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului României şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din 16 februarie 2014.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
AUGUSTIN ZEGREAN                                             Prim magistrat-asistent,
                                                                                              Marieta Safta

109 comentarii:

Unknown spunea...

Soros propune primul ministru al Romanistanului (iluminatilor) prin grupul Bildemberg.Dupa acordul iluminatilor Soros ii comunica ordinul lui Ciolanis .Ordin care e executat prompt apoi e comunicat sclavilor din colonie.Asta e purul adevar pentru cine mai e interesat.

Iulian Mareș spunea...

Edificator si corect!
Ei, acum s-a dat sah!

Unknown spunea...

TARICEANU a mai spus ceva :Romania este republica Parlamentara !
Dragnea a declarat ca puterea supream in stat o detine Parlamentul !
Nu v-ati sesizat ca omaneii astia ignora Constitutia sau si mai rau nu cunosc prevederile ei ??

Huhu Rezea spunea...

@Lupi
Dacă traduci comentariul în termeni democratici și civilizași pot să-l public. Cu acei termeni agresivi ești la fel de irațional ca și Benone liberalul.

mosmartin16 spunea...

Mai clar decat e in decizia Curtii, nici ca se poate ! Urmeaza suspendarea ?!!

daiana spunea...

Că simplu cetățean cu drept de vot întreb și eu în ce articol/lege e prevăzut dreptul președintelui de a respinge o nominalizare?


Iulian Mareș spunea...

daiana,
Nu esti un simplu cetatean, ci esti cel mai important cetatean, pentru ca noi votam pentru noi, nu pentru politicieni!
Acum, trebuie sa ne batem pentru ca votul nostru sa conteze!
Doar printr-o greseala biologica, de laborator, entitati biologice inca vii se opun; basescu, klauss, turcan, nicusori si cativa de prin servicii!
Mai nou, Smigel (basescu) compara numarul de voturi ale castigatorului de la prezidentiale cu cel al parlamentarelor, inducand ca un securist batran si imputit rationamente ce pleaca de la premize false!....el vrea doar sa-si scape pielea lui jegoasa si a familiei largite!
Daca jigodia asta a ajuns sa dea sfaturi despre democratie si Constitutie!..... o dejectie portuara caruia îi pare rau ca mi-a taiat 25% din venituri!
Trist este ca avem 5,5 % de bolnavi care l-au mai votat!...... si fiind maturi se pot inmulti!

Iulian Mareș spunea...

Iata un raspuns corect cu sec....ca tot ni s-a dat pas!
A nu se intelege ca sunt fan, dar dpv al meu, are dreptate:

https://www.dcnews.ro/mobile/mircea-badea-iohannis-m-a-jignit-nu-accept-a-a-ceva_527284.html

Unknown spunea...

cand ai dusmanul la picioare ii tai capul , daca se ridica ,ti-l tae el .Sa il dea jos pe MALAI MARE DE IOHANIS ,casi asa nu e bun de nimic. este o coada de topor la cheremul altor interese straine de tara noastra . Daca PSD mai asteapta mult va fi maturat de nemernicii astia coalizattu in distrugerea tarii .Nu uitati ca parintii acestiu om sant in germania ,atunci acolo e tara lui ,mama lui .JOS IOHANIS .

Iulian Mareș spunea...

Cand otreapa asta de smigel colabora din plin cu Assad nu era vulnerabilitate de securitate?.....si era cam singurul din UE!.....un fariseu bun de lada de gunoi a istoriei recente! Delete!

Liviutatarush spunea...

Asta este doar o propunere de modificare a Constitutiei, lucru care nu s-a mai dus la bun sfarsit. A fost facuta o comisie pentru modificare in perioada USL, Crin Antonescu fiind presedintele comisiei de revizuire. Daca USL nu se destrama, astea erau modificarile benefice dar deocamdata sunt doar in stadiu de propunere. De-aia si-a permis Iohannis sa nu o numeasca pe Sevil.

Gigi spunea...

De acord cu tot ce sustine Iulian M.mai sus! Asta,ca sa nu mai reiau aici incaodata.
Asta este cancerul Romaniei! Cum bine a spus un cunoscut doctor de prin Galati.

Gigi spunea...

Poate cineva sa-l trezeasca pe acest presedinte din somn?
Celebra goarna care suna prin cazarmi odinioara ar fi acum necesara,iar cand se trezeste sa-i spuna cineva ca alegerile au trecut,este un nou parlament ce a rezultat din alegeri si majoritatea constituita trebuie sa dea viitorul guvern!
Alo! Dle prezident,suntem in democratie nu in dictatura presedintiala!
Suspecta este si tacerea cancelariilor europene. Daca,se intampla invers,urlau de se auzea in cel mai indepartat colt al planetei! Halal democratie! Halal politicieni!

Huhu Rezea spunea...

@Tătaruși
D-ta nu citești finalul deciziei din care rezultă că este obligatorie și nu facultativă? CCR, respingând propunerea de revizuire a art. 103, a interpretat înțelesul actual al acestui articol, de la care nu se pot abate nici președintele și nici revizuirea.
Doar propaganda Binomului răspândește pe tot netul idioțenia că această decizie nu este obligatorie.

Liviutatarush spunea...

Am inteles, mea culpa.

Socrate spunea...

Se pare ca decizia CCR exprimata prin textul de la pct. 326 nu este in tempoul impus de informatia postata. Prin acest punct , CCR declara neconstitutionalitatea modificarilor propuse la art.103 din Constitutia actuala. Si, mai trebuie facuta o precizare , decizia CCR nr. 80/2014 este data la cererea parlamentarilor care au solicitat CCR un punct de vedere asupra textului de revizuire a Constitutiei actuale , revizuire care nu s-a mai produs ca urmare a spargerii marelui borcan numit USL. Asadar , art. 103 din Constitutie este valabil asa cum a fost initial si asa se aplica si azi.
Altele sunt solutiile la problema generata.

avianyc spunea...

@ Iceparu
Dacă pe Iohan nu-l vezi dind cu parul în minge te întreb cum o vezi pe tanti Androneasca și madam Plumb R behaind la repetiții printre behaitorii de la revelionul de la TV lui Ghiță alături de Udrea și braconierul Igas în disprețul multor pensionari care nu au ce pune pe masa.

Huhu Rezea spunea...

