Un produs Blogger.

sâmbătă, septembrie 30, 2017

La moartea ultimului sef al Securitatii, generalul Iulian Vlad

82 comments
Cotidianul.ro 
Istoria unui om, un om pentru istorie
A murit generalul Iulian N. Vlad
 AUREL I. ROGOJAN
Publicat acum o oră şi 40 minute
Istoria unui om, un om pentru istorie
A murit generalul Iulian N. Vlad
Generalul Iulian N. Vlad a plecat din lumea noastră într-o altă lume, cea a eternității și împăcării cu sine în fața Supremei Judecăți.

 Istoria unui om, un om pentru istorie Generalul Iulian N. Vlad a plecat din lumea noastră într-o altă lume, cea a eternității și împăcării cu sine în fața Destinul pământean al generaluui Vlad a început la 23 februarie 1931 și s-a sfârșit astăzi, 30 septembrie. Dascăl, militant al mișcărilor de tineret din anii ”40 ai veacului trecut, diplomat în științe juridice, militar de carieră, spirit erudit, familist desăvârșit, reformator împătimit al locurilor prin care a trecut, loial României și devotat cauzelor naționale, generalul Iulian N. Vlad a avut imboldul lăuntric și puterea să ia decizii de risc personal extrem, pe care istoria natională si le va asuma ca bun de patrimoniu al patriotismului real, dovedit prin fapte salvatoare de neam si țară. Despre cele mai multe dintre aceste fapte nu există nimic consemnat oficial, fiindcă așa a fost să fie rânduiala deciziilor si acțiunilor aflate sub incidența, deopotrivă benefică, dar si nefastă, a secretului și rațiunilor de de stat.
In viața oricărei națiuni apar momente de mare cumpănă si de răscruce a drumurilor istoriei. Nu toate aceste momente sunt faste. Și nu sunt, ori de câte ori între vointa națiunii si administratorul puterii naționale apar contradicții ireductibile pe calea soluțiilor democratice. In astfel de împrejurari, oamenii din fruntea serviciilor secrete trebuie nu numai să știe, dar să aibă și forța necesară pentru a alege între a continua să servească o putere potrivnică națiunii ale cărei interese le-a confiscat, și a servi poporului, apărandu-i suveranitatea deciziilor, în virtutea spiritului si literei Constituției, ori lăsându-i liberă calea să-și reconsidere Constituția.
O decizie de această natură a trebuit să ia generalul Iulian N. Vlad in contextul evenimentelor din 1989. Și a luat-o, asumându-și personal consecințele. Fapt pentru care și-a obținut pașaportul intrării demne, pe ușa din față, în istorie . Pentru o astfel de decizie și faptele ce i-au urmat, un președinte al României hotărâse, la 17 decembrie 1989, trimiterea generalului Vlad în fața plutonului de execuție. Următorul președinte al României a afirmat public că a criticat ineficiența justiției în cazul generalului Vlad, iar rezultatul criticii a constat în trei abuzuri judiciare cuantificate în 24 de ani și sașe luni de închisoare.
Destin de vinovat de serviciu al istoriei ? Da, putem spune și așa. Dar numai dacă ținem neapărat să fim de partea celor care au premedidat nedreptatea. In cele ce urmează voi da și suport afirmației. Viata si cariera omului care pleaca dintre noi , au fost călăuzite de o dragoste supremă – România. Devotamentului fata de semeni si adevăr l-a determinat să se pună în serviciu credincios neamului său si să servească Romania sub drapel vreme de aproape patru decenii. In întreaga sa carieră, dedicată apărarii securitătii nationale a României, și-a îndeplinit cu exemplar simt de raspundere îndatoririle, punând mai presus de orice valorile definitorii ale ființei noastre naționale, atât de greu încercate și permament amenințate de … să le spunem “vicisitudinile istoriei”.  A pornit și a răzbit în viață cu îndemnurile și povețele mamei Eugenia și ale bunicii, tatăl Nicolae fiind pe front pentru eliberarea fraților de peste Prut și întregirea țării și a neamului, apoi într-un lung prizonierat. Mama și bunica, neștiutoare de carte, și-au dorit să-l vadă dascăl. Le-a ascultat. Elev eminent al Liceului „Gheorghe Chițu” din Craiova, s-a pregătit ca învățător. A fost remarcat pentru calitățile dovedite și îndrumat să activeze în Uniunea Asociațiilor Elevilor din România, Organizația Tineretului Sătesc, iar după unificarea mișcărilor de tineret în Uniunea Tineretului Muncitoresc.
Din anul 1951, odată cu admiterea în Școala Militară și până la data de 05 ianuarie 1990 a fost militar activ. A parcurs cu tenacitate toate treptele ierarhiei militare și profesionale, pana la gradul de general cu trei stele și înalta demnitate de ministru secretar de stat în Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului.
 Două decenii și jumătate a activat în domeniul învățământului militar din Ministerul de Interne. Ca șef al Direcției Învățământ a pus bazele mai multor instituții de formare și specializare a personalului din toate armele Minsterului de Interne. In această calitate a pus în aplicare decizia politică istorică și ordinul memorabil ca ofițerii de informații externe ai României să nu se mai pregătească prin alte țări. De asemenea, i se datorează unificarea și transformarea școlilor de ofițeri în instituții de învățământ superior.
Din anul 1977 și până la finalul abrupt al carierei militare a făcut parte din conducerea Ministerului de Interne ca secretar de stat, adjunct al ministrului, ministru secretar de stat și șef al Departamentului Securității Statului (membru al Guvernului). A pus bazele sistemului național de apărare antiteroristă și a inițiat o amplă reforma contraspionajului , două domenii pe care le-a coordonat nemijlocit și în care România a avut rezultate de rezonanță internațională.
In perioadele de maximă confruntare a beligeranților Războiului Rece , mai bine de un deceniu a fost mandatat, de la cel mai înalt nivel, să pregătească vizitele oficiale în străinătate ale Președintelui României, calitate în care a câștigat stima, respectul și aprecierile deosebite ale președinților sau prim miniștrilor statelor vizitate, pentru maniera exemplară în care a promovat și apărat interesele tării sale în relațiile internaționale.
 În fapt, acesta a fost și temeiul pentru care a fost investit în ultima și cea mai importantă funcție deținută, fiind primul și unicul profesionist din interiorul sistemului numit ca șef deplin al Securității Statului.
In 13 ani, cât a îndeplinit funcții de cea mai înaltă răspundere în conducerea Ministerului de Interne și a Securității Statului nu a avut nici-un contact operativ cu omologi din statele membre ale Tratatului de la Varșovia. In schimb, a îndeplinit misiuni care au condus la importante deschideri către servicii similare din spațiul euroatlantic. Generalul Iulian N. Vlad s-a impus ca un redutabil partener în cooperarea cu servicii speciale din Europa de Vest, Orientul Apropiat și Mijlociu. Doi premieri ai Israelului i-au adresat mesaje de apreciere și mulțumire.
In mod cu totul aparte, se cuvine a-i evoca meritele excepționale în relațiile stabilite cu Ministerul Securității Externe al Chinei și schimburile de informații de cea mai mare importanță pentru apărarea și securitatea României, dar și a Chinei. Menționând că din lumea comunistă doar România și China aveau departamente speciale de apărare față de serviciile sovietice , cred că aduc argumentul forte privind substanța axei secrete București-Beijing. Și mai trebuie spus că în considerația acestei conlucrări , ministrul securității Chinei când a acceptat o invitație în Romînia, la începutul anilor ”90, a solicitat expres includerea în program a unei întrevederi cu generalul Iulian Vlad, care se afla în nedreapta detenție.
Spun nedreapta detenție și odată cu această afirmație fie-mi îngăduit să nu-l lăsăm pe generalul Vlad să plece dintre noi fără a se face public faptul că generalul magistrat Adrian Nițoiu, judecătorul în cele trei înscenări judiciare ce i-au fost intentate, nu a putut să ducă cu el în mormânt povara nedreptății, a abuzului judiciar la care a fost obligat în chip mârșav. A simțit nevoia să-și elibereze conștiința și s-a mărturisit victimei. Mai mult, l-a invitat pe generalul Vlad în familie, pentru a o încredința de iertare. Apoi i-a oferit stiloul cu care i-a semnat cele trei sentințe. Judecătorul, ceva mai împăcat sufletește a mai trăit cît să-și rănduiască trecerea Styxului. A fost chemat și el la judecată. La judecata Tatălui Ceresc.
 Adevărul.
 Generalul Iulian Vlad a fost condamnat din exterior pentru dejucarea celor mai nefaste obiective ale planului de reformare perestroikistă a României, asumat și de puterile occidentale, cunoscut și la Vatican. 
Deciziile și faptele generalilor Iulian Vlad și Stefan Gușă au făcut imposibilă destrămarea Romîniei, fiind sine die amânate: unirea celor două Moldove, a Banatului sârbesc cu Banatul românesc , a Maramureșului interior cu Maramureșul exterior, tranșarea statutului noilor entități, dar și al Dobrogei, toate acestea făcând să pară cât mai firească și desprinderea Transilvaniei, în care scop Armata de Vest a Ungariei fusese dislocată de la granița cu Austria la frontiera cu România. Cam așa s-au exprimat, în vreo - două trei rînduri, chiar și în ultimul deceniu, lideri de seamă de la Moscova, iritați de turnura evenimentelor din fosta lor zonă de influență. Planul menționat a fost sabotat de doi generali români.
 În ordinea deciziilor și actelor lor de comandă, generalul-colonel Iulian N. Vlad și generalul-maior Ștefan Gușă. 
Cel dintâi menționat, generalul-colonel Iulian N. Vlad, în calitatea de ministru secretar de stat la Ministerul de Interne și șef al Departamentului Securității Statului :
 (1) premergător evenimentelor a interzis uzul de armă de către efectivele Departamentului Securității Statului, iar în dimineata zilei de 22 decembrie a solicitat și Inspectoratului General al Miliției să emită un ordin în acest sens; 
(2) și-a dezarmat toate forțele luptătoare din subordine, inclusiv deținătorii de armament individual, dispunând securizarea și sigilarea locurilor de păstrare a armamentului și muniției; 
(3) a interzis, din faza incipientă a evenimentelor, orice fel de intervenție sau prezență a Securității în mișcările de stradă, 
(4) informat fiind de generalul Ștefan Gușă că se află în legătură telefonică cu Ferenc Karpati, ministrul Apărării al Ungariei , apoi cu Comandamentul Militar Unificat al Tratatului de la Varșovia , care doresc confirmarea cererii de ajutor militat adresată de factorul politic, a fost categoric împotrivă și 
(5) a dejucat provocările și diversiunile prin care se urmărea declanșarea unui război fratricid între Armată și Securitate. Dacă acest obiectiv intermediar al conspirației internaționale ar fi fost realizat, calea intevenției externe se deschidea și condițiile izbucnirii războiului civil, implicit ale dezmembrării teritoriale a României erau împlinite. 
Cel de al doilea general, generalul-maior Ștefan Gușă, în calitatea de Șef al Marelui Stat Major s-a opus cu fermitate și vehemență ofertelor armatelor ungare și sovietice de a intra pe teritoriul României. Trebuie menționat că războiul informațional crease, deja, în câteza zeci de minute, starea de teroare psihică și isterie mediatică, de tulburări, incidente, amenințări și pericole iminente, toate induse prin dezinfomare în cascada și transmise în direct de televiziune pentru ca cererile de intervenție militară externă, care, de altfel, au și fost anunțate ca realizate, să aibe aparențele de necesitate. 
Generalii Ștefan Gușă și Iulian Vlad au dovedit în acele momente de mare cumpănă o extraordinară luciditate în evaluarea situațiilor conflictuale provocate de forțe inamice, externe și interne, iar deciziile luate de comun acord au dejucat escaladarea mult mai periculoasă a evenimentelor . 
Pentru loialitatea dovedită poporului român și opoziția la trădare națională, aveau, ulterior, să plătească. La viața generalului Iulian Vlad au fost puse în operă nu mai puțin de opt atentate, de la care a fost salvat numai de pronia cerească.
Exemplu de onestitate politică si civism, Domnia Sa a dat dovadă, pana in ultima clipa a vietii sale , de un crez exemplar in forta principiior care i-au calauzit viata, asumandu-si lucid, inteligent si responsabil destinul. În ziua de vineri, 05 mai 2017, mi-a spus că are zilele numărate și că, în scurt timp, nu va mai fi printre noi, dar pleacă cu sentimentul misiunii de căpătâi îndeplinite și că nu regretă privațiunile care i-au marcat viața, fiindcă și ele sunt parte a vieții. Aurel I. Rogojan Posteritatea si istoria vor judeca si aseza trecerea prin aceasta lume a generalului Iulian N. Vlad la locul pe drept meritat. ( Extras din volumul „ Iulian N. Vlad – Confesiuni pentru istorie” în curs de apariție la Editura „Proema”, Baia Mare)

82 de comentarii:

luminita spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...

Nu numai din 1977 a avut functii de conducere si decizie in MI , ci inca din '70 când era seful Directiei Cadre si Invatamant a MI-ului , o pozitie foarte de incrdere deoarece avea acces la toate dosarele personalului MI-ului.
Nu stiu cum ata cu rezolutia CNSAS-ului si apoi cu decizia instantei referitor daca a facut sau nu politie politica. Eu unul cred ca a facut.

Ioana spunea...

Sa nu uitam ca bolsevicuI Ilici kgb a fost adus la putere de Vlâd si Stanculescu Apropo ce se mai aude de restantele de la recalculare ?Cand se dau ca suntem deja in trim 4 Se mai respecta legea bugetului?

Profesor de logică spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
tigri2 spunea...

@Voi ,chiar credeti ca poporul a uitat cate nelegiuiri si abuzuri a facut securitatea?
S-a dus o generatie dar ISTORIA este vesnica !

gheo spunea...

Pana la urma a ”murit un om”, Dumnezeu sa-l odihneasca in pace !!!, dincolo de aceasta ramane o dilema extraordinara, ”Siluirea sufleteasca si trupeasca de catre securitate a ... ”cine mai stie, mi, zeci de mi, sute de mi de romani, in numele comunismului si a omertei comuniste”. Ce legatura are ”apararea intereselor statului roman cu ”torturarea ... nu mai stie nimeni numarul romanilor cazuti in ghearele securitatii ... cine poate sa ne spuna ???. A apara interesele unui stat NU are nicio legatura cu ”torturarea fizica si psihica a unui popor, tortura pe care UNII vor s-o indulceasca extraordinar de parca ar fi fost o ”joaca de construit castele de nisip ... ipotetic, mai ales cand, torturezi un popor ”zeci de ani ca apoi ... cand cade regimul sa te declari ”cu voce tare ca ... ESTI nivinovat !!!”, OARE ???. In rest ... Dumnezeu sa-l odihneasca in pace ! ... ”istoria ramane ISTORIE doar cu o conditie, sa ramana asa si sa nu se mai repete iar vinovatii ... SA TACA !.

Iulian Mareș spunea...

Luminițo,
Cel pe care nu-l lași să moară sau nu-l omori cu mână ta și cu zâmbetul pe buze, nu te va lăsa să trăiești!

Leo spunea...

"Dilema extraordinara" de care ne vorbea cineva , este in fapt o TAINA , la fel cum viata omului este alta TAINA intre 2 TAINE si anume nasterea si moartea.
Nu exista om bun desavrsit exact cum nu exista om rau desavarsit. Numai DUMNEZEU cunoaste toate ungherele sufletelor noastre cu cele bune si cu cele rele. De aceea ni se si cere : "NU judeca ca sa nu fi judecat". De fiecare data când luam la cunostinta ca a murit un om , trebuie sa ne gândim ca nimeni nu va scapa de moarte si de aceea , cat traim sa incercam sa facem voia DOMNULUI , in primul rand pt. soarta propriului suflet. DUMNEZEU SA-L IERTE !

Huhu Rezea spunea...

@Leonard
Vorba unui gânditor, tu nu te temi de inexistenta judecătorului din ceruri? Nu te temi ca nu are cine sa te ierte sau sa te judece?

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Nu putem face noi atâtea păcate câte ne iartă EL!

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Mulți au citit de rolul lui Vlad și Gușă; unii au lucrat cu ei, alții au fost în preajmă!
Cândva vor intra în cartea de istorie a neamului! Nevasta și fetele lui Gușă au emigrat, sub protecție asigurată!
Nora lui Vlad își conduce afacerea din străinătate!
O fi bine să uităm?

Leo spunea...

Onorabililor,
Reproducerea unei intrebari provocatoare a unui ganditor , ma face sa cred ca gânditorul citat este un agent al diavolului , deoarece insinueaza indoiala adevarului existentei lui DUMNEZEU.
In contextul discutiei , "Ganditorii" eu ii asimilez cu FILOZOFII.
Iulian spune bine ce spune in legatura cu Mila si Iertarea Domnului.
Fiti siguri si nu va temeti deoarece are cine sa va ierte si cine sa va judece.
Aceasta siguranta ti-o da numai CREDINTA , care este o tema foarte importanta a omului. Sau ar trebui sa fie..

Iulian Mareș spunea...

http://www.contributors.ro/reactie-rapida/contextul-mor%C8%9Bii-generalului-de-securitate-iulian-vlad/?attest=true&wpmp_tp=0

Cornelius Flavius Ifrim spunea...

Dumnezeu sa-l ierte! A murit un mare patriot care si-a iubita Tara, un mare organizator si conducator de Servicii Secrete intr-o perioada absolut foarte grea din punct de vedere politic si inconjurat de falsi patrioti, avand darul sa-i aleaga si sa discrearna pe cei mai buni si sa separe binele de rau. Asa era atunci, asa era politica, asa au fost vremurile, dar acest OM si-a meritat functia si gradele cu prisosinta si as crede ca a evitat Marele Macel prin atitudinea ce a avut-o la Revolutie! Ii ,,reprosez'' la modus simbolicus doar ca, daca era mult mai exigent, ba chiar as fi dorit sa fie exagerat de exigent cu imbecilii si tradatorii din comunism, pana la taierea gretoaielor si fumurilor unora, astazi aveam mai multi oameni cinstiti in politica si mai putini nenorociti! Sa fi strans surubul putin mai tare, astazi nu aveam atatia gaozari si gunoaie in politica romaneasca! Un astfel de General va ramane, in memoria colectiva si printre Eroii neamului, fara sa-si fi stirbit onoarea, demnitatea si toate calitatile de om si militar, si va fi vesnic cu mult mai presus si stralucitor decat toata cohorta, pleava si adunatura unor carieristi ingalonati si impaunati cu stele aurite, si care si-au manjit gradele si demnitatile actionand impotriva tarii, semenilor si interesului general, ca daca le-as insirui aici numele, ca la parastas, mi-ar trebui un blog intreg sa-i nominalizez!
Daca era pus la SRI, inca de la inceputurile anilor '90, astazi aveam toate serviciile secrete europene slugi credincioase la degetul mic si eram intrati in spatiul Schengen din primul an european! Toti, de la el si pana astazi, sunt doar niste jalnice umbre cenusii, condamnate la marele nostru dispret, amestecate vartos in afacerile murdare ale marilor corupti si destabilizatori politici ai tarii...

iceparu spunea...

