Un produs Blogger.

vineri, iunie 22, 2018

ICCJ condamnă în baza unui articol declarat neconstituțional din Codul Penal.

0 comments

DECIZIILE CURŢII CONSTITUŢIONALE

ARTICOLUL 147

1) Dispoziţiile din legile şi ordonanţele în vigoare, precum şi cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituţionale, îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.


Infracţiuni de serviciu
Art. 297

Abuzul în serviciu
(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
Noul Cod Penal actualizat prin:
Decizia CCR nr. 405/2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul penal din 1969, ale art. 297 alin. (1) din Codul penal și ale art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Monitorul Oficial nr. 517/2016


Judecătorii care au decis condamnarea lui Liviu Dragnea sunt 
Ștefan Pistol, achitare
Constantin Epure, condamnare
Geanina Arghir, condamnare

Potrivit Statutului magistraților, magistrații(judecători și procurori) care nu aplică deciziile CEDO și CCR sunt pasibili de sancțiuni disciplinare, incluzând și îndepărtarea din magistratură.

Niciun comentariu: