Un produs Blogger.

joi, ianuarie 31, 2019

Despre dreptul pensionarului de a beneficia şi de revizuirea pensiei stabilite prin decizie, chiar rămasă definitivă.

9 comments

Revizuirea pensiilor militare este reglementată în art. 65 al Legii 223/2015 astfel:
Art 65(1) În situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa de pensii sectorială operează, din oficiu ori la cererea persoanelor îndreptățite, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire.
Ne-am cosmopolit cu totul; ploaia îngheţată a devenit freezing rain
 Pe când Eiscreme?


Intr-un RIL de interpretare a dispoziţiilor din legea pensiilor din sistemul public  privind  recuperarea drepturilor de pensie acordate necuvenit, ICCJ a abordat o serie de teze legate de instituţia revizuirii pensiilor, probleme care sunt valabile şi pentru pensiile militare, chiar dacă acestea, nefiind contributive, nu sunt drepturi câştigate, în interpretarea Curţii Constituţionale.
Tragem concluzia că o decizie de pensie necontestată în termen legal rămâne definitivă, dar nu este de neatacat în cazul în care  drepturile sunt stabilite în plus sau în minus prin erori de calcul sau prin aplicarea/interpretarea greşită a legislaţiei în vigoare la data emiterii deciziei.
Revizuirea la cerere sau din oficiu nu are un termen de exercitare.
Cererea de revizuire se adreseaza Caselor Sectoriale de Pensii, iar în caz de respingere sau de lipsa unui  raspuns în termen de 45 de zile, intocmai ca la contestaţie,  se formulează cerere de revizuie la tribunal. 
Extrase din Decizia nr. 12/2017 a ICCJ:    

19. Dispozițiile art. 107 din Legea nr. 263/2010 referitoare la procedura revizuirii pensiei sunt relevante pentru cauza pendinte, întrucât ilustrează cel mai pregnant succesiunea operațiunilor în una dintre ipotezele particulare de modificare a dreptului la pensie, respectând dispozițiile de principiu ale legii, după cum urmează:
a) emiterea deciziei de revizuire, alin. (1) al articolului anterior menționat statuând că „în situația în care, ulterior stabilirii și/sau plății drepturilor de pensie, se constată diferențe între sumele stabilite și/sau plătite și cele legal cuvenite, casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire”. Totodată, în practica judiciară s-a reținut că revizuirea constituie operațiunea de corectare a cuantumului pensiei ca urmare a unei erori de calcul (preluarea greșită a datelor referitoare la stagiul de cotizare, la contribuția de asigurări sociale etc.), dar și ca urmare a unei aplicări sau interpretări greșite a legii;
21. Referindu-se la revizuire, Curtea Constituțională a clarificat aspecte importante ale acestei instituții juridice, statuând că aceasta apare ca o modalitate de punere de acord a cuantumului pensiei cu dispozițiile legale în vigoare la momentul stabilirii pensiei și că textul de lege criticat nu are în vedere doar ipoteza diminuării pensiei, ci și pe cea a măririi cuantumului acesteia, atunci când pensionarul solicită constatarea unei diferențe între suma legal cuvenită și cuantumul pensiei stabilit și aflat în plată, astfel că poate fi privit și ca un mijloc de protecție a dreptului la pensie.
22. Pornind de la această observație a instanței de contencios constituțional, în literatura de specialitate s-a susținut că dreptul pensionarului de a beneficia de revizuirea pensiei stabilite prin decizie, chiar și rămasă definitivă, nu trebuie privit izolat, ci ca o componentă a dreptului la pensie, singura limitare acceptată fiind aceea de a nu se înfrânge autoritatea de lucru judecat.
25. În considerarea acestor temeiuri de drept, interpretate sistematic, rațional, se poate considera că un raport juridic de asigurări sociale s-ar putea defini printr-o singură decizie de acordate a dreptului la pensie, în temeiul căreia să se facă plata efectivă a pensiei, sau printr-o succesiune de decizii de acordare, recalculare, revizuire, încetare, suspendare, reluare, modificare a dreptului la pensie, cu precizarea explicită că o eventuală decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale este într-un raport de accesorialitate, de condiționare, de subsecvență cu decizia de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie, întrucât numai astfel se respectă dispozițiile legale și se conferă previzibilitate drepturilor beneficiarilor sistemului public de pensii.
29. Din jurisprudența instanței de contencios constituțional s-a reținut, în spiritul acestei idei, că pensia este o formă de prestație de asigurări sociale plătită lunar, în baza legii, inerentă și indisolubil legată de calitatea de pensionar, obținută în baza unei decizii de pensionare, cu respectarea tuturor prevederilor impuse de legiuitor. În egală măsură, considerentele desprinse din jurisprudența Curții Constituționale, într-o formă directă sau indirectă – prin definirea instituțiilor revizuirii, recalculării, a regimului juridic al acestora, prin definirea unor concepte mai noi sau mai vechi etc. – conferă consistență primei orientări jurisprudențiale.
30. Astfel, s-a statuat că revizuirea apare ca o modalitate de punere de acord a cuantumului pensiei cu dispozițiile legale în vigoare la momentul stabilirii pensiei; prin urmare, nu se poate vorbi despre afectarea retroactivă a unui „drept câștigat”, de vreme ce, de acest atribut se bucură doar „cuantumul pensiei stabilit potrivit principiului contributivității”, și nu cuantumul pensiei aflate în plată, stabilit însă cu încălcarea dispozițiilor legale; obligația restituirii sumelor încasate necuvenit este o expresie particularizată în materia asigurărilor sociale a instituției îmbogățirii fără justă cauză, prevăzută de art. 1.345 din Codul civil. Tot astfel, instanța de contencios constituțional a statuat că “sumele plătite cu titlu de contribuție la asigurările sociale nu reprezintă un depozit la termen și, prin urmare, nu pot da naștere vreunui drept de creanță asupra statului sau asupra fondurilor de asigurări sociale”, dar și că “protecția dreptului de proprietate privată nu se poate extinde asupra sumelor dobândite necuvenit”.
32. O evidență corectă și unitară a drepturilor și obligațiilor participanților la sistemul public de pensii exclude posibilitatea coexistenței unei decizii definitive de acordare a pensiei (conformă dispozițiilor legale la momentul stabilirii ei și care beneficiază de prezumția de legalitate și temeinicie) cu o decizie de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale, ambele emise pe numele aceleași persoane, în lipsa unei decizii de încetare, suspendare, modificare a drepturilor de pensie.
33. Dificultățile practice de aplicare a textului legal de către casele de pensii nu pot face inaplicabil un text legal în vigoare, iar încălcarea de către pensionar a obligației de a anunța intervenirea uneia dintre situațiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 263/2010 nu poate valora juridic cauză de exonerare a casei de pensii de obligația de emitere a deciziei de suspendare, potrivit art. 114 și art. 116 din Legea nr. 263/2010.

9 comentarii:

Unknown spunea...

Cum functioneaza acest drept la CPS MApN: daca va adesati direct CPS , nu se rezolvati nimic, indferent de documentele justificative trimise.
exemple:
1. unele cadre militare au constatat ca in cele 6 luni alese pt BC au indeplinit functii prevazute cu grad mai mare decat gradul detinut si nu s-au respectat prevederile M 25/2016 articolul 13.
Au contestat acest lucru in termen legal, dupa un an comisia de contestatii a considerat ca cererea este nefondata. S-au adresat in scris comandantului CMZ, solicitandu-i refacerea BC conform M25/2016 art 13 si inaintarea acesteia la CPS in vederea revizuirii drepturilor de pensie. In termen de o luna au primit o decizie de revizuire, cu actualizarea corecta a soldei de grad, noi drepturi de pensie dar nu si retroactiv.
2. unele cadre militare au constatat nerespectarea prevederilor legale legea 223/2015 art 60 al.1 pct.a (luarea in considerare a cf. de grad detinut la data trecerii in rezerva, mai mare decat cel din cele 6 luni alese pt BC) la actualizarea drepturilor de pensie datorita cresterii SF cu 15%.
Chiar daca au contestat acest lucru la comisia de contestatii, motivand cu copie dupa livretul militar si prin faptul ca gradul detinut la trecerea in rezerva se afla in dosarul de pensionare de la CPS, cererea a fost considerata nefondata.
S-au adresat tot cdt CMZ, dar n-au gasit nici o intelegere la acesta, nici cei care au iesit la pensie de la CMZ nici cei care au iesit la pensie de la alte UM din judet si au documentele de evidenta la CMZ. Spre informare, cei care n-au iesit la pensie de la CMZ, li s-a spus sa se adreseze UM de unde au parasit sistemul, la ceilalti , nimic..
Se asteapta acum sa intre ciuca in cort , si sa se adreseze in scris Sefului SMAp, pt ca CMZ este subordonat acestuia prin unul din loctiitori.

