Un produs Blogger.

luni, martie 19, 2012

Precizări MApN privind aplicarea HG nr.S.1019/2010

0 comments
In timp ce Casa Sectorială a Armatei comunică pe bandă rulantă decizii de revizuire a pensiilor în care modifică condițiile de muncă de încadrare consemnate în deciziile de revizuire emise în luna ianuarie a.c.- fără să precizeze temeiul juridic al modificărilor- Ministerul Aparării răspunde, unor cereri exprese de a clarifica situația, că HG nr.S.1019/2010 și ordinul subsecvent  M.S.132/2010 nu aplică militarilor trecuți în rezervă/retragere înainte de intrarea lor în vigoare:
 
„Am analizat cu deosebită atenţie cererea prin care solicitaţi precizări privind aplicarea Hotărârii Guvernului nr.S.1019/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate şi Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010 pentru modificarea Anexei nr.1 la „Normele metodologice privind încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice cadrelor militare în activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.116/2002 şi vă comunicăm următoarele:
            Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede expres la art. 29 alin.(1) că „sunt încadrate în condiţii deosebite locurile de muncă stabilite în baza criteriilor şi metodologiei prevăzute de legislaţia în vigoare la data încadrării acestora”, iar la alin.(2) că „în domeniul apărării naţionale încadrarea în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii se realizează pe baza criteriilor şi metodologiei de încadrare prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în activitate”.
            În cuprinsul Legii nr.263/2010 nu se regăseşte o dispoziţie referitoare la cadrele militare trecute în rezervă/retragere înainte de intrarea în vigoare a legii, respectiv 01.01.2011, similară art.9 alin.(5) din legislaţia anterioară, respectiv Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Acest articol prevedea expres că respectivele condiţii de muncă (mai favorabile), se acordă şi pentru cadrele militare trecute în rezervă înainte de intrarea în vigoare a legii, respectiv 01.04.2001.
            În schimb, pe baza principiului legal al ierarhiei actelor normative, orice modificare sau completare (favorabilă sau, eventual, nefavorabilă) a locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 este aplicabilă numai cadrelor militare în activitate cărora trebuie să li se aplice „legislaţia în vigoare la data încadrării acestora”, aşa cum solicită, imperativ, textul susmenţionat din lege.
            Subliniem şi  faptul că potrivit art.74 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, ordinele şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor trebuie să se limiteze strict la cadrul stabilit de actele pe baza şi în executarea cărora au fost emise şi nu pot conţine soluţii care să contravină prevederilor acestora.
            Ca urmare, nici în Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.S.132/2010, ca act subsecvent Hotărârii Guvernului nr.S.1019/2010, nu se putea prevedea că acesta s-ar aplica şi cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, până la data intrării în vigoare a acestuia.
            În situaţia completării/modificării de către legiuitor a art.29 din Legea nr.263/2010, în sensul precizat anterior, încadrarea dumneavoastră în condiţii de muncă poate fi reanalizată de către centrul militar în raza căruia domiciliaţi.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu