Un produs Blogger.

luni, martie 14, 2022

5300 de pensionari MAI trebuie să restituie indexarea de 5% aferentă anului 2016 din actualizarea pensiilor militare din anul 2017

68 comments

 UPDATE 02 04 2022

Pe data de 01 04 2022 CPS a MAI a formulat recurs împotriva Sentinței nr. 389/2021 a Curții de Apel București care constatase inadmisibilitatea acțiunii. 

Trebuie remarcat că Decizia nr.5/2020 a Curții de Conturi trebuia executată  la termenul precizat în Incheierea nr. 39/2020 a Curții de Conturi.

Pentru a citi conținutul Deciziei nr. 5/2020 și evoluția contenciosului administrativ dintre Curtea de Conturi si Casele de Pensii Sectoriale urmăriți articolele cu eticheta Curtea de Conturi și pensiile militare 

***************************

Extras din Motivarea CA BucureștiPe data de 10 03 2022 Curtea de Apel București a comunicat reclamantei CPS a MAI Sentința nr. 389/16 03 2021 prin care a respins ca tardivă cererea de anulare a Deciziei nr. 5/2020 a Curții de Conturi. Urmare a mai multor sesizări, Curtea de Conturi  a efectuat un control în anul 2020 și  a constatat că CPS a MAI, în lipsa unei Metodologii de actualizare, a calculat greșit actualizarea pensiilor militare în baza L 152/2027, care a majorat soldele de funcție cu 15 %... începând cu 30 06 2017.

Intreaga Motivare a Sentinței poate fi citită AICI

Din Motivarea Sentinței nr. 389/2021 a Curții de Apel București redau numai paragrafele relevante ale intervențiilor părților în sedinta din 16 03 2021:

"Relativ la condiția cazului bine justificat, arată reprezentantul reclamantei că urmare a misiunilor de audit derulate în luna mai 2020, atât la B___ B_ B_____ B_________ B B___________ B_________ B______, cât și la C___ de Pensii a Ministerului Apărării Naționale, nu au fost constatate nereguli cât privește actualizarea pensiilor militare generată de creșterea soldei pentru categoria pensionarilor militari. Ulterior respectivului audit, C_____ de Conturi a declanșat o nouă misiune vizând aceleași aspecte, respectiv verificarea actualizării pensiilor militare în sistemul Ministerului Apărării Naționale, și prin raport s-a concluzionat nerespectarea art.30 din Legea nr.223/2015. În acest context, dat fiind că primul raport de control a fost încheiat, a fost comunicat și a intrat în circuitul civil, producând efecte juridice, invocă partea reclamantă lipsa de temei legal pentru derularea celui de-al doilea control. Un alt argument rezidă și în faptul că auditorii Curții de Conturi au analizat operațiunea de actualizare a pensiilor militare de stat prin raportare la art. 60 alin.4 din Legea nr. 223/2015 (forma în vigoare la nivelul lunii iunie 2017), cu toate că procedura era reglementată la respectivul moment prin Ordinul de ministru nr. 31/2016, semnat de toate instituțiile din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională. În plus, pe parcursul controlului / misiunii de audit, nu s-a apreciat corect terminologia specifică, ceea ce a condus la o concluzie eronată. Mai susține avocatul reclamantei și că art. 14 alin.2 din OUG nr.57/2015 se referă la majorare, iar nu la o indexare, cum a reținut echipa de control, date fiind și disp. art.59.

Pentru toate argumentele invocate, partea reclamantă apreciază îndeplinită condiția cazului bine justificat.

În ce privește condiția pagubei iminente, arată reprezentantul reclamantei că în raportul de control se precizează un număr de aproximativ 5300 de cazuri pentru care C___ de pensii trebuie să procedeze la reevaluare și la micșorarea cuantumului pensiilor militare de stat, împrejurare de natură a determina emiterea a 5300 decizii de recalculare, urmate de 5300 decizii de imputare, care în contextul actual și față de volumul mare de muncă, reprezintă o perturbare importantă a activității Casei de pensii."

"Având cuvântul, reprezentantul pârâtei ( Curtea de Conturi- nm) solicită în principal admiterea excepției tardivității, cu respingerea cererii de suspendare în consecință. Cu referire la fondul acțiunii în anulare, formulează concluzii de respingere și de menținere a măsurii dispuse prin decizia Curții de Conturi ca fiind legală și temeinică.

Pe fondul acțiunii în anulare susține că în urma controlului efectuat, C_____ de Conturi a constatat că entitatea verificată nu a calculat corect pensiile militare în sensul în care a constatat că au fost încălcate disp. art.60 alin.1 din Legea nr.223/2015. Astfel, în sarcina conducerii Casei de pensii s-a stabilit obligația de a proceda la corectarea metodologiei de calcul utilizate pentru actualizarea pensiilor în 30.06.2017 (dată reper) și la determinarea în baza art. 60 a cuantumului pensiilor militare la data referită, cu respectarea principiilor expuse în cuprinsul deciziei. Dând citire unui paragraf al deciziei, susține reprezentantul pârâtei că textul de lege este echivoc în sensul în care se dispunea actualizarea pensiilor, fără a depăși procentul de 85%, diferența acordată peste procent reprezentând un prejudiciu, motiv pentru care s-a și dispus în sarcina conducerii luarea măsurilor prevăzute de lege pentru a se stabili prejudiciile și recuperarea fondurilor publice utilizate nelegal urmare a actualizării eronate a pensiilor de la data de 30.06.2017, cu încălcarea art. 30 din Legea nr. 223/2015. Consideră astfel că raționamentul avut în vedere de auditorul public extern la momentul efectuării controlului este logic, și în consecință, măsura dispusă de C_____ de Conturi este legală și temeinică.

Cu privire la cererea de suspendare, în eventualitatea unei soluții de respingere a excepției de tardivitate, reprezentantul pârâtei susține că în speță nu s-a făcut dovada îndeplinirii cumulative a celor două condiții legale.

Cazul bine justificat în opinia părții pârâte decurge din împrejurări de fapt și de drept care sunt de natură a crea o îndoială serioasă în privința actului administrativ.

Paguba iminentă invocată de partea reclamantă nu se poate reține în speța de față cât timp C_____ de Conturi a constatat deja existența unui prejudiciu în bugetul entității verificate. Astfel, cauzarea unui prejudiciu urmare a punerii în executare a unui act administrativ nu se poate invoca întrucât măsura dispusă vizează recuperarea prejudiciului deja constatat."


ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite excepția inadmisibilității.

Respinge cererea astfel cum a fost modificată de reclamanta B___ B_ B_____ B_________ B B___________ B_________ B______, cu sediul în București, _________________________. 3, sector 4, în contradictoriu cu pârâta A_____ A_ A______ A A_______, cu sediul în București, ____________________. 22-24, sector 1, ca inadmisibilă.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare în ceea ce privește soluția dată cu privire la acțiunea în anulare și în 5 zile de la comunicare în ceea ce privește soluția dată cu privire la cererea de suspendare. Recursul se depune la C_____ de Apel București, Secția a VIII-a C_________ Administrativ și Fiscal.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței azi, 16.03.2021.

************************************************


Prostia juriștilor de la CPS a MAI mai poate fi reparată doar de o decizie favorabilă în contenciosul dintre CPS a MApN si Curtea de Conturi, dosarul nr. 4241/2020, Curtea de Apel București, în sensul de a admite pct. 1/i și pct. 1/ii și a anula pct. 1/iii din decizia Curții de Conturi nr. 4/2020.

De reținut că, în concluziile prezentate la ultimul termen,  reprezentantul Curții de Conturi ar fi spus că textul de lege care limitează actualizarea la plafonul de 85% este echivoc.

68 de comentarii:

Leon spunea...

Daca si Hotararea Curtii de Apel la Dosarul 4241/2020 va fi MOTIVATA tot dupa un an de zile, in aceasta perioada MAI nu va emite Decizii de impunere mai ales ca Hotararea nu este definitiva si nici obligatorie!

Huhu Rezea spunea...

Suspenndarea executării deciziei Curții de Conturi s-a cerut pentru că decizia era executorie de la data menționată în cuprinsul ei.
Respingerea cererii de suspendare de către instanță menține termenul de aplicare stabilit de Curtea de Conturi.
Cererea de anulare a Deciziei Curții de Conturi nu suspendă prin ea însăși executarea deciziei.

vasile spunea...

Cine sunt cei carora le va fi retinuta actualizarea din 2017?

Leon spunea...

Sa urmarim cu interes si Hotararea Curtii de Apel Bucuresti la discutarea pe fond a Dosarului nr. 4241/2/2021 din 12.04.2022..!

Huhu Rezea spunea...

Polițiștii pensionari nu sunt afectați, pentru că pensiile lor nu s-au actualizat potrivit L 152/2017.
Sunt afectați doar pensionarii militari din MAI( jandarmi, pompieri), care aveau procentul de pensie mai mare de 81-85%.
In cei 5 ani, unii dintre cei 5300 au decedat, astfel că urmașii lor se vor trezi cu decizii de recuperarea sumelor primite necuvenit. Spre deosebire de L 263/2010, legea pensiilor militare nu are o dispoziție de neurmărire în caz de deces a sumelor plătite în plus.

Prepy spunea...

Legea nr.223/2015,art.114(4):,,Sumele ramase nerecuperate de pe urma beneficiarilor decedati nu se mai urmaresc.''

Petrut spunea...

S-a facut oare atunici vreo actualizare si la pensionarii MAp.N...? nu imi amintesc ...

Huhu Rezea spunea...

Corect! Citisem un text neactualizat.

Huhu Rezea spunea...

La MApN si SRI nu s-a adăugat deloc indexarea din 2016. Se va adăuga după Decizia CApel București.
Poate scapă și cei de la MAI de restituirea sumelor.
Oricum, vor putea contesta deciziile de revocare a actualizarii din 2017

M spunea...

