Un produs Blogger.

duminică, februarie 13, 2022

Discuții, discuții despre reașezarea pensiilor militare, fără cheltuieli bugetare suplimentare.

113 comments

Am primit aceste considerații privind reașezarea pensiilor militare în varianta în care  acestea nu sunt integrate în sietemul public de pensii.

Atrag atenția că opinia exprimată mai jos pornește de la premiza că trebuie abrogate articolele 59 și 60 din actuala lege în vigoare, acestea urmând a fi  inlocuite cu o reglementare privind  actualizarea pensiilor militare de fiecare dată și concomitent cu majorarea soldelor activilor potrivit legii salarizării.  In viitor , doar creșterea salariului minim pe economie ar mai putea aduce o creștere de pensii militare, Ar presupune eliminarea indexărilor anuale și a plafonului net al pensiei militare, acesta din urmă... introdus prin OUG 59/2017.

De asemenea pornește de la premiza, neagreată de cei cu pensii mari, că trebuie abrogat art. 111 privitor la păstrarea în plată a cuantumului mai avantajos. 
Fara cheltuieli bugetare suplimentare !

Cu materializarea principiului ,,La grade, functii, vechime si conditii / grupe de munca egale...pensii egale, indiferent de anul trecerii in rezerva,, !

Modalitate concreta de eliminare a inechitatilor majore din cadrul sistemului pensiilor militare de stat !


I. Inechitati majore existente In esenta acestea vizeaza...

- pensii militare in cuantumuri substantial diferite - in functie de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, aceieasi vechime si aceleasi conditii / grupe de munca !

- pensii militare - in numar substantial - cu cuantumuri semnificativ mai mari pentru rezervistii recenti din corpul subofiterilor / maistrilor militari fata de cei din corpul ofiterilor de cu ceva ani in urma, in conditii similare de vechime si grupe de munca !

Aceste disfunctii majore pot fi verificate cu usurinta in evidentele caselor de pensii sectoriale ale MApN, MAI si SRI.

1

II. Deziderat si principiu de actiune...

1. Recalcularea pensiilor militare de stat cu incadrarea cheltuielilor aferente acestora in limitele actuale destinate in cadrul bugetului de stat !

2. Pensii egale - indiferent de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime pe timpul activitatii !

Pana la detalierea susmentionatului deziderat si principiu, evidentiez - in sinteza si cu titlu de exemplu - limitele minime si maxime ale cuantumurilor nete aferente pensiilor militare de stat rezultate in urma aplicarii reglementarilor in vigoare dar si in acord cu cele doar cateva modificari / completari propuse in prezenta documentatie.

Astfel...

- pensia pentru functie corespunzatoare gradului de plutonier adjutant sef...

maxim = 5416 lei net

minim = 2609 lei net
- pensia pentru functie corespunzatoare gradului de colonel...

maxim = 9222 lei net

minim = 3615 lei net

- pensia pentru functie corespunzatoare gradului de general - cu patru stele...

maxim 11953 lei net
- pensia pentru functie corespunzatoare sefului Statului Major General...

14536 lei net.

2

Din perspectiva celor susmentionate, este evident faptul ca - intre acele limite - se regasesc si celelalte cuantumuri nete ale pensiilor pentru functiile mentionate, iar aceasta in raport de variabilele pentru fiecare caz in parte.

In continutul documentatiei prezente urmeaza a fi evidentiat un exemplu concret ( n.n. - la punctul IV ) in masura a confirma - prin raportare la functiile susmentionate - justetea sumelor precizate.

Prin prisma propunerilor de modificare / completare a legislatiei in vigoare - si care urmeaza a fi precizate in prezenta documentatie - variabilele susmentionate au in vedere urmatoarele...

- gradul militar
- coeficientul de functie - studiile
- gradatiile

- vechimea in serviciu
- conditiile / grupele de munca

- solda de comanda
- Ordinul Meritul Militar.

Coordonatele cuantumurilor nete ale pensiilor militare de stat - din exemplele mentionate - sunt urmatoarele...

a) pensia maxima pentru functie corespunzatoare gradului de plutonier adjutant sef,in cuantum net de 5416 lei...

- grad militar - plutonier adjutant sef

- coeficient maxim de functie ( capitolului I din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- studii superioare

- gradatia a VII-a, pentru cei peste 21 de ani cat a fost cadru militar activ ( art.11 alin.(1) din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 )

- vechime in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) = minim 36 ani in conditii normale / 27 ani in conditii deosebite / 25 ani in conditii speciale

- Ordinul Meritul Militar in procent maxim, respectiv 20 %.

3

b) pensia minima pentru functie corespunzatoare gradului de plutonier adjutant sef, in cuantum net de 2609 lei...

- grad militar - plutonier major ( art.75 din Legea nr.80 / 1995 )

- coeficient minim de functie ( capitolului I din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- studii medii

- gradatia a III-a, pentru cei 10 ani cat a fost cadru militar activ ( art.11 alin.(1) din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 )

- pensie anticipata partiala ( art.14 lit.a) coroborat cu 15 lit.c) din Legea nr.223 / 2015 )

- vechime in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) = 12 ani si 4 luni, din care 10 ani cadru militar ( cu activitate in conditii normale de munca, deci fara grupa de munca ), 1 an si 4 luni militar in termen si 1 an scoala militara.

c) pensia maxima pentru functie corespunzatoare gradului de colonel, in cuantum net de 9222 lei...

- grad militar - colonel

- coeficient maxim de functie ( capitolului I din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- gradatia a VII-a, pentru cei peste 21 de ani cat a fost cadru militar activ ( art.11 alin.(1) din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 )

- solda de comanda = 20 % ( art.8 alin.(1), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 ). Intre 20 si 25 % sunt procente ale caror beneficiari sunt practic functiile de general.

4

- vechime in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) = minim 36 ani in conditii normale / 27 ani in conditii deosebite / 25 ani in conditii speciale

- Ordinul Meritul Militar in procent maxim, respectiv 20 %.

d) pensia minima pentru functie corespunzatoare gradului de colonel, in cuantum net de 3615 lei...( cam mică pensia minimă pentru un colonel???- nota blogului.)

- grad militar - maior ( art.75 din Legea nr.80 / 1995 )

- coeficient minim de functie ( capitolului I din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- gradatia a III-a, pentru cei 10 ani cat a fost cadru militar activ ( art.11 alin.(1) din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 )

- pensie anticipata partiala ( art.14 lit.a) coroborat cu 15 lit.c) din Legea nr.223 / 2015 )

- fara solda de comanda ( art.8 alin.(1), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- vechime in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) = 11 ani si 4 luni, din care 10 ani cadru militar ( cu activitate in conditii normale de munca, deci fara grupa de munca ) si 1 an si 4 luni militar in termen.

- fara Ordinul Meritul Militar.

e) pensia maxima pentru functie corespunzatoare gradului de general - cu patru stele, in cuantum net de 11953 lei...

- grad militar - general, cu patru stele

- coeficient maxim de functie ( capitolului I din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- gradatia a VII-a, pentru cei peste 21 de ani cat a fost cadru militar activ ( art.11 alin.(1) din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 )

5

- solda de comanda = 25 % ( art.8 alin.(1), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- vechime in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) = minim 36 ani in conditii normale / 27 ani in conditii deosebite / 25 ani in conditii speciale

- Ordinul Meritul Militar in procent maxim, respectiv 20 %.

f) pensia pentru functie corespunzatoare sefului Statului Major General, in cuantum net de 14536 lei...

- grad militar - general, cu patru stele

- gradatia a VII-a, pentru cei peste 21 de ani cat a fost cadru militar activ ( art.11 alin.(1) din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 )

- solda de comanda = 25 % ( art.8 alin.(1), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 )

- vechime in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) = minim 36 ani in conditii normale / 27 ani in conditii deosebite / 25 ani in conditii speciale

- Ordinul Meritul Militar in procent maxim, respectiv 20 %.

III. Precizari privind materializarea dezideratului de recalculare a pensiilor militare de stat cu incadrarea cheltuielilor aferente acestora in limitele actuale destinate in cadrul bugetului de stat.

a) sub aspectul finantarii bugetare, pensiile militare au intregul cuantum platit de la bugetul de stat ( punctul 118 din Decizia Curtii Constitutionale nr.900 / 2020 ) !

b) aceste pensii nu au componenta contributiva ( punctul 118 susmentionat ) !

c) pensiile militare sunt speciale ( acelasi punct 118 ) !

6

d) cuantumul pensiei militare nu se constituie intr-un drept castigat, deoarece nu este stabilit potrivit principiului contributivitatii ( punctul 105 din decizia mentionata ) !

e) cuantumul pensiei militare - acordat in integralitate din bugetul de stat - tine de politica statului in domeniul asigurarilor sociale, acesta putand fi modificat in functie de posibilitatile financiare ale statului ( punctul 116 din decizie ) !

In consecinta, este mai mult decat evident faptul ca - in scopul eliminarii inechitatilor si discrepantelor majore din cadrul sistemului pensiilor militare de stat - incadrarea cheltuielilor aferente pensiilor militare in limitele actuale destinate acestora in cadrul bugetului de stat implica finalmente o ,,reasezare,, a acestora, proces care se poate realiza fara constrangeri de natura constitutionala, cunoscut fiind faptul ca pensiile militare nu au un cuantum care sa reprezinte un drept castigat !

IV. Aplicarea principiului ,,Pensii egale - indiferent de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime pe timpul activitatii,, !

Exemplu concret de materializare a principiului enuntat pentru stabilirea / recalcularea unei pensii militare conform legislatiei in vigoare si completarilor / modificarilor necesare...

1. functie corespunzatoare gradului de colonel ( capitolului I al anexei nr.VI din Legea - cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice )

2. coeficient de functie = 2,51 ( rezultat din capitolul I susmentionat )

3. solda de functie = coeficientul de functie x salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare = 2,51 x 2550 lei ( art.1 din HG nr.1071/ 2021 ) = 6401 lei

7

Completari si modificari necesare ale reglementarilor prezente care sa vizeze...

a) actualizarea, respectiv aducerea la zi - in concordanta cu prevederile capitolului I susmentionat - a coeficientilor soldelor de functie ( salariilor de functie, in cazul politistilor / politistilor de penitenciare ) pentru pensiile militare de stat aflate in plata !

b) stabilirea soldelor de functie actualizate - prin inmultirea coeficientilor actualizati ( prevazuti in capitolul I al anexei nr. VI din Legea nr. 153 / 2017 ) cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare ( 2550 lei ) - din acest an si nu din anul 2023, cum e prevazut in art.12 alin (2) din legea susmentionata !

4. solda de functie in cuantum nou determinata in urma majorarii procentuale a acesteia cu gradatia aferenta ( art.11 din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 ).

Prin urmare, 6401 lei + 6401 lei x 21 % ( gradatia a VII-a x 3 % pentru 23 de ani si 9 luni in calitate de personal militar ) = 7745 lei. Modul de calcul al aplicarii gradatiilor e foarte putin diferit de cel prezentat, dar a fost utilizat in aceasta maniera pentru a simplifica abordarea.

Asadar, pentru stabilirea cuantumului nou al soldelor de functie actualizate este necesar a fi aplicate majorarile procentuale aferente gradatiilor, acestea din urma fiind determinate in raport cu timpul servit in calitate de personal militar ( art.11 alin.(1) susmentionat ).

O masura suplimentara de incadrare a cheltuielilor aferente pensiilor militare de stat in limitele actuale destinate in cadrul bugetului de stat ( n.n. - aspect evidentiat la punctul III ) o reprezinta cea prin care prevederile art.19 din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 sa nu fie incluse ACUM, avand in vedere constrangerile bugetare, in noile reglementari propuse in domeniul pensiilor militare de stat, eliminandu-se astfel o noua presiune bugetara !

In articolul 19 se mentioneaza... ,,Pentru realizarea prerogativelor constitutionale de aparare, ordine publica si securitate nationala, personalul

8

militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil beneficiaza de majorarea soldei de functie / salariului de functie / salariului de baza cu 7,5%,,.

5. grad militar = colonel, cu solda de grad de 633 lei, actualizata in raport cu evolutia salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ( art.7 alin.(3), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 ).

Modul de calcul al soldei de grad actualizate se stabileste cu usurinta - conform art.7 susmentionat - prin regula de trei simpla, respectiv...

daca salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 1450 lei ( art.1 din HG nr.1 / 2017 ) ii corespunde o solda de grad in cuantum de 360 lei ( art.7 alin.(2), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 ), atunci salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de 2550 lei ( art.1 din HG nr.1071/ 2021 ) ii corespunde o solda de grad actualizata in cuantum de 633 de lei.

Masura necesara reglementarilor prezente o constituie emiterea unei HG de actualizare a soldelor de grad !

6. solda de comanda, in procent de 15 % din solda de functie al carei cuantum nu include gradatiile aferente ( art.8 alin.(1), capitolului II, sectiunea a 2 - a din anexa nr.VI a Legii nr. 153 / 2017 ), acestea din urma fiind reglementate intr-un articol ulterior, respectiv 11.

Pe cale de consecinta, rezulta un cuantum actualizat al soldei de comanda de 960 lei ( 6401 x 15 % ).

Completarea necesara reglementarilor prezente vizeaza actualizarea procentelor aferente soldelor de comanda ( art.8 susmentionat - alin.(2) ) !

In afara elementelor salariale susmentionate, respectiv solda de functie cu gradatia aferenta, solda de grad si, dupa caz, cea de comanda, in art.3 alin.(2), sectiunea a 2-a, capitolul I din anexa nr.VI a Legii nr.153 / 2017 sunt evidentiate si celelalte componente ale soldei lunare, respectiv

9

,,indemnizatii, compensatii, sporuri, prime, premii si alte drepturi salariale in bani,,.

Aceste ultime componente ale soldei lunare sunt detaliate in anexa nr.VI din legea susmentionata.

Pe de alta parte, in art.28 din Legea nr.223 / 2015 ( modificat prin art.40 punctul 4 din OUG nr. 57 / 2015 ) sunt evidentiate - in mod concret - care dintre componentele rezultate din anexa nr.VI mentionata nu intra in baza de calcul a pensiei.

Pe cale de consecinta, pot fi identificate - facil si concret - care sunt indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele si alte drepturi salariale in bani ( din anexa nr.VI ) si care intra - alaturi de solda de functie cu gradatia aferenta, solda de grad si, dupa caz, cea de comanda - in baza de calcul din care se stabileste pensia militara de stat.

In esenta si cu titlu de exemplu pot fi evidentiate urmatoarele...

- sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare ( art.12 alin.2 lit.a ) ) - sporul pentru conditii grele de munca ( art.12 alin.2 lit.b ) )

- sporul pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata ( art.12 alin.2 lit.c ) )

- compensatia de risc / pericol deosebit ( art.14 )

- compensatia pentru activitati privind prevenirea si combatere coruptiei in randul personalului propriu ( art.14 alin.3 )

- majorarea pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale ( art.15 alin.1 ) - indemnizatia pentru personalul care lucreaza cu cifru de stat ( art.18

alin.1 )
- sporul pentru activitate in unitati din localitati / zone izolate ( art.20 alin.1

)
- sporul pentru personalul care are in primire cai sau caini de serviciu (

art.22 )
- majorarea soldei de functie pentru personalul incadrat in structuri

centrale ( art.23 )
- indemnizatia pentru paza si supraveghere ( art.25 )

- majorarea soldei de functie pentru titlul de specialist de clasa ( art.28 alin.3 )

- compensatia pentru conducatori de autovehicule ( art.29 ) - prima de clasificare ( art.30 lit.a) si 35 lit.b) )

10

- prima de specializare ( art.35 lit.b) )
- prima de imbarcare ( art.42 alin.(1) lit.a) )

- majorarea soldei de functie pentru activitati de control financiar preventiv ( art.84 alin.3 )

- sporul pentru activitati desfasurate in zile de repaus saptamanal / sarbatori legale ( art.88 alin.1 )

...si exemplele pot continua !

Aceste elemente salariale TREBUIE SCOASE DIN BAZA DE CALCUL A PENSIEI MILITARE. Ele au fost reglementate in decursul timpului, personalul militar beneficiind - pe timpul activitatii - de un numar variabil dintre acestea, unii intr-un numar crescut, altii intr-unul redus, iar altii chiar deloc, in functie de anul trecerii in rezerva !

In art.15 alin.(2) din Constitutia Romaniei se precizeaza faptul ca legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile !

Pe cale de consecinta, un element salarial care nu era reglementat la o anumita data nu poate fi inclus in baza de calcul a pensiei si nici compensat pentru cel trecut in rezerva in perioada in care acesta era nereglementat !

Constituirea bazei de calcul a pensiei exclusiv din elemente actualizate si care vizeaza solda de functie cu gradatia aferenta, solda de grad - asadar elemente comune tuturor militarilor - si, dupa caz, solda de comanda reprezinta modalitatea concreta de eliminare a inechitatilor existente si de materializare a principiului susmentionat, respectiv...

Pensii egale - indiferent de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime pe timpul activitatii !

Iar aceasta cu atat mai mult cu cat elementele salariale susmentionate, respectiv solda de functie, gradatia, solda de grad si cea de comanda au constituit fundamentul bazei de calcul a pensiei in perioada in care a fost in vigoare Legea nr.164 / 2001 privind pensiile militare de stat, celelate elemente salariale, definite generic ,,sporuri,, nefacand parte din aceasta baza de calcul !

11

Modificarea necesara reglementarilor prezente vizeaza constituirea bazei de calcul a pensiei militare de stat exclusiv din urmatoarele elemente salariale, actualizate...

- solda de functie
- gradatia
- solda de grad
- solda de comanda, dupa caz.

7. Prin prisma celor mentionate si continuand exemplul luat in considerare, rezulta o baza de calcul a pensiei in cuantum de 9338 lei ( 7745 ( solda de functie cu gradatia aferenta ) + 633 ( solda de grad ) + 960 ( solda de comanda ) ).

8. Vechimea in serviciu a rezervistului ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) este de 28 de ani si o luna, din care 23 de ani si 9 luni in calitate de cadru militar.

Legea nr. 80 / 1995 privind statutul cadrelor militare impune personalului aflat in activitate atat interzicerea exercitarii unor drepturi ( art.28 ), restrangerea exercitarii unor drepturi si libertati ( art.29 ), cat si alte interdictii ( art.30 ).

In art.2 lit.f) din Legea nr. 223 / 2015 privind pensiile militare de stat este subliniat unul dintre principiile de baza ale sistemului pensiilor militare de stat, respectiv cel al ,,recunostintei fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de militari, politisti si functionari publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si familiile acestora pe timpul carierei,,.

Totodata, in art.1 din anexa nr. VI, capitolul I, sectiunea 1 al Legii nr.153 / 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice se precizeaza faptul ca...,,Personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala este salarizat in raport cu...gradul de efort si

12

risc...precum si cu interdictiile si restrangerea exercitiului unor drepturi prevazute pentru personalul din aceste institutii de legislatia in vigoare,,.

Cele rezultate din aceste ultime trei acte normative constituie tot atatea argumente care necesita - cu certitudine si fara rezerve - utilizarea exclusiva a vechimii in serviciu ( art.3 lit.e) din Legea nr.223 / 2015 ) pentru stabilirea / actualizarea / recalcularea pensiilor militare de stat, celelalte perioade de timp care nu se circumscriu acestei vechimi - indiferent ca sunt anterioare, intermediare ori posterioare acesteia si care, bineinteles, nu au implicat nicicum interdictii, restrangeri, riscuri, sacrificii si privatiuni specifice carierei militare - necesitand a fi valorificate, exclusiv, in sistemul public de pensii.

Pe cale de consecinta, valorificarea perioadelor de timp care nu implica vechimea in serviciu presupune - implicit - si valorificarea castigurilor salariale din perioadele respective, in acord cu prevederile legislatiei pensiilor din sistemul public, respectiv cea bazata pe contributivitate.

9. Rezervistul in cauza si-a desfasurat activitatea in calitate de cadru militar ( 23 de ani si 9 luni ) in conditii speciale / grupa I de munca ( art.9 lit.b) coroborat cu art.24 lit.b) din Legea nr.223 / 2015 ).

10. Pe cale de consecinta, vechimea cumulata a acestuia este de 40 de ani ( art.3 lit.f) si g) coroborat cu art.24 lit.b) si 25 alin.(1) ).

Modificarea necesara reglementarilor prezente vizeaza definirea vechimii cumulate exclusiv din perspectiva vechimii in serviciu.

11. Pentru exemplul luat, procentele care trebuie aplicate bazei de calcul a pensiei al carei cuantum este de 9338 lei sunt de 85 % ( art.29 alin.(1) lit.a) si b) coroborat cu art.108 lit.b) si art.30 din Legea nr. 223 / 2015, modificate prin OUG nr.57 / 2015 ).

12. Prin urmare, pensia bruta are un cuantum de 7937 lei ( 85 % din 9338 ).

13

13. Prin aplicarea procentului de 15 % aferent Ordinului Meritul Militar ( pentru cei 23 de ani si 9 luni in calitate de cadru militar ) - conform art.11 din Legea nr.80 / 1995 si art. 6, 10 si 12 din Legea nr. 149 / 2018 - rezulta pensia bruta finala in cuantum de 9128 lei.

Din acest cuantum se retine, asa cum se impoziteaza orice pensie din sistemul public de pensii, adica:

- CASS ( contributia la sanatate ), respectiv 10 % la ceea ce depaseste 4000. Rezulta CASS = 513

- impozitul, respectiv 10 % la ceea ce depaseste 2000, dupa deducerea CASS. Rezulta un impozit de 662 lei.

14. In consecinta - pentru exemplul luat - pensia neta are un cuantum de 7953 lei ( 9128 - 513- 662 ).

Exemplul susmentionat reprezinta un barometru prin care pot fi determinate cuantumurile pensiilor militare de stat din perspectiva modificarilor / completarilor propuse prin prezenta documentatie !

In art.111 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin OUG nr.57 / 2015 ) se precizeaza urmatoarele...,,In situatia in care se constata diferente intre cuantumul pensiilor stabilit potrivit prevederilor art. 109 sau 110 si cuantumul pensiilor aflate in plata, se pastreaza in plata cuantumul avantajos beneficiarului.

Altfel spus, daca in urma procesului de recalculare - stabilit prin Legea nr. 223 / 2015 - rezulta un cuantum al pensiei mai mic fata de cel in plata, se pastreaza acest ultim cuantum avantajos, cuantum stabilit in baza legislatiei anterioare si care a vizat determinarea sa in mod similar sistemului public ( pe puncte ).

Din perspectiva adoptarii printr-un act normativ a modificarilor propuse in prezenta documentatie si implicit a stabilirii noilor cuantumuri ale pensiilor

14

militare de stat - urmare a unui proces relativ simplu de actualizare / recalculare - pensiile rezultate si care sunt mai mici decat cele aflate in plata in prezent pot fi acordate in cuantumul rezultat, iar aceasta din urmatoarele considerente...

a) exista cadrul constitutional adecvat, respectiv Decizia Curtii Constitutionale nr.900 / 2020 - punctele 118, 105,116 si din care rezulta faptul ca pensiile militare...

- au intregul cuantum platit de la bugetul de stat - nu au componenta contributiva
- sunt pensii speciale

- cuantumul lor nu se constituie intr-un drept castigat, deoarece nu este stabilit potrivit principiului contributivitatii

- acest cuantum tine de politica statului in domeniul asigurarilor sociale, acesta putand fi modificat in functie de posibilitatile financiare ale statului !

b) eliminarea inechitatilor si discrepantelor majore din cadrul sistemului pensiilor militare de stat cu incadrarea cheltuielilor aferente acestor pensii in limitele actuale destinate in cadrul bugetului de stat implica finalmente o ,,reasezare,, a acestora, proces care se poate realiza fara constrangeri de natura constitutionala, cunoscut fiind faptul ca pensiile militare nu au un cuantum care sa reprezinte un drept castigat !

c) avand in vedere faptul ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta fundamentul constituirii bazei de calcul ( care a fost detaliata in documentatia prezenta ) si - pe cale de consecinta - al stabilirii cuantumului actualizat / recalculat al pensiei militare de stat, mentinerea in plata a cuantumului prezent si care este mai mare decat a celui rezultat in urma aplicarii acestor propuneri de modificare / completare a reglementarilor prezente ar implica perpetuarea acestor inechitati si disfunctii majore pentru inca o perioda de timp nedeterminata, respectiv pana atunci cand - urmare a cresterii salariului de baza minim brut, iar

15

aceasta in raport cu performanta economica la nivelul societatii - pensia rezultata ar depasi-o pe cea in plata din prezent !

Modificarea necesara reglementarilor prezente vizeaza abrogarea art.111 din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin OUG nr.57 / 2015 ) privind pastrarea in plata a cuantumului avantajos.

In art.59 alin.(1) din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin OUG nr.114 / 2018 ) se precizeaza urmatoarele... ,,Cuantumul pensiilor militare de stat aflate in plata la 31 decembrie a anului anterior SE INDEXEAZA, din oficiu, incepând cu 1 ianuarie a anului in curs, cu ultima rata medie anuala a inflatiei, indicator definitiv, cunoscut la aceasta data si comunicat de Institutul National de Statistica,,. Acest articol trebuie abrogat si iata de ce...

Pe langa faptul ca indexarea cuantumului pensiilor militare de stat cu rata medie anuala a inflatiei nu reprezinta nicicum o crestere a puterii de cumparare, ci - eventual - o mentinere a acesteia, sunt de retinut urmatoarele aspecte...

a) admitand faptul ca propunerile din documentatie s-ar regasi adoptate printr-un act normativ si astfel ar rezulta noile cuantumuri ale pensiilor militare de stat, in situatia in care doua cadre militare ar fi trecute in rezerva in ani diferiti, respectiv unul imediat si ulterior adoptarii actului normativ mentionat, iar celalalt dupa cativa ani de zile, chiar daca ambii sunt ,,gemeni,, , adica au avut - pe timpul activitatii - acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime si implicit li s-ar cuveni si acorda pensii in cuantumuri egale, prin prisma faptului ca sunt trecuti in rezerva in ani diferiti, principiul enuntat la inceputul documentatiei, respectiv ,,Pensii egale - indiferent de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime pe timpul activitatii,, nu ar fi respectat decat numai la data deschiderii dreptului la pensie, nu si ulterior, deoarece cuantumul pensiei primului rezervist, urmare a indexarilor succesive, va fi mereu mai mare fata de al omologului, la data trecerii in rezerva a acestuia din urma.

16

Mai mult, ulterior trecerii in rezerva a celui de-al doilea cadru militar, pensia primului rezervist va fi tot mai mare fata de a omologului sau, deoarece indexarile - acordate in procente identice - vor fi facute la cuantumuri diferite ale pensiilor celor doi.

b) atat timp cat in stabilirea cuantumului pensiei sunt implicati doi indicatori, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si rata medie anuala a inflatiei, inechitatile si disfunctiile raman.

Luarea in calcul - in mod exclusiv - a primului indicator, respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata are un dublu beneficiu...

- se previne mentinerea si chiar adancirea inechitatilor susmentionate la cuantumul pensiilor militare de stat

- se realizeaza cresterea cuantumului pensiilor militare de stat in raport cu nivelul de dezvoltare si implicit posibilitatile economiei romanesti, principiul ,,Pensii egale - indiferent de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime pe timpul activitatii,, pastrandu-si substanta in integralitatea sa !

(Dacă pensia veche se actualizează permanent la calculul din valoarea salariului minim pe economie.... iar pensia nou stabilită se calculează din aceeași valoare a salariului minim, nu vor mai apărea diferențele de care se vorbește în materia și de aceea indexarea apare ca o operațiune anacronică - Nota Blogului)

Masura necesara o constituie abrogarea art.59 alin.(1) si implicit alin.(2) din Legea nr. 223 / 2015 ( modificat prin OUG nr.114 / 2018 ).

Atat din perspectiva efectelor modificarilor / completarilor propuse la actuala legislatie asupra cuantumurilor prezente ale pensiilor militare de stat, cu consecinte - evident benefice - in eliminarea inechitatilor si disfunctiilor majore existente si implicit a punerii in practica a principiului ,,Pensii egale - indiferent de anul trecerii in rezerva - pentru cei care au avut acelasi grad, aceieasi functie, conditii de munca si vechime pe timpul activitatii !,, , cat si in scopul asigurarii unui tratament unitar in cazul tuturor

17

pensiilor militare de stat se impune si abrogarea articolului 60 din Legea nr.223 / 2015 ( modificat prin OUG nr.59 / 2017 si OUG nr.114 /2018 ) !

Efectul benefic major il constituie si faptul ca, urmare a punerii in practica a acestor modificari / completari normative propuse - prin consecinta existentei unor pensii nete in plata rezultate in mod direct si neconditionat din baza de calcul constituita exclusiv din cele 4 elemente salariale actualizate permanent, respectiv solda de functie, gradatia, solda de grad si cea de comanda, dupa caz - este incurajata si motivata ramanerea in activitate si nu trecerea timpurie in rezerva, cu consecinte evident pozitive in ceea ce priveste deficitul major de personal in diferite structuri ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Cele susmentionate pot fi confirmate - cu usurinta - prin raportare la coordonatele exemplului mentionat in prezenta documentatie.

Din perspectiva includerii intr-un act normativ - chiar si o ordonanta de urgenta a Guvernului - a celor doar cateva modificari / completari la legislatia in vigoare in domeniul pensiilor militare de stat si care au fost propuse in prezenta documentatie - in conditiile incadrarii cheltuielilor aferente pensiilor militare de stat in limitele actuale destinate in cadrul bugetului de stat - consecintele pozitive se regasesc fara doar si poate in urmatoarele...

1. Eliminarea inechitatilor / disfunctiilor majore din cadrul sistemului pensiilor militare de stat !

2. Pensii in cuantumuri decente in raport cu nivelul de dezvoltare al societatii !

3. Mentinerea pentru viitor a echitatii stabilite in domeniul pensiilor militare de stat !

4. Cresterea pensiilor in raport cu posibilitatile economiei romanesti, odata cu majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - fundament al constructiei salariale rezultate din Legea - cadru nr.153 / 2017 !

18

113 comentarii:

 1. In afara de ,,grija" pt bugetul de stat ,nimic nou!Ba da ,un pic din filmul Babylon AD ,in care actiunea se petrece in anul... 2027!
  ps Ma spargeti cu solda de comanda !Adica alte sporuri canci ,dar aia de comanda ,da!Pe vremea noastra erau doar cateva mari si late intr-o unitate,nu ca acum cand orice sg major care e sef ,o are !Cred ca 80-90% din vechii ofiteri nu au asa ceva!Asa ca ...!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Solda de comanda face diferenta intre un colonel/maior pe functie de comanda si unul de executie care are doar grija lui. Tu ai vrea ca un comandant de unitate sa aibe pensia unuia care intocmeste statele de plata !? Ca sa iti dai cu parerea trebuie sa ai si putine cunostinte juridice.

   Ștergere
  2. Raul, solda de comandă nu e spor ! Vezi Legea 153 !

   Ștergere
  3. Mosule..,
   Dar ma rog ce.i solda de comanda?
   Si de ce ar trebui sa o ai si la pensie toata viata?
   Mai comanzi pe scari?

   Ștergere
  4. NB
   Îi inteleg pe Mucuresteni i Cismigiu la table
   Arunci babaroasele si ..comanzi 6/6..
   Si ciuciu..2/1
   🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

   Ștergere
  5. Don Cezare. Solda de comandă este SOLDĂ DE COMANDĂ prin denumire, ce este atât de greu de înțeles ?

   Ștergere
  6. @Ionele tata ,vad ca nu pricepusi!N-a spus nimeni de comandantii de unitati ci doar doream sa accentuezi fenomenul ,ca pe vremea noastra nu avea oricine asa ceva!In tinerete ,eram lt ,mare sef peste 3 lt maj ,6 mm ,18 mt si nu aveam nici o ,,comanda",mai incolo ,sef peste aprox 50 numai cadre plus zeci de mt si avand in primire tehnica de zeci de milioane de $ si n-am avut ,,comanda",apoi cand eram mare sef de tura in PC ,aveam raspunderea unui sfert de tara si n-am avut ,,comanda "!Poate si din cauza ca in permanenta armata a fost condusa de marii strategi infanteristi!Poate de unii ca tine,asa ca mai incet cu pianul pe scari si ,,cunostintele'' tale juridice!

   Ștergere
  7. Hai ca incepe sa iasa din fiecare ce-l doare si ar vrea cu ardoare, dar mai ales daca s-ar putea, uite asa, sporuri căcălău sa traga la cantar greu, cu suplimente de Oscar-ri sa aiba bani de fomele, baruri si restauranturi, ca asa-i romanul sa adune si cand sa care acasă sa-l sufoce plămânul! Mai trageti frana de mana ca nu v-au crescut la cefe inca o gură cat o șură, sau sa va traga copchiii de poale sau de mână! Cand s-o hotarî ce si cum, eu va spun ca nu mai puteti sa intoarceti boii din drum, si ceea ce s-a stabilit cu aia veti ramane cu totii, chitit, pana la sfarsit!

   Ștergere
  8. 😂 Ce mișto!!!!

   Am mai spus: când începi să tai sporuri și beneficii este FOARTE greu să mai păstrezi ceva!

   Domnul Raul are dreptate!!! Dar de ce să rămână indemnizația de comandă dacă eu nu am avut-o? Nu ăsta e principiul reformei?

   Ștergere
  9. @M
   Doamne fereste ,s-o ia domnule toti ce-au avut-o ,dar nu vad de ce vehementa sa nu fie luate celelalte sporuri!Pun in discutie ,doar trei aspecte :1 referitor la conditii ,la inceput erau maxim deosebite si doar vreo cateva arme,speciale ,acum otova ,aproape toata lumea e speciala; 2 sporul de dispozitiv il aveau numai unii care il si meritau ,ca aveau unitatile la mama naibii si faceau naveta vai mama lor si iarna si vara ,acum il are toata lumea ;3 sporul de radiatii ,il aveau cateva arme ,acum si daca are o antena radio il primeste toata lumea (nu mai spun valoric pt ca !0% luam eu care imi prajeam ouale pe magnetron si tot 10% lua si infirmiera care ii facea cafeaua comandantului) !Si ,pe vremea mea mai erau vreo 2-3 !Si pe astea nu vrei sa le iei in considerare ,dar ,,comanda'' lui peste ,da ,pt ca o gramada de infanteristi au avut-o pt ca ei fiind la butoane au facut statele de incadrare in armata cum au vrut ,desi la unele esaloane nu valorau mare branza comparativ cu alte arme!Dar c'est la vie !Asta asa de dragul polemicilor cordiale!Sa fiti sanatosi si iubiti!

   Ștergere
  10. @raul

   Dacă ați urmărit ce am postat eu pe aici știți că sunt "avocatul" drepturilor tuturor camarazilor!

   Am atras doar atenția că dacă intrăm pe panta "eu nu am sporul ăla, deci să nu îl ia nimeni" ne afundăm în discuții "inteligente" de nivelul:"Ba, pe-a mă-tii!!!!"

   Haideți să nu fim idioți!!!!

   Îmi amintesc de dascăli care aveau "sporul de praf de cretă" deși majoritatea scriau de ani de zile cu markerul! Nu o să vedeți la ei că se atacă unii pe alții în halul ăsta!

   Ștergere
  11. @M Doamne fereste ,s-o ia domnule toti ce-au avut-o ,dar nu vad de ce vehementa sa nu fie luate celelalte sporuri
   Asta asa de dragul polemicilor cordiale!
   Pai nu asta spuneam si eu???De cate ori n am spus o si eu cu ,,civilii''ca-s mai uniti si mai isteti ca noi???Nu vreau sa cred ca am fost inteles gresit!
   🙋‍♂️🤝🤝😉

   Ștergere
 2. Asta reprezinta o idee a cuiva sau un proiect de lucru al guvernantilor? Daca e doar ce crede cineva ca ar fi bine, iar pierdem timpul inutil cu calcule si presupuneri.