De morti numai de bine.A nu se pune semnul egalitatii intre securitatea pe timpul lui Dej si cea de pe timpul lui Ceausescu totusi...Pe undeva ori nu se spune adevarul ori nu se stie.Nu voi intra in amanunte dar exista si un segment care facea politie politica vinovatii fiind pedepsiti fie cu inchisoare la Aiud fie internare in spitale de psihiatrie.Justitia militara a constituit bratul securitatii.Cu titlu de curiozitate.Membri cabintului gl.Coman,secretar al CC al PCR cu probleme speciale, nu suportau securistii.La nivel de supozitie.Nu cred ca Vlad Iulian in toata activitatea lui a fost cu crucea in san.E exagerat sa facem o apropiere intre Vlad Iulian si Stefan Gusa.Alta gasca in alta traista.Cu parere de rau afirm ca nea Fane nu a inteles la timp ca vremurile erau in schimbare.Nea Fane a fost un comunist convins chiar daca se temea de eventuale ascultari.Parintii lui alta generatie.La o adica nea Fane ar fi fost urmat.Altul nu.Numai creiati mituri.Toti au avut plusuri si minusuri.In alta ordine de idei nu voi intelege niciodata cum la nivelul lui dupa 1990 s-a lasat prostit de un fost ceist si a acceptat ca ginerele fie el si multimilionar in dolari, sa depasasca si nu cu putin in varsta socrul.Ma repet.De morti numai de bine.
Viorele@nea Fane avea o slabiciune vis a vis de aviatori.Vezi Barbieru ,Nistor etc.
Ioana@nu ati inteles nici acum dece Iliescu a fost votat cu o majoritate zdrobitoare?Fiindca toti aveau in familie mdp si se temeau de o eventuala epurare dupa modelul comunist.Iliescu ca fost activist de partid oferea garantie.

Huhu Rezea spunea...

@iceparu
Cominterniștii antinationaliști și urmașii lor de astăzi, globaliștii, fac acea confuzie diversionistă dintre perioada lui Dej, până în 1965, și perioada comunismului național de după 1965.
Te văd mai bine informat. Trupele de cercetare - diversiune, pregătite pentru a acționa în teritoriul inamic sau vremelnic ocupat, nu se aflau sub comanda lui Gușă?

Iulian Mareș spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
tigri2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Ice,
Daca te referi la Iosif-Constantin Drăgan....nu a fost CI, a plecat prin 40 in Italia, a lucrat și pt Italia fascistă printr-o firmă petroliera, ulterior s-a redresat prin multe studii istorice, sprijin direct! A finanțat direct sculptarea kipului lui Decebal, la Orșova, pe versantul sârbesc, pt a putea fi admirat din ROU!
Gușă a fost ceea ce azi numim tehnocrat 100%, iar ginerele i-a asigurat protecție soției și fetelor!
Cu toții știm când pe Gușă și Vlad i-a părăsit nervul, dar erau deja "dalmați" și gașca KGB aveau prostimea în spate....
L-au îmbolnăvit repede...

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Cateva grupuri au actionat in cea mai fierbinte zona, unele din 14, altele din 17!
Urmarea....monumentul de la Szeged!

luminita spunea...

DLE ADRIAN ,ai inceput iar? atat te duce capul.

Stelian P. spunea...

@Huhu (si nu numai dinsul)
Citez din „REGULAMENTUL TRUPELOR DE SECURITATE, PARTEA I, 1976:
Art. 4. Trupele de securitate ale Ministerului de Interne, parte componenta a Fortelor Armate ale R.S.R., faurite si conduse de Partidul Comunist Roman, educate in spiritul patriotismului si devotamentului netarmurit fata de patrie, partid si popor, sint destinate....sa participe la indeplinirea inaltei misiuni de aparare a cuceririlor revolutionare....strajuind neclintit si cu vigilenta marile infaptuiri ale socialismului.”
Data cind a intrat in vigoare face parte din perioada „comunismului national”!? E clar din definitie ca trupele de securitate faceau o pura politie politica fiind faurite, educate si conduse de catre unicul P.C.R. ? Trebuie sa explic faptul ca si celelalte elemente ale securitatii executau ordinele unui singur partid ? Comunismul national era aparat si de trupele de graniceri (componente ale M.Ap.N.) care stateau cu armele indreptate spre interior si nu spre exterior asa cum ar fi fost normal ? Ca fapt divers, aceste trupe erau conduse de socrul lui Dogaru care azi „reprezinta” Armata romana in totalitatea ei. Rezervistii nu au un reprezentant mai bun dintre ei ? Un altul care ne reprezinta cu onoare este Pricina, un trombonist notoriu al aceluiasi partid. Va mai mirati cit de rau sunt vazuti rezervistii de catre populatie ?

CEZAR spunea...


Blogger Stelian P.
De unde ai dumneata respectivul regulament..??
Simpla curiozitate ...!!

CEZAR spunea...

Iulian Mares spunea...

Huhu,
Cateva grupuri au actionat in cea mai fierbinte zona, unele din 14, altele din 17!
Urmarea....monumentul de la Szeged!
******
Asculta bai ...m-Al de doi bani ..
Nu erau ..oamenii muncii ..poporul care cerea libertate ..???

gheo spunea...

Ce a fost de fapt ”minciuna inainte si ... este adevar astazi” ?, trebuie doar sa asculti si privesti, astazi, in numele unei minciuni cum ca, romanii vor ajunge cu buzunarele mai pline AU VOTAT, urmarea, ”nici chiar maririle iluzorii de pensii si salarii NU vor acoperi ”scumpirile in avalansa care deja au inceput si vor continua tot in ”AVALANSA”, carburanti, facturi, preturi si ratele bancare ... si etc. Romanii vor plati cu varf si indesat ”increderea intro grupare de cameleoni” care reprezinta doar interesele lor si ale stapanilor lor care nu se afla in Romania. Si din pacate si din nefericire, romanii ”scrasnesc din dinti pe strada si aiurea DAR, cand vor merge la vot, vor VOTA la fel, ”prostie sau inconstienta sau ... amandoua la un loc, CUM naiba poate ajunge un popor ASA ?, ce valoare imensa de incultira poate distruge un popor in acest fel.

Iulian Mareș spunea...

Stelian,
Te.Gr. fluctuau funcție de politică externă, de nealiniere, când la MAI, când la MApN, după cum dorea Ceaușescu să prezinte că ROU este pt dezarmare...etc!
Dotarea, organizarea și pregătirea le permiteau susținerea luptei armate!

luminita spunea...

NU stiu cine esti dl STELIAN pop .uite vamancatiintre voi asa ca bine va face OLGUTA , si nu mai face pe desteptul ,ai mancat paine pe vremea aia ,sa iti fie rusine

Leo spunea...

Stelica , zi-mi te rog deoarece nu stiu
este vorba de Luigi Martis ? El a fost primul socru al lui Dogaru ?
Pe Pricina mi-l amintesc si eu cum comenta pe la radioTVR-ul de pana in 90, cum "armata era recunascatoare si multumea din inima cdt. suprem, stejarului din Scornicesti, cel mai iubit fiu etc......."
Securitatea a avut 2 "epoci" principale.
prima este securitatea lui "Pantiusa" intre 1948-1965
a doua este securitatea lui Onescu , Stanescu , Doicaru
A doua epoca a avut 2 subepoci : cea pana la defectarea lui Pacepa si securitatea de dupa defecatrea lui Pacepa , cea a lui Iulian Vlad , Plesita , Aristotel Stamatoiu , etc..

luminita spunea...

CITITI si vedeti ca mai sant si oameni cu caracter si suflet , DAN ADRONIC ,are o multime de cuvinte asa cum se cade , iar voi astia mai taceti ca u stiti nimic.Va place acum _? santeti umiliti si batjocoriti de cretuleasca si ai ei , va pune la oastrare OLGUTA . pai cum e

avianyc spunea...

INVICTUS

La noi e pace ,nu război,
Și cimitirul zace cu eroi,
Eroi postmortem ,bineînteles,
Făcuți la ordin ,sublocotenenti.

La noi e pace ,nu război,
Avem eroi, chiar campioni,
La ”Invictus” ....inventat,
De-un fiu de prinț .....,
Care și-a prezentat,
Iubita în tribună.

”Invictusi” noi suntem mereu,
Rachete-am cumpărat la greu,
La ordin ,bineinteles,
Ca linistea s-asigurăm,
Pe-a nostră cheltuială,
Celor care zi de zi ne fură,
Și pâinea de la gură.

Si uite așa ...mereu,
Săraci ,plini de nevoi,
”Invictuși” noi vom fi la greu,
”Medalia” la gât ne vor atârna,
În cercuri ale lumii ”bune și selecte”,
Si-n ranita de rezerviști,
Ne-or pune-un scaun cu rotile,
Și-o cârjă-asezonată,
C-o pensie de ”ei” ciuntată.

”Invictuși”, noi vom fi mereu ...

Avi

Huhu Rezea spunea...

@Stelian
Așa... și!!!???
Aceea era România acelor ani.
Crezi că prin Regulamentele de funcționare a celorlalte structuri din sistemul Forțelor Armate erau apărate alte valori?

Citeste și Decretul 444/1972 privind organizarea MFA

Art. 1. -
Ministerul Apărării Naționale înfăptuiește politica partidului și statului în domeniul apărării țării, avînd sarcina de a asigura pregătirea militară a tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România pentru ca aceștia să poată fi gata oricînd să-și îndeplinească drepturile și obligațiile sacre, consfințite prin Constituție, de a apăra, cu arma în mînă, independența și suveranitatea națională, integritatea teritorială a patriei, cuceririle revoluționare și munca pașnică a poporului român împotriva oricăror acte de agresiune și război.

Stelian P. spunea...

@Huhu
Stiu bine cum era Romania acelor ani dar stiu tot atit de bine ca numai securitatea si militia aveau misiuni specifice pentru apararea unui SINGUR PARTID. In legislatia de azi nicio institutie de forta nu are ca misiune sa fie educata si sa apere un singur partid sau mai multe. Mai stiu ca pot sa strig cit vreau JOS CAPITALISMUL sau IESI AFARA JAVRA ORDINARA ca nu ma aresteaza nimeni.
Mai am doua postari care vad ca nu au aparut. Care e motivul ?

@CEZAR
De la BDS. Dar ce importanta are ?

@Leonard
Este vorba despre generalul colonel Vasile Petrut, fostul comandant al trupelor de graniceri. El l-a facut ofiter pe Dogaru (la apelul bocancilor).

avianyc spunea...

@ Huhurez
Circula o vorba pe vremuri.
Mapn pâna la tanșee (evident la săpat). De la tranșee incolo ”gulerele albe” adică mai-stii.
Sau alta mai pe-nteles.
La cules porumbul în campanie ,încărcat în mașină si scos la drumul din marginea lanului mapn-istii.
Din drum până în curtea țăranului ,șeful de post la volan.
”Ciubucul” jumi-juma.
Dumnezeu sa-l odihneasca-n pace !
Poate se va întâlni cu Ceasescu si va trebui sa-i dea raportul cu ce s-a aintâmplat cu economia ”epocii de aur”.
Câti ”secu” crezi că vor figura pe lista ”fruntașilor” în privatizare si pus la pământ fabricile și uzinele ”socialismului multilateral dezvoltat”.
Dacă nu te descurci pot veni cu exemple concrete ....și chir pe domeniul strategic.

avianyc spunea...

@ Leonard
Cât timp lucrurile în politica o iau razna nu au rost comentariile.
Deviza ”totul functie de interesul politic si buget” nu mai lasa loc de comentarii.
În opozitie cu ”d-nul Kis” sfatuit de muzele lui paguboase ,eu, în lipsa existentei ”avocatului poporului” voi ”demonstra” pe 25 Octombrie în fata CNCD (ăia cu discriminarea). Le voi înmâna în nume personal si un memoriu pe întelesul tuturor.
După aceea mai vedem.
Numai de bine !
@ Mareș
Multumesc de interesul sincer !
Multa sanatate !

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Cezar,
Că ești cam dus o știm cu toții, dar că ești și kior...nu mă așteptam!
Szeged este în ROU, mă?...Eroi ai HUN, mai Tăntălăule....

Profesor de logică spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Stelian P. spunea...

@luminita
Aveti numele meu,ce mai doriti sa stiti despre mine ? Trimiteti-mi o fisa de actualizare a datelor ca pe vremuri si va raspund.
Am mincat piine pe cartela. De asta sa-mi fie rusine ? Credeti ca militarii din Europa se hraneau cu scoarta de copaci si numai la noi a rasturnat bunul Dumnezeu cornul abundentei ? Credeti ca in alte tari militarii stateau in bordeie sau sub poduri si numai la noi tov. Ceausescu construia garsoniere de lux confort 3 ? Comentariile dvs. imi aduc aminte de nivelul intelectual al cadrelor cu care mi-am inceput cariera de comandant de pluton. Oameni fara multa scoala aruncati in uniforma direct de la coada fabricii de lapte. Oameni care la ordin isi terminau si liceul in 10 zile. Evident ca pentru ei piinea era foarte dulce. Mie sa-mi fie rusine ?

Huhu Rezea spunea...

@Stelian
Inseamnă că, în calitate de comandant de pluton, făceai parte din aceeași armă cu acei subordonați mâncători de pâine foarte dulce.
Din 25 de ani ceaușiști doar în 7-8 ani ai procurat pâine pe cartelă.

CEZAR spunea...

Iulian Mares
m-Ale ..ca esti prost ..stiam ..dar ca esti prost ..prost ..nu stiam !
La aia ma referem ..tantalaule ..unde au actionat ...unde au fost punctele fierbinti ..in 14(MAI PUTIN)..IN ) 17...??

CEZAR spunea...

Raspunsul meu pentru m-Al..este pentru aceasta postare ! m-Alul se face prost (starea lui naturala)si ca nu intelege ! Daca cineva poate sa-i traduca pe intelesul lui !!

Iulian Mares spunea...

Huhu,
Cateva grupuri au actionat in cea mai fierbinte zona, unele din 14, altele din 17!
Urmarea....monumentul de la Szeged!
******Cezar spune :
Asculta bai ...m-Al de doi bani ..
Nu erau ..,,oamenii muncii" ..,,poporul care cerea libertate" ..???

Huhu Rezea spunea...

@Cezar și Mares
Eu îl întrebasem pe @ice sub a cui comanda se aflau trupele de cercetare MFA din anul 1989. Nu se aflau sub comanda MStM.. condus de Gusă?
Cred că @mares se referea la trupele de cercetare ale Ungariei trimise să-l sprijine pe Tokes.

CEZAR spunea...

..apoi ii clar ca si eu tot la astea ma refer !!
Problema-i ca m-Alul si tizul lui mai fara dinti ..,,Domnul" T-2MaKiss..le numesc ..,,oamenii pasnici iesiti in strada sa ceara libertate ....!! SIC....!!

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Stelian P. spunea...

@Huhu
Da, erau sefii mei directi sau indirecti. Am avut o satisfactie ascunsa cind unii cu mult bun simt ma rugau sa-i ajut la intocmirea rapoartelor pe care (ziceau ei) nu le inteleg dactilografele.:)
Si iarasi Da, doar 7-8 ani am procurat (mai ales simbata cind reuseam sa plec acasa la ora 15.00) si la magazin scria PIINE iar inauntru in loc de piine erau doar citeva vinzatoare simpatice. Dvs. stiti ce inseamna sa stai o duminica fara piine si sa-ti vezi sotia si copii consolati cu langosi sau clatite ? Ca sa le punem luni dimineata un pachetel in ghiozdan se ducea sotia (daca nu era in tura) la ora 03.00 sa stea la coada. Totusi nu in fiecare simbata se intimpla asa. Cred ca trebuie sa-mi fie rusine.

Leo spunea...

Acum fosta "Cercetarea - Diversiunea" are 3 denumiri dar nu stiu daca este aceeasi "Marie" cu 3 palarii : "Operatiuni Speciale" ; "Cercetare in Adancime" si "Cercetare".
Ei cum este Iulian ?

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Nu! Pe atunci BCc al AAÎ avea doar una CpCc prin Post., adică în Dpz. Inamic...., MStM avea un B, al DIA!
Husa a solicitat venirea unor grupuri și în 17, pt a avea informații reale din strada! Alte grupuri erau din 14 pe zone și mai fierbinți și luaseră urma, pe mulți lasandu-i reci, de la gauri!
Cezar, nu știe căci el era doar Cdt grupa! Ei, acei morți de până în 17 sunt la Szeghed! Sa mai încerce...
Nu orice structură de Cc merge in adâncimea inamicului! Înțeles?

Huhu Rezea spunea...

@mare
Și cum au extras atâtea victime din teritoriul inamic?

Iulian Mareș spunea...

Leonard

https://www.curentul.info/dezvaluiri/iulian-vlad-nu-am-nicio-treaba-cu-tiripliciul-de-cosmin-gusa-e-doar-o-virgula/

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Morții au fost la noi in tara și le-au fost returnați! Cineva a hotărât așa...

Huhu Rezea spunea...

iceparu a introdus un nou comentariu privind postarea dvs. "Incă o confirmare că hemoragia ieșirilor din siste...":

Revin la subiectul anterior.Nu faceti confuzie intre securitatea propiu zisa si trupele de securitate.In multe aplicatii trupele de securitate le-am intrebuintat ca subunitati luptatoare.Tot aceste subunitati impreuna cu subunitati din alte structuri erau nominalizate pt.sprijinul subunitatilor de infanterie ce asigurau apararea obiectivelor de importanta deosebita.Ofiterii de la trupele de securitate aveau pregatire de infanterie si in plus scotocirea.Ofiterii de transmisiuni,geniu,chimic,intendenta de la trupele de securitate erau pregatiti de MApN.Toti ceistii ce isi desfasurau activitatea in unitati ale MApN dar si din inspectoratele de judetene de militie dar si de securitate erau proveniti din fosti ofiteri din MApN prin mutare.
Facati acuzatii nedocumentate privind trupele de securitate,trupele de graniceri,garzile patriotice.Dupa 1990 am avut ocazia sa cunosc membri ai securitatii operative.99% dintre ei erau proveniti din viata civila(ingineri,profesori,arhitecti,barbati si femei ispite) in cautarea unei paini albe cu zero pregatire militara.Pentru cei cu raspundere in sectorul economic respect.Ma justific.Imaginati-va cate pierderi de vieti ar fi fost daca se spargea un baraj hidroelectric,o explozie intr-un sector cu furfurol,o scapare dintr-un rezervor de amoniac,o otravire a laptelui intr-un ICIL sau a apei potabile etc.
Ofiterii ceisti cu toate ca erau parte componenta a Consiliului securitatii statului in marea lor majoritate nu au facut politie politica.
Cineva facea referire la Batalionul de cercetare in dispozitiv subordonat Directiei de informatii militare.Stiu ca a actionat sub comanda colonelului Ghergulescu in perioada de dupa 17 decembrie 1989 in Timisoara.Specificul actiunilor si rezultatele nu le cunosc.

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Spui un lucru foarte grav.
Cine le-a restituit ungurilor acele cadavre când ele erau cea mai buna dovada pentru a demonstra intervenția străină în declanșarea evenimentelor din 89?
S-a făcut pe bună dreptate mare scandal pentru cadavrele transportate la București și ni s-a ascuns că ungurii și-au luat cadavrele teroriștilor cu știrea celor care au orchestrat din interior lovitura de stat?

tigri2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
tigri2 spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Leo spunea...

"Specificul actiunilor si rezultatele nu le cunosc."
Toata lumea le cunoste , numai tu nu le cunosti. Revolutionarii din dec. '89 au murit impuscati in cap de nimeni.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Tu faci doar ce vrei?
Acum auzi pt prima data?
Poate că înregistrările cu focuri de armă și comentarii despre 60000 de morți nici nu le-ar fi aruncat pe media un post sârbesc, pt prima data? Cu sprijinul unui diplomat sârb!
"La căpătâiul muribundului, cu ceva avere, se aduna multe rude! Uneori interesele converg!"
Cei aprox 20000 turiști ruși probabil că au plecat din tara, prin primăvară, pt că văzuseră toate muzeele?
Sau, poate, unii lideri, postdecembristi, nici nu doriseră intervenția forțelor rusești, căci noi nu putem face fata?
Nici nu mi-am inkipui că avem în jur numai vulturi hoitari!
Stai sa vezi ce unda de soc se va propaga după deranjul din Catalonia!
Sa te ții!
Uite cam ce păreri avea moșul, care trecu cu demnitate, la cele sfinte...

https://www.curentul.info/dezvaluiri/iulian-vlad-nu-am-nicio-treaba-cu-tiripliciul-de-cosmin-gusa-e-doar-o-virgula/

Iulian Mareș spunea...

Un nene scrie lucruri f veki...Consiliul Securității...pai era de mult timp DSS!
Trupe sec erau structuri de valoare B și Bg pregătite pt lupta, în măsură să execute misiuni de luptă, în subordinea MU ale MApN, pe o direcție secundara! Am rămas stupefiat că puteau executa și scotociri! Cea mai complexă misiune!
Pai asta se făcea in adâncimea operativă...nu în este 1; mai greu este cu blocarea Da Aer! Daca constituim B și Bg pt scotociri și perieri... Vai nouă!
Lasă-mă cu otrăvirea laptelui...că nu ești Brateș sau Iliescu!...o dam in terorism...

Iulian Mareș spunea...

Nu știam....

http://m.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/fiul-generalului-iulian-vlad--ultimul-sef-al-securitatii-lui-ceausescu--lucreaza-pentru-premierul-mihai-tudose-471517

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Prof. Troncota confirma afirmația mea și în plus vb și de avionul din seara de 21!
Regretul lui, este că mulți au fost arși și of de informații străini nu au mai avut parte de onoruri militare, căci erau și ei sub jurământ și drapel, kiar dacă erau inamici!
Dpv al meu avertismentul este clar: voi veți îngrașă pământul pt care ați luptat...că să fie egalitate deplină! Au fost numiți cu grad cei care au condus la Timișoara și București!
Nu am știut cât de mult l-au prețuit kinezii pe Gl Vlad!

Huhu Rezea spunea...

@Iulian
Atât voi, aici, cât și prof. Troncotă, la Antena 3, ați spart azi un subiect tabu, interzis a se comenta public în România, respectiv despre cadavrele teroriștilor străini care au acționat la evenimentele din Timișoara, dintre care o parte au fost cedate, oficial, de puciștii noștri, către statele aparținătoare, iar altele au fost arse la crematoriu.
Din păcate, Gâdea și Badea, neatenți, preocupați de ce întrebări să pună, l-au întrerupt pe Troncotă... tăman când începuse să dea mai multe amănunte despre arderea acelor cadavre.
Bine că a apucat să spună numele celor care au condus comandourile de diversioniști care au acționat la Timișoara și București.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Si EI vor vorbi, caci au o varsta, ...si in plus sa terminam odata cu trasul unii in altii sau in umbre!
Ca au fost si multe diversiuni si demonstratii de forta, asta este o alta tema!
Ca exemplu....ce rost avea aducerea in Bucuresti a inca 2 RTc, pe langa ce exista deja! Ca principiu, Tc nu prea intra in localitate, mai ales masiv si neprotejat, devine f vulnerabil!
Probabil, trebuia o demonstratie de forta si bruta nu numai de intelligence!
Un erou, cu al carui fiu am lucrat, gl.Geanta, fostul sef de st naj al Cdm.Tr.Gr., trecut in nefiinta acum 3-4 ani; datele si informatiile lor, dinspre Moldova, punerea in stare de lupta a BgGr, zona Iasi, refuzul ferm de a permite intrarea unei grupari miltare puternice, ce tocmai se redislocase in imediata vecinatate, il vor baga cu siguranta in manualul de Istorie Militara, cel putin!
Fara a fi amanut!
Gl.Vlad este vizitat, in Jilava fiind, de seful securitatii Kinei; se fac presiuni pt eliberare si imediat dupa eliberare este primit in Kina, la Cdm Consiliului Securitatii cu onoruri militare, ekivalente sefilor de stat! Uluitor!
MAE ar trebui cercetat....a dat sau nu pasapoarte diplomatice in acea perioada cat si dupa, in numar mare?
Exista o persoana, care in perioada 14-21 a facut un drum la Moscova, aprox 24h, dus-intors, cu pasaport eliberat atunci si ulterior distrus?
Cine a fost S.Nicolaescu, in fapt, in afara faptului ca era nepotul unui general aproape rus, fost cdt al DMc Tudor Vladimirescu? Ce cauta pe Tc cu Pm la gat, facand presiune (amenintari directe) pe ofiterii din fata CC sa deskida focul?
Este normal ca el, implicat major, sa conduca si comisia parlamentara de cercetare a evenimentelor din 89? Avea interes sa scoata pe unii si sa-i infiereze pe altii?

PS- prof. Troncota....nu cred ca se deskidea mai mult, dar mai stii?...are si el o varsta si nu-i mai pasa! Pt ca cineva m-a contrazis, el a confirmat existenta diviziunii antiKGB, dupa Cehoslivacua-68, indicand numele sefului si indicativul de UM.

Leo spunea...

Trupele de securitate (deveniti jandarmi pe timpul lui Viorel Ursu), desi erau cum zice Iulian aveau totusi ceva in plus si anume o trepta in plus lanivelurile functiilor asociate gradelor . Adica cdt. de pluton la trupele de securitate era functie de cpt. , cdt de cp. de trupele de securitate era functie de mr. , etc..
Tot de la un fost coleg de liceu care activa acolo , mai stiam ca de exemplu in zona Dragoslavele ( si in alte 5 locuri) , trupele de securitate aveau autostatii radio performante , incadrate cu subofiteri , care monitorizau 24/7 comunicatiile radio tintit numai ale MApN-ului.
Apoi sa ne spuna cineva cum a fost cu "RETEAUA R" , care se pare ca a creat cele mai mari diversiuni in '89 si care era o structura paralela a securitatii de la securitate tocmai pt. a lupta impotriva actiunilor de tradare .
Asa ca raul cel mare a fost din interior nu din exterior. Exteriorul a fost "fitilul".

