Un produs Blogger.

sâmbătă, noiembrie 21, 2020

In atenția celor care doresc să formuleze intervenții principale la CA București... în contenciosul administrativ dintre Casele Sectoriale de Pensii și Curtea de Conturi.

53 comments
Intreaga decizia nr.4/2020 a Curții de Conturi poate fi citită AICI

Potrivit art. 62 din NCPCivilă,  

(2) Cererea(intervenție principală) poate fi făcută numai în fața primei instanțe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond.

Deocamdată este pe rolul CA București Dosarul nr. 4241/2/2020  prin care CPS a MApN a contestat Decizia nr. 4/2020  a Curții de Conturi care  instituia obligația Casei de a menține indexarea din anul 2016 în cuantumul actualizat în anul 2017 ca urmare a  majorării soldelor de funcție cu 15%, dar numai în limitele plafonului de 85% instituit de art. 30 din Legea nr. 223/2015. Este contestată și ÎNCHEIEREA NR. 19/07.08.2020 a Comisiei de contestații a CC.

Potrivit articolului 61 din ncp civilă și a deciziilor ICCJ: 

Pentru admisibilitatea cererii de intervenție principală se impune îndeplinirea cumulativă a trei condiții: 

-intervenientul să aibă interes; ( să fi fost pensionar al CPS a MApN la data de 30 06 2017)

-să pretindă, pentru sine un drept-cel dedus judecății sau în strânsă legătură cu dreptul dedus judecății; ( să fi fost prejudiciat prin neincluderea indexării de 5% din anul 2016 în cuantumul rezultat după actualizarea din anul 2017)

-să fi formulat în prealabil cerere de revizuire sau de contestație la CPS a MApN privind aplicarea greșită  a art. 60 din L 223/2015 în decizia de actualizare din anul 2017.

Aceleași condiții trebuie să le îndeplinească și militarii din MAI pentru a formula cerere de intervenție în dosarul pe care CPS a MAI urmează să-l deschidă la aceeși Curte de Apel.

O situație mai specială o au pensionarii  CPS a SRI ca urmare a înțelegerii dintre Casa Sectorială și Curtea de Conturi de a se acorda indexarea din 2016, dar numai celor care sunt sub plafonul procentului de vechime de 85%, plafon instituit de OUG nr. 57/2015 prin modificarea art. 30 din L 223/2015.

Atât cei care au primit decizii de revizuire, cca 500 pensionari SRI, cât și cei care nu au primit decizii de revizuire, dar erau îndreptățiți, pot să formuleze acțiuni  directe impotriva SRI și Curții de Conturi pentru că prin ințelegerea lor au fost prejudiciați în acordarea  totală sau parțială a indexării din anul 2016, prin interpretarea greșită a articolelor 30, 59 și 60 din Legea 223/2015. Tot ei pot formula și cereri de intervenție în conflictul de contencios administrativ dintre Curtea de Conturi și celelalte 2 case sectoriale, în care să pretindă pentru sine dreptul neacordat prin decizia de actualizare din anul 2017 sau prin decizia de revizuire emisă în urma înțelegerii dintre Casa de Pensii și Curte de Conturi, sens în care un capăt de cerere al cererii de intervenție este cel de introducere în cauză și a CPS a SRI.

In cererile de intervenție se cere, în scopul valorificării integrale a indexării din anul 2016 în cuantumul actualizat la 30 07 2017, admiterea principiilor i și iale art. 1 din din Decizia nr. 4/2020 a Curții de Conturi și respingerea principiului iii din aceeași decizie, cerere adaptată corespunzător formulării deciziei Curții de Conturi  pentru CPS a MAI .

Motivarea cererilor de admitere a principiilor 1/i și 1/ii

Aplicarea articolelor 59( indexarea) si 60(actualizarea)  la cuantumul existent al pensiei militare  de la începutul unui an calendaristic poate naște următoarele situații juridice:

1. Intr-un an nu se aplică nici indexarea( coeficientul inflației este negativ) nici actualizarea( nu a avut loc majorări de solde de gard sau funcție pentru activi ori actualizarea nu este permisă). In acest caz cuantumul pensiei militare rămâne neschimbat tot cursul anului. A fost cazul anului 2018, cu inflație negativă și sub incidența OUG nr. 59/2017.

2. Intr-un an se aplică la începutul anului doar indexarea. Cuantumul indexat al pensiei militare râmâne în plată tot cursul anului  deoarece în acel an nu a avut loc nicio majorare de soldă de grad sau funcție. Cuantumul rămâne nemodificat până la următoarea indexare sau actualizare. Aceasta a fost situația din anul 2016 când cuantumul în plată, ulterior recalculat, de la începutul anului s-a majorat cu 5% potrivit OUG nr. 57/2015. S-a întâlnit și în anii 2019 și 2020, aflați, de asemenea , sub incidența OUG 59/2017. 

3. Intr-un an se aplică numai actualizarea cuantumului existent la începutul anului, dar de la data intrării în vigoare a legii de majorare a soldelor pentru activi. In acel an nu a avut loc indexare deoarece indicele de inflație a fost negativ. In acest caz, cuantumul pensiei militare  se majorează numai prin actualizare. Actualizarea se aplică elementelor salariale ale bazei de calcul, rezultând un cuantum actualizat din cresterea bazei de calcul, la care se adaugă alte drepturi de pensie care nu se calculează din baza de  actualizare, cum ar fi sporul OMM și indexări anterioare. Nu se adaugă și indexările anterioare care s-au regularizat cu actualizări anterioare potrivit art . 60 alin(3).

4. Intr-un an sunt posibile si indexări de la începutul anului( indicele de inflație a fost pozitiv), dar și actualizarea, pentru că, pe parcursul anului, a avut loc o majorare de solda de grad sau funcție. Aceasta este situatia juridică reglmentată de fostul articol 60  alin (3), întâlnită în anul 2017 . In acest caz cuantumul existent la începutul anului se indexează cu procentul comunicat de INS și se plătește așa până la data actualizării.

De la data actualizării, spunea art. 60 alin (3), se plătește ori cuantumul exitent la data actualizării, deci cuantumul de  începutul anului, dar indexat, ori același cuantum de la începutul anului , dar actualizat, care este mai mare dintre ele. 

Altfel spus, actualizarea majorează doar componenta cuantumului în plată rezultată din baza de calcul, fără să elimine alte părți al acestui cuantum în plată , cum ar fi indexările anterioare. 

Când creșterea prin actualizare este mai mică decât creșterea prin indexare a aceluiași cuantum de la începutul anului se pierde actualizarea.

Când creșterea cuantumului de la începutul anului prin indexare este mai mică decât creșterea prin actuazare se pierde indexarea. 

Cuantumul rezultat din actualizarea bazei de calcul(art. 60 alin.(1) trebuie completat cu elementele componente ale cuantumului în plată la începutul anului, pentru a fi comparat cu cuantumul în plată la data actualizării. 

Este întemeiată  concluzia  Curții de Conturi în puntul 1/ii  al Deciziei nr. 4/20120 potrivit căreia, începând cu data de 30 06 2017, pensiile militare care cad sub incidenta art. 60  trebuie să aibă în componența lor majorarea de 5% acordată în anul 2016, la care se adaugă fie indexarea de 5,25% acordată în anul 2017, fie actualizarea cu 15% a soldei de funcție, acordată la 30 06 2017.

Motivarea cererii de respingere a principiului 1/iii

Este greșită indicația Curții de Conturi potrivit căreia indexarea de 5% din anul 2016  se realizează prin încadrarea în plafonul de 85% reglementat de art. 30 din Legea 223/2015.

-In primul rând indexările anuale sunt operațiuni care nu depind de stabilirea/recalcularea sau actualizarea pensiilor militare din baza de calcul. Ele se aplică la cuantumul calculat/recalculat/actualizat al pensiei militare, fie el și plafonat, numai dacă indicele de infație cunoscut la inceputul anului este pozitiv. 

-Indexarea nu este un element al bazei de calcul pentru stabilire/recalculare/actualizare, așa cum este definită baza de calcul prin art. 28. Deci, indexarea nu intră nici în plafonul de 85%reglementat de art. 30, ea se calculează procentual din cuantumul plafonat și se adaugă la acesta.

