Un produs Blogger.

vineri, iunie 08, 2018

Marea găselniță introdusă de Solomon în Art. VII al OUG nr. 59/2017

47 comments
Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
                                      RAPORT DE ÎNLOCUIRE
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul pensiilor de serviciu

În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, proiectul de Lege privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.59/2017 privind modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost
retrimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, prin adresa
nr. PLx 310/2017 din 20 decembrie 2017, în vederea reexaminării şi
întocmirii unui nou raport.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu pentru
anumite categorii socio-profesionale, în sensul ca pensiile de serviciu şi pensiile
de urmaş să se actualizeze, din oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a
inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care
se face actualizarea şi comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 5 iunie 2018, membrii
Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (3 abţineri), adoptarea
proiectului de lege cu amendamente.
Menţionăm că prezentul raport înlocuieşte raportul comisiei
depus anterior cu nr. 4c-7/1020 în data de 27 noiembrie 2017.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.644/07.08.2017)

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.3860/04.08.2017)
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci
(nr.4c-2/904/03.10.2017)avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (nr.4c-5/399/12.10.2017)
• avizul favorabil al Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (nr.4c-12/1033/24.10.2017).
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 5 iunie 2018 au
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
- d-l Nicea Mergeani – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei
Sociale
- d-l Robert Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii Publice.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 deputaţi, din totalul de
22 de membri ai comisiei.
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 25 septembrie
2017.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform
prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
 PREŞEDINTE,                       SECRETAR,
 Adrian Solomon                      Violeta Răduţ

La Art.VII

Articolul 59 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
Textul din ordonanta
"Art.59. - Cuantumul pensiilor
militare de stat se actualizează,
din oficiu, în fiecare an, cu rata
medie anuală a inflaţiei,
indicator definitiv, cunoscut la
data de 1 ianuarie a fiecărui an
în care se face actualizarea şi
comunicat de Institutul Naţional
de Statistică. Dacă în urma
actualizării rezultă un cuantum

Pct.1 modificat de comisia Solomon


"Art.59. - Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată se actualizează, din 

oficiu, în fiecare an, cu rata medie anuală a inflaţiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecărui an în care se facea ctualizarea şi comunicat de Institutul
Naţional de Statistică.
Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum al pensiei mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată."Marea precizare introdusă de Solomon poate fi interpretată în sensul că actualizarea se aplică doar pensiilor militare aflate în plată la data de 01 ianuarie, nu și drepturilor de pensie deschise în cursul anului la care se referă actualizarea.
Dacă folosea sintagma "cuantumul aflat în plată" s-ar fi înțeles că actualizarea se aplica la cuantumul aflat în plată, nu la cuantumul recalculat și actualizat  conform  L 223/2015 si Legii nr. 152/2017. Așa..... este clar că actualizarea se aplică la cuantumul recalculat/ actualizat și se compară cu cel în plată.
Asadar, cuantumul în plată al pensiilor militare recalculate, chiar dacă este de câteva sute de lei,  va rămâne blocat  la nivelul actual până când va fi depășit de actualizările din anii care vor să vină. Amin!

47 de comentarii:

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
doc987 spunea...

Pai si atunci.......cum sa nu iubesc eu pesedeii ?

Leon spunea...

Dle Huhu Rezea, cred ca se refera la indicatorul definitiv cunoscut la 1 ianuarie (inflatia) comunicat de INS. De exemplu, la 1 ianuarie 2018 se cunostea inflatia anului 2016 de minus 1,5%, iar la 1 ianuarie 2019 inflatia comunicata deja de INS este de 1,3%..! Deci cuantumurile pensiilor de serviciu vor fi actualizate cu 1,3% de la 1 ianuarie 2019. Cred ca aveti dreptate, actualizarea se va face la cuantumul calculat/recalculat/actualizat, daca au specificat ca se pastreaza cuantumul pensiei aflat in plata ( altfel nu trebuia specificat..!)

Cezar spunea...

