Un produs Blogger.

joi, septembrie 03, 2015

Legea nr.238/1998 privind Ordinul „Meritul Militar” pentru pensionarii militari

4 comments


LEGE nr.238 din 14 decembrie 1998
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război
Textul actului publicat în M.Of. nr. 480/14 dec. 1998
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. - Se conferă Ordinul "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de război, a căror vechime în serviciu, înainte şi după 23 august 1944, este de minimum 15 ani.
Art. 2. - Ordinul "Meritul Militar" se conferă persoanelor prevăzute la art. 1, astfel:
a) Ordinul "Meritul Militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime în serviciu;
b) Ordinul "Meritul Militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime în serviciu;
c) Ordinul "Meritul Militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime în serviciu.

Art. 3. - Vechimea în serviciu, în înţelesul prezentei legi, se socoteşte de la acordarea gradului de ofiţer, de maistru militar sau de subofiţer în activitate, până la trecerea în rezervă sau direct în retragere a celor în cauză. Timpul în care cadrele militare au întrerupt serviciul în activitate nu va fi socotit la calculul vechimii în serviciu, în afară de cazul în care, prin ordinul de rechemare în activitate, s-a prevăzut anularea ordinului de trecere în rezervă sau în retragere.

Art. 4. - Pensionarii militari, veterani de război, decoraţi cu Ordinul "Meritul Militar" clasele a III-a, a II-a şi I, beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de un spor de 10%, 15% şi, respectiv, de 20% din cuantumul pensiei.
Art. 5. - Orice alte dispoziţii contrare prezentei legi se abrogă.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ANDREI CHILIMAN
Bucureşti, 14 decembrie 1998.
Nr. 238.

4 comentarii:

karadeniz spunea...

Legea 29/31.03.2000 privind sistemul national de decoratii al Romaniei
Art. 10 Semnele onorifice sunt următoarele:
3. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă ofițerilor care au:
a) 15 ani de activitate în armată;
b) 20 de ani de activitate în armată;
c) 25 de ani de activitate în armată;
4. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă maiștrilor militari și subofițerilor care au:
a) 15 ani de activitate în armată ;
b) 20 de ani de activitate în armată;
c) 25 de ani de activitate în armată.
CAP. 3 Ierarhia decorațiilor
Art. 11 (1) Ierarhia fiecarei decorații, în ordine descrescatoare, este următoarea:
IX. Semne onorifice:
3. Semnul onorific pentru ofițeri se conferă pentru:
a) 15 ani de activitate in armata;
b) 20 de ani de activitate in armata;
c) 25 de ani de activitate in armata.
4. Semnul onorific pentru maistri militari si subofiteri cuprinde 3 categorii:
a) 15 ani de activitate in armata;
b) 20 de ani de activitate in armata;
c) 25 de ani de activitate in armata.
5. Semnele onorifice pentru militari se instituie in locul vechiului Ordin Meritul Militar.
6. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii decorati cu insemnele onorifice beneficiaza de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
Art. 87 (3) Denumirea Ordinul "Meritul Militar", menționată în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de razboi, se înlocuiește cu denumirea "Semnul onorific", prevăzută la art. 10 pct. 3 și 4 din prezenta lege, celelalte dispoziții rămânand valabile.

avianyc spunea...

Oare primarele Boc o sa poata baga in buzunarr pensie după noua lege preconizat a fi votata in parlament -initiativa unpr ,prin care se acorda pensii speciale si pentru primari. O sa calce in picioare contributivitatea.

Huhu Rezea spunea...

La cerere, Boc poate sa primeasca si pensie de parlamentar. Are vreo 2-3 mandate.

avianyc spunea...

Aceeasi poveste aseaza in farfurie si cu cea de parlamentar.