9 mai 2013

Adăugat în:

Avizul Comisiei pentru buget, finante la propunerea legislativa L121/2013

Mai trebuie dat Raportul Comisiei de muncă, familie și protecție socială înainte ca proiectul să fie introdus pe ordinea de zi a dezbaterilor în plenul Senatului.