@Socrate
Tot ce contează în această decizie este interpretarea art. 103, în formularea actuală, în sensul că presedintele nu mai este decident în cazul în care deja există o majoritate în Parlament. Nu contează cine a cerut avizul și cu ce ocazie. CCR s-a pronunțat prin Decizie, așa cum i se cere la orice propunere de revizuire a Constituției. Decizia este obligatorie.
Când cei din Parlament nu se înțeleg să constituie o majoritate, abia atunci candidatul poate fi decis de Președinte.
Ce zice, acum, Zegrean, este o poziție partizana de liberal băsist.
CCR i-a dat posibilitatea președintelui să refuze o dată un ministru, dar asta se petrece în cazul remanierilor, care nu mai sunt supuse votului Parlamentului. In cazul învestirii Guvernului, Presedintele nu poate refuza niciun ministru, lista ministrilor primind-o după ce a fost votată în Parlament.

avianyc spunea...

Știe cineva cind începe DNA munca?
Tare as vrea sa înceapă în forță imparțial, moral și cu dosare beton
Doar asa s-ar mai asana clasa politica și s-ar mai responsabiliza clasa politica.

Iulian Mareș spunea...

Avianyc,
Ce are un show Tv cu realitatea?... tu nu distingi ca acel spectacol este o chemare la armonie?
Ai scris asta si pe alt blog.....dar o tii langa precum aia de la USR?
"NOI nu suntem in stare de nimic, dar nu suntem de acord cu voi!"
Sau te faci ca esti si tu autist, ca Iohanis!

Iulian Mareș spunea...

Stii cand, kosmonautule?
Cand il leaga pe boc....pe falca...pe base...pe rus si ...categoric, pe carmen!
Clar?

Huhu Rezea spunea...

@aviannk
Da, incepe asanarea politicianului Klaus și a licheluțelor din justiție și servicii.
Un om cu scaun la cap nu pune semnul egalității intre politicieni și infractori.

iceparu spunea...

Dragnea sa mai faca o propunere,pentru ca incalcarea constitutiei sa fie si mai vizibila.Daca respinge si o a doua propunere jos cu el.Omul a inceput sa nu mai aiba simtul realitatii.
Avianyc@dupa cum te exprimi pari un basist mascat.Fiindca nu poti dormi de grija celor ce nu au ce pune pe masa ia doneaza tu pensia aia de multe bulioane.A dracului javra fatarnica.

IV spunea...

Domnule H,

Sa revenim la oile noastre.
Am primit un raspuns de respingere a contestatiei la decizia de pensie, dupa 3 luni de la depunerea acesteia.
Motivele de contestare au fost cele generale: pensia suplimentara, nevalorificarea vechimii militare integrale, confiscarea pensiei pentru stagii ulterioare realizate in intervalul 2010-2015.
Interesant este ca in finalul raspunsului la contestatie se spune ca termenul in care ma pot adresa Instantei este de 30 de zile de la primirea documentului.
Este correct acest termen??
Va multumesc anticipat.

Huhu Rezea spunea...

@IV
Este corect termenul. Puteați să va adresați Tribunalului Judetean și mai devreme, dacă în termen de 45 zile după data înregistrării contestației, confirmare poștală de primire, nu au răspuns.
Acțiunea în justiție nu-și are sensul pe motivele invocate dacă, pe lângă reclamarea diminuării drepturilor de pensie, nu introduceți și un capăt de cerere separat, prin care ridicați excepția de neconstituționalitate a articolului 30 din Legea 223/2015, așa cum a fost modificat prin art. 40 al OUG nr. 57/2015. Eu cred că aveți neapărat nevoie de asistența unui avocat priceput în legislația muncii.

Iulian Mareș spunea...

Iceparu,
Este plina societate de liberali de opereta care au ars-o asa, la liber, toata viata la stat si acum sunt liberali si pana in acidul gurii! Niste liber-schimbisti ai arborelui de kakao!
Niste pigmei ipocriti.

Unknown spunea...

Oare ,Dancu sa fie prim-ministru?

Huhu Rezea spunea...

Oricine va fi, formal, premier... tot Dragnea va conduce guvernul. Vom avea un alt guvern, dar nu mai este „al mău” ci al său.

Gigi spunea...

Daca e Dancu,e guvernul "mau".
Ar fi cea mai mare plasa pe care si-ar luao PSD!

Socrate spunea...

Huhu Rezea spunea...
Fiecare interpreteaza art. 103 din Constitutia actuala , in speta alin.(1) in functia de treapta scarii pe care o ocupa la un moment dat si doresc sa -si pastreze pozitia inclusiv prin a apela la interpretari proprii si nastrusnice. Nu am intalnit in continutul alin.(1) vreo precizare privind obligativitatea presedintelui de a raspunde obligatoriu la o propunere a unui propunator, se specifica doar :"Presedintele Roamaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru , in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori , daca nu exista o asemenea majoritate , a partidelor reprezentate in Parlament ". Sunt doua aspecte : 1) nu se vorbeste de aliante constituite la scara blocului si 2) nu apare nicaieri obligativitatea de a desemna obligatoriu ce i se impune.A se vedea art.85 alin.(1) si art.89 alin.(1) daca acel candidat nu va primi acceptul Parlamentului . Ce se petrece acum in spatiul public este un spectacol de un comic grotesc.

Huhu Rezea spunea...

@Socrate
Unde am zis eu asta?
Interpretarea din Decizia CCR a art. 103 nu este făcută de oricine și nici nu poate fi categorisită ca năstrușnică.
Este dată pentru inși greu de cap sau interesați, fie ei și președinți, să răstălmăcească spiritul Constituției.
Nu ne aflăm în situația reglementată de art. 85.
Chiar nu înțelegi că art. 85 este pasul final al învestirii guvernului, după desemnarea candidatului de către președinte și după validarea Guvernului și Programului în Parlament?
Bine că nu interpretați că și atunci președintele se poate opune.

Iulian Mareș spunea...

Socrates.....
Au protocol semnat!
Tu interpretezi a la base...
Textul procedurii CCR este clar.
Numai 1% interpreteaza altfel si nici nu ma mira....asa e lumea plina de.....oameni.

Iulian Mareș spunea...

Grindeanu Premier si Cezar ministru la Agricultura, paduri si ape!
Hai Timisoara'

Huhu Rezea spunea...

PSD l-a dat pe Iohannis cu capul de Grindă, lăsându-l cu infamantele etichete de xenofob și misogin, pentru că a refuzat motivarea nedesemnării unei femei de religie musulmană.

Ein Stein spunea...

