Un produs Blogger.

sâmbătă, octombrie 13, 2018

Despre componența soldei de funcție în perioada 2009-2022. Intâlnire informală între Liga Militarilor Profesioniști și DFC din MApN

55 comments
În data de 26 septembrie 2018, la sediul Direcției generale financiar contabile a avut loc o întâlnire informală între personalul de conducere al Direcției generale financiar-contabile și delegația Ligii militarilor profesioniști, în cadrul căreia au fost abordate probleme cu privire la salarizarea și acordarea unor drepturi de natură salarială cuvenite soldaților gradaților profesioniști.
.
În urma discuțiilor purtate cu privire la problemele ridicate de reprezentanții Ligii militarilor profesioniști, potrivit domeniilor de responsabilitate ale Direcției generale financiar-contabile, au rezultat următoarele:
.
I. Salarizarea soldaților/gradaților profesioniști, având în vedere că drepturile de soldă sunt stabilite, în continuare, conform procedurilor și metodologiei în vigoare la data de 31.12.2009, precum și a creșterii nivelului salariului minim brut pe țară la nivelul soldei de funcție, fapt ce a generat suprapuneri salariale:
Situația prezentată este cunoscută atât la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cât și la nivelul întregii familii ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională.

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a transmis Ministerului Apărării Naționale Clarificări privind aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, agreate cu reprezentanții Curții de Conturi, actualizate.

a) La nr. crt. 42 din Clarificări – etapele de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 se precizează următoarele:

„Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se aplică începând cu luna iulie 2017.
Art. 38 prevede că acest act normativ se aplică etapizat, după cum urmează:
.
.
ANUL 2017
Art. 38 alin. (2) din legea-cadru prevede că, în prima lună de aplicare a legii, respectiv luna iulie 2017, se menţin în plată salariile de bază şi celelalte drepturi salariale acordate în luna iunie 2017, dacă personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
Excepție de la această regulă au făcut:
– personalul care a ocupat o funcție de demnitate publică […],
– personalul din cadrul administrației publice locale […].
.
ANUL 2018
Salariile de bază se stabilesc potrivit art. 38 alin. (3) și alin. (6).
Potrivit art. 38 alin. (3) lit. a), începând cu luna ianuarie 2018, se acordă salariile de bază și celelalte drepturi salariale avute în luna decembrie 2017, majorate cu 25%.
Excepție de la această regulă o reprezintă:
– personalul care ocupă funcțiile de medic, asistent medical și ambulanțier/șofer de autosanitară […],
– personalul didactic din unitățile de învățământ preuniversitar și universitar de stat […],
– personalul din cadrul administrației publice locale […],
– personalul care a ocupat o funcție de demnitate publică […].
Potrivit art. 38 alin. (6), salariile de bază determinate prin înmulțirea salariilor de bază avute în luna decembrie 2017 cu 25% nu pot depăși nivelul salariilor de bază prevăzute în anexele la lege pentru anul 2022.
.
.
ANUL 2019 – 2022
Salariile de bază vor fi determinate utilizând salariile de bază și majorările salariului de bază prevăzute de lege, inclusiv în anexele la Legea-cadru, și salariile de bază avute în luna decembrie 2018.
Astfel, în perioada 2019 – 2022, se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, fiecare creștere reprezentând ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzut de lege pentru anul 2022, care conține și majorarea acestuia, și cel din luna decembrie 2018.
.
Începând cu anul 2019, celelalte drepturi salariale prevăzute de Legea-cadru (sporuri, indemnizații etc.) vor fi determinate prin aplicarea procentelor prevăzute în conținutul legii și în anexe asupra salariului de bază, rezultând cuantumul acestora care va fi acordat anual.”
Întrucât, în prezent, cuantumul soldei de funcție este determinat în mod individual, prin însumarea cuantumurilor mai multor elemente de salarizare în vigoare la data de 31.12.2009, având caracteristici diferite (ex.: sporul de confidențialitate este stabilit, în funcție de nivelul de secretizare, prin aplicarea unor procente cuprinse între 10% și 15%), nu se poate determina cu exactitate procentul de creștere a unei solde nete, așa cum au solicitat reprezentanții Ligii militarilor profesioniști.
.
În plus, la nivelul familiei ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională nu au fost finalizate discuțiile cu privire la acordarea drepturilor de natură salarială, având în vedere și eventualele modificări legislative pentru anul 2019. După finalizare, Direcția generală financiar-contabile va elabora norme metodologice privind salarizarea personalului militar și civil în anul 2019, prin care se va stabili metodologia de calcul atât a soldei de funcție, cât și a soldei lunare brute.
.
b) La nr.crt. 45 din Clarificări – nivelul soldei de funcție, se precizează că solda de funcție nu poate fi mai mică decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, având în vedere următoarele:
– până în anul 2009, solda de funcție era determinată pe baza unui coeficient de ierarhizare (prevăzut de Legea nr. 138/1999) și a unei valori de referință sectorială (197,3387 lei la data de 31.12.2009);
– începând cu anul 2010, în solda de funcție au fost cuprinse solda de merit, sporul pentru păstrarea cofidențialității în legătură cu informațiile clasificate și indemnizația de dispozitiv, potrivit notei din anexa nr. IV/1A la Legea-cadru nr. 330/2009;
– începând cu anul 2010, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010, în solda de funcție s-au introdus și alte drepturi care erau prevăzute de legile anterioare și care nu se mai regăseau în Legea-cadru nr. 330/2009, acordate sub forma unor sume compensatorii;
– în perioada 2010 – 2017, soldele de funcție care conțineau elementele introduse potrivit legii, au fost diminuate și majorate.
Ca urmare, Ministerul Muncii și Justiției Sociale precizează:
Față de cele de mai sus, pentru a respecta prevederile hotărârilor de Guvern cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țată garantat în plată, acesta a fost comparat cu salariul de funcție (s.n., solda de funcție, pentru personalul militar) care cuprindea potrivit legii și alte sporuri și indemnizații.
Aceste elemente nu pot fi eliminate din salariul de funcție (s.n., solda de funcție, pentru personalul militar) întrucât au fost introduse prin acte normative cu putere de lege.”
Cei care doresc pot citi întregul material aici

55 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Modificarea OUG 59 prin legea de aprobare rămâne keia de boltă, sau varianta Corneliunsson, în care mai cred doar câțiva...(era să scriu naivi, dar nu scriu așa, pentru că ar fi prea puțin spus).
Parcă am fi în Mogadishu sau Kinshasa!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

E greu de noi, Iuliane! Rezervistii n-au acces la DFC, nici macar sa fie mintiti frumos! Ah, ce curatenie trebuie facuta in cloaca aia, de unde au pornit toate nenorocirile noastre, din actiuni mafiot-contabile si de contopism politic! Politica ce se practica acolo, o intrece pe cea din Parlament cu toata interdictia legala de a se practica politica de catre activi!

Known spunea...

Poate intereseaza pe cineva activitatea sefului sindicatului personalului civil din MApN...
Citez din Observatorul Militar din luna August 2018

"
În urmă cu ceva timp, un decident
important în ierarhia MApN spunea,
de câte ori se menționau problemele
cu care se confruntă personalul civil,
că „cine este nemulțumit poate să plece.
Avem la poartă sute de persoane
care doresc să se încadreze în minister”.
A plecat decidentul. Problemele
însă au rămas, unele nerezolvate până
astăzi. Despre două dintre acestea am
stat de vorbă cu preşedintele Federaţiei
Sindicatelor Libere ale Salariaţilor
Civili din Unităţile MApN (FSLSCU),
Constantin Stoian.
Până în 1998, personalul civil
primea un spor pentru activitate în
MApN, care se acorda de prin anul
1945. Acesta a fost diferențiat ca
procent, în funcție de importanța
acordată de guvernanți structurilor
militare, precum şi de situația geostrategică
internațională şi a economiei
naționale. A fost desființat, în 1998,
introducându-se în salariul de bază,
pentru a se depăşi, astfel, salariul minim
pe economie. La fel s-a întâmplat,
în 2009 şi 2010, şi cu alte sporuri.
În 2015, când se lucra la proiectul
legii salarizării unitare a personalului
plătit din fonduri publice, am participat
la grupul de lucru constituit pentru
elaborarea anexei referitoare la apărare,
ordine publică și siguranță națională,
ne-a precizat preşedintele FSLSCU.
Acolo s-a dezbătut propunerea de
acordare a unui spor pentru activitatea
în MApN. Din păcate, deși a fost susținut
de reprezentanții structurilor financiare
din sistemul de apărare, ordine publică
și siguranță națională, nu s-a regăsit în
forma finală a legii.
Un alt drept pentru care
preşedintele federației a militat este
încadrarea unor activități în locuri de
muncă în condiții deosebite şi speciale:
De-a lungul timpului, personalul civil
a beneficiat de unele drepturi comune
cu cadrele militare, ținându-se astfel
cont de condițiile de muncă. În legislația
elaborată după 2001, referitoare la
pensii, s-au omis în mod nejustificat
condițiile de muncă pentru civilii din
sistemul militar. Acest fapt a dus la
defavorizarea personalului civil din armată,
neținându-se seama de cerințele
legislației europene care a fost folosită
denaturat și abuziv, împotriva acestei
categorii de personal. Referitor la acest
subiect, întotdeauna s-a invocat
Directiva Consiliului Europei 89/391/
CEE din 1989. La pct. 2 art. 2 din
Secțiunea 1, directiva prevede că
aceasta „nu se aplică atunci când vin
în contradicţie caracteristicile specifice
anumitor activităţi din domeniul
administraţiei publice, cum ar fi
forţele armate sau poliţia, sau specifice
anumitor activităţi din domeniul
serviciilor de protecţie civilă. În acest
caz, trebuie asigurată securitatea şi
sănătatea lucrătorilor, ţinându-se cont,
pe cât posibil, de obiectivele prezentei
directive”.

...
"
Vedeti continuarea la Numarul 31 din August 2018!

Leon spunea...

Leonard, cred ca te-ai convins ca solda de Functie nu poate fi sub salariul minim brut, dar ca aceasta cuprinde si alte elemente: solda de Merit, indemnizatia de Dispozitiv, sporul de Confidentialitate, Fidelitate, Clasificare,etc.
Deasemenea, pentru anul 2019, DFC va emite Norme de aplicare a Legii 153/2017, binenteles secretizate..! Daca am inteles gresit poate aduci alte argumente.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Ai sintetizat corect.
Problema este ca CPS ale MAI și MApN, despre cea a SRI nu știm, a facut actualizări în care nu numai solda de functie în cuantum compus este mai mică decât salariu! minim brut, ci și întreaga bază de calcul a actualizării, cum este actualizarea lui @Flavius Ifrim, este mai mică decât salariul minim.

Leo spunea...

@Leon,
imi spui ca ..,"dar ca aceasta (solda de functie) cuprinde si alte elemente: solda de Merit, indemnizatia de Dispozitiv, sporul de Confidentialitate, Fidelitate, Clasificare,etc.
Te rog draga Leon , spune-mi Actul Normativ ( Legea , Ordonanta , Ordinul , Procedura ) cu Articolul si Aliniatul in care este reglementat tocmai ce ai spus tu , doar prin vorbe iar atunci te cred pe probe nu pe afirmatii.

Ein Stein spunea...

Au fost aburiti de catre contopisti.

"familii ocupaționale apărare, ordine publică și securitate națională"
Aceasta familie ocupationala NU EXISTA! Este o inventie de conjunctura, cum sunt multe altele chiar huhurezu a amintit una aici "cuantumul compus", care sa serveasca anumite interese de moment. ATAT si NIMIC mai MULT!
Codul Muncii, Legea Salarizari si alte norme lucreaza numai si numai cu COR nu cu inventii psihedelice ale unor contopisti. Foarte putini inteleg importanta normalitatii, ca ne convine sau ba, iar cei care au inteles nu au fost sustinuti deloc ba chiar s-a facut tot posibilul ca ei sa fie marginalizati si ridiculizati, il amintesc pe domnul Gropan ca dovada vie.
Pana cand nu se va adopta un pachet de legi specifice militarilor situatia actuala se va perpetuua. Amintesc aici un COR cu 10 grupe care este OBLIGATORIU prin deciziile PE, Grupa 0 Fortele Armate sa apara in clasificator exact asa cum este in ISCO 08, nu vreo inventie contopista. Un pachet de legi similar ca al unei tari NATO de traditie, eu as prefera SUA pentru simplitatea si eficienta reglementarilor. Alta solutie NU EXISTA!
Greu de crezut ca se va accepta asa ceva! Ciuca si altii se multumesc si cu echivalarea din Legea Salarizarii, parca cu dansator, pentru ca el isi rotunjeste veniturile cu o multitudine de sporuri inaccesibilile muritorilor de rand. Insa ce te faci cand filozoful Fifor se plange ca nu sunt oameni pentru functiile de executie sau ca din marele sau plan cu voluntarii s-au inscris doar 400 de insi si astia dornici de adrenalina nu de profesie.
Pe de alta parte care ar mai fi rostul chemarii/rechemarii in activitate daca nu poti tu sa-ti angajezi nevasta, odrasla, un var mai sarac cu duhul, etc.?
Asa se intampla intr-o tara in care legea e ceva facultativ, pana cand nu se va renunta la idee si nu se va intra intr-o normalitate situatia nu are cum sa se schimbe.

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Cum se face că ai lipsit de la lecția asta despre umplerea de conținut, numai pentru unii, a soldei de functie. Era eclipsă de lună. Recuperează citind

https://www.huhurez.com/2018/07/slalom-printre-prevederile-legale-care.html

Ein Stein spunea...

@Leon
Ce norme de aplicare sa emita DFC? Legea salarizarii e clara, anexele fac parte din lege, Sef SMG -> Dansator, ce anume sa secretizeze? Trebuie rezolvata problema ocupatiilor pentru armata, COR cu 10 grupe. Asta e problema! Te-ai intrebat vreodata de ce Romania e singura tara din NATO care nu are recunoscuta ocupatia de militar? Iar daca chestiunea nu e asa de importanta de ce nu o adopta si gata, nu va mai fi in conflict nici cu UE si va inchide gura unora ca mine. Iti spun eu, nu se doreste, sunt mult prea multe interese obscure la mijloc. Chiar daca armata a ramas aproape depopulata, Fifor se smiorcaie pe la televiziuni, prefera sa mentina starea actuala cu orice risc. Daca cariera militara nu va deveni atractiva, pentru toti, e imposibil sa atragi oameni competenti. Degeaba au aruncat cu miliarde de dolari in tehnica de ultima genereatie, cine sa o deserveasca, intretina? Nevestele si rubedeniile?
Cangrena e prea adanca.

Leon spunea...

Leonard, scoate din biblioteca Legea nr.330/2009- Anexa nr.IV/1 A si OUG.nr.1/2010 si studiaza-le cu mare atentie..!

Leo spunea...

Nu am fost inteles.
Eu vorbesc de elementul unic precizat de Legea 115 + L 152 + OUG 56 + L 207 si anume SOLDA DE FUNCTIE ( elementul din primul rand al anexei la deciziile de recalculare , actualizare. Solda de Functie, a fost substituita de alte elemente artificiale .
Elementele de calcul artificiale , care nu se regăsesc în legi şi ordonanţe referitoare la salarizarea cadrelor militare sunt niste inventii ale guleratilor din DFC ,care nu sunt definite de legi si ordonante. Mă refer la elementele artificiale cu care se susbtituie SOLDA DE FUNCTIE si anume asa numitele : „cuantumul compus al soldei de funcţie” şi „cuantumul compus al soldei de bază” etc...
Deci sa-mi spuna cineva clar , denumirea actului normativ a articolului si aliniatul , unde pot fi gasite , definite si modul de calcul matematic al acestor elemente ARTIFICIALE prin care se substituie SOLDA DE FUNCTIE. precizata clar de textul legilor si de textul OUG 56 si 59.

***Citat din AMABILUL :
"Solda de funcție "standard" este cea rezultată din produsul CIF x 197,33, plus elementele salariale introduse in ea prin OUG nr.1/2010 și OUG nr. 20/2016, majorată cu 10% în anul 2015, majorată cu 15% în iunie 2017, dar nu mai mică 1450 lei în aprilie 2017, nu mai mică de 1667,5 lei în iunie 2017, nu mai mică de 1900 lei in ianuarie 2018, nu mai mare decât valoarea soldei de funcție pentru anul 2022 din Anexa VI, Cap I a Legii 153/2015.
Din cauza OUG 59/2017 limita pentru pensionarii anterioori acestei ordonanțe rămâne la 1667,5 lei " Incheiat citatul din amabilul.

Leo spunea...

@Leon
Legea 330/2009 a fost practic anulata de Ord.de Guvern nr.1/2010 care a readus la situatia Legii 138/1999. Deci Legea 330/2009 practic nu a existat pt. MFA , deoarece prin Ord.de Guvern nr.1/2010 s-a revenit la dispozitiile Legii 138/1999

vasile iosif spunea...

Dle H,
Cred ca este esential sa clarificam faptul ca solda de functie, in toata perioada de reglementare legislativa, a definit exclusiv importanta muncii, responsabilitatea, atributiunile militarilor, fara alte sporuri, sume compensatorii tranzitorii, etc., respectiv locul si rolul in ierarhia militara.
In Decizia mea de ACTUALIZARE, in Anexa 1, lit.a scrie SOLDA DE FUNCTIE: coef.de ierarhizare x 197 lei =....., nu cu sporuri, nu cu salariu de merit, etc.
Iar L 207/2017 echivaleaza smbgp cu solda de functie.
Rugamintea ar fi ca sa reluati articolul invocat si sa combateti in mod clar definitia SF data de Min.Muncii siDFC.
CU stima,

avianyc spunea...

Așa băieți , studiati ”cu mare atentie” niște prostii facute de pretenii vostri la comanda stiti voi cui cu rea intentie”.
Să-i spuneti rezultatul si lu dom Huhurez ca sa mai studieze si el ” cu mare atentie” niste tâmpenii facute in colaborare cu ”amicii lui” din politica care nu duce nicăieri.
Da să vedeti ce festin o să fie când află pensionarii civili (deocamdata dorm si o cred pe cuvânt pe LOV) că noua lege a pensiilor nu mai respecta principiul majorarii anuale pe lânga rata inflatiei si cu 50% DIN CRESTEREA SALARIULUI MEDIU BRUT PE ECONOMIE ci doar cu rata inflatiei (cand va fi) si cu un indice pe care-l vor stabili ei după pohta ce o vor pohti.
Tine-te Leoane ,tine-te Huhurez.
Să nu va mai zic că discriminarea facuta la salarizare intre cei din mediul privat si cei din bugetar alunga meseriasii din privat câti au mai ramas pe aici la muncă bine platita in strainatate.
Ce sa mai zic ca după cum se prevede un miner va avea o pensie dubla fata de un colonel de armata .............
Tine-te Leoane ,apăi si tu Huhurez !!! sau dati-vă de-a dura pân la Olt !!!!!!
”Meseriaș cârmaciul” .....

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Avem lege de actualizare, dar ma framanta de ce nu se aplica, domnilor? De ce refuza PSD sa ne explice care este cauza? De ce sa ne chinuim caineste prin tribunale pentru un drept deja castigat? Chiar nici un stab din PSD nu ne poate explica de ce nu se aplica?

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Finanţiştii au acoperire legală pentru artificiul "cuantumul compus al soldei de funcție" mai ales că și Ministerul muncii a dat interpretarea că sintagma solda funcției de bază include și elementele salariale introduse în compunerea ei prin dispozițiile legale.
Dispozițiile legale sunt OUG nr.1/2010 și Legea Nr. 285/2010 din care am citat în materialul indicat.

vasile iosif spunea...

Dle H,
E vorba de solda de FUNCTIE si nu de solda FUNCTIEI DE BAZA.
Rog clarificari.
Cu multumiri anticipate.

Huhu Rezea spunea...

@Iosif
Chiar și acte normative recente, cum ar fi L 152/2017, OUG nr.56/3017, L Nr. 207/2017 operează când cu termenul de soldă de funcție, când cu termenul de soldă funcției de bază, astfel că există,în prezent și va dura până în anul 2022, o confuziune intre aceste denumiri.
Solda de funcție/funcției de bază se compune din solda de funcție în valoarea avută la 31 12 2009(cif x 197,33) la care OUG Nr 1/2010 și L 285/2010 a adăugat sporuri și indemnizații din abrogata L 330)2009, dar numai pentru cei care le-au avut în solda lunară in plata la 31 12 2009 sau in luna octombrie 2010.
Cu alte cuvinte, solda de funcție/funcției de bază nu are aceeași valoare pentru toți militarii cu același coeficient de ierarhizare a funcției.
Din anul 2022 se reintră în definiția dată în Legea 153/2017 și la valorile minime și maxime din renumita Grila LOV a soldelor de funcție.

Ein Stein spunea...

OUG 10/2010 a a fost emisa pentru a combate criza economica din 2009 si nu pentru a reglementa salarizarea in domeniul public. Presupunand ca inca ne mai aflam in plina criza economica
trebuie tinut cont de faptul ca OUG 10 se referea la o lege a salarizarii abrogata de mult, cu alte metodologii de calcul al veniturilor angajatilor. Chiar si asa tot nu reprezinta o justificarea
a ingineriilor financiare ale contopistilor pentru ca masurile OUG 10 se referea la cei deja incadrati si nu la cei nou angajati. Mi-e greu sa cred ca din iunie 2017 de cand a intrat in vigoare Legea 153
nu s-a mai facut nicio angajare in MApN. Cum li s-a calculat solda celor noi angajati care nu cad sub incidenta OUG 10/2010 si nici a legii 330/2009 sau 329/2009? Ministerul Muncii nu poate da interpretari unor acte normative pentru ca nu e
nici legiuitor sa dea un inteles anumitor prevederi si nici Curte Constitutionala sa dea interpretari.

Legea 153

SOLDA de FUNCTIE/SALARIUL de FUNCTIE reprezinta suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, corespunzator functiei îndeplinite, stabilita/stabilit conform anexelor nr. I - IX....
"SOLDA de FUNCTIE/SALARIUL de FUNCTIE REPREZINTA........"
Aici nu e nimic de interpretat, citatul se termina cu REPREZINTA, legiuitorul a fost suficient de clar.

SOLDA LUNARA/SALARIUL LUNAR CUPRINDE SOLDA de FUNCTIE/SALARIUL de FUNCTIE, solda de grad/salariul gradului profesional detinut, gradatii si, dupa caz, solda de comanda/salariul de comanda, indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale în bani;

"SOLDA LUNARA/SALARIUL LUNAR CUPRINDE". Citatul se termina cu CUPRINDE, nici aici nu e nimic de interpretat sau inventat.
Deci SOLDA LUNARA/SALARIUL LUNAR CUPRINDE sporuri indemnizatii, etc. si nu SOLDA de FUNCTIE/SALARIUL de FUNCTIE ceea ce au facut contopistii!!!!
Este evident ca contopistii au adaugat la lege prin acte administrative ceea ce este infractiune.
Cei vaduviti de drepturi salariale prin actiuni ale unor angajati in loc sa participe la "intalniri informale" mai bine s-ar intalni cu respectivii la intalniri formale in instantele de judecata almintrelea nu e decat o vrajeala ieftina si pierdere de timp.

vasile iosif spunea...

Dle H,
Va multumesc pt. raspuns.
Dar, cu scuzele de rigoare, NU pot fi de acord cu confuziunea dintre doua notiuni juridice diferite, una este solda de FUNCTIE, alta este solda FUNCTIEI DE BAZA care include solda de FUNCTIE, asa cum ati definit-o dv.plus alte elemente.
Conform ultimei reglementari in vigoare, L 207/2017, este f.clar ca SOLDA DE FUNCTIE SI NUMAI SOLDA DE FUNCTIE (CIF X 197 LEI) asa cum este inscrisa in Anexa 1 pct.a la Decizia de actualizare trebuie sa fie cel putin egala cu 1665 lei, smbgp.
Va sugerez respectuos sa urmariti discutiile pe acest subiect purtate in MAI prin SindicatulDIAMANTUL, si stiti ca ei sunt mereu cu un pas inaintea MAPN, din pacate, in domeniul drepturilor salariale, respectiv al pensiilor.
Cu stima,

Unknown spunea...

Vasile:Afirmatia de la nr. crt.1 nu este corecta cel putin in procesul de actualizare a pensiilor(majorarea cu 15% a soldei de functie) deoarece nu se respecta metodologia de calcul a elementelor ce compun solda functiei de baza.Astfel gradatiile se calculau % din S.F.+S.G.+S.M.+S.C-da.iar indemnizatia de dispozitiv era 25% din toate elementele(S.F.+S.G.+S.M.+S.C_da+Gradatii).Exemplu ipotetic pentru un colonel care a beneficiat de marirea de 10% cu solda de merit,indemnizatie de comanda si gradatia a 7_a la o valoare a soldei de functie de 1000 lei daca se respecta metodologia din 2009 prin majorarea soldei de functie cu 15%,valoarea soldei functiei de baza este de 4019 lei iar modul cum aplica casa de pensii majorarea folosind un artificiu cuantum compus actualizat al soldei de functie,valoarea soldei de baza este 3786 lei.

Leon spunea...

Leonard, in articolul din tema am retinut ca:
-Incepand cu anul 2010, conform OuG.nr.1/2010 in Solda de Functie(care cuprinde si SM, ID, Confidentialitate, Fidelitate,...) s-au introdus si Alte Drepturi care erau prevazute de legile anterioare si care nu se mai regaseau in Legea nr.330/2009, acordate sub forma unor Sume Compensatorii.
Ordinul M 25/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiilor militare are la baza ANEXA Nr.1b, care introduce notiunea de ,,Cuantum compus,,si elementele salariale sunt cele prevazute de Legea-cadru 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, raportate la parametrii functiei similare la data de 31.12.2009.
Cred ca raspunsul de mai sus al Adminului este lamuritor pentru majoritatea dintre noi !
Tigri 3, In comentariul de mai sus te contrazici singur: ba ca minerul va avea pensia cat a colonelului, ba ca noua lege a pensiilor civile nu creste suficient pensiile pentru ca nu se acorda si 50% din cresterea SMBE..! In varianta aprobata de guvern, VPR va fi calculat in functie de inflatie la care se adauga 50% din cresterea salariului mediu brut pe economie..!
Parerea mea este ca economia nu poate sustine o crestere cu 40% a valorii punctului de pensie in anul 2021, de la 1265 lei la 1775 lei, cand toate cresterile facute pana in prezent n-au depasit 10%.
Si totusi T3, prea multa URA, Dauneaza grav Sanatatii !

Huhu Rezea spunea...

OUG nr.1/2010 a reglementat modul de aplicare a L330/2009 în anul 2010. Iată ce a introdus iar L 285/2010 a reglementat ce cuprinde solda funcției de bază în viitor.
Acestea sunt acte normative cu putere de lege, nu sunt acte administrative, dle Ein Stein
Aceasta este Nota din L 330/2010 introdusă de OUG nr.1/2010 in definirea soldei funcției de bază.
N O T Ă:
1. În coeficienții de ierarhizare minimi și maximi sunt cuprinse solda/salariul de merit, indemnizația de dispozitiv/sporul
pentru misiune permanentă, sporul pentru păstrarea confidențialității în legătură cu informațiile clasificate și sporul de fidelitate.
2. Ofițerii, maiștrii militari și subofițerii, numiți în funcții prevăzute cu grade superioare gradului militar pe care îl au,
beneficiază de coeficienții de ierarhizare corespunzători acestor funcții. Pentru polițiști și funcționarii publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare, prevederile se aplică în mod corespunzător.
3. Cadrelor militare în activitate, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,
care prin reorganizarea structurilor instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță națională au fost numite în funcții inferioare
sau li s-a acordat un grad inferior funcției, beneficiază pe durata stabilită prin ordin al ordonatorului principal de credite de solda
funcției de bază/salariul funcției de bază corespunzătoare funcțiilor din care au provenit.
4. Maiștrii militari cărora, în cadrul procesului de reorganizare a structurilor instituțiilor de apărare, ordine publică și siguranță
națională, li se desființează funcțiile în care au fost încadrați pot fi numiți pe funcții de subofițeri, cu menținerea coeficienților de
ierarhizare ai funcțiilor din care au provenit, atât timp cât vor fi încadrați pe aceste funcții.
5. Cadrele militare în activitate care la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt încadrate în funcții și nu îndeplinesc
condițiile de studii vor putea beneficia în continuare de coeficienții de ierarhizare ai funcțiilor respective, atât timp cât sunt menținute
în aceste funcții, dacă își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile ce le revin.
6. Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării Naționale care mențin coeficienții de ierarhizare ai soldelor de funcție,
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficienților de ierarhizare
94 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 762/9.XI.2009

Leon spunea...

Mai mult ca sigur si coeficientii minimi si maximi ai Soldei de Functie prevazuti in Legea 153/2017, vor cuprinde si aceste elemente: SM, ID, Confidentialitate, Fidelitate, Misiune permanenta..!!

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Nuuuu!
Tabelul din Anexa la L 153 este corespunzător soldei de funcție la gradația 0.
Celelalte elemente din definiția soldei de funcție conf L 153 se calculează procentual din solda de funcție. Citește Anexa pentru familia ocupațională Armată.

Liviu PO spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Dle Huhu Rezea am recitit Anexa VI si am remarcat o sumedenie de Sporuri, Indemnizatii, Compensatii, Prime, dar n-am gasit niciun articol referitor la Solda de Merit, Indemn.de Dispozitiv, Sporul de Confidentialitate, Fidelitate..!

Leo spunea...

1. Solda de funţie este elementul component salarial din calculul de la lit. a) al anexelor 1 din deciziile de calculare/recalculare/actualizare. Cuantumul lor NU INCLUDE alte sporuri, conf. HG nr.1/2017. Mai mult, elemente salariale componente care începând cu luna aprilie 2017 nu pot fi mai mici decât salariul minim de bază de 1450 lei. Dupa aplicarea majorării de 15% din 30.07.2017 conf. L 152/2017 , SOLDA DE FUNCTIE ACTUALIYATA din baza de calcul, nu poate fi mai mică de 1667,5 lei.
2. Mai putin SOLDA DE GRAD, toate celelalte elemente salariale componente ale Bazei de calcul = soldei lunare , se stabilesc proporţional, în procentele specifice fiecarui element salarial dependent de SOLDA DE FUNCTIE.
Legea 115/2017 INTARAESTE sustinearea vointei legiuitorului ca SOLDA DE FUNCTIE "curata" ( fara alte adaosuri artificiale introduse de gulerat) este de minim 1450 lei . Acest fapt valideaza odata in plus si dispozitiile OUG 56/2017 si L. 207/2017.
Spuneti avocatilor vostri aceste detalii pt. ca ei sa formuleze redutabil actiunile in instante impotriva deciziilor de actualizare.

Huhu Rezea spunea...

@Leon
Pãi...nu mai sunt acele elemente salariale în L 153.
Cei care le-au avut, le păstreaza doar pâna în anul 2022 pentru calculul soldei de functie conform art. 38 din L153. Atunci se topesc toate in cuantumul soldei de functie corespunzătoare gradației 0

Ein Stein spunea...

@Huhurez
Nu despre OUG 10 sau L330, etc. vorbeam ca acte administrative ci de niste norme interne prin care s-au inventat anumite sintagme care se folosesc cu generozitate de catre contopisti, ex. "cuantum compus" termen care nu apare in nicio norma. OUG10 nu are cum sa produca efecte atat timp cat legea pe care o completa nu mai exista, a fost abrogata. Cum am mai scris chiar daca ea ar produce efecte asta o poate face doar pentru cei deja angajati pana in luna iunie 2017 o data cu aparitia L153. Pentru cei noi angajati dupa aceasta data OUG10 nu are cum sa produca efecte, deci justificarea ca contopistii se ascund in spatele unor reglementari, din punctul meu de vedere caduce, nu au temei cel putin pentru cei angajati dupa iunie 2017. Daca au aplicat aceleasi reguli si pentru cei nou angajati ca pentru cei deja angajati dinainte de aceasta data e ilegal.
Termenii legali sunt doar cei stabiliti de L153: solda de functie si solda lunara orice alta inventie contopistica e in afara legii, nu tu solda functiei de baza, cuantum compus si alte bazaconii.
Solda de functie este elementul cheie de la care se porneste, e o constanta data de lege si rezulta prin inmultirea salariului minim pe economie cu un coeficient. Contopistii nu au cum sa modifice aceasta constanta introducand in ea tot felul de sporuri pentru a atinge obligativitatea legala ca solda de functie nu poate fi mai mica decat salariul minim pe economie. Daca eu maine ma angajez ca SGP solda lunara ce mi se cuvine se calculeaza conform L153 iar celelalte reglementari gen OUG10 nu are cum sa-mi influenteze venitul. Chestiunea e ca unuia deja angajat inainte de iunie 2017 daca i s-au aplicat masuri din OUG10, L330, etc. va rezulta o discriminare arbitrara intre mine si celalat deoarece ne aflam in situatii juridice identice insa ni se apica masuri diferite.
Insa noi vorbim degeaba pe aici contopistii sub nicio forma nu vor lasa coada jos, pot fi adusi la ascultare doar prin doua metode,
1) in instanta, sa dea explicatii acolo pentru uzurpare de calitati oficiale si abuz de putere
2) aplicarea masurilor trambitate de Vipera Rosie prin care sporurile nu pot depasi 30%.
Pe contopisti si cadrele de conducere bine pregatite care l-au impresionat pana la lacrimi pe Fifor pur si simplu nu ii loveste in niciun fel faptul ca soldele de functie sunt foarte mici, ei isi rotunjesc veniturile prin multitudinea de sporuri si indemnizatii.
Asta e realitatea.

Ein Stein spunea...

Calcule meschine ale contopistilor. Daca fondul de salarizare este intr-un cuantum oarecare iar soldele ar fi stabilite in baza unui principiu oarecare, de preferant serios, ar genera niste neajunsuri pentru o parte a angajatilor. Daca soldele ar respecta principiile in baza carora a rezultat legea salarizarii iar soldele celor de la baza piramidei ierarhiei ar respecta cuantumurile din anexe atunci din fondul de salarizare nu ar ramane mare lucru pentru a acorda tot felul de sporuri si indemnizatii pentru baronetul apv-ist. Cam asta e realitatea!

Ein Stein spunea...

Daca si la noi s-ar aplica un principiu de bun simt ca in celealte armate NATO, raportul intre cea mai mica si cea mai mare solda este de 1 la 2,4-3 ori cu certitudine nu s-ar face atatea valuri si intalniri informale. Daca soldatul sau fruntasul ar avea o solda de functie de 3000 lei plus max 30% sporuri iar colonelul ar avea 9000 lei plus max 30% sporuri toata lumea ar fi fericita, colonelul ca-si asigura un confort financiar dupa o cariera intreaga si caporalul ca are suficienti bani sa-si intretina familia, sa cumpere hainute pentru copii, carti pentru scoala si de ce nu cate o mica bucurie la o bere cu prietenii din cand in cand. Daca cel din urma vrea mai mult nu are decat sa se zbata pentru mai mult insa la noi sub nicio forma nu se accepta asa ceva. de ce sa-ti fie si tie bine cand poate sa-ti fie rau, e si aici o politica, una ticaloasa de altfel. D-aia ne-au plecat din tara milioane de oameni apti de munca si pregatiti din cauza ticalosiei.

Gheorghe Polcovnicu spunea...

Pentru Ein Stein
La noi ecartul intre cea mai mica si cea mai mare solda este de 1 la 4,5. Cu tot cu solda de comanda ecartul ajunge pe la 1 la 5-6...
La americani ecartul intre cea mai mica si cea mai mare solda este de 1 la 9,74.
https://www.federalpay.org/military

iceparu spunea...

Cum și cât va folosește despicatul firului în patru.Cert este ca ne-au tot învârtit și răsucit astfel încât ne-au imbrobodit.Cine și când va actualiza pensiile militare astfel incat
sa nu existe diferențe intre cei pensionați după 2010 și înainte de 2010?
Suntem atacați sistematic de factorul politic .Printre noi sunt multe cozi de topor.Înțeleg sa fii social-democrat,liberal sau mai știu eu ce dar nu în detrimentul spiritului de corp.Invidia,mistocareala,grandomania etc cât ne folosește? Unii dintre noi s-au vândut pentru avantaje de tipul grade onorifice,statiuni etc.Prea mult mergem pe capul plecat de sabie nu-î tăiat.

Iulian Mareș spunea...

Stein,
Cam asta-i raportul soldelor acum!
1/2-2,5, în f puține cazuri 1/3!
Totuși, nu raportul este cel mai elocvent și cât reprezintă că soldă acel 1!
Principiile retribuirii nu mai sunt cele știute, veki, iar cele noi sunt f puțin teoretizate și/sau aplicate în legislație!
Magistrații primesc enorm ca să nu fie corupți (cred că de SRI!).
Primarii primesc f mult pt că lucrează cu fonduri UE (fâs!; pai ei văd banii sau se fac viramente? și care sunt proiectele finanțate de UE?)
Pt militari trebuie găsit un argument pt mărirea salariului păpușarului, pt că, pe cale de consecință sa fie măriri și la camarazii activi, fiind pe același plafon socio-profesional!
Ura am găsit!....multi păpușari sunt ventriloci, le mărim salariul, coeficientul și, de-o vrea Domnul (...și doamna) își vor aduce aminte de militarii țării!
Uite ce simplu este! Pai nu?

raul spunea...

Cand citesc comentariile de aici realizez cat suntem de mici!Și- n gândire si-n pretenții!Mici ca sa nu spun prosti!Bai români un primar de comuna cu 3000 de loc are 9000 plecare!O secretara care freaca ce freaca are 5000!Un șofer de ambulanță are 6000,o asistentă are 5000 !Despre ce vorbim!Am ramas prostii sulii?Dacă da ,activii sunt cretinîi pământului!avianyc spunea...

Cât de mici pot fi în gândire unii cu pretenții!
Zice unul de pe aci;
raportul actual în salarizare ar fi max 1/2,5 și rar 1/3.
Oare pe ce planeta trăiește omul ăsta.
Suficient sa răsfoiești doar niște declarații de avere, mai ales în unele domenii (învățământ,medicina, etc) și să compari cu baza piramidei.
Mai zice acest unul ;
"Magistrații primesc enorm ca să nu fie corupți (cred că de SRI!).
Primarii primesc f mult pt că lucrează cu fonduri UE (fâs!; pai ei văd banii sau se fac viramente? și care sunt proiectele finanțate de UE?)"

Ca să vedeți cât poate înțelege un om cu pretenții din realitatea efectivă și dece devenim denaturati și nebagati în seamă.
Fiind dacă la negocieri, discuții, etc participă oameni cu astfel de cunoștințe și cunoaștere efectivă a realității suntem sortiți eșecului și degradării morale și sociale

Nu dă nimeni în astfel de condiții doi bani pe noi și ne tratează ca atare.
Să știi domnule care faci aceste afirmații și ai pretenții să fii considerat la nivelul de colonel ca magistrații nu sunt corupți de Sri ci de mafia oamenilor bogați care au a face cu justiția și care luptă prin toate pârghiile puterii și de influență (avocați, intermediari, etc) sa se salveze.
De multe ori mavgistratura înseamnă fiul avocat, mama procuror, tata judecător, etc.
Corupția în magistratura este o pacoste care mai poate fi oprita, stopată cumva doar dacă magistratul mai poarta frica că este urmărit de cineva în actul de corupție.
Salariul nu-l motivează să nu fie corupt.
Primarii nu lucrează direct cu banii europeni, dar ei sunt cei care angajează proiectele și oferă lucrările prin licitații repetate cui vor ei evident în schimbul unor comisioane consistente din acei bani europeni care vor deveni ai patronului.
Acolo unde găsești comune, etc municipii dezvoltate, cu infrastructura, industrie, etc atrase veți găsi și primari bogați, unii la vedere alții mascați.
Degeaba acuzam primarii harnici și gospodari cu fonduri atrase și cu realizări atâta timp cât legea le permite comisionul, iar dacă d-na ii saltă ne radicalizam împotriva procurorilor și a celor care i-au avut în urmărire operativa la sesizarea oficiala sau anonimă a cetățenilor sau a celor din anturaj deveniți dușmani.
Noua salarizare a acestora nu face decât să consfiinteasca frăția și ajutorul reciproc intre mafioți.
În administrația asta de la angajare până la câștigarea de licitații etc mai poți răzbate doar dacă face parte din lumea bine văzută care interacționează în interese intre ei(politicieni, primari, patroni, popi, polițiști, pădurari, medici).
Restul și militarii la oamenii de rând, adică să aștepte mila ca ultimii oameni.
Fără organe de urmărire legale ale acestor mafii suntem pierduți.
Cei care apără hoții dovediți sau necercetati suficient nu au decât a suferi consecințele ce decurg în urma acestor ticăloși.
Punerea șefului militarilor în grilă în urmă popilor, primarilor, etc spune totul despre respectul și considerația acestor mafioți față de militarul care apara și veghează la liniștea națiunii, militar considerat coloana vertebrala a unei nații.
La noi nici asta nu se respectă.
Dacă cineva de rang înalt prin tacticile și modul de lucru al serviciilor se infiltreaza în grupurile lor mafiote și-i demască în justiție, noi prostiți de propaganda și antene, rtv-uri, etc ne ridicam și dam în cap celor care demasca facilitând urcușul celor care ne fură și umilesc.

Iulian Mareș spunea...

Si uite asa un mut, un scripcar betiv, si 2 #procurori au alungat un investitor strategic!
Iar investitiile si garantiile create de ei ar fi adus in cascada si altele, ca sa nu mai zica "proful de macroeconomie" ca vestul tarii este Elvetia, iar restul Somalia!
Este bine mister President acum? Ai pus ceva in loc? Ceva mic, mititel, sa fie bani pt salarii, pensii si reconstruit infrastructura?
Aud?.....ah, urmeaza in mandatul 3 si 4?.....si la vara cald?!
Ia sa ramai mneata fara resursa financiara pt naveta de wek, ca ti s-a dat casoi si nu scrie nicaieri ca mister P trebuie sa faca naveta cu 20 de masini escorta!
Nu este abuz? Nu optine foloase personale, patrimoniale? Sau nepatrimoniale, constand in aprecieri pozitive pe Facebook, caci nu esti actor sa te pozezi pe crestele muntilor, nai ceva ca Draguseanca! Sau, poate esti!?

Pana atunci....ia de aici, sa vezi cum ai aruncat la gunoi banii romanilor si pt pensii:

https://t.dcnews.ro/dancila-netanyahu-intalnire-amanata-chirieac-ratarea-unei-mari-sanse_617945.html

Iulian Mareș spunea...

Indemnati de toti prostii si cei cu # in sange (era sa-scriu cruci) romanii slabi isi pun cenusa-n cap si sunt umiliti de cei care-i mint de 30 de ani!
Uite cum sta UE cu flagelul coruptiei!.....si sa tacati odata:

https://t.dcnews.ro/raport-anticoruptie-al-ue-romania-surpriza-de-proportii-in-clasament_618034.html

Iulian Mareș spunea...

De amuzament, sa cititi macar argumentatia lui mos L, la pct. 3!

Dar cum se face reforma? Nu asa s-a facut si la aparare?.....nu indeplinesti noile conditii, pleci de pe pozitie, mai jos.

https://t.dcnews.ro/legi-justitie-augustin-lazar-mesaj-in-miez-de-noapte_618047.html

La noi au disparut si pozitiile! Bine, dar astia-s magistratii stelari....parte a puterii nr 3!

Iulian Mareș spunea...

Dar despre cei prostiti de prosti?
Solda unui soldat X 3 = solda unui colonel! Ce mai vrei?
Sii si administratie? Eram convins.....afla cum se dau banii pe proiecte si de catre cine, apoi ragaie pe aici!
Magistrati corupti de hoti? Da, sunt si vor fi!
Magistrati pervetiti de servicii? Au fost, sunt si NU vor mai fi!
In rest, citate si interpretari de propaganda tip #, a la fituica aia, Capital, tine-o pt tine!
Odata, un arhitect, sefulBg 1 Constructii/Tustul Carpati statea de vorba cu niste concentrati, pt repartizare in ekipe...
Cine-i zidar?
Eu, am categoria 6, a zis unul!
Cine-i sudor?
Eu, am categoria 6!
Cine-i fierar-betonist?
Eu, categiria 6!....acelasi
Cine-i dulgher?
Eu, categoria 6!....tot el
Cine-i vopsitor?
Eu categoria 6.....invariabil, acelasi om
Bine, tu de maine esti la lopata! Terminat!

PS-cazul este real, eu am vazut asta, iar asemanarea cu unul de pe aici, nu este intamplatoare!

Ein Stein spunea...

@Mares
Acelasi lucru l-am scris si eu, soldatul are coeficientul 1 si nu e neaparat ca el sa fie 1, adica egal cu salariul minim pe economie, poate sa fie 1,5, 1,8, etc. am scris eu 3000 lei, poate sa fie alta suma insa ideea de baza e ca solda de functie sa reprezinte baza venitului militarului nu tot felul de inventii cu sporuri si indemnizatii. Contopistii asta trebuie sa inteleaga ca solda de funtie trebuie sa fie definitorie, binenteles ei nu or sa o faca si cum societatea umana e condusa prin parghii cea mai eficienta in cazul de fata e aplicarea regulii ca sporurile sa fie limitate la max. 30% din solda de functie. Atunci sa vezi ce or sa mai caute prin legislatie cum sa faca sa nu mai ciuguleasca din solda de functie si vor face pe dracu-n patru sa o creasca. Insa slabe sperante. Doar prin vointa politica si restructurare masiva se poate clinti ceva.

Dan B. spunea...


