Un produs Blogger.

miercuri, septembrie 11, 2019

VRS=197,33 lei ultractivează până în anul 2022

48 comments
Solda de funcție calculată după formula Cif x 197, 33 lei supraviețuiește și astăzi ca parte componentă a cuantumului compus al soldei de funcție potrivit legislației salarizării care a urmat Legii  nr. 330/2009.
Abia în anul 2022 se va intra pe coeficienții și valoarea de referință de 2500 lei din Legea nr. 153/2017, Anexa VI, Cap. 1, solda de funcție astfel calculată corespunzând gradației ZER0, fără alte componente salariale.
Din materialul de mai jos înțeleg ca un sindicat a contestat la CCR acest caracter compozit al soldei de functie, recunoscut ca atare și  de instanțe judecătorești. 

Banceanu

< O sa vedeti mai jos o succesiune incredibila de norme de trimitere care regreseaza in timp, pana cand ultraactiveaza OG 38/2003 si VRS 197, 33 lei, introdusa prin OG 8/2008. Tot lantul asta a fost atacat de noi pentru neconstitutionalitate, pentru ca nu exista un alt mijloc de aparare, la indemna sindicatului.
Lege 153 din 2017, Art. 38: (2) Începând cu data de 1 iulie 2017: a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
OUG 9/2017, art 1(1): În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
OUG 99/2016,, Art. 1(1): În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
OUG 57/2015, Art. 1(1): În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
OUG 83/2014, Art. 1: (1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
OUG 103 din 2013, Art. 1: (1) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
OUG 80/2010, Art. 1: (1) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
Lege 285 din 2010, Art. 1:
(1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.
(2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.
(3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va stabili în anul 2011 ținându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcție sau, după caz, în specialitate, dobândite în condițiile legii până la 31 decembrie 2010.
(4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum și cuantumul gradațiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%.
(5) În salariul de bază, indemnizația lunară de încadrare, respectiv în solda funcției de bază/salariul funcției de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizațiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcției de bază, precum și sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, și care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcție, fără ca prin acordarea lor să conducă la creșteri salariale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege.
OUG 1/2010, Art. 5.:
(1) Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculează după cum urmează:
a) la salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare corespunzătoare funcțiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adaugă cuantumul sporurilor și indemnizațiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevăzute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
b) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare se acordă în aceleași cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.
Adăugat în:VRS=197,33 lei ultractivează pănă în anul 2022 Socializează → 0 Solda de funcție calculată după formula Cif x 197, 33 lei supraviețuiește și astăzi ca parte componentă a cuantumului compus al soldei de funcție potrivit legislației salarizării care a urmat Legii nr. 330/2009. Din materialul de mai jos înțeleg ca un sindicat a contestat la CCR acest caracter compozit al soldei de funcție, recunoscut ca atare și de instanțe judecătorești. B Banceanu Vasile către acum 2 zile Detalii O sa vedeti mai jos o succesiune incredibila de norme de trimitere care regreseaza in timp, pana cand ultraactiveaza OG 38/2003 si VRS 197, 33 lei, introdusa prin OG 8/2008. Tot lantul asta a fost atacat de noi pentru neconstitutionalitate, pentru ca nu exista un alt mijloc de aparare, la indemna sindicatului. Lege 153 din 2017, Art. 38: (2) Începând cu data de 1 iulie 2017: a) se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizația brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții; OUG 9/2017, art 1(1): În perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară, precum și cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. OUG 99/2016,, Art. 1(1): În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. OUG 57/2015, Art. 1(1): În anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. OUG 83/2014, Art. 1: (1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. OUG 103 din 2013, Art. 1: (1) În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. OUG 80/2010, Art. 1: (1) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011. Lege 285 din 2010, Art. 1: (1) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%. (2) Începând cu 1 ianuarie 2011, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. (3) Cuantumul brut al drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) se va stabili în anul 2011 ținându-se seama de gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcție sau, după caz, în specialitate, dobândite în condițiile legii până la 31 decembrie 2010. (4) Cuantumul soldei de grad/salariului gradului profesional, al soldei de comandă/salariului de comandă, precum și cuantumul gradațiilor, astfel cum au fost acordate personalului plătit din fonduri publice pentru luna octombrie 2010, se majorează cu 15%. (5) În salariul de bază, indemnizația lunară de încadrare, respectiv în solda funcției de bază/salariul funcției de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizațiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcției de bază, precum și sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare. Sporurile stabilite prin legi sau hotărâri ale Guvernului necuprinse în Legea-cadru nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, și care au fost acordate în anul 2010 ca sume compensatorii cu caracter tranzitoriu sau, după caz, ca sporuri la data reîncadrării se introduc în salariul de bază, în indemnizația de încadrare brută lunară, respectiv în solda/salariul de funcție, fără ca prin acordarea lor să conducă la creșteri salariale, altele decât cele prevăzute de prezenta lege. OUG 1/2010, Art. 5.: (1) Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în funcție la 31 decembrie 2009 își păstrează salariul, solda sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare brut/brută avute la această dată, fără a fi afectate de măsurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevăzute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculează după cum urmează: a) la salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare corespunzătoare funcțiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adaugă cuantumul sporurilor și indemnizațiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevăzute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții; b) sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale prevăzute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc în salariul de bază, solda/salariul funcției de bază sau, după caz, indemnizația lunară de încadrare se acordă în aceleași cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009. 

48 de comentarii:

brenda spunea...

DLE H PAI CUM SE VOR REZOLVA daca nu PRIN LEGE , PAI CE FAC DOMNII DIN ACELE PUZDERIE DE ASOCIATIÎ

Patrascioiu spunea...

Cu voia maestrului povestesc ce mi s-a intamplat astazi si ma intreb ce neispravit de ministru al sanatatii a restructurat sanatatea astfel incat esti pus pe drum la nesfarsit.Astazi ca sa nu mai stau la usa medicului de familie,care oricum vine cand i se scoala, pentru o trimitere la medicul specialist m-am gandit sa platesc celui din urma consultul .Dupa ce si la asta mi-am luat portia de asteptare aflu ca indiferent cat platesc nu primesc scrisoarea medicala pe care o cere medicul de familie pentru reteta compensata pentru ca nu am trimitere..Recapitulez.Mai intai mergi la medicul de familie pentru trimitere.Cu trimiterea mergi la medicul specialist sa-ti dea scrisoare medicala.Cu scrisoarea medicala inapoi la medicul de familie.Si uite asa dupa lupte seculare obtii o reteta de medicamente compensate.Atentie insa ca nu primesti decat 7 tipuri de medicamente
Suntem nebuni sau traim intr-o tara de nebuni?
Indiferent de apartenenta lui politica afirm de buna voie si nesilit de nimeni ca acel ministru al sanatatii este un neispravit.
In completare.De cand mediul civil a penetrat sistemul militar si aici a patruns nesimtirea.

Alexcta spunea...

Am înțeles!!
Am luat ILEGAL solda de militar!

jupderval spunea...

A-ti uitat Legea 152/2017, Art. II alin ( 3): De la data intrării în vigoare a prezentei legi se majorează cu 15% cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie ale următoarelor categorii de personal:a) personalul din cadrul bibliotecilor centrale universitare;b) cadrele militare în activitate, precum şi soldaţii şi gradaţii voluntari, inclusiv personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale şi instituţiile aflate în subordinea sa, cu excepţia celor care au beneficiat de majorări potrivitLegii nr. 250/2016privind aprobareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016pentru modificarea şi completareaOrdonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
Legea a intrat in vigoare la 30.06.2017

Ioan spunea...

ce naiba traim totii pana atunci

Leo spunea...

Ce înseamnă "ULTRAaCTIVEAZĂ , în sens juridic ?

Huhu Rezea spunea...

@jupderval
L 152/2017 a majorat cuantumul compus al soldei de functie din componenta bazei de recalculare, nu numai Cif x 197,33.

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
S-a mai discutat acest aspect în contextul în care unii cititori foarte scrupulosi au adus aici argumentul ca Ordonantă nr. 8/2008 a fost respinsă în Parlament în anul 2012..
Ordonanță a fost respinsa dar vrs=197,33 a supraviețuit, ultraactivat, și după anul 2012 prin legislația salarizării din perioada 2009-2019, care a reglementat componenta soldei de functie pornind de la valoarea acesteia din 2009, calculată cu vrs=197,33 lei.

Leo spunea...

Mulțumesc MAESTRE ,
Deci ultraactivat = perpetuat dacă am înțele eu bine.
Este ca un fel de spor de ciumă bubonică sau de antrax , care se activeayă ori de câte ori o lege subsecventă este şubredă , adică este acea lege care nu se poate aplica prin ea însăşi. Este exact ce le place LICHELELOR GULERATE din MFA.

jupderval spunea...

Huhu rezea,
Este vorba de cuantumul brut al soldei de functie, nu de cuantumul compus al soldei de functie. In anexa 2 a M25/2016, scrie foarte clar ca se aplica acelasi algoritm de calcul ca in anexa 1 din acelasi M 25/2016. Mai exact la orice actualizare a pensiei, asa cum a fost cea din 30.06.2017, trebuie sa se aplice algoritmul de calcul de la recalcularea pensiilor din 01.01.2016, si mai exact, odata cu marirea soldei de functie trebuiau marite si celelalte elemente salariale care depind de solda de functie( solda de comanda, gradatii de vechime, sporuri), lucru care nu s-a facut. Din aceasta cauza s-a ajuns ca marirea de 15 % a soldei de functie ( solda de functie care reprezinta 70-80 % din baza de calcul) sa fie mai mica decat indexarea de 5,25 % din toata baza de calcul, lucru imposibil matematic, dar posibil din punct de vedere al celor de la CPS, care in continuare confunda elementele salariale ce compun baza de calcul.

Viorel spunea...

De la Viorel pentru Pătrăscioiu: Bine v-a făcut domnule Pătrăscioiu.
Redau afirmația dumneavostră: “Copii care au urmat facultăți în România nu datorează nimic statului Român. Studiile superioare făcute în România nu sunt recunoscute în Canada”, atunci foarte bine că rămân în România și vă iau bani pe consultații.
Militarul este un paria (persoană lipsită de orice drepturi), medicul dacă s-ar putea 4 ore la spital și 4 la cabinetul medical particular de unde mai câștigă un salar, profesorul 4 - 6 ore la școală, 3 luni de vacanță și ceva meditații (avem exemplu la nivel național), la ultimele categorii, salariu-salariu, respectul-respect, cadoul-cadou, la militari vorba românului “la stână și la toamnă”, măcar de ar fi la toamnă.
Domnule Pătrăscioiu, dumneavoastră, eu și toți colegii noștri rezerviști și activi, la admiterea în școala militară / institutul militar am semnat / semnează un contract pe 9 ani, acum este pe 8 ani, apoi pe 4 ani până la vechimea de 15 ani, după care urmează un singur contract până la vârsta standard de pensionare (oare cine putea să-și dea demisia până în 1989 ?).
În situația în care încalci prevederile contractului, plătești toate cheltuielile de școlarizare până la cel mai mic amănunt.
De ce statul român nu obligă prin contract la admiterea în școlile / instituțiile de medicină să profeseze în România perioada de ani cât a durat școala iar repartiția să se facă de Ministerul Sănătății în funcție de clasamentul final cum a fost și la noi ?
Libera circulaţie a lucrătorilor este un principiu fundamental înscris la articolul 45 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, dar se pot propune amendamente de europarlamentarii ce ne reprezină la Bruxelles cel puțin pe o perioadă de 10 ani când țara poate își revine din acest deficit de personal medical.
Parlamentul bulgar a adoptat o asemenea lege pentru că sunt mai deștepți ca noi.
Le-au mărit salariile la nivelul anului 2022 în ideea că se vor întoarce acasă, sau întors ?
Asta nu este discriminare față de toate celelalte categorii sociale, sau poate a fost făcută cu dedicație altfel nu văd logica ?
Ați afirmat că “Studiile superioare făcute în România nu sunt recunoscute în Canada”, poate și în alte țări, dar școala românească totuși pregătește foarte mulți tineri la un nivel înalt.
Ce îi oprește ca atunci când ajung în Canada să nu se înscrie la un institut de acolo ?
Dacă știe și limba, defilează prin cei 5-6 ani de facultate având de fapt toate cunoștințele accumulate în România, după amiaza în loc să studieze poate munci 4 ore undeva.
V-am mai trimis un comentariu detaliat, dar nu a fost publicat.

Huhu Rezea spunea...

@jupderval
Deciziile de recalculare/actualizare au operat cu termenul de cuantum compus al soldei de functie.
Daca indexarea de 5,25 % a întregii pensii militare era mai mare decât actualizarea cu 15% a cuantumului compus a soldei de functie, potrivit art. 60 alin (3) rămânea în calcul indexarea de 5,25%. Chiar și în deciziile de actualizare emise de MApN și SRI au rămas în calcul actualizarea cu 15%.