Ati vrut L.223...sa va umflați precum capusele?
O aveti....
Ce vina au însă ce.i fără de vina ?

tehnocrat spunea...

@De ce incercati sa va autoflagelati si interpretati doar pe dos...cuantumul aflat in plata este cel de pe cuponul de pensie nu cel "remaiat dupa L223" asa ca marirea de 5% se va face la cuantumul aflat in plata adica la ...cel mai mare!!!

Leo spunea...

@ corecta si pertinenta observatia lui @tehnocrat.
Dar de ce nu s-a aplicat de la 01.01.2018 ?
De ce domnule @leon si domnule @tehnocrat , nu s-a aplicat de la 01.01.2018.
Ma bazez pe perspicacitatea d.voastra ca sa avem un raspuns "fain"..

Huhu Rezea spunea...

@tehnocrat
Chiar daca esti clujean tot ar trebui sa faci deosebirea intre " cuantumul în platã al pensiilor militare" și "cuantumul pensiilor militare aflate în plată". Sunt niste acorduri în gen și numar ale unor părți de vorbire.
Până la oug 59 indxările s-au aplicat la cuantumul in plată. Dupa ordonantă se vor aplica la pensiile militare aflate în plată la inceput de an și... ca să nu se prindă moșnegii, gulerele albe le-au și rebotezat;sunt actualizări.
Nu dispera: daca pensia recalculată si actualizată cu indicele de inflatie va fi mai mică decât cuantumul în plată, vei păstra mult și bine acel cuantum in plată, calculat după legea lui Oprea si majorat cu indexarile/majorările de la inceputul anilor 2016 si 2017.

Iulian Mareș spunea...

1,3% este un procent onorabil, mai mare decât cel acordat de băncile comerciale la depozite!
Cumpărați titluri de stat și monede din aur, jubiliare, vândute de BNR!
Vină? Mda....pt că nu ai avut vână neuronală!

Leon spunea...

In MO nr.853/30.10.2017 a fost publicata Legea nr.203/27.10.2017 care modifica si Art.49 din Statutul deputatilor si senatorilor, iar alin(3) si alin.(6) arata cam asa:
(3)....Cuantumul NET al indemnizatiei pentru limita de varsta NU poate fi mai mare decat venitul NET corespunzator unei indemnizatii brute lunare a unui deputat sau senator aflat in exercitiul mandatului.
(6).Indemnizatia pentru limita de varsta se ACTUALIZEAZA din oficiu, in fiecare an cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea si comunicat de INS. Daca in urma actualizarii rezulta o indemnizatie pentru limita de varsta mai mica se mentine indemnizatia pentru limita de varsta aflata in plata.
Comisia pentru munca din CD, condusa de A.Solomon, pe 28.11.2017 a intocmit un raport favorabil( cu 3 amendamente) la Plx nr.310/2017, pentru aprobarea OuG nr.59/2017 eliminand din ordonanta prevederile referitoare la senatori si deputati, deoarece erau deja preluate de Legea 203/2017.
Sa facem si un calcul sumar pentru un parlamentar care a iesit la pensie dupa 15.09.2017 sau 27.10.2017, cu 3 mandate la activ, adica 12 luni x 12 ani= 144 luni; presupunem o indemnizatie lunara de 10 000 lei x 144 x 0,55% = 7920 lei, Pensie Bruta dar in plata va avea 5850 lei ( indemn.neta ), deci o pierdere de peste 2000 lei (fara impozitul de 10% ).
Mai crede cineva ca dupa aceste limitari pentru colegii lor din Parlament, Deputatii vor accepta alte modificari pentru ceilalti beneficiari ai pensiilor de serviciu..??
Banuiesc ca saptamana viitoare Plenul CD va vota acest raport al comisiei pentru munca cu cele 4 amendamente admise, fara alte modificari ! Adio Arme...

