Un produs Blogger.

vineri, iulie 27, 2018

Slalom printre prevederile legale care au umplut/lipsit de conţinut solda de funcţie, principalul element salarial al soldei lunare pentru militari

40 comments
Eclipsa de lună din 27 iulie 2818, orele 22,35
Legea 138/1999

Art. 3. - 


Cadrele militare în activitate și militarii angajați pe bază de contract au dreptul la o soldă lunară, compusă din: solda de funcție, solda de grad, solda de merit, indemnizația de comandă, gradații și indemnizația de dispozitiv.

Art. 4. -ț


(1) Soldele de funcție ale cadrelor militare în activitate și ale militarilor angajați pe bază de contract sunt diferențiate prin coeficienți de ierarhizare, în raport cu atribuțiile ce revin fiecărei funcții, complexitatea și gradul de răspundere cerut de îndeplinirea acesteia, solicitările la efort, arma și eșalonul la care își desfășoară activitatea.

Legea 330/2009

rt. 3. -

(1) Pentru activitatea depusă, cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari în activitate au dreptul la soldă.
(2) Solda se compune din solda lunară și din alte drepturi salariale.
(3) Solda lunară este formată din solda funcției de bază, solda de grad, gradații și, după caz, indemnizația de comandă.
OUG nr. 1/2010 suspendă aplicarea L 330/2009
Art. 5
(1) Incepand cu luna ianuarie 2010, personalul aflat in functie la 31 decembrie 2009 isi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza dupa cum urmeaza: 

a) la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de incadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc in acesta/aceasta, prevazute in notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii; 

Legea nr. 284/2010
(2) Solda lunara se compune din solda functiei de baza, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si din alte drepturi salariale.
   (3) Solda functiei de baza este formata din solda de functie, solda de grad, gradatii si, dupa caz, solda de comanda. Pentru realizarea diferentierii soldelor functiilor de baza, se stabilesc clase de salarizare si coeficienti de ierarhizare pentru soldele de functie
Art. 5. -
(1) Soldele de functie, respectiv salariile de functie sunt diferentiate prin clase de salarizare si coeficienti de ierarhizare, in raport cu nivelul studiilor, pregatirea profesionala, atributiile ce revin fiecarei functii, solicitarile la efort, complexitatea si gradul de raspundere cerut de indeplinirea acesteia, precum si cu esalonul la care se desfasoara activitatea, prevazuti in cap. I din prezenta anexa.
Legea nr. 285/2010
Art. nr. 1
(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comanda/salariului de comanda, precum si cuantumul gradatiilor, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majoreaza cu 15%. 
(5) In salariul de baza, indemnizatia lunara de incadrare, respectiv in solda functiei de baza/salariul functiei de baza aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizatiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, faceau parte din salariul de baza, din indemnizatia de incadrare bruta lunara, respectiv din solda/salariul functiei de baza, precum si sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotarari ale Guvernului necuprinse in Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, si care au fost acordate in anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, dupa caz, ca sporuri la data reincadrarii se introduc in salariul de baza, in indemnizatia de incadrare bruta lunara, respectiv in solda/salariul de functie, fara ca prin acordarea lor sa conduca la cresteri salariale, altele decat cele prevazute de prezenta lege. Art. 4
(1) Valoarea de referinta este de 600 lei. 
(2) In anul 2011 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, denumita in continuare lege-cadru. Sporuri şi majorari care se calculează din solda de funcţie/salariul de baza, salariul de funcţie care, fără alte sporuri si indemnizaţii incluse, nu pot fi mai mici  decât salariul de bază minim garantat

Legea 115/2017
(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sporurile, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporțional cu timpul efectiv lucrat - pe baza pontajelor, și care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază, precum și drepturile salariale acordate pentru risc și suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc și pericol deosebit se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Legea nr. 207/2017 de aprobare a OUG nr. 56/2017

Art. I. -


Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, alineatul (7) al articolului II se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) și (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, și se adaugă la acesta/aceasta."

CONCLUZII
 pentru  viitoarele confruntări cu aparatul birocratic din multe instituţii militare

-Solda de funţie şi salariul de funcţie sunt cele rezultate din calculul de la lit. a) al notelor de calcul  din deciziile de calculare/recalculare/actualizare, valori care nu includ alte sporuri, potrivit HG nr.1/2017, elemente salariale care începând cu luna aprilie 2017 nu pot fi mai mici decât salariul minim de bază de 1450 lei, iar după aplicarea majorării de 15% de la data de 30 07 2017, potrivit L 152/2017 , solda de funcţie actualizată din baza de calcul nu poate fi mai mică de 1667,5 lei.
-In afara soldei de grad, toate celelalte elemente salariale ale bazei de calcul  se stabilesc proporţional, în procentele din cele 6 luni alese, din solda/salariul de funcţie, care nu pot fi mai mici decât salariul de bază minim garantat valabil la data calculării /recalculării/actualizării pensiei militare.
-Dispar  din Ordinul M25 elementele de calcul artificiale, care nu se regăsesc în legi şi ordonanţe referitoare la salarizarea cadrelor militare. Mă refer la cuantumul compus al soldei de funcţie şi la cuantumul compus al soldei de bază.


40 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Întrebare....
Ce va putea face MApN cu deciziile de actualizare recente și calculate după o metodologie ce excede cadrul legal?
Căci, nu poți calcula pensiile în N modalități, fiecare entitate a SNAOPSN cu varianta ei?

Iulian Mareș spunea...

Dar, daca lucririle stau asa si par 99% ca asa stau, plus 300 de dosare ale magistratilor la DNA (5% din total, dar in f multe dosare sunt cercetati mai multi magistrati ) ce sanse sunt sa ne aparam in justitie drepturile, cand naimitii sunt de la CA in sus?
Nu s-ar impune o lege a lustratiei pt cei care au fracturat justitia?
Ce sanse sunt pt o reforma a justitiei din interior? Pt ca aici e problema....politicienii parlamentari si ministrii pot scoate orice act normativ vor, dar justitia corecta ar infirma atunci si ar face dreptate!
In esenta, pot concluziona ca suntem masokisti: te-am votat cu drag, ca sa-ti dau dreptul de a-mi taia drepturile!

PS-mai ieri, am vazut un deputat cu falci rancede, ce si-a luat BAC-ul la 48 de ani, fost plutonier MI, acum latifundiar si crescator de animale, ceea ce nici nu-i rau! Dar rau este ca omul deja este la al 2-lea mandat si a scos pe gura, in aproape 7 ani doar o gangaiala, timp de 3 secunde!
Tata, tara pierde prin tine, caci nu esti in locul si momentul potrivit: pe ogor si/sau in saivan la insamantat, recoltat si cand nasc sau sunt bolnave mioarele! Eu tin la bunastarea ta.....
Categoric ca v-ati dat seama cine-i personajul....supralicitez: de 7ani nu a reusit sa treaca de anul I la agronomie! Cred ca-i place mult sa fie in primul an... :))

Anonim spunea...

Adevarul este unul singur : suntem lasi. Cati dintre noi am facut plangere penala ministrului,sefului CPS, sefului CMJ, pentru incalcarea legii?. Desi, lucrurile sunt foarte evidente, suntem calcati in picioare, asteptam sa faca altii dreptate si poate ne da si noua.

Cezar spunea...

Ba uite ca se poate..ca fiecare entitate sa calculeze după cum o duce capul
Problema.i geaca din alt punct de vedere:
Toate celelalte entități fac pe dragul in paișpe ca sa MAI DEA UN LEU ÎN PLUS..OAMENJLOR DIN SUBORDINE
GUSATII DE LA MFA.. FAC TOT POSIBILUL SA MAI IA...CA NU.I ASA? TREBUIE PENTRU AVIOANE SECOND HAND...
REZULTATUL ÎI vizibil si din avion:
La ei in aceleasi conditii de legislație...oamenii au venituri mai mult decât rezonabile
LA NOI IN CEL MAI FERICIT CAZ COLONELUL

Cezar spunea...

Dacă egalează plutonierul...sad de post

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Bine a punctat @ Iulian aici! Felicitari! @Bizonule, am facut trei plangeri penale acestor institutii, direct ,,Augustinului'' cel mare. Omul, de foarte buna incredere a pasat, cum e normal, Procuraturii Militare spre analiza si cercetare, care P. Militara imi trimit adresa sa le aduc eu probe de la mama de acasa, desi probele le-am detaliat succint, inclusiv cu trimitere la toate ultimile 4 Decizii ale mele, unde se vede ca ei nu-i supara pe cei care le-au gomflat la nesimtire soldele, din cauza carora ne bestelesc civilii ca avem venituri nesimtite, iar politicienii ne-au blocat pensiile considerand ca toti le avem asa. Eu tot nu m-am lasat, si tot n-am sa ma las cat mai traiesc, si am mai trimis o plangere. Ca mine au mai facut inca cinci camarazi, numai ce stiu eu, dar de ce nu fac oare cateva mii plangeri cateva mii de camarazi? Apoi la CSM sa se cerceteze de ce nu se intrprind actiuni, acolo la Minister si Casa. Am invocat inclusiv secretizarile. Mafia e mafie, si, ca orice mafie, are si protectorii ei! Solda asta de functie este o mireasa ,,fata mare,'' care a gustat din toate placerile sexuale, dar tot fata mare a ramas! Trebuie totusi cineva s-o inceapa vartos si s-o transforme intr-o muiere fatatoare de bine!

Huhu Rezea spunea...

Iar ați început cu plângerile penale, de parcă v-a suflat orbanul în gură!
Tot nu ați înțeles că nu are ce căuta justiția penală în domeniul legiferării?
Sunt la îndemână acțiuni politice, legislative, acțiuni civile și de contencios administarativ, constituționale.

emanuel spunea...

... rezervistii s-au transformat in plangareti ... la portile justitiei corupte ... pana in maduva - maduvei !!! Nu este mai eficienta o vizita a tuturor nemultumitilor rezervisti ... la poarta MApN ??? ...poate ne vede si ... ministrul bibliotecar , poate si... cocoana sefa la casa de pensii , poate si ...ceilalti galonati din MApN ...care freaca ,, buha " pe bani multi ?!

Liviu PO spunea...

Incepand cu 25 martie (BUNAVESTIRE) 2012 (data intrarii in vigoare a legii nr.49/2012,de respingere a OG nr.8/2008 care fixa VRS la 197.3387 lei) soldele si salariile trebuiau calculate cu VRS=600 de lei.PUNCT
Trebusoara cu ultractivarea OG nr.8/2008 e pur si simplu abureala,nu sta in fata nici unui procuror...
Parlamentul a legiferat corect,CCR-ul si ICCJ au explicat pe intelesul tuturor,iar indivizii care trebuiau sa puna in aplicare legea n-au pus-o.Daca se gaseste cineva sa le faca o plangere penala pentru abuz in serviciu ,pentru ca de-abia asta e abuz curat ca lacrima :"au pus-o".Asta e mai tare ca afacerea MICROSOFT...Tare ma tem ca un procuror ar descoperi ca:...ma si tem sa spun ce ar putea descoperi...Oare ce contracte au derulat institutiile de forta in perioada imediat urmatoare,sau ce contracte aveau termen de plata imediata? ...a doua intrebare o deduceti domniile voastre...Trebusoara s-a derulat conform principiului:"Lasa ca merge si asa" pentru ca activii nu au curaj sa ne dea in judecata,iar despre rezervisti nu aveau la timpul respectiv nici un interes,pentru ca erau pe legea nr.263/2010...,dar prin aparitia legii nr.223/2015 situatia s-a cam schimbat si cei care si-au batut joc de noi in 2010 s-ar putea sa-si primeasca rasplata daca nu au facut plata cum trebuie si la timp...
Daca trebuta cu fisarea comentariilor de pe aceste bloguri e adevarata,atunci cineva s-ar putea autosesiza...din OFICIU.

Leon spunea...

Legea nr.153/2017, la art.7 (Definitii):
b) Solda de Functie reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar...., corespunzator functiei indeplinite , stabilita conform Anexei.., care NU POATE FI MAI MICA decat NIVELUL SALARIULUI DE BAZA MINIM BRUT pe tara garantat in plata.
f) Solda lunara cuprinde: Solda de Functie, Solda de Grad, Gradatii, Solda de Comanda, dupa caz, Indemnizatii, Compensatii, Sporuri, Prime, Premii, Alte drepturi salariale in bani.
Acest punct este reluat si la art.3.al(1) din Anexa VI.
Incepand cu anul 2022, cand salariul minim va avea valoarea de 25 000 lei, si pensiile militare vor fi calculate la veniturile obtinute in functie de acest indicator si vor fi de 2-3 ori mai mari decat cele de astazi care sunt blocate de OuG.59/2017.
Poate ar fi mai corecta o modificare a legii pensiilor militare, in sensul de a se Calcula/Recalcula/Actualiza pensiile numai pentru: Solda de Grad, Solda de Functie, Gradatii, Solda de comanda(dupa caz), cum de altfel prevedea si Legea 164/2001..!

Huhu Rezea spunea...

@liviu Po
Nu avea cum să se aplice VRS=600 lei dacă, începând cu Legea 285/2010, adoptată imediat după Legea 284/2010, continuând cu ordonanțele anuale în domeniul bugetar,până in anul 2018, s-a prevăzut că nu se aplică aceasta valoare de referința decât unor categorii restrânse de bugatari.

Liviu PO spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@Liviu po
Nu o mai lua pe miriște cu părerile d-tale!
Legea 285/2010 spune și ce se întâmplă dacă nu se aplică vrs=600. Se revine la salarizarea din octombrie 2010, salarizare care avea potrivit OUG nr.1/2010, coeficienții din decembrie 2009, adică cei din L 138/1999, modificată prin OU 8/2008.

Liviu PO spunea...

@huhu
Daca aveti dreptate ,atunci cum ramane cu argumentul de interpretare logica a unui text de lege "per a contrario",adica daca se afirma ceva se neaga contrariul afirmatiei,sau daca se neaga ceva,se afirma contrariul negatiei.In cazul nostru :nu se aplica vrs=600 lei,se afirma contrariul negatiei,adica :se va aplica vrs=197.3387 lei.
Or,tocmai pentru lamurirea acestei situatii vine legea nr.49/2012 care elimina vrs=197.3387,dand posibilitatea legala de aplicare a legii 284/2010,astfel prevederea din legea nr.285/2010 devine desueta...caci daca nu ai valoare de referinta de 197.3387 o aplici pe cea pe care o ai si ai negat-o.Daca nu faci acest lucru,inseamna ca salarizarea personalului din opna s-a facut fara baza legala...
Prin intrarea in desuetitudine a prevederii din legea nr.285/2010,celelalte prevederi din ordonantele urmatoare devin pur si simplu umplutura....
Apoi daca nu v-ati lamurit sa luam argumentul "a fortiori", adica extinderea aplicarii unei norme juridice la un caz nereglementat expres.Dumneavoastra spuneti ca au fost exceptii si unele categorii restranse de bugetari au primit prin reglementare expresa vrs=600 lei.Or,tocmai si prin acest argument legea nr.49/2012 este in favoarea noastra,adica chiar daca nu s-a reglementat expres si pentru noi,tocmai ca a fost posibil pentru altii este posibil si pentru noi.Ma opresc aici cu argumentele logice si sper ca cel putin cititorii acestui blog sa deschida actiuni in contencios pentru a-si primi drepturile care li se cuvin...adica pensiile calculate cu vrs=600 lei.Abia atunci,cel puntin de la nivel de cpt. in sus soldele de functie vor fi egale cu valoarea salariului minim pe economie prognozata si trambitata de 2500 de lei,prin aplicarea cresterii de 15% a soldelor de functie de la 30 iunie 2017...
Daca nu va vor da dreptate instantele din tara veti mai avea o sansa cu CEDO care nu se joaca cu drepturile pensionarilor...

Iulian Mareș spunea...

Bonaparte,
Mâna-ntinsă care nu spune o poveste nu primește niciun bănuț!

Anonim spunea...

....si cum fac altii !!!

http://www.epochtimes-romania.com/news/seful-casei-de-asigurari-de-sanatate-bacau-ia-spor-de-vatamare-de-2-200-lei-lunar-motivul-e-halucinant---277179

Huhu Rezea spunea...

@Liviu po
Legea 285/2010 a blocat aplicarea Legii cadru nr 284/2010 , începînd cu ianuarie 2011.
Legea 284 cu vrs = 600 lei a căzut în desuetudine.
Ba, mai mult, atît Legea 285/2010, cât și ordnanțele anuale, până în 2018, reglementează expres, nu per a contrario, nu a forțiori, că nu se aplică coeficienții și VRS=600 din Legea 284/2010.
In anul 2012, dispozițiile din OUG 56/2006 privind coeficienții ierarhizare și ale ordonanței 8/2008 privind VRS fuseseră deja preluate de ordonanțele anuale privind măsurile speciale in domeniul bugetar-salarial.
Eu zic să te mai documentezi în teoria dreptului!

Leo spunea...

Istoria VRS-ului este nerelevanta deja . Va pierdeti timpul tot pritocind la VRS-uri.
Acum importante sunt , in ordinea aparitiei lor :
- OUG 99/2016 (cu legea de aprobare a ei L 152/2017)
- OUG 9/2017 (cu legea de aprobare a ei L 115/2017)
- HG nr. 1 / 2017
- L 115/2017
- L 152/2017
- OUG 56/2017
- L 207/2017 de aprobare a OUG 56/2017
si
L 153/2017 daca cineva va ataca la CCR prin CA Art. VII al OUG 59/2017
1. Cine va castiga lupta prin tribunale pt. actualizarea conf L 152 modificata de OUG 56 si L 207 este un caz de reusita.
2. Cine nu va castiga aceasta lupta din diferite motive , mai are un colac de salvare cu o actiune in Cont. Ad. , pe L 115/2017 cu HG nr. 1/2017.
Pt. varianta de consolare (2.), inca nu este pra multa lumina in ceea ce priveste motivarea in drept. Mai trebuie explicat de catre amabilul si de clarificat tactica de lupta. Ne-a spus , numai strategia de lupta. Este nevoie de detaliat tactica de lupta. Faptul ca se tot dezbate VRS-ul , care este un cal mort , explica ignoranta si faptul ca nu se simte OPORTUNITATEAde viitor.

Leon spunea...

Leonard, ai uitat de OuG.nr.20/2016 aprobata de Legea nr.250/2016, care modifica OuG.nr.57/2015, in sensul ca incepand cu luna August 2016(Art.3prim (al.5)) se introduc in Soldele de Functie sumele compensatorii pentru Solda de merit (50%) si inca 50% (al.6) din luna august 2017,devansat pentru luna Aprilie 2017 de Legea nr.115/2017. Interesant si al.(9) din aceasta ordonanta care specifica foarte clar ca :,,Drepturile prevazute la al.5, 6, si 8, NU CONSTITUIE MAJORARI ale SOLDEI DE FUNCTIE in sensul prevederilor art.60,al.1.din Legea 223/2015, pe perioada APLICARII prevederilor prezentei ordonante de urgenta,,.
Si am o intrebare, totusi:
Daca tot personalul militar aflat in activitate, dupa luna Aprilie 2017 are cuprinsa in Solda de Functie si suma compensatorie (?) pentru Solda de Merit, influenteaza cumva Salariul minim pe economie de 1450 lei ? Probabil ca ne poate confirma cineva aflat in activitate sau care are Decizia de pensie dupa Aprilie 2017..!

Cezar spunea...

Ati dat in boala lu kălakte!
DE la 1 august vom avea lege noua!

Leo spunea...

@Leon
OUG 20/2016 nu este pertinent pt. viitorul "de lupta" al pensionarului.
Ceea ce am pecizat eu , este "materialul" de baza si cu putin istoric.
Dar esenta esentelor , pt. lupta viitoare este HG nr. 1 / 2017 si - L 115/2017 pt. cine pierde lupta pe actualizarea pt. care vin deciziile in baza L 152 , fara OUG 56. Spune-mi te rog , ai inteles de ce ?
In Solda de Functie ( litera a de la anexa deciziilor , din tabel ) trebuie sa fie CURATA de 1450 lei la 01.04.2017 si nu amestecata cu cine mai stie ce. Asa trebuie sa fie. Cum este , nu stiu. Dar ce stiu , este ca in deciziile de actualizare cu 30.06.2017 nu este de 1667,5 lei , tot curata si tot de la litera "a".
HG1 si L 115 este inca o sansa de lupta pt. cei care pierd procesele pe L 152 si OUG 56. Repet , intelegi de ce ?

Leon spunea...

Leonard, eu sugeram faptul ca Solda de Functie incepand cu luna Aprilie 2017, nu mai este "curata" deoarece a "inghitit" si Solda de Merit..!
Nu vreau sa te dazamagesc, chiar doresc sa castigati in instanta, dar Casele de pensii sectoriale au demonstrat deja, ca nu actualizeaza decat elementele avute in activitate !

Leo spunea...

Casele de pensii trebuie sa ACTULIZEZE SOLDA DE FUNCTIE , pe care si cel mai din trecut elefant a avut-o când era in activitate.
Cei care vor avea un castig , vor fi aceia care au cuantumul in plata mai mic decat 2400 lei. La ceilalti , avantajul este ca se reduce "ecartul" dintre ce au in plata si ce rezulta dupa actualizarea la recalculata.
Deci , beneficiarii acestei actualizari conf. l 152+OUG 56 , vor fi cei cu pensii sub 2400 lei , cu conditia sa se lupte profesionist pt. dreptul lor in tribunale si sa trateze serios lupta si s-o n-o faca dupa ureiche .
Ceilalti , cu cuantumuri peste 2500 lei , "dolce vita" printre care este si bunul meu prieten Leon.

Leon spunea...

Leonard, eu demult sustin cresterea pensiilor sub 2000 de lei..! Instanta de judecata este o varianta. Sa fie cu folos !

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Corectă observația. Solda de funcție mai mare decât salariul minim garantat ii ajuta pe cei care nu au sporuri.
Includerea unor sporuri în solda de funcție, așa cum procedează cei de la MApN și MAI, ii avantajează pe cei cu sporuri, cu pensii mai mari.
Am menționat de atâtea ori ce ar fi insemnat pentru @Corneliu o solda de funcție din baza de calcul de cel puțin 1667, 5 lei?

Leo spunea...

Maestre,
Ii ajuta "potential" cadrul normativ. Dar acest castig nu va veni singur , ci numai prin RAZBOI in tribunale , deoarece CPS-ul MFA nu aplica acest cadru normativ "din oficiu". Daca Flavius va castiga razboiul de cam 1 an , atunci in loc de 1062 lei , va avea un cuantum al pensiei de aproape 1400 lei. Eu de aceea , ii spun lui Flavius , ca sa te pomeneasca in fiecare Duminica , deoarece talica ne-ai deschis mintile cu expertiza dovedita in atatea Kursuri.
Sunt sigur ca putina lume , a mai inteles si urmatorul aspect si anume ca prin L 115/2017 a mai aparut o oportunitate de recuperare al unui eventual esec in razboiul actualizarilor pe l 152 si OUG 56. Cei cu pensii sub 2400 lei care se lupta pt. a mai castiga o majorare , la pensia lor daca vor pierde primul Razboi cu guleratii mai au o sansa intr-un al 2-lea razboi pe L 115 ca sa recastige si primul razboi pierdut. Majorarea este cu atat mai mare , cu cat pensia este mai mica. Daca pt. o pensie de 1000 lei in plata , majorarea va fi de cam 400 lei , atunci pt. o pensie de 2400 lei va fi cam de 20 lei.
Deci cu cat est pensia mai mica in plata cu atat trebuie sa fi motivat sa te lupti.
PS
Orban a jignit Romania la Baile Tusnad in anul Centenarului , iar veorica tace, tace , tace....Romania este vulnerabilizata , infhitind palmele date ei la ea acasa.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ ONORABILE + @LEONARD: FOARTE CORECT CU FELICITARI! CE INSEAMNA INTELIGENTA SI RATIUNEA INTR-O ACTIUNE CAMARADEREASCA! BRAVO, ASA SE DAU RASPUNSURILE CARE DUC CLOCARII DIRECT IN CASELE DE ALIENATI SI SA TRANSPIRE CU SUDOARI CA DUNAREA! Domnilor, nu trebuie prea multa judecata, tebuie pe Lege si i-am terminat, cu trimitere sigura si directa la Tzintirimul Ghencea Militar la 2 M subteran! Bravooo! Va multumesc pentru rationament, si vorba lui Leonard ca mai trebuie si un pic de TACTICA! @Cezarica, chiar vrei sa ma scap pe mine de ras? De abia ma tine prostata cand ne zici de 1 August! Sa fie, frate, dar cu dreptate! Da-mi o sansa de bunaciune pe 1 August!

Iulian Mareș spunea...

Bonaparte,
Este totul clar acum! De pe 01.08 anul stelar 6666, conform noii legi, promulgată de tine, vei avea fix, da fix 14576,66 lei! Îți iei o capră și o oaie, plus o sădilă nouă!

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Viorica tace și nu-i bine!
Klaussel ascultă înregistrarea până pe 15 septembrie și este bine dacă o și înțelege!
Ia vezi tu cine se bate cu bolțarul in piept că este titular unic pt politica externă și apărarea statului român cu a lui Constituție?
O fi "generaaaalul" ăla, lustruit tot de un Orban, numai că al nostru este circar de iarmaroc/bâlci, nu de circ autentic!

Corneliunsson,
La aceasta oră guvernul este abilitat să emită ordonanțe doar; parlamentarii sunt în vacanță! Legile semnate/întoarse/trimise lui KWI au fost aprobate și trimise de Parlament anterior vacantei!
Cică idioții, ca subspecie, sunt cei care făcând/scriind același lucru se așteaptă la rezultate diferite!

PS:Leonard, cei cu pensii mici sunt cei mai motivați să se bată în instanțe! Corect! Daaar, pt ei, și fotocopierea noianului de documente necesare constituie o problemă grea, ce le afectează resursă financiară!
Plus că, poți da un exemplu de hotărâre reparatorie, definitivă și aplicabilă?

Leo spunea...

Vrei sa insinuezi ca nu exista "hotărâre reparatorie, definitivă și aplicabilă" ?
Pai RAZBOIUL de abea a inceput deoarece numai ce au inceput sa vina valurile de decizii de act. Interesat sa se bata in instante , este cel interesat si punct. Nu este obligatoriu sa te bati. Fiecare isi face calculul costuri/castiguri si decide. De fapt, costurile din instanta (pt. avocat , caci sunt lipsite de taxe de timbru), trebuie privite ca o INVESTITIE si nu ca pe o cheltuiala. Prin urmare , fiecare isi face calculul.
Pe de alta parte si cei cu cuantumuri peste 2500 lei au un castig . Si anume ,ca daca castiga procesele, REDUC ECARTUL INTRE CEEA CE ESTE IN PLATA SI REACLCULATA ACTUALIZATA. Astfel , poate ca in 2 ani cei cu pensii pana in 3000 lei deja egaleaza recalculata actualizata conf. OUG 56 castigata in tribunal si INDEXATA cu rata de 5% a inflatiei , cu ceea ce au in plata.
Asa ca nu-i descuraja pe oameni ca sa-si evalueze beneficiul. Cei care nu beneficiaza de loc sunt cei cu pensii in plata de peste 3500 lei . La ei , da nu are nici un rost , deoarece ecartul este mare intre cuantumuri.
Iar peste un an , iti voi putea da " da un exemplu de hotărâre reparatorie, definitivă și aplicabilă " . Ghicesti acel exemplu ?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Leonard, bun sfat ai dat, si eu as zice ca si cei cu pensiile mai maricele sa-si ceara acest drept in instanta, ca nu se stie in viitor ce necazuri vor avea, daca in instanta nu s-a hotarat sa aiba solda de functie corecta, dar, ma rog, fiecare cu interesele lui si nu oblig pe nimeni sa lupte pentru un drept pierdut, oricat de mic ar fi!
@ Iulian, uite ca utasem de vacanta parlamentara si surpriza lui @ Cezarica e fasss, pentru ca ordonantele astea nu aduc prea multe schimbari fortuite! Eu cam am muscat un colt din momeala, dar ce-mi place mie este entuziasmul molipsitor in care ne face sa credem ca va fi Apocalipsa! Iaca, o gluma nu-i rea la depresia mea!