-Indexarea de 5% din anul 2016  nu este un element de calcul al operațiunii de actualizare a pensiei militare din anul 2017, potrivit art. 60 alin(1), pentru a intra în plafonul de 85%, ea preexistând deja  în cuantumul în cuanumul de la începutul anului 2017 la care se aplică... fie indexarea de 5,25% din anul 2017, fie actualizare cu 15%a soldei de funcție, așa cum corect a reținut Curtea de Conturi îl punctul 1/ii din aceeași decizie.

-Există o contradicție evidentă între punctele 1/ii  și 1/iii.

-Aplicarea art. 1/iii este echivalentă cu majorarea artificială a procentului de pensie reglementat de art. 29 din legea 223/2015 pentru pensionarii care nu au avut o vechime suficientă pentru a atinge plafonul maxim de 85% din  baza de calcul. 

-Potrivit legii, mofificarea procentului de pensie se poate face doar prin recalculare/revizuire în baza unor documente care întregesc vechimea efectivă, nu prin indexare.

53 de comentarii:

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Onorabile! Felicitari pentru bogatul si bine informatul topic, in sprijinul nostru! Torpilele militarilor, foarte bine preegatiti, nu au voie sa rateze tintele: Punt ochit, punt lovit! Doar sa plece loviturile, cu calculele perfecte asupra obiectivelor vizate! Succes tragatorilor de elita!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Catalin, subscriu! O justitile de mușama, de toata bacania!
Scuze de la camarazi ca am postat adormit, furand din uitare prin cascare, pe ,,n'' din cuvantul punct!

Burebista spunea...

CFI.. Nu știu de ce te bucuri.. La dumneata nici dacă i-ți dădeau 100% la solda de funcție din decizia pe 223, tot nu ajungeai la cuantumul pensiei nete în plată pe care ai avut-o în 2015+indexarile din 2016 și 2017..
Pentru dumneata este bunicel plx 199 pentru ca pensia netă va fi în jur de 1600 iar la recalcularea din 2023 ajunge în jur de 2600 net. Asta dacă trece plx 199.. Dacă nu raneti cu ce aveți și primiți doar indexarile anuale pentru ca în legea actuală 223 nu exista nicio data pentru actualizare sau recalculare...
Unii nu au fost de acord pentru ca li se părea prea târziu 2023....
Oaivdaca nu au speranța de viață până în 2023 cu ce îi încălzea ca primeau pensii mărite vre-o 6 luni sau 1 an de acum înainte..
Asa o sa primim toți un zero mare și frumos... 0...

Gigi spunea...

@Burebista
Cu pãrere de rãu, dar îţi spun,aşa prieteneste,vis a vis de calculul fãcut lui Cornel Ifrim.
E bine ca omului sa-i spunem adevãrul,deoarece e mult mai dureros atunci când aflã mai târziu decât sa-l afle acum.

Cred cã d-ta nu cunosti datele Reale ale lui,gradul avut,funcţia,gradatiile.D-ta ai fàcut calculul la maxim,plt.adj.sef,gradatia 7,samd.

Şi înca ceva,fãrã recalculare
(etapa 2),în prima Etapã vor câştiga doar cei ieşiţi mai demult,dar care au vechimea de 25 ani,gradaţii 6,7.Intre grade nu e dif.atat de mare.Guleratii spun cã li maresc pensiile la circa 30%,as fi bucuros pt.ei,dar am rezerve sã fie acest procent care ar câştiga,repet,as fi tare bucuros pt.ei.

Viorel spunea...

Cu cinste și onoare vă prezin ințiativa unor colegi pensionari în procesul dintre CPS și Curtea de Conturi și Comisia de soluționare a contestațiilor la nivelul Curții de Conturi.

Portal > Curtea de Apel BUCUREŞTI > Informaţii dosar
Informaţii generale
Nr. unic (nr. format vechi) : 4241/2/2020
Data inregistrarii 13.08.2020
Data ultimei modificari: 21.11.2020
Sectie: Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal
Materie: Contencios administrativ şi fiscal
Obiect: litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) ÎNCHEIEREA NR. 19/07.08.2020
Stadiu procesual: Fond


Părţi
Nume Calitate parte
CASA DE PENSII SECTORIALĂ A MINISTERULUI APĂRĂRII NAŢIONALE Reclamant
CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI Pârât
COMISIA DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR CONSTITUITĂ LA NIVELUL CURŢII DE CONTURI A ROMÂNIEI Pârât
BĂZĂVAN DAN Petent
TODEA OCTAVIAN Petent
MATEA NICU Petent
GRINDEANU ALEXANDRU SORIN Petent
PLEŞESCU GHEORGHE Petent
NECHIFOR CORNEL Petent
GURGUIATU ION Petent

Huhu Rezea spunea...

Oricum, cuantumul minim pentru @Flavius va fi cu ceva, nu mult, peste actualul cuantum ân plată si poate dublu fața de actualul cuantum recalculat/actualizat

Huhu Rezea spunea...

Iată că sunt și colegi care au înțeles ca nu e suficient să aștepte pasiv Sentința Curții de Apel si dau o mână de ajutor instanței pentru a înfrânge cerbicia guleraților în a susține o prostie și intenția Curții de Conturi de a mai îndulci rezultatul controlului.
Deocamdată au calitatea de petenți, calitatea de intervenienți li se va verifica după primul termen de judecată.
Felicitări domnului Băzavan pentru combativitate.

Gigi spunea...

Aşa este.

Burebista spunea...

@ Gigi, știu foarte bine vechimea lui Cornelius, are 14 ani militar +4 grupe cumulat 18.
Grad plutonier, gradația 4.
Sf plt coef, 1.58 x2230 = 3523 + 3%+3%+3%+3%= 3965,61+7.5%= 4263 + solda grad 400 (cfm legii 153) =4663 baza de calcul, solda netă pt baza de calcul =2728. Pensie minima cfm vechimii militare 2728 x14/25= 1527 pentru 2020. Probabil în jur de 1600 cu creșterea salariului minim pe economie în 2021.
Pe legea 223 la recalculare sa zicem la anu atunci baza de calcul va creste cu 100 lei. Pensia brută va fi 4763 x 58% = 2763 brut. (la recalculare se aplica reducerea de 1% în minus din 65 % pentru vechimea cumulatălipsa din cei 25 ani necesari. 65%-7%=58%
2763 -76impozit= 2687 net.
2687 pensie < 2786(solda netă) deci în plată va fi 2687..

Calinmihaib12 spunea...

..Sorin Alexandru GRINDEANU: .."petent"..ce "CONEXIUNE"..are ..cu zona pensiilor..militare.?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ Onorabile, @Gigi, @Burebista: Situatia mea e nașpa, dar iese asa: Dupa plx 199 si avand 1128 lei, ar veni fix 1650 lei, si daca se majoreaza salariul minim pe economie s-ar face 1730 lei, dzice avocatul meu. Numai s-o aprobe, fratilor, ca nu mai e de trait in halul asta!

Viorel spunea...

Domnule călinmihaib, nu-l confundați pe politicianul Sorin Mihai Grindeanu (fost prim ministru), cu domnul Sorin Alexandru Grindeanu.

Gigi spunea...

Ma bucur sincer pt.d-ta.
E ceva.

vasile iosif spunea...

Este adevarat ca Decizia Curtii de Conturi este executorie și trebuie pusa in aplicare indiferent daca a fost sau nu contestata?
Este adevarat ca refuzul de a pune in executare Decizia CC întrunește elementele subiective si obiective ale infracțiunii de abuz in serviciu?

Periamu lucica spunea...

Cand?

Gheorghita spunea...

...cel la care va ganditi e Mihai ca si dvs,deci pura coincidenta.

Huhu Rezea spunea...

Din RODAS al Curții de Conturi
210. Contestația suspendă obligația executării deciziei până la soluționarea ei de către comisia de soluționare a contestațiilor. Executarea măsurilor devine obligatorie de la data comunicării încheierii formulate de comisia de soluționare a contestațiilor, prin care se respinge integral sau parțial contestația. Prin data comunicării încheierii se înțelege data confirmării de primire a acesteia, menționată pe documentul de transmitere a încheierii.

