Un produs Blogger.

joi, februarie 14, 2013

Site-ul Casei Sectoriale de Pensii a MAI

0 comments

  Siteul Casei Sectoriale de Pensii a MAI
PREZENTARE

 Casa de Pensii Sectoriala este organul tehnic de specialitate care administreaza la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor, sistemul public de pensii din România pentru cadrele militare în activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si pentru cadrele militare trecute în rezerva, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare ale caror raporturi de serviciu au încetat, din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, care beneficiaza de ajutoare lunare ce se asigura din bugetul de stat, în conditiile legii.
ATRIBUŢII
Casa de Pensii Sectorială are următoarele atribuţii generale:
 • asigură aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, la nivelul M.A.I.;
 • controlează modul în care unităţile care au calitatea de ordonatori de credite, respectă dispoziţiile legale privind întocmirea şi transmiterea / depunerea declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, precum şi termenele de transmitere / depunere;
 • stabileşte drepturile de asigurări sociale prevăzute de lege şi emite decizii de pensie pe care le comunică solicitanţilor, în termenele prevăzute de lege;
 • asigură evidenţa contribuabililor la sistemul public de pensii pentru asiguraţii din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru care Casa de pensii sectorială stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;
 • asigură evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale la nivelul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională în cazul asiguraţilor pentru care Casa de pensii sectorială stabileşte drepturile de pensii şi de asigurări sociale, potrivit legii;
 • organizează activitatea privind stabilirea şi plata contribuţiilor pentru fondurile de pensii administrate privat, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 • asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti în litigiile în care sunt parte ca urmare a aplicării dispoziţiilor legale incidente domeniului de activitate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • aplică prevederile convenţiilor internaţionale de asigurări sociale, la care România este parte, precum şi ansamblul reglementărilor comunitare şi dezvoltă relaţii cu organisme similare în domeniul asigurărilor sociale din alte ţări, în limita competenţelor prevăzute de lege;
 • fundamentează şi elaborează propunerile  care vor sta la baza elaborării proiectului bugetului de stat şi a celui al asigurărilor sociale de stat;
 • organizează modul de stabilire şi de plată a drepturilor de pensii şi a altor drepturi de asigurări sociale finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi a celor finanţate de la bugetul de stat, conform legii;
 • transmite, lunar, la domiciliul beneficiarilor din România prin Compania Naţională „Poşta Română” – S.A., taloanele de pensii;
 • achită ajutorul de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare, în cazul decesului pensionarului aflat în evidenţele proprii, respectiv în cazul unui membru de familie al acestuia, care nu era asigurat la data decesului, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului unităţii;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de lege în domeniul de activitate prin propriile organe de control.
COORDONATE DE CONTACT

Adresa: Bucureşti,Strada George Georgescu nr.3, sector 4
Tel./Fax: 021.264.88.11
E-mail: casapensii@mai.gov.ro

BULETIN DE INFORMARE - Casa de Pensii Sectoriala a M.A.I. va achita integral diferentele rezultate în procesul de revizuire a pensiilor în luna noiembrie 2012, împreuna cu plata drepturilor banesti aferente acestei luni.

Niciun comentariu: