Un produs Blogger.

duminică, iulie 09, 2017

Economiștii sunt rugați să comenteze TRANZITIA de la soldele/salariile lunare actuale la soldele/salariile lunare din Legea salarizării unitare

35 comments
Acesta este cadrul legal al tranziției.

Componența actuală a soldelor lunare era definită în Anexa VII a Legii 284/2010, abrogată prin LSU

ART. 3 
 (1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară.
 (2) Solda lunară se compune din solda funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale. 
 (3) Solda funcţiei de bază este formată din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă. Pentru realizarea diferenţierii soldelor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru soldele de funcţie.
ART. 4
 (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.
 (2) Salariul lunar se compune din salariul funcţiei de bază, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.
 (3) Salariul funcţiei de bază este compus din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă. Pentru realizarea diferenţierii salariilor funcţiilor de bază, se stabilesc clase de salarizare şi coeficienţi de ierarhizare pentru salariile de funcţie

Componența viitoare a soldelor lunare a salariilor lunare sunt definite în Anexa VI a LSU, Legea nr.153/2017.
Art. 3. –
(1) Personalul militar are dreptul la soldă lunară. 
(2) Solda lunară se compune din solda de funcţie, solda de grad, gradaţii şi, după caz, solda de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.

Art. 4. – (1) Poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la salariu lunar.
(2) Salariul lunar se compune din salariul de funcţie, salariul gradului profesional deţinut, gradaţii şi, după caz, salariul de comandă, indemnizaţii, compensaţii, sporuri, prime, premii şi din alte drepturi salariale.

Tranziția poate fi descifrată de economiști, analizând  conținutul Art. 38 si 39 ale L 153/2017

Aplicarea legii
 Art. 38. – (1) Prevederile prezentei legi se aplică etapizat, începând cu data de 1 iulie 2017. 
(2) Începând cu data de 1 iulie 2017: 
a) se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; 
b) prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; 
c) prin excepție de la prevederile lit. a), indemnizațiile lunare ale personalului care ocupă funcții de demnitate publică se stabilesc prin înmulțirea coeficienților din anexa nr. IX cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
 d) până la data de 31 decembrie 2017 se acordă drepturile de hrană și tichetele de masă de care beneficiază, la data intrării în vigoare a prezentei 23 legi, unele categorii de personal bugetar, în măsura în care își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 
(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 se acordă următoarele creșteri salariale: 
a) cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizaţiilor de încadrare, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, solda lunară/salariul lunar de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25, în măsura în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii; 
b) prin excepţie de la lit. a), începand cu 1 martie 2018, salariile de bază ale personalului care ocupă funcţiile de medici şi de asistenţi medicali din unităţile sanitare publice, prevăzute în anexa nr. II cap. I se majorează la nivelul salariului de bază stabilit potrivit prezentei legi pentru anul 2022; 
c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor, majorărilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, premiilor şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare se determină, în condițiile reglementate de prezenta lege, utilizând salariul de bază stabilit potrivit prezentului articol, fără a depăşi limita prevăzută la art. 25; d) prin excepţie de la lit. a), începând cu 1 martie 2018, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul care ocupă funcţii didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat, se majorează cu 20% faţă de nivelul acordat pentru luna februarie 2018; 
e) prin excepţie de la lit. a), salariile lunare ale personalului prevăzut la art. 11 se stabilesc în conformitate cu prevederile acestui articol; 
f) indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică prevăzute în anexa nr. IX se stabilesc pe baza coeficienților și a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; g) pentru personalul încadrat în unități sanitare publice aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de creșterile salariale prevăzute la lit. a) – c) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziție distinctă.   (4) În perioada 2019 – 2022 se va acorda anual o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018. Creşterea respectivă şi data de aplicare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6 lit. h). 
(5) Prin legea privind plafoanele unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili anual alte majorari salariale decât cele prevăzute de prezentul articol. 
(6) În situația în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022. 
(7) Salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie şi indemnizaţiile de încadrare se rotunjesc din leu în leu în favoarea salariatului. 
Aplicarea tranzitorie 
Art. 39. – (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor prezentei legi, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare

35 de comentarii:

Profesor de logică spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leon spunea...

Dle H, este cam devreme discutia pe aceasta tema si sunt convins ca spre sfarsitul anului DFC va emite Dispozitii de aplicare unitara a Majorarilor din Ianuarie 2018..!
Dar de dragul discutiei, desi nu sunt Finantist, vin cu un punct de vedere:
Se vor majora cu 25% in 2018 fata de decembrie 2017, urmatoarele elemente:
-solda de Functie,
-indemnizatii,
-compensatii,
-sporuri,
-prime,
-premii,
-alte drepturi salariale.
Raman in afara acestor majorari:
-solda de Grad, se va Actualiza in functie de cresterea salariului minim pe economie,
-Gradatiile si Solda de Comanda..se vor mentine procentele din Decembrie..sau intra in vigoare noile procente injumatatite..chiar nu stiu..!!
Cam asa vad eu lucrurile astazi.

Iulian Mareș spunea...

Bontas,
Nu inteleg de ce esti tu asa curios?
Cauta bloguri, civile, pe profil profesional, LGBT...ce vrei tu!
Nu mai bruia si plictisi! Asa ai fost toata viata, sau ai deveni acum ... acum la bosorogeala?

Bejan Ghiorghe spunea...

comentariile pot fi făcute numai după aparitia normelor de aplicare

Leo spunea...

H-ule, nu sunt economist ci inginer, dar comentez si eu ce am inteles . Daca nu e "pertinent" , te rog foloseste drujba ca sa nu ma fac de ras ...
A) Denumirile Elementelor comune ( L284 si L153) din care constituie SOLDA LUNARA sunt :
1. Solda de functie
2. Solda de grad
3. Gradatiile
4. Indemnizatiile
5. Compensatiile
6. Sporurile
7. Primele
8. Premiile
9. Alte drepturi salariale ? ( care sunt ele , cate sunt , cum se definesc , etc ..prea general)

B) Denumirile Elementelor necomune ( L284 si L153) din care se constituie SOLDA LUNARA sunt :
1. Solda functiei de baza ( existenta in L284) care include elementele 1,2,3 de la pct. A. + Solda de merit
2. Solda de Merit ( existenta in L 284 ) , inclusa in Solda functiei de baza.

Art. 38 alin 2 lit. a ne spune ca :
- Se mentin in plata SOLDELE LUNARE avute la 01.06.2017 , pana la 31.12.2017
ART. 38 alin 3 lit. a ne spune ca
- SOLDA LUNARA se majoreaza cu 25%
- Art. 38 alin. 4 ne spune cum se repartizeaza majorarile pt. perioada 2019 - 2022

Cătălin spunea...

Deci cu alte cuvinte la Sănătate, se va dubla salariul cu zeci de milioane, ajungând peste pragul 100, iar la un locotenent colonel, 25% din solda de funcție, va reprezenta undeva sub 2 milioane.Unde mai pui că la început au declarat că cele mai mari creșteri vor fi în armată.De ce suntem mințiți permanent?De ce nu ne respectăm și onorăm promisiunile și angajamentele?Oare numai în Sănătate există o lipsă acută de personal?

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Este chiar foarte bine pentru un intelectual tehnic. :):)
Uitași de majorarea soldei de funcție cu 7,5% conform art. 19 din Anexa VI, amânată la aplicare, de art. 38, de la 01 07 2017 la 31 12 2017.
Mai trebuie discutat despre limitarea la 30% a sporurilor și indemnizațiilor conf. art. 25.

Profesor de logică spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Unknown spunea...

Pe realitatea tv.analistul Bogdan Chirieac isi da cu parerea despre pensiile militare si afirma ca 100 de mii de pensii din sistemul de aparare echivaleaza cu 4 milioane de pensii calculate pe contributivitate.Dupa dansul,din sistemul de aparare,fac parte si magistratii ,si personalul aeronautic civil si diplomatii,etc.I-am promis ca ii trimit cateva decizii de colonel,iesiti la pensie in anii 80,cu pensii cuprinse intre 2000 si 2500 lei.Omul asta a suferit mult in armata de n-are loc de noi.

Leon spunea...

Salariul minim pe economie va creste in fiecare an cu cate 100 lei.Deci in anul 2018, Solda de grad va creste cu...7%..!

Leo spunea...

Citez Art. 19. din LSU ( L153/2017)- Acest Art. 19 mie mi se pare o formulare neexplicitata , care nu facea decat sa mareasca ecartul dintre militari si politisti. Eu din acest Art.19 decat presupun ca ar fitrebuit sa se aplice odata cu intrarea in vigoare a LSU , desi cred ca ar fi trbuit precizata clar data aplicarii.
Art. 19. – Pentru realizarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi
securitate naţională, personalul militar, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare şi personalul civil beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de
funcţie/salariului de bază cu 7,5%.
Referitor la "limitarea la 30% a sporurilor și indemnizațiilor conf. art. 25." , eu am inteles ca este o limitare de 30% fonduri la "Ordonatorul principal de credite" ( la ministere) si nu la individ . Ordonatorul de credite va putea da la un politist sau militar expus si 80% iar la altul 0% de la "biblioteca" . Este treba ordonatorilor de credite cum isi distribuie in interior cei 30% fond pt. sporuri.
PS Poate nu am inteles bine.....

Gerge C. spunea...

Domnule Huhu Rezea, aparent, la 1 ianuarie 2018 va fi mai avantajos pentru pensionarii militari să beneficieze de actualizare, nu de indexare (25% fașă de circa 5%). Dar cei ale căror pensii au fost micșorate drastic prin recalculare nu vor primi nimic în plus ca urmare a actualizării, pe când indexarea le-ar aduce automat un plus la pensia aflată în plată. Nu s-a gândit nimeni la asta?

Leo spunea...

Adrian
Te rog nu te supara ca un copil de gradinita . Am trecut de eticheta "gradinita "H" altfel ". Eu cred ca orice scriitor are valoarea lui , pe care o transfera gazetei.
Mie imi lipseste si Flavius ( exilat temporar in biblioteca ). Nu e bine sa te autoexilezi , denota un abandon . Flavius , ia-ti un "nume de srviciu" si pacaleste-l pe patron ...

Leon spunea...

Leonard, ai ales extremele pentru sporuri...hai sa ne oprim la (10%+50%):2=30% o medie pentru un ordonator de credit..!
Sporul de 7,5% sa nu fie o pacaleala cum dealtfel a fost si cel de 15% prevazut la art.28 din Legea nr.223/2015 si care a disparut prin aparitia OUG.nr.57/2015..!!

Huhu Rezea spunea...

@George C
La 01 01 2018 toate pensiile militare vor fi recalculate.
Valoarea procentuală a indexărilor anuale se va stabili în fiecare an după procedeul reglementat în art. 59 al L 223, dar și în L 263/2010, dar nu se va aplica pensiilor militare, fiind mai mică decât majorările de solde prevăzute în art.38 pentru anii 2018-2022.

Cătălin spunea...

Gerge (George) dacă nu vei mai primi nimic, înseamnă că oricum primești mai mult decât ți se cuvenea.Nu mai fă pe neștiutorul.Ăsta este motivul pentru care nu vei mai beneficia nici de indexare nici de actualizare.Nu iți ajunge că ai beneficiat atâta timp de o pensie mai mare decât cea calculată conform L223? Mai vrei și actualizări?Mai stai la coadă puțin cu pensia gonflată până nu se răzgândește legiuitorul și îți iei doar cuantumul calculat și nu ăla avantajos.

tehnocrat spunea...

Pana in 31/12/2017 solda de functie din legea 153/2017 este identica cu solda functiei de baza din legea 284/2010 si identica cu solda functiei de baza definita in legea 330/2009 si cuprinde CFctie*VRS , VRS existenta inca din octombrie 2008, la care se adauga salariul de merit, indemnizatia de dispozitiv, sporul de confidentialitate si sporul de fidelitate.
Ce se intampla in MApN in perioada 01/06/2017-31/12/2017 este putin diferit fata de celelalte ministere si institutii din sistem, pt ca in afara de Lg 153/2017, se mai aplica , legea 152/2017 si ordinul de reducere a functiilor, pt restabilirea piramidei pe grade si functii.
In nici o situatie, cadrele militare, soldatii si gradatii profesionisti, pcc si functionarii publici din MApN, care nu isi schimba functiile de incadrare, in perioada iulie-decembrie 2017 nu vor avea drepturi salariale lunare, mai mici ca in iunie 2017. In schimb pe unele functii, cei numiti cu data cuprinsa in intervalul 01/07/2017-31/12/2017 pot avea drepturi salariale mai mici decat titularii acestor functii din iunie 2017.

tehnocrat spunea...

