Un produs Blogger.

vineri, decembrie 15, 2017

Ordinul M159: degeaba se îmbunătățesc normele de încadrare în condiții deosebite, speciale și alte condiții dacă sporul corespunzator din procentul de pensie este suprimat prin art. 30 al L 233/2015 modificat prin OUG nr.57/2015

2 comments
ORDIN nr. M.159 din 6 decembrie 2017pentru modificarea pct. II nr. crt. 15 din anexa nr. 1 la Normele metodologice privind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 995 din 14 decembrie 2017
  Pentru aplicarea prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare, și ale art. 11 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.Articolul I(1) Punctul II numărul curent 15 din anexa nr. 1*) la Normele metodologiceprivind încadrarea în condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice personalului militar, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.123/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Notă 
  *) Anexa nr. 1 la normele metodologice nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.
  (2) Anexa la prezentul ordin nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificată potrivit art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2001privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate, cu modificările ulterioare.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul apărării naționale,
  Mihai-Viorel Fifor
  București, 6 decembrie 2017.Nr. M.159.
  NOTAAnexa 1 la HG 1294/2001 nu a fost publicată în MO, dar ea a transpirat în online și o puteți citi  AICI


  2 comentarii:

  medicmilitar12 spunea...

  ...si totusi-care e modificarea...?

  avianyc spunea...

  @ M & Mareș
  Prin grija de buna informare a d-nului Huhurez gasiti aici publicat atat HGR 1294/2001 cât si
  in subsol HGR 1294 modificat cu HGS 1019 valabil pâna azi si in continuare.
  La cap II (6 luni la an) pct 5 gasiti incadrarile in discutie.
  Aplicati pe acest comentariu si veti ajunge la sursa sau aplicati in arhiva pe HGR 1294/2001 .
  La bună lectură !