Un produs Blogger.

miercuri, februarie 13, 2019

Nu cereți anularea Ordinului M 25/2016 la Tribunal! Cererea se depune la Curtea de Apel.

22 comments

o

Cititorii acestui blog știu că ordinele de ministru și Hotărârile de guvern sunt atacabile pe motive de nelegalitate în contencios administrativ, conform Legii Nr. 554/2004 la Curțile de Apel.  

De asemenea, încalcarea unor drepturi prin dispoziții de ordonanța de guvern se reclamă tot la Curțile de Apel, acțiuni care au și un capăt de cerere prin care se invocă excepția de neconstituționalitate a dispoziției de ordonanță. In cazul în care Curtea de Apel apreciază că excepția este întemeiată sesizează CCR.

Nelegalitatea ordinelor și a hotărârilor de guvern nu se poate cere pe cale de excepție în procedurile obișnuite ale litigiilor, mai spune L 554/2004.

Este lăudabil demersul pensionarului MI din Constanta de a cere anularea Ordinului MAI privind recalcularea și actualizarea pensiilor militare, ordin comun cu M25/2016, emis de MApN.

Necunoașterea procedurii din Legea 554/2016 face ca acțiunea să ajungă pe rolul Curții de Apel Constanța cu o întârziere de o jumătate de an, primul termen de judecată fiind stabilit pe data de 25 martie, dosar Nr 6379/118/2018.

Să mulțumim celor care au semnalat aceasta acțiune.


2998/201807-12-2018

Nulitate actTribunalul CONSTANTA


Cod ECLI    ECLI:RO:TBCTA:2018:001.xxxxxx
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX


TRIBUNALUL C________
SECȚIA I CIVILĂ
SENTINȚA CIVILĂ NR.2998
Ședin ța publică din 7 decembrie 2018
P_________: R_____ I______ S_______
ASISTENȚI JUDICIARI:
                          A___ B aschinos
                           R_____ G____
GREFIER :       I___ C____


Pe rol, pronunțarea asupra cauzei civile formulată de reclamantul C_____ N______- cu domiciliul în C________, __________________, _______________________________________ în contradictoriu cu pârâții M_________ DE I______, C___ S ECTORIALA DE P_____ A M__ - cu sediul în București, ________________________. 1A, sector 1 , I____________ J_______ DE P______ C________ - cu sediul în C________, ___________________, județul C________, avâ nd ca obiect recalculare pensie.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 23 noiembrie 2018, acestea fiind c onsemnate în încheierea de               ședință ce face parte inte grantă din prezenta hotărâre și când instanța , având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 7 decembrie 2018, când s-a hotărât:

T R I B U N A L U L :


            Deliberând asupra excepției de necompetență materială, constată următoarele :
Prin acțiunea adresată Tribunalului C________ și înregistrată sub nr. XXXXXXXXXXXXX, reclamantul C_____ N______ a chemat în judecată pe pârâții M_________ Afacerilor I______,  C___ Sectorială de P_____ a M.A.I, Inspectoratului Județean de P______ C________ și a solicitat anularea Ordinului comun al M__ nr.31/12.02.2016 pentru aprobarea Procedurii de Recalculare a Pensiilor Militare de Stat conform legii nr.223/2015, consecutiv cu anularea acestei Proceduri.
În această cauză, instanța a constatat că prin întâmpinarea formulată de pârâtul M_________ Afacerilor I______ a fost invocată excepția necompetenței materiale, pe care a pus-o în discuția contradictorie a părților.
Instanța urmează să analizeze și să soluționeze această excepție în conformitate cu dispozițiile art.248 C.pr.civ.
Considerentele tribunalului
Din conținutul cererii de chemare în judecată rezultă că reclamantul este nemulțumit de procedura de recalculare a pensiilor militare de stat, reglementată prin Ordinul comun al M__ nr.31/25/999/814S/237/259/221/20l/2016.
În consecință, se constată că litigiul dedus judecății are ca obiect anularea unui act emis de către o autoritate publică centrală, respectiv M__.
Este de reținut că nu este determinantă, în caracterizarea litigiului ca fiind unul în materia asigurărilor sociale, calitatea de pensionar a reclamantului, întrucât pentru stabilirea competenței materiale a instanței are relevanță obiectul litigiului. 
Potrivit dispozițiilor art.1 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru anularea actului, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim și repararea pagubei ce i-a fost cauzată; interesul legitim poate fi atât privat, cât și public.
Art. 8 alin. (1) din aceeași lege prevede că persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cei care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.
De asem enea, conform dispozițiilor art.10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, modificată, „Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 500.000 RON se soluționează în fond de către tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora m__ mari de 500.000 RON, se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică nu se prevede altfel”.
Pentru stabilirea competenței materiale, prevederile legale aflate în discuție instituie două criterii: cel al rangului autorității care emite sau, după caz, încheie actul administrativ dedus judecății, în sistemul organelor administrației publice și, respectiv, criteriul valoric.
În cauza de față este aplicabil criteriul rangului autorității emitente a actului administrativ contestat.
Așa fiind, cum obiectul litigiului îl constituie un act administrativ emis de către o autoritate publică de nivel central, competența de soluționare a cauzei revine secției de contencios administrativ și fiscal a curții de apel, competența de soluționare a litigiului de față fiind determinată de rangul central al ministerului, care a emis ordinul a cărui anulare se solicită.
În temeiul considerentelor expuse, instanța va admite excepția de necompetență materială și va declina competența de soluționare a cauzei în favoarea Curții de Apel C________ Secția a II- a civilă.


PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T Ă R Ă Ș T E :


Admite excepția necompetenței  materiale a Tribunalului C________ Secția I civilă.
Declină competența de soluționare a cauzei civile formulată de reclamantul C_____ N______ - cu domiciliul în C________, __________________, _____________, ________________________ în contradictoriu cu pârâții M_________ DE I______, C___ S ECTORIALA DE P_____ A M__ - cu sediul în București, ________________________. 1A, sector 1 , I____________ J_______ DE P______ C________ - cu sediul în C________, ___________________, județul C________ , în favoarea Curții de Apel C________ Secția a II- a civilă.Fără cale de atac.
Pronunțată în ședință publică azi, 07.12.2018.

        P_________,                                   ASISTENȚI JUDICIARI,
   R_____ I______ S_______                              A___ B________

                                                                             R_____ G____

22 de comentarii:

Leo spunea...

- Pt. Ordine MFA si Hotarari de Guv. trebuie indeplinita procedura prealabila , adica o cerere adresata fie MFA+ului , fie guvernului. Pt. Guvern este indicat a se introduce ca destinatar GUERNUL ROMANIEI prin Secretariatul General al Guvernului.
- Pt. ordonante nu este necesara procedura prealabila
Iar ca parte introdusa in cauza , pt. Guvern , este bine tot GUERNUL ROMANIEI prin Secretariatul General al Guvernului si NU numai "Guvernul Romaniei.

Leon spunea...

@Huhu Rezea, poate ne spui si cui este dedicata aceasta melodie sarbeasca, cantata de "tanarul" Mladen..:)).

Iulian Mareș spunea...

T-33
Din domeniul dreptului...

Stire bomba!

1) Ce zici, CSM va aproba skimbare încadrarii, pt LCK, din abuz în serviciu în Abuz in Slujire?

2) Rămasă, în curând, muritoare de sete și nu de foame, Monica Macovei se vede consiliera Luluței la Parketului european?

Liviu PO spunea...

@huhu
In recurs la ICCJ poti cere controlul de neconstitutionalitate?

Huhu Rezea spunea...

@Liviu
Excepția poate fi ridicata in orice proces și în oricare fază a procesului ca o cerere suplimentara la cererea principală.Nu poți deschide un proces invocând numai excepția de neconstituționalitate

Liviu PO spunea...

@huhu
Multumesc.

iceparu spunea...

Doamna Mares@dece te superi?Cererea mea e indreptatita.Ce tu ai doua perechi comparativ cu similarul tau pensionat in -de exemplu- in 2000?Unde mai pui ca acesta a grabit si intrarea in NATO.

ionel bardas spunea...

tribunalului braila in dosarul 2606/113/2018 I-au trebuit trei termene sa-si dea seama ca nu are competenta pe anularea Ordinului MAI nr.31/2016 similar cu 25.va dati seama cit de tari sint cei de la aceasta instant.ma intreb ce se intimpla la judecatoria braila daca cei de la instant superioara se comporta asa.sa nu mai vorbim de motivari/

Iulian Mareș spunea...

Carciumaru GP!

Vorbesti numai prostii! Nu am nici 2, nici 3 pereki, am atat cat legea si prestatia mea profesionala mi-a dat!
A face vinovat pe unii dintre colegi pt insatisfactia ta este o mare autopacaleala!
Cat despre faptul ca acestia (si nu "acesta"-noi, toti am dorit in NATO-} au grabit aderarea ROU la NATO, in 2000 (?!!!) am serioase semne de intrebare privind aportul dumitale: in treacat fie spus, in anul de gratie 2000 eram deja lt col!

PS-eu pot sa-ti dau dreptate {si kiar iti dau}, privind alinierea pensiilor militare, dar ce inseamna parerea mea? De altfel mi-am mai exprimat-o si sunt surprins de amnezia dumitale!
-pt o mai adanca si corecta documentare te invit, nu la dans, ci la o lectura scurta, factuala privind aderarea ROU la NATO, din care rezulta ca te si lauzi putinel:


https://www.mediafax.ro/politic/cronologie-romania-a-aderat-la-nato-in-2004-dupa-o-prima-tentativa-nereusita-in-1997-foto-12350569

Alexcta spunea...