  RăspundețiȘtergere
 3. 1. Cine e autorul compunerii?
  2. Pensia calculată contributiv mai este sau nu un drept câștigat? Pentru că sunt militari în rezervă care dacă s-ar trece pe contributivitate ar avea pensii mai mari decât "plafoanele" impuse de acest proiect!
  3. Când, conform "proiectului", un plt. adj. șef poate avea 5416 lei și un col. doar 3615 lei de ce te mai dai cu curul de pământ că "sunt pensionari subofițeri ieșiți în ultimii ani cu pensii mari mari decât unii ofițeri".
  4. De ce atâta polologhie când scopul final e uniformizarea pensiilor? De ce nu se impune o singură pensie pentru fiecare grad? Pensia de plutonier? 2.200 lei! Pensia de plutonier major? 2.300 lei! Pensia de colonel? 3.000 lei?
  5. E singurul "proiect" în care reprezentanții unei categorii socio-profesionale cer reducerea beneficiilor!
  6. De ce să luăm și solda de funcție ca element al pensiei? Păi ce? Ne-am născut pe funcția aia? Unii au ocupat-o abia în ultimile 6 luni!!!!!!
  Păi un comandant de batalion timp de 10 ani pe funcție ar avea aceeași pensie cu unul numit pentru 6 luni înainte de trecerea în rezervă!!!!!
  7. "Pensii egale ...bla,bla,bla" se poate realiza în trei moduri: ori crești pensiile mici, ori scazi pensiile mari, ori crești un pic pe cele mici și scazi mult pe cele mari. Autorul alege varianta cea mai păguboasă! Pentru că pensiile "mari" sunt procentual oricum destul de puține (10% - cam) așa că chiar suprimarea lor totală (prin împușcarea burghejilor) ar duce doar la o creștere ușoară a pensiilor mici.
  Chiar dacă îl omori pe ăla cu pensia de 10.000 de lei tot nu vei avea bani decât pentru a crește cu câțiva lei pensiile celor cu pensii de 2.000 lei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Daca nu stii sa citesti, atentie ca nu trebuie multa stiinta, atunci stai in banca ta si nu da lectii. La pct 3 - Un colonel intrat direct maior la 40 de ani, care nu are nici 15 ani de armata poate avea o pensie mai mica ca a unui plt.adj,sef care are 35 de ani de armata. Pentru ca un colonel cu 12 ani de armata poate sa cumuleze pensia cu cea de civil, pe puncte, pentru restul de 25 de ani lucrati in civilie. . La punctul 6 - Cand intri in armata exista o ierarhie si stii ca aproape de pensie o sa ocupi o anumita functie de pe care iesi la pensie.
   Cred ca pierd timpul cu tine...esti pe dinafara. ,ar fi bine sa nu te bagi unde nu te pricepi. Cum o dai oricum nu este bine. Au dreptate civili, daca voi militarii nu va intelegeti intre voi ce pretentii sa mai ai la.......

   Ștergere
  2. @Ionel

   Diferența dintre domnia ta și mine este că eu scriu despre principii iar dumneavoastră vă lansați direct în atacuri la persoană! Credeți că asta lămurește ceva? Dacă eu încep să vă jignesc am să contribui la prestigiul Armatei?

   "stai in banca ta si nu da lectii"
   "Cred ca pierd timpul cu tine...esti pe dinafara"
   "ar fi bine sa nu te bagi unde nu te pricepi."


   Nu mă cobor să răspund! Ați dus discuția în derizoriu!

   Ștergere
 4. atata timp cat Romania va fi ”un stat esuat”, ori ce problema,inclusiv cea a pensiilor militare, va fi rezolvata doar daca va reprezenta un ”interes” pentru politicieni......trebuie sa intelegem ca atata timp vom accepta ca noi ,cei multi si muti,sa asteptam ”pomeni” de la cei care au ”esuat statul” ,fara a face nimic pentru responsabilizarea acestora (pentru actiunile lor trecute sau viitoare ),societatea nu va reveni pe un curs normal de evolutie..........

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @La noi, oricine ar veni la putere dintre actualii politicieni(cu totii politihoti notorii) , ar veni cu gand de preamarire si inavutire deoarece aceste clanuri mafiote denumite partide nu vor de cat binele lor si a celor ce-i sustin-magistrahotii.

   Ștergere
 5. De cate ori n-am sustinut si eu ca Legea 164/2001 a fost cea mai corecta lege pentru pensiile militare de stat !
  Cele de mai sus practic reprezinta de fapt o Expunere de motive la o eventuala Ordonanta de urgenta a Guvernului Ciuca care poate fi adoptata in max.120 de zile de la instalarea acestui Guvern (pana la 31.03.2022 ).
  In aceasta Varianta, cadrele militare aflate in activitate , ar trebuie sa se grabeasca sa iasa la pensie, sau NU ?
  Ce parere aveti d-le @Huhu Rezea ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. In sfarsit, vad si eu un comentariu al unui om care se pricepe si a prins din zbor esenta.

   Ștergere
  2. Leon
   Asta sa o crezi tu si sa o spui lu..mutu..si lu surdu
   Ai picat si tu pe felie din intimplare si gataaa..e buna!
   Daca era buna...mai functiona

   Ștergere
  3. @Cezar:

   La cât ești de limitat intelectual, adică prost, nu m-am așteptat din parte-ți decât la inepții!
   Și din punctul meu de vedere, Legea 164/2001 a fost cea mai bună până acum, iar, prin abolirea ei, s-a urmărit realizarea deciziei lui Băsescu-Boc (primul ejectat din sistemul militar pentru infracțiune, secundul din ură pentru sistem, cel care a admis încorporarea „chiștoacelor”), aceea de diminuare a pensiei militare.
   Mie, mi-a fost favorabilă, fiind singura lege care mi-a majorat pensia, incl. după recalcularea din sept 2010. În rest, ....., numai mizerii! Am mai spus-o, probabil, la următoarea lege, va trebui să duc bani de acasă, la MApN.

   Ștergere
 6. Nu mai pot: Tare, dar tare de tot! Bune idei, pe care toți cei cu pensiile de belfărei, cu mulți fofei, ar face spume si-ar spune ca nu sunt idei bune, dar trebuie pusă șaua pe cal la cașcaval pentru cei cu prea plinul-n samar si improprietariti si cei carora pensia le e un calvar, care de ani si ani de zile nu se mai pot sustine sa traiasca si ei bine, caci toata ciupeala si borfaseala s-a produs cu bulibăseala de a se fura cu lipici din pensiile medii si mici pentru a se umfla bârdacul si sacul la bogatul cu furtul de la saracul! Felicitari pentru postare si saracilor de noi o urare sa aiba si ei pensia mai mare! Doamne, ajuta si fa o minune sa ne fie suferinta mai scurta la viata asta si mai scurta!

  RăspundețiȘtergere
 7. Anul acesta este cel mai prielnic pentru a recalcula pensiile militare, având în vedere inflația de anul trecut,7% și prognozata inflație de anul acesta de 11%.
  Doar mărind suma alocată bugetului de pensii cu 17 procente, fac o recalculare perfectă fără suplimentări bugetare.
  PS. Să nu uităm de inflația din 2019 care nu a fost calculată la pensii.

  RăspundețiȘtergere
 8. "pensia minima pentru functie corespunzatoare gradului de colonel, in cuantum net de 3615 lei...( cam mică pensia minimă pentru un colonel???- nota blogului.)" Aici cred ca este vorba de cei incadrati dupa 40 de ani care ajung la gradul de colonel dar nu au 15 ani vechime ca militar....

  RăspundețiȘtergere
 9. @huhule,interesanta varianta si bine structurata/intocmita de specialisti ,nepartinitori dar oare este äncorata"/are similitudini cu majoritatea pensiilor militare din Ioropa si UTAN?
  De pe unde ai "zabralito", din ce surse?Ti-a dat-o Jianu, Catu , Ciucalei 1000 sau Gropan?
  Merci pentru eventualele raspunsuri gen :raspund pozitiv sau negativ.

  RăspundețiȘtergere
 10. Da eu sunt deacord sa actualizeze toate pensiile mici la nivelul celor actuale insa cu o exceptie, respectiv tot ce s-a castigat prin indexari si actualizari la pensii sa se restituie statului!!!!! Adica sa le fie actualizata doar pensia bruta si neta din decizie si tot ce s-a obtinut pe langa prin indexari si actualizari sa fie eliminate cuatumurile aceator beneficii si sa returneze si indemnizatiile obtinute la trecerea in rezerva ca sa nu fie nicio discriminare fata de cei trecuti in rezerva dupa data de 15.08.2017!!!!!!!!😅😅😅

  RăspundețiȘtergere
 11. Constituția garantează dreptul la liberă exprimare.
  Hârtia suportă orice
  Un nene ( cine o fi ?) își dă cu părerea.
  Blogul trebuie să aibă audiență.
  Hai să mai postăm ceva!
  Eu aș propune să se mai adauge ceva la pensie și pentru petrecerea vacanțelor (eventual un 1450:12 in fiecare lună) și ceva pentru echipament...
  In rest, bănuiesc că vor urma dezbateri furtunoase pro și contra, între corifeii blogului.
  QED !

  RăspundețiȘtergere
 12. Aceste consideratii sant venite de la vreun nivel a decidentior ? multumesc

  RăspundețiȘtergere
 13. Stufos alambicat greu de interpretat ..Și de pus în practica ...Un fel sa schimbam totul dar sa nu modificam nimic..

  RăspundețiȘtergere
 14. Concluzionez eu...caci imi vine usor tinind cont ca ani de zile am tipat pe aceasta coarda !
  Lege noua..adica Plx..199
  Baza de calcul fix ce zice omul
  Fara cuantumuri avantajoase..o adevarata hotie ridicata in rang
  ELIMINAREA INECHITATILOR..FARA A CRESTE ALVEOLA FINANCIARA!
  In rest.
  Consideratii pe aceiasi ..coarda
  E buna
  ASTEPTAM APLICAREA URGENTA

  RăspundețiȘtergere
 15. Referitor la exemplul de calcul al pensiei pentru gradul de maior, functia de colonel la minim, vechimea in serviciu de 10 ani ca ofiter si 1 an si 4 luni ca militar in termen, fara OMM, cuantumul soldei este gresit in sensul ca s-a folosit pentru gradatia a III-a 9,00% in loc de 9,27%, iar procentajul din baza de calcul de 54% in loc de 51%(65% +,- cate 1% anii peste vechimea de 25 sau sub 25).
  In exemplu publicat, pensia este de 3616, iar conform unor calcule corecte ar fi de 3433 lei.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Ochilă, mai recitește ce scrie în acel material și o să înțelegi !

   Ștergere
 16. Ca privire succinta,as incadra materialul intocmit la stilul eseistic.Iar luat pe bucati,fiecare dintre ele nuanteaza cate o anumita pondere.Insa,poate fi efectul de ansamblu unul coerent,si cu ce efecte ? Observam ca unul dintre pilonii cu titlu de principiu,deci conditionare obligatorie,este acela de limitare a unor efecte VIITOARE ale algoritmilor propusi,nu fata de un buget viitor constituit in consecinta,ci,fata de un buget ACTUAL.Cu alte cuvinte,cum s-ar mai putea pune in aplicare noi masuri legislative,fara a se adopta si cuantumul bugetar necesar corespondent ?! Caci,n-am putea vorbi de unul si acelasi cuantum bugetar,adica cel din prezent.Candva,prin anul 3 studentie,era de facut un proiect la materia Organe de masini.De la cei din anii mai mari,am aflat ca exista regula lui "Potrivelli" (a potrivelii,adica,spus eufemistic).Prin care,pornind de la rezultat,se putea ghici ce coeficienti sa fie folositi in formulele de calcul,astfel incat aplicarea acelor formule de calcul sa conduca la rezultatul dinainte cunoscut,in ceea ce privea dimensionarea pieselor (arbori,pinioane etc.).In fine,cred ca s-a inteles ideea.Ca daca s-ar subordona clamata intentie de reasezare intr-o noua forma care sa fie si proportionala,sa inlature si inechitatile existente,de conditia determinanta afirmata-cea cu nedepasirea bugetului actual-toata procedura nu doar ca ne prezinta ca pilon fundamental al ei ca fiind o fractura de logica elementara,dar,pare ca ne mai ia si in deradere,dand iarasi false sperante,stabilind printre randuri ca sa se modifice dar sa ramana la fel.
  Cat despre mentionarea si a abrogarii prevederii cu privire la pastrarea in plata a cuantumului mai avantajos,cred ca nu sunt putini dintre noi,cei care au fost efectiv protejati si salvati de aceasta prevedere,in fata dezastruoaselor cuantumuri rezultate in urma recalcularii in baza legii 223/2015,astfel incat sa nu fie constienti deja de insemnatatea unei astfel de prevederi,si sa gireze senin inlaturarea ei.
  Cam asta e.Sunt destui care se fac ca lucreaza,nu doar ca efect al propriei incompetente,cat mai ales in scopul tinerii noastre in adormire si letargie,sub mirajul unor himere.Pana cand ?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Am înțeles! Ai o pensie mulțumitoare și nu mai ești interesat de o schimbare.