Decizia nr.4/2020 are termen de aplicare 31 12 2020.
Instanța de contencios poate prelungi termenul dacă nu dă o soluție până atunci.

george spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

Ca să primiți un răspuns despre posibilul cuantum minim net ar mai trebui să spuneți care este coeficientul de funcție înscris în Notele de calcul ale deciziilor de recalculare/actualizare și ce procent ați avut pt indemnizația de comanda. Soloda de merit nu mai există.

Leon spunea...

Pl x nr.199/2020, simulare(Tabele Mateias&Neacsu):
Functie de col.
-pensie Neta min.(coef.4,7)= 5000 lei
-pensie Neta Max.(coef.5,5)= 5800 lei
fara OMM ..!

george spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
xxxxxxxxxxx spunea...

Salut Huhule! Inteleg că la MAI treaba este valabilă doar pentru militari nu și polițiști.

Huhu Rezea spunea...

Este valabil și pentru polițiștii care la pensionare au optat pentru soldele din 6 ani consecutivi când au avut statut de militari, nu pentru 6 salarii de polițist.

george spunea...

Iesind la pensie in 1998,am avut statut de militar,Nu ?

Huhu Rezea spunea...

Ti-ai sters comentariile, deci nu te mai intereseaza răspunsurile.

george spunea...

Multumesc,le-am retinut pe toate Mii de multumiri In concluzie,ce mariri apar de la 1 ianuarie 2021 ?

BONIFATIE spunea...

Zâua bună tuturor!
Domnului George...
Cu ocazia „Zilei Naționale” la 23 august 2002, pentru a da o „mână de ajutor” la intrarea în M(OTAN), polițiștii cu grade militare au devenit funcționari publici cu statut special (al dracului statut!!!)...
(LEGEA nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.440 din 24 iunie 2002
Data intrării in vigoare : 23 august 2002)
Asta-i clar. Ce nu-i clar este ce i-a determinat pe „ocârmitorii” la stânga sau la dreapta, să îi distingă/distrugă la drepturi, prin discriminare, pe polițiști după categoria de grade și după data ieșirii la pensie.
Nu căutați ajutor la C.C. că vă dă în cap cu „tempus regit actum”, adică cu Dreptul roman, că ne tragem de la Râm sau cu bugetul sărac și pa, pa DISCRIMINARE la noi, nu și la ei că, vorba aia parafrazată, „la vremuri noi, tot ei, nu noi”.

Huhu Rezea spunea...


@George
Coeficientul de 5,40 din OUG nr. 56/2006 este echivalent coeficientului de 2,685 din Anexa VI a L 153/2017.
solda de funcție corespunzătoare gradație 0 este
2,685 x 2230 lei in anul 2020=5988 lei
-Solda de grad colonel în anul 2020=554 lei
-gradații 7 = 1317 lei
-indemniz de comanda = 898 lei
-coef constitut= 449 lei
total= 9206 lei
cuantumul minim net= 5386 lei
cu sporul omm = 6463 lei.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ave, @ Burebista, cu multumiri!

george spunea...

Toate ,cele mentionate de d.stra ,intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 Multumesc !

Huhu Rezea spunea...

Numai dacă până atunci se adoptă Plx 199/2020 în Camera Deputaților.
Stați pe aproape!

Periamu lucica spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
george spunea...

O saptamana buna cu multa sanatate si reusite ! Mii de multumiri.iar orice modificare la pensiile militare le astept cu mult drag !!!!!!

george spunea...

Sa auzim numai de bine si cu multe reusite ,privind pensiile militare !

Unknown spunea...

Totuși, se mai poate adopta plx199 pana la sfârșitul anului, dacă saptamana viitoare, când înțeleg ca ar fi ultima șansă, proiectul nu se afla pe ordinea de zi a CD?

Periamu lucica spunea...

Dle H dar pensiile contin majorari prin inflatie cum.se procedeaza se scot acestea si apoi se recalculraza ? Pensia in plata este cea din legea 263@

Huhu Rezea spunea...

Atentionarea din topic nu-i privește pe cei care au rămas în plată cu pensile vechi după recalcularea din 2016. Ei primesc și astăzi indexarea din 2016.
Din punct de vedere juridic se spune că ei nu au un interes de a formula o actiune in justitie pentru a recupera acea indexare.

Burebista spunea...

👍

Viorel-Mihai spunea...

@Huhu, am citit mai sus un exemplu de calcul, mie îmi dă cu rest, pentru un subofițer, Plt.adj.pr., funcția, Sub. de c-dă (CSM), ieșit in 2016, studii superioare care nu au fost plătite, dar acum sunt plătite, 31 ani vechime efectivă, care ar fii pensia aprox. DACĂ se mai aplică noul plx199?
Cu respect.

Huhu Rezea spunea...

Calculul de mai sus este pentru pensionarii aflați în plată la data intrării în vigoare a Plx 199, nu pentru noii pensionari.
Pensiile noi se atabilesc conform algoritmului L 223/2015, modificat prin ordonanțele 59 și 114, cu deosebirea că la cuantumul final, stabilit potrivit art. 60 al OUG 59/2017 se adaugă și sporul OMM.

Burebista spunea...

Dacă a-ți ieșit la pensie în 2016 deja aveți incluse toate drepturile în pensia dvs, mai puțin sporul pt studii superioare care oricum nu îl veți primi pentru ca în cazul în care se va aplica și la militari oug75 se aplica doar la cei pensionați după 1 februarie 2017....si numai dacă au existat militari care sa fi avut sporul pt studii superioare în solde...

Viorel-Mihai spunea...

In 2017 sa introdus acel spor in valoare de 15% din solda, asta e, dar e vorba de solda din 2009 cum sa calculat la noi, nu cum este aceasta din 2020,in valoare de 2230 lei.
Mă încurcă valoarea soldei de grad, nu am înțeles cum la colegul CFI are 400 lei si la mine conform tabelului am găsit 290 lei.
Multe necunoscute pentru un începător pe acest domeniu.
De aceea am rugat o simulare si pentru subofițerii seniori.
Cu respect

Huhu Rezea spunea...

290 lei este solda de grad din 2017 corespunzâtoare salariului minim de 1450 lei
Solda de grad din 2020 corespunzătoare salariului minim de 2230 lei este
290 x 2230/1450 =446 lei

Burebista spunea...

Viorel Mihai, în 2017 nu vi sa dat niciun spor la pensie. Vi s-a mărit solda de funcție din baza de calcul 2016 cu 15% și automat numai sporurile care aveau legătură cu solda de funcție la fel ca la activi. Solda de grad, gradația, sporul de antenă au rămas la același nivel cu 2016... Doar sporul de noapte și sdsl a crescut puțin, nu știu dacă și solda de comanda?.
Nu va crescut solda de funcție din 2009 cu 15%, ci Solda de funcție din 2016.
Fata de pensia în plată din iunie 2017, în iulie 2017 pensia dvs a crescut foarte puțin... Dacă nu a crescut a rămas în plată cea din iunie.

avianyc spunea...

@ Leon
Cu indicele de corectie este ca la emisiunea "" O data -n viata""
Si daca la Salariul Mediu Brut pe economie din ultimii ani in loc sa fac cel putin 1 punct de pensie au facut 0,8 -0,6 -05 puncte pensie s-a dus naibii indicele de corectie.
Iar cu aplicarea noii legi a pensiilor civile ,mai usurel . Adica usurel de tot.............. .
Prin programe parca se prevede doar ridicarea punctului de pensie pana in 2024 pe la 1770 lei.
Acuma sa nu -mi spui ca vine pe se de si dau ei ca il scot la interval pe Tudoras de la sectorul 1 si intreb ,bucurestenii au votat contra lui Tudoras sau pentru clorofilde !!!!!!

Viorel-Mihai spunea...

Mulțumesc pentru informații.

Calinmihaib12 spunea...

DOMBILOR VIOREL și GHEORGHIȚĂ: ..va multumesc pt.precizări.., dar între cei cei 2(ca să fiu..în.."siajul" primei mele intrebari..: or fi "ceva rude"..(..veri I sau II..etc...?),pt că numele de GRINDEANU e..mai rar.. =din zona DOBROGEI/BASSARABIEI ..de Sud..,de origine..oarecum slavă..!

Calinmihaib12 spunea...

D-le HUHU:
NU mi-e clar:
1.de ce S.G. de COLONEL în 2017 era = 290 de lei= ? (în legea 153..:S.G.=COLONEL=197,3387×1,80=356 lei,ROTUNJIT = 360 LEI..!
2.Cred că S.C-DĂ e calculată GREȘIT:pt. că un COLONEL are cel puțin: 21 % din S.F.= 5988 lei, adică minim: 1.258 lei=S.C-dă !
(un LT.COL. are S.C-dă =20 %..!)
S.G. =340 lei.

Calinmihaib12 spunea...

P.S.:..D-le HUHU:.."m-am prins":
S.G. de COLONEL=554 lei= 360 lei din legea 153/2017 ×1,53..=rapor tul de creștere între: 1.450 lei și 2.230 lei= 554 lei..!
..suma "aia"..de 290 de lei..era a altui grad.., neprecizat..! = coef.=1,45..ROTUNJIT..!

Calinmihaib12 spunea...

D-le BUREBISTA:
SOLDA de COMANDĂ..nu a intrat în structura: h.1 = C.C.A.-S.F. =
a.S.FUNCȚIE
e.S.MERIT
f.I.DISPOZITIV
g.-uri:sporuri care intrau în
structura: h.1.=C.C.A.-S.F.:
=spor de "fidelitate"
=sp."confidenț."(= care NU
ERA IDENTIC.cu sp.de CIFRU)
(aceste "sporuri"NU SUNT trecute ÎN CLAR în vreun articol de lege de salarizare militară...!)
= altele..?.
ACEST: h.1.= C.C.A.-S.F.=a fost
RECALCULAT: × 10 % = toate spe
cialitățile militare,EXCEPȚIE:
personalul medical:
RECALCULAT: × 25 % ..,a fost
apoi ACTUALIZAT: × 15 %..! în DECIZIILE DE ACTUALIZARE din 2017..!
TOTALUL SOLDEI LUNARE BRUTE ..realizate la FUNCȚIA DE BAZĂ= ACTUALIZATĂ..din DECIZIA de ACTUALIZARE:de la lit."T"(și "M" ..eventual: dacă erau..diferențe între cele 6 luni!)=era MAI MARE ..cu câteva sute de lei= decât în cazul RECALCULĂRII..din 2016, dar faptul că NU s-a indexat PENSIA ACTUALIZATĂ în 2017 (într-un fel..sau..altul.. DEZBĂTUT mult= aici=pe blog, a dus la"depășirea"..pensiei ACTUALIZATE NEINDEXATE 2 ani= de către PENSIA RECALCULATĂ în 2016 și INDEXATĂ în anii: 2016-2017...!

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea, dacă (,) considerați că este de interes general vă rog să postați comentariul.
Referitor la o postare anterioară despre colegii pensionari aflați în calitate de petenți în Dosarul nr. 4241/2/2020 aflat pe rolul C.Ap.București (CPS / Curtea de Conturi).
Cu domnul Mr.(Rz.)dr.ing. Dan Băzăvan am luat legătura pentru anumite detalii șii mulțumesc încă odată și pe această cale.
Domnul Todea Octavian....nu dau de dumnealui.
Domnii Matea Nicu și Nechifor Cornel sunt avocați și au Cabinet individual.
https://ro.linkedin.com/in/matea-nicu-8a723b126
Domnul Grindeanu Alexandru Sorin....nu este de găsit.
Domnul Gurguiatu Ion Promoția 1977 a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” (alte detalii nu am).
Domnul Pleșescu Gheorghe are postat următorul comentariu în și despre presa militară: „Pe când un articol în care să dezvăluiți cum financiarii și consilierii juridici din minister mint, inclusiv în instanțe, refuză aplicarea legii și mai dau și Curtea de Conturi în judecată, tocmai pentru a nu da drepturile oamenilor? Tot „orbservatoare” a rămas presa militară?” http://presamil.ro/telefonul-fara-fir/.
Am scris acest comentariu în ideea că dacă unii dintre dumnealor vor intra pe blogul Domnului Huhu Rezea, să nu uite să solicite în petițiile dânșilor (completare) sau alte documente ce urmază a fi atașate la dosar despre: In cererile de intervenție se cere, în scopul valorificării integrale a indexării din anul 2016 în cuantumul actualizat la 30 07 2017, admiterea principiilor i și ii ale art. 1 din din Decizia nr. 4/2020 a Curții de Conturi și respingerea principiului iii din aceeași decizie, cerere adaptată corespunzător formulării deciziei Curții de Conturi pentru CPS a MAI .

DjSAX spunea...

Sindicatul Politistilor din Romania "Diamantul" Oficial
1h ·
Manevre, manevre!
1. De ce se pierd pe banda rulanta, procesele pe actualizarea pensiilor in raport de cresterea celui mai mic salariu de functie/ solda de functie la 1450 lei? Procesele astea trebuiau castigate fluierand. Totul parea simplu si clar. A crescut cel mai mic salariu/solda de functie la 1450 lei, trebuie actualizate si pensiile militare, in raport de noua valoare a celui mai salariu de functie/ cea mai mica solda de functie. De ce se pierd cand totul pare atat de simplu?
Pentru ca distinsii judecatori au preluat teza DGF ca majorarea celui mai mic salariu de functie la 1450 lei, nu ar fi "majorare" in sensul legii pensiilor. Asta nu e o chestie cusuta cu ata alba, ci e o facatura care se vede de pe Marte. Total intamplator, teoria asta serveste la protectia impactului bugetar.
2. De ce se pierd procesele pe majorarea salariului de functie la nivelul salariului minim, fara luarea in considerare a adaosurilor reprezentand "sume compensatorii tranzitorii"? Concluzioneaza onor judecatorii ca salariul de functie a depasit cu muult suma de 1450 lei, intrucat sumele compensatorii au devenit parte a salariului de functie. Din nou, concluzia judecatorilor serveste, intamplator, la protectia impactului bugetar, desi contravine art 1(5) din lege 285/2010 si deciziei CCR 51/2020.
3. Sesizati contradictia intre pct 1 si pct 2?
La pct 1, se resping actiunile pe motiv ca "nu s-au majorat" salariile/ soldele de functie la 1450 lei. La pct 2, e invers. Se resping actiunile pe motiv ca au crescut mai mult de 1450 lei. Ce este comun insa si in armonie, este efectul de protectie al impactului bugetar.
4. Cum judeca dulaii in roba, cand reclamanti sunt tot dulai si nu catei ?
Vedeti pe link un caz concret si extrem de recent. Dreptul la diurna suplimentara in valuta a fost acordat de legiuitor doar cadrelor militare si politistilor participanti la misiuni internationale de mentinere a pacii, prin Legea 42 /2004 si HG 1086 din 2004 ( faimoasa hotarare nepublicata, ascunsa de hotii din aparatul central al MAI, politistilor si jandarmilor).
Potrivit art 27 din legea 42 din 2004 : "Dispozițiile prezentei legi se aplică în mod corespunzător și celorlalte instituții din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională." Magistratii nu fac parte din "sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională". Insa trei magistrati au aflat de aceste drepturi si bineinteles ca le-a poftit si lor, inimioara. Baga actiune si, minune mare, trag lozul castigator. Au castigat fara probleme la Tribunalul Bucuresti, invocand discriminarea. Sa mai zicem si ca s-au judecat repejor la litigii de munca unde au obtinut o sentinta executorie inca de la fond?
http://portal.just.ro/3/SitePages/Dosar.aspx...
PORTAL.JUST.RO
Tribunalul BUCUREŞTI - Informaţii dosar

Huhu Rezea spunea...

Baza legală a respingerii actiunilor sunt legile salarizării din 2010 care au mai introdus în soldele/salariile de funcție acele sume compensatorii.
HG nr.1/2017 nu putea să abroge dispozițiile OUG nr.1/2010 și pe cale ale L 285/2010, în sensul de a scoate sumele compensatorii din compozitia soldelor/salariilor de funcție. Așa că, în noua valoare a soldei/salariului de funcție reglementată de HG nr.1/2017 intră și sumele compensatorii.