Un produs Blogger.

miercuri, septembrie 25, 2013

Casele Sectoriale au la dispozitie institutia "intoarcerii executarii silite" in cazul hotarârilor judecatoresti care au restabilit pensii potrivit Legii 164/2001.

0 comments
Pe net sunt relatate situatii bizare in care deciziile de recalculare potrivit Legii nr.119/2010 au fost desfiintate definitiv de instante și petentii au fost repusi in drepturile avute pe Legea 164/2001, desi aceasta fusese abrogata de Legea 263/2010. Totodata, aceleasi pensii au fost revizuite din oficiu potrivit art. 20 din OUG nr.1/2011.
Titularii pensiilor respective au contestat deciziile de revizuire concomitent cu cererea de punere in executare a hotarârilor judecatoresti. Se spune ca una dintre Case, respectiv cea a MApN, a pus in executare hotarârile judecatoresti, desi avea pe rol recurs impotriva Sentintelor pronuntate de Tribunal, de data aceasta pe revizuirea pensiilor, in care putea solicita suspendarea executarii silite pâna la judecarea recursului.
Probabil că mizeaza pe institutia intoarcerii executarii silite, repunerea in situatia anterioara,  pe care o pot invoca in actiune separata in cazul in care Curtile de Apel valideaza revizuirea pensiilor.
Casele pot solicita restituirea diferentei dintre cuantumul stabilit de instante si cuantumul revizuit, de la data punerii in aplicare a hotarârilor judecatoresti pâna la 01 10 2013, in acest caz nefacându-se aplicatiunea prevederilor Legii 241/2013 cu privire la nerestituirea diferentelor. Scutirea de restituire,  potrivit acestei legi, prin exceptie de la Legea 263/2010, opereaza doar in cazul diferentelor de cuantum  intre revizuirile din oficiu succesive.

Noul Cod de Procedura Civila reglementeaza astfel Întoarcerea executării:

Art. 723

Modalitatea de restabilire

(1) În cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau însăşi executarea silită, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotărâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării. În cazul în care bunul supus executării silite este un bun imobil, instanţa va dispune asupra efectuării operaţiunilor de carte funciară necesare, fără însă a se aduce atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de carte funciară.

(2) Dacă instanţa care a desfiinţat hotărârea executată a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat măsura restabilirii situaţiei anterioare executării, această măsură se va putea dispune de instanţa care rejudecă fondul.

(3) Dacă nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executării în condiţiile alin. (1) şi (2), cel îndreptăţit o va putea cere, pe cale separată, instanţei de executare. Judecata se va face de urgenţă şi cu precădere, hotărârea fiind supusă numai apelului.

Niciun comentariu: