Un produs Blogger.

miercuri, mai 08, 2019

Se înmulţesc sentinţele prin care instituţiile de apărare sunt obligate să asigure plata soldei/salariului de funcţie la cel puţin valoarea salariului minim garantat

49 comments
Smochin în luna aprilie în Kasandra


Update
Sentinta a fost desființată de Curtea de Apel Galați.
22.10.2019
Ora estimata: 8:30
Complet: Complet 2 R- CAF
Tip solutie: Dispune rejudecarea
Solutia pe scurt: nr. /Admite recursul declarat de parat. Caseaza sentinta atacata si, in consecinta: Respinge ca nefondată actiunea formulata de reclamant. Definitivă. Pronuntata azi 22.10.2019, solutia urmand a fi pusa la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei, la data de 22.10.2019.
Document: Hotarâre  993/2019  22.10.2019

Portal  > Tribunalul VRANCEA  > Informaţii dosar
Dosar nr. 1897/91/2018
GHEORGHIU PETRICA LAURENTIU        reclamant
I.P.J. VRANCEA                                     pârât

06.05.2019
Complet: FC7
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: 
Admite acţiunea. Obligă pârâta să se conformeze disp.HG 1/2017,în sensul echivalării salariului de functie fără sporuri sau alte adaosuri cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 01 mai 2016 în sumă de 1250 lei, pentru un program complet de lucru de 169,33 ore, în medie pe lună , de 1450 lei începând cu 1 februarie 2017, cu un program similar şi de 1900 lei lunar începând cu 1 ianuarie 2018, program similar. Obligă la recalcularea salariului cu plata diferenţelor aferente, începând cu 1 mai 2016. Cu recurs. Pronunţată la 06.05.2019 în condiţiile art.396 alin.2 c.pr.civ. 

49 de comentarii:

Huhu Rezea spunea...

Pronunţarea în dosarul lui Corneliu de la Tribunalul Bacău s-a amânat din nou pentru 22 mai.

vasile iosif spunea...

Domnule H,

Se barfeste in targ ca numai la TMB, sectia contencios administrativ se resping pe banda dosarele pe HG nr.1/2017 si chiar se refuza judecarea.
Oare influenta politiculului este mai mare in satul cu minstrii?

Cu stima,

Iulian Mareș spunea...

Nasol!
Îi dă omului palpitații; macar știa una și bună!
Plus că-i afectează capacitatea de muncă în campanie!
Ce este el? Pe plantație? 🌚👿

Leo spunea...

De , Dosar greu cu miyă mare la Flavius..........

Ionescu Claudiu spunea...

Domnule H, se pare ca teoria mea are fundament.
Tot ce vedeti ca si solutii castigate sunt pe acțiunea făcută de mine si postata pe pagina de fb, in nov 2018.
Vom trai si vom vedea dacă eu am dreptate, dvs sau MOS ALECU.

Pana atunci, pentru cei oropsiți, va pun la dispoziție plângerea prealabila către Casa de Pensii a MAI, dvs va puteți adresa Casei de Pensii a MAN.
Atenție...doar pentru cei pensionați pana la data de 01.02.2017, întrucât atunci a intrat in vigoare HG1/2017, ce privea salariul minim de 1450 lei, iar Casa trebuia, conf art 60 din Lg 223/2015 sa actualizeze pansiile , din oficiu. Iar pensionarii numai aveau nicio calitate contractuala cu angajatorul...
Pentru cei pensionati dupa data de 01.02.2017, plangerea prealabila se face la angajator, iar in instanta e chemat acesta si se aduga un capat de cerere prin care se obliga angajatorul sa comunice Casei de Pansii noul salariu al dvs..

Catre,

CASA SECTORIALA DE PENSII A M.A.I/MAN.
Strada George Georgescu nr.3, sector 4, cod postal 040131, Bucuresti

Subsemnatul ......, CNP ......, domiciliat ....., cu ultim loc de munca la IPJ...., avand gradul ....., pensionat in baza deciziei CSP a MAI ..... din ....., formulez prezenta:
CERERE:

In baza art. 60 alin 1 din Legea 223 din 2015 care, în forma în vigoare pana la 15 septembrie 2017 (data de la care a intrat in vigoare modificarea textului operata de OUG 59/2017) care a reglementat ca "Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, polițiștilor şi funcționarilor publici cu statut special";

In baza art. 1 din procedura de actualizare a pensiilor aprobata prin OMAI 31 din 2016 ( publicat in MOf nr. 214 din 23 martie 2016) potrivit căruia : “Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informațiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin şi prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.”

In baza art. 1 din HG 1/2017 potrivit căruia “ Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră”;

Având în vedere si echivalența recunoscută de MAI prin Direcția Generală Financiară între “salariul de baza’ si “salariul de functie”, din perspectiva aplicării HG nr. 1/2017;

Avand in vedere și prevederile art.7 lit b din Legea 153/2017, în vigoare de la 01.07.2017, care învederează ca ,,solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

Ionescu Claudiu spunea...

In baza principiului nediscriminării:

Va solicit sa procedați la actualizarea drepturilor mele de pensie si sa îmi achitați diferențele intre drepturile efectiv plătite și sumele ce vor rezulta din actualizare, după cum urmează:

-de la 1 februarie 2017, prin majorarea salariului de funcție stabilit în decizia mea de pensie, la valoarea inițiala “...... ”, la valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat stabilita la 1450 lei prin HG 1/2017, si totodată prin majorarea corespunzătoare a celorlalte elemente salariale ce se calculează pe baza salariului de funcție, prevazute la art 28 din Legea 223/2015, inclusiv a sporului la pensie cuvenit titularului semnului onorific,,In Serviciul Patriei” de 20/25 ani.

Precizez că modificarea art. 60 din Legea 223/2015, de la 15 septembrie 2017, nu stinge obligațiile de actualizare născute în sarcina Casei Sectoriale de Pensii, anterior modificării și încă neexecutate.

Prin urmare, vă solicit să faceți demersurile necesare si să dispuneți actualizarea pensiei subsemnatului, urmând să luați in calcul un salariu de funcție de 1450 lei, suma la care se raportează celelalte elemente salariale prevazute la art 28 din Legea 223/2015, inclusiv a sporului la pensie cuvenit titularului semnului onorific,,In Serviciul Patriei” de 20/25 ani.

Vă rog să considerați acest demers ca pe un act de reclamare a unor drepturi bănești neachitate și ca plângere prealabilă, în sensul prevederilor Legii nr.554/2004.

Vă mulțumesc,

Data. Semnatura

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Onorabiel, multumesc! E un proces foarte greu in care eu am depus probaatoriul comlpet cu Concluzii finale la sfarstit, ei nu au adus nimic pe temenicia Legii si probatoriu. E posibil sa astepte ei ceva miscari de la Guvern, nu stiu inca. Ceea ce a postat mai sus Ionescu Claudiu, mai trebuie facut de noi, cei in procese pe rol?
@ Leonard, s-au dat loviti toti si zac pe marginea terenului sa-si revina din soc! Arbitrul e naucit si el si il doare capul, motivand timpul lui Mirabela Daurer!Nu se asteptau ei de la mine la ce le-am facut, dar asta e. Uite ca siatra mica poate sa rastoane carul mare, pentru ca practic nu au ce invoca sa dea procesul peste cap, asta daca nu e o circulara T.T. sa ne defavorizeze, dar prea bate la ochi probatoriul meu stufos! Cum am avut rabdare pana acum, mai am si de acum incolo. Lupt cu UNPR pentru drepturile TUTUROR militarilor, celor de la Interne si, mai nou, ale ceferistilor, si ei buliti la pensii, dar afiliati sindical la UNPR. UNPR MERGE INAINTE!

Huhu Rezea spunea...

"Ionescu
Domnule comisar, repet.
Sentinţa obţinută nu vă foloseşte la nimic. Nu cred că salariul de funcţie în cuantum compus pentru un comisar de poliţie era mai mic de 1450 lei în anul 2017.
Continuaţi să confundaţi salariul de funcţie în compoziţia din 2017 cu salariul din 2009 exprimat în VRS x 197,33.
Urmăriţi rubricile cuantum compus al salariului de funcţie din Nota de calcul ataşată deciziei de calculare/actualizare şi vedeţi că sumele înscrise acolo sunt mai mari de 1450 lei.
Cuantumul compozit al salariului de funcţie pentru poliţişti, existent în iunie 2017, se majorează anual, potrivit art. 38 din L 153-2017, până ajung la valorilr din 2022 din Anexa VI.
Abia atunci se intră pe definiţie şi coeficienţii soldei/salariului de funcţie din Legea 153/2017.

Leo spunea...

Claudiu Ionescu este un camarad erudit , sufletist şi ALTRUIST.
A deschis o potecă la care eu mă gândeam de acum 18 luni, ca alternativă la un eventual eșec pe obiectul în discuţie. Este adevărat ca foloseşte pensionarilor cu cuantumuri până in 2400 lei solutia, dar este tocmai soluţia celor care au nevoie cel mai mult. ESENŢA este aceeaşi dar detaliile şi obiectele pricinii sunt diferite.
TRĂIASCĂ LUPTA IMPOTRIVA PĂDURENILOR ŞI A SISTEMULUI MAFIOT SLUJIT DE EI.

Ionescu Claudiu spunea...

Iar dvs nu vreti sa acceptati evidenta.
Vom trai si vom vedea, timpul le rezolva pe toate...

Huhu Rezea spunea...

@Ionescu
Nu te entuziasma atât, ca nu ai dreptate!
Vâlcenii sunt oamenii raționali!
Te-am rugat să studiezi decizia CA Cluj care concordă pe fond cu Sentința obțnuta de d-ta. Numai că, Hg nr. 1/2017, act normativ de rang inferior, stabilește valoarea minimă a soldei/salariului de funcției, dar nu definește ce inseamna
solda/salariul de functie. Definiția și structura compozita a soldei/salariului de funcție sunt reglementate de legile și Ordonanțele din perioada 2010-2017, toate fiind acte de rang superior OUG nr. 1/2017, norme reținute în motivare și de C Apel Cluj, care a desființat sentința Tribunalului.
Vor beneficia de Hg nr. 1/2017 doar pensionarii care au contestat deciziile de calculare emise intre 01 07-15 09 2017 și cei care au contestat deciziile de actualizare, în ambele cazuri calculate cu un cuantum compus al soldei/salariului de functie mai mic decât salariul minim garantat.

Cei care nu au contestat în termenul de 30 de zile nu mai are rost sa trimită adrese notificări, cum le recomanzi d-ta.
Pe acest blog ți se spune și ceea ce nu-ți convine. Nici greșelile nu rămân neîndreptate!

Iulian Mareș spunea...

De ce va mirati de hotarari in justitie contradictorii?
Iata un bun exemplu de justitie electotala! Sa va asteptati si la asta? ... posibil!

"Rezultatele alegerilor municipale de la Istanbul au fost invalidate luni de către Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia relatează dpa şi AFP. Reorganizarea alegerilor municipale survine în urma solicitării formulate de Partidul Justiție și Dezvoltare (AKP) și președintele Recep Tayyip Erdogan, informează Agerpres.

La aflarea deciziei, reprezentantul AKP pe l lângă YSK, Recep Ozel, și-a exprimat pe Twitter satisfacția.

Demersul AKP pentru invalidarea rezultatului alegerilor

Deși și-a proclamat victoria la nivel național, AKP a înaintat o "contestaţie extraordinară" la alegerile pentru primăria Istanbul. Nemulțumiți că au pierdut alegerile municipale de la Ankara și Istanbul, liderii formațiunii preşedintelui Recep Tayyip Erdogan au invocat "nereguli" în votul de pe 31 martie.

A doua zi, Ekrem Imamoglu, candidatul principalului partid de opoziţie, Partidul republican al poporului (CHP), a primit din parteaconsiliul electoral provincial certificatul oficial care atesta alegerea sa ca primar.

Decizia Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia atenuează, pentru moment, șocul politic și psihologic produs de victoria candidatului CHP la Istanbul."

Iulian Mareș spunea...

Din zona medicala..... Eu stiam ca "sciatica" este despre creier si picioare, eventual incaltate cu un pantof rosu si unul alb, mai ceva ca fotbalistii superstitiosi?
Dincolo de asta, Romania si romanii unde sunt? Evident "romanii mei"! Sub aparenta glumelor, ce se vor fine, se ascunde gandul acestui elefant batran, consumator de top!