Cezar spunea...

m.Ale
Ce păcat ca nu te primesc colegii noștri pe pagina...Pensionarilor militari uniți....
Sa vezi ce dezbateri..
Cornel..ii vedeta...waiii...trage Cornel la greu
Asta.i...dacă nu ai identitate si nu esti Ofițer Adevarat....🤣😂🤣😎😎

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Trista veste! Cel putin pentru mine. M-au executat cu sange rece! Sunt deja ca un condamnat definitiv sa nu mai am nici o sansa. Cred ca si actiunile in instanta pregatite de noi si-au pierdut si ele sansele... Sa ne ami ducem in Tribunale sa cerem, ce?

tehnocrat spunea...

Dl Huhu Rezea
Cel ce a comentat mai sus sub numele de tehnocrat, n-are nici o legatura cu mine si nu-i clujan.
Nu-s un om disperat si nu-mi prea lipseste nimic.
Pensia mea n-are nici o legatura cu oprea si cu recalcularea pe legea 119/2010+oug 1/2011.

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Din exemplul prezentat concluzionez ca domnilor/doamnelor parlamentari li se face o nedreptate evidenta, brutala si evidenta de pe Marte!
Cum adican
Iti sacrifici viata, energia si toata seva creatoare pt neam si tara si asta-i recunoasterea?
Ca doar nu om fi in Senegal?
Sper ca indreptarea va fi grabnica si indestulatoare, in conformitate cu aportul nepretuit al fiecaruia!

Liviub spunea...

Are cineva o prevedere similara privind magistratii? Doar asa putem constata "discriminarea". Dupa cele stabilite pentru alesii nostri, indiferent de nivel, se poate constata ca tara are bani , ca intotdeauna, numai ca se folosesc pentru binele reprezentantilor poporului... Cei multi, la munca, inafara tarii... E bine, totusi, ca din aceste indemnizatii marite se pot constitui fonduri pentru ajutoare sociale, care sprijina deschiderea teraselor si cresterea consumului de bere pe cap de locuitor. La munca - negrii si tractoare...

Leon spunea...

Iulica, spuneai odata ca nu trebuie sa moara si capra vecinului. Uite ca murit..!
PS. Si eu care ma pregatisem sa ajung astazi la orele 20.00 in Piata Victoriei..:))
Ma duc mai bine sa stropesc via la tara,...este mai util !

Trofin spunea...

Imi pare rau ca trebuie sa contrazic pe multi comentatori dar intelesul formularii din amendamentul propus este ca actualizarea se aplica la cuantumul pensiei aflat in plata , asa cum este stipulat in decizia de pensie in dreptul coloanei "Cuantum pensie aflat in plata" , rubrica "Total pensie militara de stat in plata in anul... ". Mai trebuie retinut si faptul ca , atunci cand rezulta un cuantum mai mic in urma actualizarii , se pastreaza cuantumul in plata , deci nu se modifica in sens negativ.

Aurel spunea...

În sfârșit s-a înfăptuit prin intermediul găștii din parlament și antica năzuință a lui "El Leader Maximo" accea de acordare a pensiei speciale numită în batjocură pentru popor"indemnizație"pentru efortul deosebit depus de primarele,viceprimarele și alți aleși contributori in susținerea tătucului în alegeri.
În mod sigur cred că au prezumat o"indemnizație specială "și pentru"latraii"psd de pe acest blog,cu referire directă la d-nul Huhu Rezea & Leon.
Restul deși și ei susținători de aceeași parte a baricadei cu d-nii în cauză nu prea știu în ce ape se scaldă și ce dau pe trompeta.
Mă gândesc că dacă nu au reușit prin argumente justificative să le deschidă orizontul nici macar tigri 2, avianic sau tigri 3 prin polemica purtata cu acești susținători "naivi"în felul lor și creduli în prinderea vrabiei de pe gard să-i convingă de direcția în degringolada si bataie de joc trasată de"tătuc" în mod sigur nu voi reuși să-i conving eu. Eu care am suportat o umilință cruntă din partea camarilei udristo- basiste iar acum sunt obligat să suport umilință camarilei care zice că luptă împotriva "corupției" ducând oamenii cu forța la un miting al nimănui și mai mult pentru prosperitatea camarilei bugetare îngrășate vizavi de batjocorirea fără egal sau similar aproape cu ceilalți numiți basisti a militarilor rezerviști.
Și când mă gândesc că un viceprimar ,fost drujbist ,,ajuns prin conjunctură in aceasta pozitie va avea după un mandat pensie speciala mai mare ca un col în rezervă cu 30 de ani pe muchie de haină militară îmi vine să dau de pământ inclusiv și cu acel mai bine zis KKR -eu decat CCR sau avacatul politicienilor numit simbolic al poporului.
Iar când procesele cu achitare pe fond nu vor avea parte și de apel la instanța superioară ne putem lua adio de la "normalitate"pe aici.
D-le Leon decât în loc de miting la vie' mai bine până unde o înțărcat mutul iapa la remorcă cu d-nul administrator.
Să fiți sănătoși vă doresc!

Leon spunea...

Dle Aurel, as merge eu unde a intarcat Mutul iapa dar..Sibiul este la fel de departe ca si Bucurestiul..!

Iulian Mareș spunea...

Leon,
Capra vecinului a fost omorâtă de însuși vecin!
Eu plătesc oameni să-mi stropească via cu agent Orange-24! Așa se coc mai repede strugurii!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Parcă spuneai că ștergi sau nu publici comentarii ce nu au legătură cu titlul!
Dacă ai obligații, ei, atunci te înțeleg!
Asta, în afară de propagandă mascată făcută altui blog!...tot mai crezi că nu i s-au rupt sinapsele individului trendy- flendy?

Iulian Mareș spunea...

Aurele
Era un timp când combăteau mai bine!
Se vede că nici # nu mai este ceea ce a fost! Resurse diminuate?

Huhu Rezea spunea...

@Trofin
Ce spui d ta este valabil pentru pensiile deschise pe L223 dar si cele care prin recalculare au primit un cuantum mai mare decât cel in plata la 01 01 2016.
Pentru acestea cuantumul prezent in plata este egal cu cuantumul calcula/recalculat.
Noi vorbim de majoritatea de peste 70% pentru care cuantumul recalculat este cu mult mai mic decât cel in plată.Pentru acestea nu este nevoie ca indcele de inflatie sa fie negativ. Si cu indici pozitivi de inflație, cuantumul actualizat al acestor pensii este mai mic decât cel in plata.
Ca sa se interpreteze in sensul dorit de d-ta, Solomon ar fi trebuit sa scrie:
Cuantumul în plată al pensiilor militare se actualizează anual.......
@Aurel
Esti om în vârstă și răutăcios.
N-ai învatat nimic din umilința udrist-băsistă. Din contră, îți place și în prezent să te mocirlești in ea, dar cu alte personaje.
Cu nesuferiții aștia de social democrati ai și uitat că ei ți-au majorat cuantumul pensiei in ultimii 5 ani cu 25%...numai prin indexări.

Rodica spunea...

Deci dle H, intelegem ca pensiile militare nu se vor mai marii curand..poate cand va fi painea 10 ron.Corect? Toti pensionarii par a avea pensii de peste zece mii lei si desigur, nesimtite. Gresesc?

Leo spunea...

Majoritatea de peste 70% (asta cam este MARE majoritate), de "recalculati dupa L 223" au cuantumul MULT MAI MIC decat cel in plata.
Notice:
Pai ce rost mai are sa scoti o noua Lege a pensiilor militare (L 223), daca prin aceasta lege noua peste 70% din cuantumurile pe care le producea ea , legea noua au un cuantum mult mai mic ? Pai atuci când scoti o noua lege , o faci ca sa inbunatatesti ceva si nu ca sa inrautatesti , caci altfel este lipsit de ratiune sa inlocuiesto o lege cu alta care inrautateste o situatie.
Acesta este PARADOXUL.
Stie cineva sa-l explice ?

Trofin spunea...

@Huhu Rezea : nu ati inteles comentariul meu. M-am referit la toti cei care in decizia de pensie , recalculata sau actualizata ,au trecuta coloana "Cuantum pensie aflat in plata ". De fapt fiecare avem dreptul sa intelegem legea asa cum dorim sau putem dar ea, legea , se aplica , de regula , in mod unic.

Pop Iuliu spunea...

@all
"ACTUALIZAREA din oficiu, in fiecare an cu rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la data de 1 ianuarie a fiecarui an in care se face actualizarea si comunicat de INS", a fost justificata de catre domnul deputat Solomon prin invocarea faptului ca Proiectul bugetului de stat se elaboreaza de regula in luna noiembrie pentru anul viitor, data la care rata anuala a inflatiei nu este cunoscut decat pentru anul anterior elaborarii bugetului.

Huhu Rezea spunea...

@Trofin
Reformularea lui Solomon, făcută cu pretenția de a fi mai clară, suferă teribil de neclaritate. Stim ca cea mai mare parte a pensiilor militare aflate in plată la inceputul următorilor ani are două cuantumuri
- un cuantum recalculat, mai mic;
- un cuantum în plată, mai mare
Era bine daca solomon scrie in Raport cuantumul pensiei aflat în plată, si nu cuantumul pensiilor militare aflate in platà.
Așa că ...se va proceda ca la actualizarea pe L 152/2017.

Leon spunea...

Pentru Leonard:
Proverbul ,,Cine imparte, parte-si face,, este raspunsul la intrebarea ta..!
Legea nr.223/2015 a fost gandita de gulerati pentru 10-15% dintre activii care urmau sa treaca in rezerva cu drept de pensie militara incepand cu 01.01.2016, si pentru inca alti 10-15% pensionati cf.Legii nr.263/2010, carora in urma recalcularii, ajutati de sporurile acordate dupa 2007, au obtinut pensii sensibili mai mari.
Deasemenea stii foarte bine ca majoritatea din procentul de 70%, carora Recalcularea cf.L 223 le-a diminuat pensiile, sunt ,,beneficiarii,, ministrului tau preferat, Gabi Oprea, care a obtinut stagiul de cotizare la 20 de ani( de la 25 ani cf.L 164/2001 )..!
PS. Cand scriam aceste randuri, Simona HALEP tocmai a castigat primul turneu de Grand Slam din cariera, Roland Gaross ..! FELICITARI SIMONA SI LA MAI MULTE TURNEE CASTIGATE !

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Alt anonim spunea...

@ pop iuliu
Și la 1 ianuarie se cunoaște aceiași rată a inflației ca și în noiembrie. Abia prin semestrul doi INS termină de calculat și comunică idicatorii statistici definitivi pentru anul precedent.

Negritoiu spunea...

Leon.
Rautatea iti intuneca modul de gandire. Este un lucru rau ca in urma recalcularii din 2011 peste 70% din pensionari au obtinut un cuantum marit al pensiei ? Chiar esti cnvins ca reducerea stagiului de cotizare a fost un lucru gresit? Daca da,de ce actualii guvernantii vor reduce stagiul de cotizare si pentru civili,in noul proiect al pensiilor.
Citeste cu atentie prevederile Legii 223/2015 si(daca reusesti sa intelegi) vei vedea ca aceasta,DACA NU ERA CIUNTITA DE OUG57 si OUG59,era benefica pentru toti rezervistii. Nu inteleg al cui joc il faci si ce interese urmaresti.
P.S. In ce an ai trecut in rezerva si ce vechime efectiva aveai ca si cadru militar? Dar pe bune,nu cea trecuta in autobiografia legenda. Daca ai ceva deosebit de transmis,te rog sa folosesti adresa mea de e-mail.

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Leonard,
La câte * are (4), îți poate dona lejer, la notar-cu acte, 1-2*!
Pai, nu? Te ajuta?

Elisav spunea...

Ne-au ars!

ifrim spunea...