Dan B. spunea...

Referitor la disputa a doi colegi, Viore (nu Kiss!) și Pătrășcioiu.
Am sesizat eu un oarecare interes al ultimului, din moment ce amintește de imposibilitatea practicarii medicinei în Canada? Să vă amintesc că, pe vremuri, diplomele facultăților de medicină din București, Iași și Cluj erau foarte căutate la extern?
Pe de altă parte, tânărul medic absolvent, ar fi trebuit să întoarcă statului român măcar parte din cheltuielile aferente pregătirii lui, dacă a urmat gratuit cursurile facultatii, prin prestația sa profesională.
Dacă oricare student ar fi fost admis in facultate pe locurile cu plată sau persoana în cauză și-ar fi plătit formarea profesională la o facultate din străinătate, nimeni n-ar fi putut emite pretenții de practică aici, din partea lui. Dar, așa, el se formează aici pe banii bugetului de stat și își practică profesia în beneficiul cetățenilor sau statului străin.
Are dreptate Viorel când afirmă că greșește guvernul român că nu procedează similar marilor companii, care finanțează studiile tânărului student, acesta fiind obligat ca, după absolvire, să presteze în beneficiul „sponsorului”, altfel urmărindu-l peste tot pentru acoperirea prejudiciuluin financiar, creat de borfaș.
Și în prezent, facultățile românești formează ingineri, medici, arhitecți, etc, iar reprezentanții marilor companii „vânează” vârfurile din fiecare promoție, ademenindu-i pe cei aflați in proximitatea absolvirii.

Patrascioiu spunea...

Viorel@ dai alt sens spuselor mele.Eu vorbeam de un fost ministru al sanatatii care a complicat sistemul in defavoarea pacientului si in plus s-a amestecat si in MApN .Efectiv MApN are spitale militare numai cu numele.Policlinicile militare desfiintate.Disciplina militara lipsa.Ofiterul tratat ca un oarecare.

Patrascioiu spunea...

Viorel&Dan B.@Ma-ti convins dar asta implica obligatii ale statului roman precum :fara taxa,asigurare a locului de munca,locatie functie de medie,acelasi salariu de inceput de activitate etc.Cum nu o face liber la plecare incotro vede cu ochii.


vasile iosif spunea...

Dle H,
Pentru informarea noastra, ati putea sa ne indicati Legea si articolul care definesc coceptul juridic de solda de functie compusa ca baza legala a M25 ?
Cu multumiri anticipate,

jupderval spunea...

Huhu rezea

Eu am acces la multe decizii din MAPN ( am multi colegi care imi arata deciziile), 99 % din deciziile de actualizare au pierdut in urma actualizarii, au ramas cu cuantumul in plata ( care include indexarea de 5,25 %).

CPS a MAPN foloseste un dublu standard pentru solda de functie. Dupa ei solda de functie = solda de functie + solda de merit + indemnizatia de dispozitiv + sporul de confidentialitate. Matematic vorbind 1=1+2+3+4, si noi am lasat-o asa.

Huhu Rezea spunea...

@jupderval
Dta nu ai urmărit acest blog pe care am corectat și am atras atentia ca toate deciziile de actualizare emise de Casele MApN și SRI sunt greșite?
Nu din cauza ca actualizarea cu 15% a cuantumului compus al soldei de functie a fost mai mica decât indexarea de 5,25 % ci pentru ca au eliminat din cuantumul pensiei din luna decembrie 2016 indexarea de 5% introdusă în 2016 prin OUG 57/2015.
Au aplicat greșit art. 60 alin 3 din L 223, în vigoare la 30 06 2017
Cunntumul compozit al soldei de functie vine tocmai din anul 2010, fiind introdus de OUG nr. 1/2010 și menținut prin toate actele normative menționate în acest topic și va continua sa existe până în anul 2022 când va fi înlocuit de soldă de functie calculată cu coeficienții și valoarea de referință din L153/2017 Anexa VI, cap I.

@iosif
Crezi că am uitat ca ai mai pus această întrebare de n ori?
O repeți pentru ca nu poți înțelege OUG nr. 1/2010 și L 285/2010

Leo spunea...