„1. "Am ales Sibiu" ...Foarte rău că ai ales tu și că România te-a lăsat pe tine să alegi. Când ești musafir, nu impui tu în ce cameră se întinde masa... Sibiu e un oraș frumos, dar trebuia să fie exlusiv alegerea României, nu a ta!
2. "Am ales Sibiu doar pentru motive strict luxemburgheze" ...Atunci poate că trebuia să te lăsăm să-ți faci doar tu cu tine un summit luxemburghez.
3. "Nu saxonii au populat Transilvania, ci luxemburghezii" ...Sunt doar două posibilități: fie aveai o criză de... sciatică atunci când ai citit istoria regiunii, fie cei care au debitat aceste tâmpenii pe care le citezi făcuseră ei înșiși exces de... sciatică.

În primul rând, dacă ești musafir în România, vorbește despre ROMÂNIA, nu doar despre Transilvania - de ca și când ar fi o altă țară. În al doilea rând, cred că e o problemă deja gravă cu țara mea, dacă am ajuns să nu reacționăm oficial atunci când vine unul ca tine și ne spune că Transilvania a fost populată de luxemburghezi și apoi de saxoni! ...Cum îți permiți să spui așa ceva? Simplu. Tu oricum consideri că mergi în Transilvania, nu în România...

Niciun cuvânt despre România

4. "Când am fost în Transilvania, m-am întâlnit cu preşedintele român, Klaus Iohannis, prietenul meu care era atunci primarul Hermannstadtului"

...Așa cum ne spui că mergi acum în Transilvania, ne spui și că ai mai fost în trecut tot în... Transilvania. Niciun cuvânt despre România... În plus, faci referire mai mult la "Hermannstadt" decât la Sibiu...
Da, așa cum spui, Klaus Iohannis e prietenul tău încă de pe vremea când era primar în... HERMANNSTADT, oraș doar din... TRANSILVANIA. Iar faptul că ai ales (tu) acest oraș nu are, evudent, nicio legătură cu faptul că avem alegeri prezidențiale chiar în acest an...
Juncker: "Am ales Sibiu, Hermannstadt, doar pentru motive strict luxemburgheze. Am vrut să pun punct acestei propagande istorice a germanilor, care spunea că saxonii au fost cei care au populat Transilvania. Este fals, a fost primul fake news din istorie. Luxemburghezii au fost primii. Când am fost în Transilvania, m-am întâlnit cu preşedintele român, Klaus Iohannis, prietenul meu care era atunci primarul Hermannstadtului, am putut vorbi în luxemburgheză. A fost un loc în Europa unde am fost înţeles imediat în luxemburgheză, la Sibiu. Aşa că am ales Sibiul”, a transmis Liviu Pleșoianu pe contul său de Facebook, miercuri, 8 mai.

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Alexcta spunea...

http://portal.just.ro/39/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8600000000132742&id_inst=39

Alexcta spunea...

http://portal.just.ro/39/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3900000000048186&id_inst=39

Alexcta spunea...

http://www.scj.ro/1093/Detalii-jurisprudenta?customQuery%5b0%5d.Key=id&customQuery%5b0%5d.Value=143054

Ionescu Claudiu spunea...

Leonard, multumesc de sustinere. Trebuie sa-i amintesc domnului H, de art 60 din Lg 223/2015, abrogat in prezent, care spunea ca pensia se actualizeaza, DIN OFICIU, de casa de pensii, iar Ordinul Comun nr. 31/25/999/8148/237/259/221/2016, art 1 Anexa 2 spune:

Actualizarea pensiilor militare de stat prevăzută la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către casele de pensii sectoriale, de regulă din oficiu, pe baza informațiilor din bazele de date proprii, fără a fi emise decizii în acest sens, conform prevederilor din anexa nr. 1 la ordin și prevederilor legale în vigoare la data prevăzută de lege la data actualizării pensiilor.

Si i-as mai spune ceva, dar tot o tine langa:

Conform Legii - Cadru 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, Anexa VII- FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE "APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ", Capitolul II, art.4:
(1) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.
(2) Salariul lunar se compune din SALARIUL FUNCŢIEI DE BAZĂ, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.
(3) Salariul FUNCŢIEI DE BAZĂ este compus din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă. Pentru realizarea diferenţierii salariilor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru salariile de funcţie.