Iulian Mareș spunea...
Acest comentariu a fost eliminat de autor.
Huhu Rezea spunea...

@Cro Max
Dacă ați citit acest topic de ce nu ați pus aici întrebarea!
"Dle H,am citit punctul dvs de vedere ,referitor referitor la contestarea deciziei de pensionare, potrivit L223/15 art.65 (1) si va rog sa precizați, daca se poate, interesul sintagmei,,LEGAL CUVENITE,, . Solicit aceasta intrucat au aparut voci care sustin ca prin ,,legal cuvenita,, se refera atunci cand o instanta a stabilit acea valoare . Multumesc ,scuze ca ma abat de la tematica pusa in dezbatere."

Sunt prea serioase aspectele de interpretare juridică de către ICCJ a instituției juridice...Revizuirea pensiilor... și deosebirea ei de contestarea deciziilor de pensie că sa lăsăm acest topic năpădit de alte teme .
Revizuirea se cere sau se operează de către Casa Sectorială după depășirea termenului de 30 de zile pentru contestare de la comunicarea deciziei, numai în cazul în care se identifică erori de calcul, sau aplicarea/interpretarea greșită a legislației în vigoare la momentul emiterii deciziei de stabilire/recalculare/actualizare a dreptului de pensie.
Drepturile de pensie cuvenite sunt drepturi stabilite conform legii în vigoare, nici mai mult, nici mai puțin.
Așa cum spune și ICCJ o decizie de pensie necontestată devine definitiva dar, fiind emisă de o autoritate administrativă decizia nu are autoritate de lucru judecat și poate fi îndreptată prin revizuire.
Numai drepturile de pensie stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă au autoritate de lucru judecat.
Mai mult, ICCJ statuează că revizuirea este chiar o componentă a dreptului constituțional de pensie.

Casele de pensii nu pot invoca propria lor culpă în aplicarea/interpretarea legii pensiilor pentru a nu proceda la revizuirea unei decizii de pensie definitivă.
Nici pensionarul nu poate invoca propria culpa sau a altor persoane in prezentarea unor date eronate care au determinat drepturi de pensie necuvenite și nu se poate opune recuperării de către Case a acelor drepturi.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
pls, fara ekivoc, pensionarul nemultumit, care a pierdut cele 30 zile pt contestatie din varii motive, poate solicita, in instanta revizuirea pensiei?
La ce riscuri se expune?

Huhu Rezea spunea...

@Mares
Această decizie a ICCJ va reconsidera serios instituția revizuirii deciziilor de pensie, instanțele nemaiputând să expedieze aceste cereri la calificativul de contestații disimulate în revizuiri.
Pensionarul care a pierdut termenul de contestare are posibilitatea să formuleze o plângere către Casele de Pensii în care pune în evidență erorile de calcul sau situații concrete de aplicare/interpretare greșită a legii și a normelor de aplicare a legii privind pensiile militare, erori care au diminuat pensia stabilită/actualizată față de pensia cuvenită potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Răspunsul dat de Casa Sectorială poate fi atacat la Tribunal având ca bază legală art. 65 din Legea 223/2015.

Iulian Mareș spunea...

Huhu,
Ok, este f clar, acum, dpv al procedurii de urmat!

Sorin spunea...

Huhu,
După cât timp de la confirmarea primiri de către casa de pensii a contestației pot introduce acțiunea în instanta.
Mulțumesc.

ionel bardas spunea...

doamna ionica actiunea in instanta se poate introduce la cca 60 zile dupa confirmarea de primire a depunerii contestatiei daca intre timp nu va venit hotarirea comisiei de contestatii

Huhu Rezea spunea...

@Ionica
Art 98 din L 223

(5) În situația în care contestația nu este soluționată de comisiile de contestații în termenul de 45 de zile, deciziile de pensie pot fi atacate la instanța în a cărei rază teritorială își are domiciliul ori sediul reclamantul.