Gabriel Oprea a fost un ministru bun pt. SNApOP.Cat a fost carlanul plecat in 3 zile a trecut prin parlament ce s,au cacait altii 5 ani,si sa nu uitam cifra 2o!

Leon spunea...

Petre Aldea, incerc un raspuns cat se poate de politicos:
1.A fost un raspuns pentru amicul meu, Leonard;
2.Chiar a fost foarte bine ca in urma recalcularii/revizuirii din 2010-2012, 70% dintre pensiile militare au crescut !
Rau, foarte rau a fost ca pentru cei 26500 (in prezent sunt mult mai putini ) de pensionari militari carora le-a scazut pensia si NU S-A MENTINUT IN PLATA CUANTUMUL AVANTAJOS deoarece Gabita a ,,uitat,, sa treaca in Legea 119/2010 si OuG nr.1/2011 prevederea din Art.79 lit.b) care spunea clar acest lucru; Si Legea 223/2015, prin Art.111, a corectat aceasta,,neglijenta,,
3.DA, reducerea stagiului de cotizare de la 30 de ani din anul 2007 la 20 de ani in 2010, in numai 3 ani, personal o consider gresita: Art.12, lit.b) din Legea 164/2001,,vechimea MINIMA in serviciu este de 30 de ani pentru Barbati si 25 de ani pentru Femei,, a fost modificat in data de 28.06.2007 de OuG nr.97 la 25 ani si pentru Barbati eliminand ,,discriminarea,, dintre Barbati si Femei..!
Nu-i asa ca stiai toate aceste ,,amanunte,, din legislatia pensiilor militare..?
4.La PS, ti-am mai raspuns tot pe acest blog in data de 30 mai..nu ma repet !

Leon spunea...

@Leo, carcotasule, eu nu mai tin minte cum o chema pe casiera de la gara Motatei, pe care o mai intalneam uneori, si vrei sa-ti traduc scisul de pe tabla albastra din anii 70..??
Suna-l pe Mitica, merge mai des prin zona...eu n-am mai fost pe acolo din 1980 !

Aurel spunea...

@ d-le Leon
Ați uitat cumva că la un moment dat stagiul pe L164 s-a redus de la 30 la 25 ceea ce a însemnat o crestere de 2x5 =10% a pensiilor.
Dacă Găbiță nu baga salvarea cu /20 cei 25600 aveați pensia mai mică cu o treime față de cea recalculată și micșorată față de L 164.
Stiți că piloții noștri de la Smurd MAi cu care aveam acțiuni comune au fost nemulțumiți de L164 deoarece nu le lua în calcul sporurile.Asta în timp ce un contabil de birou umflat cu grade și toate incluse trase în baza de calcul iesea cu pensie mai mare.
Salutare de la Alba Carolina și grijă mare să nu pierdeți/uitați parola înmânată de psd.

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Stiu Aurele, tocmai am spus asta putin mai devreme( OuG.77/2007).
Stiu deasemenea ca si pilotii militari din Oltenia erau nemultumiti ca nu aveau calculate la pensie primele de zbor si alte sporuri avute in activitate..!
Si mai stiu deasememea ca Legea nr.223/2015 a reintrodus in plata cuantumul avantajos.
Cand trec prin Sibiu iti povestesc mai multe, ne intalnim la un var primar ( vecin cu una din casele din centru ale Sefului Geaca Rosie..).
PS.Mai mergem impreuna la Alba Iulia pe 1 Decembrie( am si acolo o verisoara primara)..??

mesteru spunea...

Eu sper ca sintagma pensie aflata in plata se refera la cuantumul mai avantajos fiindca aceea este in plata si o primesti in mana! Daca va uitati bine pe deciziile de recalculare sau actualixare exista expresia PENSIE CUVENITA care e cea rezultata din recalculare (si la majoritatea e mai mica decat cea aflata in plata!) Deci vom primi inflatia la ce luam acum in mana! Parerea mea! Daca se folosea expresia ,,pensia cuvenita" atunci era altceva!

Negritoiu spunea...

