Un produs Blogger.

miercuri, august 11, 2021

Ciocănitoarea WOODY, condamnată penal în SUA pentru conducere cu alcolemie mai mare de 0,08mg/litru

136 comments

In limbaj strict #rezist avem un premier pușcăriaș/pârnăiaș.

 

Acesta este articolul de lege în baza căruia câțul ciocănitoarei a fost condamnat în SUA, statul Iowa:

2009 Codul Iowa


Titlul 8 - Transport

Subtitlul 2 - Vehicule

CAPITOLUL 321J - FUNCȚIONARE ÎN CÂND ESTE INTOXICAT

321J.2 - FUNCȚIONEAZĂ CÂND ESTE SUB INFLUENȚA ALCOOLULUI SAU A UNUI DROG SAU PÂNĂ CU O CONCENTRARE A ALCOOLULUI DE .08 SAU MAI MULTE (OWI).

        321J.2 FUNCȚIONARE ÎN TIMPUL INFLUENȚEI ALCOOLULUI

      SAU O DROGURĂ SAU ÎN TIMPUL CARE AU CONCENTRARE DE ALCOL DE 0,08 SAU MAI MULT

      (ACESTEA).

         1. O persoană comite infracțiunea de a opera în stare de ebrietate dacă

      persoana operează un autovehicul în această stare în oricare dintre

      următoarele condiții:

         A.   În timp ce se află sub influența unei băuturi alcoolice sau

      alt medicament sau o combinație de astfel de substanțe.

         b.   În timp ce are o concentrație de alcool de 0,08 sau mai mult.

         c.   În timp ce orice cantitate de substanță controlată este prezentă în

      persoana, măsurată în sângele sau urina persoanei.

         2. O persoană care încalcă subsecțiunea 1 comite:

         A.   O infracțiune gravă pentru prima infracțiune, pedepsită cu

      toate următoarele:

         (1) Închisoare în închisoarea județeană pentru cel puțin patruzeci și opt

      ore, care urmează să fie comunicate conform instanței instanței, mai puțin credit pentru orice moment

      persoana a fost închisă într-o închisoare sau detenție în urma

      arestarea sau pentru orice timp persoana petrecută într-o instanță ordonată

      program de operare în timp ce este în stare de ebrietate, care asigură aplicarea legii

      Securitate. Cu toate acestea, instanța, în ordonarea comunicării sentinței

      și, la alegerea sa, poate acomoda programul de lucru al inculpatului.


         (2) Aprecierea unei amenzi de o mie două sute cincizeci

      dolari. Cu toate acestea, la discreția instanței, dacă nu este personal sau

      vătămarea materială a rezultat din acțiunile inculpatului, instanța

      poate renunța la până la șase sute douăzeci și cinci de dolari de amendă atunci când

      inculpatul se prezintă instanței la sfârșitul perioadei minime de

      neeligibilitate, o licență temporară restricționată emisă în conformitate cu

      secțiunea 321J.20. Ca alternativă la o porțiune sau la totalitatea amenzii,

      instanța poate ordona persoanei să presteze servicii comunitare neremunerate.

         (3) Revocarea permisului de conducere al persoanei în conformitate cu

      secțiunea 321J.4, subsecțiunea 1, secțiunea 321J.9 sau secțiunea 321J.12,

      subsecțiunea 2, care include o perioadă minimă de revocare a unuia

      sută optzeci de zile și poate implica o perioadă de revocare de un an.

      O revocare în conformitate cu secțiunea 321J.9 include o perioadă minimă de

      neeligibilitate pentru o licență temporară restricționată de nouăzeci de zile.

         (a) Un inculpat a cărui concentrație de alcool este de 0,08 sau mai mult, dar

      cel mult 0,10 nu vor fi eligibili pentru restricții temporare

      licență pentru cel puțin treizeci de zile dacă s-a obținut un test și un

      accident care a provocat vătămări corporale sau daune materiale.

      Pârâtului i se va cere să instaleze un dispozitiv de blocare a contactului

      dispozitiv de un tip aprobat de comisarul pentru siguranța publică pentru toți

      vehiculele deținute sau operate de inculpat dacă inculpatul solicită o

      licență temporară restricționată. Nu va exista o astfel de perioadă de

      neeligibilitate în cazul în care nu a avut loc un astfel de accident, iar inculpatul trebuie

      să nu fie comandat să instalați un dispozitiv de blocare a contactului.

         (b) Un inculpat a cărui concentrație de alcool este mai mare de 0,10

      nu va fi eligibil pentru nicio licență restricționată temporar pentru

      cel puțin treizeci de zile dacă s-a obținut un test și a rezultat un accident

      în caz de vătămare corporală sau deteriorare a bunurilor sau a inculpatului

      concentrația de alcool a depășit .15. Nu va exista o astfel de perioadă de

      neeligibilitate în cazul în care nu a avut loc un astfel de accident și al inculpatului

      concentrația de alcool nu a depășit .15. În ambele cazuri, unde a

      concentrația de alcool a inculpatului este mai mare de .10, inculpatul

      se va ordona instalarea unui dispozitiv de blocare a aprinderii de un tip

      aprobat de comisarul pentru siguranța publică pe toate vehiculele deținute

      sau operat de inculpat în cazul în care inculpatul solicită o temporară

      licență restricționată.

         (4) Alocarea evaluării și tratamentului abuzului de substanțe, a

      curs pentru șoferii de băut și, dacă este disponibil și adecvat, a

      programul de prevenire a abuzului de substanțe în educația realității în conformitate cu

      subsecțiunea 3.

         b.   O infracțiune agravată pentru o a doua infracțiune și va

      să fie închis în închisoarea județeană sau în corecția comunitară

      facilitatea nu mai puțin de șapte zile și a stabilit o amendă de cel puțin

      decât o mie opt sute șaptezeci și cinci de dolari și nici mai mult de

      șase mii două sute cincizeci de dolari.

         c.   O infracțiune de clasa "D" pentru o a treia infracțiune și pentru fiecare ulterioară

      infracțiune și va fi comisă în custodia directorului

      departamentul de corecții pentru un termen nedeterminat care să nu depășească

      cinci ani, va fi limitat pentru un mandat minim obligatoriu de treizeci

      zile, și se va aplica o amendă de cel puțin trei mii

      o sută douăzeci și cinci de dolari și nici mai mult de nouă mii trei

      sută șaptezeci și cinci de dolari.

         (1) În cazul în care instanța nu suspendă sentința unei persoane de

      angajament la custodia directorului departamentului de

      corecții în temeiul acestui paragraf „c” , persoana trebuie să fie

      atribuit unei instalații în conformitate cu secțiunea 904.513.

         (2) Dacă instanța suspendă sentința de angajare a unei persoane

      custodia directorului departamentului de corecții din cadrul

      acest paragraf „c” , instanța va dispune ca persoana să nu servească

      mai puțin de treizeci de zile și nici mai mult de un an în închisoarea județeană și

      persoana poate fi angajată în tratament în comunitatea sub

      secțiunea 907.6.

         3. a.   Fără a aduce atingere dispozițiilor secțiunilor 901.5 și

      907.3, instanța nu trebuie să amâne hotărârea sau condamnarea sau să suspende

      executarea oricărei pedepse minime obligatorii de încarcerare

      aplicabil inculpatului în conformitate cu subsecțiunea 2 și nu se suspendă

      executarea oricărei alte părți a unei sentințe care nu implică încarcerare

      impuse în conformitate cu subsecțiunea 2, dacă se aplică oricare dintre următoarele:

         (1) În cazul în care concentrația de alcool a inculpatului stabilită de

      rezultatele unei analize a unui specimen de sânge al inculpatului,

      respirația sau urina retrasă în conformitate cu acest capitol depășește

      .15, indiferent dacă este indicată sau nu concentrația de alcool

      prin testul chimic minus marja de eroare stabilită inerentă

      în dispozitivul sau metoda utilizată pentru efectuarea testului este egal cu un alcool

      concentrație de .15 sau mai mult.

         (2) Dacă inculpatul a fost anterior condamnat pentru o încălcare

      din subsecțiunea 1 sau un statut într-un alt stat în mod substanțial

      corespunzător subsecțiunii 1.

         (3) Dacă inculpatul a primit anterior o hotărâre amânată

      sau sentință pentru o încălcare a subsecțiunii 1 sau pentru o încălcare a

      statut într-un alt stat care corespunde substanțial subsecțiunii 1.


         (4) În cazul în care pârâtul a refuzat să consimtă la testarea solicitată în

      în conformitate cu secțiunea 321J.6.

         (5) Dacă infracțiunea prevăzută în acest capitol are ca rezultat vătămarea corporală a

      o altă persoană decât inculpatul.

         b.   Toate persoanele condamnate pentru o infracțiune în conformitate cu subsecțiunea 2

      va fi ordonat, pe cheltuiala persoanei, să fie supus, înainte de

      condamnarea, o evaluare a abuzului de substanțe.

         c.   În cazul în care programul este disponibil și este adecvat pentru

      persoană condamnată, o persoană condamnată pentru o infracțiune prevăzută la subsecțiunea 2

      trebuie să li se ordone să participe la o educație reală

      programul de prevenire a abuzului prevăzut în secțiunea 321J.24.

         d.   Un termen minim de închisoare într - o închisoare județeană sau

      instituție corecțională comunitară impusă unei persoane condamnate

      a unei a doua infracțiuni sau a unei infracțiuni ulterioare în conformitate cu subsecțiunea 2

      în zile consecutive. Cu toate acestea, dacă instanța de judecată constată că

      serviciul pe termenul minim complet în zile consecutive ar funcționa o

      greutăți nejustificate asupra persoanei sau constată că există suficient spațiu în închisoare

      nu este disponibil și nu se așteaptă în mod rezonabil să devină disponibil

      în termen de patru luni de la condamnare pentru încarcerarea persoanei care servește

      pedeapsa minimă în zile consecutive, instanța poate dispune

      persoană pentru a îndeplini termenul minim în segmente de cel puțin patruzeci și opt

      ore și pentru a efectua un număr specificat de ore de comunitate neplătite

      serviciu, după cum consideră adecvat de către instanța de judecată.

         4. Pentru a determina dacă o încălcare acuzată este o secundă sau

      infracțiunea ulterioară în scopul condamnării penale sau al licenței

      revocarea conform acestui capitol:

         A.   Orice condamnare sau revocare ștearsă din autovehicul

      înregistrările operaționale în conformitate cu secțiunea 321.12 nu vor fi luate în considerare

      ca infracțiune anterioară.

         b.   Hotărârile amânate introduse în conformitate cu secțiunea 907.3 pentru

      încălcările acestei secțiuni vor fi considerate infracțiuni anterioare.

         c.   Condamnări sau echivalentul hotărârilor amânate pentru

      încălcări în orice alte state în temeiul statutelor

      corespunzătoare acestei secțiuni se consideră infracțiuni anterioare.

      Instanțele vor sesiza în mod judiciar statutul altor state care

      să definească infracțiunile substanțial echivalente cu cele definite în prezenta directivă

      secțiune și, prin urmare, pot fi considerate statutele corespunzătoare. Fiecare

      încălcare anterioară pentru care a fost condamnată sau amânată judecata

      introduse înainte de data încălcării percepute va fi

      considerată și considerată o infracțiune separată anterioară.

         5. O persoană nu poate fi condamnată și condamnată pentru mai mult de

      o încălcare a acestei secțiuni pentru acțiunile care decurg din aceeași

      eveniment sau apariție, chiar dacă evenimentul sau apariția implică mai mult

      decât una dintre condițiile specificate la subsecțiunea 1.

         6. Grefierul instanței de district va certifica imediat

      departamentului o copie reală a fiecărei comenzi introduse cu privire la

      amânarea judecății, amânarea sentinței sau pronunțarea

      hotărâre și sentință pentru un inculpat în conformitate cu această secțiune.

         7. a.   Această secțiune nu se aplică unei persoane care operează un

      autovehicul aflat sub influența unui medicament dacă substanța

      a fost prescris persoanei și a fost luat sub prescripție

      și în conformitate cu indicațiile unui medic ca

      definit în capitolul 155A sau dacă substanța a fost distribuită de un

      farmacist fără prescripție medicală în conformitate cu regulile consiliului

      de farmacie, dacă nu există dovezi ale consumului de alcool

      iar medicul sau farmacistul nu dirijase

      persoană să se abțină de la operarea unui autovehicul.

         b.   Atunci când este acuzată de o încălcare a paragrafului 1, paragraful

       "c" , o persoană poate afirma, ca apărare afirmativă, că

      substanța controlată prezentă în sângele sau urina persoanei era

      prescris sau dispensat pentru persoana respectivă și a fost luat în conformitate

      cu direcțiile unui practicant și direcțiile de etichetare ale

      farmacie, ca acea persoană și locul de desfășurare a activității sunt definite în

      secțiunea 155A.3.

         8. În orice urmărire penală în temeiul acestei secțiuni, dovezi ale rezultatelor

      de analiză a unui specimen de sânge, respirație sau urină a inculpatului

      este admisibilă la dovada unei fundații adecvate.

         A.   Concentrația de alcool stabilită prin rezultatele unui

      analiza unui specimen de sânge, respirație sau urină a inculpatului

      retrasă în termen de două ore după ce inculpatul se afla la volan sau în interior

      controlul fizic al unui autovehicul se presupune a fi alcoolul

      concentrarea în momentul conducerii sau controlului fizic al

      autovehiculului.

         b.   Prezența unei substanțe controlate sau a unui alt medicament

      stabilit prin rezultatele analizei unui specimen de

      sângele sau urina inculpatului retrasă în termen de două ore după

      inculpatul conducea sau avea controlul fizic al unui autovehicul

      se presupune că arată prezența unei astfel de substanțe controlate sau a altor substanțe

      droguri la inculpat în momentul conducerii sau în stare fizică

      controlul autovehiculului.

         c.   Departamentul de siguranță publică adoptă la nivel național

      standarde acceptate pentru determinarea nivelurilor detectabile de controlat

      substanțelor din divizarea anchetei penale inițiale

      test de screening de laborator pentru substanțe controlate.

         9. a.   Pe lângă orice amendă sau pedeapsă impusă în temeiul prezentei

      capitolul, instanța va dispune un inculpat condamnat sau primit

      o judecată amânată pentru o încălcare a acestei secțiuni

      restituirea daunelor rezultate direct din încălcare, către

      victimei, în conformitate cu capitolul 910. O sumă plătită în conformitate cu prezenta

      ordinul de restituire va fi creditat pentru orice judecată adversă într-un

      procedură civilă ulterioară care rezultă din același eveniment.

      Cu toate acestea, în afara stabilirii unui credit, o procedură de restituire

      în temeiul prezentei secțiuni nu trebuie să li se dea dovezi sau exclusiv

      efect într-o procedură civilă ulterioară care decurge din aceeași

      apariție.

         b.   Instanța poate dispune restituirea plătită oricărei agenții publice

      pentru costurile răspunsului de urgență rezultat din acțiuni

      constituind o încălcare a acestei secțiuni, care nu depășește cinci sute

      dolari pe agenție publică pentru fiecare astfel de răspuns. În scopurile

      din acest paragraf, „răspuns de urgență” înseamnă orice incident

      necesită răspuns de la stingerea incendiilor, forțelor de ordine, ambulanței,

      medical sau alte servicii de urgență. O agenție publică care caută astfel

      restituirea se va consulta cu avocatul județului cu privire la

      cheltuielile suportate de agenția publică, iar procurorul județean poate

      include cheltuielile în declarația de daune materiale conform

      la secțiunea 910.3.

         10. În orice urmărire penală în temeiul acestei secțiuni, rezultatele unei

      testul chimic nu trebuie utilizat pentru a dovedi încălcarea subsecțiunii 1,

      paragraful "b" sau "c" , dacă alcoolul, substanța controlată,

      sau alte concentrații medicamentoase indicate de testul chimic minus

      marja de eroare stabilită inerentă dispozitivului sau metodei utilizate

      efectuarea testului chimic nu este egal sau depășește nivelul

      interzis de subsecțiunea 1, paragraful "b" sau "c" .  


136 de comentarii:

monteoru spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Boby spunea...

D-nul Citu face parte din cei care pun în aplicare ideologia globalista.Urmariti faptele, urmarile lor și masurile ce urmează a le lua.

Iulian Mareș spunea...

Nene
În US sunt mai multe politii: urbana, statala, federala! Nu cred ca sunt mai putini exigenți când o alta politie urmărește și verifica pescarul la scule, numărul lor, numărul și mărimea capturilor!
În plus...smekeria este asa: el a ascuns în partid, băieții deștepți știau și au vândut informația nu opoziției ci opozanților lui din PNL! Și eu ma bucur ca sunt și din ăștia....

Huhu Rezea spunea...

Poate a fost o operațiune de șantaj din partea CIA, FBI... ca să-l pună sub dependență pe prostovan. De regulă, serviciile nu agață exaltați.
Pentru cine nu știe, Cîțu a fost căsatorit cu domnișoara Darie din Rm Valcea.

Leo spunea...

Darie care a fost la secu' ?
Păi dacă este tot domnișoară , asta se nu se numește tot impotență ?

Huhu Rezea spunea...

Cauta d-ta pe net si vezi ce părti sociale i-a cesionat Cîțu în 2010 numitei Laura Darie din Bucuresti, nascuta in Rm Valcea. Laura le-a cesionat lui Dragos Paslaru ministru in Guvernul Ciolos. Firma GEA Consulting rebrenduita are si in prezent contracte cu statul.

Leo spunea...

"În 2010 Florin Vasile Cîțu a decis să cesioneze părțile sociale deținute către o anume Laura Darie, născută în 14 august 1977, domiciliată în București, dar originară din Râmnicu Vâlcea, de unde este și actualul premier desemnat Florin Cîțu. Laura Darie a cesionat și ea acțiunile, ulterior, către Dragoș Pîslaru."
PS
Dar eu îl ştiu de prin '85 , pe unul col. Darie de la secu' R. Vâlcea , cu o fată "Laura cu gaura".....

Gigi spunea...

Haideţi,domnilor,vã legati de om cã a stat 48 de H la bulau,când si fica lui Myster Obama a fost arestata(parca a d-lui era)sper sã nu gresesc.
Acolo sunt legi,tatã,şi se aplicã,
politistul este protejat de lege,nu conteazã cã eşti X,Y,Z etc,sau fiul fica nu stiu cui cu Co...ţele tari.Ca d-aia este cea mai veche democracy.
Nici peste un secol n-o sa-i prindem cu d-alde ai noştri conducãtori de 31 de ani.Noi avem democraţie originala,unde se p.se pe organ toţi cocalarii,cum am vãzut intr-o postare.
Citiţi bine legea lor şi va convingeti.

monteoru spunea...

Catu nu este ales ci este numit.Cat timp e numit i se rupe.Isi va rupe gatul daca vrea Iohan.Vorbim ca sa ne aflam in treaba.

Iulian Mareș spunea...

Leo,
Nu te-ai prins ca partidele nu sunt civile, decât sub acoperire?
Kiar, cine e mai tare? Nasui, Cioloș, Barna, Ponta, Cîțu, Pâslaru sau Darie?....🤣😅😂😜🤪

Huhu Rezea spunea...

Leo
Vezi ca stii sa cauti?
Din cate stiu eu parintii Laurei nu au fost militari.
Coincidenta este prea mare daca Darie al d-tale din Valcea avea o fiica Laura.

y spunea...

HA!
O infracțiune care a avut loc acum 20 de ani, când avea, cât? 30 de ani? Și cică asta este sau ar (putea) fi, operațiunea „serviciilor” 😂😂😂 Dacă astea sunt, sau atâta pot „serviciili”, ne-am dus (de mult) ca țară! Informația nu face nici cât o ceapă degerată, nici atunci, nici acuma. Nici dacă era ceva porneuri infantile, trafic de arme sau substanțe, poate cel mult atunci să fi însemnat ceva, dar acum este motiv de avansare în carieră, în noua lume a noului normal! Și oricum este venit pe „filieră externă” și până nu-și termină de pus în aplicare „AGENDA” nu pleacă. Iar aici este vorba de campania internă din partid, ei își dau momentan la gioale, iar noi stăm pe margime cu burțile goale, dar ne place să ne hlizim și să aplaudăm ca prostănacii. Stați să se termine alegerile și atunci se vor arunca iar pe noi. Să văd dacă mai aplaudați și atunci.

monteoru spunea...