Văd că interpretați cu multă emfază o arie proastă dintr-o operă bufă!
Mai toți amintiți de acel VRS=197,33 lei, anulat prin Legea 49/2012 de respingere a OG 8/2008, deși, legic, acest termen nu a mai existat.
Constat că DGJ si DGFC tac privind baza juridică de intrebuințare a VRS, parte dintre voi, vă „bălăngăniți talanga” in aceeași direcție.
Lipsa de interes sau superficialitate?

Leon spunea...

Delegatia SGP reclama si urmatorul aspect: Cresterea Salariului minim brut pe tara, la Nivelul Soldei de Functie , a GENERAT SUPRAPUNERI SALARIALE pentru colegii lor, dar cred eu ca si pentru corpul subofiterilor si maistrilor militari si probabil pentru sublocotenenti si locotenenti..!

Huhu Rezea spunea...

Blogger Huhu Rezea spunea...
@Dan
Te rog, nu te mai da în stambă în probleme juridice.
Nu esti primul care susține stupizenia că, daca OUG 8/2008 a fost respinsă prin L NR. 49 /2012, de la respectiva dată ar fi fost anulată și dispoziția din ordonantă prin care vrs a fost majorată la 197,33 lei.
Ei, nu spuneți!
S-a revenit cumva la valoarea anterioară, mai mica a vrs, cum era normal după respingerea ordonanței?
Nuuuu!
A rămas tot valoarea de 197,33 lei, pentru că, între timp, au fost date oug NR.1/2010 și Legea nr 285/2010, care au restabilit soldele, asa cum erau calculate la data de 31 12 2009, cu cif din L 138/1999, modificată prin prin oug 56/2006, si cu vrs de 197,33 că în oug 8/2009.

Întelegi că L 49/2012 Nu a abrogat și oug NR.1/2010?

Dan B. spunea...

@Huhu:

Abține-te de la a reactiona precum amanta ofuscată!
Dacă a fost respins fondul unei OG printr-o lege, tot ceea ce ar fi urmat din 2008 până-n 2012, ca fond similar, incl. actualizări, este caduc.
Unde scrie in OG 1/2010 despre VRS=197,33 lei?
După anularea OG 8/2008 si a actualizărilor acesteia, era legic și firesc a se pune altceva în loc de VRS=197,33, eventual ceva dependent de smbe.
Chiar nu-ți pare stupizenie ca un termen sau valoare anuhilat(ă) prin lege să fie uzitat(ă) în continuare?
Și vezi că aici nu-i vorba de tichete de masă (OG 8/2009?)!

luminita spunea...

Atunci ce dracu fac astia ? avem sau nu ministru>? sau OLGUTA ? activi sant surzi?

Huhu Rezea spunea...

@Dan
Acest blog, în cei cinci ani de existență, a avut rol de informare dar și un rol de școală în teoria dreptului aplicabilă în legislația care reglementează drepturile militarilor, activi sau în rezervă; pentru cine a fost interesat și nu suferă de suficiență și îngâmfare.
Sunt ei juriști care nu înțeleg succesiunea în timp a actelor normative...așa că nu mă mir de cei cu altă pregătire.
Nu este o rușine să citești L 24/2000, de tehnică legislativă, ca să înțelegi care sunt efectele unei ordonanțe de urgență de la intrarea în vigoare până la adoptarea legii de aprobare/respingere/modificare și ce se întâmplă cu dispozițiile ei în cazul în care ordonanța este respinsă sau modificată prin legea de aprobare.
Ordonanța nr.8/2008, cea cu vrs= 197,33, era una de completare a L 138/1999, de salarizare a cadrelo militare.
Or, L 138/1999 fusese deja abrogată prin Legea cadru a salarizării nr.330/2009, dar prevederile ei au fost repuse în vigoare, cu modificări, prin OUG nr. 1/2010 care a suspendat aplicare Legii 330/2009.
Am mai scris ce a prevăzut OUG nr.1/2010.
„Art. 4
(1) Incepand cu luna ianuarie 2010, intregul personal din sectorul bugetar incadrat in autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) si (3) din Legea-cadru nr. 330/2009 va fi reincadrat corespunzator transelor de vechime in munca si pe functiile corespunzatoare categoriei, gradului si treptei profesionale avute la 31 decembrie 2009.

(4) Pentru cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari in activitate, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si preotii militari, prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator, in conditiile prevazute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.... ”


La data de 31 12 2009 solda de funcție a militarilor era calculată cu vrs=197,33 lei.
VRS= 600 lei din Legea 284/2010 a fost anulată prin Legea nr.285/2010 și prin ordonanțele anuale privind măsurle bugetare din anii 2011-2018.Dan B. spunea...

Huhu:

Multumesc pentru precizări!

Huhu Rezea spunea...

@Dan
Nu mă dezamăgi!
Cum, așa....fără nicio împunsătură?

Dan B. spunea...


Huhu
Dacă intenționam vreo împunsătură, aveam pentru tine cam 3-4 pe mmp.
Iar ca eventual bonus, ceva de nu te spăla toată Dâmbovița!
Ai pornit-o acid, dat te-ai cumințit ulterior!

Liviu PO spunea...

Suntem niste victime atat de proaste incat nu ne meritam nici macar calaii,dar asta nu e nimic pe langa faptul ca: Ma intreb si intreb totodata judecatorii constitutionali ,ce este neconstitutional ca atunci cand esti achitat de un judecator,repet de un judecator intr-o cauza penala in care niste procurori,politisti s-au chinuit sa te bage in puscarie,statul sa fie obligat sa-ti restituie cheltuielile pe care le-ai avut cu avocatii ,expertize etc.? Se pare ca tara asta nu poate fi reformata nicicum si ca unii dintre noi suntem condamnati sa regretam faptul ca nu am plecat cand a trebuit din aceasta tara,care chiar atunci cand foarte rar niste politicieni vor sa o reformeze se gaseste cineva sa nu doreasca acest lucru.Ma intreb,daca politicienii sunt acolo prin vointa poporului,cum poate fi invinsa vointa poporului de niste persoane numite ,nu alese.SIngura solutie este ca toti membrii CCR este sa fie alesi de POPOR!!!

Huhu Rezea spunea...


@@liviu po
Ai o imagine deformată despre competențe.Sunt lucruri importante în societate care nu se impun prin votul popular. Știința de carte și competența sunt verificate de specialiști. După ce criterii crezi ca ar alege baba Floarea și analfabeții funcționali judecătorii CCR? l

Liviu PO spunea...

@Huhu
Daca e sa va dau dreptate,atunci de ce sa fie numiti si sa nu acceada pe post pe baza de examen,iar la inscrierea la examen sa fie anumite filtre pentru verificarea competentelor candidatilor?

Leo spunea...

Un link despre asa zisele actualizari facute de gulerat.
http://presamil.ro/ultimul_nr/index.html#11/z