ARTICOLUL 103
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Desemnarea unui candidat este imperativa nu optionala dupa cum rezulta din text. Ca obligatie de serviciu presedintele este obligat sa desemneze un candidat, Art 103 nu ii lasa loc de interpretari. In cazul in care nu desemneaza un candidat dupa cum il obliga legea este abuz in serviciu si nu mai e de competenta CCR ci a DNA. Singurul lucru la care avea dreptul si obligatia Iohanis era de desemnare a unui candidat, atat. Faptul ca ii cauta unii in coarne ca era bine daca justifica refuzul sau alte prostii nu au nicio relevanta.
Faptul ca nu si-a executat obligatiunea de serviciu, aceia de a desemna un candidat cumulat cu faptul ca a refuzat un candidat este abuz in serviciu in forma continuata.
Ca o concluzie presedintele nu are dreptul sa refuze un candidat insa este obligat sa desemneze unul chiar daca ii convine sau nu.
Infractiunea de abuz in serviciu a fost savarsita si ar trebui sesizat DNA-ul oricum.

Ein Stein spunea...

@Socrate
Indiferent de consultarile cu partidele, aliante in fata sau spatele blocului, precizari, etc.
Presedintele este obligat si limitat doar la a DESEMNA un candidat, nu are dreptul de a REFUZA, a nu fi de acord, a nu lua in seama indiferent de ratiuni. Este abuz in serviciu faptul ca nu a desemnat un candidat indiferent cine ar fi fost el/ea.
Iohanis a savarsit o infractiune.

avianyc spunea...

​Bula, “Marele Erou National”, s-a apucat sa studieze filosofia.
Dintre toate operele studiate, cel mai mult i-au placut Legile lui Murphy.
A scris si el cateva legi, pe care le-a publicat sub pseudonimul Bulphy,fiind constient de faptul ca numele de “Bula” nu poate fi luat in seros.Iata mai jos, primele Legi ale lui Bulphy.
LEGEA SPAŢIULUI
a) Este loc sub soare pentru toată lumea.
b) Inutil, pentru că toată lumea vrea la umbră.

LEGEA REVOLUTIEI nr, 1
"Orice revoluţie este începută de naivi, continuată de impostori şi exploatată de escroci."

LEGEA REVOLUTIEI nr. 2/1989
Toată lumea a tras:
armata - în unii,
securitatea - în alţii,
justiţia - de timp,
nomenclatura - foloase,
poporul - nădejde.

LEGEA PRIVATIZĂRII
Dacă din ceva scoţi o parte, poti fi prins. Mai bine iei cu tot

LEGEA PARTIDELOR
Unde nu e cap, sunt mai multe aripi.

LEGEA I-a A GEOMETRIEI
Un cap rotund ridicat la putere, devine pătrat

LEGEA STEMEI DE STAT
Stema de stat a Romaniei este secera şi ciolanul

Unknown spunea...

@ Huhurez ,,In termeni democratici'' sarmana femeie e linsata de niste japitze rapanoase !!!. Tot la fel , JOIANI-SS SE CACA PE VOTUL MEU SI-AL 55% DIN VOTANTZII PREZENTZI IN 11 DEC.[ NU PE-AL DVS , OK] !!!!!. LA FEL NISTE NEMURICI , OLIGOFRENI JEGOSI , PANARAME SIFILITICE , GEN PRISCA , PLICUSOR BAN , FENECHIU[ DUMNEZEULE, CE LIMBRIC AVORTAT], I-O SUG JOIANULUI SI-I LING KURUL JEGOS DE SS-IST NENOROCIT !!!!. NU CU AG-UL , CU MITRALIERA ANTIAERIANA JUMELATA !!!!!!. ASTIA SUNT CANCERUL CE DIN 2004 , DE LA INSTAURAREA BOSCHETARULUI BETZIVAN DE LA PUFOAICA RUPTA [CIRESICA] AU INVADAT MASIV ORGANISMUL ACESTUI NEAM MARTIRIZAT , OBIDIT , PLIN DE SARACIE , SUFERINTZE SI NEVOI !!!!!. DACA NU-I ELIMINAM ,METASTAZA NU ASTEAPTA PREA MULT !!!!!.

avianyc spunea...

Poate cineva sa expliqeze ce iese dintr-un bănătean fălos coordonat de un teleormanean țîfnos a carui ”ultima propunere” era respectabila d-na Sevil?
Deocamdata va spun eu,asa ceva este cea mai mare injosire , jegnire si dezonorare posibilă pentru harmata transilvano-bănateana.
Dar cum historia retine doar numele si faptele nu si minuitorii de hațuri va fi indeajuns pentru K kaiserul sa fie multumit. Historici care sa acopere mizeria in favoarea noastra avem la fiecare sindicat.
Bravo Ardeal, Bravo Banat. Dorm linistit !

avianyc spunea...

@ Iceparu
Daca bunul Dumnezeu nu ne ferea limitînd gradele la 5.3 ai fi avut ocazia sa vezi pe viu cit de actualizate erau documentele prefectului si ale primarilor pentru mobilizare si atentie,”interventie la dezastre”.Cred ca si acum si inca o saptamina mai actualizau la ele. Ce sa mai zic de scoaterea la interventie a fortelor si mijloacelor ca sa nu fie depăsiti de situatie. In primul rind ,de unde ........
În 77 am fost in Bucuresti participant direct la inlaturarea efectelor. Doamne pazeste-ne si ne fereste de asa necazuri . Cu organizarea pe care o avem ne putem baza doar ..........

Gigi spunea...

Textul de lege este foarte clar. Presedintele,in desemnarea primului-ministru,are rol de mediator. Cei care au obtinut majoritatea in urma alegerilor propune candidatul la functia de prim-ministru.
In cazul acelei doamne,presedintele,putea sa refuze s-o desemneze,numai daca avea inf.temeinice despre faptul ca aceasta nu era combatibila cu functia cu care urma sa o exercite.
In acest caz trebuia sa motiveze aceasta masura luata. Fapt, ceea ce nu s-a intamplat.
Daca,si cu a doua propunere procedeaza la fel,primul om in stat are o mare problema! Si,cred eu,trebuie suspendat deindata,fara tagada,urmarind procedurile legale.
El,poate fi urmarit penal, indeplinind elementele constitutive a mai multor infractiuni.
Repet. Numai daca nu are indicii temeince ca acea persoana nu ar putea indeplini acea functie,ar face un abuz,si poate fi urmarit penal. Daca are indicii temeinice poate sa refuze,dar motivat.
Sper,ca de data aceasta se v-a trezi,si va lua masura legala.
Oricum,cred,ca anuntul il v-a face dupa anul nou. Raul afost facut deja!?

Huhu Rezea spunea...

Niciodată un text de lege nu poate fi interpretat în sensul de a nu produce efecte, în cazul Constituției... pentru a produce blocaje.
Or, Iohnnis, spre deosebire de Base, nu merge până la capăt, adică să numească el candidatul, peste capul coaliței guvernamentale, cum a făcut cu Tăriceanu și Boc. Nu, el nu numește, ci blochează învestirea noului Guvern, are el interesul să rămână niște măsuri fiscale și în anul 2017, prin refuzul neconstituțional al candidatului propus.
Constituția, prin art. 103, nu lasă nici partidelor posibilitatea de a tergiversa învestirea noului guvern, pentru că și ele ar putea avea interesul acesta dacă, după alegeri, nu mai pot constitui o majoritate în Parlament.
Să fie clar! Numai când nu există o majoritate în Parlament, Constituția ii dă dreptul președintelui,pentru eliminarea blocajului, în sensul bunei funcționări a instituțiilor statului, să numească un candidat care să încerce constituirea unei majorități în Parlament, care să-i voteze lista de ministri și Programul de guvernare.

gheo spunea...

Cine isi mai aminteste ca *principiile democratiei stabilesc ca si Constitutia Romaniei ca, *poporul este suveran !!!*, NIMENI, nici Tariceanu care afirma ca *Parlamentul ESTE suveran !!!* - nici nu-i de mirare asta la cate smecherii legilstive pun la care cu de la sine putere si fara a da socoteala NIMANUI, astfel poporul - o gramada de NIMENI - a devenit o moneda de schimb, transferata, vanduta sau cumparata politic in functie de interesele sau promisiunile *la zi* chiar daca acestea raman doar *asa*. Probabil *nimeni din politica romaneasca nu va avea dorinta de a explica *cum se realizeaza principiul separatiei si echilibrului puterilor in statr ...*, cand guvernul se afla *sub papucul partidului care a castigat, are numarul majoritar de parlamentari a devenind *LEGISLATIVUL !!!*. Prima si cea mai mare *minciuna din viata romanilor este propria Constitutie* care permite orice, oricui in afara de rezolvarea intereselor poporului roman. Sa nu ne amagim cu prevederi constitutionale ... fara valoare pentru milioanele de romani de rand, analizati situatia reala, in fata ecranelor TV, individual, milioane de romani arunca injuraturi *fara numar celor alesi, mincinosi si hoti fara scrupule*, dar doar la asta se rezuma, cateva *sute de alesi, mincinosi si hoti beneficiaza de favorul mass-media audio-vizuala care le transmite promisiunile mincinoase pentru manipularea altor milioane de romani la care ... *prinde*, romanii cu ce se aleg ... cu cate un ciclu de cate *4 ani de asteptare in care asteapta promisini pentru alti 4 ani de asteptare, adica aproape cu NIMIC. Nu credeti ?, priviti bunastarea clasei politice si ... viata mizerabila a milioanelor de romani, zecile de mi de copii ROMANI pentru care *o masa sau ... doua pe zi* este singura garantie ca mai apuca o ... alta ZI ... etc.

Ein Stein spunea...

@Gigi
Cu tot respectul si fara intentia de a te jigni, imi cer scuze anticipat daca e sa consideri asa, textul de lege este foarte clar din pacate nu l-ai inteles. Presedintele in desemnarea candidatului de prim ministru NU are rol de mediator, presedintele este obligat si limitat doar la actiunea de DESEMNARE a unui candidat, nu are rolul de 'refuzor', 'respingator', 'nefiinddeacordor' sau alte roluri inventate.
Rolul de mediator de care vorbesti este rolul de mediator intre partidele politice pentru a constitui o majoritate daca ea nu exista si nu acela de a impune unui partid sau unei majoritati un nume de candidat cu care el este de acord pentru a il desemna.
Majoritatea constituita ii prezinta un candidat presedintelui pe care este obligat sa-l desemneze fara a avea alte optiuni, de exemplu de refuz.
"ARTICOLUL 103
(1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru, "

dupa cum vezi el este obligat de lege sa DESEMNEZE ceea ce el nu a facut substituind actiunea de DESEMNARE la care era obligat cu cea de REFUZ. Asta e abuz in serviciu, iar dupa cum spunea huhurezul ce rost mai are un articol de lege daca el nu produce efecte.
Efectul era produs doar daca presedintele DESEMNA un candidat.
Nu confunda rolul de mediere intre partide pentru crearea unei majoritati cu acea de a impune un candidat pentru ca in lege nu scrie asa ceva.
Faptul ca trebuia sa argumenteze de ce a refuzat desemnarea candidatului e un nonsens pentru ca nu avea dreptul de a refuza indiferent de ratiuni.
Ca o concluzie, presedintele este obligat si limitat doar la actiunea de DESEMNARE a unui candidat, refuzul de a desemna incalca obligatiile pe care le are prin lege devenind liber arbitru contra unei prevederi legale. Nu mai e de competenta CCR ci a DNA-ului.

Daniel Craciun spunea...

rai si agresivi sunt basistii dp aici...grija mare sa nu va innecati in propriul venin expectorat !

Gigi spunea...

@Ein Stein
Asa este.Am folosit un cuvant nepotrivit. Nu ma supar.
In ceea ce priveste desemnarea,cred,ca presedintele il poate refuza pe cel desemnat, atunci cand are informatii oficiale de la institutiile statului,ca acea persoana are mai multe probleme cu legea.
Ce-ar fi ca presedintele sa detina informatii de acest fel si totosi sa desemneze.
Eu cred ca,poate sa refuze o persoana propusa,dar sa si motiveze actiunea sa.

Huhu Rezea spunea...

@gigi
Legea e lege, nu e tocmeală.
Nu poți avea opinii sau păreri în privința unei prevederi legale.
Iorgovan a fost om al naibi de competent în formularea art.103 din Constituție. Nu lasă posibilitatea nimănui, nici președintelui și nici partidelor să blocheze, procesul de învestire a guvernului.
Când există majoritate parlamentară, presedintele nu poate bloca învestirea prin refuzul desemnării candidatului propus de majoritate. Dacă are informații despre candidat le discută cu liderii majorității ca să-si retragă propunerea, dar nu poate zice nu, niet, nicht, nici dacă aceștia refuză revocarea propunerii. Doar Parlamentul are decizia politică de a valida sau nu Premierul și guvernul său. Reține că suntem în situația învestirii guvernului, nu în situația remanierii guvernamentale când președintele poate refuza o dată un ministru.
Când nu există majoritate parlamentară partidele nu pot bloca, amâna învestirea noului guvern prin refuzul de a se prezenta la consultările inițiate de președinte. Președintele poate în acest caz să desemneze el un candidat.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Sa vedeti de acum incolo ce panarame va face spanzuratul de la Cotroceni! Ț-I-G-Ă-N-E CA LA USA CORTULUI, SI MAI AL DRACULUI DECAT BASANAU, MUTALĂUL ĂSTA!

raul spunea...