   Ștergere
  2. Cred ca ai terminat filosofia ! Te pricepi la analize literare. Daca nu esti civil, sigur ai fost incadrat direct, te-ai pensionat in ultimii ani si ai o pensie mai mare decat a gen Chelaru, fost sef de stat major, care are o pensie mai mica ca multi subofiteri de dupa 2016 !

   Ștergere
  3. Carpe Diem, vorbești trăsnăi ! 1.încadrarea în limitele bugetului actual, nu exclude un necesar bugetar mai mare - pe VIITOR, cum spui tu - urmare a majorării salariului mi im brut ! 2.cat despre eliminarea cuantumului avantajos, aceasta se referă la cat ai în prezent și cat ți-ar rezulta în urma adoptării acestor modificări, nu la ce a fost..."îaintea erei noastre" ! Așadar...vezi cum stai cu..."fractura de logică" !

   Ștergere
  4. Proiectul nu e rău! Răspunde nevoii unora! Pentru aceia este perfect!

   1️⃣ Pentru cei 200.000 de activi este o catastrofă aceștia pierzând jumate din pensia potențială adică partea dată de sporuri!
   2️⃣ Pentru cei pensionați DUPĂ 2017 iar e prost pentru că pierd și ei!
   3️⃣ Pentru unii pensionați înainte de 2017 cărora pensiile nu le-ar crește sau ar pierde mai puțin iar nu e un proiect de interes.

   Suntem cam 300.000 de oameni pe care ne-ar afecta.
   200.000 activi + 40.000 (pensionați după 2017) + 15.000 (pensionați imediat înainte de 2017 și cei care nu pierd și nici nu câștigă) = 255.000
   Pentru cine e bun proiectul?
   Pentru restul de 45.000

   NU SPUN CĂ TREBUIE SĂ ÎI IGNORĂM PE CEI 45.000!!!!! Spun că o lege trebuie să facă maximul de bine pentru numărul maxim de oameni!

   CALCUL SIMPLU!!

   Pensia (contributivă) reprezintă între 40% și 45% din salariu (luați pensia medie și comparați-o cu salariul mediu net dacă nu mă credeți).

   🔹 Deci să luăm situația cea mai optimistă: pensia să fie 45% din salariu!!!
   Păi din proiect, cei activi care au peste 50% din soldă numai sporuri (sporuri excluse din calcul) din start sunt pe minim!

   Deci 45% din soldă


   🔹 Dacă ar fi contributivă militarii (mulți dintre ei lucrând în condiții speciale sau deosebite) ar primi spor la punctaj. Asta le-ar aduce un plus de 20% față de pensia "simplă".

   Deci 45% + 20% = 65% din soldă

   🔹 La asta s-ar adăuga și OMM. Alți 20% la totalul pensiei (raportată la soldă) ar mai aduce deci 13% (repet: 20% se calculează din pensie care a ajuns conform calculului la 65% din soldă. NU faceți greșeala deștepților care zic:"Oscarul e 50% din SF deci aduce 50% la pensie!")

   Deci 65% + 13% = 78% din soldă!

   CONCLUZIE

   ⭕ În mare, FOARTE SCHEMATIC o pensie contributivă ar aduce cam 78% din soldă.
   De aceea eu de exemplu SUNT PENTRU PENSIE LEGATĂ DE CONTRIBUTIVITATE!
   ⭕ Să faci o lege "specială" în care 2/3 din beneficiari să piardă nu mi se pare foarte inteligent!
   ⭕ Toți cei care sunt mulțumiți vor bloca o asemenea inițiativă (mai ales chestia cu "cuantumul cel mai avantajos") asta duce EXACT la blocarea creșterii pensiilor CARE CHIARR TREBUIE CRESCUTE - RESPECTIV PENSIILE MICI

   SPER CĂ NU JIGNESC PE NIMENI DAR
   - proiectul e făcut de cineva care s-a pensionat acum mulți ani, nu a prins introducerea sporurilor, îi urăște pe actualii activi, pe cei pensionați după 2017, pe cei disponibilizați și are o părere excelentă despre el și drepturile lui!

   - vin și eu cu un proiect:
   Articol unic: se indexează anual cu 10.000% pensia rezervistului "M" postac pe huhurez.com. Ceilalți pot comenta pe site-ul menționat anterior cu asigurarea că pe domnul postac "M" o să îl doară în kur!

   La mișto, dar cam așa sună și propunerea de mai sus, făcută cu dedicație!

   Ștergere
  5. @Moșmartin, fără s-o spun cu venin... Frați, frați, dar pe aici sunt cam prea mulți fracturați!

   Ștergere
  6. @Huhurez
   Dimpotriva,onorabile,inca astept indreptarea prin corelari echitabile.
   Cred ca intelegeti despre ce tip de caz e vorba,daca va precizez ca in urma recalcularii pe L 223/2015 cuantumul rezultat era cu 42% mai mic decat cel in plata... Pentru o pensie de urmas platita mamei mele fata de o pensie stabilita in 1990 tatalui meu fost lt.col.

   Ștergere
 17. Nu apreciez dar invidiez puterea de muncă a autorului acestor năzbâtii .

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Care sunt năzbatiile, Trofin ? Concret, luminează-ne !

   Ștergere
  2. @Trofin, Dle, dar e genială si ar putea fi predata ca o scoală pentru reglat orice pensie militara, asa ca, dragi satane din clocarime, luati-va pixuri si notati-va bine si cum se cuvine rostul socotelilor pe dosul boașhelor in vederea aplicarilor, ca daca uitati si nu va notati pe chielea creață de impielițați parca vad ca de dracul o sa dati!

   Ștergere
  3. Pentru moșmartin16 : îmi pare rău , nu am fost coleg cu Edison ca să vă luminez fizic. Totuși , una din năzbâtiile eseului o reprezintă apelul la plafoanele minime și maxime pentru pensii stabilite din start. Legal , aceste plafoane rezultă după ce sunt efectuate calculele corespunzător unui algoritm impus de lege și nu sunt imuabile. Legea 19/2000, legea 263/2010, legea 127/2018, legea 164/2001, legea 223/2015 ( până la apariție ordonanțelor care au deteriorat-o ) nu au inclus nicăieri plafoane maxime și plafoane minime la stabilirea cuantumului pensiei. Mai sunt multe alte năzbâtii care nu mi-au reținut atenția fiindcă primul mi-a fost suficient.

   Ștergere
 18. Ochilă, 51 % + 3 % ( pensia suplimentară - art.108 din 223 ) fac exact 54 % ! Ințelegi ? Cat despre gradații, vezi că în material se chiar spune faptul că s-a folosit procentul rotunjit...doar pentru a se facilita înțelegerea !!

  RăspundețiȘtergere
 19. Ce porcarie, sa ne dea banii de pensie cu taraita, de parca am crapa in fiecare luna cate un pic si vrea sa ne dea un branci pe scari. Da-i nene toti odata, sa vad si eu cat face carcasa mea batrana. Nu ma tromboni.
  Mai copii, eu sunt multumit de pensie... ma enereveaza doar ca mi-o da asa de rar, tre s-astept o luna intreaga. Pai dupa o viata de munca si bocanci zilnici in cur, treizeci pe luna la bob numarat, numa o zi de fericire pe luna merit eu si vecina de dedesubt, aia tanara si frumoasa de care v-am povestit? V-am povestit?
  Lasa pensia asa inechitabila cum e dar da-mi-o nene mai des, in fiecare zi, cu patru mii de franci pe zi parca alta deschidere filosofica are mosu.
  Ce ziceam, cred c-am uitat ce voiam sa va spun.
  A, mi-am adus aminte. La munca baaaa, nu la intins mana.
  Va pupa tata.

  RăspundețiȘtergere
 20. Perfectă, să fie adoptată cât mai repede, mâine dacă se poate!

  RăspundețiȘtergere
 21. Iceparule
  Iți cade rangul dacă discuți despre general la topicul anterior?

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu-i cade nimic, ca deja i-au chicat toate, dar poate ca din cauza glagoriei nu poate! Deh, dar ar mai daca bea si el cate un ciocănel mai vine de-acasa si el sa-si dea cu o parere genială despre un General de Brigadă in agricultura pentru boșcodeală!

   Ștergere
 22. Cata prostie se gaseste pe acest site.Imi zice mie Huhu acum cateva zile,ca acest site are un anumit motto.Deviza acestui site e"sa stricam pensiile celor iesiti pe L223",de parca acestia sunt vinovati ca s-au nascut mai tarziu si au iesit la pensie dupa 2016.Cata barfa si cata rautate ale unor indivizi din generatii de pensionari mai vechi fata de ultimii pensionari iesiti.Unii dintre voi chiar credeti ca din aceasta polologhie aruncata pe acest site se va prelua de catre cei din comisia interministeriala care se ocupa pentru viitor de pensiile militare,macar un 1 la suta?Sunteti naivi daca chiar credeti.S-a aflat de la min.Valceanu ca pensiile militare nu vor fi trecute pe contributivitate iar acum s-a aruncat asemenea zica-se proiect de pensii militare.Cei din comisia ministeriala(MApN,MAI si MF)nu-si pleaca ochii pe aceste barfe care se vehiculeaza in online,ca sa zici ca va prelua macar o idee de pe forumul asta sau din alt site cu specific militarilor in rezerva sau in retragere.Nu sunt luate in seama cine stie ce propuneri din partea forurilor militarilor in rezerva sau in retragere atunci cand sunt intalniri fata in fata.Acest site e doar un site care dezbina generatiile de pensionari militari,care instiga la ura si care manipuleaza prin ceea ce se posteaza aici de catre moderator.Cei vechi sa dea la gioale celor iesiti pe L223.Cand cei vechi au luat in momentul pensionarii plati compensatorii.Cand cei vechi au avut solde mult mai mici,ca asa era salarizarea acum 15-20 de ani.Iar prin decizia CCR nr.900 s-a spus clar ca nu e obligatoriu ca daca un pensionar militar iesit la pensie acum 15 ani sa aibe o pensie egala cu cel care a iesit la pensie anul trecut,cand sunt constrangeri economice.Au fost alte solde mai mici acum multi ani iar azi sunt solde militare mult mai mari.Unde e problema?Cine e vinovat?In niciun caz pensionarii militari iesiti in ultimii ani la pensie,pe care voi ii tot jigniti facandu-i calici,neterminati etc.Din cauza diferentelor dintre pensii,de vina e un principiu fundamental din Legea 223,cel al echitatii,principiu care nu se respecta.Dar cate legi nu se respecta de catre guvernanti...

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Este clar Necunoscutele ca tu estI unul dintre "profitorii" legii 223, de parca cei care au luat compensatorii pana in 2010 sunt vinovati ca nu au luat si cei de dupa !!! O sa va vina si voua randul, CAND o sa va INVECHITI. Deja cei pensionati inainte de sept 2017 au luat-o si ei cu acest 2,6 %, in sensul ca au pierdut. Eu nu am vazut pe acest forum ca militarii pensionati in ultimii ani sa fie jigniti, facuti calici, neterminati etc !!! Bati campii !! Se pare ca deranjeaza foarte mult acest material. Probabil ti-ai facut calculul si pierzi serios din pensie. Pe mine ma face sa cred ca este un material valoros pe care se poate lucra si care va pune ordine in sistem. Mai mult, vor rezulta niste sume onorabile si pentru civilii care privesc pensiile militare ca pe niste pensii nesimtite, ceea ce nu este cazul.

   Ștergere
  2. Corect..si cei nascuti mai tarziu si care ies acum la pensie or sa fie invidiati din nou..ca si cei care sunt inca in activitate..or sa-si cumpere si ei apartamente dintr.o solda datorita inflatiei...or sa.si cumpere si dacia de sub fund tot dintr.o solda...si peste cativa ani o sa strige ca nu e corect ca aia mai "noi" ies la pensie cu pensia dubla sau tripla, si asteapta la randul lor sa.si poata cumpara un apartament dintr.o solda sau dintr.o pensie...
   Daca nu esti Mahomed si vezi ca vine muntele spre tine, fuuugi...se varsa prostia altora peste tine...

   Ștergere
  3. Ionel,intreaba-l pe Huhu.Cine a tot jignit pe acest site beneficiarii legii 233.Cel mai mult a instigat chiar administratorul acestui site impotriva neterminatilor,a celor care au jignit pensionarii militari din ultimii ani.Se pare ca nu prea citesti ce se spala la varza pe aici sau ca nu retii.Eu daca m-am simtit jignit,normal ca am retinut,intrebandu-ma de ce exista un asemenea blog.Nu ar trebui sa existe ura si dezbinare intre generatii diferite de pensionari militari dar prin acest site,exact asta se face.Ceea ce e scris(aici pe blog),ramane in arhiva.Pe acest site se manipuleaza pensionarii militari iesiti mai demult din sistem.Sub pretextul ca sa luptam pentru pensiile lor de serviciu mici,indiferent prin ce metoda,dar sa se darame tot ce exista azi,doar cu gandul ca poate li se vor mari si lor pensiile ca celor care ies azi la pensie din armata.Cam naspa moment,ca doar s-a declarat de catre D-nul Valceanu pe 9 februarie 2022 ca militarii nu vor fi cu pensiile pe contributivitate.Pentru ca pe contributivitate nici macar civilii nu pot fi trecuti pe corecte,pentru ca niciun pensionar nu a cotizat timp de 35 de ani cat le este stagiul de cotizare,de aici tragandu-se concluzia ca nici aceste pensii civile nu se pot numi pensii contributive,pentru ca altfel au fost legile acum multi ani,legat de contributii(a se citi si din alte surse care nu manipuleaza turma,sindicatul Diamantul).Asa ca se cam agita de pomana pe margine unii,iesind la incalzire degeaba,ca mare lucru nu vor primi.Si e normal,din moment ce in ultimii ani salarizarea a tot crescut la militari,ca si la civili dealtfel,cum pot gandi unii care vin cu ani de militarie din comunism,ca si ei vor o pensie de cel putin cat au unii care ies azi la pensie sau daca se poate muult mai mare,ca el are 35 de ani curati de cascheta iar un neterminat de azi iese cu o anume pensie din 4 cifre incepand cu 3 sau 4.Si sa nu mai sperati mai departe,ganditi-va ca multe se fac si in cheie electorala,ca sa nu piarda voturi la cele 4 alegeri din 2024.La fel ceea ce se va face pe viitor,legat de amendamente aduse la plx199 sau la o alta lege a pensiilor militare,va tine sigur cont de militarii activi,sa nu se faca vreo nedreptate legislativa care sa aduca nemultumiri acestora,ca isi baga picioarele in ea de armata,daca se imput treburile atat de rau legat de salarizarea ori de conditiile de pensionare ale militarilor activi din sistem.La acestia se vor gandi guvernantii in aceste zile,nu la pensionarii militari iesiti din sistem acum muulti ani,care vor si ei ceea ce primesc cei de azi.Daca se imput treburile pentru cei activi,ceea ce nu prea cred ca se poate,nimeni nu ii mai tine cu forta in armata.Si asa schioapata destul toate armele din lipsa de personal,apai sa se mai imputa treburile si mai mult.S-ar numi inconstienta din partea politicului pentru ca nu ofera predictibilate legii pensiilor de serviciu ale militarilor.Iar pe viitor,cine naibii ar mai intra in sistemul militar?N-ar mai fi atractiv pentru tineri,daca politicul si-ar bate joc de sistemul de salarizare din armata sau de sistemul de pensii de serviciu ale militarilor.Asa ca nu mai visati(cativa la numar pe aici)cu ochii deschisi.

   Ștergere
 23. Aaaaa.... GATA! Am aflat autorul! 😁

  Și am avut dreptate!

  Ca să parafrazez pe autor: "Efectul benefic major il constituie faptul ca o să îmi crească MIE pensia!" 😂😂

  Clar! Ăia 25% sau 30% avantajați de proiect o să îl aclame ăialalți 70% - 75% o să îl înjure sau, și mai bine, o să îl ignore ca pe o ciudățenie!

  PS - trebuie însă să apreciez, și nu fac mișto, câtă muncă a depus și cum a mermelit exemplele plin de dragoste și înțelegere față de bugetul de stat și de ură și resentimente față de cei pensionați recent!
  Dacă adăuga și soluția oportună și mai rapidă de a îi împușca pe cei pensionați recent ar fi fost o adevărată capodoperă!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Nu-i așa că ar fi mai bine să nu se schimbe nimic? Dă-i dracu' pe cei care s-au născut mai devreme!

   Ștergere
  2. @Huhu Rezea

   SUNTEȚI NEDREPT!!!!!!

   De câte ori nu am venit cu propuneri care să ajute EXACT pe cei ieșiți mai devreme! Dar soluția nu e în a îi pedepsi pe cei născuți mai târziu!!!!

   Uite!!! Vin cu încă o soluție (luată de la partenerul strategic).

   Împărțiți rezerviștii în două categorii și faceți două legi!!!!
   Cei încadrați înainte de 01.01.1990 și cei încadrați după 01.01.1990!

   Dați și o perioadă de tranziție de un an și să zicem că cei încadrați +-1 an față de prag au dreptul să aleagă legea mai favorabilă.

   NU POȚI SĂ FACI O LEGE UNICĂ BAZATĂ PE SOLDĂ dacă unii au sporuri și ceilalți nu decât ori dacă unii pierd ori dacă faci un coeficient de corecție!

   În plus domnul care a scris proiectul bate câmpii!
   Zice:
   "Pe cale de consecinta, un element salarial care nu era reglementat la o anumita data nu poate fi inclus in baza de calcul a pensiei si nici compensat pentru cel trecut in rezerva in perioada in care acesta era nereglementat!"

   Cum să nu?

   "sporul pentru conditii periculoase sau vatamatoare"??????????

   Cât e maxim? 20% Cât e minim? 5%
   BUN! Mărim SF la toată lumea cu 15% și scoatem sporul (și din calcul pensiilor deja calculate) și la prima actualizare s-a rezolvat!!!!!

   Personal, sigur, că pot să spun și eu că fiind la MAI nu am luat Specialist de Clasă! Ce? Sunt idiot să strig pe străzi că să se scoată acest spor de la TOATĂ lumea pentru că eu nu l-am luat???????

   Ștergere
 24. mosmartin16

  Nu vad a fi dificil de inteles textul de la II 1.
  Care impune conditia ca,indiferent de cuantumul financiar rezultant necesar aplicarii unor prevederi noi,deci cu efecte schimbate (pe plus),cheltuiala sa fie exact una si aceeasi,identica cu cea din bugetul ACTUAL.Pai,daca se porneste algoritmul de la rezultatul urmarit (caruta inaintea cangurului),pe ce cale de logica deductiva s-ar demonstra schimbarea chiar si cu un milimetru a restului prevederilor,caci doar prin nemodificare ar putea conduce la unul si acelasi necesar bugetar,cum e cel actual.
  Textul de la II 1. e simplu de lecturat.Si,spune exact ceea ce spune.Nu vad acolo vreo formulare care nu exista,in sensul ADAPTARII necesarului bugetar,ci,negru pe alb,spune ca chiar daca pe alta cale-efecte ale unor prevederi diferite-sa se ajunga obligatoriu la exact acelasi rezultat.Actual,semantic,inseamna cel care exista in prezent.Nu e greu de inteles acest aspect,cu putin exercitiu.
  Eu,de voie de nevoie,l-am rafinat de-a lungul timpului,la cate hotarari judecatoresti a trebuit sa interpretez si sa raspund.Dar,asta-i alta istorie.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Pensia militară nu ar rămâne fixă, la nivelulanului 2022, ci va creste dar numai în funcție de creșterea salariului minim pe economie.

   Ștergere
  2. @Carpe Diem

   Foarte bine ați observat!!!!

   Se pleacă în mod greșit invers: întâi stabilim bugetul și apoi facem o formulă care să îl satisfacă! 😁

   Înțeleg că scopul e captatio benevolentiae din partea decidenților și chiar și a unora dintre pensionari. Dar, oare este corect? Oare este productiv?

   Ștergere
 25. M, muulte trăsnăi vorbești ! Cu scuze, nu prea ai înțeles ! Mai citește !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @mosmartin16

   Ia puneți-vă în pielea unuia care are SF de căcat că așa i-a făcut-o legea și care are 80% sporuri!!!!
   Cum citește ăla propunerea dumneavoastră????

   Vă zic eu?

   Exact cum ați citi dumneavoastră o propunere: pensia militară să se calculeze numai din sporuri! Cine nu are sporuri.... nasol!
   Ba, mai mult, să nu îi rămână nici cuantumul cel mai favorabil, că așa e pielea a dracului pe mine!!!!

   PS - față de pensia la data trecerii în rezervă pensia mea de acum e mai mică! Și vine un deștept și zice că știe el mai bine!

   Păi Năsui și Ghinea devin chiar frecventabili față de proiectul ăsta!
   Măcar javrele alea îmi dau dreptul la pensie contributivă!

   Ștergere
  2. @Huhu Rezea

   😁 Mă deranjează când cineva face un proiect de lege care mă afectează și ignoră cu totul o categorie importantă de "beneficiari". Nu e asta TOCMAI ce reproșăm guvernanților!!!!!

   Știți foarte bine de câte ori am criticat actuala lege a salarizării! Dacă ați remarcat nu am mai făcut-o în ultimul timp TOCMAI pentru că pe dumneavoastră și pe domnul Leon îi deranjau atacurile la Olguța!!!!!

   Rămân să cred că o formulă legată de contributivitate cu un parametru specific militarilor ar fi de dorit.

   Anul trecut inflația a fost de vreo 5%, am mai pierdut 10% CASS, anul ăsta inflația se prognozează la 10%.

   5% + 10% + 10% = 25% scădere a pensiei în valoare reală

   Și acum vine unu' și spune: du-te mă dracului că îți mai iau jumate din ce ți-a rămas că așa vrea mușchiul meu!!!

   Sigur că e doar un proiect, sigur că nu o să îl susțină (aproape) nimeni. Dar asta nu face decât să ne mai divizeze o dată!

   Mă simt chiar atacat de cei pe care îi consider camarazii mei! Cam așa cum vă simțiți dumneavoastră trădat de "gulerați".

   Închei!!! Am vorbit cu cineva "conectat" și discutam cu el de pensiile militare și de atâtea variante! Care ar fi mai bună, cum să o transmitem mai sus....

   "Stai liniștit! Nu te mai agita! Decizia a fost deja luată. Cine trebuie, o știe. Urmează doar să o anunțăm la momentul potrivit!"

   Evident că nu a vrut să îmi spună mai mult dar îl cred!

   Ștergere
  3. @M, apreciez gestul dv-stra !
   PS. Daca nu reusiti sa aflati Decizia, poate o aflu eu de la Cristi Vasilcoiu..))).

   Ștergere
  4. @Leon

   Vă respect! Am înțeles că va deranja un aspect.
   Este de bun simț și reprezintă o minimă curtoazie!

   😁 Noi să fim sănătoși că doar nu stau în pensia asta! Ideea e de corectitudine și de principiu!

   Simplul fapt că susținătorii înverșunați (până la jigniri și comportament agresiv) sunt exact cei pe care îi disprețuiam înainte de apariția subiectului!

   Coincidență!!!

   Ștergere
  5. M nu itelege nici acum ca datorita sporurilor au aparut cele doua ordonante care au impiedicat punerea in aplicare in integralitate a legii 223 ! Si care nu va fi pusa niciodata in aplicare avand in vedere noua lege a salarizarii.

   Ștergere
  6. Domnule Ionel. Dar cine nu v-a lăsat ca după 1990 sau venind mai aproape, începând cu anul 2000 să nu măriți Coeficientul de grad și cel de funcție și să nu introduceți fel de fel de sporuri ? Văd că sunteți foarte abundent în comentarii, contrați pe cei ce își dau cu părerea, în schimb nu spuneți nimic despre clasa politică, cea care ne-a adus în această situație. Nu spuneți nimic despre cei care au putut și nu au vrut. Despre cei care ne-au furat și înșelat, în schimb veniți cu: „Au dreptate civili, daca voi militarii nu va intelegeti intre voi ce pretentii sa mai ai la.......”. De ce „voi militarii” și nu, NOI MILITARII. Sunteți civil cumva ? Dacă da, nu ne mai dați lecții de politică externă și nu mai impuneți unor comentatori replici de genul: "stai in banca ta si nu da lectii". Blogul este ca fiecare să-și spună părerea despre subiectul / subiectele zilei. Mai comenta unul pe blog afirmând că „sunteți proști” în loc să spună SUNTEM PROȘTI, adică să se includă și pe el, adică pe ION, pentru că și el e om.

   Ștergere
  7. @Ionel

   Oho!!!! De când am înțeles eu asta!
   Dacă nu mă crezi întreabă-i pe stimații Huhu sau Leon!!!!!

   Nu mai acuzați fără să știți! Mă simt prost să tot trebuiască să vă corectez. Nu vreau să rămâneți cu o impresie greșită!

   Ștergere
 26. D-apoi aiasta trasnaie n-o poate deslusi decat falangsterul di pi la Oradie, ala cu budigaii largosi de-si fac vraghiile cuib in ei.

  RăspundețiȘtergere

 27. Viziunea lui "M" despre/in legatura cu autorul articolului
  "Efectul benefic major il constituie faptul ca o să îmi crească MIE pensia!" 👍 😂😂

  Viziunea lui "M" despre/in legatura cu propria persoana
  "Efectul daunator/nedorit major il constituie faptul ca o să îmi scada MIE pensia!" 👎 😞😞

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @Don Corleone ( Cu e surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci )

   Când o să vin EU cu un proiect de lege care să vă afecteze pe dumneavoastră aveți tot dreptul să faceți mișto!

   Și da, nu credeți că e normal să nu fiu încântat dacă proiectul îmi scade pensia? Ce sunt idiot să mă bucur?

   Să vă spun un secret! Nici dacă v-ar scădea pensia dumneavoastră nu aș fi încântat! Se numește empatie! A se căuta în dicționar!

   Ștergere
  2. Corleone ai punctat excelent. Macar domnul M este sincer. Omul isi apara saracia si nevoile si neamul ! Adica, imi pare rau de tine dar de mine mi se rupe sufletul !

   Ștergere
  3. @Ionel

   Păcat că nu am mai discutat! Ați fi văzut că de ani de zile sunt un susținător al unei variante, oricărei variante, care să ducă la creșterea pensiilor militare mici. O tragedie pentru mulți și o mare rușine pentru cei care am fost in funcții de comandă!

   Să vă spun că nu am știut când eram activ? Asta nu mă absolvă de vină!

   Acum ideea nu e să mă dau cu curul de pământ ci să căutăm o cale de a rezolva! Pentru asta soluția trebuie să fie convenabilă pentru cei activi și pentru cel puțin 80% dintre cei în rezervă!
   Se creează astfel o masă critică necesară promovării ideii!
   Acum, chiar cu OUG-urile care au decimat legea 223, actualii activi se bucură de pensii bune, deci nu vor susține un proiect care le mutilează pensiile!
   Și atunci? Ce am făcut? Mai trece un an în care nu am rezolvat nimic!

   Am fost clar? Am deseori tendința să mă pierd în amănunte sau, viceversa, să puncteze doar ideile principale.
   Îmi cer scuze!

   Ștergere
 28. @M
  Aplicati ce e scris in profilul meu si va fi mult mai bine
  Cand aduceti "argumente" aveti grija sa fie cu adevarat argumente nu "habarnisme"...
  Acum sa va raspund punctual
  1- Sa ma anuntati cand faceti un proiect de lege DUMNEAVOASTRA(am vazut ca folositi majuscule la propria persoana) Ati putea sa va si vorbiti dvs insiva cu pluralul de politete 😄😄😄 PS Luati-l si pe Iulian Oskar Mares sa va ajute la "proiect".Aveti situatii similare poate chiar identice(A se cauta in dictionar)
  2-Aici aveti dreptate la prima propozitie.La a doua nu sunt sigur
  3-Ati gresit termenii.Ati folosit "empatie"dar corect era termenul "ipocrizie" si stiu si de ce
  Nu-i nevoie sa caut in dictionar.Am citit mult mai multe carti decat nr. de formulare completate de dvs in cariera

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @Don Corleone ( Cu e surdu, orbu e taci, campa cent’anni ‘mpaci )

   Scrierea cu majuscule este, în practica postărilor pe internet un mod de a sublinia ceva. Am scris cu majuscule pentru a pune accentul pe faptul că ei am bun simț și nu mă bag să fac legi!

   Alții se bagă!!! 😁

   Nu am greșit spunând "empatie"! Faptul că nu știți ce însemnă este doar trist!

   Dacă nu înțelegeți argumentele mele nu înseamnă neapărat că nu sunt valide.

   Poate ne vom întâlni și pe subiecte în care nu avem poziții divergente.

   Ștergere
 29. @M
  Indiferent de cursul ce il pot lua una sau alta dintre variabile,si practica vietii ne-a invatat deja ca unele vin chiar si intr-o forma neasteptata ori neanticipata la timp,personal va apreciez pentru faptul ca spuneti lucruri cu substanta.Cand,zgomot ori bascalie,e la indemana oricui sa faca.Oricum,din tonul dumneavoastra transpare un anume rafinament,prin aceea ca transmiteti ceea ce transmiteti doar ulterior filtrarii prin propria constiinta.Si fara parada de inflorituri ori autosuficienta.Mesajul e cel care conteaza,nu cum arata mesagerul.Cine patrunde miezul lui,e putin mai castigat.Cine nu,inseamna ca mai are de intampinat si alte surprize,care sa-l invete a recunoaste din timp semnele si indiciile care ne avertizeaza.Asadar,spuneti ceea ce simtiti ca merita a fi spus.O faclie aprinsa mai imprastie din bezna.E important sa existe;iar cati o observa sau nu,asta e responsabilitatea fiecaruia.Si,precum se exprima cineva,pentru ca raul sa invinga,e suficient ca oamenii buni sa nu faca nimic.

  RăspundețiȘtergere
 30. M, îmi reconfirmi că tu ești cel care bate campii cu grație ! Ai habar ce înseamnă actualizare ?? Pricepi că CCR spune că pensia militară ( cuantumul) nu e un drept caștigat ?? Pricepi că în ăst material nu se face trimitere în a se considera vreun spor ca făcand parte din baza de calcul ?? Of...greu mai pricepi !! Fii sănătos !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @mosmartin16

   Cu calm stimabile! Vorbiți cu calm și va răspund la fel și cu respect!

   CCR spune că pensia considerată "drept câștigat" este pensia contributivă!
   Pensia militară are noimă dacă cuantumul rezultat este mai mare decât cel contributiv!

   Dacă tăiați 50% din venit (nu e vina mea că așa e legea de salarizare! Sau e?) atunci NU ARE CUM SĂ IASĂ MAI MARE DECÂT CEA CONTRIBUTIVĂ!

   (am scris cu majuscule ca să subliniez accentul pus).

   Vă dau o speță!

   Cineva, înainte să iasă la pensie, a avut două posibilități de a alege cele 6 luni:
   A. Unele din urmă cu aproape 5 ani, când era pe funcție de execuție, mai mică, dar avea diferite sporuri din cauza periculozității.
   B. Ultimile 6 luni când era pe funcție de comandă, mai mare, cu IC, dar fără o serie de sporuri.

   Pensia A e mai mare cu vreo 8% decât pensia B.

   Omul a ales deci pensia A.

   Acum veniți și îi ziceți că e fost un fraier că ați decis să îi tăiați sporurile.
   Ce vină are omul?

   Ștergere
  2. M- Nu inteleg asta cu "daca taiati 50 % din venit.." !! De unde ai scos acest 50 !? de ce nu 30 sau 70 & din venit !? Daca vrei sa spui ca 50 % reprezinta sporurile sa stii ca te inseli. Actuala lege a salarizarii limiteaza sporurile la bugetari la 20-30 %. Iar daca acum acest lucru nu se aplica la militari....urmeaza. Daca bagi sporurile in salariu de functie, asta va fi viitorul, sporurile vor fi legenda ! Deci baza de calcul comuna fara sporuri acordate , cele mai multe pe criterii subiective, va duce la respectarea principiului enuntat in titlu.

   Ștergere
  3. @Ionel

   NU am făcut eu legea salarizării!! OK?
   Pe legea salarizării am peste 50% sporuri. Iar spuneți că mă înșel! Chiar nu vi se pare că sunteți prea agresiv și prea sigur că le știți pe toate?

   Știți și ce urmează? OK! Pot să accept că sunteți vizionar! Dar ce mă interesează pe mine asta?

   "Cele mai multe din sporuri pe criterii subiective". Iar dovediți o mare necunoaștere! Sigur sunteți militar? Am mari dubii!!!! Cel puțin nu un militar cu experiență!

   "Baza de calcul comună" e o prostie în condițiile actualei legi a salarizării. E bună și normală pentru cei care au fost activi în anii înainte de '90 și până prin 2010.

   Mai terminați vă rog ce sentințe supreme! "Aia e subiectiv", "în viitor vor dispărea sporurile" etc.

   Un pic de decență și chiar modestie! Nu sunteți stăpânul Adevărului Absolut!

   Ștergere
  4. Domnule Ionel. Nu-l mai contrați pe domnul M pentru că nu aveți dreptate referitor la: „Daca vrei sa spui ca 50 % reprezinta sporurile sa stii ca te inseli. Actuala lege a salarizarii limiteaza sporurile la bugetari la 20-30 %.”. Îți redau doar spicuiri dintr-o Decizie de pensie (nu spun a cui este, sper să deduci singur):
   - Spor de confidențialitate = 14%;
   - Majorări lucrări de excepție = 25%;
   - Indemnizație de specialist de clasă = 10%;
   - Spor condiții periculoase sau vătămătoare = 10%.
   TOTAL = 59% din Solda de funcție.
   Chiar dacă nu ar fi fost Oskarul în procent de 25%, tot era un procent de 34%, deci peste 30. Dv. interpretați greșit legea.

   Ștergere
 31. Si încă ceva, tot pentru M ! Ca să nu mai plangă cu lacrimi de crocodil ! De ce nu îți calculezi pensia actualizată - prin prisma modificărilor propuse în materialul din topic - urmand cei 14 pași din exemplul inclus ??! Poate atunci ai pricepe !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vorbiți serios?
   Ați citit calculul făcut de mine?
   Cuantumul dumneavoastră e mai mic decât pensia contributivă!!!!!!!

   Am fi singurii idioți de planeta Pământ care ar avea o "pensie specială" mai mică decât cea "normală".

   Ștergere
  2. M vrea pensie pe contributivitate !!!! Cati or sa "planga" daca se va ajunge la contributivitate, desi eu nu stiu sa existe in UE tara in care militarii sa aibe pensiile calculate pe modelul civililor. Sa nu va mai ganditi la un numitor care sa inceapa cu cifra 2, mai ales daca peste cativa ani va face Ghinea legea ! Pentru cei din armata ar fi un dezastru. Pentru cei din politie un dezastru mai limitat. Poate doar cei din servicii sa piarda mai putin. In final, vor mai intra in armata, politie si servicii numai oameni unul si unul...vor fi cautati si luati cu arcanul !

   Ștergere
  3. @Ionel

   1. Suedia nu are deloc pensii speciale (deci nici militare). 😁

   2. Multe alte țări au sisteme de pensie hibride pentru militari și polițiști (și nu numai).

   3. Cuantumul pensiei contributive este garantat de Constituție deci este garantat împotriva unor proiecte fanteziste de genul celui discutat aici!

   4. Când solda unui activ are o componentă de 60% - 80% dată din sporuri să propui ca acestea să nu fie luate la considerare în pensie nu este prea deștept.
   Nu uitați că acum munca o fac cei activi! Noi suntem niște bășinoși care doar ne dăm cu presupusul.

   5. Normal că vreau contributivitate mai bine decât situația actuală (fără actualizare) sau o situație de genul "proiectului" discutat care duce la un cuantum mai mic decât cel de pe contributivitate.

   Ștergere
  4. @ M, fain ezemplu,
   Suedia, țară care nu este membră NATO,

   Ștergere
  5. @rambo2021

   1. Stimatul domn Ionel a zis: "eu nu stiu sa existe in UE tara in care militarii sa aibe pensiile calculate pe modelul civililor"

   Așa că i-am dat exemplu după cum a cerut domnia sa!

   2. Am argumentat de multe ori relația dintre STATUT ➡ SALARIZARE ➡ PENSIE
   Am zis că dacă ai un statut "special" atunci trebuie să se reflecte asta și într-o salarizare "specială" respectiv pensie "specială".

   Dacă însă "pensia specială" devine mai mică decât cea contributivă (cum face și proiectul de mai sus) atunci să o dăm dracului de "specială"!

   Ștergere
  6. Domnule Ionel. Este al 2-lea comentariu în care dați de înțeles că sunteți civil și nu militar. 1. „Au dreptate civili, daca voi militarii nu va intelegeti intre voi ce pretentii sa mai ai la.......”.
   2.„Pentru cei din politie un dezastru mai limitat. Poate doar cei din servicii sa piarda mai putin. In final, vor mai intra in armata, politie si servicii numai oameni unul si unul...vor fi cautati si luati cu arcanul !”
   În concluzie, care este poziția dumneavoastră pe acest blog. Pensionar militar, Personal civil sau funcționar public în cadrul ) SNAOPSN sau un intrus din viața civilă ?

   Ștergere
  7. Da, ai dreptate cu Suedia. Dar stii sistemul lor de asigurari sociale si de sanatate !? Sigur nu. Pai sunt tari care nu au pensii nici pe contributivitate. Important este ca omul sa stie la 20 de ani pe ce drum o apuca. Nu schimbi regulile cand ajunge omul la 50-60 de ani !? Reforma adevarat ar fi sa lasi omul sa opteze daca vrea pensie DE LA STATsa plateasca 25 % CAS, dar sa stie formula de calcul. Nu vrea pensie nu plateste CAS dar nici nu vine cum vin unii acum si spun am muncit 40 de ani si am pensie 1000 de lei !!? Pai daca ai muncit la negru sau ai cotizat doar 10-15 ani la salariu minim ce pensie ai vrea sa ai !? Se uita la noi care am platit 40 de ani CAS si spun ca avem pensii nesimtite !?

   Ștergere
  8. @Ionel

   1. Ai să fii surprins de câte știu eu dar aici nu e concurs de cine știe câștigă!

   Ai întrebat - ți-am răspuns!

   2. Nici aici nu ai nimerit-o!!!! Huhu poate confirma de câte ori am fost în conflict cu domnia sa eu zicând că nu schimbi regulile DUPĂ ce am ieșit din perioada activă!

   3. 😁 În rest, asta zic și eu de câțiva ani doar că mă feresc să jignesc pe alții! Cam asta ne deosebește fundamental!

   Ștergere
 32. Nu vad nicio referire la SGP, este o mare ticalosie, doar la armata se gasesc SGP, ce face un caporal la armata, face un plutonier la pompagii, adica taraste un furtun ici si colea sau la jidari plutonierul care invarte bulanul pe deget.
  Nu vad nicio referire la maistri militari, ei nu sunt subofiteri, subofiterii provin din SGP-isti dupa un curs de 9 luni.
  Generalii nu au ce cauta in aceasta lege, ei nu sunt ofiteri, ar trebui sa aibe statut de demnitari.
  Cuantumuri minime si maxime, o prostie, nici nu merita sa desfasor, pensie calculata doar din grad, functie, vechime si doar pentru perioada cat ai fost militar. Ai intrat la batranete in armata, pentru ca ti s-a "oferit" o sansa si ai frecat menta prin birouri doar 15 ani, pensie doar prentru 15 ani, care ar trebui sa fie mai mica ca a unui subofiter care si-a dus crucea pana la capat. Incercarile ticaloase de a mai ciuguli ceva peste ce meriti trebuiesc retezare.
  Lege a pensiilor militare doar pentru militari, adica aia de la armata, pensie calculata doar din grad, functie, vechime si doar pentru vechimea ca militar, sau calcul pe contributivitate, restul sunt doar incercari mizerabile de a inmuia ciocul in borcanul cu miere.
  Era sa uit, fara mentinerea in plata a cuantumului avantajos.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. EIN STEIN:
   (13.02.a.c./19:20')
   ..adică..cam ca în legea 164/2001: STABILIREA pensiei militare pe baza SOLDEI LUNARE BRUTE, fără sporuri..!
   .Cât privește CUANTU MUL PENSIEI,și în prezent,el este legat /corelat..de VECHIME, fiind stabilit în procente de calcul = dependente de nr.de ani..de vechime..!

   Ștergere
  2. @Calinmihaib

   Fiecare lege privind pensia se aplică unei anumite legi privind salarizarea! Ele merg împreună DACĂ acceptăm ideea din pensiile speciale în care cuantumul pensiei se stabilește pe baza soldei nu a contribuției!!!!

   În oglindă, pensia stabilită pe bază de contribuție merge mână în mână cu impozitarea (CAS). Dacă, de exemplu, de mâine dublezi CAS atunci automat se dublează și punctajul!!!!

   Ștergere
  3. M:
   (09:26'/14.02.a.c.)
   ..eu am scris despre ALTCEVA..!(corelația cuantum pensie/vechim e..!).
   ..dar dublarea CAS în cazul despre care scrii:NUduce"automat" la "dublarea punctaju lui"..!,ci:în cel mai bun caz: ar "duce" la = MAJORAREA FONDULUI de ..PENSII..!!?;
   DUBLAREA PUNCTAJULUI ..grosso-modo..,s-ar produce NUMAI..prin DUBLAREA..SALARIULUI/ SOLDEI LUNARE BRUTE (VLI luat încalcul!) și ÎMPĂRȚIREA la ace lași SMBE= SALARIULUI MEDIU BRUT PE ECONOMI E utilizat înainte de ..DUBLAREA primului termen al împărțirii
   ..!,adică:
   1 / 1 = 1: înainte..
   2 / 1 = 2: după..
   "dublarea..VLI: luat în calcul la stabili rea punctajului(lunar ).!,despre care scrii ..!

   Ștergere
 33. Pentru marele "m"!
  Mi.ai ramas dator cu o clarificare
  Sau vrei sa te trec in catastif..ca un "MINCINOS MORBID"..!!

  RăspundețiȘtergere
 34. Ein Stein...parțial de acord cu tine !

  RăspundețiȘtergere
 35. M....bați campii cu grație ! Ți-am mai zis, dar tu...nu și nu...Batman, Batman !! Ai făcut o ciulama din "argumentația" ta ...pe algoritmul actual al pensiilor militare,modificat prin propunerile din documentația din topic...și ceea ce "crezi" tu că ar fi pe contributivitate ! Apropo' de contributivitate...ce știi tu despre cum ar fi legat de VPR ( n.n. - știi ce e aia ? ) ? Ia vino cu o modalitate concretă de calcul a pensiilor militare pe contributivitate ! Ai în căpșor o astfel de variantă concretă ??! Expune-o, de' da ! Sau ...vorbești vorbe...că de'...în toate statele dezvoltate "e pe contributivitate" ! Vorbești trăsnăi..."in șir de mărgărite" !!

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @mosmartin
   Dacă peste 5 milioane de români au pensiile calculate în cuantum contributiv incă din 2001, când am împrumutat prin Legea 19/2000 modelul german de calcul al pensiilor în sistemul public, nu sunt multe necunoscute despre acest sistem.
   Calculul contributiv nu este o sperietorea si nici nu are prea multe necunoscute, chiar dacă Legea 127/2019 va suporta câteva modificări, dar nu în privinta calculului sumei punctajelor anuale,

   Ștergere
  2. În Germania există cea ce se numește Beamte adică un fel de funcționari publici cu statut special (magistrații și militarii nu sunt considerați Beamte dat împart majoritatea restricțiilor și beneficiilor.

   Pensia Beamte este de 71.75% din ultimul salariu. Sună cunoscut?

   Nu plătesc asigurări sociale dar plătesc impozit pe venit, inclusiv la pensie.

   România nu e capabilă să ia un model de sus până jos! Vrei sistem german? Ok! Dar copiază-l dracului pe tot, cu bune și cu rele, nu numai ce îți convine!

   Ștergere
 36. Trofin, apropo' de năzbatii !! Uite una...care iți aparține, doar raportandu-mă la ceea ce spui ! După "înțelepciunea" ta...un grad corespunzător unei funcții...nu ar trebui să aibă limite minime, maxime ! Ar trebui să fie...+ și - infinit ! Nici nu știu dacă să rad sau să "plang" de ceea ce ai scos ...din "puțu' gandirii" ! Fii sănătos !

  RăspundețiȘtergere
 37. Om vedea ce va fi Huhu ! Eu încă pledez pentru calculul pensiilor militare printr-un algoritm specific !

  RăspundețiȘtergere
 38. P.s. O să revin cu exemple concrete din care să rezulte... comparativ...cuantumuri de pensii ale rezervistilor...calculate prin prisma reglementărilor prezente și a modificărilor propuse în documentația din topic ...versus cuantumuri calculate pe contributivitate ! Numai de bine !

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Vă pot ajuta și cu niște date (rotunjite ca să vă fie ușor)

   Punctaj general: 140
   Ani serviciu efectivi: 30
   Ani cumulați: 48
   Evident OMM și pensie suplimentară.

   Eu am folosit prevederile legii 263 varianta de dinaintea apariției L223.

   Convingeți-mă că o să îmi fie mai bine și aveți în mine un fervent susținător!

   Ștergere
 39. În fragmentul din poza topicului , cred că erai prin 2001 când te-ai pensionat.
  Dacă este recentă , atunci BRAVO MAESTRE! Te ții bine.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. Mare ştrengar eşti.
   Te-ai apropiat de "gaura cheii" crezând că ne vei rămâne în arhivele istoriei ?

   Ștergere
  2. Ce se vede acum , aduce mai mult cu un COLEOPTER decât cu un Hurez... :)

   Ștergere
 40. Daca americanii au mai multe sisteme de pensii militare ,noi de ce nu am avea? Contributivitate pentru cei in sistem din 2001 si un sistem hibrid pentru ceilalti.Cei din 2001 nu ar avea ce sa spuna..fiecare vede ce a varsat IN DREPTUL LUI.Pentru ceilalti,s-ar putea face ceva oarecum reparatoriu tinand cont ca s-au platit contributii la gramada,fara a sti fiecare cu cat a contribuit.

  RăspundețiȘtergere
  Răspunsuri
  1. @magda

   Asta ar însemna un pic de muncă și, sunt convins că tot 20% din fiecare categorie vor fi nemulțumiți că sunt acolo și că, evident, cei din partea cealaltă sunt niște burgheji îmbuibați!

   De fapt, procentul de extremiști, mereu nemulțumiții, gata să dea în cap altuia pe care îl vede mai ajuns, este constant într-o societate și se învârte în jurul a 20% (dacă vă uitați și la alegeri... tot pe acolo se situează cei care votează extremele - în cazul ultimilor alegeri cuplul USR-AUR).

   Ștergere

Aviz trolilor și celor predispuși la atacuri la persoană: blogul poate funcționa și fără comentarii.