Pt Dl Adrian
Cea mai buna investitie este de departe, investitia in copii.
In familiile unde s-a facut aceasta investitie, pe plan profesional, copii au depasit, parintii, parintii au depasit parintii lor smd.
Este evident ca dumneavoastra, ori n-ati vrut ori n-ati putut sa va ridicati si sa intrati in tinerete in randul cadrelor militare. Tanar ati fost si imediat dupa dec 1989 cand puteati sa va activati si cand multi ca dumneavoastra au facut-o.
Daca tin cont de primul comentariu al dumneavoastra la acest articol si de alte comentarii facute pe blogg-urile : huhurez si R-26500, inclin sa cred ca nu v-ati ridicat niciodata la toate exigentele statutului de cadru militar.
Cred in schimb ca si in arborele genealogic al fam dumneavoastra s-a investit in copii.
Sigur ca veti gasi copii sau nepoti pe care sa-i indemnati sa imbratiseze cariera armelor. Numai asa va puteti razbuna neputinta dumneavoastra si cand ii veti intreba pe cei din familia dumneavoastra care vor ajunge cadre militare, cum ii armata, o sa va spuna anumite lucruri care o sa va surprinda total. Armata, Dl Adrian, pt un cadru militar, nu inseamna numai salarii si pensii, ci cu totul altceva.

Huhu Rezea spunea...

@tehnocrat
LSU scoate din uz denumirea de solda funcției de bază. Până în 31 12 solda de funcție rămâne o componentă a soldei funcției de baza.
Să înțelegem, din ce spui mai sus, că din 01 01 2018 se intră pe structură soldei lunare din noua lege?

Anonim spunea...

Am o singura concluzie : din 01.01.2018, nici activii si nici noi, pensionarii, nu vom primi nimic

Iulian Mareș spunea...

Bontasel,
Daca nu ai sesizat ca aici se comenteaza despre pensiile militare de catre pensionarii si activii militari eu nu am ce sa-ti fac si nici altii, kit ca au jurat pe Hippocrate!
Eu am inteles ce anume te framanta, de ce ai venin in cei 2 dintii de langa limba, dar vina iti apartine: ca specialist IT (asa ai afirmat), daca nu ti-a convenit castigul lunar/pe stat aveai posibilitatea sa pleci, dar nu ai facut-o din ratiuni proprii, pe care nu le devoalez inca!
In plus, cand s-au desfintat sindicatele in MApN nu trebuia sa acceptati asta; acum erai lider la sindicat!
Democratic nu te poate da nimeni afara, dar mai onorabil ar fi sa actionezi precum oo fara I, adica participi, dar nu te bagi! Intregul fiind, fireste, oIo!

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Valoarea sporurilor, acel 30%/Ordonator principal de credite se calculeaza putin altfel decat crezi tu si majoritatea, dar nu explic pt ca nu vreau sa sara unul si altul!
Un indiciu iti dat totusi :)) ....bugetarea se face pe nr de functii stat aprobate nu incadrate! Bingo?....ti-am mai spus o data, dar nu ai fost atent! De asta tipa Coarna!

Unknown spunea...

Pentru Wassy G
Cand a facuta socoteala Bogdan Chiriac a avut in vedere factorii care se dezvolta in capul lui. Omul e platit sa dea din gura si sa acopere un anumit timp de emisie. Cu cat e mai tampita ideia e primita. 100.000 de pensii militare. Armata are numai 76.000. Cei din MI si penitenciare sunt functionari publici asimilati cadrelor militare. In rest e discutabil. Daca a facut socoteala ca 100.000 de pensii militare de .... Sef SMG (sa zicem) cumulate pot ajunge (iar zicem) 2.000.000 pensii de membrii cooperatori (daca or fi atati ca sefi SMG sigur nu avem 100.000). Vorbeste gura fara el. Totusi ce vrea sa demonstreze? Ca militarii au pensii nemeritate? Lasand la o parte populismul dedicat unui anumit curent, ii recomandam sa se documenteze cu referire la pensiile militarilor din orice stat membru NATO prin raportare la nivelul soldelor respective si la salariul mediu si dupa aceia sa deschida gura. Se considera formator de opinie si considera iesirile ca un aport la cresterea respectului pentru ARMATA.