Probabil și ceilalți militari nu doar jandarmii și pompierii....

Leon spunea...

Parca la SRI, cateva sute de pensionari au beneficiat de Actualizare cu 15% cu includerea celor 5%..!!

Huhu Rezea spunea...

In urma Controlului CPS a SRI a emis 468 decizii de revizuire prin care au primit indexarea de 5% numai cei care aveau procent de pebnsie sub 85%.

https://www.huhurez.com/2020/08/csp-sri-emis-468-decizii-de-revizuire.html

monteoru spunea...

In conditiile actuale cred ca deducerea se va prelungi pe termen nelimitat sau se va esalona astfel incat pierderea lunara sa fie neglijabila.Dupa cum se observa la MAI au nevoie de politisti ,jandarmi si DSU ca de aer.
Statul isi scoate parleala prin energie,ulei comestibil si ce va mai gasi.Prin magazinele mari rafturile unde se gasea ulei comestibil arata de parca ar fi trecut hunii.
Noi romanii avem un talent nemaivazut.Dece nu avem minte e inexiplicabil.Mai tata suntem nebuni la cap.Prajala este nociva organismului.Uleiul are termen de garantie.Peste termen devine necomestibil.Devine ranced.Pentru ce sa-ti faci depozit?Faina in timp face sfaiogi.Malaiul si el se depreciaza.Baietii destepti cand vad ca un produs se cauta maresc pretul.
Tantalaii inconstienti pun umarul.

csej spunea...

Anunt matrimonial.Barbat cu ulei caut femeie cu tigaie.

reddog spunea...

Va puteti autorecenza online.
https://www.recensamantromania.ro/

reddog spunea...

O prima reactie.
Se misca totusi cam in reluare autoritatile.
Daca nu vii cu informatii prompte si credibile pot aparea speculatii.
Mai ales ca un conflict major e la doi pasi de tara noastra.

"Forțele aeriene române: aeronavele prăbușite în Județul Constanța nu au fost doborâte de sistemele antiaeriene din Ucraina
„Cu privire la informațiile vehiculate în presă, prin care se acreditează ideea că aeronavele prăbușite în cele două evenimente aviatice din data de 2 martie 2022 ar fi fost doborâte de o baterie de rachete sol-aer S-300, facem următoarele precizări:
Afirmația este în totalitate #FALSĂ. - „Informația” la care se face referire nu reprezintă altceva decât o dezinformare provenită din mass-media online rusă și nu are nicio legătură cu fapte sau evenimente reale.
Precizăm că în urma verificărilor efectuate până în acest moment de către comisia de investigare competentă, nu au fost constatate elemente care să indice un posibil impact cu un proiectil sau rachetă,” anunță Forțele Aeriene Române pe o rețea de socializare."

Sursa: Monitorul Apararii si Securitatii. (Facebook)

Huhu Rezea spunea...

Decizia CC trebuia pusă în aplicare până la termenul stabilit de Curtea de Conturi.
Doar instanța putea să suspende punerea în executare, până la judecarea definitivă la ICCj a cererii de anulare.

BatistaPeTambal spunea...

Platforma de recensământ online este Survey Solutions, aplicație de colectare date și management sondaje dezvoltată în departamentul de date (IT) al World Bank (Banca Mondială), sub coordonarea lui Sergiy Radyakin. Serverul e blocat acum, sistemul achizitionat permitand maximul de 1.200 conexiuni simultane.

Huhu Rezea spunea...

Crezi că sunt mafalda?

anonim spunea...

Am vazut deja vreo doi recenzori pe aici.Sa nu-si faca iluzii ref la cei 7lei/pers si 3,5 lei/locuinta.Total neprofitabil cu exceptia headquarter-ilor(care oricum sunt angajati ai insse) Nu scapa ei banu' din mana 😄
restul? "sclavi pe plantatie"

anonim spunea...

BatistaPeTambal
tambalu' e la primarie 😄

Viorel spunea...

Domnule Leon. Nu are cum să fie motivată după un an de zile. Sentința se va da pe data de 12.04.2022 și va fi identică cu cea din Dosarul nr. 7095/2/2020, numai că aici, pensionarii militari nu vor trebui să dea bani înapoi pentru că nu au primit. Dimpotrivă, cei cu procentul sub 80% inclusiv vor primi indexarea de 5%. Sentințele trebuie să fie identice. Doar printr-o minune (dacă judecătorii sunt atenți) Decizia nr. 4 a Curții de Conturi poate fi răsturnată prin aprobarea pct. 1/i și 1/ii și anularea pct. 1/iii, dacă nu, Decizia va fi aprobată în totalitatea ei, așa cum a fost emisă de Curte de Conturi. CPS poate face recurs în ambele cazuri. CApB Complet: 8-Complet 10 ce a judecat Dosarul nr. 7095/2/2020 a așteptat Sentința în Dosarul nr. 4241/2/2020 (Complet: 8-Comlet 22) adică de pe data de 01.03.2022 și motivarea acesteia din data de 13.03.2022 iar în Ședința din data de 16.03.2022 s-a pronunțat asupra cauzei.

anonim spunea...

pentru cine se grabeste luati-l p'asta direct..eu nu ma grabesc 😄

https://autorecenzare.insse.ro/

Huhu Rezea spunea...

@Viorel
Nu are cum să fie motovare identică. In dosarul 4241 CAB chiar se va pronunța pe fondul cauzei.
Nu a fost cazul in Contenciosul cu MAI. Nu stiu de ce mai este încă director medieșanul Munteanu după gafele comise in managerierea procesului cu CC.
In o1 o3 2022 CAB a soluționat doar capătul de cerere privind suspendarea executarii Decizie nr. 4.
Cererea principală, de anulare a Deciziei nr. 4, va fi soluționată pe 12 04 2022.
Te-ai convins acum că ai fost tras pe sfoară ca să renunți la judecată?

M spunea...

@reddog

Dacă te grăbești și scrii să zicem 10 pagini din care un sigur rând e greșit atunci toți cei interesați se vor lega numai de greșeala aia!

Să zicem că un criminal, recidivist, omoară pe cineva!

Cum credeți că veți aduce mai mulți cititori pe pagina dumneavoastră? Alegeți unul dintre titluri:

1. Recidivist omoară din nou!

2. Poliția complice cu un criminal în serie!

Nici nu contează ce scrii în postare, guguștiucul a dat deja click pe link și ți-a băgat bănuții în buzunar! 😁

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Au fost blocati on line si medicii de familion, o reteta nu s-a dat: M-am dus azi de pomana sa iau retete, ma duc maine dupa masa.

Calinmihaib12 spunea...

Cam.."ciudat".. NUMELE/"ETNIA" lui"SERGIY" RADYAKIN, coroborat cu.. funcția lui..ACOLO!
..e cumva rus,..sau ucrainian..?

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Ciocu' mic ca astia imputati au de unde plati, macar 1 nu are sub 5000 lei! Era mai rau daca erau din aia cu 1000 lei...

M spunea...

hAUR tot insistă cu legea lor! 😁

https://luba.ro/impozitarea-pensiilor-speciale-legea-aur-in-senat-se-introduce-impozitul-de-solidaritate-baza-de-calcul-categoriile-vizate-document/

Leon spunea...

Pentru "Amatori":
„Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA considerate de făptuitor drept cauze ale inferiorităţii unei persoane în raport cu celelalte se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”, se arată în proiect" (Pl x nr.134/2021) !
Proiectul a fost adoptat astazi de plenul CD si in cateva zile va deveni lege..!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Repet ca sa va intre bine la cutiuța cu mecanisme de inregistrare: Niciodata in aceasta viata sa nu mai credeti ca o sa castige cineva ceva dintre rezervisti, indiferent ce, caci toate se vor pierde. Recomandare: Cand se mai dau actualizari si indexari, depuneti acei bani in Banca, sau lasati-i pe card cam pentru 10 ani, care mai aveti si sansa asta de trait matusalemic, ca sa aveti de unde sa-i inapoiati! Justitia a primit ultima actualizare 20% doar si numai ca sa ne tranteasca toate procesele, nu ca sunt ei ai naibii de frumosi si cinstiti! Acum, hai, spargeti-va ciorapii din sifoniere, unde va tineti zornaitorii de ceasul ăl rău, si bagati-i la mantinela cu viraj in casieria statului, ca astia va confisca si protezele din urechi si guri cu recuperatorii! Gingii tari sa aveti si, sanatate!

Leon spunea...

Initiativa AUR, L 79/2022, a fost RESPINSA de Senat, si a fost trimisa la CD..!

reddog spunea...

Eu am reusit astazi dupa amiaza.

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea.
Motivarea nu va fi identică dar concluziile în procesele CPS a MApN și CPS a MAI cu Curtea de Conturi vor fi aceleași, de aceea a durat atât de mult procesul, decizia finală va fi la ÎCCJ unde CPS a MApN va face (unul este făcut, stă în standby / vor fi înaintate toate 3 deodată) Recurs pe toate cele 3 puncte.
Pe data de 12.04.2022 nu se va judeca Cererea principală întrucât 80% din ea s-a judecat (Hotărârea din data de 09.11.2021 și Încheierea din data de 01.03.2022) iar pe data de 12.04.2022 urmează să se pronunțe pe primul capăt de cerere adică anularea sau admiterea Deciziei nr. 4/2020 a Curții de Conturi și nu va intra în judecata fondului pe puncte a acestei decizii deoarece nimeni nu a cerut acest lucru până în prezent iar instanța este ținută în a se pronunțe asupra a ceea ce nu s-a cerut. Sub acest aspect, din Decizia CApB, nu va rezulta dacă pct. 1/i, 1/ii și 1/iii sunt conforme cu legea și nu va intra în dezbaterea acestor puncte. Se va pronunța în totalul Deciziei nr. 4, fie de Admitere, fie de Respingere.
Recunosc. Am fost un fraier când am făcut recursul, recurs pe care trebuia să-l fac după data de 12.04.2022 și nu acum un an de zile. Ar fi trebuit să gândesc cu capul și să urmez cursul firesc al procesului fără a mă lăsa influențat de sfaturile de pe blog.
De curiozitete. Ce șansă în procente aș fi avut eu ca să câștig ceva din acest proces ?
În plus. De unde știți că procesul va fi câștigat de Curtea de Conturi ?
Sunt curios, câți dintre cei 12 intervenienți vor face recurs ș ice șanse au în process.

Vnvncl spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@Viorele
Ești varză!
Ti-a fost lene să citești întreaga Motivare din Rolli.ro.

Vnvncl spunea...

Nu cred că este topicul potrivit, dar vă arunc la fileu o speță: Recuperarea sumelor încasate necuvenit la pensie, din vina CPS. Să fim clari, CPS a avut la dispoziție toate documentele necesare pentru emiterea deciziei de pensie, dar...după un număr de ani a constatat că a aplicat greșit legea! În consecință, emite o decizie de revizuire și ulterior o decizie de recuperare a prejudiciului. Este legal? Există o speță similară pe legea 263/2010 a sistemului public de pensii, mai în concret un RIL cu nr. 12/2017 (M.Of nr. 849/26.10.2017) care spune că: Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași și, în consecință, stabilește că:
În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 179 din Legea nr. 263/2010, coroborate cu dispozițiile art. 114 și art. 116 din același act normativ, legalitatea deciziei de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este condiționată de suspendarea sau sistarea (anterioară ori concomitentă) pensiei printr-o decizie emisă de casele teritoriale/sectoriale de pensii.
Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.
Pronunțată în ședință publică astăzi, 19 iunie 2017. Cum vi se pare, mă refer la cei cu pregătire juridică, este aplicabil acest RIL și la legea 223/2015

Nico.tnt spunea...

Daca le spunem hoti, scapam, nu ne incadram in Pl x nr.134/2021!

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

@Leon, bine ca am aflat ca sa nu-i mai cataloghez pe politicieni cu etichete de handicapati, cretini si idioti! Chestia e urmatoarea: Ca sa nu iei amenda sau sa faci bulau pentru aceste *gratulari* atunci cel ce se simte lezat, sau lovit in haripa tânăra a PNL, trebuie sa aiba dovada medicala a suferintelor de cretinism sau idiotenie?! Câțosul are curaj sa-si scoata o astfel de dovada? Sau, il fac bou, desi e om, dar el se duce la medic si scoate certificat medical ca e bou boulea plăvan, inseamna ca voi sta in aceeasi celula cu Nutu Camataru? Ai? Dar daca Câțos bengos si calare si pe jos e betivan notoriu si-l fac alcoolic, fac bulache ca l-am etichetat asa? Doamne fereastră și-o buca' de ușă-ntreagă!

anonim spunea...

@CFI
Ar trebui sa stii.Sistemul e de ani de zile modificat in sensul ca:
daca o reteta nu se poate elibera(cardul nu poate fi identificat) prin verificarea on-line in sistem, medicul de familie elibereaza totusi reteta pe loc,urmand ca ulterior in termen de 72 de ore sa o introduca(reteta) in sistem pe baza datelor de identificare, aflate in dosarul tau medical
Asaaa ca las-o balta sau schimba medicul de familie pt ca in acest caz este de rea credinta.A aparut aceasta modificare de procedura datorita foarte deselor intreruperi atunci cand sistemul a fost pus in functiune(modificarea a aparut cam dupa primul an de zile)deci e demuuult....
Si vii tu cu "goange"!?

anonim spunea...

@CFI
Nu mai avea doctorita toner in imprimanta...sau ii esti"simpatic" 😄

anonim spunea...

Nuuuu e teoria conspiratiei pe scara blocului 😄

anonim spunea...

...de prostie nu zice nimic
aveti liber baietii!!!
"pala si elicea lata
Cand cadea el lat deodata"
PS Sa nu ma parasti lui Mircia sau doamnei A....ca se zice ca ai inceput sa faci "liste negre"
Stii tu ca atunci cand erai secretar B.O.B al PCR pe unitate ca tot ai fost ales pt ca erai "baiat bun".Parca noi n-am sti cum "te alegeau" 😄

anonim spunea...

se devalorizeaza bre! Te costa "administrarea depozitului"(bani furati de fapt ca nu administreaza nimeni nimic)
mai mult decat economiile de-o viata...mai ramai dreak si dator pe banii tai 😄

anonim spunea...

Deja incalci legea(viitoare) pe motiv de etnie/nume/limba...etc etc
Oricum tipul e ca o fantoma,nimic despre el in afara de faptul ca lucreaza la WB e economist si a scris 3 carti de specialitate de mare succes...in rest mai nimic,dar nici n-am insistat
Dar de la economist pana la IT-ist e mare diferenta...O fi nu ma contrazic cu nimeni daca nu stiu ceva sigur...si nici speculatii nu fac

M spunea...

În contextul actual UE renunță la blocarea fondurilor pentru Ungaria și Polonia.
Totodată e posibil să accepte mai ușor o renegociere a PNRR.

Deținutul Cuțu era ieri în criză că încă nu s-a făcut "reforma" pensiilor (a se citi: desființarea pensiilor militare). Stăpânii lui neo-marxiști îi cer rezultate!
😁

Huhu Rezea spunea...

In baza Deciziei nr.4/2020 a CC,executorie după respingerea contestației administrative la Curtea de Conturi, CPS a MApN trebuia să emită deja decizii de revizuire potrivit art. 65 din Legea 223/2015, articol căruia acest bloc i-a acordat multă atenție în dezbatere. Revizuirea pensie se poate face oricând, nu este condiționată de un termen de prescripție.

Articolul 65
(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptățite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) se acordă sau se recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripție, calculat de la data constatării diferențelor.

Calinmihaib12 spunea...

LEON:
(22:01'/14.03.a.c)
..Atenție: la.. "DELICTUL DE
OPINIE"..ascuns între toate..celela lte..delicte,delicte care sunt regle mentate de..CODUL PENAL..!.
Acest"proiect" vrea SĂ..PEDEPSEASCĂ..pe CEI "fără apărare", mare atenție:..DIS CRIMINAȚI(..!) care sunt:..FURAȚI, ÎNȘELAȚI,"PĂCĂLIȚI/ MINȚIȚI"(=inclusiv prin...promisiuni.. ELECTORALE..NEONORATE (!)= DE CĂTRE POLITICIENI,etc.)și care își MANIFESTĂ. .PUBLIC/(în privat ..?) "NEMULȚUMIREA" față de: o.. "cate gorie" de persoane/ "persoană"..definită pe criterii de:.. "OPINIE ORI APARTE NENȚĂ POLITICĂ, AVERE(="BOGAȚII"!),
ORIGINE.."SOCIALĂ"...!,.."considerate de făptuitor drept cauze ale inferiori tăţii unei persoane în raport cu celela lte.."..!
Acest "proiect".. PLIN DE ANBIGUITĂȚI ..și "situații" indefinite vine să..PROTEJEZE CLASA SOCIO-POLITI CĂ.."CONDUCĂTOARE"
..și "OPRIMANTĂ"= într-,un fel sau altul= a POPULAȚIEI
României,fără ca aceasta să poată să-și manifeste "PAȘNIC "și..PUBLIC nemulțumirea față de ACTELE și.. FAPTELE.. "făptuito rilor"=..OPRIMANȚI...!

Calinmihaib12 spunea...

Nu am încălcat nimic..!(pomenirea unui nume,etnie,.. =nu e:"incitare".!) , dar prenumele.. sună..a:"SERGIU"..(?)..!
Am căutat și eu..ce va date despre ins, dar nu am găsit mai
..nimic relevant.. despre "fantomă"..!

BatistaPeTambal spunea...

In acest timp https://www.national.ro/dezvaluiri/au-rupt-usa-csm-zeci-de-judecatori-fug-la-pensie-755843.html

reddog spunea...

M
Eu de obicei verific din mai multe surse dar chiar si asa poti sa ti-o iei.
Obiectiv vorbind e greu ca oamenii cand vad o stire sa verifice din mai multe surse.
Asta inseamna ca toata ziua sa nu mai faca altceva decat sa verifice toate stirile care apar. 😁
Nu ca i-as plange pe rusi dar propaganda ucrainiana in razboiul asta functioneaza mai bine.
Vad asta pentru ca citesc stiri ale ambelor tabere.
Ucrainienii spun ca rusii au bombardat o nava romaneasca in Marea Neagra si dronele alea, cea din Bistrita si cea cazuta in Croatia sunt rusesti.
Vor sa atraga NATO in conflict.
Asta e narativa: cat mai asteapta NATO cand drone rusesti survoleaza tari ale aliantei?
Sau cand rusii bombardeaza nave ale tarilor NATO.
Cati credeti ca verifica informatiile astea?

M spunea...

@reddog

Eu accentuam că autoritățile nu se grăbesc pentru că nu e cazul să o facă!

E o doamnă, redactor la "Agenda pompierului", care e disperată să ne convingă cât de incompetentă este Armata Română că de ce nu a tras Scutul de la Deveselu în drona aia de un metru, de ce nu au decolat avioanele F16 și nu au doborât drona de a căzut la croați că în definitiv era pe granița noastră și 3 minute e timp suficient!!!!

Niciodată nu se minte mai mult decât ÎNAINTE de alegeri, PE TIMPUL războiului și DUPĂ întoarcerea de la vânătoare (vă las plăcerea să descoperiți cine a zis asta!)

Suntem într-o alianță! Mi se pare decent ca atunci când e criză să susținem alianța. O putem critica la vremuri de liniște! Alianța e ca un prieten - nu e perfect dar nici nu îi înfigi un cuțit în spate când e în încleștare cu altul.
Iar Rusia, în toată istoria noastră, ne-a fost NUMAI DUȘMAN!

Viorel spunea...

Domnule Huhu Rezea. Accept critica dumneavoastră că sunt „varză” dar dacă sunteți amabil motivați și de ce. Eu am scris în comentariu așa cum văd eu lucrurile (poate greșesc) motiv pentru care solicit să fiu corectat punctual.
Cât despre renunțarea la judecată, ÎCCJ și-a dat seama că am fost indus în eroare de cee a ce a prezentat CApB pe Portal și ceea ce a apărut în Încheiere motiv pentru care m-a iertat fără a-mi trage o amendă usturătoare.
Din cei 12 intervenienți, nici unul nu va face Recurs, nici marea Asociație AORR. De ce ? De frică să nu fie taxați. Cei cu procese pierdute (150 și ceva cum se laudă CPS prin inducerea în eroare a instanțelor) vor da CPS în judecată pentru a-și recupera cheltuielile de judecată (avocați, etc). CPS a jucat parșiv. Întâi a solicitat respingerea în totalitate a Deciziei nr. 4 (ca ex.), după care vine și spune că prin acordarea indexării de 5% doar celor cu procentul sub 85% ar fi o inechitate pentru că iar ajunge din urmă pe cei care au deja acest procent.

Huhu Rezea spunea...

Viorel/
Cine dracu te-a speriat cu amenda? Ai mai auzit tu pe cineva ca a fost amendat de instantă pentru ca a renunțat la judecată sau că a promovat o cale de atac?
CPS a cerut anularea întregii decizii si a Incheierii nr. 19/ 2020 de respingerea contestației, dar în timpul procesului s-a concentrat pe argumentele care pun în evidență absurdul punctului 1/iii.
Instanta poate da o soluție prin care anulează numai punctul 1/iii din decizia nr. 4/2020.
Stiu că această soluție este cea mai catastrofală pentru Casele sectoriale care nu au acordat indexarea din 2016 și de aceea au încercat să vă bramburească mințile cu ideea că instanta nu poate să admită decât anularea totală a deciziei CC nu și anularea parțială.
Instanta poate să dea solutia ca admite în parte cererea CPS a MApN, numai în ce privește anularea pct.1/iii din decizia nr. 4/2020 si a motivelor din Incheierea nr. 9/2020 prin care Curtea de Conturi a respins contestarea acestui punct din decizie.

Viorel spunea...

Articolul 187 Cod Procedură Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului. Sancțiuni: (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:
1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
a) introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
DECIZIA nr. 12 din 6 mai 2020 ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE În numele legii
DECIDE: Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință, stabilește că: În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea în sarcina căreia s-a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă pentru introducerea, cu reacredință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unor căi de atac vădit netemeinice, prin aceeași hotărâre prin care au fost soluționate aceste cereri, poate formula critici care vizează amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.Pronunțată în ședință publică astăzi, 6 mai 2020.
Care este conținutul prevederilor legale menționate de instanța supremă în Decizia nr. 12/06.05.2020 ?
Art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă: Împotriva încheierii prevăzute la art. 190, cel obligat la amendă sau despăgubire va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia.
Art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă: (1) Dacă legea nu prevede altfel, instanța, potrivit dispozițiilor prezentului articol, va putea sancționa următoarele fapte săvârșite în legătură cu procesul, astfel:
1. cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei:
2. introducerea, cu rea-credință, a unor cereri principale, accesorii, adiționale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unei căi de atac, vădit netemeinice;
Ce trebuie să înțeleagă cititorul din decizia instanței supreme mai sus amintită?
Prin Decizia nr. 12/06.05.2020 instanța supremă a stabilit că dacă un justițiabil introduce, cu rea-credință, o cerere principală, accesorie, adițională sau incidentală sau exercită o cale de atac, toate aceste cereri fiind vădit netemeinice, instanța de judecată, potrivit art. 187 alin. 1 pct. 1 lit. a din Cod de procedură civilă, va putea sancționa faptele respective ale justițiabilului săvârșite în legătură cu procesul, cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei. Într-o astfel de situație, justițiabilul amendat va putea exercita împotriva încheierii judecătorului doar cerere de reexaminare, solicitând, motivat, să se revină asupra amenzii ori despăgubirii sau să se dispună reducerea acesteia. Reținem că instanța supremă a stabilit că justițiabilul amendat NU poate exercita împotriva încheierii judecătorului apelul sau recursul.
2. Cu amenzi judiciare usturătoare de la 1.000 la 7.000 lei numai pentru sesizarea unei instanțe adresate greșit de către reclamant sau contestator.
Vedeți Sentința Civilă nr. 2342 a Cluj Napoca.

Leon spunea...