Leo spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Toate structurile de CC au mijloacele și obligația de a asculta frecvente Ed, pe diferite lungimi! Așa se face! 😂
Prin legea de atunci, în spatele inamicului, în teritoriul vremelnic ocupat, luau ființă, la ordin, structuri destinate misiunilor specifice!
Tu nu-ți dă gânduri că acei luptători erau, din prima zi a constituirii, funcționari din primării sau primarul și prefectul, ce aveau pregătire militară si specifică tot cam cat au și ăștia de acum....
Categoric că cineva îi avea în slujba, îi plătea, îi ekipa și avea să-i și activeze la hotărârea politică! Unii erau cu geana, alții cu fapta, ceilalți cu transmiterea de date...toți legendati!
Personal, eu nu cred că au fost activați... Și oricum, le lua ceva timp până la o acțiune concretă!
Poate greșesc...

Iulian Mareș spunea...

Leonard,
Treapta in plus venea de la faptul că BSec era unitate independenta, cu stampila! Cred că aveau și Cp independente...nu sunt așa sigur, dar asta nu este relevant sau definitoriu!

CEZAR spunea...

Induiosator..cum le mai stie m-Alul pe toate ..din carti !!
Nu simtiti nevoia ..sa-i cereti sa spuna si el ..ce a FACUT CONCRET ..cu subiect si predicat ..???
Macar asa o povestire romantata ..in care ..se facea ca m-Alul tinea si el un p.m.in mana stanga si cu dreapta arunca ...grenade ..musai ..defensive ...SIC!!

CEZAR spunea...

Apropo se SECU..
Voi vorbiti aici ..NUMAI de trupele de securitate unde faceau armata cei mai rasariti fii ai patriei
Nu stiu cum o fi ajuns ..BOC
Adevarata securitate ii cu totul alta ..!!!

tigri2 spunea...

Aveau nevoie si de oameni destupati la minte, nu neaparat "mare cat o camila si prost ca o gaina"

Leo spunea...

Intr-un comentariu din aceasta TEMA , H-ul ne spune ca citez:
" Dupa 1990 am avut ocazia sa cunosc membri ai securitatii operative.99% dintre ei erau proveniti din viata civila(ingineri,profesori,arhitecti,barbati si femei ispite)..."
Avand in vedere ca in '90 H-ul avea 40 de ani , deci in varful parabolei vietii personale si profesionale , il rog pe h-ul sa fie amabil si sa ne spuna :
- Cu ce ocazie " a vut ocazia sa cunoasca membri ai securitatii ".. ?
- Cate "femei ispita" , a ispitit el prin acei ani din varful parabolei ?

tigri2 spunea...

La punctul 7/3 nu s-a mentionat art.40 din OUG-57, intentionat sau cu rea vointa?
http://www.tribuna.ro/stiri/eveniment/degeratu-armata-romana-un-dezastru-80-procente-din-buget-se-duce-pe-lefuri-112090.html

Huhu Rezea spunea...

@Anooo!
Citește mai atent și adresează intrebarea lui @iceparu... că el a compus acel comentariu. Eu nu am făcut altceva decât să il mut pe acest topic.
Cum și @ice este un neatent, aruncase acel comentariu pe un topic despre pensii.
Probabil ca @ice a făcut parte din acei ofiteri DIA care au fost detașați de Stănculescu și Militaru, în ultimele zile ale lunii decembrie 1989, să preia în supravegherea unitățile operative ale securității după desfiintarea DSS și trecerea acestora sub comanda MFA.
In luna martie 1990, după evenimentele iredentiste de la Tg Mures, Vatra Românească i-a cerut lui Iliescu reactivarea unităților informative și readucerea, în județele în care activaseră, a ofițerilor care fuseseră împrăștiați de Militaru prin alte județe. In acel context CPUN a emis decretul de inființarea a SRI.

Leo spunea...

Nu te cred , deoarece IC , era pe ramura descrescatoare atunci in '90 , avand 50 de ani si era cam expirat pt. DSS -ul fie si al lui Militaru seful de agentura...Deci era pe linia moarta mai ales in zona "ispitelor"...

Viss spunea...

A mai murit un ștab. A trăit mult și a trăit foarte bine. Ce să zi? Să-l ia dracu', dacă nu cumva chiar l-a luat, deja!

Huhu Rezea spunea...

@Viss
Lua-te-ar D-zeu în viss!
Crezi că este vreo diferență?

Leo spunea...

H-ule , H-ule ,
viss-a-viss de Viss ,
pornesti bine dar termini gresit, ca orice "cugetator luminat". Sa nu zici ca nu ti s-a spus...
PS
Iulian , a aparut mustul si patrama la bodegile din Chirigiu ?

Viss spunea...

@Huhu, înțeleg că este blogul tău personal, pe care postezi ce vrei și moderezi asemenea. Multă sănătate, altceva nu mai e de spus!

Leo spunea...

Viss-a-Viss
Daca era personel nu era public si era discret cum ii este ID-ul si numele de pasare (era sa zic numele de serviciu)
Este o gradina publica de care se ocupa un gradinar uns cu toate alifiile.
Pe langa un padurar , un veterinar , un filozof , un merceolog cred ca era bun si un gradinar pe sinecura la MApN (sau MFA cum ii place sa prescurteze)

luminita spunea...

VISS prost un nenorocit sa te calce trenul idiotule

Viss spunea...

Toată gaşca pestriţă de securişti, penali, pseudoistorici şi aşa-zis jurnalişti îl plânge cu lacrimi amare. Îi înţeleg. Şi-au pierdut efigia. De unde să mai scoată dezvăluiri despre cum seamănă justiţia de astăzi cu abuzurile „Securităţii rele“ din anii ’50? Cine o să-i mai mângâie pe cap înţelegător, când vor spune că sunt totuna cu deţinuţii politici din penitenciarele comuniste? Cine o să le mai dea dreptate că Uniunea Europeană este o dictatură şi democraţia este o prostie? Cine le mai alimentează conspiraţiile?

Huhu Rezea spunea...

@Viss
Tu nu vorbești ca un militar ci ca un #scârbavnic propagandist internaționalist, globalist și corporatist. Marș în Piața Victoriei!
Când erai mai înțelept, anul trecut, înainte de a pleca în străinătate, csriai pe acest blog:
„Mai mult ca sigur, cei care urăsc foarte mult nu își dau seama că ura afectează cel mai mult organismul gazdă”

Leo spunea...

H-ule , e Mars dedicat in Piata Victoriei ?

Iulian Mareș spunea...

Pt Vis/Coșmar și alții,

Răspopitul Bikir a surprins cel mai bine valoarea...

http://evz.ro/florian-bichir-iulian-vlad-as-al-serviciilor-de-informatii.html