@ Iosif ,
Pe 25 sept. cred ca este o varianta fezabila ca sa ceri suspendarea procesului pana la pronuntarea Curtii de Apel BC si a Curtii de Apel Bucuresti.
PS
Vezi ca la MAESTRU nu tine zicala cum că "Memoria este de genul feminin şi te mai înşală uneori"..........

IAR99Army spunea...

Dragi colegi rezervisti din toata tara!
Haideti sa trecem si la fapte caci militarii isi arata forta de lupta numai si numai pe teren si sa facem pe dracu in patru astfel ca pe 25 octombrie sa fim prezenti citeva zeci de mii de participanti la mitingul organizat in Bucuresti de ziua noastra a tuturor militarilor romani fie activi fie in rezerva !
Hideti sa lasam deoparte ranchiuna, invidia, interesele personale ori de grup, greutatile care nu ne dau pace si prin unitate si actiune sa le aratam acestor netrebnici politruci vremelnici ca nu mai admitem sa isi bata joc de noi si de familiile noastre mai ales ca noi am fost si suntem o categorie sociala care si-a facut si isi face datoria fata de tara si popor, care am contribuit la dezvoltarea economica si sociala a acesteia !
Cred cu tarie ca toti putem sacrifica o zi si ca putem sa ne deplasam la Bucuresti sa le aratam ca ne-am desteptat si ca marea muta a devenit marea lptatoarein teren !
Haideti sa punem in functiune lantul de alarmare, sa ne anuntam colegii care nu au acces la aceste informatii sau care -au stabilit in zone mai izolate.

M spunea...

1. @Viorel - o analiza admirabila!
Pot doar sa mai adaug:"Tratatul CETA va facilita accesul specialiștilor din UE pe piața muncii din Canada. Atât specialiștii canadieni, cât și cei români, vor avea studiile recunoscute reciproc, o situație de care vor beneficia companiile din ambele țări"

2. Din experienta altor tari care au spitale militare DOAR pentru militari (+ rude, angajati civili in armata etc) spitalele militare sunt inferioare celor civile.
In anii 90 imi amintesc de un scandal cu un camarad ranit intr-un accident de circulatie (survenit in timpul unei misiuni in Bucuresti) care ajungand in uniforma la camera de garda a Spitalului de Urgenta a fost refuzat la tratament de medicul de garda cu "Mergeti la spitalul militar!!!"

3. Neadoptarea de catre Parlament a unei Ordonante nu inseamna in mod automat intoarcerea la situatia de dinaintea Ordonantei. Eu tot zic de marsavia cu soldelel militarilor propagata din guvernare in guvernare.

M spunea...

@IAR99.Army - De acord!!!!

Dar sa imi spuna cineva ce cerem!?
Nu credeam ca am sa zic asta, dar daca suntem de acord cu ce zice Dogaru si SCMD atunci sunt acolo.
Si eu am mai spus ca oameni neutri, politicieni sau nu, au ramas perpecsi la solicitarile unor asociatii de militari. I-am auzit cu urechile mele spunand: “Sunteti singura categorie care cere sa i se taie, in loc sa i se dea! Cum Dumnezeu credeti ca 65% din jumatate este mai mult decat 80% din tot?"

Huhu Rezea spunea...

@N
Procentul minim de pensie de 80% ii avantajează pe ăștia neterminați care, cu stagiul minim, o zbughesc în pensie avâ d asigurat 80% din baza de calcul. Aplatizeaza pensiile doar pe intervalul 80-100%.
Solutia este procentul pornit din 65% dintr-o baza de calcul actualizată mai mare

M spunea...

@Huhurez - sau modificarea legii astfel încât să nu mai poată să o "zbughească" 😁
Eu nu am să ies în stradă să cer reducerea unui drept al unui camarad nici măcar dacă ar fi vorba de avianyc.

Dăncilă :
Salut inițiativa domnului ministru Eugen Teodorovici, depusă în calitate de senator, prin care propune Parlamentului impozitarea suplimentară a pensiilor speciale. Este o măsură justă, de echitate socială, promovată deloc întâmplător cu majorarea drepturilor tuturor pensionarilor. Pensiile speciale reprezintă recunoașterea unor condiții de muncă, nu înseamnă privilegii.

M spunea...