Huhule ,deja am luat-o pe aratura!Fiecare baga ce vrea!Hai sa ne iubim pe noi si sa facem ceva concret nu gargara!

mosmartin16 spunea...

Huhu, foarte bine punctat !!! Felicitari !!! Din pacate ...circul va continua !!! Numai bine !!!

mosmartin16 spunea...

...Huhu...ce parere ai despre ...art.29 alin. 1 din Legea nr. 14 / 2003 vis-a-vis de inregistrarea unei aliante politice ??? E totul ok in situatia prezenta ...care vizeaza desemnarea unui prim ministru ?

Dan spunea...

Nu mai incepe... ca au auzit ca au ramas fara pensii...

Iulian Mareș spunea...

Dar despre expresia "se pot" de la art. 28?

pro anulare Oskar spunea...

Curve masculine.Propunere.Mercenar a lui Soros.

Iulian Mareș spunea...

Ce zici de redeskiderea dosarului saritorului Or_Ban?....50000 E, inseamna ceva?

Iulian Mareș spunea...

martin mos,
problema nu se pune numai asa, caci desemnarea unui Premier este un pas, care se poate concretiza sau nu!
Cat timp crezi ca poate dura inregistrarea la tribunal a unei Aliante? Cateva zile, maximum o saptamana!
Uite aici o mutare de sah...
"Articolul 95 din Constituția României. În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României – care are cateva „incalcari majore la activ ” poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, (1) cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.Ori ce pate fi mai grav decat ignorarea flagranta a preverilor Constiutiei…(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui."

*In cele 30 de zile fara imunitate se pot declansa dosare de cercetare penala pt cauze nemaiîntâlnite!

Lenovi spunea...

Din ce am mai citit pe blogul asta, sunt oameni care se lauda ca stau la masa cu personaje importante din PSD. Acum, ca si a demonstrat majoritatea in Parlament si dupa cum se spune aici, va da si prim ministrul, insistati sa voteze in Parlament revenirea la 223 in forma initiala. Eu cred ca le pasa de pensionarii militari, au demonstrat o de atatea ori.

Leon spunea...

Observ ca din delegatia PSD care merge astazi la consultari cu Presedintele Iohannis, nu este niciun Jurist !
Poate totusi trimite cineva senatorului Titus Corlatean aceasta Decizie a CCR, pe care s-o prezinte si Presedintelui..!

avianyc spunea...

@ Huhurez
Alianta psd-alde nu mai exista.
Psd nu are majoritate.
Tariceanu am inteles ca nu le sprijina candidatul.🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Spre anticipate cu toata viteza inainte🚴‍♀️🚴‍♀️

Viorel spunea...

ALO, ALO. TOVARĂȘI, STAȚI LINIȘTIȚI LA LOCURILE VOASTRE, A VENIT VISCOLUL PESTE ROMÂNIA, STAȚI LINIȘTIȚI, SCOATEM ARMATA.

Leon spunea...

"Președintele Klaus Iohannis, artizanul planului de răsturnare a Cabinetului Dăncilă, de impunere a unui guvern liberal de tranziție, care să-i asigure realegerea în funcția prezidențială, și al sacrificării propriului Executiv, pentru a forța alegerile anticipate, s-a aflat, el însuși, în situația de a fi respins pentru ocuparea funcției de prim-ministru, deși era susținut de o largă majoritate în Parlament. În volumul „Pas cu pas”, Iohannis povestește cum a trăit acest episod. „În octombrie 2009, după căderea Guvernului Boc, am fost propus de PSD, PC, UDMR, PNL și minorități pentru postul de premier. Scopul era să formez un guvern tehnocrat, care să gestioneze problemele economice ale momentului și să asigure organizarea de alegeri prezidențiale. Președintele Traian Băsescu l-a preferat, în schimb, pe Lucian Croitoru, consilierul guvernatorului BNR”, își amintește actualul președinte.

Iohannis afirmă că „faptul că Traian Băsescu nu m-a nominalizat în toamna lui 2009 nu m-a surprins, dar m-a deranjat. Știu și de ce a făcut-o: din rațiuni politice, care nu au ținut de mine, ci de ceea ce a vrut el să se întâmple în alegeri. Evident, a vrut un guvern al lui, care să organizeze alegerile, si nu un guvern de-al Opoziției. Nu a încălcat Constituția, dar cred că s-a situat în afara percepției general valabile în Europa”.(Jurnalul National)

Leon spunea...

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, a anunțat că social-democrații au reușit să strângă 233 de semnături de aseară și până acum pentru desemnarea unui nou Guvern.

„După întâlnirea cu președintele, vom vedea ce decizii vom lua în continuare. Așa cum spune președintele, vom decide pas cu pas și noi. Știți bine, sunt un grup de colegi neafiliați, sunt minoritățile, nu e nimic secret și sper să avem mai mult decât 233 de semnături”, a spus Stănescu, la sediul PSD.(Stiri pe surse).

Alexcta spunea...

Prim-ministru, interimar, va fi Ciucă!

Alexcta spunea...

Nu uitați de planul B!!!!!

Alexcta spunea...

@Surse
Orban NU vrea să fie Interimar!

M spunea...

@avianyc

Acu' din doua una: ori are PSD majoritate si bloca initiativele (alea DOUA ale guvernului galben) ori nu are majoritate si atunci pnl-istii sunt niste incompetenti.

M spunea...

Eu zic sa le uram succes si misiuni usoare camarazilor nostri aflati in misiuni.

Ma uitam la un dascal care a urcat la Cota 1400 cu 30 de copii desi de 3 zile sunt avertizari de cod rosu. Eu zic ca asta e la limita penalului!
Din fericire guvernul pnl nu a privatizat si interventia de urgenta.... inca!

Ai bani - traiesti, nu ai bani - mori. Noua deviza a Partidului National Liberal!

Huhu Rezea spunea...

In Parlament alianțele se constituie și se desfac ad-hoc, nu e nevoie de o formalizare juridică. Exact cum s-a constituit majoritatea pentru dărâmarea guvernului lui Iohannis.
In cazul în care Președintele acționează în sensul destabilizării țării, adică pentru numirea unui candidat care nu demonstrează că poate agrega o majoritate, deși i s-a demonstrat existența unei alte majorități, este pasibil de suspendare pentru destabilizare.