Leon spunea...

Leonard, Actualizarile la MAI vor fi pe plus pentru cel putin 50% din numarul pensionarilor deoarece majorarea de 5% este adaugata la cuantumul actualizat
La MApN, asa cum se face in prezent actualizarea, numai 0,4% au beneficiat de cresteri.
Urgent( maine chiar) ar trebui ca ministrul Fifor sa-i ia de urechi pe cei de la Casa de pensii, sa modifice softul actualizarii prin luarea in calcul si a cuantumului majorarii de 5% din anul 2016 si sa dispuna Revizuirea Deciziilor emise pana in prezent !

Iulian Mareș spunea...

Nu pot ghici pt că nu am fost antrenat pt asta!
Câștigă sigur avocații prin taxa de reprezentare! Eu nu descurajez ci prezint mai realist problema!
Investiția este cu + și -, iar CA au demonstrat că pot da orice decizie vor ele!

Cezar spunea...

M.Ale
Nu se poate...cred ca ai omis intenționat să.mi calculezi I.C.a navei stelare plus meritul de astronaut șaf pe trei galaxii
Pisicherule...ti.ai tras la tine!

Leo spunea...

@Leon,
Cred ca ai vrut sa spui "sa-i felicite si sa-i premieze".
Tot nu ai inteles ca sunt pe mana ? El aplica politica reducerii de bugete a lui F&M cu mana guleratilor. Acestia din urma se simt la adapost ca nimeni nu le face ceva ca incalca legile , fiind protejati de cel care-i utilizeaza sa incalce legile.Asta este ROMANIA PARALELA .

Iulian Mareș spunea...

Bonaparte,
IC și SM ți le-a halpanit Laica, cățelușa, precursoarea lui Gagarin!
Poți obține altele de la rădăcina cozii ei!

Cezar spunea...

M.Ale
Pe L.119..am beneficiat de ele asa cum ii si normal si rațional...

Gigi spunea...

@Mareș
De acord!Avocații câștigă oricum!
Chestia este că,nu toți sunt familiarizați cu genul de acțiuni în contencios administrativ pe linia PENSII MILITARE datorită faptului că s-au dat atâtea OUG, Legi,încât le este greu sa le descâlcească.
Asta nu este valabil și pentru juriștii din MAN,MAI etc.
În aceste condiții,noi care avem calitatea de reclamanți în aceste acțiuni,trebuie să-i ajutăm dar,trebuie să cunoaștem la rândul nostru foarte bine îmbârligatele norme legiferate de aleși în strânsă legătură cu "Gulerații".
De aceea,am spus că acest blog,al cărui patron își dedică tot tipul său liber pentru a ne lumina,în schimb unii,poate interesați,încearcă să ducă în derizoriu munca sa.
Dacă un avocat în fiecare județ s-ar axa numai pe pensii militare,ar face nu numai bani,dar și faimă.Așa,pt.a descurca ițele,av.respectiv îi trebuie mult timp,el neavând numai acest gen de acțiuni.

Iulian Mareș spunea...

Gigi,
Afirmativ!

Fuscus,
Daca ai avut pe 119 ai și pe 223!
Ce te mai plangi?

Cezar spunea...

M.Ale
EU...vorbesc doar de principii!!