Potrivit deputatului liberal Gheorghe Pecingina, primul amendament modifică Legea privind Codul fiscal şi propune diminuarea CAS cu 5 procente, de la 25%, cât este în prezent, la 20%. „Ne propunem, astfel, să creştem veniturile nete ale tuturor angajaţilor, eliminând taxarea excesivă a contractelor de muncă. Diminuarea veniturilor aferente bugetului asigurărilor sociale de stat va fi compensată prin transferuri de la bugetul de stat, ca urmare a unei colectări mai bune a veniturilor”, a explicat liberalul.(Pl x nr.35/2022)..!

Huhu Rezea spunea...

Sancționează reua credință nu nepriceperea în exercitarea unor acte procedurale sau căi de atac.

Viorel spunea...

Păi Recursul l-am făcut la sugestia dumneavostră pe blog atunci când a apărut pe Portal că cei 14 zmei mititei am fost exmatriculați din proces. Nu am știut eu că sunt afon sau varză, dar dumneavoastră ? Nu o spun cu răutate. Faptul oricum este consumat și nu vreau să intrăm în polemici.

nr. 1 spunea...

Inca un motiv pentru sustinerea PLX 199/2020 cu aplicarea cuantumului minim net si smb=2550, soldele de functie si grad actualizate cu valorile respective ale smb, scaderea impozitului de la 48, 5% la 43, 5% .Daca se mai poate obtine ceva favorabil , cu atat mai bine ! Aplicare PLX 199 pana la 1 mai 2022!

Huhu Rezea spunea...

Cei care au redactat draftul de modificare a art. 60 din L 223/2015 prin OUG nr. 59/2017 nu au avut puterea să gândească logic.
Iata că, acum, după fiecare modificare a fiscalizării veniturilor din salarii/solde trebuie să recalculeze valoarea cuantumului net al pensiilor militare. Dacă scade cu 5% contribuția pentru pensii, CAS, crește corespunzător procentul de 58,5% din baza de calcul brută pentru pensiile militare.

M spunea...

Eu mă întreb ce are Cuțu cu pensionarii???

Dacă se reduce cu 5% contribuția se păstrează punctajul sau se reduce corespunzător și acesta?

Banii pentru pensii tot trebuie luați de undeva mai ales în contextul în care crește și procentul alocat furtului numit "pensii private"!

Cuțu îi dă înainte cu PNRR și "reforma" pensiilor de parcă e singurul lucru din România care trebuie rezolvat!

Huhu Rezea spunea...

@M
Esti sigur ca nu confunzi CAS din soldele brute lunare cu CAS din pensii?

M spunea...

@Huhu Rezea

Mă refeream la pensionarii contributivi!

Dacă scazi procentul CAS cu 20% (adică cu 5% din venitul impozabil) atunci și punctajul obținut se diminuează cu 20%. Dacă tot spunem "CONTRIBUTIVITATE, fiecare primește după cât a contribuit" atunci dacă ai contribuit mai puțin... primești mai puține puncte!

Eu știam că nu plătim CAS din pensii! Numai CASS (sănătate)!

PS - da, înțeleg ce spuneți.... iei mai puțin cu 5%.... crește net-ul cu 5%.... crește plafonarea ... crește pensia!
Eu mă referam la civili și la statul român în general!

BONIFATIE spunea...


Am onoarea!
Unii nu fac diferența între CAS și CASS. Nu este cazul gazdei. Cred că s-a blocat tasta.
Lăsând gluma la o parte, cred că mai bine reducea STATU(IA) TOT CASS-ul și ne rezolvau și pe noi și pe activi, cel puțin în parte. Acum că pandemia s-a transformat în tuse măgărească.

M spunea...

@Bonifatie

Na, că m-ați făcut să verific! 😂

Asigurari Sociale (CAS)
Asigurari Sociale de Sanatate (CASS)

BONIFATIE spunea...


Am onoarea!
Domnule M, îmi răspundeți chiar dvs. care știți despre ce este vorba!?
Preferam să ne răspundă politrucii care jonglează cu banii activilor și pensionarilor, fără a avea mustrări de conștiință pentru miile de sinecuri, de mii de euro, pe care le plătesc lunar. Marea majoritate a „încasatorilor” nu le merită dar poate că știu tabla împărțirii.

Leon spunea...

https://www.stiripesurse.ro/s-a-dat-alarma-printre-politisti-lovitura-incasata-de-la-usr-marirea-varstei-de-pensionare-si-trecerea-la-sistemul-contributiv_2300740.html

M spunea...

Ce mișto!!!!

Lăsați că mulți polițiști au fost și sunt cu USR!

Să vadă ce înseamnă zoaiele politicii ajunse la putere!
Credeau că nu au să îi vândă pe arginții trădării???

Nu are absolut nicio legătură cu această știre, pentru că dacă USR ar fi avut în cap ceva bun, să îndrepte niște nedreptăți, de exemplu, ar fi fost de acceptat dar nu este așa!

USR este un partid antinațional, de sorginte marxistă format din copiii trădătorilor de țară sau din oportuniști corupți!