Totodată, potrivit aceleeasi Legi Cadru 284/2010, art. 10, alin 1
(1) Salariile de bază, soldele/SALARIILE DE FUNCŢIE şi indemnizaţiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinţă, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.

De asemenea, potrivit art 4 din anexa VI a Legii 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

(2) Salariul lunar se compune din salariul de funcție, salariul gradului profesional deținut, gradații și, după caz, salariul de comandă, indemnizații, compensații, sporuri, prime, premii și din alte drepturi salariale.

Rezulta ca SALARIUL DE FUNCTIE al politistilor se obtine înmultind 2 elemente: coeficientul de ierarhizare al functiei și valoarea de referinta sectoriala, adică formula Salariu Functie = CI x VR

Mai mult, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicabil si polițiștilor, în vigoare de la 01.07.2017(care a abrogat Legea 284/2010), la art 7 lit (b) a definit termenii ca: ,,solda de funcție/salariul de funcție reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, corespunzător funcției îndeplinite, stabilită/stabilit conform anexelor nr. I-IX, care nu poate fi mai mică/mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

si cel mai important.... modificarea art. 60 din Legea 223/2015, de la 07 august 2017, prin OUG 59/2017, nu stinge obligațiile de actualizare născute în sarcina Casei Sectoriale de Pensii, anterior modificarii si înca neexecutate.

brenda spunea...

detaliati nu ne trimiteti

Alexcta spunea...

http://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=20282

Huhu Rezea spunea...

@Claudiu
O regula elementară de politețe este sa nu te adresezi gazdei prin interpusi.
Dispozițiile pe care le citezi din L284/2010 au fost suspendate la aplicare prin L285/2010 și Ordonanțele anuale... până la întrarea în vigoare a L 153/2017.
In cazul în care MAI a pus în aplicare Hg 1/2017 înainte de 30 06 2017 vor avea succes sa li se revizuiască deciziile de actualizare doar acei agenți de politie care aveau salariul compus de functie mai mic de 1450 lei. Nu este vorba de salariul de functie din 31 12 2009, consemnat la lit. a) din deciziile de calculare/recalculare/actualizare.
Nu este cazul unui comisar de politie, domnule Ionescu.

Ionescu Claudiu spunea...

Se pare ca avem opinii divergente.
Asa ca va propun un pariu: ce sunteți dispus sa faceți daca teoria mea rămâne valabila si salariul de funcție, de la 849 se duce la 1450 lei si la care se raporteaza restul elementelor salariale?
Macar sa fie o miza....
M-am cam saturat de teorii, acum ca m-a luat si Mos Alecu l-a ochi si zice ca tin cu...pasarica

Pop Iuliu spunea...

@Admin & Moș Alexu
Va rog respectuos sa îmi indicați și mie in ce lege/act normativ este definita “solda de funcție compusă”.
Va multumesc!

brenda spunea...

DAR dle H , atunci cum este cu salariu minim garantat , de la 1430 cat a fost ,acum este alta suma , asta inseamna ca trebuie sa se revizuiasca pensia in raport de cresterea salariukui minim garantat sau acel 1400 sa insemne o limita?

Huhu Rezea spunea...

@Pop Iuliu și @Ionescu
Si eu am fost un susținător al teroriei că solda/salariul de funcție este cea/cel exprimat în CIF x 197,33
Mi-am revenit și apoi am obosit indicându-vă să citiți și să recitiți art. 5 din OUG nr. 1/2010 prin care a fost suspendată la aplicare Legea 330/2009 privind salarizarea.
Recititi și Legea nr. 285/2010 care a suspendat la aplicare, la rândul său, multe prevederi din legea cadru aq salarizării nr. 284/2010.
Sunt destule topice pe blog despre subiect. Le gășiți după etichetele Legea 330/2009, L 284/2010. OUG nr. 1/2010 de pe prima pagină a blogului.

brenda spunea...

mie nu imi mai raspunedti ,dle H ?

CEZAR spunea...

"MENȚINEREA ÎN PLATĂ A CUANTUMULUI PENSIEI MAI AVANTAJOS A DUS LA CREAREA UNOR MARI DISCRIMINĂRI ÎNTRE GENERAȚIILE DE PENSIONARI CU ACELEAȘI CONDIȚII ȘI ACEIAȘI VECHIME".

Huhu Rezea spunea...

@brenda
Credeam ca ai înțeles din discuțiile concomitente cu Întrebare.
Se pot revizui doar pensiile actualizate în 2017 cu un cuantum compus al salariului /soldei mai mic de 1.450. La dta pe decizie vezi rubrica cu solda de baza,

brenda spunea...

deci asa ,inseamna ca celor care l-a actualizare li s-au emis decizii fara a se aplica aest lucru trebuie sa se faca o noua deci zie asa cum trebuie ,credeti ca o vor face?>

Huhu Rezea spunea...

Nu o vor face doamna, decât obligați de instanțe.Noroc ca sunt putini cei care au avut solda de funcție în cuatum compus, sau solda funcției de baza mai mica de 14t0 lei.
Mult mai mulți sunt afectați de actualizarea greșită la CaSele SRI și MApN, prin eliminarea din cuantumul rezultat după actualizare a indexării din 2016, dar nu acționază. Așteaptă sa se zbată alții sau nu înțeleg despre ce e Vorba.

brenda spunea...

Exact.la asta m-am si referit , fiindca stiu cazuri care pensionati in 2016 ,pe legea 223 si carora li s-a ap;licat oug 57 , au o pensie de 1200 dupa indexarea aia si neipozitare , asa ca am inteles CA ACESTE SANT CAZUIRILE , TOCMAI CA NU SANT MULTE AR TREBUI SA SE INTAMPLE , ASA CRED CA AR FI NORMAL. MULTUMESC DE PRECIZARE

maiag spunea...

nu ajuta cu nimic actualii pensionari atita timp cit se pastreaza legea actuala

Ionescu Claudiu spunea...

Dar cum ramane cu pariul, sunteti dispus sa-l onorati?

Mai ales ca am intrat si in posesia unui raspuns de la casa de pensii a MAN cu privire la cea mai mica sau cea mai mare pensie platita. Ofiter 35000/131 lei, subofiter 10000/78 lei.
Romania, tara mea de dor....

Huhu Rezea spunea...

@Claudiu
Fac pariu doar după ce convingi că ai și ]nțeles Decizia Curții de Apel Cluj.

Leo spunea...

- Nu pot exista pensii de 131 sau 78 de lei , deoarece Art. 47 din oug 57 nu permite. Penisa minimă în plată nu poate fi sub 640 lei , iar din 01.09.2019 nu poate fi mai mică decât 704 lei.
- Se ventilează vorba că pt. acel demers cu cele 2 variante , nu ar fi vrut microfonista nici măcar discuții. Este clar că F&M nu are nici o intenție de eliminare a inechitaților. Să-i votați pe 26 mai și în următoarele alegeri.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dle Ionescu, lasati-o mai moale ca nu va cred! Este o pensie de 47 lei subofiter, sunt cu droaia sub 500 lei, la noi nu sa aplicat venitul minim de 650 lei, interesati-va,eu am 1078 lei, si sunt zeci de mii de pensii zdrobite, mici, sub 1500 lei ci vechimi considerabile, cele sub 2000 lei n-au primit 1 leu din 2010, acum, in februarie primind 10-15 lei actualizare. Pentru 200 lei, la cat aveti pensia de buna, as merge sa ma plimb linistit prin parc, eu n-am ce sa mananc la cei 1000 lei, deci pot sa ma plang ca am motive...

Leon spunea...

@Leonard & Cornel, ART.41 din OuG 57/2015 completeaza OuG.nr.6/2009 si acorda indemnizatia sociala si pensionarilor sistemului militar de pensii cu domiciliul in Romania.
Sunt destule pensii militare( de urmas, de invaliditate..) stabilite/recalculate sau actualizate care sunt mult sub nivelul de 640 lei, dar in plata este acest cuantum, diferenta fiind acoperita de la bugetul de stat prin bugetul MApN, MAI si SRI..!

Ionescu Claudiu spunea...

Treziti-va din marasm, domnilor, exista pensii militare asa cum am mentionat.
Eu am adresa oficiala de la Casa de Pensii a MAN.
Nu credeti, faceti dvs adresa in baza lg 544 catre casa.

Leo spunea...

@ Claudiu
1. pPână la urmă nu am înțeles , deci există la această dată , pensii în plată de 131 lei la MFA ? Văd că și Leon spune ce știam și eu că nu permite oug 57.
2. Spune te rog , unde este precizată ECHIVALENȚA in cadrul normativ existent la data de 01.02.2017 , dintre salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată precizat în HG 1/2017 și solda de funcție ?

brenda spunea...

da ,ste pensie de 640 de lei la cei cu vechime mica ex 10 12 ani conf art 19 lege 223 dar cunosc un caz cu acasta vedchime si avand grupa speciala are acum .dupa imdexari si neimpozitare o pensie de 1200 , daca legea 223 nu era jumulita pensia ar fi fost alta omul a plecat din armata in 1994 si in 2016 a cerut pensie miliara iar pentru allti ani civili o sa vada .Eu cred ca astuia trebuia sa i se aplice povestea cu salariu minim , cam asa ceva /deci sant pensii de 600 daca nu au grupa asa ca ce se va face pentru acestia ?

Ionescu Claudiu spunea...

leonart, in Lg 153/2017 si intr-o adresa data de DGF a MAI. N-o pot posta aici, ca nu stiu cum. Dar pe fb, v-o dau cu placere.

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...

@ Claudiu, (LUPTĂTORULE)
Nu este numai o adresă , ci ele sunt 3.
Prietenul meu , patronul sexY Shop-ului din alveola FAVORIT/ORIZONT mi-a dat acele acte. (Trăiască și înflorească 634-ul).
Ele au numerele :
- 389 585/26.05.2016
- 360 799/26.08.2015
- 399 687/27.09.2016
VELA MARE SUS!

Leo spunea...

MAESTRE ,
care este opinia lui tălică de se tot amană atât de mult la Flavius.
Iar l-au trimis la sfârșit deoctombrie în dosarul 2033/110/2019 .....

Huhu Rezea spunea...

Leonard
Este tare nehotărâtă judecatoarerea lui Flavius de la Bacău!
Este derutată de faptul că la Curțile de Apel cad Sentințele în care s-a decis calcularea soldei de funcție conform HG 1/2017, dar nu știu dacă va înțelege că în cazul lui Flavius nici măcar cuantumul compus al soldei de funcție nu ajunge la nivelul salariului miunim garantat.

Leo spunea...

Eu știu că av. lui Flavius le-a făcut și un fel de paralelă între solda de funcţie "curată" și "compozită" astfel încât indiferent pe care ar lua-o în considerare , se vede clar că nu numai fiecare dintre acele 2 tipuri de solde de funcţie ( compozită sau curată)sunt mai mici decât 1450 lei vi chiar însăşi BAZA DE CALCUL de 1000 lei a lui este cu 40% mai mică decât 1450 lei ) BAYA DE CALCUL la care se adună toate şi tot nu este 1450)... de "avocat de Fernetari"......c[ de aceea dădea PĂDUREANUL cu căcila de bănci...

Huhu Rezea spunea...

11.03.2021
Ora estimata: 10:00
Complet: C5 - Apel civil
Tip solutie: Schimbat total
Solutia pe scurt: Admite apelul declarat de pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne împotriva sentin?ei civile nr. 355/23.04.2019 şi a sentin?ei civile nr. 678/24.06.2019 pronunţate de Tribunalul Hunedoara - Secţia I Civilă, în dosar nr. 4115/97/2018. Schimbă, în tot, sentin?ele atacate în sensul că respinge ac?iunea formulată de reclamantul Ionescu Claudiu Ştefan în contradictoriu cu pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, precum şi cererea de îndreptare, lămurire, înlăturarea dispozi?iilor contradictorii ori completarea dispozitivului sentin?ei civile nr. 355/23.04.2019. Definitivă.
Document: Hotarâre 382/2021 11.03.2021

Viorel spunea...

Dacă ne citește, aș fi curios dacă domnul Ionescu Claudiu-Ștefan a fost jandarm, pompier / ISU sau polițist. Sigur CPS a MAI va face Apel.

Huhu Rezea spunea...

@Viorel
Claudiu este polițist originar din Drăgășani si după cum vezi chiar a postat pe blog.
Era foarte enrtuziamat că a câstigat la Tribunal dar l-am atenționat că va pirde în apelul declarat atunci de CPD a MAI. Hotărârea este deja definitivă.