@Tehnocrat - da, e asta am spus că sunt de acord cu ei. În plus as cere și abrogarea condițiilor preferențiale pentru polițiști. Am înțeles că în contextul desființării DGIPI pentru ei s-a redus vârsta minimă de pensionare. Trebuie să verific!

maiag spunea...

DAOGARU a facut zeci de mitinguri,la 2 din ele am fost si eu,urla de unul singur pe scena,minte ca sunt citeva zeci de mii si in realitate doar un grup de speriati care vorbesc intre ei,prilej ca s au asa ca nu s au vazut de mult, la nici un miting nu a primit raspuns,e o miscare a lui de a mai mentine sindicatul,apare la tv de multe ori si nu spune nimic,e dezumflat si nu mai are credibilitate,cu banii din cotizatii face congrese si kiolhanuri pe la restaurante asa ca sigur nu vor fii nici macar citeva sute,nu mai vine nimeni din provincie

Huhu Rezea spunea...

Eu o să merg la Mitingul din 25 10 în cazul în care Guvernul nu transforma Proiectul CCMRR din 21 august în Ordonanță de Urgență.
Invit și cititorii blogului, cei mai mulți din Regat, să participe la miting.

M spunea...

Eu NU am sa merg la miting daca Guvernul transforma Proiectul CCMRR in Ordonanta de Urgenta.
Pensia mea pe 223 este aproximativ egala cu cea pe contributivitate. In conditiile astea sa ma duc sa cer sa imi taie pensia ca vrea unul care o are mica mi se pare stupid!
Cei pensionati care au luat salarii compensatorii sa le dea inapoi actualizate cu inflatia!
Cei pensionati care au prins varsta de pensie 55 de ani sa vina sa mai munceasca 5 ani.
Abia apoi sa vorbim de pensii egale la grad, functie si vechime egala!

Nu sunt de acord ca pentru ambitiile unor frustrati sa distrugem pensiile actualilor activi!

De ce in exunerea de motive nu se vorbeste si ca in toate tarile NATO legislatia privind calculul pensiilor nu se aplica pensiilor deja in plata decat daca prin aceasta se obtine un beneficiu pensionarului respectiv?

brenda spunea...

ok

ifrim spunea...

Nu poti sa-ti ceri drepturile doar pe bloguri.Care ne consideram nedreptatiti,discriminati mai trebuie si sa ne miscam fundul din fotoliu in strada.Conceptie paguboasa las' sa mearga altii (prostii) ca poate ma lipesc si eu, ca nu se intruneste cvorumul.Una este miting cu 200 de protestatari si alta situatie cu minim 5000 cand reprezentantii pot negocia altfel!

Cezar spunea...

@M
Ori esti prost...ori nu gandesti!!

raul spunea...

M-ule draga ,chiar te-am apreciat pana acum dar ultima postare ma pune pe ganduri!Deja sari calul!Nu fi egoist !Vorba lui Dinică,,fii profesionist ,ce dracu!"

jupderval spunea...

Huhu-rezea

Daca imi dai citatul din oug Nr 1/2010, sau din ce lege vrei tu ,din care sa rezulte ca solda de functie = solda de functie + solda de merit + spor de confidentialitate + indemnizatie de dispozitiv, eu fac cinste la restaurant. Te rog sa nu confunzi solda de functie cu coeficienti de ierarhizare sau cu altceva. Eu insist pe acest subiect, deoarece sunt in proces cu CPS , unde le-am cerut aceste dispozitii legale , si dansii nu pot sa le prezinte

Huhu Rezea spunea...

@jupderval
De ce să-ți mai dau eu citatul când am scris o grămadă de articole pe blog sub eticheta solda de funcție.
D-tale ți-e lene să le citești?

Leon spunea...

Huhule, mai ai rabdare cu fiecare dintre noi..?
Pe unde umbla Ein Stein, avem nevoie de ajutoare..:)).

M spunea...

@raul - mulțumesc. Am mai răspuns o dată dar domnul administrator nu a binevoit să publice.
Sunt chiar simbolul ne-egoismului dacă îmi permiți aceast barbarism!
Sprijin orice inițiativă care aduce ceva cuiva. Nu sprijin o inițiativă care ia ceva cuiva!
Oamenii civilizați pot avea păreri diferite fără să se jignească.
Dacă scriam eu ce scrie Cezar sau Pătrășcoiu eram imediat atenționat.

Leo spunea...

În data de 21.06.2019 , Curtea de Apel Bucuresti a dispus sesizarea ÎCCJ cu privire la dezlegarea unor aspecte din dosarul 448/98/2018.
Cum putem găsi dosarul creat de ÎCCJ cu privire la aceasta situatie , ca să vedem evolutia lui ?

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Inca nu a fost înregistrat dosarul respectiv la Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept civil de la ICCJ.
DOSARELE ACESTUI Complet pot fi urmărite aici

https://www.scj.ro/CMS/0/PublicMedia/GetIncludedFile?id=20282


Cezar spunea...

M...marele M
Esti un panglikar care nu doresti altceva decât să.ti conservi halca de
Cașcaval
Susții.. numai aberatii..care vin sa confirme ce am zis mai sus
Nu impresioneze pe nimeni..cu apoi apa ta de om..civilizat..prietenos..amabil..dar care te lasă in curul gol cum ai o clipă de neatenție!!

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Cezar spunea...

Erata
Nu impresionezi pe nimeni cu spoiala ta de om....

Unknown spunea...

Buna seara!
Pentru un militar care urmeaza sa se pensioneze la 01.12.2019, se poate actualiza baza de calcul cu solda din ianuarie 2020?
Va mulțumesc!

Huhu Rezea spunea...

@unknown
Un militar care se pensionează în luna decembrie 2019 rămâne cu solda de functie avută sau actualizată la nivelul prevazut de art. 38 din L 153/2017 pentru anul 2019. Cât timp este în vigoare modificarea L 233 prin OUG nr. 59/2017 nu va primi majorările soldelor de functie din anii următori.

CEZAR spunea...

Haidem sa...MUNCITI ..ne indeamna maKiss in stilul caracteristic..!
Parca aveai informatii de la ai ..Mari ...ca este ca si rezolvata ...!!!

M spunea...

@unknown
Iar mai apoi are doua posibilitati:
- Ori ne intoarcem la L223 cum a fost ea facuta (dispare OUG nr. 59/2017) si ii creste pensia.
- Ori se adopta proiectul Comisiei Les si ii ingheta pensia cativa ani. Asta insa depinde de structura soldei (funcita avuta, sporuri etc.)

Mai bine sa mai stea o luna sa intre majorarea pe 2020.

Cezarica, sterge-te la gura de spume! Iti dai seama ca nu ai venit in viata ta cu o propunere, un gand, o idee? Numai jignesti si injuri. Ma gandesc la biata ta familie care trebuie sa te suporte!

Huhu Rezea spunea...

@M
Tot nu ai inteles ce e cu propunerea Consiliului Leș. Nu înțeleg de ce nu citești documentul și colportezi prostii auzite.
Dacă ar fi adoptat acel document, pensia stabilită în luna decembrie 2019 ar primi cuantumul plafonat la net, dar, în luna ianuarie 2020 ar fi actualizată cu creșterea pe anul 2020 din L 153/2017, ocazie cu care ar dipărea plafonul cuantumului net.

CEZAR spunea...

M..mare de tipar !
Este evident ca esti depasit de situatie !
Degeaba incearca Huhu....daca nu ai ..nu ai ...creier ! Va de familia ta ..care trebuie sa te suporte (sic)

M spunea...

@Huhurez - degeaba scapi de plafonare dacă scazi baza de calcul.
Ideal este să lași baza de calcul așa cum e ea.
Am citit-o și rascitit-o. Am calculat iar și iar. Cum era bancul ăla? "Oricum o montez tot mitralieră îmi iese!"
Fiți de acord cu mine că se scade baza de calcul eliminând sporurile și că o actualizare pe L223 originală ar fi mai avantajoasă. Pot și eu să fiu de acord că soluția Comisiei lui Les este mai acceptabilă și că ar comprima plaja pensiilor micșorând diferențele. Alegerea subiectivă a specialist de clasă ca unic spor rămas o să stârnească discuții cu rezolvarea : "să îl eliminăm și pe ăsta". 😁
Repet: Comisia Leș să numească o singură țară NATO în care s-au recalculat pensiile aflate în plată după o formulă nouă! Dacă nu pot să scoată referirile la NATO!

Lui Cezărică nu îi mai răspund că evident e sărac cu duhul. Mă amuză ura lui cinstită și neputința de a emite altceva decât înjurături.

@Tehnocrat - scuze, camarade, da, ai dreptate!