Dupa Iohan va fi jupan in Romania tot un neamt -primarul Timisoarei-fiindca asa vrea Alemania.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ce avem noi aici? Ghici? Un golănaș si un pârnăiaș cu cazier gras, căci doua zile de inchisoare in Statete Unite e un un șut in goaie, un pumn de piroane inghițite, un răhățoi gras pe curiculum vitae, si ca sa candidezi ca orice dobitoc, ca ti se ofera un loc de oportunist in politica, poate sa duca la ruinarea propriului partid din varful de pipirig, caci o data aflata fapta penală trebuie sa dai lumii politice si sociale socoteală, si va fi tocat de adversari si media dobitocul pana i se va ruina fonctia cu totul, caci scapare nu va avea de la nimenea, mai intai de la Organ, campion mondial de tras la măsea, dar mai ales de la userea, care e cu ochii pă el ca pă butelie sa-l vada politic pe nasalie, facand coalitia de rusine ca nu stie cat costa o paine, si nu vrea din circumvolutiunile cerebrale, atacate de excesele pasiuni de alcoolizare, ca sa elimine pensiile speciale! Stiam eu ca e un betiv, ca si Organ, uitandu-ma la slinosu-i muian doborat de dese sevraje si fiind desirat ca un ogar, caci acum e un betivan din ăla jmecheros, facand-o pitit la dos si band cu țărâta, cătinel, sa nu deranjeze vre-un clopoțel sau ureche ciulita ca goarna sa dea presei alarma! Demisia, golan de duzină, caci din cauza caracterului tau infect Romanistanul e potcovit sa ramana ințepenit pe frana de mână!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Monteoru, bea matale un pahar cu apa plată cu incetinitorul si calmează-te la aortă că am nițel o vorbă: Cum sa fie veneticul de la Cimișoara alt dobitoc străin de neam care sa conducă țeara cand tot rumânul, sulga sau stapanul, chiar si dușmanul văd ca bolovanul e mai dobitoc decat Plavanul? Asa se vehiculeză vorba si despre Clocita, dar de data asta chiar ca poate sa-si vada ghăoaza, nefolosind oglinda, dar de pupat nu mai pupă nici unul dintre ei presedintia, așa că mai va!

valy spunea...

După putica lui Mareș cariocă și gândirea înceată a lui Flavius Cornelius Infirm, și cel care încă nu este născut a trecut pe la bulău.

Aceștia au stat între 7 și 9 luni.

Tot blogul este numai al lor, scriu zi și noapte numai baliverne, păcat de voi.

Așa va-ți comportat și cu soldatii, ce au avut de învățat de la doi impostori.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

De obicei, cei care-si sterg comentariile isi pitesc impotențele, așa ca în metodologia de perfectionare de scriere fara stergere se cere cu hotărâre: Se scrie o dată, se sterge prin citire erată cu erată, se bea apoi un pahar cu apa plată in care s-a facut amestec cu o sfantă galeată cu țâghir, de la popa de sub patrahir, dupa care se mai citeste cu glas tare, bagandu-se radiera in chiezâs, precum si privirea chiorâș, după beleaua de păhăroi-păhăroaie ajunse intre timp in borhaiele goale si ratăcite prin circumvoluțiunile cerebrale!

LUPUL spunea...

ALT DROJDIER .
NUMAI DROJDIERI LA CĂRMA ROMÂNIEI .
NU DESTUL CĂ ESTE URÂT MAI ȘI DROJDEȘTE LA COVRIG ???
ȘMECHER DE RUMANII ÎN ȚUA

Iulian Mareș spunea...

Scrie tu mai mult daca poti...Adminul iti va publica!
Tu nu ai inteles niste lucruri elementare pt democratie si mai ales in campanii electorale, dar iti pun lumina la cap; nu stiu cad te va destepta, dar de luminat sigur te va lumina!
Cand intri in politica, mai ales politica mare iti asumi trecutul si prezentul si ti se scrie viitorul!
In democratiile consolidate, zic unii ca le luam drept model, conteaza trecutul de la gradinita si presa scotoceste si in kiloti dupa indicii care te-ar putea zdrobi sau ridica, functie de orientarea presei.
Uite ca cineva, este greu sa-ti inkipui tu-cu mintea-ti cruda, cine anume-ca de f. mult timp acea fisa se gasea acolo unde se stokeaza si se skoate ca 14 din carti, la momentul si locul potrivit!
Abstractul: despre personaj s-a tot scris ca-si pudreaza nasucul, acum este si consumator de alcool din tinerete, ca sa nu mai scriu de lovitura incasata de la Guvernatorul BNR, dar pe care dumneata, un ins cu minte ieftina, nu le poti cuprinde si cazi in orgasm laringian numai la auzul functiei!
Dar, ca sa nu mai iesi la gatul viorii nedocumentat, kiar daca ti-au dat ordin sa lamurim un lucru, kiar daca nu-mi sta in caracter si kiar am putina jena.....
* ”va-ti” vs v-ati!
** Cum se scrie corect va-ti sau v-ati? O dată pentru totdeauna: e V-AŢI. Nu-i nici va-ţi, nici vaţ-i, nici vaţi. E V-AŢI. Atât. Cu liniuţă înainte de aţi, care vine de la (voi) aţi...
*** Stai bland, si eu fac greseli, intrucat pe blog se scrie in mod curent in viteza, din prima, mai scapa greseli TIPO sau kiar dezacorduri, deci nu te spanzura, insista!

Iulian Mareș spunea...

Si ar trebui sa ne complacem, sa acceptam toti retardatii, toti betivii si drogatii? Nu am avut un Kior alaturi de care palește orice epitet descalificant?
Cu foarte rare exceptii, in tara asta au functionat agende straine si in alte timpuri....Kiar credeti ca francezii si l-au dorit pe Macron?

Leo spunea...

Un mic mitoman
"Procesul pas cu pas
- 3 decembrie 2000 – Florin Cîțu este prins la volan după ce a consumat băuturi alcoolice în statul Iowa din Statele Unite
- 4 decembrie 2000 – are loc prima evaluare a dosarului la tribunal
- 8 ianuarie 2001 – Florin Cîțu informează în scris instanța că pledează nevinovat
- 9 ianuarie 2001 – procesul este preluat de judecătorul Thomas R. Hronek
- 26 februarie 2001 – Florin Cîțu se răzgândește și informează în scris instanța că pledează vinovat
- 26 martie 2001 – Judecătorul Thomas R. Hronek pronunță sentința: două zile de închisoare și 1.000 de dolari amendă. La amendă au fost adăugate și alte costuri, astfel că Florin Cîțu a fost pus să plătească 1.355 de dolari.
- Inițial nu și-a recunoscut fapta"

vasile spunea...

Eu zic sa asteptam sa primeasca televiziunile hotararea. Atunci vom vedea exact ce a a facut. Parerea mea este ca a consumat droguri. Oricum ar fi, conform legislatiei actuale nu mai are ce cauta in guvern.

monteoru spunea...

valy@ ca sa ai trecere cu carioca in mana trebuie carte tata.Daca la scoala ai baut cerneala si cu pixul te-ai scobit in dinti carioca nu face doi bani.Privind gandirea inceata a lui Flavius nu te contrazic.

Leo spunea...

Stelică , tu ești bată-te să te bată.......
Nu mi-ai zis dacă HUOnorius mai poartă vată în ureichi și în mijlocul verii......

Caro spunea...

E jalnica traducerea, probabil Google translate. Oricum, asteptam pozele fata si profil cu tablita de gat, langa o rigla de masurare a inaltimii,gradata in inch...
Problema uriasa este la cel care a desemnat o persoana cu vulnerabilitati pentru asemenea post, ca cel de prim ministru.

Leon spunea...

Dar pentru obtinerea Cerificatului ORNIS ( Premier si Vice in CSAT) nu a semnat in Fals ?? Asta nu este considerata o Infractiune penala??

M spunea...

Va amintesc: "art. 2 din Legea 90 / 2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, care prevede ca "pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1) "

Din cauza ca fusese condamnat penal Dragnea nu a ajuns prim-ministru.

A sta 48 de ore la puscarie pentru ca a recunoscut. Putea sa nu stea deloc, tot fapta penala era. 😁

In plus a completat Anexa 15 pentru ORNISS unde se jura ca nu a fost condamnat penal si semneaza ca daca a dat declaratiii false este de acord sa suporte rigorile legii.

Mai rau de cat un betiv la volan este doar unul care apara un betiv la volan!

Leon spunea...

In Guvernarea Câțu avem:
"Prețul la gaze a crescut cu 20% față de decembrie 2020. Prețul la electricitate a crescut cu 23%. Prețul la combustibil a crescut cu 11,3%.
Fiecare factura de energie crește cu cel puțin 50 de lei. Fiecare plin de combustibil creste cu 50 de lei. Urmează creșterea dobânzilor la credite. Ratele se vor scumpi cu minim 150 de lei.

Cîțu a învins inflația PSD cu propria inflație. Revenim în epoca Boc. Austeritate plus inflație. Drumul către abis!", atrage atenţia economistul Adrian Câciu.

Leon spunea...

"Duminică, 3 decembrie 2000, la ora 02:11, aflat la volanul unei mașini, Florin Cîțu a fost oprit în trafic la intersecția străzilor Elwood Drive (devenită între timp University Boulevrad) și Lincoln Way din orașul Ames. Florin Cîțu a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice.

Florin Cîțu a fost arestat și pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Ziarul local The Ames Tribune scria luni, 4 decembrie, că Florin Cîțu avea 28 de ani și locuia în clădirea situată pe strada Squaw Creek Drive, nr. 600. Intersecția în care a fost prins băut la volan se află la doi kilometri de locuința de atunci a lui Florin Cîțu, fiind situată la aproximativ jumătatea distanței dintre campusul universitar și locuință.

„Conducând în stare de ebrietate, la intersecția Elwood Drive și Lincoln Way (la ora 2:11 a.m.). În timpul unei opriri de rutină, șoferul a fost găsit sub influența unei băuturi alcoolice. lorin Vasile Cîțu, în vârstă de 28 de ani, 600 Squaw Creek Drive, a fost arestat și acuzat că ar fi operat în stare de ebrietate.”, acesta este articolul publicat în ediția din 4 decembrie 2000 a ziarului local The Ames Tribune.Florin Cîțu a fost condamnat la 26 martie 2001 la două zile de închisoare și 1.000 de dolari amendă pentru comiterea infracțiunii de conducere sub influența băuturilor alcoolice"(stiriSuceava.net)..!

Leon spunea...

https://m.dcnews.ro/bomba-pentru-citu-accesul-la-secrete-de-stat-incompatibil-cu-demnitarul-care-are-antecedente-penale-sau-a-fost-sanctionat-contraventional_832908.html

y spunea...

De acord, nu ar trebui să ne complacem, dar, simplele comentarii, nu sunt decât o supapă prin care se mai eliberează câte un pic tensiunea acumulată și nu duc la schimbări de niciun fel. Planul continuă așa cum a fost conceput.
P.S. Și să presupunem că pleacă cîțu, numin noi cumva prim-ministru? Sau vreți poate să vină cineva de la usr, + sau chiar udmr? Ori poate pe rafila, cel propus de psd?
Din păcate nu este după voia noastră.

Huhu Rezea spunea...

Poate să fie oricare roman premier,chiar si de la USR, dar nu un fost pușcăriaș.
Liberalii pot să-și aleagă șef și un părnăiaș.

Cezar spunea...

@/ m-Al..puiul de legionar este sinonim cu Mares Carioca??
Nu prea pricep...🤣🤣🤣😛😛😛😛

M spunea...

@Leon

Anexa 15. Chiar dacă nu ar fi considerată faptă penală art duce automat la pierderea accesului la informații clasificate deci pierderea funcției.

Dar, vă întreb (că așa mă întreb eu și enervez oamenii) știți că nu a declarat? 😂 Dacă a declarat și i s-a dat certificatul?

În rest, da, intră la faptul în declarații, art. 326 NCP

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, alta bomba cu neutron, caci AUR cere, fără zălog, testarea penalului daca ia vreun drog! De acum incolo trebuie sa ne intereseze daca penalul vrea sau nu sa se testeze! Vietii de desfrau si abuzuri i se rupe lanțul de cand vestea ca este penal i-a pus pe gârleajă săpunul si lațul, caci si americanilor le-a starnit interesul!

Marcel Orzan spunea...

Corect dl. Leon:
Am vazut in timpul activitatii, desicomparatia poate parea fortata, persoane frecate la cap pt. ORNIS cu lit.:
f) a demonstrat lipsă de loialitate, necinste, INCORECTITUDINE SAU INDISCREŢIE;
Nu mai zic de:
d) consumă în mod excesiv băuturi alcoolice ori este dependent de alcool, droguri sau de alte substanţe interzise prin lege care produc dependenţă;
sa de aia care este clara, ce sa mai:
a) dacă în mod deliberat a ascuns, a interpretat eronat sau a falsificat informaţii cu relevanţă în planul siguranţei naţionale ori a minţit în completarea formularelor tip sau în cursul interviului de securitate;
b) are ANTECEDENTE PENALE sau a fost SANCŢIONAT CONTRAVENŢIONAL pentru fapte care indică tendinţe infracţionale;
Da', la noi!!

M spunea...

Important❗

🔸 La proces statul a fost reprezentat de un procuror. Asta exclude definitiv ideea că a fost o simplă contravenție.

🔸 Al doilea: Fapta se pedepsește și în România pe art. 336 NCP cu pușcărie de la 1 la 5 ani sau cu amendă (la americani e de la 48 de ore dar nu mai mult de 1 an ȘI cu amendă).

🔸 Al treilea: există un acord de recunoaștere reciprocă a condamnărilor penale între SUA și România?

🔸 Al patrulea: a intervenit sau nu reabilitarea? Art. 134 Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnării la amendă sau la pedeapsa închisorii care nu depășește un an, dacă în decurs de 3 ani condamnatul nu a săvîrșit nici o altă infracțiune.

Leon spunea...

@M, pai daca declara, fiti convins ca se gasea cineva dintre cei care au citit Formularul, sa dea Informatia "pe surse"!

Huhu Rezea spunea...

Cei care vor să ducă în derizoriu situatia compromițătoare în care se află puiul galben de Ciocănitoare spun ca fapta a fost contraventională.
Pedeapsa fiind aplicata de un judecător, la 3 luni dupa comiterea faptei de conducere in stare de ebrietate, este clar că inculpatul a comis o infractiune.

Leo spunea...

Dar s-a prescris.
Alta e problema, că a ascuns , deci nu se poate avea încredere.
Iar încrederea stă pe primul loc la baza tuturor relațiilor sociale și instituționale.
Cade puiul cu ciocul galben cade și măciucă sinecuristul care s-a afișat cu el.

avianyc spunea...

Politica noastră are nevoie de cat mai multi penal.
Păcat de TT ca a plecat dat afară inainte de a mai da o lege de reabilitare și întoarcere la butoane a pensiilor dovediti.

Leon spunea...

Pai se pare ca in ultima perioda, Premierul Romaniei este ales de Serviciile noastre aflate sub aripa ocrotitoare a celor occidentale..!
Acum este o lupta intre aceste servicii !

Spulber spunea...

PNL,nu are consiliu de onoare?De fapt azi fetele inteaba cit bulau ai, nimic despre armata. Avem exemple destule. Despre penali,, ursul trece câinii latra,, asa sa ajuns astăzi în instituții.

Periamu lucica spunea...

Da dle H mai sant pe afara "fantome" si cu timpul ii va demasca pe mulți Fiti sogur ca l-au racolat si raspunde la porunci Desigur ca au facit o intelegere Sri sa faca bibe si sa se implice

Periamu lucica spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
vasile spunea...

Este infractiune si trebuie sa-si dea demisia.

Leon spunea...

NUMAI daca primeste...ORDIN..!

Leon spunea...

Cred ca Sambata, Piata Victoriei va fi plina de REZISTI si USR-ISTI care vor cere cu manie proletara DEMISIA ; va fi prezent si L.Orban care va striga din nou " Cine nu sare, Sa ia condamnare"..!

Periamu lucica spunea...

Dl general Ciuca sta la masa cu un delicvent,?si ii .ai da si ordine?

Iulian Mareș spunea...

M,
Mda, o nimica toată, 2 zile la cușcă și sub 2000 $ US, lângă cei 156.000! Cine a dat banul gros contează, ăla tine lanțul!

Iulian Mareș spunea...

M,
Haideți sa vedem ce contează mai mult pt rămânerea în funcție...pierderea ORNISS sau 1% la semnătură, din suma împrumutată, parca 54 mld €?
Puteți da un pronostic? 🤣

Iulian Mareș spunea...

Desemnat și numit? 🤪😜

Iulian Mareș spunea...

Dl. Marcel Orzan,
Acestea sunt vulnerabilității!
Tare ma tem ca Premierul are și certificat NATO, vreți sa știți ce tip? Rău, este rău...kiar de porc!

Iulian Mareș spunea...

Bine ca a scăpat I-a Doamba!

Iulian Mareș spunea...

Și pt ascundere/minciuna trebuie pus în lanțuri!
Doar pt xa a împrumutat 52 mld € în nici 2 ani și trebuie arestat de ieri...
Realizați ce înseamnă 52 mld de €?
Pai, prostul blogului, ăla care l-a urât de moarte pe Gl. Gheba și culegerile lui de matematică, nici acum nu știe sa scrie și să transforme în lei!

M spunea...

Infractori din toate partidele, uniti-va!!!

„Este rușinos și nedemn să ataci, din motive politicianiste, o persoană. Indiferent de funcția pe care o ocupă. Politica nu se poate face fără demnitate, fără onoare!” a spus Dan Voiculescu

Sunt curios daca Antena 3 a inteles mesajul?!?

M spunea...

@Leon

Pai, s-a gasit, domnule.... s-a gasit! La momentul oportun! 😁

Eu din cauza asta spun ca e greu sa ne pronuntam, pe mai multe spete, daca nu avem toate elementele. Fara suparare!

M spunea...

@Leon

In PNL se vorbea ca Citu este prea apropiat de USR ca idei, si ca este sprijinit de ramura betiva provenita din PDL. 😂

M spunea...

Acum imi raspund eu mie dar e de interes, la subiect.

Conform legii din Iowa daca au trecut 8 ani de la infractiune, s-a platit amenda + alte daune (dupa caz) ai dreptul sa ceri un fel de reabilitare, PENTRU O SINGURA INFRACTIUNE.
Operatiunea se numeste "misdemeanor expungement" iar in urma acesteia dosarul este "sigilat" iar persoana respectiva poate, in mod legal sa nege sau sa nu recunoasca ca a fost arestat, pus sub acuzare sau condamnat pentru fapta respectiva.
Treaba se face printr-o simpla petitie adresata curtii care constata indeplinirea conditiilor.

Acum e BOMBA❗❗❗❗❗❗❗❗

Fapta facuta de Cîțu nu poate fi sigilată!!!!!!
DECI NU SE STERGE!!!! DUPA TERMENII ROMANESTI: NU POATE FI REABILITAT!!!!
PS - pentru cei interesati:

Actul normativ este Iowa Senate Bill 589, Divizia 1

Citez: Upon application of a defendant convicted of a misdemeanor offense in the county where the conviction occurred, the court shall enter an order expunging the record of such a criminal case, as a matter of law, if the defendant has proven all of the following:
a. More than eight years have passed since the date of the conviction.
b. The defendant has no pending criminal charges.
c. The defendant has not previously been granted two deferred judgments.
d. The defendant has paid all court costs, fees, fines, restitution, and any other financial obligations ordered by the court or assessed by the clerk of the district court.

2.The following misdemeanors shall not be expunged:
a. A conviction undersection123.46.
b. A simple misdemeanor conviction under section 123.47, subsection3, or similar local ordinance.
....
e. A conviction under section 321J.2.

f. A conviction for a sex offense as defined in section 692A.101.
.... etc.

Huhu Rezea spunea...

Ce delicvent? Pușcăriaș în toată regula.

monteoru spunea...

Ma baieti cautati si voi ceva mai serios.

Gigi spunea...

Corect @M! Oricum,omul a fost lucrat,cã ceea ce vedem este clar,pute al dracului de tare.! Acum,fiecare crede ce vrea,mã refer la lucraturã,cine la lucrat,ai lui sau cineva care stia şi nu a mai rabdat aruncând Bomba.
Sunt trei variante:
Ai lui,parteneri de guvernare,sau un "om de bine😀(o fantoma),cum ne spune doamna de mai sus.😀

LUPUL spunea...

Domnule Leon
Acum poartă VATĂ în NAS !!!!
hahahahahahaha

Viorel spunea...

Domnule M. Dan Voiculescu să ne spună unde au fost onoarea și demnitatea dânsului când prin alianță cu PSD a intrat în Parlament după care se ploconește și aliază cu Băsescu scoțând astfel PSD-ul de la guvernare.

Gigi spunea...

Aşa o fi,ce spune @Y,s-a reabilitat,cred,dar problema este cã a mintit,reabilitat,reabilitat,fapta ramâne in cazier.Nu degeaba i-au bagat-o ãştia!
Aşa este,ori cu el,ori cu altul,dupã alegerile interne ale pnlpd,vor sari pe noi mai abitir decât acum cã, nu-i aşa,noi,pensionarii militari sunt de vinã cã nu sunt bani la buget,nu alte motive. Noi avem o parte de vinã cã i-am lãsat de capul lor.O sã ne fure ãştia şi cenuşã din vatrã!

LUPUL spunea...

Eu mă Botez cu pseudonime în momentul în care revăd un Film Bun cu actori de marcă . Cum este LEGIONARUL MAXX sau PATRIOTUL cu Mel Gispon ( eu îi zic irlandezul)
M-au blocat ăștia pe facebook că am postat în 2018 o poză cu justiția străpunsă de propria sabie și balanța strâmbă .
Nu le place adevărul de loc .cred că ăștia de la faceebook sunt comuniști .
hahahahaha

Andrei spunea...

Băi baieti,

vedeti că sunteti cu stirile în urmă. A ieșit șeful vostru, Felix Voiculescu și a zis că Mîțu e OK.

Aveți timp să ștergeți postarea și să-l pupați în fund pe Mîțu, ca să dea indexarea luna viitoare.

Să fiți iubiți!

Huhu Rezea spunea...

I-am transmis acest mesaj lui Dan Voiculescu, chiar la articolul ipocrit cu care vrea să se pună bine cu progresiștii.
Să vedem dacă-l publică!

Este lipsit de demnitate, domnule Voiculescu, să aperi un individ care a ascuns o faptă reprobabilă, pentru a accede într-o funcție de demnitar.
Mai ales că sloganurile cu care s-a preumblat în spațiu public sunau ca dracu din pieptul lui Cîțu.
Ce incredere poti să ai intr-un asemenea demnitar? Putea fi șantajat.
Asta e problema, nu faptul că in urmă cu 20 de ani s-a purtat ca un bețivan in SUA.

avianyc spunea...

Asta ,zis Câtu, cel puțin n-a fost condamnat pentru furat.
A băut ceva in plus poate ca sa fie si el vesel visând la gagici.

Huhu Rezea spunea...

Mult mai realist este ce a scris Adrian Năstase pe blogul său:

"Realizați însă că, după aflarea condamnării lui Florin Cîțu în SUA, de fiecare dată când acesta va merge la întruniri publice, inclusiv în campania internă din PNL, el va fi întâmpinat de Marian Ceaușescu cu strigătul său obișnuit – „Penalule”?”, a scris Adrian Năstase.

„Blocarea desemnării lui Dragnea la funcția de premier s-a făcut prin invocarea legii 90/2001. Se discută acum și de art. 17 din Codul administrativ. Discuții tehnice – a existat în cazul lui Cîțu o infracțiune? A existat o condamnare? Cert este că reținerea sa la poliție a fost confirmată ca pedeapsă penală de un judecător. În aceste condiții, actuala coaliție nu-și poate permite să-l susțină pe actualul premier în funcție fără să-și piardă complet credibilitatea. Același lucru este valabil pentru Iohannis. Sunt cei care au inventat sintagma Fără penali în funcții publice”, a mai precizat Adrian Năstase.

Fostul premier al României a conchis: „Justiția divină intervine uneori în guvernare”.

Dan B. spunea...

Mai ales că a existat și un procuror de caz.
Declarația pe proprie răspundere nu include „dacă ați avut sau aveți cazier?”, ci „dacă ați fost vreodată condamnat”.
Un tembel susținea că amenda ar fi fost una contravențională, dar, în asemenea situație, nu se impunea prezența procurorului. O fi uitat „prostul satului” că există și amenda penală?

Huhu Rezea spunea...

Mai bine caut-o tu de ouă pe ciocănitoarea woody. ca să nu-ți pierzi 😛

reddog spunea...

Daca nu ma insel Nastase zis si Bombonel a fost invins la alegerile prezidentiale de catre Corsarul Invincibil.
Apoi a fost condamnat si cand a venit militia sa-l umfle si-a facut buba la gat cu pistolul.
Huhurezul poate confirma.
Nu de alta dar e fan Nastase, si ala ii invita pe unii sa-i numere ouale. 😀
I le-a numarat militia. 😂

reddog spunea...

De asta iubesc romanii Ardealul, in 1918 batalioanele din Moldova si Muntenia au trecut Carpatii la fratii ardeleni iar dupa Revolutie batalioanele ardelene au trecut si ele Carpatii sa ne elibereze de Ciuma Rosie.

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Alegeri_preziden%C8%9Biale_%C3%AEn_Rom%C3%A2nia,_2004

Viorel spunea...

Domnule reddog. Am o nelămurire. După 1989 în România chipurile s-a instaurat democrația. Când s-a împușcat domnul Adrian Năstase, președinte era domnul Traian Băsescu zis Corsarul Invincibil după dumneavoastră. Întrebare. Care miliție a venit să-l aresteze pe domnul Năstase ? Personalul din Ministerul de Interne (denumire de atunci) din Guvernul aflat în subordinea președintelui Băsescu se numea miliție ? Și dacă da, de ce ?

Iulian Mareș spunea...

Să le dăm cu bâta în cap penalilor....! Nu?

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Era minor...
Specia lui se maturizează pe la 45 de ani...

Iulian Mareș spunea...

Nicu Avia,
"Aceasta decizie, a justiției, nu-mi convine, ma nemulțumește."

Iulian Mareș spunea...

Cu bune și cu rele...Un Betiv spuea ca el "o suge pe a licuriciului mare!"

Iulian Mareș spunea...

Eu cred ca poate fi spălat de CCR și Ctroceni!
Romanii au înțeles golania...

Spulber spunea...

Uite asa facem puncte la consumul de alcool cu D-nul Câțu, Geoană si aici parca suntem codasi.Noroc ca marinarul e la Bruxelles.

M spunea...

@Huhurez

Foarte bine! Eu, după indicațiile domniei voastre, urmăresc cu religiozitate Antena 3. A apărut doamna Porumbacu și a citit comunicatul cu o voce de ziceai că era o informație abisală!

Cum spuneam: e un idiot ăla care bea și se urcă la volan dar e de o sută de ori mai idiot ăla care îi găsește scuze.

@Viorel

Fiecare plătește pentru faptele sale!

Eu nu uit cazul "tinerilor torturați de polițiști". În realitate doi membri ai unui clan de interlopi care au considerat că au mușchi și pot să îi strige unui polițist: "Bă, mă piș pe tine și pe uniforma ta!"
Polițistul i-a luat pe interlopi, i-a dus pe un câmp și s-a pișat pe ei, să îi învețe minte! 😁

Interlopii au plătit apoi un avocat, au făcut plângere penală, înțesată de minciuni!

Dumnezeu nu bate cu parul. Cât a durat ancheta cei doi interlopi au murit și au ajuns în Iad, acolo unde e locul infractorilor.

Dumnezeu vede și ne dă fiecăruia după faptele noastre!

M spunea...

Ha, ha, ha!

Iubitorii de bețivi se apără.

Năstase are foarte multă dreptate! Asta bineînțeles pentru cine a capabil să înțeleagă un text.

Rababoc Raducu spunea...

Articolul 7
(1) Persoanele care vor avea acces la informații clasificate secrete de stat vor fi verificate, în prealabil, cu privire la onestitatea și profesionalismul lor, referitoare la utilizarea acestor informații.
(2) Pentru candidații la funcții publice ce implica lucrul cu asemenea informații, precum și competenta de a autoriza accesul la astfel de informații, verificarea este anterioară numirii în acele funcții și se solicita obligatoriu de autoritatea de investire.
(3) Procedurile de verificare sunt cele obligatorii pentru persoanele care lucrează în cadrul Autorității Naționale de Securitate, care gestionează informații NATO, potrivit echivalențelor nivelurilor de secretizare prevăzute prin prezenta lege.
(4) Accesul la informații clasificate ce constituie secret de stat, respectiv secret de serviciu, potrivit art. 15 lit. d) și e), este garantat, sub condiția validării alegerii sau numirii și a depunerii jurământului, pentru următoarele categorii de persoane:
a) Președintele României;
b) prim-ministru;
c) miniștri;
d) deputați;
e) senatori;
f) judecători;
g) procurori;
h) magistrați-asistenți ai Înaltei Curți de Casație și Justiție,
care, în concordanță cu atribuțiile specifice, sunt îndreptățiți să aibă acces la informațiile clasificate FARA INDEPLINIREA PROCEDURILOR prevăzute la alin. (1)-(3), respectiv la art. 28, în baza unor proceduri interne ale instituțiilor din care aceștia fac parte, avizate de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat, după ce au luat cunoștință de responsabilitățile ce le revin privind protecția informațiilor clasificate și au semnat angajamentul scris de păstrare a secretului prevăzut la art. 36 alin. (3).
(la 01-02-2014, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. 51 din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )

Articolul 28
(1) Accesul la informații secrete de stat este permis numai în baza unei autorizații scrise, eliberate de conducătorul persoanei juridice care deține astfel de informații, după notificarea prealabilă la Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
(2) Autorizația se eliberează pe niveluri de secretizare, prevăzute la art. 15 lit. f), în urma verificărilor efectuate cu acordul scris al persoanei în cauza asupra acesteia. Persoanele juridice, cu excepția celor prevăzute la art. 25 alin. (2) și (3), notifica Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat eliberarea autorizației de acces.
(3) Accesul la informațiile clasificate NATO se face în baza eliberării de către Autoritatea Națională de Securitate a autorizațiilor și certificatelor de securitate, după efectuarea verificărilor de securitate de către instituțiile abilitate.
(4) Durata de valabilitate a autorizației este de până la 4 ani; în aceasta perioada verificările pot fi reluate oricând.
(5) Neacordarea autorizației sau retragerea motivată a acesteia determina de drept interdicția de acces la informații secrete de stat.

Spulber spunea...

Ciuca va fi primul care ai va sterge balele lui Scârțu.