M spunea...

@Huhu Rezea

Ehhhh.... in tara asta totul e posibil! Cum e aia cu "de indata"?
Cand e vorba de o lege o tinea 30 de zile dar cand era vorba de un decret de-al lui iesea sa ameninte sa ii fie publicat in MO in aceeasi zi!

Nu asta e grav! Deseori oameni bolnavi ajung sa ne conduca. Problema e ca 2 din 3 romani considera comportamentul lui Johannis ca fiind corect!

spiritul lui Haret spunea...

Lenovi@glumesti.Niste otrepe.PSD se foloseste de ei.
Javrele ,cand au nevoie de tine te pupa.Cand nu le mai esti necesar te scuipa.
Vezi SNPA si Soros.

Dan spunea...

@Alexcta
Daca se ajunge aici... e clar ca de la bun inceput a fost luat in guvern pentru a fi sacrificat... ca de, pentru ce sunt buni militarii decat pentru a fi sacrifiicati de politicieni, unii pe campul de lupta, altii prin birourile politicienilor...

Militar de la 14 ani spunea...

O eventuală suspendare nu ar ajuta PSD-ul.
La referendum, Iohannis ar reveni pe cai mari iar PSD-ul va pierde electoral.
Ar trebui mers pe contestare CCR și tocat mărunt.

avianyc spunea...

Dece esti suparat Leon ?
Cred ca trebuie sa faci o segmentare proprietarei de palat cu clante aurite !!!!!

Leon spunea...

https://www.stiripesurse.ro/constitutie-de-1650-de-pagini-la-sediul-psd-corlatean-acum-jocul-e-la-presedintie-runda-a-doua-se-muta-la-parlament_1428815.html

Huhu Rezea spunea...

Incalcarea Constituției este mai presus de calculele politice.
Suspendarea are scop numirea unui candidat constituțional la funcția de premier și întreruperea procedurii anticipatelor prin Învestirea unui guvern. După aceea Iohannis poate să revină.

Călugărul spunea...

Cine mai dă doi bani pe deciziile mafioților politici din CCR după ce au stabilit că toate pensiile speciale pot fi tăiate doar ale lor nu pentru că sunt asimilate pensiilor militare? Bineînțeles și pensiile militare pot fi tăiate dar să nu se atingă de pensiile imense ale șmecherilor magistrați.

mosmartin16 spunea...

Conform deciziei CCR, varianta corecta este aceea ca - la consultari - un partid ...oricare ar fi acesta... sa arate - atentie, in scris si semnat, nu pe vorbe - faptul ca are numarul de mandate ( impreuna cu alte partide ) pentru a asigura sustinerea parlamentara necesara obtinerii votului de incredere a Parlamentului !!!

Leon spunea...

Nu sunt suparat, @T3, dar ,,ma doare pana la lacrimi,, ca cineva din exterior, cu sprijinul unor Cozi de topor cocotati in varful statului roman, ne doresc tot la coada Europei si cum ridicam putin capul, jap una dupa ceafa, cazand in genunchi, ca de... ,,capul plecat nici sabia nu-l taie,,..!

Gigi spunea...

Dupa ce s-a votat moţiunea,ziaristul CTP,a avut o reacţie durã la adresa,Raluca Turcanu,citez:"Asta are o faţã de Popa Prostu".Eu aş zice ca, râde ciob de oalã spartã!

Pãrerea mea este,în legãturã cu formarea noului guv,cã se va ajunge la o formulã agreatã de toatã lumea.Parlamentarii,nu doresc sã se ajungã la alegeri anticipate,din motive stiute.Nu cred cã este bine ca ţara sã nu aibã un guv.stabil.
Totodatã,nu cred cã se va ajunge la suspendare preşedintelui.Asta cred eu!

Huhu Rezea spunea...

Citește încă o dată extrasul pentru a vedea că CCR Zegrean a spus că finalitatea procedurii de desemnare este găsirea unei soluții pentru investirea unui guvern, nu cea de respingere a guvernului.
Eu cred că Iohannis nu-și va permite să ignore majoritatea constituită în jurul PSD și PRO Europa, dacă astăzi liderii PSD îi livrează la consultări Decizia CRR 80/2014.

avianyc spunea...

@ Leon
Am inteles .....
Vrei sa zici ca ne-am aliniat cu pensiile speciale( nu cele militare.....) ,mai mari ca pe dincolo ,cu salariile pe la functionarii parlamentari ,politisti locali ,primari ,etc si am ramas in urma cu autostrazile ,spitalele , cresele ,informatizarea institutiilor statului ,etc ????
In loc sa te bucuri ca a venit si randul celor din urma dupa ce se face putina ordine in cele din prima parte !!!!!!!!!!
Uite ca s-au înzăpezit ”autostrăzile neconstruite ”............ Domn Leon ,vezi vreun picior de militar ”de armata” în misiune de dezapezire si salvat copii si oameni blocati in nameti ........ Eu nu .......Daca dă ceva pe A3 să-mi zici !!!!!

DECEBAL spunea...

Baronul galben de la Cotroceni nu are voie de la baronii populari ai Europei sa lase Romania sa se conduca singura si in liniste. Cu cat mai mult haos cu atat mai usor isi vor duce la indeplinire visul de a distruge acesta tara mandra frumoasa si inca bogata. Acestia si-au ales de data aceasta si al doilea fanatic in persoana lui Orban.Priviti cu atentie gesturile, privirea lor, tonalitatea glasului lor. Cata ura razbate din comportamentul amandoora.Doar ei si penelistii lor au dreptul sa vorbeasca si mai ales sa existe pe acest pamant. Toata aceasta rautate si incapatanare este specifica doar celor FANATICI. Cu acestia nu se poate dialoga sub nici o vorba. Sa ne rugam la Dumnezeu sa ne fereasca de dictatura lor, caci va fi vai si amar de capul tuturor romanilor. Acei baroni populari vor putea sa sa ne sugrume de tot. Sa spunem romanilor raspicat adevarul despre acesti doi fanatici. Sa le spunem ca la viitoarele alegeri sa iasa toti la vot si sa-i aruncam in negura istoriei. altfel nu vom avea o viata mai buna. Nu vom avea mariri de salarii si pensii. Nu vom avea o viata decenta. De aceasta decenta vor avea grija sa beneficieze doar penelistii si useristi-plus ai lor. DOAMNE OCROTEISTE-I PE ROMANI.

avianyc spunea...

Ca la americani ,daca tot i-ai luat reper pentru alte situatii !!!!!!
Si uite unde au ajuns .
Inclusiv trezoreria este privatizată si e vreo problema? Inceaca sa furi de la privat pe acolo sa vezi ce o incasezi peste degete.
Cu primari si votanti abonati la ajutorul social ............putin mai usurel.........
Reformarea sistemului prin participarea mai multor actori benefici nu inseamna neaparat ce spui dumneata. Poate fi un benefic pas inainte .........

Leon spunea...

Pai Valea a zis ca se descurca si fara..(ma)Ciuca..:)).

CEZAR spunea...

QED !
Dar sunt idioti care apreciaza si asta !
Au facut facultatea pe banii statului-vorba vine - din banii cotizantilor...acum de ce sa nu puna mana si pe spitalele statului...adica ale ..cotizantilor...???!!!

M spunea...

@Huhu Rezea

Din nou plecați de la prezumția de bună credință și de sănătate mentală!

Am observat asta la mai mulți oameni decenți. Își închipuie că dacă ei sunt corecți, respectă legile și vor să facă bine și cei din jur sunt la fel lor.

Greșiți, stimabile! Suntem în Kafka, suntem conduși de spitalul de nebuni. Nu înțelegeți că pentru "moartea galbenă" nu contează decât voința lui KWI?
Să nu mă înțelegeți că am vreo speranță de la psd!!!!
Puneți în balanță ce a făcut PSD pentru noi (jigniri, minciuni, salarizare mizerabilă, înghețare a pensiilor) și ce a făcut PNL (cam tot aia dar parcă un pic mai bine)
Olguța revenită la butoane e mai rea decât Vio Alexandru.

M spunea...

@Avianyc
Ziarul de Cluj (am înțeles ca A3 vă provoacă urticarie). Apropo, față de mizeriile de pe RealitateaInsolventa sau UM Digi, Antena 3 este un post decent.

. MApN continuă acţiunile de ajutorare a populaţiei afectate de viscol şi ninsorile abundente....

Huhu Rezea spunea...

Dezastru pentru iohannis.
Douâ televiziuni au citat deja, la începutul consultărilor de la Cotroceni, paragraful 319 din Decizia 80/2014 din care z
rezulta ca presedintele nu este decident ci doar mediator între actorii electorali în desemnarea candidatului la funcția de premier.

Leon spunea...

Ciolacu a spus că în cazul în care președintele Iohannis îl va propune tot pe Ludovic Orban pentru funcția de premier, PSD ia în calcul o sesizare la Curtea Constituțională.

Huhu Rezea spunea...

Si Lumea Justiției a scris un editorial astăzi în legătură cu Decizia 80/2014 a CCR.

Leon spunea...

Eugen Nicolicea : "CONFLICT JURIDIC DE NATURĂ CONSTITUȚIONALĂ între INSTITUȚIA PREZIDENȚIALĂ, pe de o parte, şi PARLAMENT şi GUVERN, pe de altă parte
Articolul 89 alin. (1) din Constituţie prevede dizolvarea Parlamentului ca un MIJLOC DE REZOLVARE A CRIZEI GUVERNAMENTALE, nerezolvată de către Parlament ca urmare a faptului că Parlamentul nu a acordat votul de încredere unui Guvern, după două încercări eşuate şi trecerea unui număr de 60 de zile, SCOPUL fiind alegerea unui nou Parlament care SĂ POATĂ REZOLVA CRIZA.

Preşedintele României, primul ministru şi numeroşi lideri politici încalcă sensul articolului 89 alin. (1) din Constituţie, declarând deschis că au ca SCOP ”alegeri anticipate” , folosind, ca MIJLOC, NEREZOLVAREA CRIZEI GUVERNAMENTALE mai mult de 60 de zile.
Dacă preşedintelele României va respinge propunerea de premier făcută de o majoritate parlamentară, aşa cum a declarat, va declanşa un conflict juridic de natură constituţională ÎMPIEDICÂND FORMAREA UNUI GUVERN, cu scopul declarat de a dizolva Parlamentul şi a ajunge la ”alegeri anticipate”.
Dacă preşedintele României îl va nominaliza drept premier pe Ludovic Orban, va încălca şi voinţa Parlamentului, care tocmai i-a retras încrederea acestuia prin recenta moţiune de cenzură."

avianyc spunea...

Pasarea mălai viseaza ( adica votantii de Vid _ e_li_za_te/ți ).
Cati au trecut pana acum pe la "consultari" nu i-am mirosit a fi "reformatori"😂
Cu nevoi de reformare ,da !!!
Sa vina reformatorii!!!!
Vreau autostrazile Sebes -Turda si Tg Mures -Bors terminate 😂🙋‍♂️

Iulian Mareș spunea...

Numai T-3 are relații la cel mai înalt nivel de reprezentare democratică!

Iulian Mareș spunea...

M,
Tu îl suspectezi de inteligență și logică?...🤔

Iulian Mareș spunea...

Eu l-aș lua pe imbecilul alay la o tragere de noapte cu 100 militari, cu 7 categorii de armament in februarie, să-i iasă pe nas prostia!
În era netului nu poți vizualiza prognoza meteo pe 7 zile? Muntele musca și pedepsește pe prost!

Iulian Mareș spunea...

👍✌️

M spunea...

Douâ televiziuni au citat deja, la începutul consultărilor de la Cotroceni, paragraful 319 din Decizia 80/2014...

Așa, și?

Chiar nu ați înțeles că ăștia nu dau doi bani pe lege?
Facem pariu că poate dizolva CCR? Sau se duce Ciucă cu două Piranha și rezolvă! Iar trepanații lui o să aplaude! UE o să dea un comunicat despre "valorile europene", "îngrijorare" și "încrederea în autorități că vor organiza funerarii frumoase".

M spunea...

@Avianyc

Nu cum fac mafioții din "moartea galbenă" se bazează pe faptul că noi nu avem informații și înghițim gulgutele lor!

În SUA ai bani trăiești nu ai bani mori!

Nu da exemplul american că îți dau niște cazuri cu camarazi americani care deși aveau asigurare au fost lăsați să moară ca niște câini pentru că privatul nu a putut valida asigurarea la timp și nu au cheltuit bani nici pentru o perfuzie.
Las-o așa! Voi vreți să furați noi nu vrem să murim!

Leon spunea...

"Anticipatele sunt o soluţie la o criză politică. Să spui că vrei să dizolvi Parlamentul doar din aroganţă şi dintr-un calcul electoral, pentru că eşti pe val şi ai putea obţine un scor mai bun arată că nu are legătură cu responsabiltiatea faţă de români. Ori îl propune pe cel pe care l-am nominalizat noi, susţinut de o majoritate consistentă, ori, dacă nu, nu se va ajunge la anticipate pentru că vom refuza să ne pronunţăm pe propunerea ca premier a lui Ludovic Orban. Nu vom face cvorum, pentru cât timp va fi nevoie”, a spus Şerban Nicolae la Antena 3.

Leon spunea...

Domnilor suntem luati de fraieri, astia fac ce vor cu noi,...pentru o perioada renunt si la comentarii..!

"Ascultându-l pe maestrul Cristoiu, care spunea că România este vie și că va reacționa, mi-aș dori din tot sufletul să fie așa! Românii să conștientizeze la ce comedie sinistră asistă acum. Nu știu... nu-mi revin! Domnul Orban se duce la Cotroceni, se propune în fața președintelui ca viitor prim-ministru, iese la declarații și spune că PNL nu va vota Guvernul. Chiar să trăiești în ridicolul acestei situații ca să ce?! Cum ne imaginăm că se va întâmpla de mâine?
Domnul Orban vine cu aceeași echipă guvernamentală, înțeleg că nu schimbă pe nimeni, totul este minunat. Apropo, astăzi, acest Guvern minunat a mai făcut un împrumut de 1,16 miliarde lei la o dobândă de peste 4 la sută. Poate cineva să-i oprească? Îngroapă țara! Adică dublu față de cât prognozase domnul Cîțu să împrumute. După ce a fost demis, a împrumutat sumă dublă!", a spus Daniel Zamfir, joi seară, într-o intervenție telefonică la Antena 3, după ce președintele Klaus Iohannis a anunțat că îl desemnează, din nou, pe Ludovic Orban pentru funcția de premier.
Șeful statului a subliniat că Guvernul Orban a vrut reformarea statului și a venit cu măsuri „în favoarea României", spre deosebire de PSD.(Senatorul Daniel Zamfir )

Iulian Mareș spunea...

Leo,
Nu te enerva din cauza acestor măscărici penibili cu agenda și comandă dublă!
Vor fi taxați rău la vot, românii nu sunt proști mereu!
Nicicând ROU nu va fi o țară de dreapta, așa cum înțeleg ei liberalismul!
Măsură: PSD + aliații cu capul pe umeri nu va asigura cvorumul de ședință de investire!

*Îți dai seama ce au putut suporta ardelenii in secolele de subjugare maghiara și austriacă? De asta și matricea lor a rămas cea de iobag!
Că fapt divers, caută să afli ce puie le-au dat oltenii hasburgilor, pe la 1725, timp de vreo 30 ani! N-au reușit să sugă decât izmene maron!
*Cîțu nu-i întreg la cap nu numai disgrațios, prin ceea ce face! Ar trebuit trecut în legea bugetului de stat un art prin care împrumuturile mai mari de 50 mil € se fac numai cu aprobarea CD. (Ceva in sensul asta)

Iulian Mareș spunea...

👍

Iulian Mareș spunea...

Stai blând, că ți-o finalizează cei 3 primari...căci este cu finalizare acum!

Iulian Mareș spunea...

Structural, ROU, prin politicile ec-sociale, dar și prin electorat și prin întreaga filozofie a poporului și religiei ortodoxe este și va rămâne o țară de stânga, un stat social!

Iulian Mareș spunea...

Sincer, eu il vreau tot pe Or_Ban Premier! Este amuzant, iar noi meritam sa mai radem putin! ternii

*Au fost 3 propuneri de premieri, toate securiste: Pricopie (in plus si sorosist), Ciolos si eternul Sica! de aceea eu si zic: Bine ai facut Presedintele meu, Sica este mai bun decat ternii astia 2: cu el tarii ii va fi mai bine: pe kef si veselie!
*<>

Viorel spunea...

„Din gura presei internaționale”: În atenția domnului pro anulare Oskar și tuturor celor ce vor mai lua în discuție acest subiect.
Actorii din lumea întreagă sunt indignați și îngrijorați de propunerea și eventual hotărârea de eliminare a „Premiilor Oscar” în număr de 24 pe diferite categorii (la noi pe specialități militare).
„Premiilor Oscar” se acordă încă din 16 mai 1929 iar dacă în România a ajuns (la figurat) mai târziu / ultimii ani, ei nu au nici o vină.
Dacă problema nu se reglementează cât mai curând, vor să dea în judecată la CEDO pe domnul pro anulare Oskar și toți cei ce îl susțin, proces pe persoană fizică fără a implica statul Român.
Au hotărât și organizarea unui marș de protest în fața Casei Poporului, vor doar aprobare de la Primăria Capitalei.
Cei mai tineri plâng mai ceva ca nord-coreenii la înmormânterea domnului L.O., pe motiv că nu vor apuca niciodată un asemenea premiu dacă se insistă pe anularea lui.
Și la ei sunt discuții dar nu atât de răutăcioase ca la noi. Ex. Dacă în locul lui Alain Delon care a obținut un premiu Oscar, dublura a fost făcută de luptătorul Cătălin Moroșanu înseamnă că trebuie să îi iei premiul ?
Actorii consideră că asta înseamnă discriminare iar dacă pârâții vor fi găsiți vinovați vor solicita drept pedeapsă expulzarea în China.

Leon spunea...

CCR a stabilit ca până pe 14 februarie părţile să îşi exprime punctele de vedere referitoare la cererea de soluţionare a conflictului juridic de natură constituţională privind desemnarea premierului, formulată de preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor.

Termenul privind şedinţa de judecată va fi stabilit ulterior, potrivit prevederilor legale.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a anunţat, luni, că s-a luat decizia sesizării CCR privind un posibil conflict juridic de natură constituţională, după ce preşedintele Klaus Iohannis l-a propus pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de prim-ministru. În sesizare se afirmă că preşedintele României încalcă voinţa Parlamentului nominalizându-l drept premier pe Ludovic Orban, pentru că forul legislativ tocmai i-a retras încrederea acestuia prin moţiune de cenzură. (Dcnews)

Huhu Rezea spunea...

E foarte bine! Inseamnâ că se urgentează soluționarea conflictului, poate chiar îninte de 25 02
Mutu va prim o smetie de o s-o țină minte.
Nici PSD-ului nu o să-i fie ușor, pentru că, pentru a nu fi adus din nou de Iohannis la guvernare, trebuie să strice majoritatea parlamentară cu PRO.

Iulian Mareș spunea...

Sper că PSD să renunțe la prosteala cu Pricopie!