Leo spunea...

DA , Leon am exagerat pt. a scoate in evidenta ca un spor de 30% nu este procentul maxim pt. un individ , ci ca acel 30% este un procent din "anvelopa" salariala , care poate fi repartizat de ordonatorul de credite cum si-a procedurat el acest lucru , pt. functiile de diferite riscuri si riscuri de uzura . Am vazut ca nu m-ai combatut , deci se pare ca am inteles bine treaba cu cei 30%. De asemenea , de acord cu exprimarea ta despre sporul (globalizat ) de 7,5% = ILUZIE.
Zi-mi te rog , ce sunt "ALTE DREPTURI SALARIALE" ( sunt ele definite undeva , intr-o norma , vre-un ordin , vre-o procedura ? ) Normal asa ar trebui sa fie caci altfel "lucrarea" este dupa ureiche si de amator ...

Anonim spunea...

Noi tot calculam si calculam.....dar se pare ca din octombrie nu o sa mai avem pensie militara. Toti ,,asmuta,, societatea civila impotriva noastra, ne baga intentionat in aceeasi oala cu adevaratii ,, speciali ,, Pacat de ,,armia romana,,.....a adus glorie acestei tari dar se pare ca degeaba. Am incheiat un contract cu statul roman pe libertatea mea dar se pare ca am pierdut. Rusine statului roman ca permite o asemenea jignire armatei romane.....

Leon spunea...

Leon(ard),Alte drepturi salariale reprezinta exact Art.11 lit.g)din Ordinul M25/15.02.2016 al MApN:
g) sumele reprezentand ALTE ELEMENTE SALARIALE decat cele de la lit.a)--f),realizate in cele 6 luni consecutive...!, adica tocmai acele sporuri nepermanente care au facut diferentele majore la cuantumul pensiilor militare:spor de radiatii, de munca grea, de noapte, etc..!

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
CEZAR spunea...

Cracanatilor ..din Cavaleria lui Jipa-colonelul!
Olguta ..a primit detaliat urmatoarea informare :
100.000 de pensii speciale (si militare )..echivaleaza in cuantum cu pensiile a 4.000.000....de saibari
A inceput analiza cu ..BARDA IN MANA...!!
CE BINE NE_AR FI STAT SA FIM CONTRIBUTIVI ACUM...!!

Huhu Rezea spunea...

@all
Din păcate, nu avem economiști care să se numere printre cititorii acestui blog și să fie dispuși să traducă pentru neavizați limbajul „contabilicesc” al salarizării personalului din instituțiile de apărare, așa cum este reglementată de LSU.

Leo spunea...

- Leon
Tocmai am gasit ca "Alte drepturi salariale" inseamna sporul de doctorat si sporul de profesori grad I ( probabil pe la institutiile de invatamant militare ).
- Nici economistii nu mai sunt ce au fost , la fel cum doctoratele nu mai sunt ce au fost. In tineretea mea , se calcau pe picioare finantistii si economistii ( erau diferiti ca pozitii) pe la 2574 cu lampasul lor ca flacara violet ....
- Cezar , nu tu mi-ai vandut Torch prin '74 in LMDC , ca sa te pomenesc si azi ?

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Nu el...Cezar vindea lapte si iaurt de capra la paket cu TAB!

CEZAR spunea...

Leo..asa buni au fost ??? ...aveam sursa externa de la capitalistii imputiti ..hi..hi..hi..!!
Ce stie m-Alul ??
@ m-Ale..ce zici care-i surpriza ..surpriza de 1 Octombrie..???
100.000 echivalent cu 4.000.000 ...??
Danger......!!

Sandu I. spunea...

Salutari tuturor,
Deranjez cu o intrebare punctuala ce-i priveste pe activi.
Cf L153/2017,Art 38, pct 2, lit a, raman in plata la nivelul lunii iulie 2017, pana in decembrie 2017, toate elementele care compun soldele brute ale activilor. Asta inseamna ca cineva care ar fi urmat sa obtina o gradatie in luna August, nu o sa beneficieze pana in Ianuarie 2018 de acest drept?
Multumesc!

Huhu Rezea spunea...

@Sandu
Ați intuit bine!

Unknown spunea...

aceasta lege se aplica la toti militarii cara au iesit la pensie la 01.06.2016 ce informatii aveti?legea nr. 137/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative