Un produs Blogger.

vineri, ianuarie 11, 2019

Model de cerere pentru actualizarea corectă a pensiilor militare în anul 2017

45 comments
Modelul de cerere care circula pe paginile online rezervate militarilor este corect fundamentat legal şi are ca suport şi câteva sentinţe ale unor Tribunale.
Eu aş recomanda să uzeze de acest formular pensionarii militari în ale căror decizii de actualizare, conform Legii 152/2017, cuantumul compus majorat al soldei de funcţie este mai mic de 1450 lei şi cuantumul compus majorat şi actualizat al soldei de funcţie este mai mic de 1667 lei.
Cadrele în activitate pot solicita aducerea soldei de funcţie în cuantum compus, la nivelul actual al salariului minim pe economie.
Spun cuantum compus deoarece s-a convenit că intră în solde de funcţie şi elementele salariale introduse în ea prin Legea cadru a salarizării  nr. 330/2009, preluate de L 285/2010 şi OUG nr.1/2010.

UPDATE
Pentru cei care va decideți să acționați, puteți să completați partea introductivă a cererii, invocând și prevederile  Legii nr. 115/ aprilie 2017, de aprobare a OUG nr. 9/2017, care întărește HG nr. 1/2017 deși se referă la sporuri și indemnizații care nu intră în componența soldei/salariuli de funcție așa cum au stabilit Legea 330/2009, OUG nr. 1/2010 și Legea nr. 285/2010.

Din Legea nr. 115/2017
(2) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1), începând cu luna aprilie 2017, pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalul civil din cadrul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sporurile, indemnizațiile și alte asemenea drepturi specifice acestui domeniu de activitate, acordate proporțional cu timpul efectiv lucrat - pe baza pontajelor, și care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/salariul funcției de bază/solda funcției de bază, precum și drepturile salariale acordate pentru risc și suprasolicitare neuropsihică sau, după caz, pentru risc și pericol deosebit se determină prin raportare la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție cuvenit, al cărei/cărui cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.MODEL
CERERE DE ACTUALIZARE
DREPTURI DE PENSIE
CADRE MILITARE SI POLITISTI
Catre
CASA SECTORIALA DE PENSII A MAI
Strada George Georgescu 15-17, sector 4, cod postal 030167, Bucuresti
CASA SECTORIALA DE PENSII A MApN
Unitatea Militară 02505 București,
B-dul. Drumul Taberei nr.7-9, Sector 6, Cod poştal 061352
CASA SECTORIALA DE PENSII A SRI 
Str. Piaţa Amzei nr. 4, Sector1, Bucureşti.

Subsemnatul…………………………………grad………………….CNP…………………cu domiciliul in ……………………….., e-mail………………………
Cu ultim loc de munca la …………………………………………….
Pensionat in baza deciziei CSP a MAI nr………………
In baza art. 60 alin 1 din Legea 223 din 2015, in forma in vigoare pana la 15 septembrie 2017, data de la care a intrat in vigoare modificarea textului operata de OUG 59/2017,
In baza art. 1 din procedura de actualizare a pensiilor aprobata prin OMAI 31 din 2016 ( publicat in MOf nr. 214 din 23 martie 2016) potrivit caruia :
“Art. 1. – Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informaţiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”
In baza art. 1 din HG 1/2017 potrivit caruia “ Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”
Avand in vedere si echivalenta recunoscuta de MAI-Directia Generala Financiara intre “salariul de baza’ si “solda de functie/salariul de functie”, din perspectiva aplicarii HG nr. 1/2017,
Observand prevederile art. II din alin 3 lit b) din Legea 152 din 2017,
In baza principiului nediscriminarii,
Va solicit sa procedati la actualizarea drepturilor mele de pensie si sa imi achitati diferentele intre drepturile efectiv platite si sumele ce vor rezulta din actualizare, dupa cum urmeaza:
a) de la 1 februarie 2017, prin majorarea salariului de functie/soldei de functie stabilit/-a in decizia mea de pensie la “…..lei ”, la valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat stabilita la 1450 lei prin HG 1/2017, si totodata prin majorarea corespunzatoare a celorlalte elemente salariale ce se calculeaza pe baza salariului de functie/ soldei de functie, cum sunt gradatiile, salariul de excelenta, sporuri, etc, inclusiv a sporului la pensie cuvenit titularului decoratiei Semnul Onorific,
b) de la 30 iunie 2017, prin majorarea salariului de functie/ soldei de functie de la 1450 lei, la 1667,5 lei (cu inca 15%), ca efect al art. II alin (3) lit b) din Legea 152 din 2017, si totodata prin majorarea corespunzatoare a celorlalte elemente salariale ce se calculeaza pe baza salariului de functie/soldei de functie, cum sunt gradatiile, salariul de excelenta, sporuri, etc precum si a sporului la pensie cuvenit titularului decoratiei Semnul Onorific.
Precizez ca modificarea art. 60 din Legea 223/2015, de la 15 septembrie 2017, nu stinge obligatiile de actualizare nascute in sarcina Casei Sectoriale de Pensii anterior modificarii si inca neexecutate.
Cu deosebita consideratie,
Numele……., gradul………………
Data……………………………..


45 de comentarii:

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Îmi pare rău, dar dacă cererea nu este însoțită de o copie după CI și Cazier, cererea nu este validă!
Baza: procedurile cotroceniste!

Leo spunea...

Modelul prezentat (care mai trebuie completat fiind putin superficial) ete utilizabil pt:
- CONTESTATIA catre Comisia de Contestatii in termen de max 30 de zile , a Deciziei de actualizare .
- Cu modificari de forma specifice unei CERERI DE CHEMARE IN JUDECATA + anumite completari specifice , poate fi utilizat ca actiune la Tribunal avand ca obiect "Contestatie decizie de pensionare"
- Ca Cerere pt. îndeplinirea procedurii prealabile pt. actionarea in Contencios Administratv avand ca obiect "Obligatia de a Face " - de aface actualizarea in contextul cadrului normativ precizat.

dbazavan spunea...

Armata României
Ce este armata?
O instituție care te folosește, iar atunci când nu mai are nevoie de tine îți arată ușa. Îți spune povestea cu privațiunile serviciului militar, că nu beneficiezi de aia, de cealaltă, de spor de doctor etc. și când câștigi în instanță aștepți. Ce aștepți să se prescrie probabil. Eu cu munca, ei cu mapa, eu cu sapa, ei cu cașcavalul.
De ce?
Pentru că aici s-a ajuns.
Deci o bătaie de joc la adresa militarului. Suntem doar niste instrumente și atât.
Când se strica se aruncă, se înlocuiește cu unul bun.
Și povestea continua. Pentru cine vrea sa o audă. E o poveste foarte tristă cu oameni, despre oameni, care au luptat pentru aceasta țară și care bat drumurile lungi ale instanțelor pentru a-și căuta dreptatea.
E corect?

Leon spunea...

@Huhu Rezea, modelul de cerere nu are tot continutul , trebuie completata cu frazele lipsa!
Pentru pensionarii MApN se adapteaza modelul de mai sus, inclusiv Ordinul nr.M.25/15.02.2016.
Deoarece in decizia mea de actualizare la pct.23(h3) Cuantumul compus actualizat al soldei de functie majorat, este mai mare de 1667 lei, personal nu voi solicita cele de mai sus.

radu spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Nu cred să existe pensionari care să fi primit deciyie de actualizare cu solda de funcție în cuantum compus actualizat mai mic de 1667,5 lei și să fi pierdut termenul de contestație, de 30 de zile.
Cererea de mai sus este mai apropiată de o solicitare de revizuire în baza art. art. 65 alin.(1) pentru cei care au pierdut termenul de contestație, constatând o diferență între drepturile în plată și cele cuvenite.
Operațiunea poate fi efectuată și de Casele Sectoriale din oficiu.

SorinDaniel spunea...

Potrivit OUG 56/2017 pentru modificarea Legii 152/2017, majorarea de 15% a soldelor de funcție ține cont de următorul aspect particular:

„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta.” De ce vorbim de mârlănia cu cuantum compus? Cât este solda de funcție la aceasta ora? Deciziile instantelor spun clar- Obligă pârâta la calcularea şi acordarea soldei de funcţie începând cu data de 01.02.2017 prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma de 1450 lei stabilit prin HG nr. 1/2017, fără alte sporuri şi adausuri, respectiv calcularea şi acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu prin raportare la solda de funcţie stabilită de 1450 lei, sumă ce urmează a fi actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală aferentă drepturilor băneşti, începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective. Obligă pârâta la calcularea şi acordarea soldei de funcţie începând cu data de 01.02.2018 şi pentru viitor prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma de 1900 lei stabilit prin HG nr. 846/2017, fără alte sporuri şi adausuri, respectiv calcularea şi acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu prin raportare la solda de funcţie stabilită de 1900 lei, sumă ce urmează a fi actualizată cu rata inflaţiei şi dobânda legală aferentă drepturilor băneşti, începând cu data scadenţei şi până la data plăţii efective.Nu vad ceva referitor la cuantum compus.

Leo spunea...

Casa de pensii isi freaca mainile de bucurie daca cineva interesat "a pierdut" termenul legal de contestatie si abea astepta sa invoce fie exceptia cu neindeplinirii procedurii prealabile administrative obligatorii ( daca nu a contestat in 30 zile la Comisia de Cont.) , fie cu exceptia tardivitatii daca nu s-a atacat in instanta Hot. Comisiei de Cont in 30 de zile.
Desigur ca ar putea revizui CPS-ul , dar NU VA VREA NICIODATA. Uite eu iti fac cadou un DUSTER full option , daca cuiva (fara pile si relatii politice sau gulerate) i se va revizui. Sa sti ca cu asta m-ai facut sa zâmbesc. Auzi , sa-i revizuiasca unuia ca Flavius CPS-ul pensia....Noroc ca va castiga el prin proces si va castiga si cu actualizarile de dupa 01.01.2018 incolo...

Gigi spunea...

Așa este!Așa ar fi normal ca,CSP să treacă de îndată la remedierea acestor nedreptăți din oficiu,nu să tacă ca porcul în păpușoi(porumb)
În orice țară civilizată din lumea asta,repet,
CIVILIZATĂ,cei care ar fi încălcat legile și implici ar duce la la bătaia de joc asupra cetățeanului căruia îi se adresează legea respectivă,ar fi fost demult după gratii!
Ori la noi,ori câte contestații am face,inclusiv în instanță,nu se ia nici o măsură.Dovada vie sunt miile de contestații,acți
uni în instanță care au fost soluționate în defavoarea celor care s-au adresat.
Să amintim,câte nedreptăți și măgării s-au făcut în perioada 2010 2012, nedreptăți care au mai fost remediate în perioada de guv.Ponta,nu în totalitate,dar s-a încercat ceva.A plătit cineva pentru nerespectarea legii?Nu!
Dar,uite că divinitatea,câteodată vine și face ea dreptate.Dar asta este doar o mică consolare pt.cei nedreptăți,răul făcut și durerea pricinuită nu mai pot fi remediate niciodată iar cei care ar trebui să răspundă pt.ca nu au respectat legea,stau în continuare pe scaune călduțe pe salarii consistente,și ne dau lecții de democrație și stat de drept.
Am un sentiment de lehamite,de scârbă,a tot ce înseamnă stat de drept,așa cum este el conceput la noi de către clasa politică.Stat de drept numai pentru aleși?
Pentru militari și omul de rînd nu este stat de drept?Sau ei au alt statut,de sclavi?

Huhu Rezea spunea...

Pentru cei care va decideți să acționați, puteți să completați partea introductivă a cererii, invocând și prevederile Legii nr. 115/ aprilie 2017, de aprobare a OUG nr. 9/2017, care întărește HG nr. 1/2017 deși se referă la sporuri și indemnizații care nu intră în componența soldei/salariuli de funcție așa cum au stabilit Legea 330/2009, OUG nr. 1/2010 și Legea nr. 285/2010.
Vedeți UPDATE în topic!

Iulian Mareș spunea...

Se joacă la rupere...
PM/CA Mil a fost sesizată...
Începe joaca la ofsaid cu DCM și DCO!
Cine va lua bila de biliard, cu mantă, in cap?
Logic, cine posedă un cap mai mare ca țintă!

dbazavan spunea...

Pentru că în perioada 2010-2012 sau băgat din burta multe inclusiv personal. Au fost la recalculări folosiți oameni care nu au calculat o pensie in viața lor, care nu știau să folosească programul etc.

dbazavan spunea...

Eu am solicitat calculul soldelor raportat la salariul minim brut in plata, urmează judecată.

Leo spunea...

Nu numai ca "intareste" HG 1/2017 dar prin raportarea acestor "venituri sezoniere" la cuantumul de 1450 lei care este venitul minim brut garantat in plata, conduce la o interpretare vadita a faptului ca implicit Solda de functie la 01.02.2017 este de 1450 lei ( de fapt cum se specifica si in sentintele unde s-au castigat pe fond procesele). Deci , nu este numai "o intarire" ci este O VALIDARE.
Amabilule , Amabilule , iti cam zboara gândul la "intarire" , strengarule...

ticu spunea...


In deciziua din 02.05.2017 am avut la elemente de calcul a pensiei :baza de calcul utilizata 2988 lei si a rezultat un cuantum al pensiei X
Am primit,decizia de actualizare din 24.11.2018 si mi se comunica: incepand cu 30.06.2017 baza de calcul actualizata 3231 lei iar cuantumul pensiei este acelasi X
ESTE POSIBIL ASA CEVA ??

Huhu Rezea spunea...

@ticu
Da, este posibil să ajungeți după actualizarea din 30 06 2017 la acea bază de calcul. Doar cuantumul compus majorat al soldei de funcție din baza de calcul din decizaia de calculare a fost majorat cu 15%.

Leo spunea...

Am avut si eu un coleg "ticu" , care prin 1984 era servicul CTC al "productiei speciale" si se ocupa de Plopeni si SM2........
@Ticu
NU ESTE POSIBIL ASA CEVA . NU ESTE RATIONAL . NU ESTE LOGIC , cu DIFERITE BAZE DE CALCUL UTILIZATE sa rezulte acelasi x. Nu ai actionat pe la Tribunal?...

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Nu te prinzi deloc!
x din decizia de calculare nu este egal cu x din decizia de actualizare. Omul nu vrea să spună cât are pensi, deși o putem calcula, stiind baza de calcul.

Leon spunea...

@ticu, se vede ca decizia de actualizare a pensiei vine de la MApN, unde mai putin de 1% din pensiile militare au crescut..!

Leo spunea...

@Leon
trebuia formulat mai cu acuratete si anume :
...unde mai putin de 1% din pensiile militare IN PLATA au crescut.
Ele au cam crescut toate cele actualizate dar la PENSIA RECALCULATA , care este cam 2/3 din cea in plata....
Corect Amabilule. Acum m-am prins ....

Leon spunea...

@Leonard, foarte corect spus !
Ce m-as face eu fara tine..:))

raul spunea...

@ticu
Da ,e posibil pt ca la cuantunul nou nu au mai facut indexarea cu 5% aferenta anului 2017,nesimtitii!De aia !

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Mai toate pensiile calculate după 01 01 2016 au crescut prin actualizarea din 30 iunie 2017, pentru că, asa cum spune @ticu, a crescut cuantumul compus al soldei de funție din componența bazei de calcul cu 15%. Excepții de la creștere au putut produce doar casele sectoriale care nu au aplicat majorarea de 5% din 2016.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Va asigura ca, dupa arestarea primului mafiot de la Biroul Financiar Contabil si di Comisia de Contestatii, se vor indrepta treburile, ca am marea ambitie ca de acolo sa plece in puscarie, sau cu tinichelele de coada, cativa gusteri din marea famiglie, pana sa vina si Gabita sa-i curete pe toti de acolo, ca pe otrepe! Oricum, ii asigur ca procesul il voi castiga, insa razboiul meu cu ei abia de atunci incolo va incepe in transee, cu toate armele intrunite, caci pana acum au fost doar proteste si nemultumiri din partea mea, si o zic foarte categoric ca vor cadea capetele, cum cad sarmalele! N-am s-o fac singur, ci coordonat si cu gasca, asa cum mergem impreuna si cu procesele, pana la capat! Habar n-au ei ce am eu in cap si ce-i asteapta pe acesti mafioti si jmecheri parati! Ori eu, ori ei, ca omul care a pierdut totul si nu mai are de castigat, sau ca cel are a castigat totul si acum isi ia prada de razboi, si am sa le-o trag la mantinela de-o sa ma tina minte cat or trai! Sa nu uite ca s-a infiripat o lege a raspunderii judiciare, acum se contureaza gros, si la timpul potrivit voi merge pe un sistem sa oblig Justitia ca ei sa plateasca daune morale si materiale pentru suferintele indurate, din propriul buzunar, si statul, si nu judecaatorul sa aiba aplanata acesta amenintare asupra lui din cauza ca n-a judecat cu celeritate si impartialitate! Tacerea mea spune multe, dar daca ar sti ei ce-i astepta ar trece de pe acum in rezerva sa nu indure necazurile cu epoletii pe umeri! Hello, famiglie de gusteri, fie roata sipatrata, se intoarce ea odata! Dixi. Leonard, vant din pupa, alaturi de Onorabilul, ca sa-i acordam sansa de a-si vedea munca de sprijin efectiv implinita, asa cum maestrul ii acorda ciocanul de calfa ucenicului! Doamne, ajuta!

Huhu Rezea spunea...

@Cornel
Nu te aprinde așa de tare că te arzi. Nu din cauza lor ai ajuns cu sănătatea șubrezită și nu ai putut presta stagii care să-ți asigure o batranete linistită. Mai mult de o pensie cu solda de funcție de 1667 lei nu poți obține la vechimea pe care o ai.

Leo spunea...

Ai dreptate , dar pt. Flavius si 350 de lei castig , pe care i+ar aduce aceasta SF de 1667,5 lei inseamna enorm. Inseamna 30% sau o treime in plus din ceea ce are acum. De aceea el trbuie incurajat si nu "certat" Maestre , mai ales ca in lupta cu sistemul aplica ceea ce a invatat la kursurile lui talica de acum aproape 1 an. Sa fi mandru de Flavius ca ii maciuceste chiar cu maciuca lu' talica....

Leon spunea...

@Leonard, daca am avea o hotarare definitiva si irevocabila a unei Curti de Apel prin care se acorda militarilor in activitate solda de functie la nivelul salariului minim pe economie de 1450 lei, atunci si pensionarii militari cu solda de functie mai mica de 1450 lei ar putea solicita actualizarea pensiilor. Facand un calcul simplu: 1450 lei :217,07257 lei(VRS din deccembrie 2015)=6.8, reprezentand coeficientul minim pentru functia de general cu 4 stele !
Inseamna ca majoritatea pensionarilor militari ar trebui sa beneficieze de aceasta actualizare. Mai degraba cred ca este posibila varianta prezentata de Huhu Rezea in care ne raportam la ,,Cuantumul compus actualizat al soldei de functie ,, care cuprinde si Solda de merit, Indemnizatia de comanda, Spor confidentialitate, Spor clasificare, Spor pentru risc deosebit, s.a., dupa caz.
Dar, cine stie, poate apare o hotarare definitiva si irevocabila in favoarea lui Cornel sau a altui coleg pensionar( daca nu se ajunge la CCR, unde se sta la ,,coada,,...)

Leo spunea...

Draga Leon,
Pentru pensiile in plata mai mari de 2500 lei , SF ' 1667,5 lei nu conteaza.
Dar conteaza pt. "recalculata" , pe care o mai apropie putin de "cea in plata"...
Flavius , va castiga cam 350 lei ceea ce inseamna 30% din pensia lui in plata. Se merita sa lupte pana la capat....

Liviu PO spunea...

@Leon
In articolul din legea 223/2015 care priveste actualizarea nu se vorbeste despre cuantum compus actualizat ci de solda de functie si atat,nimic mai mult si nimic mai putin...Ce este in plus sunt adaugari la lege,ceea ce este nelegal.Asa ca va rog nu mai dezinformati cititorii acestui blog.
Actiunile corect concepute si care pica la un complet care le si citeste nu au cum sa nu fie admise,iar daca nu le citeste nimeni in tara va asigur ca cineva de la CEDO le va citi...

Leon spunea...

@Liviu Po, poate in acest an apare o hotarare definitiva a unei instante superioare, si comentam dupa..!

Huhu Rezea spunea...

@Liviu Po
O perioadă am fost și eu vehement în privința elementelor componente din solda de funcție și a ceea ce este definit drept cuantum compus al soldei/salariului de funcție.
Dar, când am văzut că și Ministerul muncii acceptă introducerea în solda/salariul de funcție, pe lângă VRS x CIF, a sporurilor și indemnizațiilor introduse prin Legea 330/2009, OUG nr. 1/2010 și Legea 285/2010, am zis că domnii de la casele sectoriale și finanțiștii din structurile de apărare ar trebui ca măcar acest cuantum compus să-l aducă la nivelul de 1667, 5 lei, la actualizarea pensiilor militare din 30 iunie 2017.
Ar mai ridica pensiile militare care au cuantumul sub 2000 lei.

Acest cuantum compus al soldei de funcție este reglementat anterior adoptării Legii 223/2015, adică în perioada aplicării legii contributivității, când conta salariul mediu pe economie și solda lunară brută în stabilirea punctajelor lunare, anuale și multianuale pentru stabilirea punctului de pensie.

Gigi spunea...

Patroane,acum 10 min.am primit un mesaj cu o Hotărâre de guvernare.prin care este prevăzut actualizarea Soldei de Funcție cu Sal.minim garantat.
Acum,eu știu că este băiat serios și nu-i arde de glume.

Gigi spunea...

Revin.
Este vorba actualizării Soldei de grad cu cuantumul salariul minim garantat.
Am fi vrut noi!

Gigi spunea...

Încă o revenire.
Așa este,se actualizează solda de grad cu sal.minim garantat,la cei în activitate după cum urmează:
Col.540 lei
Lt.col.520
Mr.490
Cpt.460
Lt.450
Slt.430
Plt.adj.sef 420 lei samd.
De pensii nu spune nimic,deocamdată .
Vom vedea!

Leon spunea...

@Gigi, Art.7, alin.(3) Anexa VI din Legea nr.153/2017, spune:
(3) Cuantumul Soldei de Grad detinut se actualizeaza PROPORTIONAL cu evolutia Salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prin Hotarare de Guvern.
Deci este posibil sa apara o HG care majoreaza cuantumul soldei de grad pentru cei aflati in activitate !
Pensionarii militari sunt exclusi de la aceasta actualizare de OuG.nr.59/2017.

Liviu PO spunea...

"Obligă pârâta la calcularea şi acordarea soldei de funcţie începând cu data de 01.02.2017 prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, suma de 1450 lei stabilit prin HG nr. 1/2017, fără alte sporuri şi adausuri, respectiv calcularea şi acordarea sumelor compensatorii cu caracter tranzitoriu prin raportare la solda de funcţie stabilită de 1450 lei,"

Leon spunea...

Ar fi o majorare a cuantumului soldei de grad cu aproximativ 50%, fata de cuantumul prevazut in Anexa VI. Ultima actualizare a gradului militar a fost in luna octombrie 2008, cand VRS a fost majorat la valoarea de 197,3387 lei ..!

Liviu PO spunea...

Acesti indivizi au uitat regula de trei simpla.Prin urmare, daca un maior la VRS de 197.3387 avea solda de grad 326 de lei, acum cand VRS este de 2,350 pentru studii superioare,solda lui de grad ar fi trebuit sa fie de 2,350*326/197.3387=3,882 lei.
Activii ar trebui sa-i dea rapid in judecata in contencios pentru calcularea legala a drepturilor lor si sa nu mai doarma in papuci,pentru ca pe noi,OUG nr.59/2017 ne-a scos din schema...Oricum,politistii nu se vor lasa calcati in picioare pentru ca au mai demonstrat-o si datorita lor,probabil vor avea castig de cauza si militarii.

Gigi spunea...

@Leon
Corect,la noi pensionarii militari,va fi iarna veșnică datorită OuG 59 și sora ei de anul trecut.
Ce am arătat mai sus,sunt noile cuantumuri a soldei de grad ale activilor.
Acestea vor intra în vigoare cu 01.02.ac.
Că le-au calculat bine,că nu le-au calculat rămână e de văzut.

Leon spunea...

@Liviu Po, un calcul corect al procentului de crestere al soldei de grad pentru Maior:
2350 lei(salariul minim in 2019) : 1450 lei(salariul minim in 2017) = 62%;
358 lei (decembrie 2015:1,65x217,07257) + 62%x358 = 580 lei ar trebui sa aiba Maiorul in februarie 2019, dar se pare ca procentul de crestere va fi de 37% (358+37%x358) si se obtine suma de 490 lei comunicata de @Gigi pentru gradul de Maior.
@Leonard, dupa cum vezi o alta Hotarare de Guvern...secretizata la MApN !

was spunea...

@Leonard
Mai toate pensiile calculate după 01 01 2016 au crescut prin actualizarea din 30 iunie 2017, pentru că, asa cum spune @ticu, a crescut cuantumul compus al soldei de funție din componența bazei de calcul cu 15%. Excepții de la creștere au putut produce doar casele sectoriale care nu au aplicat majorarea de 5% din 2016.
nu au crescut toate cel putin a mea ciuciu barat/

Liviu PO spunea...

@Leon
Daca luam de buna demonstratia ta bazata pe salariul minim,ar trebui sa introducem in schema si cresterea salariului minim de la 1 ianuarie 2015 care era de 1050 de lei.Astfel ar fi o prima crestere la 1450/1050*358=494 lei,iar cea de-a doua ar fi 2350/1450*494=801 lei.
Prin urmare,un maior la 1 februarie 2019 ar trebui sa aiba o solda de grad de 801 lei ,mai putin cu 3,081 de lei fata de metoda expusa de mine.
Bag seama ca tu tii cu GUVERNUL!!!si da,ai dreptate ca aceasta formula ar fi mai aplicabila decat formula mea cu VRS.

Liviu PO spunea...

Insa ,daca luam evolutia salariului minim din 2011 pana in prezent,un maior la 1 februarie 2019 ar trebui sa aiba o solda de grad de 1,277 lei.

Leon spunea...

@Liviu Po, actualizarea gradului in functie de cresterea salariului minim este in vigoare numai din iulie 2017; ultima majorare a gradului a avut loc in decembrie 2015 cand au crescut soldele militarilor cu 10%, inclusiv gradul..!

Huhu Rezea spunea...

@gigi
Legea 153 stabilește în Anexa pentru militari valoarea numerica a soldei de grad, valoare care se raportează proporțional din salariul minim brut în vigoare la data adoptării legii, respectiv suma de 1450 lei.