Leon,
Apreciez efortul tau de a raspunde politicos la postarea respectiva. Dar raspunsurile tale sunt departe de a lamuri intrebarile puse. Mai citeste odata pct.3 din raspunsul dat mie apoi citeste ceeace ti-a scris Aurel si in final,raspunsul tau catre el. De ce modifici cifrele?
Nu ai precizat daca esti de acord cu reducerea stagiului de cotizare si la civili.De ce oare ?
Referitor la P.S.:Unde anume mi-ai raspuns ? Prima postare,pe aceasta pagina, este facuta pe data de 08.06 si ii apartine lui Leonard.Poti sa te repeti,nu e nicio problema dar cu conditia sa folosesti date reale. Daca nu,nu!
Leon,vezi ca putem discuta si politicos?
De ce nu-mi raspunzi pe e-mail ? Te temi ca iti vei dezvalui identitatea ? Fi linistit in aceasta privinta.

Leon spunea...

Petre Aldea, OuG.nr.77/2007 (nu 97, tastare gresita ) aprobata cu Legea nr.14/14.02.2008 si publicata in M.O.nr.127/19.02.2008, a redus stagiul de cotizare pentru militarii Barbati de la 30 de ani la 25 de ani.
Reducerea stagiului de cotizare pentru civili, eu zic sa asteptam proiectul de lege..!
Raspunsul meu se gaseste in comentariul la tema,,Deputatul PSD Solomon a scos Rezervistii din fire...,,.

Negritoiu spunea...

Leon,
O.K.

Leo spunea...

Pe pagina scmd :
"NOUA ACTIUNE IN JUSTITIE A SCMD
TMB, SECTIA A II-A, DOSAR NR. 19640/3/2018"
Este APA DE PLOAIE.
Eu nu am inteles practic ce cer , cica " gasirea vinovatilor" etc...
Din ce in ce sunt mai convins ca MD-ul , face MIMA ca sa nu zica ca nu face ceva.
Dl MD , puneti-i pe cei de la juridicul SCMD sa faca si sa inainteze la Ctrtea de Apel Bucuresti o
" ACTIUNE IMPOTRIVA ART. VII AL OUG 59/2017 " CU INVOCAREA EXCEPTIEI DE NECONSTITUTIONALITATE LA CAPATUL 2 DIN CERERE.
T2 , spune-i tu asta lui MD , ca sigur nu stie.

Leon spunea...

Domnule Huhu Rezea, se pare ca lupta verbala( deocamdata ) din societatea romaneasca se transmite din ce in ce mai aprig si pe acest blog si deja au inceput jignirile si amenintarile intre colegii militari pensionari ( nu stiu daca toti au purtat cu onoare haina militara zeci de ani..! )
Va propun sa discutam serios problematica pensiilor militare actuale si viitoare.
Tot pe data de 7 iunie, A Solomon a depus raportul la Pl x nr.159/2018, privind aprobarea OuG.nr.103/2017 (abrogarea prevederilor despre pensiile militare din Legea 263/2010 )si apare o modificare noua la alin (3) Art.51:
,,(3) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor Pensii de Serviciu, reglementate de legi cu caracter special, OPTEAZA pentru obtinerea uneia dintre acestea,,
In motivarea acestei modificari, dul A Solomon arata ca pensiile de serviciu sunt limitate la max.100% din baza de calcul si cum bine stim, OuG. nr.57/2015 este pastrata tot de acest domn, iar la sfarsitul acestei luni se finalizeaza recalcularea pensiilor militare de stat in SNAOPSN..! Ni se pregateste ceva..?
Si mai am o stire: Vineri 15.06.2018, are loc la Senat o noua intalnire a LADPM unde vor avea loc alegeri pentru noua conducere a Ligii.

Leon spunea...

Pl x nr.310/2017, este pe ordinea de zi in sedinta de saptamana viitoare a CD la poz.34 cu propunerea de adoptare, iar la poz.35 se afla Pl x nr.159/2018 tot pentru adoptare.