Gânduri despre trecut, prezent și viitor

Un produs Blogger.

22 decembrie 2010

Notificare catre Casele Sectoriale de Pensii din M.Ap.N, M.A.I si SRI.

15 commentsCătre Casele Casele Sectoriale de Pensii:
1. Casa Sectoriala de Pensii din M.Ap.N -.  Bucuresti, str. Drumul Taberei nr.7-9, Sectorul 6, Cod Postal 061416, 
sau
2. Casa Sectoriala de Pensii din M.A.I. - ,Bucuresti, str. George Georgescu nr. 3, sect 4, Cod Postal nr.  040133
sau
3. Casa Sectoriala de Pensii din S.R.I. Unitatea Militara 0472 Bucuresti, Str. Amzei nr. 4.


Subsemnatul …………… domiciliat în………… CNP……………, pensionar militar având nr.dos.pensie………………, vă adresez prezenta

N O T I F I C A R E

prin care vă solicit să nu imi recalculati pensia pe baza salariului mediu brut pe economie, cu consecinta păstrării în plată a pensiei actuale stabilite prin Decizia nr……………. din ……………, până la solutionarea definitivă si irevocabilă a dosarului nr.1510/33/2010 al Curtii de Apel Cluj având ca obiect anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din H.G. nr.735/2010.

M o t i v e :

            1. Nu am solicitat si nu solicit recalcularea pensiei militare de care beneficiez în prezent întrucât Legea nr.119/2010 nu stabileste o astfel de obligatie în sarcina pensionarilor militari.
            2. Executarea Hotărârii Guvernului nr. 735 din 21 iulie 2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, este suspendată începând din 28.09.2010 prin Sentinta civilă nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj.
Prin Sentinta civilă nr.443 din 23.11.2010 Curtea de Apel Cluj a dispus anularea dispozitiilor art.2 al.2,3,4,6 si 7, art.6 al.1,2 si 4 şi art.10 al.2 din acelasi act normativ. Prin urmare, în conformitate cu art.15 al.4 din Legea nr.554/2004, măsura suspendării H.G. nr.735/2010 dispusă prin Sentinta civilă nr.338 din 28.09.2010 a Curtii de Apel Cluj se prelungeste de drept până la solutionarea definitivă si irevocabilă a cauzei privind anularea.
3. Aplicabilitatea ”erga omnes” (pentru toti cei aflati sub incidenta actului administrativ) a hotărârii judecătoresti prin care s-a dispus suspendarea H.G. nr.735/2010 nu poate fi pusă la îndoială, întrucât:
a) Este vorba de un act administrativ cu caracter normativ si nu de unul cu caracter individual.
b) Un act administrativ cu caracter normativ nu poate să fie suspendat doar pentru o parte dintre cei aflati sub incidenta lui (pentru reclamanti) iar pentru ceilalti să nu fie suspendat. În acest sens, art.14 al.7 din Legea nr.554/2004 dispune că ”suspendarea executării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării”, fără a distinge între persoanele care au atacat acel act si cele care nu l-au atacat. Or, acolo unde legea nu distinge nici cel care este chemat să o interpreteze nu trebuie să distingă, aceasta însemnând că noi nu putem exclude cazuri sau persoane care nu au fost excluse de legiuitorul însusi.
A interpreta că încetarea oricărei forme de executare operează doar cu privire la reclamanti înseamnă a adăuga la lege întrucât, dacă ar fi dorit încetarea formelor de executare doar pentru acestia, legiuitorul ar fi prevăzut acest lucru în mod expres.
c) Art.14 al.6 din Legea nr.554/2004 dispune că ”nu pot fi formulate mai multe cereri de suspendare succesive pentru aceleasi motive”. Nici aici legiuitorul nu distinge între cereri care ar fi formulate de aceiasi reclamanti sau de altii.
Prin urmare, o cerere ulterioară formulată de alti reclamanti ar fi respinsă ca inadmisibilă (dacă prima cerere a fost respinsă) sau ca rămasă fără obiect (dacă prima cerere a fost admisă). Astfel a procedat si Curtea de Apel Bucuresti în dosarul nr.7274/2/2010 în care, constatând că executarea H.G. nr.735 a fost suspendată prin Sentinta nr.338/2010 a Curtii de Apel Cluj, a respins cererea nouă de suspendare a aceluiasi act administrativ normativ (cerere formulată de alti reclamanti) ca rămasă fără obiect.
d) Efectul ”erga omnes” al unei hotărâri judecătoresti prin care s-a suspendat executarea unui act administrativ este consacrat si în practica Înaltei Curti de Casatie si Justitie. Astfel, în Decizia nr.2199/14.04.2009 a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme s-a motivat că: ”Tocmai de aceea, suspendarea executării actelor administrative trebuie considerată ca fiind în realitate, un eficient instrument procedural aflat la îndemâna autorităţii emitente sau a instanţei de judecată, pentru a asigura respectarea principiului legalităţii, fiind echitabil ca atâta timp cât autoritatea publică sau judecătorul se află în proces de evaluare, acestea să nu-şi producă efectele asupra celor vizaţi”. Este indiscutabil că, in cazul de fata, ”cei vizati” sunt toti cei aflati sub incidenta actului administrativ si nu doar reclamantii.
            4. Interpretarea corectă a legii este atributul exclusiv al institutiilor si persoanelor chemate să facă aplicarea directă a acesteia si să dispună, cu bună-credintă, cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din legea respectivă.
Fată de motivele invocate la punctul 3, este evident că recalcularea pensiei prin determinarea punctajului mediu anual pe baza salariului mediu brut pe economie cu motivatia nedepunerii cererii de recalculare si/sau a documentelor doveditoare, ar constitui o măsură vădit nelegală si ar evidentia o totală rea-credintă în stabilirea si acordarea unui drept fundamental. Consecinta unei astfel de măsuri o constituie angajarea răspunderii juridice a persoanei (persoanelor) vinovate.
Solicitarea si luarea în considerare a ”punctelor de vedere” ale unor terte persoane nu înlătură răspunderea juridică a persoanelor implicate direct în procesul de recalculare a pensiilor.

Având în vedere cele arătate mai sus, în situatia în care nu veti da curs solicitării mele, mă voi adresa instantelor de judecată interne si internationale competente, solicitând anularea actelor pe care le veti emite precum si despăgubiri pentru toate prejudiciile care îmi vor fi cauzate prin diminuarea nelegală a pensiei.

            Anexez, în fotocopie, minuta Sentintei civile nr.338/28.09.2010 si minuta Sentintei civile nr.443/23.11.2010 ale Curtii de Apel Cluj.

Publicat de  Elena Cobuz pe Roarmy230


SE POATE ATASA SI SENTINTA nr.338/2010 a CURTII DE APEL CLUJ pe care o puteti copia de   
A I C ISolutia anularii partiale a HG 735/2010, pana se comunica SENTINTA in Dosarul 1510/33/2010, este publicata pe site CA CLUJ in forma aceasta
Admite acţiunea precizată formulată de reclamanţii H.V., S.G., T.Ş.,P.I., B.I., Ş.M-M., V.V., împotriva pârâtului G.R. şi în consecinţă: -Dispune anularea dispoziţiilor articolului 2 alin.2,3,4,6,7, articolului 6 alin.1,2, 4 şi articolul 10 alin.2 din Hotărârea de Guvern nr. 735/2010. Respinge cererea de intervenţie în interesul pârâtului G.R. formulată de intervenientul M.A.I. Dispune publicarea în M.O., potrivit art. 23 din Legea nr.554/2004. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.11.2010.

15 comentarii:

 1. Postati, va rog, si minutele. Ori macar un link de unde pot fi luate.

  RăspundețiȘtergere
 2. @karandeniz
  Am incercat sa-ti indeplinesc doleantele

  RăspundețiȘtergere
 3. -cititi cu atentie 4 legi: 80/1995, 19/2000
  (legi organice)si 119/2010 si 164/2001 (legi ordinare) Nota: legea 119/2010 nu abroga nici un articol din celelalte legi.
  - legea 80/1995 art.11 si 21 =>ca legea 119/2010 se aplica doar daca se opteaza in scris: anexa 1/hg 735/2010
  - legea 119/2010 art.1 si legea 164 art. 1, art. 58 si 59 => nu se poate pierde pensia militara fara cerere de recalculare
  - legea 119/2010 art. 7, legea 19/2000 art 95, 89, 86 si in special 82 => o noua decizie de pensie nu se poate emite fara anexa 1/hg 735/2010
  - legea 119/2010 art 4 => pensionarul nu are obligatii cu recalcularea
  - legea 119/2010 art. 5 al. 4 trebuie inteles astfel: daca pensionarul a fost activ sunt date , obligatia de a le dovedi : legea 119/2010 art. 4 In aceste conditii daca se pune salariu mediu pe economie vezi legea 164/2001 art. 70. Acest articol este util pentru stagii de cotizare fara salar , ex. rotunjiri la an, studii, etc.
  - pensionarii au dreptul sa valideze, exactitatea si legalitatea datelor din anexa 2/hg 735/2010
  CONCLUZIE: 1.recalcularea pensiei militare cu legea 119/2010 fara cerere(anexa 1/hg 735) si fara validarea anexei 2 se face printr-o decizie ilegala si usor de contestat in instanta
  2. hg 735/2010 este o diversiune ordinara, pe noua decizie, ca baza legala se va trece o lege, mai mult ca sigur 119/2010
  3. recalcularea se incheie la 31/12/2010
  4. legea noua a sistemului unitar de pensii nu are legatura cu recalcularea, prevede doar modul de rezolvare a litigiilor, la intrarea in vigoare : litigiile se rezolva dupa legile existente in momentul deschiderii drepturilor de pensii

  RăspundețiȘtergere
 4. @Anonim
  Nu bagatelizati Legea unitara a pensiilor pentru ca ea abroga atat Legea 19/2000 cat si Legea 164/2001.
  Au avut grija ca prevederile ei sa nu contrazica dispozitiile Legii 119/2010.

  RăspundețiȘtergere
 5. Maine la prima ora voi pune plicul la posta, recomandata cu confirmare de primire. Am mai mentionat ca din 15.09.2010 am cerut o adeverinta cu veniturile realizate lunar de mine, pe toata perioada de activitate si nu am primit nimic.
  In rest caut un avocat pledant bun, pentru ca nu stiu ce se va intampla pe 07.01 2011 la ICCJ. In perioada urmatoare cred ca mare parte dintre noi vom avea nevoie de asa ceva. Obedienta mascata de "unde-i ordin cu placere" si prostia unor pupinc*risti de prin ministere si casele de pensii va face sa ne trezim cu pensiile taiate dupa 10.01.2011.

  RăspundețiȘtergere
 6. Domnule plano10 n-ati inteles.
  Legea sistemului unitar de pensii abroga legea 80/1995 art.11 si 21, legea 164/2001 si legea 19/2000, dar litigiile se rezolva dupa legile existente in momentul deschiderii drepturilor de pensii, adica atunci cand s-a emis prima decizie de pensionare. Si atunci legile existente erau legea 80/1995 si legea 164/2001.
  va rog sa cititi in ordine urmatoarele articole:
  art 7/legea 119/2010, art.194/legea 19/2000 si art. 38 din legea 19/2000.
  rezulta:
  - un militar cu studii superioare (militare) poate opta pentru un sistem de pensie (deci legea 19/2000 nu exclude pensia militara
  - intre sistemul militar si cel civil se recunosc reciproc stagiile de cotizare, deci la punctaj se adauga un supliment datorat vechimii suplimentare pentru grupe de munca
  Eu fac parte dintre cei ce n-am solicitat adeverinte cu venituri si nici recalculare.
  astept cu mare interes distractia cu noua decizie de pensionare.
  Am angajat un avocat pentru instantele nationale, un specialist pentru CEDO si mi-am pregatit contestatia deciziei.
  Nu le las nici un leu, pentru c-am jurat sa respect legile tarii. Asta inseamna ca sunt obligat sa-mi apar drepturile constitutionale.

  RăspundețiȘtergere
 7. @Anonim
  Deciziile de recalculare se contesta de la 01 01 2011 dupa procedura stabilita prin Legea unitara.
  Nu dupa procedurile unor legi abrogate.