M-a sunat profesorul Gheba!
M-a întrebat cum se poate ca:

X+X*15%<X

L-am rugat să sune la MApN, că eu nu știu!

Militar de la 14 ani spunea...

Istoria se repetă. Când LD și acoliții vor pune mâna pe statul paralel (pentru că intenția nu e de a-l desființa, ci de a-l controla), nu o să mai auziți de statul paralel. În acel moment, statul paralel va fi condus de cei care astăzi îl reclamă.
Maxim 6 luni-1 an și va dispărea această sintagmă din vocabularul PSD-istilor. Se vor lăuda că l-au destructurat dar... realitatea e că îl vor conduce. Ce fel de vremuri vom trăi? Poate un pic mai bine ca pe vremea lui Băsescu. Sau cine știe?

Alexcta spunea...

@Ionel Bărdaș
Din Păcate, așa funcționează Justiția in Romania!

Iulian Mareș spunea...

Cușcă,
Să vezi ce bătaie îs iau și de la soții Arimescu! Le vor rupe culegerea de cap!

ionel bardas spunea...

Domnule CUS asta e injustitie nu justitie dar astept sa se finalizeze un dosar cu hotarire definitiva pentru a face plingere penala.personal nu am beneficiat la recalculare de doua elemente salariale dintre care unul este COMPENSATORIU respectiv compensare contributie individuala la buget stipulat expres de art.19 Anexa 1 Ord.MAI 31/2016.ce credeti ca spune in instanta de fond marele angajator DNA unde eu eram detasat(6 ani)la data iesiri la pensie - 06.11.2008 data de emitere a deciziei.CA NU AM AVUT ACEST ELEMENT SALARIAL CIT AM LUCRAT.deci eu am iesit la pensie in 2008 si trebuia sa am la acea data un element salarial compensatoriu al carui drept a luat nastere in 2016.CURAT-MURDAR nu

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Leonard, de unde 3,3% inflatia anului 2017 ?
Pe ecranul meu, inflatia comunicata de INS, apare:
- minus 0,6% pentru anul 2015.
- minus 1,5% pentru anul 2016.
- plus 1,3% pentru anul 2017.
- plus 4,6% pentru anul 2018..!

Leo spunea...

Da Leon ,
Ai dreptate . Am scris esu gresit 3,3 in loc de 1,3.
Dar , problema ramane la fel de didactica numai ca in loc de 3,3 punem 1,3.
Deci , începând cu 01.01.2018 trebuiau indexate pensiile militare cu 1,3 conf. Art. 59 din L 223 in vigoare dupa 15.09.2017
link- pt. INS este :
http://www.insse.ro/cms/ro/content/ipc-serii-de-date

Leon spunea...

Leonard, la 01.01.2018 era cunoscuta doar inflatia anului 2016 , de minus 1,5%..! Cea de 1,3% pentru anul 2017 a fost comunicata de INS cam pe 12 ianuarie, asa cum la 01.01.2020 este cunoscuta inflatia anului 2018, de 4,6%..!

Leo spunea...

Corect Leon,
Atunci ,nu a mai ramas decat varianta , ca si începând cu 01.01.2018 sa mergem cu indicatorul de 5,25% utilizat pt. anul 2017 ?
Pai ce , daca in 01.01.2017 se cunostea indicele de -0,6 pt. 2015 si s-a aplicat 5,25% , unde este greseala sa cerem ca si începând cu 01.01.2018 sa fie acelasi indice de 5,25% utilizat începând cu 01.01.2017.
Ei , acum cum ma mai combati draga Leon ?

Leon spunea...

Leonard, le ametiram de tot..:))
Pai, la 01.01,2017 era inca in vigoare art.59 care prevedea indexarea pensiilor militare cu 100% rata inflatiei plus 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat, indicatori cunoscuti si comunicati de INS( 10%:2=5% ) si prin derogare s-a indexat cu 5,25%.
La 01.01.2018 era in vigoare deja OuG.nr.59/2017 care a eliminat acest 50%...!

Leo spunea...

DA Leon,
Ai perfecta dreptate si ai facut o "incursiune" f. competenta prin aceasta parte de legislatie , dand dovada de bune cunostinte si totodata de abilitati de conexare a lor.Leo spunea...

Ministrul Les , asta seara la ROMANIA TV pe la ora 20:48-20:52 a spus ca INECHITATILE existente intre pensiile militare , sunt in analiza la un grup de lucru la care participa inclusiv rezervisti (???oare care or fi??)si se are in vedere ca actualizarea sa se faca "la nivelul GRADULUI ACTIVILOR". Nu a spus când va fi rezolvata aceasta problema ci a spus ca "se ocupa"...