Huhu Rezea spunea...

Oricum, Voiculescu era mai demult în contratimp cu politica redacțională a Antenei 3. Aseară , in timpul atacului virulent al lui Mircea Badea impotriva lui Cîțu și a justificatorilor săi de serviciu, Gâdea nu părea prea entuziasmat.
O dăduși în bară cu interlopii ajunși in iad, întocmai ca Cîțu cu aberațiile lui despre realitățiile din prezent. Văd că d-ta dai cu ghiocul privind locul unde ajung oamenii după moarte. Interlopii s-ar simti bine in IAD, unde se spune că nu ar fi așa de plictisitor. Mai ales că acolo vor ajunge si fondatorii Internetului si ai retelelor de socializare.😝

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Valy, puți a basist plouat si @rezist in closet macerat, mai puturos decat un rachat, pentru ca ai refuzat sa te lasi nichelat, si de aia @Monteoru ti s-a alaturat, caci duhoarea de pufoaica si guano de păsăroi sa aiba valoarea a doi băsănoi! Cand scrii cu tastatura si pixul la piuă pe dosul de ouă, foloseste-ti si degetele, nu numai talpile! Valy, nume de țărănoi ridicat din lamă de sapă si noroi pe portaltoi de ștoi si cu pantalonii in vine, din Vasile, de ti-e rusine cu adevaratul tau nume? Cu @Montăoru cu ulcioru' te-ai adunat si la adăpat, butelcile la secat si zvantat?! Aveti grijă la capac sa nu va faceti buba la cap, pe langa acel cazier de Alzhaimer! Altadata, cand vă mai manâncă in cur...sul zilei de muine, mai haliti-l si intins gros pe paine cu putină lamuie si vanilie!

Stefanstefan spunea...

Mai Valy,cati "wati"ti-au trecut prin creerii aia prajiti?Tu chiar de doi postaci care au ceva a spune ti-ai gasit sa te impiedici?De ce ar fi impostori?Detaliaza te rog!Vezi tu, acest blog in marinimia lui chiar tolereza unele lichele, chiar impostori ca tine,agramati si care isi fac si ei de treaba.Pt deliciul celor cu sinapsele nealterate, sunt pastrati in teren inca cativa neaveniti,dar pt frumusetea dialogului se merita a mai fi suportati!Cu regret o spun tu nici aici nu te prea incadrezi!Cand o sa dai de oala cu talent a lui Cornel pt a te adapa si tu,te asteptam sa revii...Asta ca tot ai adus vorba!

Leo spunea...

Nu a fost al MĂU niciodată.
A fost al lui "195"

monteoru spunea...

Suntem de rasul plansul.Mai bine ne vedem de necazurile noastre.Voi nu vedeti ca latram precum cainii la luna?Nu ne baga nici un politician dela varf in seama.Vorbim pe aici vorbe sa ne treaca plictisul.

ifrim spunea...

Dacă varanul vorbește de onoare,demnitate de ce beneficiază de eliberare conditionată căci parcă mai avea de returnat statului fro 60 mil.€?Nu beneficiezi de condiționată până paguba nu este recuperată integral!

M spunea...

@Iulian Mareș

Acum pe TVR1 se spune că "Cîțu are cazier în statul Iowa care nu poate fi șters decât printr-o procedură specială". 😂
Nu, nu poate fi șters!!;

Dar CCR poate să decidă că legea e neconstituțională (deși când a contestat-o Dragnea au spus că e OK).

BatistaPeTambal spunea...

Bravo Y, singura replica pertinenta. Nu-mi place deloc de Catu, dar asta e o dezvaluire mega-fâsâită și fara șanse. La noi conduc bauti masinile de serviciu comandanti de unitate, bine-mersi daca nu fac vreun accident cu mort - https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/evenimente/un-ofiter-sri-cu-alcoolemie-a-provocat-un-accident-mortal-847707. V-ati gasit toti abstinenti acum. Una e sa nu bei ca nu te mai tine ficatul si alta e s-o faci din principiu.

M spunea...

@Huhurez

Vedem ce o să facă Antena 3 in următoarele 2-3 zile.

Eu zic că infractorii ajung în Iad. Dacă dumneata ai ale informații.... Nu pot să vă contrazic! 😂
Oricum este de tot râsul cum pentru televiziuni unii recidiviști, membrii ai clanurilor interlope devin "tineri" inocenți atunci când le ajută.

Oricum, "tinerii" au crăpat ☠️ din cauze naturale (unul știu că a murit de supradoză). Cine îl mai plătește pe avocatul Cuculis? Dumnezeu nu bate cu parul! ✝️

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Un advocat roman, stabilt cu cetatenie americana in Statele unite, practicant autorizat de advocatură, a declarat ca fostul pușcăriaș, Flocea Câlțu, este un penal in SUA, ca si in Romania, si deci nu beneficiaza de Certificatul ORNIS pentru a detine functii publice in stat, sau sa detina secrete de stat! Ce inseamna asta? Demiterea, demisia sau, daca este incapatanat, sa fuga cu helicopterul de pe acoperisul Palatului Victoria Socialismului cu turma furioasa dupa el! Il asteptam cu drag si dor la Targoviste, la Zidul plangerii! Cat mai costa azi un singur cartuche 7,62 mm pentru plumbuit păduchiul din frunce?!

M spunea...

@Rababoc Răducu

Dacă găsiți ceva să îl scăpați și de art. 2 din Legea 90 / 2001 iar mai apoi de declarația pe proprie răspundere că nu are cazier (aflată în "dosarul" prezentat în calitate de candidat la postul de ministru) ar fi chiar foarte bine!

M-am obișnuit cu Cîțu și nu îl vreau plecat!!! Please!!!!!😂

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Spulber, fulger te sustin, si hai sa ciocnim un pahar de vin pelin să cada penalul de vinilin cu toata droaia din Palatinatul Victoria!! La cat e de slugă umilă Ciucale, cred ca acum ii curg din botox lungi si băloase bale sa aibă norocul sa-i ia penalului puscariaș locul!

y spunea...

Interesant .... adică, ar fi posibil să nu fi dat semne de îndreptare sau poate să mai aibă ceva schelete prin dulap? Poate să mai apară vreo dezvăluire dacă nu pleacă mai repede? Cine știe ce știu serviciile, pentru că pare destul de evident că aici se plătesc niște polițe între cei care lucrează la umbră. Oricum, fapta a fost categorisită ca fiind „serious misdemeanor” = contravenție gravă.
Sau este o operațiune de extragere cu puțin tam-tam, pentru căcîțu și-a îndeplinit misiunea de a îndatora țara, iar acum trebuie să plece și să vină altul care să spună că nu are ce face, dar fostul prim-ministru a făcut și a dres, și acum, este nevoit să semneze contractul de vânzare-cumpărare a coloniei cu noul stăpân.
Și așa înțelegem și de ce, pe noua carte de identitate nu mai este trecută adresa și nici tricolorul.

Când dracnea a propus-o pe Sevil Shhaideh la funcția de prim-ministru, hoha a respins-o pe nu știu ce motiv de pericol la securitatea statului, că așa au găsit ele cică „serviciili” prin hârtiile lor. Dar deh, numele lui cîțu a venit, dacă ne mai aducem aminte, în plic. Și hoha și sică, aveau fiecare câte un plic și, surpriză, în ambele era lozul câștigător pe numele lui cîțu.

P.S. Aștept cu mare nerăbdare și interes intervențiile pe subiect ale străluciților radu tudor și ciuc al nostru, ultimul fiind din câte știm, un mare fan al lui cîțu.
P.P.S. Felicitări Lucica, foarte bună observație :)

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@LEO, @DAN B, FOARTE COREEECT!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@ONORABILE, FELICITARI!

Viorel spunea...

Citez: La cererea unui inculpat condamnat pentru o infracțiune contravențională în județul în care a avut loc condamnarea, instanța va emite un ordin de eliminare a evidenței unui astfel de caz penal, în condițiile legii, dacă inculpatul a dovedit toate următoarele :
A. Au trecut mai bine de opt ani de la data condamnării.
b. Inculpatul nu are nicio acuzație penală în curs.
c. Pârâtului nu i s-au mai acordat anterior două hotărâri amânate.
d. Pârâtul a achitat toate cheltuielile de judecată, taxele, amenzile, restituirea și orice alte obligații financiare dispuse de instanță sau evaluate de grefierul instanței de district.

2. Următoarele contravenții nu vor fi anulate:
A. O subsecțiune de condamnare 123.46.
b. O simplă condamnare contravențională conform articolului 123.47, subsecțiunii 3 sau unei ordonanțe locale similare.
....
e. O condamnare în temeiul secțiunii 321J.2.
f. O condamnare pentru o infracțiune sexuală, astfel cum este definită în secțiunea 692A.101.
.... etc.

monteoru spunea...

Lucica ori vrei si tu sa dai maimuta la englez?Tu nu auzi?E puscarias nu delicvent.


Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Stefanstefan, GOLDEN LIKE si, respect!

avianyc spunea...

La noi daca consumi salata cu otet ,ciocolata cu rom ,te tratezi cu doua picaturi de tinctura de propolis sau alte produse care prin fermentatie dau alcool si ai nefericita sansa să sufli in etilotest ramai fara carnet.
Câtu a mancat si el ca tot omul vreo doua boabe de struguri in plus si l-au depistat deoarece vorbea prea repede si prostii (adica olteneste) iar la vorbitul asta oltenesc l-au suspeectat de turmentat si pus sa sufle in basică.

Huhu Rezea spunea...

Leo
Tot CI-st si ăsta?

Viorel spunea...

La care Revoluție vă referiți domnule reddog, la Revoluția de la 1848 în Țările Române, pentru că despre alta nu știu ? Nici cei care au anchetat dosarele „Revoluției” încă nu știu ce a fost. Eu unul analizând doar conform dexului: Revoluție=Schimbare fundamentală a valorilor. Care valori. Poate cele financiare trecute din buzunarul poporului în cel al unor hoți și îmbuibați deveniți milionari / miliardari peste noapte. 10% ei, 90% noi, sărăcimea.

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Avyanic, la noi, DA, la hamericani, MAI, VA! Era beată bibilica, fiind tare poșirca, de i se sparsese bășica si il podidise pipilica! De atunci vorbeste precipitat, ca s-a speriat ca un rachat cand s-a vazut incatusat, arestat si la bulău pentru doua zile băgat, si era mai normal ca, in loc sa fie azi premier cu imprumutatul, austeritatea si furatul, corect fiind daca statul ii asigura sederea la ceanga, pe-o scandura de targa de la Bălăceanca, asa poate il descopereau pas cu pas daca nu cumva si azi are loc de tras pe-o nară de nas, ori pe furis are sticle de rașpică de ras, caci cine conduce macar o data masina in stare de ebrietate avansata nu se va lasa de bautura, niciodata! Plavan Muian il tine pe puiul de țopârlan de paravan, ca pe orice bibilica din curtea unui taran, dar va veni si timpul sa-i reteze inopinant gatul, caci Cioloșosderos asteaptă ca un codoș si lotru, mintenaș ca sa-i ia locul, dobitocul, din hordinul divin al cățelei in călduri de la Berlin, cu un scurt popas de la gerontofilul de la Paris si clopotelul galanton al schizoalzhaimeristului gropar cu papion de la Washington! Miscarea e facuta de uzeristii brichetați sa-i vada executati pe advesarii lăbărali si potențiali pretendenti prezidentiali, caci scopul lor odios e sa-l vada premier si ca pretentent unic numai pe acest spion bubos, trădător si codoș, Ciolososderos!

monteoru spunea...

Americanii si canadienii nu acorda viza de intrare in tara lor oricui ceeace ma face sa presupun ca nu e asa de prost precum vor sa para unii.
Unii de pe aici au copii stabiliti in SUA si Canada si stiu foarte bine conditiile impuse pentru a intra in aceste tari.
Va fortati in zadar borjogii strigand demisia.Mai bine va canalizati energia in ai determina pe parlamentari sa accepte miscarea spre bine a pensiilor.
Dece cei pensionati inainte de 2010 stau in banca lor?Pentru ca in marea lor majoritate au pensia in plata pe legea 164/2001 sau pe legea 263 si nu vor sa aiba surprize neplacute cu alte legi.
Cand Basescu va atins la portofel ati tacut ca porcul in papusoi.Va cacati pe voi de frica.Nici acum nu faceti decat sa stati bine merci in fotoliu si sa urlati precum cainii la stele.Singurul castigator al urletelor voastre e Huhu.
Vrem nu vrem pensiile speciale vor fi de domeniul trecutului ca asa
vrea pulimea .Punctajele noastre sunt in dosarele de pensii aflate la CPS.Unii vor fi in castig alti perdanti ca asa e in viata.Nu poti sa le ai pe toate.Sa fim bucurosi daca guvernantii vor fi marinimosi cu cuantumul in plata.
Poate nu stiti ca in tari altele decat Romania se plateste al 13-lea salariu fie ca esti angajat la stat sau patron.Se plateste inclusiv a 13-a pensie.La trecerea in somaj patronul te despagubeste.Daca lucrezi cu forme legale primesti o singura pensie a carei valoare este data de munca in Romania cat si in statul comunitar.Lasati-o mai moale cu globalizarea ca nu vor statele bogate sa iesi din saracie pe spinarea lor.

Iulian Mareș spunea...

Abstract: ”unii nu prea pricep”
Caz concred: el nu prea pricepe pt ca nu a priceput cand trebuia si acum la ce i-ar mai folosi?
Concluzia: Prostul de serviciu (i se mai spune si Cel mai prost din curtea scolii) iese in drum precum padukele in fruntea omului! Asa este el...dusmanul (inca din clasa a III-a) a gl. Gheba si ale lui culegeri de matematica!
De unde nu e, nici Domnul nu cere!

Iulian Mareș spunea...

M,
incep sa cred ca E.S. Cîțu se autoextrage, singur, pe sine, se! Ia sa gandim: ... cand ai 1/3 - 1/2 din 540 mil E ce iti doresti? Bermuda, Costa Rica, Argentina, Peru,....Trinidad-Tobago....etc!

Iulian Mareș spunea...

Aici pare a fi ”un problems”:
”(3) Accesul la informațiile clasificate NATO se face în baza eliberării de către Autoritatea Națională de Securitate a autorizațiilor și certificatelor de securitate, *****după efectuarea verificărilor de securitate de către instituțiile abilitate.”

Iulian Mareș spunea...

nenea Ice,
Posibil asa sa fie... ”Nu ne baga nici un politician dela varf in seama.” Insa asta nu inseamna ca si au capacitatea intelectuala nativa si prelucrata pentru a fi in masura sa inteleaga ceva! Ti se pare intamplator ca un user de aci are creierul mai nefinisat decat al celei mai proaste si idioate oi din turma?

Iulian Mareș spunea...

Sunt convins ca niciunul din noi nu duce paharul la ureke in loc de gura, dar nu asta este problema si sunt total surprins ca dv o minimalizati! Una este sa fii Premier si alta Dernier!

Iulian Mareș spunea...

Ce amuzant esti....
Daca era atul, ... pana rostea ceva se si judeca cazul!
Da, da...a mancat coacaze si s-a dat cu zahar pudra pe nasuc... :))

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
M spunea...

Penibil este sa ai ditamai rahatul si sa te straduiesti sa tragi covorul peste el! Asta spune ceva despre cei care se aduna sub stindardul actualei puteri (NB - la fel de penibil mi se pare si psd-eii care nu isi vad proprii penali)

1. de tot rasul cum a tacut brusc discursul cu "statul de drept", "fara penali", "Justitea".

2. Decizia nr. 536/2016 a CCR.
"Indiferent de modul de executare al pedepsei, unei astfel de persoane nu i se mai poate încredința de către stat exercițiul autorităţii publice, întrucât, prin condamnarea penală, persoana care ocupă demnitatea publică pierde legitimitatea şi încetează de a mai fi în acord cu interesele generale ale comunităţii care i-a încredinţat mandatul”


3. Citu conduce un guvern dificil, in care ministerele ce produc bani: economie, fonduri europene si chiar si transporturi sunt la USR. Pana acum nu a luat decizii catastrofale (adica una e sa "ingheti pensiile" si alta e "sa tai pensiile cu 25%" cum a facut celalalt betiv)

4. corul "bocitoarelor" au inceput: "lasa dom'le ca daca i-au dat viza americanii e baiat bun", "ce? la noi si daca sugi un mentosan esti considerat beat!", "era tanar, nici nu implinise 3o de anisori".

5. Problema e alta: a fost condamnat penal! Legea spune ca un condamnat penal NU poate fi ministru! PUNCT!

Leon spunea...

"Bună ziua, Domnule Turcescu.

Această informație a fost un cadou pentru noi.

Nu știm daca a fost un "cadou" de la USR pentru coaliție, dar vă garantez că noi am primit informația de la PNL. Nu suntem interesați de luptele politice din PNL. Prin Statutul asociației Evoluție în Instituție ne-am asumat informarea cetățenilor.

Am considerat că această informație este de interes public. Referitor la întârzierea postării: lipsă de resurse, de asta nu am postat când am promis.

Și eu m-am gândit că a fost o prostie că s-a suprapus cu 10 august”, se arată într-un răspuns făcut public de Robert Turcescu, din partea lui Cristian-Mihai Dide."(stiripesurse)..!

Leon spunea...

Dar nici Ludovic Orban n-a fost mai breaz in 18.12.2007, dar in Romania sunt alte legi :
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://adevarul.ro/news/societate/ludovic-orban-implicat-intr-un-accident-dubios-cotroceni-1_50abf6f27c42d5a6638343e7/index.amphtml&ved=2ahUKEwjowZTcqa3yAhWlQuUKHckhAnkQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw13IhzMCQXIUNws737A6Bs1&ampcf=1

y spunea...

Părerea mea personală, este că asistăm cum se babardesc niște servicii prin colonie. Au început cu clotilde, s-a replicat cu cîțu, mă întreb cine urmează? Poate ciucă? Iar știrea cu cîțu, deja nu mai este internă, povestea a fost preluată și de niște ziare prin vest, interesant ce va urma. Și nu știu pentru cine se pregătesc eventualele locuri rămase libere și ce ne vor aduce mutările ulterioare. Din păcate, nu cred că vântul schimbării ne va aduce lucruri bune și tare vreau să mă înșel.
Suntem doar niște bieți spectatori-comentatori la niște jocuri făcute de alții.

M spunea...

Mie mi se pare clar ca vine de la USR. Ma intreb daca USR castiga prin atacarea PNL? Dide este cunoscut ca fiind rezist-USR deci....

Este o lovitura tripla: Orban este banuit de miselie, Citu este acuzat de a fi "penal", Johannis e acuzat ca a stiut si l-a acoperit pe Citu. Adica PNL pierde pe linie, USR castiga pe linie! De ce ar fi dat PNL "docomentul"?

M spunea...

O contradicție în declarațiile lui Cîțu pe care nu mi-o explic (și poate mă ajută domniile voastre).

Să faci facultatea și doctoratul în străinătate costă (chiar și cu bursă). Știu asta din proprie experiență.
Cum dracu nu a avut 1.000 USD pentru amendă și a trebuit să vândă mașina? Nu a putut lua un credit? Să se împrumute la un coleg?

Apropos, cred că sursa "dezvăluirii" e unul din colegii lui români.

Gigi spunea...

Citez:"Dece cei pensionati înainte de 2010 stau in banca lor? Pentru cã marea majoritate au in platã pensia pe l.164 şi 263"!!!!!!

Nu este prima data când mã vãd nevoit sa-ti atrag atentia,d-le de la munte,cã eşti pasibil de dezinsformare a celor care intrã pe Blog pentru a se informa,nu neaparat de a comenta.Dl.admin poate confirma.Iata spre stiinta d-tale cum stau lucrurile:

1. Legea 263 a intrat în vigoare începând cu 01.01.2011,nu înainte de 2010,cum afirmi d.ta;

2.Cei dinainte de 2011,au fost recalculaţi pe l.119,care datorita meritului lui Gabi Oprea,care a înselat "vigilenta" cuplului B&B,a reusit sã obţinã o Formula de calcul benefica celor din perioada aflaţi în pensie pânã în 2010 inclusiv(PMA:20).
In proportie de 85% au câstigat.
Cei care au pierdut la recalculare,Ponta,le-a fãcut dreptate şi au revenit la cuantumul avut pe l.164 de dinainte de recalcularile pe l.119.

3. Dacã va aflati printre cei care aţi câştigat la recalculare pe l.119(PMA:20)şi perdant la recalculare pe legea militarã 223,aţi rãmas in platã cu ce aţi avut pe l.119.

4. Singurii perdanti,au fost cei care au ieşit începând cu 2011 deoarece nu au avut norocul sã li se imparta PMA la 20 ci la mai mult in functie de anul şi luna naşterii,cei care s-au nascuti începând cu 01.01.1970 PMA se impartea la 30.
Bine ca nu au mai apucat sã iasã pe l.263 cã tot Gabita Oprea ia salvat,a dat l.actuala 223,bine ciuntita apoi de gulurati,înghetata etc,dar tot au iesit mai bine ca cei înainte de 2016.

PS/Dacã se va reveni pe legile civile,vom pierde toţi,pt.ca ãştia vor gãsi o Formula in care sã pierdem nu sã castigam. S-a dus pomanã cu PMA:20. Sã fie clar. O sã vã aduc aminte la timpul respectiv.
Sã mai amintesc cã cei ieşiţi la pensie începând cu 2011 au fost deposedati de un drept(ajutoarele?).
Aşa ca mai uşor cu pianul pe scari cã nu ţine,devenim penibili!

Huhu Rezea spunea...

Gogi
Aproximativ, dar exagerezi în privința pensiomnărilor după 01 01 2011.
In ianuarie 2011 stagiul complet de cotizare a fost de 20 ani si 0 luna,iar toti cei pensionați după 2010 au primit acel indice de corecție la PMA, indice care anul acesta este de 1,41 la civili, indice care ar trebui adăugat la toți pensionarii militari dacă pensiile lor militare s-ar traforma anul acesta în pensii contributive, similar cum a decis CCR la transformarea pensiilor de invaliditate în pensii pentru limită de vârstă.

Iulian Mareș spunea...

Gigi,
Afirmativ 100%!
"ASASINUL" gl. Gheba a ieșit în 2000! Îți poți da seama ca are sânge kaki cât are și musca albă?!

Calinmihaib spunea...

.GIGI:
..eu sunt pensiont pe
LG.164.,cu un cuantum STABILIT..ERONAT..ÎN MINUS..pt.că..AȘA..au vrut parlamentarii.., când au"creat" Lg.138 /1999 a salarizării militarilor..!(am mai scris..despre asta.!)
Pensia "aia"stabilită și..apoi recalculată ..pe..OUG.1=Lg.165/2011..de "gabiță".. al vostru..a fost din grupa aia de "TĂIAȚI" ..de 10-30 %..,(că nu se știe prea clar..!)
..dar.."tăierea"..( probabil=pe baza unor .."LISTE NEGRE".!s-a făcut:MARE ATENȚIE: ..NU..atât prin EFECTUL LEGII lui "găbiță"..., ci.. cât..si..prin FURT DELIBERAT..din VENITURILE LUNARE = BAZĂ de CALCUL..în recalcularea de atunci din..2012..!, cum s-a întâmplat..și în cazul meu..!; mai mult chiar:..nu s-a aplicat..principiul..
"păstrării..cuantumu lui avantajos"..! = aplicat ulterior..în TOATE recalculăriile de pensii..!
..la contestațiile mele..LEGALE,..cei de la casele de pensii.. au fost..SURZI și.. ORBI..!
..și..vorba..CHIAR..a d-lui..administrator, dacă s-au ÎNCĂLCAT DREPTURILE LEGALE.. și..numai..a unei singure persoane de către o AUTORITATE..a statului.., ..ce mai rămâne..de..APĂRAT..??!

Gigi spunea...

@H Repet,pt a câta oarã?
In perioada 2011-oct.2013,nu s-a aplicat ind.de Corecţie cã nu a vrut Stapânirea,cuplul tragico-comic B&B.Adica,Boc la pãtrat(in turcã).
La PMA=94,al meu,am pierdut destul.Sa fie clar! IC=1,12 in 2011.
Acum,IC=1,41,"ar trebui adaugat la militari dacã s-ar trece pe contributivitate".Întreb:Sunteţi sigur? Sã vedem Noua Formula,dupã mai discutãm. O anumita categorie de pensionari vor pierde rãu de tot,mã refer la cei ieşiti cu legea 223,în condiţiile in care nu se va pastra cuantumul avut acum in platã.
Un semnal,cã tot nu-i placea unuia acest cuvânt,a spus cei din USR: Toţi sã fim egali civili-militari.Ce sã înţeleg de aici? Cã e un idiot,asta înţeleg,dar mai departe?

Burebista spunea...

M, mașina a vândut-o pentru ca nu a mai avut permis de conducere 1 an. Amenda + cheltuieli de judecata a fost 1350 dolari și zilele de închisoare au fost hotărâre de judecător mult mai târziu...
Totusi a avut bani de cauțiune 1900 dolari sau a stat în arest de toți banii....
Alcoolemia de 0,161 BAC este la sută în America, echivalentul a 1,61 la mie în România...
Aşa ca nu ar fi fost contravenție nici în România.

M spunea...

@Burebista

Mulțumesc de lămuriri!
Eu am luat declarația din Click.ro:
Florin Cîțu, prins băut la volan în America: „Mi-am vândut mașina ca să plătesc amenda”.

1,61 la mie este mult. În România avea însă oportunitatea reabilitării.
E adevărat că nu mai avea studii în America! 😂


În ceea ce privește suspendarea permisului nu găsesc informația în decizia tribunalului. Dar îmi amintesc că pentru cei prinși băuți lui se permite să conducă dacă își instalează un dispozitiv cer primite primirea mașinii numai după verificarea alcoolemiei. Parcă e vorba de așa ceva în documente....

Mă rog!!!! Să fie sănătos!!! Eu nu am chef de o instabilitate politică.

Huhu Rezea spunea...

Gigi
Repeți greșit si nu vrei deloc să citesti OUG nr.1/2013 care a modificat art. 170 din legea 263/2010, articol care intr-adevăr a fost prorogat până la 01 01 2013.

OUG nr. 1/2013

"(1) În anul 2013, indicele de corecţie care se aplică punctajului mediu anual determinat conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este 1,06.
(2) Indicele de corecţie prevăzut la alin. (1) se aplică şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011.
Ulterior, CCR a stabilit că este neconstituțional ca indicele de corectie de 1,06 să fie acelasi si pentru anii 2011 si 2012. Casele de pensii au fost obligate sa stabileasca indicele real de corectie pentru anii 2011-2012. Cresterea pensiei cu noul indice de corectie nu s-a aplicat retroactivci numai de la 01 01 2013.

Gigi spunea...

@Burebista Da,deci alcoolemia era de 1,61 la mie in ROU.Nu stiu ce aparate au aia,dar la noi o asemenea alcoolemie masurata cu Etilotestul la recoltarea probelor biologice este mult mai mare.Pai sa-mi fie cu iertare,asta era aproape de....,nu vreau sã pronunt cuvantul,nu vreau sã se creadã xa exagerez😀Fapt ce Reyes şi din decrierea faptei a politistilor americani.

Gigi spunea...

Da,pai eu ce am spus? S-a aplicat şi celor iesiti in 2011 şi '12, dar din 2013,dar sumele de bani pt.2011 şi 2012 au fost pierdute,asta am vrut sã arãt.
S-a fãcut rectificare cnf.deciziei CCR s-au recuperat retroactiv de la 01.01.2013,nu şi din anii anteriori
(2011,2012).
Şi înca un aspect,nu s-a mai emis o nouã Decizie de pensie in care sã includa IC.A rãmas vechea Decizie!Ceea ce nu mi sa parut normal.
Acum aţi înţeles?


Iulian Mareș spunea...

Asa este...in PNL drojdierii sunt la mare cinste, adică se cinstesc zilnic!

Iulian Mareș spunea...

M,
Cine i-a dat cei 160.000 $ US pt studii l-a avut în lat, l-a monitorizat, ajutat cât s-a putut, însă jigodia a sărit calul cu semnarea pe banda rulanta de împrumuturi!
Aceeași s-au hotărât sa-l piardă acum!

*Dacă ai 1,6 alcoolemie în aerul respirat, la analiza de sânge, cea mai concludenta, alcoolemia este aproape dubla!

Huhu Rezea spunea...

Gușă constată că Iohannis și-a pus și rezerviștii în cap:

"Citind evenimentele în cheia suspendării lui Iohannis, veți pricepe de ce a fost nevoie de atacarea prematură prin filmări și filaje a "prezidențiabilului" Geoană în 2021, când alegerile ar trebui să fie în 2024, respectiv scoaterea vremelnică la încălzire a lui Boc, candidatul noului Grup de la Cluj, căruia în baza dosarelor de șantaj îi e frică și de umbra lui, dar totuși a fost obligat de șefii săi să iasă public cu mesaje de tip prezidențial. Ca să înțelegeți situația și stresul lui Iohannis, aflați că îl antipatizează pe Boc, cu Geoană n-a avut vreo chimie nici în 2009 când a fost candidatul de prim-ministru al acestuia (odată o să povestesc de ce anume ...), și KWI nici nu va privi cu plăcere intrarea în ringul prezidențial din această toamnă a Laurei Codruța Kovesi, ce-a priceput demult că el a mătrășit-o. În plus, pe culoarul naționalist va veni și Diana Șoșoacă, despre care știm cât de "drăguță" e cu KWI ... Vă puteți închipui deci ce prostii o să facă Iohannis în continuare, aflat fiind sub spectrul suspendării și-n fața perspectivei unor succesori cu care se află în relațiile descrise mai sus? Eu da! Ah, și să nu uit, adăugați la "prietenii" președintelui și rezerviștii ce-l urăsc de-a dreptul pe KWI, tot pe motiv că i-ar fi păcălit, de la Florian Coldea la Silviu Predoiu, plus mulți alții ce-au părăsit forțat sistemul în vremurile lui Klaus, care "ne-a scăpat de Mickey Mouse" în 2014, dar a intrat acum exact într-o capcană de șoareci."

LUPUL spunea...

IOHANIS SA PREDEA VALIZA CU ARSENALUL NUCLEAR AL ROMANIEI ca sa nu facă vreo prostie .
Cică are niste rachete prin BOTOSANI FLAMANZI

Leo spunea...

Nu Klaus arde acum, ci cicănitoarea Woody. De ea de Woody trebuie scăpat cât mai urgent, ca să scăpăm și de ionel sinecuristu' care este mai toxic decât toţi la un loc pt. rezervişti.