  RăspundețiȘtergere
 8. Ceva nu intelegeti.Legea 119/2010 din start a fost conceputa pentru a prosti lumea si a lasa portite de scapare pentru cine trebuie. Da nu multi.
  Aceasta lege are 2 aspecte:
  - art.1 care aduce pensia la legea 19/2000 si nu conduce la diminuarea pensiei militare
  - art. 3 si 7 care prevede recalcularea. dar recalcularea necesita o noua decizie, care este un efect al unei cereri. Daca nu faci cerere, nu se poate emite legal o decizie. Si nu esti obligat sa faci cererea.
  Cu privire la contestarea deciziei:
  - decizia are trecuta o lege ca baza legala: legea 119/2010
  - contestarea deciziei se face in litera si spiritul legii 119/2010, adica legea 19/2000, vezi art.7 din legea 119/2010 si a altor legi existente in vigoare la data emiterii deciziei
  - data emiterii deciziei nu trebuie sa depaseasca 30/12/2010 pentru ca se incalca art.4 din legea 114/2010
  - sistemul unitar de pensii , care intra in vigoare la 01/01/2011,nu are legatura cu legea 119/2010
  - contestatia trebuie sa vizeze :
  = contestarea tabelului cu venituri, solicitarea unui audit financiar, a unui audit al structurii de securitate,etc. pentru ca pensionarul are dreptul sa certifice datele si trebuie sa fie sigur ca s-au folosit toate documentele de evidenta financiara
  = contestarea anularii deciziei cu pensia militara
  = contestarea deciziei de pensie recalculata.
  NOTA: un act care produce efecte juridice (ex. decizia de pensionare) se contesta in baza legii in care a fost emis, nu dupa legea ulterioara

  RăspundețiȘtergere
 9. @Anonim
  In baza legii 19/2000 toate pensiile din sistemul public au fost recalculate si transformate in puncte de pensie, din oficiu, fara a mai fi nevoie de vreo cerere.
  Deciziile de recalculare au baza legala in L119/2010.
  D-ta nu intelegi ca de la 01 01 2011 pensiile militare devin pensii in sistemul de pensii publice si ca Legea 19/2000 este inlocuita de Legea unitara?

  RăspundețiȘtergere
 10. Un adevar spus pe jumatate nu este adevar.
  Integrarea pensiilor publice in legea 19/2000 nu a dus la micsorarea acestora.
  Vedeti ce a stabilit legiuitorul la art. 185 al 2 si 3 din legea 19/2000
  Recalcularea din oficiu a pensiilor publice s-a facut cu legea 218/2008 pentru modificarea legii 19/2000.
  Pe mine mai putin ma intereseaza ca pensia militara devine o pensie in intelesul legii 19/2000. Ma intereseaza in schimb recalcularea ei. Pentru asta trebuie sa cer lucrul acesta.
  eu incerc sa va spun ca din punc de vedere juridic se poate pastra orice cuantum al pensiei militare aflate in plata. Actualul guvern s-a straduit sa legifereze o lege de recalculare a pensiilor militare, cu efecte juridice pana la intrarea in vigoare a legii sistemului unitar de pensii, pentru ca aceasta lege nu poate reduce cuantumul pensiei.
  In concluzie: vedeti daca exista o decizie pentru recalculare, fara sa existe o cerere si daca decizia este contestata in instanta si mai ramane in vigoare. Eu zic ca nu.
  SARBATORI FERICITE

  RăspundețiȘtergere
 11. care este media de recalculare a pensiilor laM.A.I.Am deps actele in 12 ianuarie 2011,cand sa ma astept la decizia de recalculare Va multumesc george

  RăspundețiȘtergere
 12. @George
  Decizia de recalculare ai primit-o.
  Acum astepti decizia de revizuire din oficiu, potrivit OUG 1/2011.
  Pana in luna decembrie o s-o tot astepti!

  RăspundețiȘtergere
 13. CASA DE PENSII MAI STR G GEORGESCU NR 3 SECT 4sâmbătă, octombrie 29, 2011

  SANT VADUVA DE VETERAN DE RAZBOI DIN 17 02 2011 SINU AM PRIMIT DE LOC BANII PT URMAS VETERAN SI RENTA.CAND AVETI DE GAND SA-MI TRIMITETI ,CAND MOR ?IMI FOLOSITI BANII CE MI SE CUVIN SI EU TRAIESC CU 600 LEI PE LUNA!MA NUMESC URZICA TH EMILIA BOTOSANI

  RăspundețiȘtergere
 14. Doamna Emilia
  Credeti ca ei, cei de la Casa de Pensii citesc acest blog?
  N-ar fi mai bine sa le scrieti o scrisoare pe adresa pe care vad ca o stiti?

  RăspundețiȘtergere